Броварщина допомагає військовослужбовцям


БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 листопада  2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 643

                                                                                                                                                                                     м. Бровари

 Про утворення Броварського районного
центру допомоги учасникам антитерористичної
операції, членам їх сімей та членам сімей
загиблих військовослужбовців, які брали
участь у проведенні антитерористичної операції


    На виконання  Указу  Президента  України  від  05  жовтня   2015 року          № 570/2015  «Про внесення змін до Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015»,  керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення надання дієвої допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції:

1. Утворити Броварський районний центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (далі - Центр), як допоміжний орган Броварської районної державної  адміністрації, у посадовому складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Броварський районний центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, що додається. 

3. Відповідальним за організацію роботи Центру визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

4. Начальнику відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечити ведення реєстру звернень учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

5.1.      активізувати роботу щодо забезпечення надання учасникам антитерористичної операції допомоги з вирішення питань, пов'язаних з їх лікуванням, реабілітацією та соціальною адаптацією;

5.2.      забезпечити першочерговий, всебічний, оперативний, результативний розгляд звернень учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції; особливу увагу приділяти термінам та якості відповідей за результатами розгляду звернень, не допускати фактів формалізму;

5.3.      невідкладно інформувати обласний Центр про надходження звернень учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні
антитерористичної операції, про хід та результати розгляду таких звернень за
формою згідно з додатком
2; інформацію надавати електронною поштою на
адресу: korup@koda.gov.ua
;

6.         Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації розмістити інформацію про Броварський районний центр в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

7. Рекомендувати військовому комісару Броварського об’єднаного міського військового комісаріату організувати роботу з інформування військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, стосовно діяльності районного центру.

8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Броварської райдержадміністрації:

від 07.08.2015 року № 424 «Про новий склад районного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам України, які перебувають в районі проведення  антитерористичної операції»;

            від 07.08.2015 року № 423 Про новий склад районного штабу з питань надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім’ям»;

від 16.01.2015 року № 08  «Про створення робочої групи з надання у Броварському районі правової допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та їх сім’ям».

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Ю.С. Плаксю.  

 

    Голова  адміністрації                        (підпис)                                   В.О. СінькоЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Броварської райдержадміністрації 

 12 листопада2015 № 643

 

 П О Л О ЖЕ Н Н Я
про Броварський районний центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей
загиблих військовослужбовців, які брали участь 
у проведенні антитерористичної операції

1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції   (далі – Центр), є допоміжним органом при Броварській райдержадміністраці, що утворюється з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі учасники антитерористичної операції) і допомоги членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

1) забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, волонтерами, підприємствами,  установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції;

2) збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб учасників антитерористичної операції та їх родин;

3) підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції;

4) моніторинг стану вирішення питань.


4.   Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам антитерористичної операції щодо:

-                      отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-                      отримання пільг та соціальних гарантій;

-                      лікування, реабілітації, адаптації;

-                      працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

-                      інших питань соціального захисту

2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, волонтерських організацій, волонтерами, організовує освітні заходи для учасників антитерористичної операції з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

3) збирає, узагальнює та подає голові райдержадміністрації інформацію щодо пропозицій громадських об’єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників антитерористичної операції та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

4) готує та подає голові адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

5) інформує в обов'язковому порядку громадськість, обласну державну адміністрацію про свою діяльність, ухвалені рішення та їх виконання;

6) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.

 

5.   Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

4) використовувати цілодобову гарячу лінію;

5) отримувати дані анкетування демобілізованих військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції;

6) здійснювати разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади заходи для вирішення порушених під час анкетування питань;

7) організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи, брифінги та інші заходи.

 

6.    Склад Центру визначається головою райдержадміністрації.

 

7. Очолює Центр керівник. Керівник Центру здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його роботи та головує на його засіданнях.

 

Керівник апарату адміністрації             (підпис)                  К.В. Прянішнікова 
                                                                                                                                                                                      Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

 

від 12 листопада 2015  №643

                                                                                                                                Форма
                                                                надання інформації про стан розгляду звернень учасників антитерористичної
                                                                        операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців,
                                                                                які брали участь у проведенні антитерористичної операції

 

з/п

Дата звернення

П.І.Б.

заявника

Місце

проживання

заявника

Контактні телефони заявника

Суть питання, порушеного у зверненні

Безпосередній виконавець, відповідальний за розгляд

звернення, контактний номер телефону

Стан вирішення питань, порушених у зверненні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            _______________________________                                           _____________________                                 _________________________

               (відповідальна посадова особа)                                                       (підпис)                                                                  (П.І.Б.)

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                          К.В. Прянішнікова
                                                
                                        Відповідальні особи центру допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей 
                                                      загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції 

 

П.І.П.

Посада

Адреса, тел.

ПрийомТрущельова Оксана Яківна

 

Дмитриченко Ольга Василівна


начальник відділу роботи зі зверненнями громадян

головний спеціаліст відділу роботи зі зверненнями громадян

 


м.Бровари, вул. Гагаріна 15, каб.127

 

тел.: 5-21-80


Пн-чт  08.00-12.00, 13.00-17.00

Пт  08.00-12.00, 13.00-15.45

 


Яіцька Лариса Петрівна

 

Ткаченко Галина Андріївна

начальник управління праці та соціального захисту населення

заступник начальника управління праці та соціального захисту населення

м.Бровари, вул. Гагаріна 8-а,

тел:5-45-47; 5-34-53

Пн-чт  08.00-12.00, 13.00-17.00

Пт  08.00-12.00, 13.00-15.45


   
                                                                                                                                          20 березня - під головуванням депутата Київської обласної ради, голови Громадського комітету Л.А.Вайсфельда відбулось засідання районного Громадського комітету сприяння українській армії.
    В засіданні Громадського комітету взяли участь виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко, заступники голови адміністрації, заступник голови районної ради, члени Громадського комітету з кожного населеного пункту району, волонтери, місцеві засоби масової інформації.
    Засідання Громадського комітету сприяння українській армії розпочалось з оголошення хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули в зоні АТО.
    На порядку денному розглядалися наступні питання:
1. Звіт про надходження благодійних внесків та передачу військової амуніції військовослужбовцям, що беруть участь в АТО за останні два місяці.
2. Звіт про відправку продуктів харчування за останні два місяці.
Так Громадським комітетом сприяння українській армії за два місяця було відправлено:
    Продукти харчування :цукор – 120 кг., борошно – 20 кг, макарони – 100 кг., печиво –136 кг.,крупи – 644 кг., тушонка – 1250 банок, мед – 92 л., чай – 59 кг., кава – 72 банки., олія –162 літра, картопля – 1600 кг., капуста – 680 кг., морква – 720 кг. буряк – 300 кг., консервація – 2370 л., капуста квашена – 607 кг., майонез – 14 кг., згущене молоко – 20 кг., сухофрукти – 25 кг., вода питна– 12900 л., м'ясо свинина – 50 кг., сало – 100 кг., ковбаса – 40 кг., оселедці – 50кг, мівіна – 240 кг., сир твердий – 40 кг.
Амуніції та супутніх товарів: костюми зимові – 43, балаклава – 48, аптечок - 2, берци – 5, штани ватні – 3, Буржуйка – 11, сітка маскувальна – 5, матраци, подушки, одіяла - 75 комп., посуд одноразовий – 3550 шт., мило рідке – 40 л., кабель – 150 м. ремонтні ключі – 2 комплекти, бронежилети – 2, розгрузка -1, костюм про резиновий – 1, форма літня– 1, налокітники – 1, шолом кевларовий – 1 моноклі – 5, Електробритва – 8 шт.
    Підприємствами, організаціями та мешканцями району було зібрано 105 783 грн.

23 березня 2015 р.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Звіт
                                                                                                                      про роботу Громадського комітету з підтримки військовослужбовців Збройних сил України


    Броварським районним Громадським комітетом з підтримки військовослужбовців Збройних сил України за час своєї діяльності, з 01.06.2014 по 15.12.2014, було зібрано 1280060 гривень благодійної допомоги від підприємств, організацій та мешканців району.
    Громадським комітетом з підтримки військовослужбовців Збройних сил України було придбано:

JPS навігатор – 1
акумулятор – 1
аптечки – 18
аптечки НАТО – 51
балаклави – 350
бензиновий примус – 10
бензогенератор – 7
берци – 120
берци зимові – 300
білизна – 35
бронежилет з розгрузкою – 64
бронежилет панцир – 65
валянки шиті – 65
електростанція – 2
коліматори – 5
ковдри – 20
комбінезон – 85
комбінезон утеплений – 25
комплект форми жіночий – 2
комплекти (бронежилет + каска) – 32
костюми зимові ватні (бушлат + штани) – 305
куртка утеплена ,костюм камуфляжний, берци, термобілизна, шапка зимова, перчатки зимові, футболка – 10
ліхтарі прожекторні – 10
мішки спальні + під матрацники – 10
моноклі – 17
наколінники – 8
налокітники – 7
накопичувач для карт – 2
окуляри тактичні – 7
перчатки тактичні – 2
підсилювач мобільного зв’язку – 1
піч дровяна (буржуйки) – 39
плащі прорезинені – 100
прилади нічного бачення – 15
ремені для спорядження – 30
рюкзак тактичний -1
чоботи резинові (з устілками) – 100
світер – 7
тепловізор – 1
термобілизна – 356
термонакидки – 36
фуфайки – 20
халати маскувальні білі – 20
ХБ – 210
шапки зимові – 137
шкарпетки – 45
шоломи кевларові – 122

    Завдячуючи мешканцям Броварського району, підприємствам і організаціям було зібрано продуктів харчування, приблизно 140 тон, на суму 1500000 гривень.
    Військова амуніція та продукти харчування були доправлені в 72 бригаду м.Волноваха, 2 батальйону територіальної оборони м.Дебальцево, м.Словянск, м. Бориспіль для АТО, 25 батальйону територіальної оборони Київської області м.Дебальцево, 1-шій танковій бригаді смт.Гончярівськ, аеропорт «Донецьк», 11 батальйону територіальної оборони Київської області «Київська Русь».
    Висловлюємо щиру вдячність всім мешканцям, підприємствам, організаціям району за активну участь в допомозі військовослужбовцям, що захищають незалежність України.
    Сподіваємось на подальшу співпрацю та взаєморозуміння.

            «Армія, які б кошти в її розбудову не вкладала держава, сильна всіма нами, хто живе далеко від місць бойових дій, патріотами держави»    30 січня - під головуванням депутата Київської обласної ради, голови Громадського комітету Л.А.Вайсфельда відбулось засідання районного Громадського комітету сприяння українській армії.
    В засіданні Громадського комітету взяли участь виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко, заступники голови адміністрації, заступник голови районної ради, сільські, селищні голови, члени Громадського комітету з кожного населеного пункту району, волонтери, військовослужбовці 25 батальйону територіальної оборони Київської області, місцеві засоби масової інформації.
    Засідання Громадського комітету сприяння українській армії розпочалось з оголошення хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули в зоні АТО.
    На порядку денному розглядалися наступні питання:
1. Звіт про надходження благодійних внесків та передачу військової амуніції військовослужбовцям, що беруть участь в АТО за останній місяць.
2. Звіт про відправку продуктів харчування за останній місяць.
3. Звіт про надходження благодійних внесків за останній місяць.
    Голова Громадського комітету сприяння українській армії Л.А.Вайсфельд, виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко вручили волонтерам, керівникам підприємств, установ та організацій району, військовослужбовцям Збройних сил України грамоти та медалі Громадського комітету сприяння українській армії за активну участь в захисті державного суверенітету України.
    Зі словами вдячності за допомогу ЗСУ до присутніх зверталися військовослужбовців 25 батальйону територіальної оборони Київської області.
    Так Громадським комітетом сприяння українській армії за місяць було відправлено:
- 11 батальйону - 2 бушлати, 4 костюми флісові, 13 зимових костюмів, 160 м. кабелю СІПТ для генераторів, вермішель швидкого приготування «Мівіна», 15 кг оселедців, 15 подушок, 6 маскувальних сіток, 2 пари берц;
- 25 батальйону – 1 піч дерев’яна, 130 л. дизельного палива, 6 коробок перші страви «Мівіна», 10 кг вермішелі, 3 коробки локшини, 6 л олії, 6 кейсів води, 5 банок кави, 10 кг оселедців, 144 шт. меду, 10 кг цукру, 5 кг, цибулі, 1 ящик медичних засобів, 7 ящиків печива, 17 подушок, 7 маскувальних сіток.;
- 30 механізованому батальйону – 1 прилад нічного бачення;
- м.Миколаївка, м.Дебальцево – 5 костюмів зимових, 10 кг оселедців, 4 ящика «Мівіна» перші страви, 1 ящик кави, одяг;
- 28 механізованій бригаді – автомобіль Джип.

30 січня 2015 р.


    30 грудня - під головуванням депутата Київської обласної ради, голови Громадського комітету Л.А.Вайсфельда відбулось засідання районного Громадського комітету сприяння українській армії.
    В засіданні Громадського комітету взяли участь виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко, заступники голови адміністрації, заступник голови районної ради, члени Громадського комітету з кожного населеного пункту району, волонтери, військовослужбовці 25 батальйону територіальної оборони Київської області, 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь», місцеві засоби масової інформації.
    Засідання Громадського комітету сприяння українській армії розпочалось з оголошення хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули в зоні АТО.
    На порядку денному розглядалися наступні питання:
1. Звіт про надходження благодійних внесків та передачу військової амуніції військовослужбовцям, що беруть участь в АТО за останні два тижня.
2. Звіт про відправку продуктів харчування за останні два тижня.
3. Звіт про надходження благодійних внесків за останні два тижні.
4. Звіт про залишки військової амуніції на складі Громадського комітету сприяння українській армії.
    Голова Громадського комітету сприяння українській армії Л.А.Вайсфельд, виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко вручили волонтерам, керівникам підприємств, установ та організацій району, військовослужбовцям Збройних сил України грамоти та медалі Громадського комітету сприяння українській армії за активну участь в захисті державного суверенітету України.
    Зі словами вдячності за допомогу ЗСУ до присутніх зверталися військовослужбовців 25 батальйону територіальної оборони Київської області, 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь».
    Громадським комітетом було відправлено:
    11 батальйону «Київська Русь»: навігатор Garmin GPS 62, автобус «Еталон», 5 м3 дров, 1 аптечка (НАТО), 1 костюм зимовий, 5 пар валянок, 3 печі дров’яних, катанка - 500м, цвяхи - 20 кг, брус - 1,5м3, м’ясні вироби - 20 кг, хліб - 50 шт, суп пюре, макарони, солянка швидкого приготування - 1340 упаковок, олія - 10 л, кава - 60 уп., зубні щітки - 15 шт, зубна паста, ополіскувач- 24шт, варення - 3л, приправи, вода газована - 5 кейсів, печиво -1коробка, мед - 10 кг, капуста - 20кг.
    72 бригаді м. Дедальцево: 1 аптечка (НАТО), термобілизна - 28 шт, стельки войлочні – 14 пар, бушлати зимові – 47 шт, спальники – 50 шт, зимова білизна – 50 шт, шкарпетки – 2 упаковки, валянки - 30пар, консерви рибні - 1коробка, медикаменти (бинти, перекись, колдрекс) - 1коробка, цукерки - 2 пакети, цигарки – 2 упаковки, макарони «Мівіна» - 208 шт, макарони – 144 шт, пюре «Мівіна» - 90шт, кава «Нескафе» - 2 коробки, чай – 2 коробки, маскувальні сітки - 2шт, подушки - 15шт, печиво - 2ящика, крупи – 10 кг, цукор - 4кг, борошно - 3кг, домашні кондитерські вироби - 3 коробки, теплий одяг - 2 коробки, подарунки - 6 ящиків, 1 куртка флісова, 6 костюмів зимових, печі дров’яні - 4 ,10 балаклав, вода газована - 10 кейсів, капуста - 25 кг, кава - 12 б, згущене молоко - 10 б, медичні бинти - 1 коробка, станки для гоління - 2 упаковки, ополіскувачі - 2 упаковки, мед 144 банок по 100 гр., порізані дрова - 50 м3.
    25 батальйону м. Дебальцево: костюм зимовий – 5, валянки – 5, піч дров’яна – 2, аптечки (Нато) – 2, балаклави- 10, капуста - 25 кг, мед 144 банок по 100 гр, крупи - 20кг.

30 грудня 2014 р.


    20 листопада - під головуванням депутата Київської обласної ради, голови Громадського комітету Л.А.Вайсфельда відбулось засідання районного Громадського комітету сприяння українській армії.
    В засіданні Громадського комітету взяли участь виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко, директор департаменту з питань цивільного захисту населення та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи М.І.Сек, заступники голови адміністрації, заступник голови районної ради, члени Громадського комітету з кожного населеного пункту району, сільські, селищні голови, місцеві засоби масової інформації.
    Засідання Громадського комітету сприяння українській армії розпочалось з оголошення хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули в зоні АТО.
    На порядку денному розглядалися наступні питання:
1. Звіт про надходження благодійних внесків за останні два тижні.
2. Звіт про передачу військової амуніції військовослужбовцям, що беруть участь в АТО за останні два тижні.
3. Звіт про залишки військової амуніції на складі Громадського комітету сприяння українській армії.
    Так Броварським районним громадським комітетом по сприянню військовослужбовцям через волонтерів було надано:
Аптечка (зразок НАТО) – 9 шт.;
Балаклава – 25 шт.;
Берци зимові – 33 пари;
Бензогенератор – 2 шт;
Бронежилет панцир – 5 шт.;
Буржуйка (піч дерев’яна) – 6 шт.;
Електростанція – 1 шт.;
Каліматори – 3 шт.;
Комбінезон – 10 шт.;
Костюм зимовий (ватний) – 38 шт.;
Монокль – 5 шт.;
Окуляри тактичні – 1 шт.;
Планки – 5 шт.;
Сапоги резинові – 8 шт.;
Термобілизна – 3 шт.
Також волонтерами було доставлено до м. Слов’янськ: 12 т овочів, 20 кг меду, масло, консервація.
    Бійцям 25 батальйону були доправлені наступні продукти харчування: вода - 12 л., картопля - 4 мішки, сало – 30кг., тушонка – 40 банок, чай, кава, печиво.
    Голова Громадського комітету Л.А.Вайсфельда акцентував увагу присутніх на необхідності покращити роботу по збору благодійних коштів для придбання військової амуніції шляхом залучення представників середнього і великого бізнесу. А також активізувати роботу депутатів сільських, селищних рад щодо роз’яснювальної роботи серед мешканців населених пунктів Броварського району по допомозі українській армії та витрачених коштах, що були зібрані Громадським комітетом сприяння українській армії.


31.10.2014 Броварським районним Громадським комітетом закуплено та видано військовослужбовцям : 121 комплект термобілізни, 47 шапок зимових,116 костюмів зимових, 30 пар берц зимових, 1 комплект ХБ, 68 балаклав, 10 курток утеплених, 45 комбінізонів, 5 комбінізонів утеплених, 10 костюмів комуфляжних, 1 бронежилет панцир, 10 пар печаток, 10 футболок, 1 аптечка (НАТО), 1 прилад нічного бачення, 2 коліматора, 10 примусів, 5 бензогенераторів, 10 печей дров’яних.    08.10.2014 року райдержадміністрацією, районною радою та Громадським комітетом сприяння Збройним Силам України було відправлено через волонтерів: 2-му батальйону: 10 балаклав та 10 шапок зимових; 25 батальйону: 28 комплектів термобілізни, 10 костюмів зимових ватних, 12 пар гумових чобіт, 10 балаклав, 10 шапок зимових, 1 комплекти ХБ, 1 аптечка (О), 2 аптечки (Б). Крім того на обидва батальйони відправлено продуктів харчування (овочі, консерви, крупи) разом 4,5 тон.
    Броварським районним Громадським комітетом закуплено та видано військовослужбовцям протягом минулого тижня: 21 комплект термобілізни, 24 пар гумових чобіт, 18 шапок зимових, 21 костюм зимовий ватний, 19 балаклав, 2 пари берц, 5 аптечок (Б), 1 аптечка (О), 4 комплекти ХБ.


    

    03 жовтня
- під головуванням депутата Київської обласної ради, голови Громадського комітету Л.А.Вайсфельда відбулось засідання районного Громадського комітету сприяння українській армії.
    В засіданні Громадського комітету взяли участь виконуючий обов’язки голови Броварської райдержадміністрації К.В.Прянішнікова, голова районної ради С.М.Гришко, заступники голови адміністрації, заступник голови районної ради, члени Громадського комітету з кожного населеного пункту району, заступник військового комісара, місцеві засоби масової інформації.
    Засідання Громадського комітету сприяння українській армії розпочалось з оголошення хвилини мовчання за військовослужбовцями, що загинули в зоні АТО.
На порядку денному розглядалися наступні питання:
1. Звіт про надходження благодійних внесків за останні два тижні.
2. Про придбання та передачі аптечок для військовослужбовців в зоні АТО.
3. Про придбання та передачі комплектів зимового одягу для військовослужбовців.
    Учні Требухівської ЗОШ І-ІІІ ступеня зібрали та передали кошти в сумі 6148 грн. для потреб армії.

    Місцевими органами влади протягом минулого тижня відправлені продукти харчування та побутова хімія на схід для бійців 11 батальйону та батальйону «Айдар».
     Броварським районним Громадським комітетом закуплено та надано протягом минулого тижня:  3 бронежилети, 13 комплектів ХБ, 9 балаклав, 1 прилад  нічного бачення, 8 плащів прорезинених, 15 пар берц, 1 бронежилет панцир, 5 фуфайок, мати – 1, 7 спальників.
     Жителями села Рудня пораненому Микитенку А.С. надано грошову допомогу  в сумі 3700 грн.
     Продовжується збір коштів від населення.              03 вересня - під головуванням депутата Київської обласної ради, голови Громадського комітету Л.А.Вайсфельда відбулось засідання районного Громадського комітету сприяння українській армії.

              В засіданні Громадського комітету взяли участь голова Броварської райдержадміністрації О.Є.Кищук, голова районної ради С.М.Гришко, заступники голови адміністрації, заступник голови районної ради, члени Громадського комітету з                       кожного населеного пункту району, заступник військового комісара, місцеві засоби масової інформації. 

              Перед початком засідання Громадського комітету сприяння українській армії присутні вшанували пам'ять загинувших військовослужбовців, що беруть участь в АТО.

              На порядку денному розглядалися наступні питання:

           1. Звіт за використання благодійних внесків за останній тиждень.

           2. Закупівля індивідуальних медичних аптечок для військовослужбовців з Броварського району. 

           3.Наявність військової амуніції на складі Громадського комітету сприяння українській армії.

           4.Посилення роботи серед підприємців району щодо збору благодійних внесків для закупівлі військової амуніції. 

              Голова Громадського комітету Л.А.Вайсфельд передав два прилади нічного бачення учасникам АТО, а також передав комплекти військової амуніції трьом військовослужбовцям, що відправляються на схід країни.

              Представники федерації футболу Броварського району передали Громадському комітету сприяння українській армії 7 тис. 100 грн. для закупівлі військової амуніції.

                                                                                                                                              Для забезпечення учасників АТО

    На одному із попередніх засідань районного штабу з питань координації надання допомоги військово­службовцям, котрі беруть участь в антитерористичній операції, їхнім сім’ям та іншим співвітчизникам, які перебувають в зоні АТО, присутні на зібранні бійці Нацгвардії висловили побажання мати в своєму розпорядженні автомобіль для оперативного виконання бойових завдань і чіткішого контактування підрозділів. 

    І доки хлопці відпочивали перед новим поверненням у місця бойових дій, робоча група представників комітету, яку очолив заступник голови районної ради Василь Симиненко, зайнялася вирішенням цього питання. Придбаний автомобіль польського виробництва марки «Фольксваген транспортер» обійшовся в 35 тисяч гривень. До непростих умов експлуатації в зоні бойових дій транспортний засіб готували на підприємстві «Бровари - Моторс» (директор Андрій Артем‘юк).

- Ми вдячні авторемонтникам, котрі долучилися до цієї відповідальної й водночас благородної місії, - розповів Василь Симиненко. - Вони не просто перевірили всі вузли автівки, провели глибоке технічне обслуговування, але забезпечили водіїв мастилом необхідної марки.

    І вже за лічені дні земляки, завантаживши в автомобіль із написом «Броварщина» гуманітарну допомогу військовикам, влилися до колони з гуманітарним вантажем, сформованої на Київщині, й відправилися до місця дислокації батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького.

    Нехай щастить вам, мужні, на ратнім полі!

 

                                                                                                                                                    Допомагаємо землякам в зоні АТО

    Чергове засідання громадського комітету з надання допомоги війсь­ковослужбовцям Збройних сил нашої держави, котрі несуть службу в зоні АТО, що відбулося минулої середи, було особливим, адже члени комітету та представники сіл і селищ про ситуацію в підрозділах, зайнятих в антитерористичній операції, потреби воїнів дізналися від самих її учасників – бійців, які нині перебувають у короткотерміновій відпустці. Це й накладало своєрідний відбиток на розмову на зібранні.

    На її початку голова громадського комітету Леонід Вайсфельд доповів присутнім, що лише від дня проведення попереднього засідання тим землякам, хто йде воювати в зону бойових дій, було роздано 12 бронежилетів, 10 касок, придбано й відправлено в зону АТО автомобіль, підсилювач мобільного зв’язку, навігатор і продовольство. Він наголосив на необхідності створення запасу тих же бронежилетів і касок для майбутнього поповнення лав військовиків із числа жителів району. А ще підкреслив важливість чіткого обліку й правильного фасування гуманітарних вантажів у місцях їхнього збору й зберігання. Він подякував представникам населених пунктів за активну громадянську позицію в допомозі військовим, адже жителі району тільки продовольства в зону АТО, за словами голови райдержадміністрації Олега Кищука, котрий разом із головою райради Сергієм Гришком був присутній на засіданні, відправили понад 100 тонн. Це - не рахуючи інших, необхідних в умовах бойових дій, обладнання, медикаментів, товарів першої необхідності.

    Також Олег Кищук, аналізуючи зроблене, констатував, що завдяки тісній співпраці з активом громад вдалося зібрати 1 мільйон гривень, які були використані для потреб земляків-військових.

- У той же час, - наголосив Л.А. Вайсфельд, - владі на місцях необхідно активізувати роботу з надання допомоги учасникам бойових дій у зоні АТО, подбати про їхні сім’ї. На жаль, є в районі великі підприємства, де всерйоз не зайнялися цією справою, хоча для цього є всі можливості.

    Висловивши вдячність землякам за всебічну підтримку, учасники антитерористичної операції, а вони є представниками громад Тарасівки та Княжич, говорили про потребу їхніх побратимів у ліках, а також одязі та взутті. А ще організаторам роботи з надання допомоги військовикам слід предметніше зайнятися питаннями її доставки до місць бойових дій. Адже з різних причин – об’єктивних, а найчастіше суб’єктивних вона просто не доходить за призначенням.

Підсумовуючи засідання комітету, його учасники наголошували: бойові дії на Сході – справа не тільки військових, котрі виконують свій ратний обов’язок. Це справа і кожного із нас.

                                                                                                                                                        Реаліями життя продиктована

    Участь тисяч українців в АТО, біженці з Донецької та Луганської областей та Криму, смерті військових і мирних співвітчизників на Сході, необхідність соціального супроводу сімей військовослужбовців і добровольців... Саме ці обставини за нинішньої ситуації змушують органи влади різних рівнів змінювати пріоритети своєї роботи, приділяючи основну увагу цим питанням, що потребують затратних організаційних, фінансових і моральних зусиль. Причому, обстановка, що склалася, чи не щодень ставить перед владними структурами нові й нові виклики.

    Саме про них, а точніше про чіткішу організацію й предметне реагування на дзвінки абонентів зі згаданих категорій на «Гарячу лінію», надання різнопланової організаційної та фінансової допомоги сім’ям учасників АТО, влаштування дітей переселенців зі Сходу та Півдня до шкіл і ДНЗ нашого регіону та розв’язання інших проблем, і йшла мова на засіданні районного штабу, на членів якого покладено координацію й вирішення всіх питань, пов’язаних із соціальним супроводом згаданих категорій. У годі розмови наголос робився на різнопланових аспектах цієї роботи: досягненні чіткої організації реєстрації переселенців правоохоронними та соціальними службами, пошуку для них робочих місць, допомозі тимчасовим переселенцям із боку сільських і селищних громад та підтримці військовиків, котрі залучені до антитерористичної операції. Учасники засідання наголошували: останніми тижнями допомога громади району учасникам АТО і переселенцям стає предментішою. Ось лише два приклади прояву справжнього патріотизму наших земляків, котрі готові підтримувати спів­вітчизників у цей непростий час.

    У липні для воїнів - учасників АТО було відправлено два вантажі із продовольством, одягом, медикаментами, засобами гігієни, зібраними і придбаними на кошти жителів Семиполок, Гоголева, Калити, Підлісся нашого та сіл Берлози Козелецького та Стариці Бориспільського районів.

3 вересня 2014 р.

    У передостанній день липня до складських приміщень, де концентрується вся допомога для відправки в зону проведення АТО, було доставлено цукор, круп’яні вироби та борошно, одяг та газовану воду. І це тільки два факти щодо тієї багатопланової й системної допомоги, що надають військовослужбовцям наші земляки. Тих, хто із жителів району готовий долучитися до цієї благородної й патріотичної місії, просимо звертатися за детальної інформації за телефоном «Гарячої лінії» - 5-40-88 та 5-21-80. Там же бажаючі можуть і дізнатися про телефони та відповідальних осіб із напрямків надання допомоги.                                                                                                                                        БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                                                                                                                        КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

                                        від “_17__” _липня____ 2014 року                                                                                                                                                         № _493__

                                                                                                                м. Бровари

 

Про утворення районного штабу з питань координації


надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь 

в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим

громадянам України, які перебувають в районі 

проведення  антитерористичної операції

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», листа Глави Адміністрації Президента України від 16.07.2014 № 02-01/1861 ДСК, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17.07.2014 № 226 «Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам України, які перебувають в районі проведення  антитерористичної операції»:

1. Утворити районний штаб з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям  та іншим громадянам України, які перебувають  в районі  проведення антитерористичної операції (далі – районний штаб), у складі згідно з додатком.

2. Інформацію про утворення районного штабу довести до відома мешканців районів.

3. Районному штабу забезпечити координацію роботи щодо організації надання відповідної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Кушніренка Ю.І.

 

Голова адміністрації                                                                                                                                                                                                                      О.Є. Кищук

 

    Галузеві напрями з питань надання допомоги: 
- юридична допомога – відповідальний Мартиненко Вячеслав Валерійович тел. 6-55-85;
- освіта – відповідальний Шелест Олексій Іванович тел. 4-06-19;
- охорона здоров’я – відповідальний Багнюк Валентин Віталійович тел. 6-29-20;
- соціальне забезпечення – відповідальна Яіцька Лариса Петрівна тел. 5-45-47;
- організація збору, зберігання, передачі матеріально-технічної допомоги в зону АТО – відповідальний Кукшин Василь Михайлович тел. 6-06-34;
- збір фінансової допомоги – відповідальний Вайсфельд Леонід Аронович тел. 5-40-88;
- організація збору та доставки адресних передач військовослужбовцям – відповідальний Іваненко Тарас Григорович тел. 5-45-33

 

 
     6 серпня 2014р. користувачі Броварської центральної районної бібліотеки долучились до акції «Підтримай армію України!».
     При районній книгозбірні діє майстер-клас «Лялька-мотанка», який проводить бібліотекар Броварської ЦРБ Сидоренко С.Л. Учасники гуртка креативного рукоділля у власний спосіб вирішили підтримати воїнів-учасників АТО.
     Перейнявшись мужністю та силою волі наших захисників, їх терпінням, любов’ю до Батьківщини, жінки та діти підготували та передали до Головного військового клінічного госпіталю м.Києва  обереги – ляльки-бажанниці, в які  вклали свої побажання і молитви.
     Тематика майстер-класу була обрана не випадково, адже мотанка є втіленням добра і лагідності. Під час майстер-класу, який організатори назвали «Сплетемо разом теплоту», учасники багато спілкувались, говорили про завершення бойових дій, повернення воїнів додому живими, добро, сподівання та мрії. Незважаючи на різницю у віці, було безліч тем для спілкування. Люди старшого покоління надавали приклади патріотизму, а дітки розповідали про свої плани на майбутнє. Свою власну лялечку бійцям змогли зробити всі учасники майстер-класу.
    За словами самих учасників, такі зустрічі не тільки дають можливість навчитись майстерності, а й сприяють налагодженню вільного діалогу різновікових поколінь.
    Якщо ви бажаєте прийняти участь у проекті «Сплетемо разом теплоту», звертайтеся до Броварської центральної районної бібліотеки за адресою: м.Бровари, вул.Кірова 36 

 

Станом на 23 липня 2014 року місцевими органами влади придбано для мобілізованих 46 бронежилетів на суму 182 тис. грн та військового спорядження на суму 41,8тис.грн. 
    Підприємствами та підприємцями району придбано 21 комплект (бронежилет, каска) на суму 110,7 тис.грн, 30 комплектів х\б (30,0тис.грн), тепловізор вартістю 52,0 тис.грн, який передано 11 бригаді, прилад нічного бачення та 2 комплекти жіночої форми. Відправлено до військових частин продукти харчування, миючі засоби та засоби особистої гігієни.
    2. За результатами обстеження надана матеріальна допомога 17 сім’ям мобілізованих на загальну суму 53,5 тис.грн:
- 11 сімям, сини яких знаходяться в В/ч Семиполки по 1,5 тис.грн.;
- 4 сімям, сини яких приймають участь у бойових діях по 4,0 тис.грн.;
-1 малозабезпеченій сімї, батько якої приймає участь в АТО 5,0 тис.грн.
- 1 сімї, сина якої поранено в зоні АТО – 20,0 тис.грн. на лікування. Наразі продовжується збір коштів від населення.
     На відпочинок відправлено 2 дитини, батьки яких мобілізовано
 Броварська районна державна адміністрація висловлює щиру вдячність всім тим хто взяв участь в допомозі Збройним Силам України 

    Впродовж останніх місяців наша держава переживає нелегкі часи, стоячи перед обличчям внутрішніх та зовнішніх ворогів. Загрозу всередині України було переможемо завдяки єднанню народу але перед нами постала нова потуга, ще більш небезпечна – Росія. І знову, як раніше, народ згуртувався перед обличчям агресора і тепер всіма силами допомагає тим, хто тривалий час був поза увагою центральної влади – Збройним Силам України. 
    Не залишилися осторонь й жителі та підприємства Броварського району, які дружньо відгукнулися на пропозицію районної державної адміністрації надати допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України, які беруть участь в антитерористичній операції. 
    Кожен допомагає хто як може: коштами, речами, продуктами харчування, громадською діяльністю. Так протягом останнього місяця відгукнулись сотні наших співгромадян та підприємств свідомих того, що потрібно за всяку ціну підтримувати Збройні Сили України. 
    Підприємство Кока-кола Беверіджиз Україна надала 1400 літрів бутильованної води; 
    Підприємство ПАТ «Комбінат «Тепличний» виділили 66 000 гривень на закупку бронежилетів; 
    Підприємство Асканія –Флова закупили військову форму на 30 тисяч гривень; 
    Підприємство ДП «Сервіс Столиця» передало 100 засобів особистої гігієни військовослужбовцям; 
    «Шевченківський завод продтоварів» передав більше тонни круп; 
    ПП «Перерва» надали грошову допомогу 800 гривень; 
    ТОВ «Сад», ТОВ «Войтовське», ПП«Русанівське» передали 130 банок консервованої продукції; 
    Підприємство «Регіон 2001» виділили 30 000 гривень на закупку бронежилетів; 
    ФГ «Журавушка» виділила 25 000 гривень на придбання амуніції; 
    СТ «Калита» передали 500 кг. круп. 
    До надання допомоги землякам активно долучились й сільські та селищні громади. 
    Сільськими та селищними радами придбано 33 бронежилета, 53 пари взуття, 100 матраців та ковдр, зібрано 33 500 гривень для закупки амуніції своїм односельчанам, що беруть участь в антитерористичній операції. Сільська рада с.Семиполки посприяли в частковому ремонті військової частини, яка знаходиться на їхній території; 
    Погребською сільською радою зібрано 40 000 гривень для сімей військовослужбовців, що проживають в селі Погреби; 
    Депутати Богданівської сільської ради вирішили перерахувати 250 тисяч гривень на придбання сучасного високотехнологічного військового обладнання для батальйону територіальної оборони Київської області №11. 
    За ініціативою голови Броварської райдержадміністрації та голови районної ради створена громадська організація «Громадський комітет по наданню допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України», головою якої обрано депутата Київської обласної ради Леоніда Вайсфельда, метою якої є організація допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та сімей військовослужбовців, що беруть участь у військових діях на Сході України. 
    Люди, які проявляють патріотизм в безкорисливому піклуванні за свою армію, гідні того, щоб жити на своїй вільній землі, розраховуючи на захист вірних присязі військовослужбовців, героїзм, патріотизм та відданість яких є найкращою і найсильнішою зброєю проти окупантів. Дякуємо всім за посильну допомогу та сподіваємося, що всі ми будемо жити в мирній процвітаючій Україні.

Comments