Управління соціального захисту населення

Начальник управління соціального захисту населення

Яіцька Лариса Петрівна
Займає посаду з 2 серпня 2000 року.
Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка за спеціальністю ‛Механізована обробка економічної інформації“ і здобула кваліфікацію інженера-економіста. 

Новини УПСЗН

Відображаються 1 - 3 із 60 записів. Переглянути більше »

Основними завданнями управління соціального захисту населення є:

   Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає: 
   1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; 
   2) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 
   3) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури; 
   4) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. 

   Управління відповідно до визначених повноважень є головним розпорядником коштів районного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету і виконує такі функції: 
   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією; 
   2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 
   3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень; 
   4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Броварського району та вживає заходів до усунення недоліків; 
   5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Броварського району; 
   6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету; 
   7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів; 
   8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку; 
   9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації; 
   10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; 
   11) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії Броварської районної ради; 
   12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації; 
   13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 
   14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 
   15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 
   16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад; 
   17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління; 
   18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 
   19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування; 
   20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці; 
   21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 
   22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 
   23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); 
   24) забезпечує захист персональних даних; 
   25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції; 
   26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів; 
   27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи; 
   28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення управління: 
   - забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; 
   - здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій; 
   - здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців; 
   - забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; 
   - розробляє територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці; 
   - забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби); 
   29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
   - організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян; 
   - здійснює призначення та виплату: 
   - державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України; 
   - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд; 
   - щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку; 
   - одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”; 
   - щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в томи числі на оплату житлово-комунальних послуг. 
   - бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення; 
   - сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг; 
   - проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; 
   - здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню; 
   - формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог; 
   - проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку; 
   - організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом “єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг; 
   - надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи “мобільних соціальних офісів”; 
   - організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів; 
   - веде облік внутрішньо переміщених осіб застосовуючи Єдину інформаційну базу даних внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО). 
   30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян: 
   - організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України; 
   - здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
   - організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України; 
   - подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
   - організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; 
   - аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань; 
   - видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; 
   - організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
   31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню: 
   - подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги; 
   - забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги; 
   - сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам; 
   - у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
   - сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів; 
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення опіки та піклування над повнолітніми обмежено дієздатними або недієздатними особами, а також призначення помічника дієздатним особам, які за станом здоров'я потребують догляду; 
   - сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
   - вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 
   - сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення; 
   32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів: 
   - здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 
   - здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями; 
   - координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ; 
   - здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою; 
   - здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України; 
   - визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації; 
   - подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів; 
   - інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; 
   - інформує центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати; 
   - бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення; 
   - проводить заходи соціальної та професійної адаптації учасників АТО за державною бюджетною програмою ”Заходи психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням”. 
   33) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), програмного забезпечення ASОPD, “Наш Дім” інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі; 
   34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації; 
   35) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань; 
   36) здійснює інші передбачені законом повноваження.

До уваги!

    Урядом України передбачено проведення у квітні 2020 р., після внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1 000 гривень окремим категоріям населення з числа:

   -  одержувачів пенсії, розмір пенсійних виплат у яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

  -   одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”);

   -  одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

   -  одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

   Реєстр галузевих (міжгалузевих) територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін Дата набрання чинності, строк, на який укладено Субєкт що подав на реєстрацію, вихідний вхідний номер, дата супровідного листа Реєстраційний номер, дата реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) Номер і дата листа реєструю чого органу із інформацією про реєстрацію угоди (договору)

Колективний договір Комунального дошкільного навчального закладу Курчатко Рожівської сільської ради, селищний голова, голова профспілкового комітету

05.11.2019

 

на 2019-2024

Адміністрація КНДЗ ‘Курчатко” Рожівської сільської ради

від. 15.11.2019 №3611

№1

від  28.11.2019

№ 3927

від 28.11.2019

Зміни та доповнення до колективного договору виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, селищний голова,  голова профспілкового комітету

№235

від 14.11.2019

 

на 2018-2022

Адміністрація виконавчого комітету Великодимерської селищної  ради

№ 2

від 05.12.2019

№ 4142

від 05.12.2019

Колективний договір Тарасівського НВО “Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти” Великодимерської селищної  ради,  голова селищної ради та голова профспілкового комітету

05.12.2019

 

на 2019-2023

Адміністрація Тарасівського НВО ‘Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти” Великодимерської селищної ради

№ 245

від.29.10.2019

№ 3845

від 05.12.2019

№3

від  12.12.2019

№ 4200

від 12.12.2019

Колективний договір

ТОВ Дельтахім, директор,  голова профспілкового комітету

 

від 10.12.2019

 

на 2019-2024

Адміністрація

ТОВ “Дельтахім”

№ 09-1219-01

від.09.12.2019

№ 3883

від 10.12.2019

 

№ 4

від 19.12.2019

№ 4275

від 19.12.2019

Колективний договір

КП Великодимерське, керівник та голова профспілкового комітету.

26.12.2019

на 2019-2022

Адміністраціїїя

КП “Великодимерське” № 142

від.23.12.2019

4372

від 26.12.2019

 

 

№ 5

від 08.01.2020

№ 40

08. 01 2020

00.01.2020
Роз'яснення щодо порядку застосування штрафів за ст. 265 КЗпП 
у зв’язку зі зміною їх розміру. 

   Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020, внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Ці зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій та зміну їх розмірів. 
   Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 КЗпП України тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення (до внесення змін розмір становив 30 мінімальних зарплат), а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. 
   Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 КЗпП України, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. 
   Зменшений розмір штрафу за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці з десяти розмірів мінімальної заробітної плати до двох за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. 
   Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. 
   Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. 
   За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. 
   Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. 
   У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим – шостим, дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП України, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються. 
   Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої статті 265 КЗпП України, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень. 
   У зв’язку із зазначеними змінами Державна служба України з питань праці звертає увагу на наступне. 
   Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. 
   При розгляді справ про накладення штрафних санкцій відповідно до частини другої статті 265 КЗпП України необхідно враховувати прийняте Конституційним Судом України рішення у справі № 1-7/99 від 09.02.1999 за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України. 
   Відповідно до вказаного рішення: «в Конституції України стаття 58 міститься у розділі II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», в якому закріплені конституційні права, свободи і обов’язки насамперед людини і громадянина та їх гарантії. Про це свідчить як назва цього розділу, так і системний аналіз змісту його статей та частини другої статті 3 Конституції України.» 
   Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини першої статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується лише людини і громадянина (фізичної особи) і не поширюється на юридичних осіб. 
   Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. 
   У зв’язку з цим, притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю має здійснюватися відповідно до редакції частини другої статті 265 КЗпП України, яка діяла на день виявлення порушення (підписання акта інспекційного відвідування). 
   Положення нової редакції статті 265 КЗпП України щодо часткової сплати штрафу, зміни його розміру, а також попередження застосовуються до порушень, виявлених після набуття чинності Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України». 
   Щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена частинами першою-четвертою та сьомою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), стосовно фізичної особи – підприємця, який використовує найману працю та є платником єдиного податку першої – третьої групи, слід зазначити наступне. 
   Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю передбачена статтею 41 КУпАП. Отже, частиною другою статті 265 КЗпП України і частиною третьою статті 41 КУпАП передбачено відповідальність для фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, у вигляді штрафу, за порушення законодавства про працю. 
   Штраф за частиною другою статті 265 КЗпП України є фінансовою санкцією, яка накладається постановою уповноваженої посадової особи Держпраці, що може бути оскаржена в судовому порядку, а штраф за статтею 41 КУпАП є адміністративною відповідальністю і накладається згідно із рішенням суду за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення. 
   Таким чином, до затвердження в установленому порядку форми попередження фінансові санкції, передбачені абзацами другим та шостим частини другої статті 265 КЗпП України, не застосовуються, що не виключає обов’язку інспектора праці направляти протокол про адміністративне правопорушення на розгляд до суду. 
   Щодо проведення інспекційних відвідувань за зверненнями громадян, які надійшли на розгляд до органів місцевого самоврядування. 
   Частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877) передбачено, що однією з підстав для здійснення позапланових заходів є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. 
   Таким чином, у разі надходження до органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю з питань, що віднесені до повноважень ОМС, крім питань виявлення неоформлених трудових відносин, для проведення інспекційного відвідування необхідно погодження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 
   Для одержання такого погодження ОМС надсилає копію звернення працівника із супровідним листом до територіального органу Держпраці, який у свою чергу в встановленому порядку направляє це звернення до Держпраці. У разі одержання погодження, воно направляється до територіального органу Держпраці для передачі ОМС. 
   Погодження на проведення інспекційного відвідування за зверненням працівника надається тільки у випадку, якщо працівник звертається щодо порушення своїх особистих трудових прав. 
   Також наголошуємо, що інспекційні відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин проводяться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 із змінами. Інспекційні відвідування з інших питань проводяться у порядку, встановленому Законом № 877.

Соціальна допомога молодим батькам – «муніципальна няня»

   З початку 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги молодим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям. На оплату послуг няні для своєї дитини віком до трьох років батьки можуть отримувати щомісяця. У 2019 році ця сума становить 1626 грн.

   Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

   Грошова допомога виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, яка претендує на отримання компенсації, наприкінці кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

   Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги „муніципальна няня” протягом місяця після укладення угоди/договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:
   - заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;
   - заяву про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
   - копію угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няняˮ та муніципальною нянею;
   - підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

   До заяви додаються копії:
   - свідоцтва про народження дитини;
   - сторінок паспорта отримувача компенсації послуги „муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
   - документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”;
   - рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

   Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею. Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

Щодо надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

   Допомога “пакунок малюка” є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька — родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

   Одноразова натуральна допомога “пакунок малюка” це набір необхідних речей для новонародженої дитини.

   Право на отримання допомоги “пакунок малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.

   Допомога “пакунок малюка” не надається у разі:
   - відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності;
   - відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;
   - смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.

   Якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною, допомога “пакунок малюка” надається батьку або родичам такої дитини, або патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею.

   Якщо батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), допомога “пакунок малюка” надається патронатному вихователю, який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.

   Допомога “пакунок малюка” видається отримувачам допомоги “пакунок малюка” під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку.

   У разі відсутності у пологовому будинку допомоги “пакунок малюка” її видача проводиться місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування отримувача допомоги “пакунок малюка” на підставі його особистої письмової заяви.

Відбулося засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

   07 лютого 2019 року під головуванням першого заступника голови адміністрації Ю.С.Плаксі за участі представників Броварського об'єднаного управління Пенсійного фонду України, Броварського відділення ГУ ДФС у Київській області, головного управління Держпраці у Київській області, Броварського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Київської області, відбулося засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

   Під час засідання розглянуті питання щодо погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та по страхових внесках до Броварського об'єднаного управління ПФУ. Присутні на засіданні комісії керівники підприємств - боржників пояснили причини виникнення заборгованості та шляхи її погашення. За результатами проведення засідання надано рекомендації щодо шляхів вирішення погашення заборгованості єдиного соціального внеску до місцевого бюджету та страхових внесках до Броварського об'єднаного управління ПФУ.

Людина найповажнішого віку у с. Семиполки Сазоненко Олена Савелівна зустріла 107-й рік життя
  23 травня 2018 року привітали жительку с. Семиполки - Сазоненко Олену Савелівну, якій виповнилось 107 років. Привітання надійшло від губернатора Київської області, яке предала начальник управління соціального захисту населення Броварської РДА Яіцька Лариса Петрівна та вручила чудові квіти людині поважного віку. Сазоненко О.С. одинока людина і тому вже понад 25 років знаходиться на обслуговуванні Броварського районного територіального центру соціального обслуговування, тому привітала її також директор територіального центру Козьменко Тетяна Петрівна і вручила подарунки. Представник Пенсійного фонду Склярець Олена Вікторівна побажала здоровя Олені Савельївні та передала солодощі.

       
     

Проведення семінару  щодо змін у порядку надання житлових субсидій
   16.05.2018 спеціалістами управління соціального захисту населення за участі уповноважених з питань надання житлових субсидій сільських, селищних рад, проведено семінар щодо змін у порядку надання житлових субсидій, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (набрання чинності 01.05.2018).
  

Нові правила отримання житлової субсидії 
   З 01 травня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022 », якою суттєво змінено і викладено в новій редакції порядок призначення житлових субсидій, та внесено зміни щодо соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 

   • Житлова субсидія призначається: 
   − одному із членів домогосподарства, які зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні;
   − внутрішньо переміщенім особам;
   − особам , які є орендарями житлового приміщення;
   − індивідуальним забудовникам.

  • Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:
   − площа житлової квартири перевищує 120 квадратних метрів, а житлового будинку – 200 квадратних метрів, окрім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
   − у власності сім’ї є будь – який транспортний засіб, з дня випуску якого пройшло не менше 5 років. Виняток становлять мопеди або автомобілі, які видані органами соціального захисту;
   − у складі сім’ї є особи працездатного віку, у яких (станом на початок періоду, за який враховуються доходи): 
   • взагалі відсутні доходи 
   • середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати 
   • не сплачено єдиного соціального внеску за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний;
   − членами сім’ї вчинено одноразову покупку в тому числі набуття права власності або оплачено послуги вартістю понад 50 тис. гривень протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії;
   − у домогосподарства наявна прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою понад 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.) 

   • Житлова субсидія призначається за рішенням комісії:
   − орендарям; 
   − індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; 
   − внутрішньо переміщеним особам; 
   − на фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства; 
   − на житлові приміщення, в яких є кілька розділених особових рахунків; 
   − непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі – на понаднормову площу житла;
   − непрацюючим працездатним особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою;
   − при здійсненні одноразової покупки або оплаті послуг вартістю понад 50 тис. гривень протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії;

   • Призначення житлової субсидії здійснюється виключно після подання нових заяв і декларацій (без автоматичного її продовження):
   − внутрішньо переміщеними особами;
   − особами, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
   − орендарями;
   − особами, яким надана субсидія на фактично проживаючих осіб;
   − особами, в яких у складі сім’ї є працездатні громадяни, у яких відсутні доходи, середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, не сплачено єдиного соціального внеску за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний (станом на початок періоду, за який враховуються доходи).

   • Житлова субсидія розраховується: 
   − на всіх членів домогосподарства, до складу якого включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають у житловому приміщенні. 
   − під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства (чоловіка, дружини), зареєстроване (фактичне) місце проживання яких відмінне від адреси домогосподарства. 

   • Змінено соціальні нормативи на природній газ та електричну енергію для індивідуального опалення, які становлять: 
   − на газове опалення – 4,5 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі;
   − на електричне опалення – 30 кВт۬∙г на 1 кв. метр опалювальної площі. 

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.

   • Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:
    зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
   − зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
   − зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
   − зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком.

   У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.

УРЯД ОБІЦЯВ – УРЯД ВИКОНАВ.
Енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави
   Восени 2016-го Уряд обіцяв українцям грошову компенсацію за ведення в опалювальний сезон розумного енергоспоживання. Свою обіцянку Уряду Володимира Гройсмана виконав – найближчим часом енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави. Кабінет міністрів України 26 квітня 2017 року прийняв рішення провести цьогоріч монетизацію частини зекономлених субсидій.
   Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій, ініційований Прем’єр-міністром України В.Гройсманом, передбачає грошову виплату енергоощадним родинам – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.
   Це небагато, але це те, що може дозволити собі Державний бюджет на даний момент. В майбутньому, коли економіка України запрацює на повну, Уряд зможе запропонувати українцям більші грошові стимули економити дорогі енергоносії й глобальніший проект монетизації субсидій. 
   Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. 
   Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. 
   Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
   З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій. 
   На основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.
   Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення. 

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ
   Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія. 
   Якщо в помешканні проживає 1-2 непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49кв.м. до -75кв.м. 

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ
   Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію, позаяк не мали там офіційної реєстрації. 

   З травня 2017-го за рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів. 

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД
   Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня. 

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?
   Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:
   - орендують помешкання
   - мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався 
   - хочуть отримати субсидію на тверде паливо

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?
   Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи соціального захисту населення про наступні зміни:
   - складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався
   - соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером
   - про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень
   - набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки
 
    Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі –Порядок), учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, функції щодо протезування, у 2017 році, покладено на Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд). 

   Відповідно до п. 5 Порядку розгляд документів щодо протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Фонді (далі – експертна група). 

   Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності, потрібно подати певний перелік документів, його законним представником або особисто надіслати поштою до Фонду (адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72): 
   1) заяву; 
   2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції; 
   3) копію ідентифікаційного номеру; 
   4) направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, отримане в управлінні соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання; 
   5) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні; 
   6) довідку з місця роботи; 
   7) витяг з історії хвороби; 
   8) фото - та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів. 

   Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою). 

   Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування учасник антитерористичної операції повинен звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства з вищеперерахованими документами, окрім зазначених в п. п.7, 8.   Управління соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації в 2017 році проводить організаційний процес щодо санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно Порядку санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій населення, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

   Надання санаторно-курортного лікування зазначеній пільговій категорії громадян проводиться шляхом укладання тристоронньої угоди між санаторно-курортним закладом, особою та управлінням соціального захисту населення, яка визначає порядок та умови виплати компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом безготівкового перерахування грошової допомоги для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

   На обліку в управлінні для отримання санаторно-курортного лікування в 2017 році перебуває 90 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та 1 дитина-інвалід, інвалідність якої пов’язана із наслідками Чорнобильської катастрофи. З метою належного проведення процесу санаторно-курортного лікування, здійснено попереднє опитування вищевказаних осіб щодо вільного вибору санаторно-курортних закладів та орієнтовного терміну заїзду до них. 

   Управлінням налагоджено роботу щодо співпраці по санаторно-курортному лікуванню осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з 32 санаторно-курортними закладами, заздалегідь погоджуються дати заїздів з наступним укладанням тристоронніх угод.

   Згідно плану бюджетних асигнувань для управління соціального захисту населення Броварської РДА на 2017 рік для оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 352090 гривень. 

    Станом на 01.06.2017 року профінансовано 136840 гривень, укладено 23 тристоронні угоди на суму 125502,87 гривень (з них 1 угода з батьками дитини з інвалідністю на суму 10839,99 гривень та 22 угоди з особами категорії 1 на суму 114662,88 гривень).    

Соціальний паспорт

Кількість пенсіонерів - 21173

Інвалідів війни – 240 
в т. ч. І гр. –
66
ІІ гр. – 1
22
ІІІ гр. –
52
Учасників бойових дій -
851 
          36 інвалідів Другої світової війни
членів сімей загиблих та померлих інвалідів війни -
282
Учасників війни –
934


           Учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС – 5738,

з них: 
І категорія – 276, в т.ч. учасників ліквідації аварії -191;
 
ІІ категорія -637, в т.ч. учасників ліквідації – 518;
 
ІІІ категорії – 269, в т.ч. учасників ліквідації – 77;
 
І
V категорії – 3906 особи.

           Потерпілих дітей – 524, в т.ч 
віком до 3-х років -
29
від 3-х до 6-ти -
47
від 7-и до 10-ти -
107
від 11-ти до 14-ти -
236
від 15-ти до 18-ти -
105

       Особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних випробувань – 3, з них: 
І категорія -
1
ІІ категорія - 2. 

        Вдів померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 114

        Інвалідів від загального захворювання та трудового каліцтва -2775, в т.ч.: 
- інвалідів від трудового каліцтва- 89;
 
- інвалідів по зору - 81;
 
- інвалідів по слуху -39;
 
- інвалідів з дитинства – 350;
 
- дітей інвалідів до 18-ти років – 368.
 

         Сім’ї, які отримують субсидії –12264
 
Користувачі пільг –12815
 
Сім’ї, які отримують одноразову допомогу при народженні дитини – 3135.
  

Сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені – 82.