Керівник апарату адміністрації

Питання:
організаційного, правового, кадрового забезпечення діяльності райдержадміністрації, питання державної служби, організації роботи апарату, форму­вання в установленому порядку структури і чисельності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, розробки штатного роз­пису апарату адміністрації, матеріально-технічного забезпечення діяльності адміні­страції, взаємодії з райдерж­адміні­страціями та їх посадо­вими особами із зазначених питань, співпраці з органами місцевого самоврядування.

Координує та контролює діяльність відділів та інших структурних підрозділів апарату адміністрації:
  • відділу організаційно - кадрової роботи апарату адміністрації;
  • загального відділу апарату адміністрації;
  • юридичного відділу апарату адміністрації;
  • відділу контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату адміністрації;
  • сектору з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату адміністрації;
  • сектору з інформаційно-аналітичних питань апарату адміністрації.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:
  • архівного відділу.

Взаємодіє та сприяє діяльності:
  • районної Школи Муніципального Управління і Розвитку.