Фінансові ресурсиБроварська районна державна адміністрація

Київської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від « 30 »   вересня 2016 року                                                                                                                                                               №  657

 

м. Бровари

Про заходи щодо організації роботи по
складанню проекту районного бюджету за
програмно-цільовим методом на 2017 рік та їх прогноз на 2018-2019 року
На підставі статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 20, 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2017 рік та його прогнозу на 2018-2019 роки:
1. Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2017 рік та прогнозу районного бюджету на 2018-2019 роки, що додається.
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Миргородська О.Ж.):
2.1. Забезпечити організацію роботи з формування районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2017 рік та прогнозу районного бюджету на 2018-2019 роки, згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2017 рік.
2.2. Здійснити формування видаткової частини бюджету на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів
2.3. Повідомити головним розпорядникам коштів районного бюджету обсяги розрахункових показників до проекту бюджету на 2017 рік у тижневий термін після доведення Міністерством фінансів України розрахунків прогнозних обсягів по міжбюджетних трансфертах на 2017 рік.
2.4. Підготувати спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету план заходів на 2017 рік щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.
3. Відділ економіки райдержадміністрації (Мельниченко К.В.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації:
3.1. Прогнозні показники програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік у розрізі основних галузей економіки, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району на наступні два роки з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки й соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у перспективі.
3.2. Проект програми капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету на 2017 рік та наступні два роки.
4. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Яїцька Л.П.):
4.1. Здійснити суцільну інвентаризацію бази даних громадян, які отримують пільги за рахунок бюджетних коштів.
4.2. Надати управлінню фінансів райдержадміністрації інформацію щодо прогнозного контингенту одержувачів пільг, житлових субсидій і допомоги сім'ям з дітьми та уточнену потребу в обсягах субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціального захисту населення з урахуванням поетапного підвищення в 2017 році державних соціальних стандартів.
4.3. Здійснити перевірку програм та заходів в галузі соціального захисту населення, що фінансуються з районного бюджету, згідно з розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації.
5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
5.1. Подати управлінню фінансів райдержадміністрації у визначені ним терміни:
бюджетні запити з урахуванням повідомлених фінансовим управлінням райдержадміністрації прогнозних обсягів видатків на 2017 рік та з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них;
розрахунки видатків на фінансування окремих програм розвитку галузей, які відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
розрахунки до прогнозу районного бюджету на 2018-2019 роки відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України.
5.2. Під час складання бюджетних запитів на 2017 рік:
провести інвентаризацію видатків відповідних бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів;
організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків відповідних бюджетів та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами, згідно з проведеною інвентаризацією видатків;
забезпечити першочергове фінансування тих видатків, метою яких є основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів;
подати пропозиції щодо передачі повноважень з їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинити їх виконання у 2017 році у разі
прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків;
обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання регіональних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;
не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників коштів районного бюджету;
забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;
при визначенні індикативних прогнозних показників на 2018 та 2019 роки керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2017 №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки» ;
5.3. Здійснити заходи щодо визначення системних напрямків удосконалення мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
6. Рекомендувати:
6.1. Відділу Держземкадастру в Броварському районі Київської області (Корсун В.Д.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо коштів, необхідних для завершення проведення грошової оцінки земель у розрізі територіальних громад, як основи для подальшого нарахування земельного податку.
6.2. Броварський об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Київський області вжити вичерпних заходів щодо зменшення податкової заборгованості (недоїмки) з платежів до місцевих бюджетів, підвищення результативності заходів з виявлення випадків ухилення платників від оподаткування та приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства, взяти участь у формуванні плановиї показників доходної частини місцевих бюджету на 2017 рік та прогнозних показників на 2018-2019 роки.
6.3. Сільським, селищним радам, на які згідно з чинним законодавством покладено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів усіх рівнів, забезпечити подання до 17 жовтня 2016 року фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунків прогнозних надходжень доходів до місцевих та державного бюджетів на 2017 рік.
6.4. Голові районної ради, сільським, селищним головам забезпечити безумовне виконання вимог статей 91, 93, 101 Бюджетного кодексу України в частині укладання угод про передачу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими радами.
7. Головам районної, сільських, селищних рад, головним розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам бюджетних коштів затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2017 році.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                                         В.О.Сінько

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                 Розпорядження голови

                 райдержадміністрації

                 від  «30 » вересня 2016 року № 657

 П Л А Н
заходів з підготовки проекту районного бюджету 
за програмно-цільовим методом на 2017 рік
та прогнозу районного бюджету на 2018-2019 роки

 

з/п 

 

Заходи 

 

Виконавці

Орієнтовний термін виконання

 

1.

Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2017 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

10.10.2016 

 

2.

Доведення інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2017 рік 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

17.10.2016

 

3. 

Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації очікуваних за 2016 рік та прогнозних показників надходжень податків і зборів до районного бюджету на 2017-2019 роки:

- податок на доходи фізичних осіб в цілому по району;

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

- плата за надання адміністративних послуг;

- інші надходження.

Броварська об’єднана Державна  податкова інспекція ГУ ДФС у Київський області,

відділ Держземкадастру в Броварському районі Київської області,

відділ економіки райдержадміністрації,

районна рада, головні розпорядники  коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2016

 

4. 

Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації попередньої інформації про соціально-економічний стан району і прогноз її розвитку на 2017 рік, 2018-2019 роки 

Відділ економіки райдержадміністрації 

 

24.10.2016 

5.

Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2017 рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (із змінами)

Головні розпорядники коштів

 

До 01.12. 2016 року

 

6. 

Доведення переліку районних програм на 2017 рік та на наступні два бюджетні періоди 

Відділ економіки райдержадміністрації 

 

21.10.2016

 

7. 

Формування попереднього прогнозу доходів та видатків районного бюджету на 2017 рік 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

28.10.2016 

 

8. 

Складання прогнозу показників районного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні два бюджетні періоди 

Управління фінансове райдержадміністрації , головні розпорядники коштів

 

31.10.2016

 

9. 

Підготовка бюджетних запитів на 2017 рік головними розпорядниками коштів районного бюджету 

Управління фінансове райдержадміністрації , головні розпорядники коштів

 

жовтень 

10.

Аналіз бюджетних запитів 

Управління фінансове райдержадміністрації , головні розпорядники коштів

Жовтень-листопад

 

 

11. 

Узгодження пропозицій проекту районного бюджету з головними розпорядниками коштів 

Управління фінансове райдержадміністрації 

Листопад 

12. 

Включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного бюджету 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

13. 

Формування бюджетних призначень головним розпорядникам коштів районного бюджету за бюджетною класифікацією 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

14.

Формування бюджетних призначень по міжбюджетних трансфертах

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

15. 

Надання пропозицій до проекту розпорядження голови райдержадміністрації та проекту рішення районної  ради (план заходів із збільшення надходжень до бюджету та ефективності використання бюджетних коштів; заходи щодо приведення потреби у видатках до граничного обсягу) 

Головні розпорядники коштів

 

 

 

Грудень

 

16.

Підготовка інформації про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному році 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

 

17.

Підготовка інформацій про соціально-економічний стан району і прогноз її розвитку на 2017 рік, які покладено в основу проекту районного бюджету 

Відділ економіки райдержадміністрації, управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

18.

Узагальнення поданих матеріалів, формування необхідних документів та підготовка їх до розгляду райдержадміністрацією 

Відділ економіки райдержадміністрації, управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

19.

Підготовка проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2017 рік 

Відділ економіки райдержадміністрації, управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

20.

Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2017 рік

Головні розпорядники бюджетних коштів

Листопад -

грудень

 

 

21.

Підготовка пояснювальної записки до проекту рішення районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік" та доповіді начальника фінансового управління райдержадміністрації про проект районного бюджету на 2017 рік

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

 

Грудень

 

22.

Розгляд проекту рішення "Про районний бюджет на 2017 рік" райдержадміністрацією

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

23.

Подання на розгляд районної ради проекту рішення "Про районний бюджет на 2017 рік" та розгляд проекту у депутатських комісіях

 

Управління фінансове райдержадміністрації 

 

Грудень

 

 

Голова адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                  В.О.СінькоБроварська районна державна адміністрація

Управління фінансів

05.12.2016                 Н А К А З                    № 49  

м. Бровари

 

Про затвердження Інструкції
з підготовки бюджетних запитів
на 2017 рік та проекту прогнозу
на 2018-2019 роки    Відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (зі змінами), Положення про управління фінансів Броварської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації від 03 жовтня 2016 року № 659 та з метою забезпечення своєчасного, достовірного складання, розгляду та аналізу бюджету на 2017 рік і проекту прогнозу бюджету на 2018-2019 роки

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів на 2017 рік та проекту прогнозу бюджету на 2018-2019 роки, що додається.
2. Заступнику начальника управління – начальнику відділу планування доходів (Оляновській І.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Київській області.
3. Даний наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                                                                          О.Ж. Миргородськ


Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2017 рік та проекту прогнозу на 2018-2019 роки (завантажити)

Додаток №1(завантажити)

Додаток №2 (завантажити)

Додаток №3 (завантажити)

Додаток №4 (завантажити)

Додаток №5 (завантажити)

Додаток №6 (завантажити)

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за  9 місяців 2015 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців  2015 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада 

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців  2015 року по доходах у сумі 290546,4 тис. грн. і по видатках у сумі 258766,6 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 31779,5 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 269002,9 тис. грн.. і по видатках у сумі 245965,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 23037,1 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 21543,5 тис. грн.. і по видатках у сумі  12800,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 8742,7 тис. грн.Голова ради                                                                                                                                                                                                     С.М. Гришком.Бровари
24 грудня 2015 р.
№ 21-5-VIIПРОЕКТ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за  9 місяців 2015 року

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців  2015 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців  2015 року по доходах у сумі 290546,4 тис. грн. і по видатках у сумі 258766,6 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 31779,5 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 269002,9 тис. грн.. і по видатках у сумі 245965,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 23037,1 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 21543,5 тис. грн.. і по видатках у сумі  12800,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 8742,7 тис. грн.

 

Голова ради                                                                                                  С.М. Гришко

м.Бровари
грудень 2015 р.ПРОЕКТ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за  I півріччя 2015 року

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за I півріччя  2015 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя  2015 року по доходах у сумі 185575,2 тис. грн. і по видатках у сумі 180034,6 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 5540,6 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 179821,5 тис. грн.. і по видатках у сумі 172012,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 7809,1 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 5753,7 тис. грн.. і по видатках у сумі  8022,2 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 2268,5 тис. грн.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                                                                                                                                          С.М. Гришко

 

м.Бровари
вересень 2015 р.


                                                                                                                                                        БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                                                                                                                                КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                                                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я


                                                        Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за

                                                                                                                                                             I квартал 2015 року    Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за I квартал 2015 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада                                                                                                                                                                    ВИРІШИЛА:


    Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2015 року по доходах у сумі 83445,8 тис. грн. і по видатках у сумі 79496,1 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 3949,7 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 81191,3 тис. грн.. і по видатках у сумі 75077,3 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 6114,0 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 2254,5 тис. грн.. і по видатках у сумі 4418,8 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 2164,3 тис. грн.Голова ради                                                                                                                                                                                         С.М. Гришком.Бровари
14 травня 2015 р.
№ 772-47.2-VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за  2014 рік

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2014 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік по доходах у сумі 299 983,0 тис. грн. і по видатках у сумі 296 134,3 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 3 848,7 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 282 263,6 тис. грн.. і по видатках у сумі 279 617,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 2 646,2 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 17 719,4 тис. грн.. і по видатках у сумі  16 516,9 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 1 202,5 тис. грн.

 

 

 

Голова ради                                                                                                                                                                                                 С.М. Гришко

м.Бровари
26 лютого 2015 р.
№ 742-46-VI

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за 9 місяців 2014 року

 

 

       Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року по доходах у сумі 217 506,0 тис. грн. і по видатках у сумі 209 467,9 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 8 038,1 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 207 169,7 тис. грн. і по видатках у сумі 200 464,0 тис. грн., з перевищенням  доходів над видатками у сумі 6 705,7 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 10 336,3 тис. грн.. і по видатках у сумі  9 003,9 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 1 332,4 тис. грн.

  

 Голова ради                                                                                      С.М. Гришко

 

 

 

 

м.Бровари

06 листопада 2014 р.

689-40-VI  

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за 1 півріччя 2014 року


       Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2014 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада 

ВИРІШИЛА:

       Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2014 року по доходах у сумі 141 697,5 тис. грн. і по видатках у сумі 147 077,7 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 5 380,2 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 136 058,8 тис. грн.. і по видатках у сумі 142 087,1 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 6 028,3 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 5 638,7 тис. грн.. і по видатках у сумі  4 990,6 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 648,1 тис. грн.

 

Голова ради                            `                                                                                                          С.М. Гришко

 

м.Бровари

21 серпня 2014 р.

659-38-VI                                                                                                                                                                БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за  2013 рік  

       Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2013 рік, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада 

ВИРІШИЛА:

       Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік по доходах у сумі 274 159,4 тис. грн. і по видатках у сумі 276 195,1 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 2 035,7 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 261 102,2 тис. грн.. і по видатках у сумі 263 850,7 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі 2 748,5 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 13 057,2 тис. грн.. і по видатках у сумі  12 344,4 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 712,8 тис. грн.

   

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Головуючий на сесії                                                                          Ю.І.Кушніренко

  м.Бровари 
27 лютого 2014 р. 
№ 580-34-VI
                                                                                                                                                                БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за 9 місяців 2013 року

       Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада 

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року по доходах у сумі 196 246,8 тис. грн. і по видатках у сумі 204 758,8 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 8 512,0 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 186 577,2 тис. грн.. і по видатках у сумі 196 901,3 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 10 324,1 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі  9 669,6 тис. грн.. і по видатках у сумі  7 857,5 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 1 812,1 тис. грн.


Голова ради                                                                                      А.В. Деменко

м.Бровари

17 листопада 2013 р.

544-31-VIБРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за І півріччя 2013 року 

       Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2013 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,районна рада 

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя  2013 року по доходах у сумі 129 993,2 тис. грн. і по видатках у сумі 144 420,1 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 14 426,9 тис. грн., в тому числі:

1.           По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 125 106,6 тис. грн. і по видатках у сумі 140 360,6 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 15 254,0 тис. грн.

2.           По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі  4 886,6 тис. грн. і по видатках у сумі  4 059,5 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 827,1 тис. грн.

  

 

Голова ради                                                                                     А.В. Деменко

 

м.Бровари

12 вересня 2013 р.

514-28-VI


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району
за 1 квартал 2013 року

Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 1 квартал 2013 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2013 року по доходах у сумі 64070,4 тис. грн. і по видатках у сумі 68541,4 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 4471,0 тис. грн., в тому числі:

1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 61471,1 тис. грн.. і по видатках у сумі 66779,2 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі 5308,1 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 2599,3 тис. грн.. і по видатках у сумі 1762,2 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 837,1 тис. грн.


Голова ради                                                 А.В. Деменко


м.Бровари
25 квітня 2013 р.
№ 454-25-VI

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за  2012 рік

       Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

        Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік по доходах у сумі 268 557,6 тис. грн. і по видатках у сумі 270 521,8 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 1 964,2 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 259 177,7 тис. грн.. і по видатках у сумі 261 088,0 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі 1 910,3 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 9 379,9 тис. грн.. і по видатках у сумі 9 433,8 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 53,9 тис. грн.


Голова ради                                                             А.В. Деменком.Бровари
28 лютого 2013 р.
№ 420-24-VI
БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району
за 9 місяців 2012 року 


    Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада ВИРІШИЛА:

    Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року по доходах у сумі 189 692,1 тис. грн. і по видатках у сумі 194 312,5 тис. грн. з перевищеннямвидатків над доходами в сумі 4620,4 тис. грн., в тому числі:

1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 183 056,1 тис. грн.. і по видатках у сумі 187 300,4 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі4244,3 тис. грн.

2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 6 636,0 тис. грн.. і по видатках у сумі 7 012,1 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 376,1 тис. грн.


Голова ради                                                                                      А.В. Деменко


м.Бровари

25 грудня 2012 р.

№ 375-23-VI


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району

за I півріччя 2012 року

       Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 1 квартал 2012 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

       Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2012 року по доходах у сумі 128779,1 тис. грн. і по видатках у сумі 136128,4 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 7349,3 тис. грн., в тому числі:

1.         По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 124626,0 тис. грн.. і по видатках у сумі 131574,9 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі 6948,9 тис. грн.

2.         По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 4153,1 тис. грн.. і по видатках у сумі  4553,5 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 400,4 тис. грн.

  Голова ради                                                                                                                                                                          А.В. Деменко


м.Бровари
21серпня 2012 р.
№ 322-19-VI


Броварська районна рада
Київської області
 
РІШЕННЯ
 
Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району
за 1 квартал 2012 року


    Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 1 квартал 2012 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

    Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2012 року по доходах у сумі 65634,2 тис.грн. і по видатках у сумі 68184,8 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 2550,6 тис. грн., в тому числі:
    1.По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 63419,7 тис.грн. і по видатках у сумі 65736,3 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі 2316,6 тис.грн.
    2.По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 2214,5 тис.грн. і по видатках у сумі 2448,5 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 234,0 тис.грн.


Голова ради                                                                                                                                                                                                             А.В.Деменко

 

м.Бровари
17 травня 2012 року
№284-17-VI


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за 2011 рік

    Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2011 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

    Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік по доходах у сумі 252187,3 тис. грн. і по видатках у сумі 253965,95 тис. грн. з перевищенням видатків на доходами в сумі 1778,65 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 246276,1 тис. грн.. і по видатках у сумі 219063,65 тис. грн.. з перевищенням доходів над видатками у сумі 27212,45 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 5911,2тис. грн.. і по видатках у сумі 34902,3 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 28991,1 тис. грн.

Голова ради                                                                                                                                                                                         А.В. Деменко


м.Бровари
28 лютого 2012 р.
№ 251-16-VI
БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за I півріччя  2009 року


                  Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за I півріччя 2009 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ районна рада

В И Р І Ш И Л А :

                 Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2009 року по доходах у сумі 73128,0 тис. грн. і по видатках у сумі 76848,9 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 3720,9 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 63741,7    тис. грн.. і по видатках у сумі 68772,8 тис. грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі  5031,1  тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 9386,3  тис. грн.. і по видатках у сумі  8076,1 тис. грн. з перевищенням доходів  над видатками у сумі  1310,2 тис. грн.
      

 

                                                   Голова  ради                                                                                                                   Ю.І.Кушніренко


м.Бровари
27 серпня 2009 р.  
№ 393 - 29 - V

 

ДОВІДКА
про виконання районного бюджету  Броварського району за 1 півріччя 2009 року в тис.грн.

 

 

Загальний

Спеціальний

Назва видатків

КФК

План на рік

План на 1 півріччя

касові видатки

    відхилення

План на рік

касові видатки

    відхилення

     + ,--

      %

     + ,--

      %

Державне управління

10000

633,5

378,8

329,6

-49,2

87,0

8,2

1,0

-7,2

12,2

Освіта

70000

37802,6

21783,2

18725,6

-3057,6

86,0

984,0

814,8

-169,2

82,8

Охорона здоров"я

80000

49469,3

24044,7

23247,6

-797,1

96,7

3693,2

1254,7

-2438,5

34,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

32138,9

14117,0

13911,7

-205,3

98,5

6590,4

5331,4

-1259,0

80,9

Культура

110000

2933,7

1754

1446,7

-307,3

82,5

184,2

58,2

-126,0

31,6

Засоби масової інформації

120000

140,0

70,2

65,0

-5,2

92,6

 

 

0,0

 

Фізична культура

130000

1018,7

651,6

572,1

-79,5

87,8

20

 

-20,0

0,0

Будівництво

150000

 

 

 

0,0

 

1441,8

19,9

-1421,9

1,4

 Транспорт та інформатизація

170000

1941,1

489,6

489,6

0,0

100,0

 

 

0,0

 

Інші послуги, пов"язані з економ діяльністю

180000

 

 

 

0,0

 

100

100,0

0,0

 

Охорона і рац.використання земель

200200

 

 

 

0,0

 

1000,0

496,1

-503,9

49,6

Видатки на покриття інших заборгован-ностей , що виникли у попередні роки

250403

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

Інші видатки

250404

132,8

115,7

73,1

-42,6

63,2

 

 

0,0

 

Резервний фонд

250102

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

Субвенція з МБ установам, що фінансуються з ДБ

250344

50,0

50,0

50,0

0,0

100,0

2000,0

 

-2000,0

0,0

Дотації вирівн. сільським бюджетам

250311

21289,7

10644,6

9459,6

-1185,0

88,9

 

 

0,0

 

Додаткова дотація

250315

1856,0

1856,0

352,4

-1503,6

19,0

 

 

0,0

 

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційний проектів

250324

 

 

 

0,0

 

70,8

 

-70,8

0,0

Субвенції міському бюджету (радіомовлення)

250323

100,0

49,8

49,8

0,0

100,0

 

 

0,0

 

Субвенц на здійснення виплат по ст.57 ЗУ "Про освіту"

250343

103,1

103,1

 

-103,1

 

 

 

0,0

 

Видатки, що передаються з загального фонду до спеціального(бюджету розвитку)

250306

77,9

77,9

 

-77,9

0,0

 

 

0,0

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

 

149687,3

76186,2

68772,8

-7413,4

90,3

16092,6

8076,1

-8016,5

50,2

 
                         Начальник райфінуправління                                                                                                                                    Т.Е. Рудевич
 
 
Доходи районного бюджету Броварського району
на 01.07. 2009 року тис. грн.

 

 

 

на 2009 р. 

% до

відхилення

% до

відхилення

 

Затверджений план на рік

Затверджений план на 01.07.09

Уточнений план на 01.01.09

фактично надійшло на 01.07.09 р.

затвердженого річного

затвердженого на 01.07.09р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок з доходів фіз.осіб

34 081,4

15 760,4

15 760,4

14 147,3

41,5

-19 934,1

89,8

-1 613,1

 Плата за землю

1 744,7

740,5

740,5

1 386,1

79,4

-358,6

187,2

645,6

Реєстрація під-ств

40,0

18,3

18,3

13,3

33,3

-26,7

72,7

-5,0

Всього закріплених доходів

35 866,1

16 519,2

16 519,2

15 546,7

43,3

-20 319,4

94,1

-972,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на приб ком.власн.

140,0

63,7

63,7

4,1

2,9

-135,9

 

-59,6

Частина прибутку п-ств ком.власн

20,0

9,1

9,1

 

0,0

-20,0

 

-9,1

Надходж. кредит.та депон.заборг

 

 

 

0,4

 

0,4

 

0,4

Інша реєстрація

 

 

 

0,1

 

0,1

 

0,1

Збір за корист. надрами.

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

Від розміщ. тимч. вільних коштів

813,2

369,2

369,2

260,8

32,1

-552,4

70,6

-108,4

Інші надходження

 

 

 

2,4

 

2,4

 

2,4

Всього власних доходів

973,2

442,0

442,0

267,8

27,5

-705,4

60,6

-174,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом доходів

36 839,3

16 961,2

16 961,2

15 814,5

42,9

-21 024,8

93,2

-1 146,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотація з Держ.бюдж

73 090,9

33 701,1

33 701,1

32 444,4

44,4

-40 646,5

96,3

-1 256,7

Субвенція м.Бровари

40,0

20,0

20,0

20,0

50,0

-20,0

 

0,0

Субвенція з Держ.бюджету

32 783,9

7 304,3

14 260,6

13 801,5

42,1

-18 982,4

189,0

6 497,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом дотацій та субвенцій

105 914,8

41 025,4

47 981,7

46 265,9

43,7

-59 648,9

112,8

5 240,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення

4 353,2

2 176,6

2 176,6

1 661,3

38,2

-2 691,9

76,3

-515,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

147 107,3

60 163,2

67 119,5

63 741,7

43,3

-83 365,6

105,9

3 578,5

 
 
 
                                  Начальник райфінуправління                                                                                                                                Т.Е. Рудевич