Охорона праці


Правові аспекти проведення психофізіологічної експертизи
    З метою збереження здоров’я працюючого населення, попередження зростання показників травматизму та нещасних випадків ст. 5 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.На виконання цього закону Міністерство охорони здоров’я України та Державний комітет України по нагляду
за охороною праці спільним наказом від 23.09.1994 №263/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25.01.1995 №18/554 (із змінами і доповненнями, внесеними спільним наказом МОЗ України і Держнаглядохоронпраці 
від 06.06.1995 №102/85) затверджено Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
    Державний комітет України по нагляду за охороною праці наказом від 26.01.2005 №15, зареєстровано Міністерстві 
юстиції України 15.02.2005 за №231/10511, затвердив Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
    У додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2011 №1107, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №48) визначено Перелік видів 
робіт підвищеної небезпеки.
    Відповідно до пункту 1.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок),
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 23.07.2007 за №846/14 113 (із змінами), обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і 
періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах,
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно 
для осіб віком до 21 року. 
    Згідно з пунктом 2.13 Порядку працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати 
комісії з проведення медичних оглядів, висновок психофізіологічної експертизи.
    Пункт 3.2 зазначеного Порядку зобов’язує роботодавців допускати до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, 
що потребують професійного добору, осіб за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
    Відповідно до пункту 4.3 Порядку Головним управлінням Держпраці здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою 
проведення медичних оглядів та, в межах повноважень, вирішується питання про притягнення до адміністративно 
відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з вимогами чинного 
законодавства.
    Метою проведення психофізіологічної експертизи є оцінка психофізіологічних можливостей працівника відносно 
ефективного виконання конкретного виду діяльності та психологічної придатності для виконання робіт підвищеної небезпеки. За результатами психофізіологічної експертизи працівнику видається висновок для допуску працівника до виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки.
    Зважаючи на вимоги статті 5 Закону України «Про охорону праці», та відповідно до нормативно-правових актів, 
наведених вище, роботодавець зобов’язаний забезпечити організацію проведення попереднього (періодичних) 
медичних оглядів працівників, проведення психофізіологічної експертизи та допускати працівників до виконання 
робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, тільки за наявності висновку 
психофізіологічної експертизи.

    28 квітня – Всесвітній день охорони праці 
    Девіз 2016 року – „Стрес на робочому місці: колективний виклик” 

    У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом „Стрес на робочому місці: колективний виклик”. 
    Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я населення, зокрема працюючого. За станом здоров’я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та обсяг валового внутрішнього продукту. 
    Психосоціальні ризики та стрес на робочому місці є одними з найскладніших питань у сфері охорони праці та здоров’я, актуальність яких загальновизнана для всіх країн, професій та працівників. 
    Захистити і зміцнити здоров’я, добробут і продуктивність як всього колективу, так і кожного окремого працівника неможливо без розуміння природи стресу і механізмів його впливу на людей та підприємство, а також без добре спланованої програми, яка пом’якшить його згубні наслідки і, що більш важливо, попередить їх. 
    Робоче місце одночасно є значним осередком психосоціальних ризиків і ідеальним місцем для їх усунення. 
    Вчасне розпізнання залежності стану працівника від стресу, який він отримав, може зберегти його життя або як мінімум здоров’я. 
    Стрес – це виклик не лише працівнику, але й усім, хто причетний до колективної праці. Управління стресом має стати основним пріоритетом як для роботодавців, так і для самих працівників. 
    На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006 “Про день охорони праці”, згідно розпорядження голови Броварської райдержадміністрації “Про заходи щодо проведення в Броварському районі “Дня охорони праці” з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці затверджений план заходів щодо проведення Дня охорони праці у Броварському районі. 
    Планом заходів щодо проведення Дня охорони праці у Броварському районі передбачені, в тому числі, наступні заходи: 
- Поновлення постійно діючих кабінетів, куточків, інформаційних стендів, вітрин з питань охорони праці на підприємствах та організаціях району; 
- Проведення Управлінням соціального захисту населення, управлінням агропромислового розвитку з 18 по 22 квітня 2016 року Дня відкритих дверей та гарячої телефонної лінії по питанням охорони праці для підприємств та організацій району, телефон гарячої лінії 6-72-99; 
- З 18 по 22 квітня на ЗАТ “Швейна фабрика «Ніна», с.Літки буде працювати виставка засобів індивідуального та колективного захисту працівників виробництва ЗАТ “Швейна фабрика «Ніна»; 
- 28 квітня 2016 року на за участю представників Департаменту соціального захисту населення Київської ОДА, Броварської РДА, інспекторів територіального управління Держпраці по м.Києву та Київській області, представників фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, підприємств та організацій, профспілок у приміщенні Броварського відділення ФССНВВ буде проведений круглий стіл з нагоди Дня охорони праці.


   Відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці» в Україні було підтримано ініціативу Міжнародної організації праці з відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці.
    Згідно розпорядження голови Броварської райдержадміністрації “Про заходи щодо проведення в Броварському районі “Дня охорони праці” з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці затверджений план заходів щодо проведення Дня охорони праці у Броварському районі.
    Основною метою цього заходу є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві
    У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією Міжнародної організації праці відзначатиметься під девізом – «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».
    Проблема збереження здоров’я і життя працездатних громадян має особливе значення, а тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи актуальною.
    Культура охорони праці – це створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет.
    У першу чергу мова йде про ставлення уряду, роботодавців та працівників до питань охорони праці, їх налаштування на роботу без нещасних випадків.
    Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною складовою нашого життя.
    Планом заходів щодо проведення Дня охорони праці у Броварському районі передбачені, в тому числі, наступні заходи:
- Поновлення постійно діючих кабінетів, куточків, інформаційних стендів, вітрин з питань охорони праці на підприємствах та організаціях району;
- Проведення Управлінням соціального захисту населення, управлінням агропромислового розвитку з 20 по 24 квітня 2015 року Дня відкритих дверей та гарячої телефонної лінії по питанням охорони праці для підприємств та організацій району, телефон гарячої лінії 6-72-99;
- З 13 по 24 квітня на ЗАТ “Швейна фабрика «Ніна», с.Літки працювала виставка засобів індивідуального та колективного захисту працівників виробництва ЗАТ “Швейна фабрика «Ніна»;
- 27 квітня 2015 року на за участю представників Департаменту соціального захисту населення Київської ОДА, Броварської РДА, інспекторів територіального управління Держгірпромнагляду по м.Києву та Київській області, Броварського відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, представників підприємств та організацій, профспілок проведений круглий стіл з нагоди Дня охорони праці;
- 28 квітня проведений “День спеціаліста з охорони праці”та круглий стіл за підсумками виконання заходів з нагоди Дня охорони праці за участю інспекторів територіального управління Держгірпромнагляду, ФССНВВ по Броварському району, роботодавців, відповідальних за охорону праці на підприємствах.    Розпочалися жнива. Зібрати вирощений урожай вчасно і без втрат - головна мета хліборобів. Водночас слід постійно пам'ятати, що в цю гарячу пору необачність, легковажність і тим більше, непідготовленість, можуть перекреслити щоденну нелегку працю, завдати значних збитків. Тому на виконання розпорядження Броварської РДА представниками Броварського РУ ДСНС та представником  Управління агропромислового розвитку 9 липня було проведено рейдову перевірку сільськогосподарських підприємств, де розпочалося збирання зернових. Більш за все підготовленими до збиральної кампанії виявились СТОВ «Голосієво», СТОВ «Колос-2000. В цих господарствах обкошено та оборано хлібні масиви. В повній мірі укомплектовано збиральну техніку первинними засобами пожежогасіння, організовано чергування пристосованої техніки для пожежогасіння та тракторів з плугом. А в ТОВ «Войтівське»; ФГ «Залісся» ще ведеться робота по усуненню недоліків вказаних в інформаційних листах інспекторами Броварського РУ. Шановні керівники в котре нагадуємо з метою попередження пожежі на хлібних масивах слід вчасно їх обкосити, зробити прокоси та оборати. На полі, де збирається урожай, має обов’язково стояти трактор з плугом та пристосована для гасіння пожежі техніка. Збиральні агрегати, транспорт та місця скиртування соломи слід забезпечити первинними засобами пожежогасіння. Потрібно також організувати цілодобову охорону хлібних масивів, скирт грубих кормів, зерноскладів та тюків. Всі працівники, зайняті на жнивах, мають бути обізнані з правилами пожежної безпеки. У період збирання забороняється спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях. Від чіткого та неухильного дотримання даних правил залежить безпека та життя ваших підлеглих, а також цілісність матеріальних цінностей!

15 липня 2015 р.

    На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006 “Про день охорони праці”, згідно розпоряджень голови Броварської райдержадміністрації №515 від 04.04.2012р. “Про затвердження плану заходів для сільськогосподарських підприємств щодо проведення в Броварському районі “Дня охорони праці” та №572 від 13.04.2012р. “Про заходи щодо проведення в Броварському районі “Дня охорони праці” в період з 11.04.2012р. по 28.04.2012р. були проведені наступні заходи:
1. Спеціалістами управління агропромислового розвитку та управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА були проведені зустрічі з керівникамми та працівниками підприємств та організацій району по питаннях проблем безпеки праці на виробництві, ролі органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, роботодавців та громадських організацій у створенні безпечних і нешкідливих умов праці на підпрємствах та в організаціях району.
2. Спеціалістами, відповідальними за стан охорони праці управління агропромислового розвитку та управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА з метою запобігання травматизму з 11.04.2012р. по 19.04.2012р. проведені перевірки стану охорони праці сільськогосподарських підприємств при проведенні весняно-польових робіт.
3. На підприємствах та організаціях району поновлені постійно діючі кабінети, куточки, інформаційні стенди, вітрини з питань охорони праці.
4. З 20 по 27 квітня проводилися Дні відкритих дверей для представників підприємств і організацій Броварського району участю посадових осіб, відповідальних за охорону праці управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку. Надана консультаційно-методична допомога по питаннях охорони праці 16 посадовим особам підприємств і організацій.
5. В газеті «Нове життя» 20.04.2012р. надруковано повідомлення про проведення Дня відкритих дверей та гарячу телефонну лінію по питанню охорони праці для підприємств та організацій району з 20 по 27 квітня 2012р.
6. Організована виставка спеціального одягу виробництва швейної фабрики “Ніна”, присвяченої Всесвітньому дню охорони праці. Надалі ця виставка буде діяти постійно з метою демонстрації зразків виготовленої продукції.
7. 20 квітня 2012 року проведений «День спеціаліста з охорони праці» за участю представників держпожнагляду, ФССНВ по Броварському району, спеціалістів управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, роботодавців, відповідальних за охорону праці підприємств.
8. На базі ТОВ «ВЕКА Україна» проведений в районі День охорони праці.

    Під час проведення заходу були присутні:
1. Начальник управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА – Яіцька Лариса Петрівна.
2. Директор з виробництва ТОВ ”ВЕКА Україна“- Єрмашов Андрій Олександрович
3. Головний державний інспектор територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та м.Києву – Довгополюк Микола Дмитрович..
4. Начальник відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Броварському районі – Спесивцев Павло Іванович.
5. Завідувач відділенням гігієни праці Броварської СЕС - Голіков Микола Семенович
6. Голова райкому профспілки працівників АПК – Тітарева Галина Володимирівна.
7. Голова райкому профспілки працівників освіти і науки - Косянчук Володимир Степанович.
8. Головний спеціаліст з питань охорони праці управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА - Козьменко Сергій Миколайович.
9. Головний спеціаліст з питань матеріально-технічного забезпечення та охорони праці управління агропромислового розвитку Броварської РДА – Кучкін Сергій Павлович.
10. Представники слідуючих підприємств:
10.1. ФГ „Журавушка”, інженер з охорони праці Кожукало Микола Микитович.
10.2. ТОВ ”ВЕКА Україна“, інженер з охорони праці Бабченко Олександр Петрович.
10.3. ТОВ „Асканія – Флора”, інженер з охорони праці Петренко Ірина Миколаївна.
10.4. СТОВ „Требухівське", інженер з охорони праці Фенюк Микола Петрович.
10.5. СВАТ „Агрокомбінат „Калита”, інженер з охорони праці Лебідь Володимир Леонтійович
10.6. СТОВ „Войтовське” головний інженер Бернадський Володимир Володимирович
10.7. ВАТ „Калитякський завод комбікормів та премексів” , інженер з охорони праці Твердохліб Ніна Федорівна
10.8. ТОВ „Сад”, головний інженер Святенький Віктор Миколайович
10.9. Броварська центральна районна лікарня ”, інженер з охорони праці Скок Микола Максимович.
10.10. ПП АП “Укртранс”, інженер з охорони праці Горбань Микола Миколайович.
10.11. Броварська РСС, інженер з охорони праці Кірєєв Віктор Васильович
10.12. ВАТ „Завод „Будперліт”, інженер з охорони праці Безсмертний Олег Іванович
10.13. ВАТ ”Комбінат”Тепличний” , інженер з охорони праці Дмитриченко Володимир Васильович.
10.14. Броварський міськрайонний центр зайнятості , відповідальна за ОП Яріна Оксана Валентинівна
10.15. ППР «Броварський», інженер з охорони праці Якубова Марія Іванівна.
10.16. ВАТ «Птахофабрика»Київська», інженер з охорони праці Солодкий Олександр Петрович.
10.17. ФГ «Заворотич», відповідальний за ОП Клюймо Сергій Петрович.
10.18. ПП «Сагро Норд», відповідальний за ОП Білоус Сергій Вікторович.
10.19. ТОВ «Голосіїво», відповідальний за ОП Негуца Леонід Миколайович
10.20. СТОВ «Княжицьке», відповідальний за ОП Зінченко Олександр Володимирович.
10.21. ТОВ «Фроніус Україна», інженер з охорони праці Шкуренко Дмитро Петрович.
10.22. ЗАТ «Швейна фабрика «Ніна», технолог, відповідальна за охорону праці Єщенко Ірина Романівна.
10.23. ВАТ „Мономах”, головний інженер Покормяк Олексій Васильович.

Порядок денний:
Про стан травматизму та охорони праці в Україні та Київській області за 2011 рік.
Про стан травматизму та охорони праці на підприємствах Броварського району за 2011 рік.
Про роботу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Фонду у 2011 році.
Підсмумки роботи спеціалістів з охорони праці підприємств Броварського району за 2011 рік.
Нагородження кращих спеціалістів з охорони праці підприємств Броварського району

Виступили:
- Начальник управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА – Яіцька Лариса Петрівна: Коротко охарактеризувала досягнення Броварського району. Доповіла про розпорядження Голови Броварської РДА “Про заходи щодо проведення в Броварському районі 25 квітня Дня охорони праці”.
- Інженер з охорони праці ТОВ ”ВЕКА Україна“ Бабченко Олександр Петрович розповів про створення підприємств групи LAUMANN з виробництва ПВХ прфіля для виробництва металопластикових конструкцій на території Росії та України - ТОВ ”ВЕКА Україна“ та про плани підприємства на майбутне. Побажав більше уваги приділяти створенню безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях.
-Головний державний інспектор ДІ ПБ та ОП в АПК Довгополюк Микола Дмитрович: Доповів про мету проведення та основні завдання заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Акцентував увагу на стані виробничого травматизму в Київській області та в Броварському районі. Наголосив на створенні екологічно безпечних виробничих процесів.
- Начальник відділення виконавчої дирекції ФССНВВ в Броварському районі Спесивцев Павло Іванович: Доповів про основні аспекти Закону України “Про загальнообов”язкове соціальне страхування…”, про запровадження единого соціального внеску, про профілактику нещасних випадків на підприємствах. Зупинився на аналізі стану профілактичної роботи Фонду ССНВВ. Розповів про роботу відділення.
- Завідувач відділенням гігієни праці Броварської СЕС Голіков Микола Семенович в своєму виступі розповів про порядок проведення медичних оглядів – одному з заходів по попередженню професійних захворювань та отруєнь.
- Головний спеціаліст з питань охорони праці управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА Козьменко Сергій Миколайович: Доповів аналіз виробничого травматизму на підприємствах Броварського району за період 2007- 2011 роки
1. - Голова райкому профспілки працівників АПК– Тітарева Галина Володимирівна: Головне питання з точки зору профспілок – охорона праці на підприємстві. Розповіла про співпрацю профспілок з райдержадміністрацією, Держгірпромнаглядом. Акцентувала увагу на обов”язкове виконання заходів з охорони праці, записаних до колективних договорів, про необхідність представника трудового колективу по питаннях охорони праці.
Інженер з охорони праці ТОВ ”ВЕКА Україна“ Бабченко О. П. провів ознайомлення з ТОВ «ВЕКА Україна» з метою використання передового досвіду у створенні належних умов з охорони праці та гігієни праці.
9. Проведено нагородження кращих працівників і спеціалістів з охорони праці підприємств та організацій району. Від імені голови Броварської РДА почесними грамотами та цінними подарунками були нагороджені - Бабченко Олександр Петрович, інженер з охорони праці ТОВ «ВЕКА Україна», Кірєєв Віктор Васильович, інженер з охорони праці Броварської райспоживспілки, Горбань Микола Миколайович, інженер з охорони праці ПП. АП «Укртранс».
Г.В.Тітарєва від імені профспілкового комітету працівників АПК відзначила тих, хто вже багато років підтримує профспілки та працює на благо людей – Дмитриченко Володимир Васильович, інженер з охорони праці ВАТ «Комбінат «Тепличний», Твердохліб Ніну Федоровну, інженера з охорони праці ВАТ «Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів», Фенюка Миколу Петровича, інженера з охорони праці СТОВ «Требухівське».


Інформація про стан охорони
праці в Броварському районі
 
2009 рік став роком впровадження системи управління охороною праці на підприємствах Броварського району, яка відображає принципи промислової безпеки, тобто захищеності людини та суспільства від можливих негативних наслідків виробничих процесів.
За 9 місяців 2009 року на підприємствах, зареєстрованих у Броварському районі, трапилось 12 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, постраждали 12 працівників, нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних з виробництвом, не зареєстровано.
У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року загальна кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 3, кількість травмованих зменшилась на 5 працівників.
 
 
 
Основні причини нещасних випадків на виробництві у 2009 році
 
Основна причина нещасних випадків: ДТП– 28% усіх випадків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 18%, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів-18%, з інших причин - 36%.
 

 
Інформація щодо проведення тижня охорони праці для розміщення на сайті Броварської районної державної адміністрації
 
 
.
.
На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006 "Про день охорони праці" та Плану заходів облдержадміністрації, згідно розпорядження Голови Броварської райдержадміністрації від 15.04.2008р. "Про заходи щодо проведення в Броварському районі "Дня охорони праці" була проведена наступна робота:
1. Спеціалістами відділу праці Управління праці та соціального захисту населення спільно з управлінням агропромислового розвитку були проведені зустрічі з керівниками і працівниками підприємств та організацій району по питаннях проблем безпеки праці на виробництві, ролі органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, роботодавців та громадських організацій у створенні безпечних і нешкідливих умов праці на підпрємствах та в організаціях району.
2.Спільно з Броварським відділенням фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розповсюджена нормативно-правова література з питань охорони праці на підприємствах та організаціях району.
3.Поновлені постійнодіючі кабінети, куточки, інформаційні стенди, вітрини з питань охорони праці на підприємствах та організаціях району.
  
 
На фото інженер з охорони праці ВАТ "Комбінат "Тепличний" А. О. Зюзько на робочому місці
4. З 21 по 25 квітня проводилися Дні відкритих дверей для представників підприємств і організацій в управлінні праці та соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації за участю посадових осіб, відповідальних за охорону праці управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку. Надана консультаційно-методична допомога по питаннях охорони праці 11 посадовим особам підприємств і організацій.
5. 17 квітня 2008 року проведений в управлінні праці та соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації «День спеціаліста з охорони праці» за участю інспекторів територіального управління Держгірпромнагляду, представників держпожнагляду, ФССНВ по Броварському району, спеціалістів управління агропромислового розвитку, роботодавців, відповідальних за охорону праці підприємств.
6. Організована виставка-продаж спеціального одягу виробництва швейної фабрики "Ніна", присвяченої Всесвітньому дню охорони праці. Надалі ця виставка-продаж буде постійно діяти з метою демонстрації зразків виготовленої продукції.
  
  
  
7. На базі ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» проведений в районі День охорони праці за участю представників райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку, інспекції територіального управління Держгірпромнагляду, представників держпожнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків по Броварському району, відповідальних за охорону праці підприємств, профспілок.
8. Проведено нагородження кращих працівників і спеціалістів з охорони праці підприємств та організацій району. Г.В. Тітарєва від Броварської районної профспілки працівників АПК відзначила грамотами та грошовими преміями, інженерів з охорони праці: А.О. Зюзька - ВАТ "Комбінат "Тепличний", В.Л. Лебедя - СВАТ "Агрокомбінат "Калита", І.Л. Дідука - ФГ "Журавушка", В.І. Верстака - ПП "Русанівське".Від Броварської районної державної адміністрації Почесними грамотами та грошовими преміями були нагороджені відповідальний спеціаліст з охорони праці ІП "Кока-Кола" І.О. Хоміна, інженер з охорони праці СТОВ "Войтовське" В.В. Бернадський, інженер з охорони праці ПП АП "Укртранс" М.М. Горбань.
  
  
  
9. У засобах масової інформації висвітлені питання безпеки праці на виробництві: 16 квітня 2008року - стаття "Належну увагу-безпеці праці", за результатами проведення круглого столу за підсумками виконання заходів з нагоди Дня охорони праці 7 травня 2008 року - стаття "Безпечну працю - кожному підприємству".

"Нове життя" 07.05.2008рік

28 квітня в Україні і світі відзначався День охорони праці
Безпечну працю - кожному підприємству

Наприкінці квітня в селищі Велика Димерка на базі одного з найбільших виробничих підприємств не лише Броварщини, а й України "Кока-Кола Беверіджиз Україна" відбулося зібрання представників з охорони праці з нагоди дня охорони праці, який відзначається 28 квітня не тільки в загальнодержавному, а навіть в світовому масштабі. Державна політика в галузі охорони праці базується на засадах пріоритетності життя і здоров'я людини відносно результатів виробничої діяльності. Ці засади викладені в Конституції нашої держави, де сказано, що кожен має право на належні, безпечні умови праці. Цього року з метою привернення уваги роботодавців і працівників до усунення або досягнення мінімально можливого рівня виробничих ризиків, до профілактики виробничого травматизму і профзахворюваності, формування загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань, в Україні з 21 по 28 квітня проходив тижневик охорони праці. З цієї нагоди проводились семінари і наради з охорони праці з роботодавцями та працівниками, й комплексні заходи, що спрямовані на запобігання виробничому травматизму та професійних захворювань. 
Відкрила засідання та подякувала керівництву підприємства за запрошення провести семінар саме тут, начальник управління праці та соціального захисту населення Броварської РДА Лариса Петрівна Яїцька. Вона представила запрошених на цей семінар та повідомила, що відповідно до розпорядження голови РДА М.Ф. Діденка було затверджено ряд заходів щодо охорони праці на виробництві та в агропромисловому комплексі.
Про досягнуті результати в 2007 році та плани на нинішній, 2008, рік розповів Микола Дмитрович Довгополюк, головний державний інспектор державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в агропромисловому комплексі. Він зазначив, що проблема травмувань, загибелі та професійних захворювань залишається актуальною: на Україні щороку на виробництві травмується близько 20 тис осіб, з них - кожен 20 із смертельним наслідком. В 2007 році загинуло 1176 працівників на виробництві, спостерігається негативне тенденція росту травмування на виробництві у таких галузях, як вугільна, металургійна, хімічна та на транспорті. Майже кожен п'ятий з осіб, які загинули в 2007 році внаслідок нещасних випадків на виробництві, - це працівники агропромислового комплексу. Взагалі у агропромисловому комплексі трав- мовано понад дві тисячі працівників. За результатами розслідування таких випадків, їх причина у веденні робіт без розробленої документації, допуск до експлуатації технічно несправної господарської техніки, проведення робіт без відповідних дозволів на це. Значна частина травмувань сталася через те, що до робіт, які мають підвищену небезпеку до травмувань, було допущено осіб, які не мають відповідної освіти та не пройшли інструктаж.
Поширеними є порушення законодавчих норм і правил на будівництві, внаслідок чого у 2007 році сталося понад 1200 нещасних випадків на виробництві у цій галузі. Сумним лідером залишається вугільна галузь - 7569 працівників цієї галузі травмувались на робочому місці. Другу сходинку займає агропромисловий комплекс - з 2165 особами трапились нещасні випадки на виробництві минулого року. Зважаючи на те, що Броварщина в основному аграрно-промисловий район, ці цифри не можуть не турбувати. Ну і завершують цю гірку трійку лідерів - машинобудування та соціально-культурна сфера. За 12 місяців минулого року у Броварах та районі сталося 20 нещасних випадків на виробництві. Є й такі підприємства, де не створено служби з охорони праці, не призначено відповідальних осіб з цих питань.
На жаль, смертельні випадки травмувань на виробництві присутні у вищевикладених цифрах. Так, у 2007 році у вугільній галузі загинуло 268 осіб, в АПК - 192. Тому не випадково в цьому році під час зустрічі з представниками профспілкових організацій Президент України В.А. Ющенко зазначив, що держава має застосовувати найжорсткіші санкції (як кримінальну відповідальність, так і економічні штрафи) проти тих керівників, які нехтують нормами безпеки праці і не проводять профілактику виробничого травматизму.
До з'ясування причин нещасних випадків на виробництві залучаються працівники прокуратури. У минулому році було порушено 555 кримінальних справ, з них - 463 направлено до суду щодо недотримання Законів України з охорони праці. 
І на завершення свого виступу Микола Дмитрович підсумував: "Я переконаний, що нещасні випадки на виробництві - це не помічені та своєчасно не усунені порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці, які безпосередньо впливають на економіку підприємства".
Далі виступив Павло Іванович Спесивцев, начальник відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків. Він повідомив, що за сім років існування фонду за понад 400 випадками травмувань на виробництві зроблені відповідні виплати з тимчасової втрати працездатності чи загибелі на виробництві. На даний момент проводяться виплати за 516-ма особовими справами потерпілих.
Бюджет відділення фонду формується зі страхових внесків від фізичних та юридичних осіб. Минулого року він склав 8,2 млн. грн., на цей рік заплановано його зростання. Ця сума витрачається на виплати потерпілим, утримання апарату відділення фонду та профілактику виробничого травматизму (основне за значенням, але не за фінансуванням). На жаль, на перший пункт припадає близько 90 відсотків всіх коштів, а на головне завдання грошей майже не лишається.
Павло Іванович поінформував присутніх про те, що буквально за день до нинішнього зібрання у Києві пройшов форум "Гідні умови праці та запобігання небезпеці - шлях до економічного зростання і соціальної стабільності". У його роботі взяли участь представники з Федерації роботодавців України, Міжнародної організації праці, Міжнародної організації роботодавців та інші учасники. Метою його проведення було формування сприйняття працівниками, роботодавцями та органами державної влади створення безпечних та гідних умов праці, як інвестицій у виробництво, а також одного із головних чинників збільшення професійності праці та збереження трудового потенціалу. Основне завдання, яке ставили перед собою учасники форуму, - це популяризація міжнародних стандартів, поширення міжнародного досвіду. Основне питання - травматизм у вугільній промисловості. П.І. Спесивцев відмітив, що на сьогоднішній день відзначається ріст професійних захворювань - все це результат безвідповідальності роботодавців, які не забезпечують відповідні умови праці. 
На жаль, за 4 місяці нинішнього року на Броварщині вже є кілька випадків травмувань на виробництві і навіть один випадок зі смертельним наслідком. Як бачимо, є над чим замислитись і є над чим працювати...
Сергій Миколайович Кузьменко, головний спеціаліст з питань охорони праці управління праці та соціального захисту населення Броварської райдержадміністрації, повідомив про динаміку і стан травматизму на підприємствах Броварщини у минулому році: трапилося 19 нещасних випадків на виробництвах, травмовано 22 робітники, один з них - зі смертельним наслідком. Основною причиною їх виникнення - є невиконання вимог інструкцій з охорони праці безпосередньо потерпілими (56%), особиста необережність, порушення правил руху (по 12,5%), з інших причин (19%). Унаслідок невиробничого травматизму в минулому році на Броварщині загинуло 140 осіб.
У районі прийнята програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Ця програма спрямована на профілактику травматизму, створення безпечних, нешкідливих умов праці, пріоритету життя людини в будь-якому випадку. На її виконання буде виділено кошти для придбання наглядної агітації, проведення профілактичної роботи з безпеки праці на робочих місцях та в закладах освіти. 
Лариса Петрівна Яїцька акцентувала увагу присутніх на одному з найболючіших питань сьогодення - неналежному документальному оформленні трудових відносин. Ця проблема актуальна не лише для району, а й для держави в цілому, адже працюючи без трудового договору, при травмуванні працівник не може отримати соціальну допомогу. Цей документ допомагає відстоювати інтереси робітників. У ньому обов'язковим є пункт про належні умови праці, саме тому кожен із працівників повинен укласти трудову угоду та підписати трудовий договір, аби відчувати себе впевнено та соціально захищено.
Завершилось зібрання виступом голови профспілкового комітету АПК Галини Володимирівни Тітарєвої. Вона зазначила, що із 21 аграрно-промислового підприємства нашого району належно оформлені колективні угоди є лише на 10. Складна ситуація і з профспілками на підприємствах. Законодавчо профспілки визнаються як єдиний представник від трудових колективів. Вони потрібні, щоб контролювати та відстоювати інтереси працівників підприємства. Вони виступають своєрідною з'єднуючою ланкою між робітниками та роботодавцем, допомагаючи останньому слідкувати за дотриманням законодавства. Галина Володимирівна звернулась до присутніх інженерів з охорони праці із проханням щодо сприяння створення профспілок на їх підприємствах (якщо таких немає) та їх плідній роботі.
Відмітила у своєму виступі підприємства, на яких постійно приділяється увага безпеці праці. Г.В. Тітарєва від імені профспілкового комітету працівників АПК відзначила грамотами тих, хто вже багато років підтримує профспілки та працює на благо людей - Анатолія Олександровича Зюзька, Володимира Леонтійовича Лебедя, Івана Лукича Дідука, Володимира Івановича Верстака.
Від імені голови Броварської РДА почесними грамотами були нагороджені відповідальний спеціаліст з охорони праці "Кока-Кола" І.О. Хоміна, інженер з охорони праці СТОВ "Войтівське" В.В. Бернарський, інженер з охорони праці ТОВ АП "Укртранс" М.М. Горбань.
По завершенні наради її учасники оглянули виробничі приміщення "Кока-Коли", а також мали змогу оцінити, в яких умовах працюють люди на цьому підприємстві.
Світлана ОБОДОВСЬКА
Comments