Структура РДА

           Структура апарату Броварської районної державної адміністрації 

Назва структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

Голова адміністрації

1

Перший заступник голови

1

Керівник апарату адміністрації

1

Разом:

3

                        Відділ управління персоналом та організаційної роботи                       

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ юридичного забезпечення, документообігу та роботи із зверненнями громадян

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Провідний інспектор

1

Разом:

3

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

Начальник відділу

1

Спеціаліст

1

Разом:

2

Всього:

15


                                                                 СТРУКТУРА

                                                  управлінь, відділів та служб

                                 Броварської районної державної адміністрації 

Назви структурних підрозділів, посади

Кількість

штатних одиниць

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Всього

3

Служба у справах дітей та сім’ї

Начальник служби

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

4

Архівний сектор

Завідувач сектору

1

Провідний інспектор

1

Разом:

2

Центр надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Керівник центру

1

Адміністратор

1

Державний реєстратор

1

Разом:

3

Провідний спеціаліст з питань цивільного захисту

1

Провідний інспектор з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

1

Всього:

14

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Управління фінансів

Начальник управління 

1

Разом:

1

Відділ планування доходів та видатків

Заступник начальника управління – начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

4

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

Завідувач сектору – головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

2

Всього:

7

Управління соціального захисту населення

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Разом:

2

Відділ праці, кадрового та правового забезпечення

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст з питань управління персоналом

1

Головний спеціаліст – юрисконсульт

1

Головний спеціаліст з питань охорони праці

1

Головний державний соціальний інспектор

1

Державний соціальний інспектор

1

Головний спеціаліст з нагляду за правильністю призначень (перерахунку) та виплати пенсій

1

Разом

7

Відділ прийому громадян

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст – координатор

1

Разом:

3

Відділ прийняття рішень

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

6

Відділ формування виплатних документів та контролю

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ  планового та фінансового забезпечення

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Секретар керівника

1

Разом:

4

Відділ персоніфікованого обліку

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

5

Відділ з питань соціального обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та парці

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ з питань соціального обслуговування осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених осіб

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Всього

37

Всього структурні підрозділи адміністрації

61

  БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від _____________ 2018 року                                                                              № ____

м. Бровари

 

Про розподіл обов’язків між головою,
першим заступником голови, 
заступником голови та
керівником апарату Броварської
районної державної адміністрації 


   Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами та з метою приведення нормативно – правових актів Броварської районної державної адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства

   1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Броварської районної державної адміністрації.
   2. Установити, що доручення та вказівки першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районними установами та організаціями, органами місцевого самоврядування. 
   3. Установити, що у разі відсутності голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату адміністрації, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами за переліком, що додається. 
  4. Першому заступнику голови, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації у місячний термін внести голові адміністрації на розгляд пропозиції щодо змін у складі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, робочих груп, рад згідно з новим розподілом обов’язків. 
  5. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації:
   - від 07.04.2017 № 370 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Броварської районної державної адміністрації»;
   - від 16.01.2018 № 50 «Про внесення змін до розпорядження Броварської районної державної адміністрації № 370 від 07.04.2017 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Броварської районної державної адміністрації»».
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                               М.Ф.Клименко

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

від ______ 2018 № ___


Р О З П О Д І Л
обов’язків між головою, першим заступником
голови, заступником голови та керівником апарату
Броварської районної державної адміністраціїГолова адміністрації
Клименко Микола Федорович
 


   Координує й контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району з питань виконання покладених на Броварську районну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також безпосередньо спрямовує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації:
   - управління фінансів;
   - відділу управління персоналом апарату адміністрації (в межах повноважень);
   - відділу фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації (в межах повноважень).

   Координує взаємодію адміністрації з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: 
   - Броварським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; 
   - Броварським районним відділом ГУ ДСНС України в Київській області;
   - районним відділом Служби безпеки України в Київській області; 
   - Міськрайонним управлінням у Броварському районі та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області;
   - Броварською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області;
   - управлінням статистики у Броварському районі;
   - Броварським управлінням державної казначейської служби України Київської області;
   - Броварським районним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
   - Броварського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;
   - Державною інспекцією сільського господарства в Київській області.

   Координує взаємодію адміністрації з: 
   - Броварською місцевою прокуратурою Київської області;
   - Броварським міськрайонним судом Київської області;
   - Броварським об’єднаним військовим комісаріатом;
   - військовими частинами, розташованими на території району;
   - Броварською районною радою Київської області.

   У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики, здійснення виконавчої влади, запобігання та протидії корупції, а також реалізує повноваження, делеговані їй Броварською районною радою. 


Загальні функціональні повноваження
першого заступника голови, заступника голови
та керівника апарату райдержадміністрації

перший заступник голови та заступник голови, керівник апарату адміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

   1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень Броварської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та інших щодо: 
   - реалізації в районі послань Президента України, Програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;
   - здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
   - формування та виконання районного бюджету;
   - підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;
   - розроблення і виконання районних, міжрегіональних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;
   - аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;
   - забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
   - виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України, голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації;
   - підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;
   - розроблення проектів розпоряджень голови адміністрації; 
   - вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
   
   2. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:
   - ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;
   - щодо скасування розпоряджень голови районної державної адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України;
   - взаємодії райдержадміністрації з районною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, сільськими, селищними радами.

   3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворюються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти. 

   4. Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським, селищним головам відповідно до розподілу обов’язків.

   5. Організує надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

   6. Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в райдержадміністрації, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах адміністрації та центральних органах виконавчої влади в районі, сільських, селищних радах. Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції. 

   7. За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав. 

   8. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до його власної компетенції.

   9. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень. 

   10. Повертає ініціаторам звернень документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

   11. Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

   12. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

   13. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.

   14. Вносить голові адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів адміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
   15. Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації. 

   16. Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

   17. Погоджує у встановленому порядку укладення та розірвання керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та підпорядковані цим структурним підрозділам.

   18. У встановленому порядку бере участь у проведенні щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. 

   19. Представляє Броварську райдержадміністрацію у всіх судах, усіх інстанцій при розгляді цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ з повним обсягом прав сторони судового процесу з питань, віднесених до його компетенції згідно з цим розподілом обов’язків. Від імені Броварської районної державної адміністрації підписує документи та листи, адресовані судам.
20. За дорученням голови райдержадміністрації здійснює інші функції і повноваження.


Перший заступник голови адміністрації
Плакся Юрій Сергійович

   1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики в галузях та розглядає питання:
   - екологічної безпеки;
   - ветеринарної медицини; 
   - реформування аграрних відносин в районі;
   - розвитку агропромислового комплексу району, лісового та водного господарства, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;
  - спрямування діяльності районних організацій та установ агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків сільськогосподарських товаровиробників із переробними, сервісними та іншими підприємствами й організаціями;
   - організації роботи з реалізації законодавства України щодо ринку зерна та цукру;
   - переробки сільськогосподарської продукції та харчової промисловості;
   - сприяння діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу;
   - забезпечення виконання заходів мобілізаційного плану відповідно до доручень голови адміністрації;
   - підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
   - розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних та ринкових реформ в усіх галузях економіки і соціальної сфери;
  - приватизації державної та комунальної власності;
   - соціально-економічного розвитку території району та підвищення конкурентоспроможності району;
   - структурної перебудови економіки району;
   - забезпечення захисту економічних прав вітчизняних суб'єктів господарювання;
   - закупівель за рахунок державних коштів; 
   - стандартизації, метрології та сертифікації;
   - демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;
   - економічної безпеки та детінізації економіки;
   - кредитування, валютних ресурсів, інвестицій, інновацій;
   - ресурсозбереження;
   - внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, роботи бірж;
   - обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;
   - захисту прав споживачів;
   - житлово-комунального господарства, розвитку інженерної та іншої інфраструктури;
   - раціонального використання енергетичних ресурсів;
   - радіокомунікацій та інших засобів зв'язку;
   - будівництва та експлуатації доріг і об'єктів зв'язку;
   - розвитку транспортного комплексу;
   - житлового, промислового та цивільного будівництва;
   - електроенергетики та теплоенергетики;
   - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
   - ціноутворення і формування тарифів на житлово-комунальні послуги;
   - житлового та промислового будівництва; 
   - енергозбереження;
   - архітектури та містобудування;
   - зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

   2. Організовує виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, районних і галузевих програм.

   3. Спрямовує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:
   - відділу агропромислового розвитку;
   - головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату адміністрації;
   - відділу економіки;
   - сектору з питань цивільного захисту;
   - відділу житлово-комунального господарства;
   - відділу містобудування та архітектури.

   4. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних і комунальних органів, підприємств, установ та організацій:
   - Броварським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;
   - Державною інспекцією сільського господарства в Київській області;
   - підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу;
   - Броварською районною профспілкою працівників агропромислового комплексу; 
   - Броварським ОДПІ ГУ ДФС у Київській області;
   - Броварським районним відділом ГУ ДСНС України у Київській області
   - Броварським об'єднаним військовим комісаріатом; 
   - Броварською місцевою прокуратурою Київської області;
   - Броварським міськрайонним судом Київської області;
   - правоохоронними й контролюючими органами району щодо посилення боротьби з організованою злочинністю;
   - Броварським вузлом поштового зв’язку «Укрпошта»;
   - Центром електрозв’язку №1 Київської обласної дирекції ПАТ «Укртелеком»;
   - Броварським районним підрозділом ПАТ «Київобленерго»;
   - Броварським відділенням ПАТ «Київоблгаз»;
   - Броварським управлінням Державної казначейської служби України Київської області;
   - районною спілкою споживчого товариства «Райспоживспілка»;
   - підприємствами оптової та роздрібної торгівлі всіх форм власності, у тому числі на ринках, підприємствами громадського харчування, службами побуту незалежно від форм власності;
   - об’єднанням промисловців і підприємців Броварського району;
   - страховими компаніями;
   - відділеннями банківських установ;
   - ПрАТ «Коммунтранс»;
   - ТОВ « ДС Пром Груп»;
   - Філією «Броварське дорожньо-експлуатаційного управління»;
   - об’єднань, підприємств, установ, організацій паливно-енергетичного комплексу;
   - районних будівельних та ремонтно-будівельних організацій
   - комунальних підприємств сільських та селищних рад;
   - транспортних підприємств; 
   - промисловими підприємствами району; 
   - управлінням статистики у Броварському районі (у межах доручень голови адміністрації);
   - науково-дослідними інститутами, науковими установами відповідного спрямування.

   5. Взаємодіє та сприяє діяльності з:
   - відповідного спрямування підприємствами, установами та організаціями в Броварському районі.

   6. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, в межах визначеної компетенції. 

   7. У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району. 

   8. У разі відсутності голови адміністрації виконує його обов’язки.
   9. Керує роботою комісій райдержадміністрації з відповідних питань. Заступник голови адміністрації 
Юрченко Ольга Борисівна

   1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики у галузях та розглядає питання:
   - соціальної політики; 
   - фізичної культури, молоді та спорту;
   - соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
   - з питань сім’ї й жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми;
   - освіти та науки, захисту прав інтелектуальної власності;
   - охорони здоров'я, фармацевтичної діяльності; 
   - культури, мистецтва та туризму;
   - гендерної політики (рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному й культурному житті);
   - правової освіти населення;
   - зайнятості населення; 
   - питання квартирного обліку;
   - праці та заробітної плати;
   - сприяння своєчасній виплаті пенсій;
   - сприяння надходженню коштів до Пенсійного фонду; 
   - релігій і церкви. 

   2. Організовує виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, районних і галузевих програм.

   3. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:
   - управління соціального захисту населення;
   - сектору фізичної культури, молоді та спорту;
   - Броварського районного Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 
   - служби у справах дітей та сім’ї;
   - відділу освіти;
   - відділу культури. 

   4. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних і комунальних органів, підприємств, установ та організацій:
   - Броварським районним відділом лабораторних досліджень державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
   - Броварським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області; 
   - Броварським міськрайонним центром зайнятості;
   - Броварським відділенням управління виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
   - Комунальним закладом Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді»;
   - Комунальним закладом «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області;
   - Комунальним закладом «Інклюзивно-ресурсний центр»;
   - Комунальним закладом Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
   - Комунальним закладом «Броварський районний будинок культури»;
   - Комунальним закладом «Броварська районна централізована бібліотечна система»;
   - Комунальним некомерційним підприємством Броварської районної ради та Броварської міської ради «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»;
   - Комунальним некомерційним підприємством Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
   - Філією Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» «Броварська станція екстреної медичної допомоги»;
   - лікувально-профілактичними закладами району;
   - аптечними установами району;
   - релігійними конфесіями.

   5. Взаємодіє та сприяє діяльності:
   - Організації ветеранів війни і праці, Збройних Сил України і правоохоронних органів;
   - Спілки ветеранів війни в Афганістані;
   - Організації ветеранів учасників АТО;
   - Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України;
   - Броварської районної організації «Чорнобильський спас»;
   - релігійним організаціям.

   6. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, в межах визначеної компетенції. 

   7. У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району. 

   Керує роботою комісій райдержадміністрації з відповідних питань. 


Керівник апарату адміністрації
(вакансія)

   1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» іншими законами України здійснює керівництво діяльністю апарату адміністрації відповідно до штатного розпису і організовує його роботу, забезпечує на території Броварського району реалізацію державної політики у галузях та розглядає питання:
   - взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками);
   - контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, роз'яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв'язання невідкладних проблем життя суспільства; 
   - взаємодії з редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації;
   - аналізу суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті району;
   - управління архівною справою та діловодством, ведення Державного реєстру виборців, організовує роботу апарату районної державної адміністрації щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки та навчання кадрів;
   - участі в організації та проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством;
   - висвітлення роботи адміністрації на офіційному сайті;
   - забезпечення доступу до публічної інформації;
   - надання адміністративних послуг;
   - вирішенні інших питань суспільно-політичного життя району.

   2. Організовує виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, районних і галузевих програм.

   3. Спрямовує та контролює діяльність відділів та інших структурних підрозділів апарату адміністрації:
   - відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату адміністрації;
   - юридичного відділу апарату адміністрації;
   - відділу ведення Державного реєстру виборців апарату адміністрації;
   - архівного сектору; 
   - відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації;
   - центру надання адміністративних послуг; 
   - відділу реєстрації.

   4. Забезпечує координацію головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних і комунальних органів, підприємств, установ та організацій:
   - Броварським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області;
   - Броварським районним відділом управління Державної міграційної служби України в Київській області;
   - Броварською редакцією міськрайонного радіомовлення;
   - Комунальним підприємством редакція газети «Нове життя»;
   - Комунальним підприємством «Трудовий архів Броварського району»;
   - Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Київській області;
   - громадськими організаціями, політичними партіями.

   5. Взаємодіє та сприяє діяльності: 
   - міськрайонної газети «Нове життя»;
   - редакції міськрайонного радіомовлення;
   - громадським організаціям та політичним партіям;
   - громадської ради при голові адміністрації;
   - громадської ради учасників АТО.

   6. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність на території району, в межах визначеної компетенції.

   Керує роботою комісій райдержадміністрації з відповідних питань. 


Виконуючий обов’язки 
керівника апарату адміністрації                                                          Н.В. Грабовецька

                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови райдержадміністрації
від ____________2018 № _____  


ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
голови райдержадміністрації, першого заступника голови,
заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації
у разі їх відсутності

Посада

Хто заміщає

Голова райдержадміністрації
Клименко М.Ф.
- перший заступник голови адміністрації Плакся Ю.С.

Перший заступник голови адміністрації
Плакся Ю.С.

- заступник голови адміністрації Юрченко О.Б. 

Заступник голови адміністрації
Юрченко О.Б.
- перший заступник голови адміністрації Плакся Ю.С.

Керівник апарату адміністрації
(вакансія)
- керівник структурного підрозділу адміністрації за окремим розпорядженням голови адміністрації.


Виконуючий обов’язки 
керівника апарату адміністрації                                                                Н.В. ГрабовецькаБроварська районна державна адміністрація

Київської області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від “31 травня  2016 року                                                                              № 110-к

 

м. Бровари


Про упорядкування структури
та внесення змін до штатних 
розписів структурних підрозділів 
Броварської районної 
державної адміністрації

    Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», “Про державну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 “Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування”, від 06 квітня 2016 року № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”:

    1. Внести зміни у структуру Броварської районної державної адміністрації, а саме до додатку 2 «Структура управлінь, відділів та служб Броварської районної державної адміністрації» розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 01.03.2016 № 39-к «Про упорядкування структури Броварської районної державної адміністрації» зі змінами внесеними з 01 червня 2016 року:

    2. Перейменувати посади:
2.1. «завідувач» сектору підприємництва та власності відділу економіки Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
2.2. «завідувач» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
2.3. «завідувач» сектору опіки та піклування служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації;
2.4. «спеціаліст І категорії» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;

    3. Внести зміни до штатного розпису Броварської районної державної адміністрації:
3.1. Вивести зі штатного розпису Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «завідувач» сектору підприємництва та власності відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «завідувач» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «завідувач» сектору опіки та піклування служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» сектору соціально-економічного розвитку відділу економіки Броварської районної державної адміністрації. 
    3.2. Ввести у штатний розпис Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» служби у справах дітей та сім’ї Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу економіки Броварської районної державної адміністрації;

    4. Перейменувати посади:
4.1. «спеціаліст І категорії» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.2. «спеціаліст І категорії» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.3. «спеціаліст І категорії» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.4. «спеціаліст І категорії» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
4.5. «головний спеціаліст» з питань кадрової роботи відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «головний спеціаліст» з питань управління персоналом відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації; 
4.6. «завідувач» сектору нагляду за правильністю призначення та виплатою пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації на «головного спеціаліста» сектору нагляду за правильністю призначення та виплатою пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;

    5. Внести зміни до штатного розпису управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації:

5.1. Вивести зі штатного розпису управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «спеціаліст І категорії» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст І категорії» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» з питань кадрової роботи відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації; 
- «завідувач» сектору нагляду за правильністю призначення та виплатою пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації.
5.2. Ввести у штатний розпис управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці:
- «спеціаліст» відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу формування виплатних документів управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «спеціаліст» відділу з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» з питань управління персоналом відділу кадрового та правового забезпечення управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації; 

    6. Перейменувати:

6.1. Відділ сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації у відділ інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
6.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації у відділ фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації.

    7. Внести зміни до штатного розпису управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації:
7.1. Вивести зі штатного розпису управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації:
- «начальник» відділу сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст з питань матеріально-технічного забезпечення та охорони праці» відділу сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку – головного бухгалтера управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «прибиральник» відділу сприяння розвитку галузі рослинництва, регулювання відносин власності та функціональності аграрного ринку управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації; 
- «начальник» відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст з питань економічного аналізу» відділу фінансово-господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «провідний спеціаліст» відділу фінансово-господарського забезпечення управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
7.2. Ввести у штатний розпис управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації:
- «начальник» відділу фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва – головний бухгалтер управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «прибиральник службового приміщення» відділу фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «начальник» відділу інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «головний спеціаліст» відділу інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації;
- «провідний спеціаліст» відділу інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання відносин власності управління агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації.

    8. Сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації повідомити працівників, посади яких перейменовуються про наступні для них зміни істотних умов праці та забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов’язаних з такими змінами.

    9. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити розроблення та затвердження положень про відповідні структурні підрозділи, розроблені на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 та привести посадові інструкції працівників у відповідність до чинного законодавства.

    10. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів внести у встановленому порядку зміни до штатних розписів та подати штатні розписи зі змінами на затвердження голові районної державної адміністрації до 01 червня 2016 року.

    11. Затвердити структуру управлінь, відділів та служб Броварської районної державної адміністрації, згідно з додатком 1.

    12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Прянішнікову К.В.


Голова адміністрації                                                                                                                                                                  В.О.Сінько

 


                                                                                                                             
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
від _________2016 № _____


СТРУКТУРА

управлінь, відділів та служб

Броварської районної державної адміністрації

 

Назви структурних підрозділів, посади

Кількість

штатних одиниць

Управління агропромислового розвитку

Начальник управління агропромислового розвитку

1

Разом:

1

Відділ фінансово-господарського, агротехнічного забезпечення та інвестиційного розвитку аграрного виробництва

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральник

1

Разом:

3

Відділ інноваційних технологій, дорадництва, аналізу та врегулювання правовідносин власності

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Всього:

7

Управління фінансів

 

Начальник управління 

1

Разом:

1

Відділ планування доходів

Заступник начальника управління - начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Водій

1

Прибиральник службових приміщень

1

Разом:

4

Бюджетний відділ

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

4

Всього:

12

Управління соціального захисту населення

 

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Разом:

2

Відділ кадрового та правового забезпечення

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст з питань управління персоналом

                   1

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

Головний державний соціальний інспектор

1

Державний соціальний інспектор

1

Оператор комп’ютерного набору

1

Разом

6

Відділ праці

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст з питань оплати праці та трудових відносин

1

Головний спеціаліст з питань охорони праці

1

Разом:

3

Відділ прийому громадян

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст-координатор

1

Спеціаліст

1

Разом:

5

Відділ прийняття рішень

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ формування виплатних документів

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральник службового приміщення

1

Разом:

4

Відділ персоніфікованого обліку

Начальник відділу

1

Заступник начальника відділу

1

Головний спеціаліст по впровадженню програмних продуктів

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Разом:

8

Відділ у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Разом:

3

Сектор нагляду за правильністю призначення та виплатою

пенсій

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

2

Всього

44

Відділ економіки

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Всього

5

Відділ містобудування та архітектури

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ житлово-комунального господарства

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Відділ освіти

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

3

Сектор фізичної культури, молоді та спорту

Завідувач сектору

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

2

Служба у справах дітей та сім’ї

Начальник служби

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Разом:

4

Відділ культури

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

3

Сектор з питань цивільного захисту

Завідувач сектору

1

Провідний спеціаліст

1

Разом:

2

Архівний сектор

Завідувач сектору

1

Архівіст

1

Разом:

2

 

Відділ реєстрації                                                                                                   

Начальник відділу                                                                

1

Державний реєстратор

1

Державний реєстратор

1

Всього:

3

Центр надання адміністративних послуг

Керівник центру

1

Адміністратор

1

Адміністратор

1

Разом:

3

Всього:

96

 

Керівник апарату 
адміністрації                                                                                                                                                                          К.В.Прянішнікова


 

Броварська районна державна адміністрація

Київської області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від “31” травня 2016 року                                                                               № 111-к

 

 

м. Бровари

 Про упорядкування структури 
апарату та внесення змін до штатного 
розпису апарату Броварської 
районної державної адміністрації

     Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, ст. 32 Кодексу Законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, 06 квітня 2016 року № 268 “Про умови плати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування”, від 06 квітня 2016 року № 271 “Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування”, від 06 квітня 2016 року № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”: 

    1. Реорганізувати загальний відділ апарату Броварської районної державної адміністрації та відділ роботи зі зверненнями громадян апарату Броварської районної державної адміністрації шляхом злиття у відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 5 одиниць: 
- «начальник» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «головний спеціаліст» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «провідного спеціаліста» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «провідного інспектора» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «оператора комп’ютерного набору І категорії» відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації. 

    2. Реорганізувати відділ організаційної роботи апарату Броварської районної державної адміністрації та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Броварської районної державної адміністрації шляхом злиття у відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 4 одиниць: 
- «начальник» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «головний спеціаліст» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «головний спеціаліст» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «спеціаліст» відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації 

    3. Ввести до штатного розпису відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Броварської районної державної адміністрації на підставі вивільнених штатних одиниць посаду: 
- «провідний інспектор» відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Броварської районної державної адміністрації. 

    4. Ліквідувати в штатному розписі апарату Броварської районної державної адміністрації сектор мобілізаційної роботи апарату Броварської районної державної адміністрації у складі двох штатних одиниць: 
- «завідувач» сектору; 
- «головний спеціаліст» з питань мобілізаційної роботи. 

    5. Ввести до штатного розпису апарату Броварської районної державної адміністрації на підставі вивільнених штатних одиниць посади: 
- «головний спеціаліст» з питань мобілізаційної роботи апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «провідний інспектор» юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації. 

    6. Реорганізувати сектор кадрової роботи апарату Броварської районної державної адміністрації у відділ управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 3 одиниць: 
- начальник відділу управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- головний спеціаліст відділу управління персоналом Броварської районної державної адміністрації; 
- провідний спеціаліст відділу управління персоналом Броварської районної державної адміністрації. 

    7. Перейменувати посади: 
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації. 
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації на «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації; 

    8. Внести зміни до штатного розпису апарату Броварської районної державної адміністрації: 
    8.1. Вивести зі штатного розпису апарату Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці: 
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «спеціаліст І категорії» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації. 
    8.2. Ввести у штатний розпис апарату Броварської районної державної адміністрації штатні одиниці: 
- «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації; 
- «спеціаліст» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської районної державної адміністрації. 

    9. Виконуючому обов’язки начальника відділу фінансово-господарського забезпечення – головного бухгалтера апарату райдержадміністрації Ковальчук В.В. внести зміни до штатного розпису апарату районної державної адміністрації, що вводяться в дію з 01 травня 2016 року та подати їх на затвердження Київській обласній державній адміністрації. 

    10. Сектору кадрової роботи апарату Броварської районної державної адміністрації повідомити працівників, які мали статус державних службовців, відповідно до Закону України ”Про державну службу” від 23 грудня 1993 року № 3723-ХII та з набранням чинності новою редакцією Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII втратили такий статус та працівників, посади яких перейменовуються про наступні для них зміни істотних умов праці та забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов’язаних з такими змінами. 

    11. Керівникам тих структурних підрозділів апарату Броварської районної державної адміністрації, у яких наявні посади працівників, які виконують функції з обслуговування, та тих структурних підрозділів, які перейменовуються, після затвердження змін до штатного розпису апарату райдержадміністрації забезпечити: 

    11.1. розроблення та подання на затвердження голові Броварської районної державної адміністрації положень про відповідні структурні підрозділи, розроблені на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 та привести посадові інструкції працівників у відповідність до чинного законодавства. 

    12. Затвердити структуру апарату Броварської районної державної адміністрації згідно з додатком. 

    13. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 06 жовтня 2015 року № 190-к “Про упорядкування структури апарату Броварської районної державної адміністрації”. 

    14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Прянішнікова К.В. 

 

Голова адміністрації                                                                                    В.О.Сінько

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Додаток 1 

                                                                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                                                                                                                                Розпорядження голови райдержадміністрації 
                                                                                                                                                                                                                                від _____________2016 № _______ 

СТРУКТУРА

апарату Броварської районної державної адміністрації

 

з/п

Назва структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1

Голова адміністрації

1

2

Перший заступник голови адміністрації

1

3

Заступник голови адміністрації

1

4

Керівник апарату адміністрації

1

 

Разом:

4

 

 

 

1

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

1

 

Відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Головний спеціаліст

1

4

Спеціаліст

1

 

Разом:

4

 

 

            Відділ управління персоналом

 

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

 

Разом:

3

 

Відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

4

Провідний інспектор

1

5

Оператор комп’ютерного набору І категорії

1

 

Разом:

5

 

Юридичний відділ

 

1

Начальник відділу 

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

4

Провідний інспектор

1

 

Разом:

4

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

 

1

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Головний спеціаліст

1

3

Провідний інспектор

1

4

Водій

1

5

Прибиральниця службових приміщень

1

 

Разом:

6

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

 

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Спеціаліст

1

4

Спеціаліст

1

 

Разом:

4

 

Всього:

31

       

Керівник апарату 
адміністрації                                                                                                                                                          К.В.Прянішнікова