Управління соціального захисту населення

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Яіцька Лариса Петрівна
Займає посаду з 2 серпня 2000 року.
Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка за спеціальністю ‛Механізована обробка економічної інформації“ і здобула кваліфікацію інженера-економіста. 

Новини УПСЗН

Відображаються 1 - 3 із 103 записів. Переглянути більше »


Основними завданнями управління соціального захисту населення є:


          

   Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає: 
   1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; 
   2) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 
   3) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури; 
   4) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. 

   Управління відповідно до визначених повноважень є головним розпорядником коштів районного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету і виконує такі функції: 
   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією; 
   2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 
   3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень; 
   4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Броварського району та вживає заходів до усунення недоліків; 
   5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Броварського району; 
   6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету; 
   7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів; 
   8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку; 
   9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації; 
   10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; 
   11) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії Броварської районної ради; 
   12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації; 
   13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 
   14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 
   15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 
   16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад; 
   17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління; 
   18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 
   19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування; 
   20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці; 
   21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 
   22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 
   23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); 
   24) забезпечує захист персональних даних; 
   25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції; 
   26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів; 
   27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи; 
   28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення управління: 
   - забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; 
   - здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій; 
   - здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців; 
   - забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; 
   - розробляє територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці; 
   - забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби); 
   29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
   - організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян; 
   - здійснює призначення та виплату: 
   - державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України; 
   - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд; 
   - щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку; 
   - одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”; 
   - щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в томи числі на оплату житлово-комунальних послуг. 
   - бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення; 
   - сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг; 
   - проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; 
   - здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню; 
   - формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог; 
   - проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку; 
   - організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом “єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг; 
   - надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи “мобільних соціальних офісів”; 
   - організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів; 
   - веде облік внутрішньо переміщених осіб застосовуючи Єдину інформаційну базу даних внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО). 
   30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян: 
   - організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України; 
   - здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
   - організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України; 
   - подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
   - організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; 
   - аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань; 
   - видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; 
   - організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
   31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню: 
   - подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги; 
   - забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги; 
   - сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам; 
   - у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
   - сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів; 
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення опіки та піклування над повнолітніми обмежено дієздатними або недієздатними особами, а також призначення помічника дієздатним особам, які за станом здоров'я потребують догляду; 
   - сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
   - вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 
   - сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення; 
   32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів: 
   - здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 
   - здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями; 
   - координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ; 
   - здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою; 
   - здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України; 
   - визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації; 
   - подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів; 
   - інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; 
   - інформує центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати; 
   - бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення; 
   - проводить заходи соціальної та професійної адаптації учасників АТО за державною бюджетною програмою ”Заходи психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням”. 
   33) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), програмного забезпечення ASОPD, “Наш Дім” інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі; 
   34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації; 
   35) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань; 
   36) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Людина найповажнішого віку у с. Семиполки Сазоненко Олена Савелівна зустріла 107-й рік життя

  23 травня 2018 року привітали жительку с. Семиполки - Сазоненко Олену Савелівну, якій виповнилось 107 років. Привітання надійшло від губернатора Київської області, яке предала начальник управління соціального захисту населення Броварської РДА Яіцька Лариса Петрівна та вручила чудові квіти людині поважного віку. Сазоненко О.С. одинока людина і тому вже понад 25 років знаходиться на обслуговуванні Броварського районного територіального центру соціального обслуговування, тому привітала її також директор територіального центру Козьменко Тетяна Петрівна і вручила подарунки. Представник Пенсійного фонду Склярець Олена Вікторівна побажала здоровя Олені Савельївні та передала солодощі.

       
     

Проведення семінару  щодо змін у порядку надання житлових субсидій

   16.05.2018 спеціалістами управління соціального захисту населення за участі уповноважених з питань надання житлових субсидій сільських, селищних рад, проведено семінар щодо змін у порядку надання житлових субсидій, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (набрання чинності 01.05.2018).

  

Нові правила отримання житлової субсидії 

   З 01 травня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022 », якою суттєво змінено і викладено в новій редакції порядок призначення житлових субсидій, та внесено зміни щодо соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 

   • Житлова субсидія призначається: 
   − одному із членів домогосподарства, які зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні;
   − внутрішньо переміщенім особам;
   − особам , які є орендарями житлового приміщення;
   − індивідуальним забудовникам.

  • Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:
   − площа житлової квартири перевищує 120 квадратних метрів, а житлового будинку – 200 квадратних метрів, окрім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
   − у власності сім’ї є будь – який транспортний засіб, з дня випуску якого пройшло не менше 5 років. Виняток становлять мопеди або автомобілі, які видані органами соціального захисту;
   − у складі сім’ї є особи працездатного віку, у яких (станом на початок періоду, за який враховуються доходи): 
   • взагалі відсутні доходи 
   • середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати 
   • не сплачено єдиного соціального внеску за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний;
   − членами сім’ї вчинено одноразову покупку в тому числі набуття права власності або оплачено послуги вартістю понад 50 тис. гривень протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії;
   − у домогосподарства наявна прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою понад 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.) 

   • Житлова субсидія призначається за рішенням комісії:
   − орендарям; 
   − індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; 
   − внутрішньо переміщеним особам; 
   − на фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства; 
   − на житлові приміщення, в яких є кілька розділених особових рахунків; 
   − непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі – на понаднормову площу житла;
   − непрацюючим працездатним особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою;
   − при здійсненні одноразової покупки або оплаті послуг вартістю понад 50 тис. гривень протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії;

   • Призначення житлової субсидії здійснюється виключно після подання нових заяв і декларацій (без автоматичного її продовження):
   − внутрішньо переміщеними особами;
   − особами, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
   − орендарями;
   − особами, яким надана субсидія на фактично проживаючих осіб;
   − особами, в яких у складі сім’ї є працездатні громадяни, у яких відсутні доходи, середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, не сплачено єдиного соціального внеску за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний (станом на початок періоду, за який враховуються доходи).

   • Житлова субсидія розраховується: 
   − на всіх членів домогосподарства, до складу якого включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають у житловому приміщенні. 
   − під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства (чоловіка, дружини), зареєстроване (фактичне) місце проживання яких відмінне від адреси домогосподарства. 

   • Змінено соціальні нормативи на природній газ та електричну енергію для індивідуального опалення, які становлять: 
   − на газове опалення – 4,5 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі;
   − на електричне опалення – 30 кВт۬∙г на 1 кв. метр опалювальної площі. 

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.

   • Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:
    зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
   − зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
   − зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
   − зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком.

   У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.

УРЯД ОБІЦЯВ – УРЯД ВИКОНАВ.
Енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави
   Восени 2016-го Уряд обіцяв українцям грошову компенсацію за ведення в опалювальний сезон розумного енергоспоживання. Свою обіцянку Уряду Володимира Гройсмана виконав – найближчим часом енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави. Кабінет міністрів України 26 квітня 2017 року прийняв рішення провести цьогоріч монетизацію частини зекономлених субсидій.
   Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій, ініційований Прем’єр-міністром України В.Гройсманом, передбачає грошову виплату енергоощадним родинам – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.
   Це небагато, але це те, що може дозволити собі Державний бюджет на даний момент. В майбутньому, коли економіка України запрацює на повну, Уряд зможе запропонувати українцям більші грошові стимули економити дорогі енергоносії й глобальніший проект монетизації субсидій. 
   Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. 
   Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. 
   Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
   З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій. 
   На основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.
   Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення. 

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ
   Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія. 
   Якщо в помешканні проживає 1-2 непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49кв.м. до -75кв.м. 

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ
   Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію, позаяк не мали там офіційної реєстрації. 

   З травня 2017-го за рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів. 

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД
   Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня. 

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?
   Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:
   - орендують помешкання
   - мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався 
   - хочуть отримати субсидію на тверде паливо

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?
   Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи соціального захисту населення про наступні зміни:
   - складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався
   - соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером
   - про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень
   - набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки
 
    Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі –Порядок), учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, функції щодо протезування, у 2017 році, покладено на Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд). 

   Відповідно до п. 5 Порядку розгляд документів щодо протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Фонді (далі – експертна група). 

   Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності, потрібно подати певний перелік документів, його законним представником або особисто надіслати поштою до Фонду (адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72): 
   1) заяву; 
   2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції; 
   3) копію ідентифікаційного номеру; 
   4) направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, отримане в управлінні соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання; 
   5) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні; 
   6) довідку з місця роботи; 
   7) витяг з історії хвороби; 
   8) фото - та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів. 

   Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою). 

   Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування учасник антитерористичної операції повинен звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства з вищеперерахованими документами, окрім зазначених в п. п.7, 8.   Управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації в 2017 році проводить організаційний процес щодо санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно Порядку санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій населення, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

   Надання санаторно-курортного лікування зазначеній пільговій категорії громадян проводиться шляхом укладання тристоронньої угоди між санаторно-курортним закладом, особою та управлінням соціального захисту населення, яка визначає порядок та умови виплати компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом безготівкового перерахування грошової допомоги для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

   На обліку в управлінні для отримання санаторно-курортного лікування в 2017 році перебуває 90 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та 1 дитина-інвалід, інвалідність якої пов’язана із наслідками Чорнобильської катастрофи. З метою належного проведення процесу санаторно-курортного лікування, здійснено попереднє опитування вищевказаних осіб щодо вільного вибору санаторно-курортних закладів та орієнтовного терміну заїзду до них. 

   Управлінням налагоджено роботу щодо співпраці по санаторно-курортному лікуванню осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з 32 санаторно-курортними закладами, заздалегідь погоджуються дати заїздів з наступним укладанням тристоронніх угод.

   Згідно плану бюджетних асигнувань для управління соціального захисту населення Броварської РДА на 2017 рік для оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 352090 гривень. 

    Станом на 01.06.2017 року профінансовано 136840 гривень, укладено 23 тристоронні угоди на суму 125502,87 гривень (з них 1 угода з батьками дитини з інвалідністю на суму 10839,99 гривень та 22 угоди з особами категорії 1 на суму 114662,88 гривень).    

Соціальний паспорт

Кількість пенсіонерів - 21173

Інвалідів війни – 240 
в т. ч. І гр. –
66
ІІ гр. – 1
22
ІІІ гр. –
52
Учасників бойових дій -
851 
          36 інвалідів Другої світової війни
членів сімей загиблих та померлих інвалідів війни -
282
Учасників війни –
934


           Учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС – 5738,

з них: 
І категорія – 276, в т.ч. учасників ліквідації аварії -191;
 
ІІ категорія -637, в т.ч. учасників ліквідації – 518;
 
ІІІ категорії – 269, в т.ч. учасників ліквідації – 77;
 
І
V категорії – 3906 особи.

           Потерпілих дітей – 524, в т.ч 
віком до 3-х років -
29
від 3-х до 6-ти -
47
від 7-и до 10-ти -
107
від 11-ти до 14-ти -
236
від 15-ти до 18-ти -
105

       Особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних випробувань – 3, з них: 
І категорія -
1
ІІ категорія - 2. 

        Вдів померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 114

        Інвалідів від загального захворювання та трудового каліцтва -2775, в т.ч.: 
- інвалідів від трудового каліцтва- 89;
 
- інвалідів по зору - 81;
 
- інвалідів по слуху -39;
 
- інвалідів з дитинства – 350;
 
- дітей інвалідів до 18-ти років – 368.
 

         Сім’ї, які отримують субсидії –12264
 
Користувачі пільг –12815
 
Сім’ї, які отримують одноразову допомогу при народженні дитини – 3135.
  
Сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені – 82.
 

Стан виконання  

соціально-економічного розвитку в сфері соціального захисту населення Броварського району за I квартал 2017 року.

№/п

Економічні показники

Од. виміру

Станом на

в% до 2016р.

01.04.2017

01.04.2016

Категорії соціально незахищених верств населення

1

Кількість самотніх пенсіонерів та інвалідів

осіб

 

1085

1380

+30

 

В тому числі самотні

осіб

1762

1350

+30

 

самотньопроживаючі

осіб

43

35

+20

 

Малозабезпечені

осіб

53

49

+11

 

Находяться на надомному обслуговуванні

осіб

386

401

-4

 

Надаються безкоштовні горячі обіди

осіб

-

-

-

2

Кількість сімей з дітьми, яким виплачується державна допомога

сімей

3646

3441

+ 5,6

3

Кількість малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу

сімей

82

95

- 13,7

4

Чисельність інвалідів внаслідок психічного розладу І,ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду

 

осіб

52

53

- 1,9

5

Чисельність інвалідів з дитинства І,ІІ,III групи та дітей інвалідів

дітей

718

678

+ 5,9

Фактично надані пільги в розрізі категорій

1

Ветерани війни та діти війни

сімей тис.грн.

8584 4420,4

9167

6017,1

-6,4

2

Ветерани  В/С та МВС

сімей тис.грн.

212

311,0

207

271,5

+2,4

3

Учасники ЧАЕС

сімей тис.грн.

1463  970,9

1090

1233,8

+34,2

4

Профознака

сімей тис.грн.

533

698,9

538

898,3

-0,9

5

Багатодітні

сімей тис.грн

2023

540,2

2015

564,6

+0,4

 

Всього по всіх категоріях

сімей тис.грн.

12815

6941,4

13017

8985,3

-1,6

Стан виплати державних соціальних допомог

1

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

к-сть тис.грн.

105

129,1

131

181,7

- 19,8

2

Одноразова допомога при народженні дмтини

к-сть тис.грн.

3031

11576,3

2701

11333,4

+ 12,2

3

Допомога по догляду за дитиною

до 3-х р.віку

к-сть тис.грн.

104

47,7

450

174,9

- 76,9

4

Допомога надітей, які перебувають під опікою

к-сть тис.грн.

61

830,0

49

656,1

+ 24,5

5

Допомога при усиновленні дитини

к-сть тис.грн.

6

38,7

3

8,6

+ 100,0

6

Допомога на дітей одиноким матерям

к-сть тис.грн.

339

1814,4

107

393,6

+ 216,8

7

Допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

к-сть тис.грн.

718

3455,2

678

2821,1

+5,9

8

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям

к-сть тис.грн.

82

1065,7

95

925,4

- 13,7

9

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

к-сть тис.грн.

32

94,0

13

47,5

+ 146,2

10

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

к-сть тис.грн.

160

89,0

182

89,5

- 12,1

11

Допомога по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу

к-сть тис.грн.

52

311,8

53

276,3

- 1,9

 

Всього

к-сть тис.грн.

4690

19451,9

4462

16908,1

+ 5,1

 

Про надання субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде паливо

1

Субсидією користувалося всього

Сімей

12264

9169

+33,8

 

В т.ч. комунальні послуги

сімей

12262

9169

+33,7

 

Тверде паливо

Сімей

2

0

+200

2

Загальна сума призначених субсидій всього

тис.грн.

87323,7

75978,5

+14,9

 

З них житлово-комунальні послуги

тис.грн.

87316,7

75976,7

+14,9

 

В т.ч. квартплата

тис.грн.

149,3

127,5

17,1

 

- теплопостачання

тис.грн.

277,6

90,7

+206,0

 

- холодна вода та водовідведення

тис.грн.

340,8

271,5

+25,5

 

- електороенергія

тис.грн.

3866,6

2023,1

+91,1

 

- природний газ

тис.грн.

82682,4

73463,8

+12,5

 

Тверде паливо

тис.грн.

7,0

1,8

+288,9

3

Всього профінансовано

тис.грн.

35368,01

24712,54

+42,8

4

Дебіторська заборгованість складає

тис.грн.

113255,7

-

100

5

Середньомісячний дохід на сім’ю при оформленні субсидії

грн.

4579,17

3705,36

+23,6

6

Середня сума  субсидії по ЖКП

грн.

2125,54

2126,24

-0,03

7

Середня сума субсидії по твердому паливу

грн.

-

-

-

8

На комісії розглянуто заяв громадян

Осіб

339

466

-27,3

 

З них вирішено позитивно

Осіб

331

464

-27,2

 

 

 

Стан погашення заборгованості із виплат заробітної плати на 01.04.201.

 

1

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати

підпр-в тис.грн.

-

-

 

 

 

В тому числі:

- по економічно активним підприємствам

підпр-в тис.грн.

-

-

 

 

- по економічно неактивним підприємстам

підпр-в тис.грн.

-

-

 

 

- по підприєствах-банкрутих

підпр-в тис.грн.

-

-

 

2

Проведено засідань комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати заробітної плати

К-сть

4

4

100

 

Соціальний захист населення

В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально незахищених верств населення та малозабезпечених сімей.

Поліпшення життя соціально-незахищених верств населення, формування громадської думки щодо необхідності постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого віку, сімей з дітьми, безпритульних дітей та дітей-сиріт - це першочергові завдання, які ставить перед собою Броварська районна державна адміністрація.

В районі виконується понад 30 програм, які спрямовані на соціальний захист та виконання гарантій, передбачених законами України, як за рахунок субвенцій з державного бюджету так і місцевого.

На виконання програми «Турбота» за І квартал  2017 року на надання пільг, матеріальної допомоги, виплати довічних стипендій використано 146,6тис. грн., на програму «Безкоштовні ліки» використано     44,5тис. грн.

 В районі державну соціальну допомогу через управління соціального захисту населення отримують 4690 сімей. З початку 2017 року на ці цілі використано 19451,9  тис.грн. В районі мешкає 15938 громадян пільгових категорій, з них пільгами на житлово-комунальні послуги та тверде паливо користуються 12815 чоловік.

Держава надає 12 видів допомог. Велика увага приділяється сім'ям з дітьми: допомога дітям-інвалідам з надбавкою за догляд становить від 1550,40 до 1717,40 грн., а з підгрупою «А» - від 2227,90 до 2561,90 (на обліку перебуває 365 дітей-інвалідів) з них отримують на догляд – 233 дітей, діти-сироти та позбавлені батьківських прав, відповідно до вікових категорій, отримують від 2710,0 грн. до 3378,0 грн. (це 61 опікуна на 70 дітей).

Одноразову допомогу при народженні дитини отримують 3031 особа, на суму 11576,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість отримувачів збільшилась на 330 осіб.

Допомога на дітей під опікою надається 61 опікуну – 830,0 тис.грн., 339 одиноких матерів отримують допомогу від держави – 1814,4 тис.грн., яка збільшилась в порівнянні з минулим роком на 1420,8 тис.грн. 82 малозабезпечені сім'ї  отримали допомогу 1065,7 тис. грн.  і соціальна допомога призначена 718 дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства – 3455,2 тис. грн.

На даний період 5,7 тис. громадян постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи проживають в районі. Загальна сума виплат за І квартал 2017 року складає 777,3 тис. грн.: з них компенсацію на продукти харчування отримали 888 ліквідаторів на суму 705,4 тис. грн

За І квартал 2017 року видано 3 путівки на оздоровлення постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії та заключено 18 договорів з саноторно-курортними закладами.

Для підтримки малозабезпечених сімей в Україні діє програма житлових субсидій. За І квартал 2017  року субсидією користувалося 12264 сім'ї . Загальна сума призначених субсидій складає 87323,7 тис. грн., з них на житлово-комунальні послуги – 87316,7 тис.грн. Середньомісячний дохід на сім’ю, які оформили субсидію з початку року, склав 4579,17 грн.  В порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість сімей - отримувачів субсидій збільшилась на 33,8 відсотків.

                  Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування станом на 01.04.2017 року у відділі соціального обслуговування людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці перебуває 427 чоловік, в тому числі: учасників бойових дій АТО – 40, ветеранів війни - 52, інвалідів загального захворювання – 155, ветеранів праці – 180.

                  Путівки на санаторно-курортне лікування управління отримує з Мінсоцполітики через департамент соціальної політики, а також для учасників бойових дій АТО та інвалідів війни проводить самостійно закупівлю за рахунок коштів місцевих бюджетів. За І квартал 2017 рік через департамент соціального захисту населення забезпечено 9 путівками на санаторно-курортне лікування

                  На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18 березня 2015 року на проходження психологічної реабілітації до санаторно-курортних закладів та реабілітаційних установ станом на 01.04.2017 направлено 4 учасників бойових дій АТО.

                  Встановлено статус та видано посвідчень - 23 громадянам, в т.ч.: інвалідам війни -4, учасникам війни – 2, ветеранам праці –16, членам сім`ї загиблого – 1. Видано 2 талонів на проїзд по Україні з 50% знижкою.

У сфері соціальної інтеграції інвалідів управління здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

На отримання засобів реабілітації звернулося 97 осіб з інвалідністю, видано 2 засоби для спілкування та обміну інформацією, 1 меблі, Видано 21 направлення на протезування.

Малозабезпеченим інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам виплачена одноразова матеріальна допомога в сумі 3741 грн., з них – 5 осіб непрацюючі малозабезпечені особи та 1 особи – малозабезпечені інваліди.

Проводиться робота з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями. Станом на 01.04.2017р. в черзі перебуває 55 інвалідів.

Управління, відповідно до поданих заяв та документів, здійснює направлення інвалідів, дітей-інвалідів до реабілітаційних установ. Направлено на реабілітацію до міського реабілітаційного центру 5 дітей-інвалідів, та 2 до Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь». В Броварському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю проходить реабілітацію 50 дітей.

У сфері надання соціальних послуг управління забезпечує облік осіб, які звертаються з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги. До інтернатних закладів направлено 4 одиноких жителів району, до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 17 одиноких громадян.

                  Питання виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій району є пріоритетним і соціально - значимим та перебуває на постійному контролі районної влади.

Постійно здійснюється моніторинг щодо своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах району. Керівники підприємств, які виплачують заробітну плату у межах мінімального розміру встановленого законодавством та менше середньої заробітної плати по району чи мають заборгованість із виплати заробітної плати запрошуються на засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.     Протягом І кварталу 2017 року проведено 4 засідань  комісій на яких заслухано 7 суб’єктів господарської діяльності, що мають борг до  Броварського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України в Київській області.

          Проводиться робота щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Проведено 3 засідання  робочої групи на яких заслухано 20 керівників підприємств, які нараховували заробітну плату найманим працівникам, нижче встановленого мінімального рівня.

Станом на 01.04.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району відсутня.

 Організація зайнятості населення району здійснюється у відповідності до завдань Програми зайнятості населення Броварського району на період             до 2017 року,  які спрямовані на запобіганню масового безробіття, збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Із загальної кількості мешканців району, які перебували на обліку в центрі зайнятості за січень - березень 2017 року за направленням центру зайнятості 99 осіб працевлаштовано на підприємства.

 Всього з початку 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 478 мешканців Броварського району, з них 128, що потребують соціального захисту. Протягом І кварталу 2017 року до центру зайнятості звернулося 4 особи з інвалідністю. Всього перебувало на обліку 16 осіб даної категорії громадян, з них 1 особа працевлаштована за направленням центру зайнятості, 1 особа залучалася до участі в оплачуваних громадських роботах. Станом на 01.04.2017 року на обліку перебуває 12 осіб з інвалідністю
Соціальний паспорт

Кількість пенсіонерів - 20773

Інвалідів війни – 229: 
в т. ч. І гр. – 92; 
ІІ гр. – 103; 
ІІІ гр. – 34; 
Учасників бойових дій -262 
 48- учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років; 
членів сімей загиблих та померлих інвалідів війни - 370; 
Учасників війни – 1814.


Учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС – 6771, з них: 
І категорія – 250, в т.ч. учасників ліквідації аварії -170; 
ІІ категорія -660, в т.ч. учасників ліквідації – 543; 
ІІІ категорії – 281, в т.ч. учасників ліквідації – 89; 
ІV категорії – 4233 особи. 

Потерпілих дітей – 1238, в т.ч 
віком до 3-х років -71; 
від 3-х до 6-ти - 260; 
від 7-и до 10-ти - 403; 
від 11-ти до 14-ти -295; 
від 15-ти до 18-ти -209.

Особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних випробувань – 4, з них: 
І категорія -2; 
ІІ категорія - 2.

Вдів померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 98.

Інвалідів від загального захворювання та трудового каліцтва -2561, в т.ч.: 
- інвалідів від трудового каліцтва- 82; 
- інвалідів по зору - 89; 
- інвалідів по слуху -35; 
- інвалідів з дитинства – 872; 
- дітей інвалідів до 18-ти років – 291.


Сім’ї, які отримують субсидії –1680 
Користувачі пільг –21,1 
Сім’ї, які отримують одноразову допомогу при народженні дитини – 2203. 
Сім’ї, які отримують допомогу по догляду за дитиною до 3-х років – 2390. 
Сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені – 23.


За І квартал 2014 року субсидію отримувало 1680 сімей, з них на житлово-комунальні послуги – 1680 сімї. В порівнянні з 2013 роком кількість отримувачів збільшилась на 4,5 відсотків. Загальна сума призначених субсидій складає 1076,9 тис. грн. Середня сума субсидій на житло-комунальні послуги 185,56 грн., що на 6,1 % менше в порівнянні з 2013 роком. На комісії з питань призначення субсидії, виходячи з конкретних обставин, розглянуто 9 заяв, з яких 8 вирішена позитивно.

 

Про надання субсидій на житлово-комунальні послуги та тверде паливо

№п/п

Економічні показники

Од. виміру

Станом на

в% до 2013р.

01.04.14

01.01.2014

1

Субсидією користувалося всього

Сімей

1680

1608

+4,5

 

В т.ч. комунальні послуги

сімей

1680

1608

+4,5

 

Тверде паливо

Сімей

-

-

-

2

Користуються субсидією наступні категорії:

 

 

 

 

 

- учасники бойових дій

Осіб

1

-

-

 

-учасники війни

Осіб

175

190

-7,9

 

- діти війни

Осіб

1139

1124

+1,3

 

- учасники ЧАЕС

Осіб

14

14

0

 

- по профознаці

Осіб

2

2

0

3

Загальна сума призначених субсидій всього

тис. грн.

1076.9

941,4

+14,4

 

З них житлово-комунальні послуги

тис. грн.

1076.9

941,4

+14,4

 

В т.ч. квартплата

тис. грн.

4,6

4,7

-2,1

 

- теплопостачання

тис. грн.

3,2

5,1

-37,3

 

- холодна вода та водовідведення

тис. грн.

5,7

6,2

-8,06

 

- електороенергія

тис. грн.

29,4

29,7

-1,01

 

- природний газ

тис. грн.

1034

895,8

+15,4

 

Тверде паливо

тис. грн.

-

-

-

4

Всього профінансовано

тис. грн.

1143,7

705,6

+62,1

5

Дебіторська заборгованість складає

тис. грн.

587,3

619,4

-5,18

6

Середньомісячний дохід на сім’ю при оформленні субсидії

грн.

 

1572,49

 

1532,31

 

+2,6

7

Середня сума  субсидії по ЖКП

грн.

185,56

197,64

-6,1

8

Середня сума субсидії по твердому паливу

грн.

-

-

-

9

На комісії розглянуто заяв громадян

Осіб

9

18

-50

 

З них вирішено позитивно

Осіб

8

18

-55,5

10

На прийомі в відділі субсидій побувало громадян

 

Осіб

 

12

 

32

 

-62,5


    Відповідно до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в Броварському районі зареєстровано 21,1 тис. пільговиків, які мають пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд та послуги зв’язку а також проживає пенсіонерів та інвалідів 5,7 тис. чоловік, які не зареєстровані в ЄДАРПі, але мають пільги на проїзд в пасажирському транспорті. Всього в Броварському районі протягом року своїм правом на пільги скористалося 26,8 тис. чоловік. 
    В 2014 році було заключено 28 договорів з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, 14 договорів з автотранспортними підприємствами, 4 договорів з аптечними закладами про відшкодування витрат за надані послуги пільговим категоріям громадян. 
    Протягом І кварталу 2014 року проведено нарахування пільг на загальну суму 4464,4 тис. грн., а саме: 
- Житлово- комунальні послуги – 4252,5 тис. грн.; 
- Тверде паливо та скраплений газ – 0,0 ; 
- Послуги зв’язку – 49,4 тис. грн.; 
- Пільговий проїзд – 75,0 тис. грн.; 
- Інші передбачені законодавством пільги – 87,5 тис.грн.


Фактично надані пільги за І кв. 2014 р. на житлово- комунальні послуги

п/п

Види допомог

01.04.2014

01.01.2014

     %  2013

К-ть пільговиків

Кошти (тис.грн.)

К-ть пільговиків

Кошти

(тис.грн.)

1

Ветерани війни та діти війни - Всього:

10530

2958,9

11730

3489,5

-10,2

2

Ветерани в/сл та МВС

Всього:

190

153,2

182

147,5

4,3

3

Учасники ЧАЕС

Всього:

1063

549,2

1115

565,2

-4,7

4

Профознака

Всього:

517

426,5

529

409,5

-2,2

5

 

Багатодітні

Всього:

1768

301,6

1627

248,0

8,7

 

Разом:

14068

4389,4

15183

4859,7

-7,3


    Протягом І кварталу 2014 року було проведено 1 комісію з питань проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету інвалідам війни та членам сімей загиблих, на якій було прийнято рішення про придбання 1 газової плити на загальну суму 1,7 тис. грн., 1 газовий котел на суму 3,3 тис. грн., а також проведено 3 комісії з питань надання пільг 11 сім’ям, які не зареєстровані, але фактично проживають в населених пунктах району за місцем фактичного проживання. 
    Управління здійснює призначення та виплату: державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня», а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України. 
    За І квартал 2014 року соціальну допомогу отримало 6578 сім’ї на загальну суму 16042,2 тис. грн., що на 6,8% більше ніж в 2013 році. 
    На засіданнях комісії з питань призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям було розглянуто 23 заяви жителів району, які вирішені позитивно.

    Стан виплати державних соціальних допомог

№/п

Економічні показники

Од. виміру

Станом на

в% до 2013р.

01.04.14

01.04.2013

1

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

к-сть

тис. грн.

129

154,5

156

135,6

-17,3

 

2

Допомога  при усиновлені дитини

К-сть сімей

тис. грн.

4

25,1

5

59,8

-20,0

3

Одноразова допомога при народженні дитини

к-сть

 тис. грн.

2203

9216,6

1851

8066,2

+19,0

4

Допомога по догляду за дитиною

до 3-х р.віку

к-сть

тис. грн.

2390

2122,9

2395

2182,3

-0,2

5

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

к-сть

тис. грн.

50

554,8

52

516,5

-3,8

6

Допомога на дітей одиноким матерям

к-сть

тис. грн.

897

1124,8

860

1002,9

+4,3

7

Допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

к-сть

 тис. грн.

588

2134,2

553

1758,3

+6,3

8

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям

к-сть

 тис. грн.

23

311,8

26

241,4

-11,5

9

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

к-сть

тис. грн.

65

128,9

56

105,5

+16,1

10

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

к-сть

тис.грн.

185

82,2

189

76,9

-2,1

11

Допомога по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу

к-сть

 тис.грн.

44

186,4

32

127,7

+37,5

 

Всього

к-сть

тис. грн.

6578

16042,2

6157

14273,1

+6,8

 
    Управління працює за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг.

    Відділ прийому громадян працює щодня, без перерви на обід. Населення району отримує консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільських та селищних радах, через уповноважених по субсидіям та шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу», проведено 17 виїзних прийоми в населених пунктах району, де було надано консультації 77 особам спеціалістами управління, пенсійного фонду, центру зайнятості та територіального центру соціального обслуговування.

    За І квартал 2014 року державними соціальними інспекторами зроблено обстеження житлово-побутових умов проживання для підтвердження права на призначення допомог різних видів та житлової субсидії у 21 особі.

    У 119 чоловік перевірено цільове використання одноразової допомоги при народженні дитини, із них 48 перевірок - разом із представниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Випадків нецільового використання одноразової допомоги при народженні дитини не виявлено.

    Шляхом запиту проведено 94 перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів різних видів допомог у різних установах та організаціях. Випадків надання недостовірної інформації про доходи не виявлено.

    У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян управління організовує призначення та виплату допомог, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України, здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, видає посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України, організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

    На обліку в управлінні перебуває 6771 громадянин, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них І категорії – 250; ІІ категорії – 660, ІІІ категорії - 281, ІV категорії -4233 чоловік. Нараховано компенсаційних виплат 734,7 тис. грн., виплачено – 790,4 тис. грн., заборгованість 251,4 тис. грн.

Соціальні виплати постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС

 

№ п/п

Види допомог

Станом на 01.04.2014 року

Станом на 01.01.2014 року

Нараховано тис.грн.

Виплачено тис.грн.

Заборгован. тис.грн.

Нараховано тис.грн.

Виплачено тис.грн.

Заборгован. тис.грн.

1

Допомога за роботу на радіактивно забруднених територіях та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

       42,0

 

 

80,6

 

 

0,0

 

 

454,4

 

 

483,3

 

 

38,6

2

Компенсація сім'ям із дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

123,5

 

155,4

 

49,0

 

 

562,2

 

533,9

 

80,9

3

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

532,8

 

 

528,3

 

 

187,0

 

 

2132,2

 

 

2204,1

 

 

182,5

 

4

Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

36,3

 

 

26,0

 

 

15,4

 

 

 

121,0

 

 

216,8

 

 

5,1

5

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

0,06

 

 

0,08

 

 

0,0

 

 

0,25

 

 

       0,23

 

 

0,02

 

6

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

0

 

0

 

0,0

 

5,8

 

5,8

 

0,00

 

 

                                                                                                                                                                                                            Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
                                                                                                                                                                                                                  постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС

 

№/п

Категорія

2013

2014

Потреба

Фактичне забезпечення

Потреба

Фактичне забезпечення

1

І кат.

80

70

97

-

2

ІІ кат.

          41

38

          67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-

3

ІІІ кат.

7

1

11                                                                   

-

4

ІV кат.

          24

4

          33

-

5

Матері з дітьми

23

20

          29

-

6

діти

156

45

120

           -

 

    Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування станом на 01.04.2014 року в управлінні перебувало 737 чоловік, в тому числі: постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 357 чол., ветеранів війни - 54, інвалідів загального захворювання – 145, ветеранів праці – 181. Отримали путівки 5 інвалідів загального захворювання . 
    Путівки на санаторно-курортне лікування управління отримуємо з Мінсоцполітики через департамент соціальної політики, а також для ветеранів війни проводить самостійно закупівлю за рахунок субвенцій з державного бюджету. На 2014 рік було заплановано придбати путівки на 100 тис. за рахунок субвенції та на 13 тис. грн. за рахунок районної програми «Турбота» . 
    У сфері соціальної інтеграції інвалідів управління здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 
    На обліку на отримання засобів реабілітації (візків, милиць, палиць) перебуває 117 інвалідів, з них видано (47 колясок, 12 засобів для особистої гігієни, 17 милиць, 9 палиць, 9 засобів для спілкування та обміну інформації, 9 ходунків, 10 меблів). Видано направлень на протезування 35. 
    Проводиться робота з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями. 
    Станом на 01.04.2014 року на черзі перебувало 55 інвалідів. Компенсацію на бензин та транспортне обслуговування отримало – 50 інвалідів на суму 6,2 тис. грн. 
    Управління, відповідно до поданих заяв та документів, здійснює направлення інвалідів, дітей-інвалідів до реабілітаційних установ. Направлено на реабілітацію до міського реабілітаційного центру для дітей – інвалідів – 19 дітей. 
    У сфері надання соціальних послуг забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги. До інтернатних закладів направлено 4 одиноких жителів району, до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 7 одиноких громадян. 
    Управління подає в установленому порядку пропозиції, щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду. За І квартал 2014 року відбулося 1 засідання опікунської ради на якому розглянуто 1 заява жителя району якому надано висновок до суду про призначення опікуна.

    На управління покладено функції здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій. 
    Проведено 100% перевірку 251 новопризначених пенсійних справ, 370 перерахунків пенсій та 300 виплат допомоги на поховання та недоодержаної пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера. 
    У сфері соціально - трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення: 
    Відповідно до проведеного моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях Броварського району, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.04.2014 року відсутня. 
    Протягом січня – березня 2014 року відбулось 2 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на яких заслуховувалися 11 керівників підприємств - боржників зі сплати внесків до Пенсійного фонду та податковій заборгованості, 2 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухали 12 керівників підприємств та фізичних осіб підприємців із виплати заробітної плати нижче мінімально встановленого рівня. 
    В районі здійснюється моніторинг за додержанням підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – підприємцями трудового законодавства України. Спеціалісти управління надано 39 консультацій з питань трудового законодавства та розглянуто 3 звернення громадян з питань трудових відносин. 
    У районі розроблено та затверджено Програму зайнятості населення на період до 2017 року, відповідно до якої у 2014 році заплановано створити 895 робочих місць. За січень-березень 2014 року введено в дію 191 робочих місць. Зокрема, для найманих працівників у юридичних осіб – 68, для фізичних осіб-підприємців - 69 робочих місць, для фізичних осіб-підприємців – 54 робочих місця. 
    Станом на 01.04.2014 року зареєстровано 389 колективних договорів підприємств, установ та організацій, якими охоплено 96,6% працюючих в районі, з них 10 протягом І кварталу 2014 року, внесено 4 змін та доповнень до них. 
    Спеціалістом з питань охорони праці постійно ведеться облік та аналіз випадків виробничого травматизму. Проведено семінар-навчання відповідальними особами з метою підвищення знань працівників, робота яких пов’язана з організацією та безпосереднім проведенням робіт по транспортуванню, зберіганню, застосуванню, торгівлі пестицидами. Надано 23 консультацій з питань охорони праці з метою створення на місцях необхідних безпечних умов праці та запобіганню нещасним випадкам на виробництві. 
    Станом на 01.04.2014 року перебуває на обліку в управлінні праці 3 чол., які проходять альтернативну (невійськову) службу: 2 чол. в Броварській центральній лікарні, 1чол. проходить в ДНЗ “Колосок”. 
    Управління займається розробкою та виконанням районної програми «Турбота». За І квартал 2014 року на заходи, передбачені програмою використано – 229,7 тис. грн., в т.ч. 
-пільги інвалідам загального захворювання- 210,0 тис.грн. 
- довічна стипендія довгожителям району – 0,9 тис.грн. 
-одноразова матеріальна допомога жителям району -11,3 тис.грн. 
-на проведення заходів 7,5 тис. грн. 
    На виконання програми «Пільгові ліки» - 51,9 тис. грн. ( компенсація аптечним закладам за відпуск ліків по пільговим рецептам при амбулаторному лікуванні).