Нагороди РДА

   
    Нагорода Броварської районної державної адміністрації з нагоди 90-річчя утворення Броварського району – ювілейна медаль «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ» (далі – Нагорода) є відзнакою і заохоченням працівників різних галузей народного господарства, підприємств, установ та організацій району, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток регіону, виявили високий професіоналізм.
    Нагородою відзначаються працівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок району тощо.
Нагородою можуть бути відзначені громадяни України та інших держав.
    Висування кандидатур для відзначення Нагородою здійснюється гласно, за ініціативою органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
    Подання про відзначення Нагородою вносять до райдержадміністрації управління, відділи, інші підрозділи райдержадміністрації, районні підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування.
    До Подання про відзначення Нагородою додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, за які особа представляється до відзначення, біографічна довідка підписана керівником відповідної структури.
    Подання про відзначення Нагородою розглядається керівником апарату районної державної адміністрації за участю заступників голови районної державної адміністрації та доповідається ним голові районної державної адміністрації.
    Рішення про відзначення Нагородою приймається головою районної державної адміністрації.
    Облік Нагород здійснюється фінансово-господарським відділом.
    Реєстрація Нагород здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи.
    Особа, яка відзначена Нагородою, отримує належним чином оформлене, заповнене, підписане та засвідчене гербовою печаткою Броварської районної державної адміністрації посвідчення про нагородження нагородою Броварської районної державної адміністрації з нагоди 90-річчя утворення Броварського району – ювілейну медаль «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ» та нагороду - ювілейну медаль «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ».
    Вручення Нагороди здійснюється головою Броварської районної державної адміністрації в урочистій обстановці в трудовому колективі, де працює відзначений, або у приміщенні районної державної адміністрації.

ОПИС
Почесної нагороди - нагрудного знаку голови Броварської районної державної адміністрації

Почесна нагорода - нагрудний знак голови Броварської районної державної адміністрації має розмір 50*50 мм. Нагорода складається з чотирьох деталей: хреста, стилізованих променів, вінка та медальйона. В центрі медальйона зображення Гербу Броварського району. По кругу медальйону напис - «Від голови Броварської районної державної адміністрації».
На звороті нагороди застібка для кріплення до одягу.
Почесна нагорода - нагрудний знак голови Броварської районної державної адміністрації (далі - Почесна нагорода) є відзнакою і заохоченням працівників різних галузей народного господарства, підприємств, установ та організацій району, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток регіону, виявили високий професіоналізм.
Почесною нагородою відзначаються працівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, установ, організацій, об'єднань громадян, творчих спілок району тощо.
Почесною нагородою можуть бути відзначені громадяни України та інших держав.
Висування кандидатур для відзначення Почесною нагородою здійснюється гласно, за ініціативою органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
Подання про відзначення Почесною нагородою вносять до райдержадміністрації управління, відділи, інші підрозділи райдержадміністрації, районні підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування.
До Подання про відзначення Почесною нагородою додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, за які особа представляється до відзначення, біографічна довідка підписана керівником відповідної структури.
Подання про відзначення Почесною нагородою розглядається керівником апарату районної державної адміністрації за участю заступників голови районної державної адміністрації та доповідається ним голові районної державної адміністрації.
Рішення про відзначення Почесною нагородою приймається головою районної державної адміністрації.
Облік і реєстрація Почесних нагород здійснюється відділом організаційно -кадрової роботи.
Особа, яка відзначена Почесною нагородою, отримує належним чином оформлене, заповнене, підписане та засвідчене гербовою печаткою Броварської районної державної адміністрації посвідчення про нагородження Почесною нагородою - нагрудним знаком голови Броварської районної державної адміністрації та Почесну нагороду - нагрудний знак голови Броварської районної державної адміністрації.
Вручення Почесної нагороди здійснюється головою Броварської районної державної адміністрації в урочистій обстановці в трудовому колективі, де працює відзначений, або у приміщенні районної державної адміністрації.