Розвиток підприємництва

Участь у міжнародній виставці PHILOXENIA
   Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації інформує, що 8-10 листопада 2019 року в м. Салоніки (Греція) відбудеться міжнародна виставка PHILOXENIA. Виставка організовується за підтримки та під егідою Міністерства туризму Греції, за участі як експонента Грецької національної організації туризму, а також усіх основних національних туристичних органів (SETE, HATTA, HHF, HCoH).
   Протягом своєї 35-ї річної історії існування, PHILOXENIA вважається однією з найуспішніших виставок для сектору туризму і є найбільшим виставковим заходом подібного спрямування у південно-Східній Європі.
   Разом з PHILOXENIA відбудеться виставка готельного обладнання HOTELIA 2019, на якій будуть представлені новітні тенденції та розробки в будівництві, реконструкції, оздобленні та обладнанні туристичних об’єктів.
   За попередньою домовленістю з організаторами виставки стенд площею12 квадратних метрів може бути наданий безкоштовно.      Разом з тим, необхідно сплатити 228 євро за встановлення зазначеного стенду та реєстраційний внесок 100 євро плюс ПДФ.
   Детальну інформацію про виставку можна отримати з посиланням https://philoxenia.helexpo.gr/en
   Контакти: +30 2310 291188, ел. п. philoxenia@helexpro.gr/
   У разі зацікавленості, Посольство України в Грецькій Республіці готове надати сприяння українським учасникам під час підготовки та участі у виставці.
ОГОЛОШЕННЯ 
   Громадська організація «Всеукраїнська професійна асоціація підприємців» 12 липня 2019 року проводить «Всеукраїнський економічний форум малого та середнього бізнесу Одеса 2019». 
   На даному форумі будуть розглядатися проблемні питання, з якими щодня стикаються підприємці – власники малого та середнього бізнесу з усієї країни.
  Так, участь у форумі будуть приймати представники малого та середнього бізнесу, а також 37 бізнес-асоціацій із більше, ніж 20 міст нашої країни.
   На форумі будуть обговорюватися питання взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування із бізнес асоціаціями, а також участь малого бізнесу у розвитку законодавства пов’язаного із захистом прав малого бізнесу.
   Бізнес форум проходитиме 12 липня 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, буд. 5, конференц-зал ОК «Одеса» з 10:00 год. по 16:00 год.
   Форум складається з 3-х блоків:
   - «Економічний курс держави – прийшов час робити вибір».
   - «Що буде після форуму?».
   - «Малий бізнес в муніципальній економіці».
   Участь у форумі безкоштовна.


Найбільші грантові проекти, які діють на території Київської області: 
   1. COSME
   COSME – це програма ЄС щодо конкурентоспроможності малих і середніх підприємств (далі – МСП). Програма триває з 2014 по 2020 рік із запланованим бюджетом 2,3 млрд. євро.
   COSME пропонує різні можливості фінансування через запрошення до участі у конкурсі (гранти) та конкурси.
   Програма COSME вирішує чотири основні завдання:
   · Простота доступу до фінансування для МСП шляхом надання кредитних гарантій та ризикового капіталу (доступ до фінансів). 
   · Допомога компаніям у доступі до нових ринків у межах та за межами ЄС (доступ до ринків).
   · Створити сприятливе для бізнесу середовище за рахунок зменшення адміністративного навантаження на МСП (покращення умов для підприємств).
   · Заохочувати підприємницьку культуру (заохочення підприємництва).
   Учасники COSME:
   · Малі та середні підприємства.
   · Посередницькі організації, які підтримують МСП.

   2. Горизонт 2020 (Horizon 2020)
   Горизонт 2020 (Horizon 2020) – найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок. Бюджет програми на 7 років (з 2014 по 2020 рік) становить 80 млрд. євро.
Горизонт 2020 (Horizon 2020) здійснює підтримку МСП, інструментом фінансування МСП направлене на фінансові потреби міжнародно-орієнтованих МСП задля реалізації ризикових інноваційних ідей з висо­ким ринковим потенціалом. Підтримка надається на трьох різних фазах, що становлять повний інноваційний цикл:
   Фаза 1. Концепція і техніко-економічна оцінка (від ідеї до концепції)
   Грант на 50 000,00 євро + тренінги.
   Фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Від ідеї до концепції фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Наприклад, це може бути оцінка ризиків, дослідження ринку або керування інтелектуальною власністю нового продукту, послуги або нового застосування існуючих техноло­гій. Проект має бути пов’язаний з вашою біз­нес-стратегією.
   Фаза 2. Інноваційний проект - від концепції до прототипу
   Грант на 1-3 млн. євро (70% від фінансування) + тренінги
   Фінансування надається для інноваційних проектів, підкріплених стратегічним бізнес-планом та техніко-економічним обґрунтуванням (яке може бути, але не обов’язково, виконаним у рамках Фази 1 про­екту, профінансованого через інструмент малого та середнього бізнесу. У виняткових випадках фінансування може іноді бути доступним для проектів, більше спрямованих на дослідження, ніж на інновації. Це має бути зазначено у відповідній темі конкурсу.
   Фаза 3. Комерціалізація - від прототипу до виходу на ринок
   Ризикове фінансування (приватне/державне).
   Підтримка інвестиційної готовності, допомо­га з доступом до ризикового фінансування і до клієнтів, а також послуг Європейської мережі підтримки підприємництва допомо­жуть бізнес-комерціалізації інновацій як результату Фази 2.

   3. EU4Business
   EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, спрямована на підтримку МСП в країнах Східного партнерства.
   У ЄС є розуміння того, що МСП є насправді ключовою складовою економічного життя та те, що МСП мають потенціал для створення нових робочих місць та забезпечення економічного зростання за умови подолання перешкод, таких як: обмежений доступ до фінансування, бюрократія та труднощі на шляху до нових ринків.
   EU4Business має ряд програм, в яких можуть прийняти участь МСП України, такі як: OECD Better Policies for better lives («Від стратегії до дії»), European Bank for Reconstruction and Development («Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні», «Жінки у бізнесі», «Консультування малого бізнесу», «Кредитна лінія ЄБРР», «Механізм прямої підтримки МСП», «Механізм фінансування МСП»), програма «Initiative East», International Trade Centre («Східне партнерство: Готові до торгівлі»).

 

 

 


ПРОЕКТ

Броварська районна державна адміністрація 
Київської області 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «____ » ___________2018 року № ________


м. Бровари


Про затвердження Положення
про Раду керівників підприємств Броварського району 

при Броварській районній державній адміністрації


   Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами та доповненнями), Регламенту Броварської районної державної адміністрації та з метою координації діяльності Броварської районної державної адміністрації із суб’єктами господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, узгодження адміністративних умов для економічного, соціального та культурного розвитку Броварського району:

   1. Затвердити Положення про Раду керівників підприємств Броварського району при Броварській районній державній адміністрації згідно з додатком.

   2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксю Ю.С.


Голова адміністрації                                                                                                                                                                              М.Ф. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
Броварської районної 
державної адміністрації 
від «___»_________ №_____ 


ПОЛОЖЕННЯ 
про Раду керівників підприємств Броварського району
при Броварській районній державній адміністрації 

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
   1.1. Рада керівників підприємств Броварського району (далі – Рада керівників) створюється як консультативно-дорадчий орган при Броварській районній державній адміністрації.
   1.2. Участь у роботі Ради керівників здійснюється на громадських засадах.
   1.3. Створюється та ліквідується Рада керівників розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації.
   1.4. Рада керівників у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Броварської районної державної адміністрації, а також Положенням про Раду керівників підприємств Броварського району при Броварській районній державній адміністрації (далі - Положення).
   1.5. В своїй діяльності Рада керівників взаємодіє з органами Броварської районної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями підприємців, фізичними особами - підприємцями тощо.
   1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради керівників здійснює відділ економіки Броварської районної державної адміністрації.
   1.7. Заступник голови Броварської районної державної адміністрації відповідно до розподілу посадових обов’язків координує роботу Ради керівників та сприяє її діяльності.


   2.МЕТА СТВОРЕННЯ РАДИ КЕРІВНИКІВ
   2.1. Рада керівників створюється з метою формування дієвого механізму взаємодії Броварської районної державної адміністрації із суб’єктами підприємницької діяльності на засадах партнерства, відкритості та прозорості, узгодження адміністративних та громадських зусиль.
   2.2. Основною ціллю діяльності Ради керівників є створення в Броварському районі сприятливих умов економічного, соціального та культурного розвитку району.


   3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ КЕРІВНИКІВ:
   3.1. Сприяння створенню умов для зростання обсягів виробництва та реалізації промислової та сільськогосподарської продукції, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.
   3.2. Представлення інтересів трудових колективів та їх громадських об'єднань в Броварській районній державній адміністрації.
   3.3. Налагодження співпраці між суб’єктами господарювання та Броварською районною державною адміністрацією.
   3.4. Проведення роз'яснювальної роботи серед трудових колективів підприємств, установ та організацій району щодо стратегії розвитку району, прийнятих актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, розпоряджень Броварської районної державної адміністрації.
   3.5. Виконання консультативно-дорадчих функцій під час розроблення, обговорення проектів нормативно-правових актів (розпоряджень голови Броварської районної державної адміністрації, що стосуються питань економічного розвитку Броварського району).
   3.6. Захист законних прав та інтересів трудових колективів суб'єктів господарювання.
   3.7. Представництво інтересів суб’єктів господарювання в Броварській районній державній адміністрації.
   3.8. Участь у реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на районному рівні.
   3.9. Розробка та внесення пропозицій щодо створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку в Броварському районі.
   3.10. Розгляд та опрацювання звернень та пропозицій суб’єктів господарювання.
   3.11. Розгляд проектів районних програм та програми соціально-економічного та культурного розвитку Броварського району Київської області.
   3.12. Участь у розробленні районних цільових програм.


   4. СТРУКТУРА РАДИ КЕРІВНИКІВ.
   4.1. Кількісний та персональний склад Ради керівників визначається розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації. До складу Ради керівників можуть входити керівники підприємств району, громадських об’єднань, підприємці, які користуються авторитетом у бізнесовому середовищі.
   4.2. Членство у Раді керівників є постійним та добровільним.
   4.3. Рада керівників виконує свої повноваження на громадських засадах.
   4.4. Раду керівників очолює голова, який обирається з членів Ради керівників. Він подає кандидатуру для обрання заступника голови та відповідального секретаря Ради керівників.
   4.5. Голова керує діяльністю Ради керівників, представляє Раду керівників в Броварській районній державній адміністрації, державних установах, інших органах влади, громадських організаціях, засобах масової інформації.
   4.6. На період відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови Ради керівників.
   4.7. Відповідальний секретар Ради керівників веде діловодство Ради керівників, забезпечує вирішення організаційних питань.
   4.8. Член Ради керівників може припинити своє членство в Раді керівників, подавши на ім’я Голови письмову заяву.
   4.9. Рішення про виключення з Ради керівників може бути прийнято у випадках:
        · відсутності члена Ради керівників без поважних причин на засіданнях Ради керівників більше як 3 рази підряд чи при пропущенні більше як половини засідань Ради керівників протягом року;
        · систематичного ухилення члена Ради керівників від виконання покладених на нього обов’язків Ради керівників.
   4.10. Голова Ради керівників:
       · здійснює керівництво поточною роботою Ради керівників;
       · головує на засіданнях Ради керівників;
       · планує роботу Ради керівників на рік;
       · представляє Раду керівників у відносинах з органами державної влади та органами Броварської районної державної адміністрації, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями тощо;
       · звітує на засіданнях Ради керівників про виконання річного плану роботи Ради;
       · в разі необхідності бере участь в нарадах у голови Броварської районної державної адміністрації, заступників голови Броварської районної державної адміністрації, на яких розглядаються питання, віднесенні до компетенції Ради керівників;
       · дає окремі доручення членам Ради керівників.
   4.11. Заступник голови Ради керівників:
      · виконує обов’язки та здійснює повноваження, визначені головою Ради керівників;
      · за дорученням голови Ради керівників у разі його відсутності виконує обов’язки голови Ради керівників;
      · бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, які створюються з метою вирішення питань, що належать до компетенції Ради керівників.
   4.12. Відповідальний секретар Ради керівників відповідає за організаційно-технічне забезпечення роботи Ради керівників, в тому числі:
      · підготовку порядку денного та матеріалів для засідань Ради керівників, забезпечення матеріалами членів Ради керівників;
      · інформування членів Ради керівників та запрошених осіб про місце, дату, час та порядок денний чергового засідання Ради керівників;
      · оформлення протоколів засідань Ради керівників;
      · доведення рішень Ради керівників до відома заінтересованих осіб, організацій.
    4.13. У разі необхідності до складу Ради керівників вносяться зміни (за поданням голови Ради керівників) шляхом прийняття відповідного розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації.
   4.14. Протоколи засідань Ради керівників та інші матеріали, що стосуються діяльності Ради керівників, зберігаються у відповідального секретаря Ради керівників.


   5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ КЕРІВНИКІВ
   5.1. Рада керівників самостійно визначає порядок своєї діяльності.
   5.2. В роботі Ради керівників беруть участь голова Броварської районної державної адміністрації, заступники голови Броварської районної державної адміністрації відповідно до розподілу посадових обов’язків, начальник відділу економіки Броварської районної державної адміністрації та, у разі потреби, начальники управлінь та відділів Броварської районної державної адміністрації.
   5.3. На своїх засіданнях Рада керівників схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
   5.4. На засіданні Ради керівників члени Ради керівників вносять свої пропозиції щодо порядку денного наступного засідання.
   5.5. Засідання Ради керівників проводяться за потребою, але не рідше одного разу в квартал та організовується головою Ради керівників або заступником голови Ради керівників у разі відсутності голови Ради керівників.
   5.6. Засідання Ради керівників є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів Ради керівників.
   5.7. Рішення Ради керівників приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради керівників, присутніх на засіданні. У разі якщо кількість голосів розподіляється порівну, визначальним є голос голови Ради керівників (заступника голови Ради керівників у разі відсутності голови Ради керівників). Секретар Ради керівників не має права голосу під час голосування. Член Ради керівників, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради керівників.
   5.8. За пропозицією голови Ради керівників, заступника голови Ради керівників або члена Ради керівників рішення можуть прийматися шляхом таємного голосування.
   5.9. Рішення Ради керівників оформляється протоколом, який підписує голова (або заступник голови Ради керівників у разі відсутності голови Ради керівників) та секретар Ради керівників.
   5.10. Голова, заступник голови, члени Ради керівників мають право на засіданнях Ради керівників виступати, доповідати та надавати коментарі.
   5.11. Матеріали на засідання Ради керівників подаються не пізніше, як за один календарний день до початку чергового засідання.
   5.12. Рада керівників може утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії. До роботи робочих груп (комісій) можуть залучатися на громадських засадах представники органів державної влади, Броварської районної державної адміністрації, суб’єктів господарювання, громадських організацій тощо.

   5.13. Предметом діяльності робочих груп (комісій) є:
       • розгляд спірних питань, що виникають при застосуванні норм чинного законодавства в сфері економіки;
       • обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються різних аспектів життєдіяльності району;
       • формування власних спільних пропозицій та рекомендацій з питань, що відносяться до компетенції Ради керівників;
       • інше (відповідно до мети створення робочої групи чи комісії).
   5.14. Рішення робочої групи (комісії) приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від її складу та оформляється протоколом. У разі якщо кількість голосів розподіляється порівну, визначальним є голос голови робочої групи (комісії).
   5.15. Рішення робочої групи (комісії) розглядається та затверджується на засіданні Ради керівників.
   5.16. Рішення Ради керівників є прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради керівників, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, що головує на засіданні.
   5.17. Рада керівників використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.Керівник апарату адміністрації                                                                                                                                          К.В. Прянішнікова Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 рокиОголошення щодо участі у Великодньому ярмарку


    Броварська райдержадміністрація повідомляє, що з 28 по 30 квітня 2016 року за підтримки Державного управління справами в ДП «Український дім» відбудеться Всеукраїнський благодійний Великодній ярмарок.
    Щорічно в цьому ярмарку беруть участь більшість областей України. До участі запрошуються підприємства харчової та легкої промисловості, народні майстри, творчі майстерні, сувенірні компанії, які мають можливість у кращих українських традиціях продемонструвати підготовку до Великодніх свят.
    Мета заходу – популяризація народних традицій та підтримка українських товаровиробників, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Під час Всеукраїнського благодійного Великоднього ярмарку відбудеться благодійний збір продуктів харчування та коштів для дитячих будинків сімейного типу.
    Участь у ярмарку надасть можливість розширення ринків збуту продукції та налагодження взаємовигідних відносин для подальшого співробітництва з потенційними партнерами.
    За більш детальною інформацією щодо умов проведення та участі у ярмарку звертатися за тел.(044)278-84-90, (050)465-33-81, (контактна особа - Нікіфорова Олена Вікторівна)

    На виконання спільного наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.08.2015 № 2881/968, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2015 року за № 1047/27492, «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді» управлінням молоді та спорту облдержадміністрації буде проведено регіональний тур Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
    Всі бажаючі можуть подати свою ідею (бізнес-план) на електронну адресу відділу фізичної культури молоді та спорту nafirina1@ukr.net до 1 травня 2016 року. Роботи приймаються, оформлені виключно до Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства молоді 
та спорту України, 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
11.08.2015 № 2881/968Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 вересня 2015 р. 
за № 1047/27492

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

І. Загальні положення

1. Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі - Конкурс) проводиться з метою популяризації підприємницької діяльності серед молоді, молодих громадян - громадян України віком від 14 до 35 років.

2. Організатори Конкурсу:

Міністерство молоді та спорту України;

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

1. Мета Конкурсу - популяризація ідей підприємництва в молодіжному середовищі, заохочення та підтримка підприємницьких ініціати


в молоді.

2. Завдання Конкурсу:

навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів, "круглих столів" тощо;

допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

надання консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

III. Умови проведення Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років.

2. Для участі в Конкурсі претенденти подають:

заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

бізнес-план.

3. Бізнес-план має містити:

інформацію про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини, матеріалів, а також гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм  ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику тощо;

презентацію бізнес-плану на електронному носії у форматі Microsoft Power Point обсягом не більше 20 слайдів.

4. Бізнес-план повинен бути викладений державною мовою та оформлений таким чином:

містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А4;

мати обсяг до 30 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий редактор - MS Word 97-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між рядками - 1,5, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см).

5. Конкурс проводять у двох номінаціях:

1) номінація "Виробництво, сфера послуг і торгівля";

2) номінація "Соціальний проект" - бізнес-плани, що фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

надання соціальних послуг.

IV. Порядок проведення Конкурсу

1. Організація Конкурсу

Конкурс проводиться у три тури:

перший тур - регіональні конкурси;

другий тур - робота експертної комісії;

третій тур - проведення фіналу.

2. Перший тур - регіональні конкурси:

для організації та проведення першого туру Конкурсу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, громадські організації відповідно до цього Положення:

оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і строк прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

організовують просвітницькі заходи;

формують відповідні експертні комісії, залучаючи фахівців з питань підприємництва, інновацій, фінансів, зайнятості тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і визначають переможців;

направляють бізнес-плани переможців регіональних конкурсів, які зайняли перше місце у кожній номінації, з написом "Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності" у паперовому та електронному вигляді (за згодою автора) на розгляд експертної комісії Конкурсу до Мінмолодьспорту.

3. Другий тур - робота експертної комісії:

1) експертна комісія, до складу якої запрошуються фахівці з питань підприємництва, інноваційної діяльності, зайнятості тощо (не менше 7 осіб) та яка формується за окремим наказом Мінмолодьспорту, аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах;

2) оцінювання здійснюється за такими критеріями:

відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

оригінальність та обґрунтованість ідеї;

соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації;

3) кожен член експертної комісії оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу (додаток 2);

4) за сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу;

5) члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

4. Третій тур - проведення фіналу Конкурсу:

1) фінал Конкурсу передбачає:

презентацію учасниками своїх бізнес-планів;

відповіді на запитання експертів;

визначення переможців та їх нагородження;

2) бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи;

3) кожен член експертної комісії оцінює презентацію бізнес-плану за двома критеріями: якість презентації та відповіді на запитання експертів за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу (додаток 3). За сумою балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визначають переможців Конкурсу в кожній номінації: одне перше місце, одне друге місце, одне третє місце;

4) члени експертної комісії:

відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць;

зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце;

нагороджують переможців.

5) рішення експертної комісії є правоможним у разі присутності більшості її членів. Його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів експертної комісії.


V. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу

1. Мінмолодьспорт забезпечує:

прийом бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

підготовку засідань експертної комісії;

тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

підготовку проектів підсумкових документів;

підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

2. Організатори можуть залучати до проведення Конкурсу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, громадські організації (за їх згодою).

3. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 
Директор департаменту
молодіжної політики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              І.І. Бєляєва


Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики                                                                     В.О. СеменіхінДодаток 1 
до Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
(пункт 2 розділу ІІІ)

 
ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів
                             підприємницької діяльності серед молоді 
 у номінації: "Виробництво, сфера послуг і торгівля" та /або
                     "Соціальний проект"


 1. Інформація про конкурсанта: 
 П.І.Б.: __________________________________________________________ 
 Дата народження: _________________________________________________
 Освіта: __________________________________________________________
 Місце проживання: ________________________________________________
 Телефон, факс: ____________________ e-mail: _______________________
2. Вид економічної діяльності: ________________________________________ 
3. Назва бізнес-плану: _______________________________________________
 Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 
4. Фінансова інформація: 
сума інвестицій, необхідна для реалізації бізнес-плану, ______ грн, з них: 
сума зовнішнього фінансування _________________ грн                     
власний внесок                             _________________ грн
строк окупності                            _________________ міс. 
5. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів (зазначити яких), інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо): 
__________________________________________________________________ 

Дата заповнення: ___ _________ 20__ року.      Підпис: ___________________
    Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформує про можливість взяти участь у програмі «Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance», спрямованій на підвищення рівня кваліфікації нової генерації управлінців із Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Туреччини та України задля розвитку і підвищення стандартів врядування у публічному секторі (урядові установи, некомерційні організації) та у бізнес-структурах.
    Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера- це програма Фонду Роберта Боша, що є одним із найпотужніших підприємницьких фондів Німеччини. Фонд впроваджує проекти переважно в сферах зміцнення взаєморозуміння народів, освіти та охорони здоров’я.
    До участі у програмі запрошуються 20 молодих фахівців, які впродовж одного року підвищуватимуть свою кваліфікацію та впроваджуватимуть власний проект, пов'язаний з основною професійною діяльністю на батьківщині.
    Програма розпочинається з тритижневого семінару в Німеччині з 27 серпня по 16 вересня 2016 року, продовжується п’ятиденним семінаром на початку 2017 року і закінчується у серпні 2017 року семінаром у м. Берлін.
    Мова семінарів програми – німецька.
    Кінцевий термін подання заявок -22 лютого 2016 року.
    Додаткова інформація щодо участі в програмі та вимог до кандидатів розміщена за посиланнями : www.goerdeler-kolleg.de.

 Оголошено конкурс бізнес-планів для реалізації найцікавіших та соціально орієнтованих проектів


    Київська обласна державна адміністрація оголосила проведення конкурсу кращих бізнес-планів та стартапів регіону. До участі у ньому допускаються проекти трьох категорій (бізнес, соціальна та творча), які можуть покращити економічний стан області, позитивно вплинути на окремі його напрямки і мають соціальну значимість.
    Даний конкурс має на меті вивчити потенціал бізнес-ідей на Київщині і допомогти реалізувати найбільш ефективні, цікаві та суспільно корисні з них. Керівник Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА Ігор Самойлов розповів, що кращі з кращих відібраних стартапів отримають шанс на практичне втілення і в перспективі зможуть стати рентабельним проектом.
    «Ми ініціювали конкурс бізнес-планів з ціллю вивчити ринок інноваційних ідей області та дати поштовх для їх реалізації. Чимало достойних бізнес-проектів роками «відлежуються» на папері, оскільки їх автори не мають доступу до потрібного фінансового ресурсу, не заручилися підтримкою органів держуправління і не володіють практичним досвідом утілення бізнес-планів. Тому ми започаткували конкурс, в ході якого будуть реалізовані інноваційні, найцікавіші та соціально значущі проекти», - уточнив Ігор Самойлов.
    У конкурсі можуть узяти участь стартапи трьох категорій – бізнес, соціальна та творча. У бізнес-групі розглядатимуться проекти щодо удосконалення якогось із напрямків економічної діяльності, які орієнтовані на систематичне отримання прибутку від виробництва та/або продажу товарів, послуг. Тут змагатимуться як ідеї щодо створення нової справи, так і ті, що спрямовані на бізнес, що вже функціонує. Подавати свої заявки можуть як підприємці, які вже запустили власний стартап і бажають його розширити, так і новачки, які мають лише бізнес-план.
    У соціальній категорії розглядатимуться ідеї щодо новаторської діяльності, насамперед спрямованої на вирішення або пом'якшення соціальних проблем на умовах самоокупності та стійкості. Для соціального стартапу не є обов’язковою матеріальна вигода, однак він не може бути реалізованим на разовій основі. Це має бути довготривалий суспільно корисний проект на кшталт організації людей задля допомоги іншим людям/тваринам/екології, задля вирішення проблем суспільства, міст, селищ.
    До категорії творчих проектів належать ідеї, що стосуються розвитку культури, живопису, інтелектуально-духовного потенціалу. Мова, до прикладу, про видання книжок, відкриття картинних галерей, театрів, творчих просторів, курсів, створення музичних і театральних творів, творчих гуртів тощо. Кожен проект з цієї категорії повинен містити творчу складову.
    Коментуючи ключові вимоги до стартапів, Ігор Самойлов наголосив, що вони повинні вирішувати конкретні проблеми області, відповідати на актуальний суспільний запит і бути водночас інноваційними та реалістичними. А кожен учасник конкурсу може розміщувати необмежену кількість ідей у зазначених категоріях. Також немає обмежень щодо вартості проектів та розміру їх стартового капіталу.
    «Кращі з кращих стартапів обиратиме конкурсна комісія у складі представників громадських організацій, Ради підприємців та незалежних фахівців. Також ми спілкуємося із експертами ЄС і представниками різних вітчизняних міністерств (Мінрегіону, Мінекономрозвитку, МЗС), які теж можуть взяти участь в оцінюванні. Під відібрані проекти шукатимемо інвестора і фінансовий ресурс, зокрема звернемося до європейських та американських донорів, представництв світових грантових фондів. Не виключаємо залучення і вітчизняних інвесторів, адже кошти для дійсно цікавих проектів є і на внутрішньому ринку. Зі свого боку ми забезпечимо підтримку для розробників проекту на усіх можливих рівнях у рамках наших повноважень», - запевнив керівник Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА.
    Подати свою ідею можна на електронну пошту Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністраціїekon_koda@ukr.net обов’язково з поміткою STARTUP.
    Телефон для довідок 286-81-23, 286-81-55
    Заявки приймаються до 01 березня 2016 року. До участі у конкурсі приймаються як готові бізнес-проекти так і ідеї.Оголошення про проведення конкурсних відборів за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany».

 

Броварська райдержадміністрація повідомляє, що 28-29 січня 2016 року в м. Києві (на базі київського проектного офісу GIZ – за адресою: м.

Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, офіс 5) відбудуться інтерв’ю серед кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany».

Дана Програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом стажувань в Німеччині сприяє виходу українських підприємств на міжнародні ринки, пошуку шляхів реструктуризації підприємств, підвищенню кваліфікації українських менеджерів через отримання ними нових компетенцій в сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн.

У 2016 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонуються стажування за напрямками: економічна кооперація без галузевої специфіки та економічна кооперація з галузевою специфікою

(у сфері енергоефективності в промисловості, енергоефективності у будівництві і санації будівель і споруд, поновлюваних джерел енергії, у секторі охорони здоров’я, природоохоронних технологій водопостачання і каналізації, утилізації відходів, у аграрному секторі).

Тривалість стажування: один місяць.

Мова: англійська, німецька, російська – для топ-менеджерів

(у виняткових випадках).

Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне міністерство економіки і енергетики.

Детальна інформація для кандидатів на стажування у Німеччині розміщена на сторінці Програми http://ukraine.managerprogramm.de та http://www.managerprogramm.de/.

.


Американська програма бізнес стажування "Управління ланками поставок" (завантажити)


Оголошення про проведення конкурсних відборів за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany».

    Броварська райдержадміністрація повідомляє, що 28-29 жовтня 2015 року в м. Києві (на базі київського проектного офісу GIZ – за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, офіс 5) відбудуться інтерв’ю серед кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany».
    Дана Програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом стажувань в Німеччині сприяє виходу українських підприємств на міжнародні ринки, пошуку шляхів реструктуризації підприємств, підвищенню кваліфікації українських менеджерів через отримання ними нових компетенцій в сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн.
    У 2016 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонуються стажування за напрямками: економічна кооперація без галузевої специфіки та економічна кооперація з галузевою специфікою (у сфері енергоефективності в промисловості, енергоефективності у будівництві і санації будівель і споруд, поновлюваних джерел енергії, у секторі охорони здоров’я, природоохоронних технологій водопостачання і каналізації, утилізації відходів, у аграрному секторі).
    Тривалість стажування: один місяць.
    Мова: англійська, німецька, російська – для топ-менеджерів (у виняткових випадках).
    Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне міністерство економіки і енергетики.
    Детальна інформація для кандидатів на стажування у Німеччині розміщена на сторінці Програми: www.inwent.org.ua.З метою популяризації бізнес-рішень, які є дружніми до довкілля, мають позитивний соціальний ефект, а також є економічно життєздатними, Броварська райдержадміністрація повідомляє, що громадською організацією «Комунікації для змін» у партнерстві з Ekonomika Communication Hub за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду, в рамках проекту «СТАЛО» (далі – Проект) проводиться конкурс бізнес-рішень для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу (далі – Конкурс).Інформація щодо умов Конкурсу «СТАЛО» – 
бізнес-рішень для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу     Громадською організацією «Комунікації для змін» у партнерстві з Ekonomika Communication Hub за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду, в рамках проекту «СТАЛО» проводиться Конкурс бізнес-рішень для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу
    Мета Конкурсу: популяризувати бізнес-рішення, які є дружніми до довкілля, мають позитивний соціальний ефект, а також є економічно життєздатними.
    Учасники Конкурсу: суб’єкти малого та середнього підприємництва, що здійснюють свою діяльність в Україні, у яких кількість найманих працівників не перевищує 250 осіб та річний дохід не перевищує 150 млн. грн.

Етапи Конкурсу:
Приймання заявок – до 20 липня.
У серпні – оголошення фіналістів.
Напочатку вересня – церемонія нагородження переможців.
Критерії оцінювання:
1. Економічний аспект (25%) – max 15 балів.
2. Екологічний аспект (25%) – max 15 балів.
3. Соціальний аспект (25%) – max 15 балів.
4. Масштабованість (15%) – max 9 балів.
5. Інноваційність (10%) – max 6 балів.

    Нагороди Конкурсу: про 30 найкращих бізнес-рішень команда «СТАЛО» напише кейси, зробить фоторепортажі та опублікує їх на сайті Конкурсу. 10 переможців конкурсу та 10 переможців у спеціальних номінаціях нагородять на урочистій церемонії.
    Призи Конкурсу – курс навчання в Школі підприємців, участь у фестивалі «У пошуках made in Ukraine», абонементи на всі бізнес-заходи Ekonomika Communication Hub, менторська допомога управлінської команди Ekonomika Communication Hub.
    Додаткова інформація щодо Конкурсу розміщена на сайті http://stalo.delo.ua.

 Про відкриття постійно діючого 
представництва РГДА у США     Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення економічних питань, зокрема:
а) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
б) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
в) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв`язку;
г) зовнішньоекономічної діяльності;
д) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
    Сприяння місцевої державної адміністрації підприємствам в галузі соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності адміністративно-територіальної одиниці є безпосереднім повноваженням держадміністрації згідно з чинним законодавством.
    Рада голів державних адміністрацій, в рамках договорів про співпрацю з Асоціацією учасників ринку бездротових мереж передачі даних (Wireless Ukraine) та оператором ринку ІТ-послуг компанією IJI IT GROUP, з серпня 2015 року відкриває постійно діюче представництво у Чикаго, США.
    Чикаго – третє за чисельністю населення місто США, другий по значенню фінансовий центр країни і великий транспортний вузол Північної Америки.
    Населення Чикаго – 2 695 000 (станом на 2010 р.). Агломерація Чикаго налічує 9,5 млн. мешканців, займає 26 місце в світі по кількості населення.
    Чикаго вважають економічною, промисловою, транспортною і культурною столицею Середнього Заходу. Протягом року у Чикаго відбувається понад 500 різноманітних торгівельних шоу, виставок, ярмарок, конференцій, круглих столів тощо. У Чикаго розташована Чикагська товарна біржа.
    Чикаго місто побратим Києва, а також має потужну і впливову українську діаспору.
    Найближчим часом планується відкриття постійно діючих представництв у: Роттердамі (Голландія), Софії (Болгарія), Любляні (Словенія), Лімі (Перу), Тегерані (Іран), Ханої (В’єтнам), Тель-Авіві (Ізраїль).
    
    Переваги співпраці з постійно діючими представництвами для адміністрацій та підприємств

1. Започаткування нових відносин державного і приватного партнерства
2. Розширення зовнішньоекономічної діяльності
3. Вихід на нові ринки збуту
4. Реклама свого потенціалу і пропозицій на ринку Сполучених Штатів та інших країн
5. Отримання нових замовлень та замовників
6. Залучення інвестицій до свого регіону (району), підприємств
7. Отримання фінансової підтримки для своїх проектів (стартапів) через систему бізнес-інкубаторів у США та інших фінансових інституцій
8. Суттєва економія обігових коштів підприємств регіону (району) на рекламу, відрядження, просування інформації про товари та послуги
9. Можливість представити регіон (район), підприємство на галузевих торгівельних шоу, конференціях, круглих столах тощо без відриву від виробництва (через представників постійно діючого представництва)
10. Можливість пошуку та проведення попередніх переговорів з потенційними партнерами, замовниками (через представників постійно діючого представництва)
11. Можливість отримати достовірну інформацію про майбутнього партнера по бізнесу (через представників постійно діючого представництва)
12. Стимулювання виробництва місцевих товаровиробників
13. Відродження реального сектору економіки регіону (району)
14. Створення нових робочих місць
15. Збільшення доходної частини бюджету
16. Можливість покращити соціальну інфраструктуру регіону (району)
17. Встановлення культурних та освітніх зв’язків з регіонами Сполучених Штатів та інших країн.


    Додаткові послуги для підприємств:

1. Управлінський консалтинг підприємства від провідних фахівців ринку США
2. Консультації з відкриття філій у США
3. Оцінка потенціалу галузевого ринку США
4. Оцінка ринкової вартості бізнесу у США
5. Маркетингові послуги
6. Інвестиційний банкінг
7. Та багато іншого…


    За додатковою інформацією про умови співпраці підприємств з постійно діючим представництвом у США та інших країнах світу звертатись в Україні:
    Рада голів державних адміністрацій
    Адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5-а/303
    Тел. +38(044)469-14-15, +38(050)469-14-45

E-mail: inbox@glavrada.org

http://www.glavrada.org

 Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних
Адреса: Київ, бул. Лесі Українки, 26, оф. 902
Тел. +38(067)506-22-27

E-mail: director@wirelessua.com

http:// www.wirelessua.com

 

IJI IT GROUP

Адреса: м. Київ, вул. Оранжерейна, 3, оф. 218

Тел. +38(044)360-62-161, +38(093)986-84-02

E-mail: inbox@iji.com.ua

http://www.iji.com.uaІнформація щодо розвитку підприємництва
у Броварському районі за І квартал 2015 року

    Мале та середнє підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району. Підприємства малого бізнесу працюють в кожній територіальній громаді.
    Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.
    У І кварталі 2015 року в районі зберігалися позитивні тенденції щодо розвитку підприємництва. Станом на 01.04.2015 року кількість діючих малих підприємств району становить 642 одиниці, з кількістю працюючих 3 484 чоловіка. Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення становить 94 одиниці. Приріст кількості малих підприємств за І квартал 2015 року складає 8,0 %, порівняно з відповідним періодом попереднього року.
    Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів підприємницької діяльності у звітному періоді за єдиний податок склали 3357,0 тис. грн., що на 24,6% більше, ніж за І квартал 2014 року (даний показник складав 2694,7 тис. грн.).
    Станом на 01.04.2015 року до Єдиного Державного реєстру внесено 5 482 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 2 030 юридичних і 3 452 фізичних осіб. За І квартал 2015 року проведено реєстрацію 98 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: фізичних осіб – 88, юридичних осіб – 10.
    З числа безробітних жителів району за І квартал 2015 року 2 мешканцям було виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності на суму понад 46 тис. грн. А саме: у с. Гоголів допомога була надана для відкриття торгової мережі кіосків та в с. Пухівка – виготовлення паливних брикетів типу «Pini&Kay».
    Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг ресторанного господарства населенню району здійснюється через 343 підприємства торгівлі, 43 кіоски, 2 ринки, 3 торгівельні майданчики, 23 АЗС (три з них здійснюють заправку транспортних засобів, двигуни яких працюють на газу) та 97 загальнодоступних закладів ресторанного господарства різних форм власності, які впроваджують на споживчому ринку району нові форми і методи обслуговування.
    Наявні підприємства побуту в селах району представлені такими об’єктами: 37 перукарень, де надається 11 видів послуг, 3 майстерні по ремонту взуття та 8 по пошиву одягу, 5 лазень – саун, 18 майстерень, що здійснюють шиномонтаж, 9 – ремонт автомобілів, 9 надають ритуальні послуги, 3 – фото-відео послуги; виготовлення та ремонт меблів – 2; послуги з перевезення вантажу – 3; будівництво та ремонт житла, виготовлення столярних виробів – 5; виготовлення та монтаж металопластикових вікон; майстерня з виготовлення та ремонту ювелірних виробів, ремонт мобільних телефонів та інше.
    З метою забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності і удосконалення надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення їх якості та доступності, спрощення процедур і скорочення термінів їх надання утворено центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) як постійно діючий робочий орган Броварської районної державної адміністрації.
    Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р, через ЦНАП надається 42 адміністративні послуги.
    Суб’єктам надання адміністративних послуг постійно надається консультативна та методологічна допомога щодо виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
    Надання послуг Дозвільним центром за принципом «єдиного вікна» запроваджено з метою скорочення строків видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання (фізичним особам-підприємцям та юридичним особам), оптимізації документообігу, зменшення часових та інших витрат, зумовлених необхідністю відвідування заявниками дозвільних органів.
    На офіційному веб-сайті Броварської райдержадміністрації створено сторінку «Дозвільний центр».
    Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відділом економіки постійно здійснюються заходи з прийняття регуляторних актів та відстеження їх результативності.
    На офіційному веб-сайті райдержадміністрації оприлюднено план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, який включає 12 актів, три з яких прийняті Розпорядженнями Броварської райдержадміністрації та 9 – Рішеннями Броварської районної ради.
    Відділом економіки надається консультативна допомога сільським (селищним) радам щодо перегляду регуляторних актів та приведення їх у відповідність до чинного законодавства.
    З метою повної зайнятості населення району підприємцям рекомендовано використовувати наявні робочі ресурси в селах і селищах. Через виведення промислових об’єктів з м. Києва, в районі продовжено формування промислових зон, на яких будуть зайняті місцеві жителі.
    Наразі, в сфері підприємництва залишається ряд проблем, які сповільнюють його розвиток та потребують вирішення, а саме:
- слабка матеріально-технічна база малих підприємств, недостатній їх розвиток в порівнянні з великими підприємствами району;
- нестача власних оборотних коштів, висока вартість кредитів, що не дає можливості для впровадження нових технологій в господарську діяльність малого підприємництва з метою зниження рівня собівартості продукції та виходу на нові ринки збуту;
- незначна кількість малих підприємств, продукція яких відповідає міжнародним стандартам ISO.

 

Нова форма звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску


    З 01 червня 2015 року звіти за звітний період «травень 2015 року» подаються за новою формою згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905.
    Отже, звітність з єдиного внеску за квітень 2015 р. (у травні поточного року) подається за формою, затвердженою наказом Міндоходів України від 09.09.2013 р. № 454 (лист від 30.04.2015 р. № 15939/7/99-99-17-03-01-17).


    З метою активізації роботи регіональної ради підприємців у Київській області (далі - регіональна рада підприємців), як консультативно-дорадчого органу, що утворений для формування державної регуляторної політики та державної політики у сфері підприємництва на обласному рівні, прийнято рішення про збільшення кількості членів регіональної ради підприємців з числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при облдержадміністрації.
    Враховуючи, що персональний склад регіональної ради підприємців формується за територіальним принципом та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, просимо бажаючих подавати заявки на включення до складу регіональної ради підприємців.
    Заявки приймаються відділом розвитку підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації до 1 травня 2015 року в паперовому та електронному вигляді ( e-mail: mc2009@ukr.net).

Оголошення щодо стажування у Німеччині відповідно до Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

 

Відділ економіки Броварської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні реалізується Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – Програма), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358.

В рамках діючої Програми Мінекономрозвитку разом з німецьким Товариством з міжнародного співробітництва GIZ заплановано у квітні 2015 року в м. Києві (на базі київського проектного офісу GIZ за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, офіс 5) проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині.

У 2015 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонується стажування за напрямками: економічна кооперація без галузевої специфіки та з галузевою специфікою, у секторі охорони здоров’я, природоохоронних технологій водопостачання і каналізації, утилізації відходів, в аграрному секторі, у гірничодобувній галузі, у сфері поновлюваних джерел енергії, енергоефективності в промисловості, будівництві і санації будівель і споруд.

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на підвищення кваліфікації з метою їх подальшого стажування в Німеччині. та перелік документів, які надаються спеціалістами, викладений у додатку № 1.

Детальна інформація щодо умов конкурсного відбору розміщена на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації (http://www.koda.gov.ua) у розділі «Підготовка та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва» та на сайті: www.inwent.org.ua.

За інформацією звертатись до відділу економіки Броварської райдержадміністрації кім.323, тел./факс 5-23-87, 5-15-74.


 

Додаток 1

 

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 № 55

 

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва

 

 1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони ) реґіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).

2.     До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.

 1. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
 2. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
 3. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.
 4. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.
 5. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи ( з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.
 6. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно повідомляється.
 7. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за підсумками:
  • тестування для визначення рівня знань іноземної мови (достатнім визнається рівень "читаю і можу розмовляти" мовою країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
  • психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна відкритість);
  • оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв'язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на перепідготовку.
 1. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору розробляються реґіональними робочими групами самостійно в рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі групи зобов'язані не менше ніж за два тижні до початку проведення конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження методичні рекомендації щодо його проведення.

Використання методичних рекомендацій, не затверджених Центром, не допускається.

11.  Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою регіональної робочої групи.

 1. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп за формою, затвердженою Центром.
 2. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення передаються реґіональними робочими групами секретаріатові Центру. Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
 3. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
 4. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
 5. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після офіційного виклику вищого навчального закладу.
 6. Перепідготовка завершується державною атестацією. Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують документи державного зразка.
 7. Центр затверджує списки кращих випускників, рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
 8. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за кордоном кращих випускників приймається представниками партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у реалізації Програми, і затверджується Центром.


Перелік документів, що надаються спеціалістами

 

1.     Заява спеціаліста.

2.     Анкета спеціаліста.

3.     Рекомендація керівника підприємства (організації).

4.     Копія диплома про вищу освіту.

5.     Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.

6.     Копія паспорта.

7.     Копія трудової книжки.

8.     Проектне завдання.
Про стабілізацію цінової ситуації

    В зв’язку з різким зростанням цін на соціально значущі товари, спричиненим ажіотажним попитом населення, просимо, в межах компетенції, вжити термінових заходів щодо запобігання необґрунтованого підвищення цін на основні продукти харчування, зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють виробництво та реалізацію продуктів харчування, щодо неухильно дотримання ними нормативно-правових актів, які регламентують порядок формування оптово-відпускних та роздрібних цін.
    Відповідно до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.07 № 1222, у разі зростання протягом місяця оптово-відпускних цін на продовольчі товари (борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушки), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9%, сметану з вмістом жиру до 20%, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5%, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову) більш як на 1 відсоток, вони підлягають декларуванню.
    Для отримання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін суб'єктам господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, необхідно подати до Державної цінової інспекції України (розташована за адресою: м.Київ, пл. Арсенальна 1б, тел. 594-43-81) такі документи:
- пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;
- калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;
- довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;
- стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;
- копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;
- довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.
    Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:
- пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;
- калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;
- копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;
- копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).
    Погодження зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари здійснюється на підставі висновку Державної інспекції з контролю за цінами щодо економічно обґрунтованого рівня оптово-відпускних цін та проекту декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари структурними підрозділами облдержадміністрації:
- департаментом аграрної політики (адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 13 тел. 234-51-32) – суб’єктам господарювання, що провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів;
- департаментом економічного розвитку і торгівлі (адреса: м.Київ, пл.Л.Українки, 1 тел.286-87-54) – суб’єктам господарювання, що займаються оптовою торгівлею і посередництвом. 

Для створення інформаційно-освітньої платформи найкращих соціальних проектів і практик, що реалізується державними підприємствами, бізнес-структурами та громадськими організаціями в Україні для налагодження ефективного партнерства, навчання та підтримки організацій, які спрямовані на вирішення актуальних соціальних проблем для досягнення соціального благополуччя, за ініціативою громадської організації «Центр соціального лідерства» в рамках Форуму « Найкращі соціальні проекти України» (далі – Форум) з лютого по жовтень поточного року проходитиме Конкурс на визначення « Найкращих соціальних проектів України – 2015» (далі – Конкурс).

Додаток


                                                                                                                                Інформаційне повідомлення про порядок та умови проведення
                                                                                                                                        Конкурсу «Найкращі соціальні проекти України – 2015»


За ініціативою громадської організації «Центр соціального лідерства» оголошено Конкурс на визначення «Найкращих соціальних проектів України – 2015» в рамках Форуму «Найкращі соціальні проекти України – 2015» з метою збору та тиражування найкращих соціальних проектів і практик, що реалізуються державними підприємствами, бізнес-структурами та громадськими організаціями в Україні.

Мета Конкурсу: створити інформаційно-освітню платформу найкращих соціальних проектів і практик, що реалізуються державними підприємствами, бізнес-структурами та громадськими організаціями в Україні для налагодження ефективного партнерства, навчання та підтримки організацій, які спрямовані на вирішення актуальних соціальних проблем для досягнення соціального благополуччя.

Завдання Конкурсу: підтримати актуальні соціальні практики та проекти міжсекторальної взаємодії «влада – бізнес – наука – освіта – суспільство», що сприяють стійкому розвитку територій в Україні; привернути увагу українських та світових «лідерів думок» до соціальних запитів та заохотити їх до використання практики наставництва, соціального консалтингу (та/або коучингу), благодійництва; сприяти поширенню ефективного досвіду найкращих українських соціальних проектів в Україні та світі.

Учасники Конкурсу: фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які мають реалізовані соціальні проекти або запущені в дію (з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року) та функціонують.

Номінації Конкурсу: навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді; здоров’я та благополуччя в суспільстві; охорона навколишнього середовища та сталий розвиток; підтримка науки і культури; соціальне підприємництво; підтримка та розвиток громадської діяльності; корпоративна соціальна відповідальність; благодійність.

Етапи проведення Конкурсу:

I етап – прийом заявок та попередній відбір на участь у Конкурсі (з 11 лютого по 30 червня 2015 року);

II етап – народне голосування (з 10 березня по 10 вересня 2015 року);

III етап – оцінка соціальних проектів конкурсною комісією (з 11 вересня по 18 жовтня 2015 року);

IV етап – нагородження переможців (призовий фонд – 100 тис. грн.).

Додаткова інформація щодо Конкурсу розміщена на сайті http://www.forum.o2.ua.

    Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 71VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» передбачено нарахування та справляння до Державного бюджету суб’єктами господарювання, які реалізують підакцизні товари, акцизного збору в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим Кодексом України, рішеннями сільських і селищних рад у межах їх повноважень.
    Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення своєчасності нарахування і сплати до бюджетів територіальних громад акцизного податку з підакцизних товарів та правильності відображення його у розрахункових документах, всім зацікавленим та суб’єктам підприємницької діяльності доводимо до відома лист ДФС України від 30.01.2015 р. № 2856/7/99‑99‑22‑07‑03‑17.


                                                                                                                                                            Про участь у виставкових заходах

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 №782-р щодо проведення у листопаді 2014 року у м. Києві XIII Міжнародного промислового форуму (далі-Форум) (За напрямками: металообробка та машинобудування, виготовлення та обробка пластмас, підйомно-транспортне обладнання та механізми, безпечне виробництво та засоби індивідуального захисту, автоматизація технологічних процесів та інше) на виставкових площах ТОВ «Міжнародний виставковий центр» (м. Київ, Броварський проспект, 15, тел. 201-11-56, 201-11-65, 201-11-58), який одночасно визначено організатором форуму, пропонуємо взяти участь у запропонованому заході і звернутися до ТОВ «Міжнародний виставковий центр» для отримання більш детальної інформації щодо умов участі у Форумі на веб-сайт розпорядника: www.iec-expo.com.ua.

 

Оголошення щодо стажування у Німеччині відповідно до Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості Броварської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні реалізується Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – Програма), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358.

В рамках діючої Програми Мінекономрозвитку разом з німецьким Товариством з міжнародного співробітництва GIZ заплановано з 28 по 29 жовтня 2014 року в м. Києві (на базі київського проектного офісу GIZ за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, офіс 5) проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині.

У 2014 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонується стажування за напрямками: економічна кооперація без галузевої специфіки та з галузевою специфікою, у секторі охорони здоров’я, природоохоронних технологій водопостачання і каналізації, утилізації відходів, в аграрному секторі, у гірничодобувній галузі, у сфері енергоефективності в промисловості, будівництві і санації будівель і споруд.

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на підвищення кваліфікації з метою їх подальшого стажування в Німеччині. та перелік документів, які надаються спеціалістами, викладений у додатку № 1.

Детальна інформація щодо умов конкурсного відбору розміщена на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації (http://www.kyiv-obl.gov.ua) у розділі «Підготовка та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва» та на сайті: www.inwent.org.ua.

За інформацією звертатись до вуправління економічного розвитку, торгівлі та промисловості Броварської райдержадміністрації кім.323, тел./факс 5-23-87, 5-15-74.

Додаток 1

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 № 55

 

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва

 

 1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони ) реґіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).

2.     До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.

 1. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
 2. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
 3. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.
 4. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.
 5. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи ( з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.
 6. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно повідомляється.
 7. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за підсумками:
  • тестування для визначення рівня знань іноземної мови (достатнім визнається рівень "читаю і можу розмовляти" мовою країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
  • психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна відкритість);
  • оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв'язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на перепідготовку.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору розробляються реґіональними робочими групами самостійно в рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі групи зобов'язані не менше ніж за два тижні до початку проведення конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження методичні рекомендації щодо його проведення.

Використання методичних рекомендацій, не затверджених Центром, не допускається.

11.  Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою регіональної робочої групи.

 1. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп за формою, затвердженою Центром.
 2. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення передаються реґіональними робочими групами секретаріатові Центру. Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
 3. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
 4. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
 5. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після офіційного виклику вищого навчального закладу.
 6. Перепідготовка завершується державною атестацією. Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують документи державного зразка.
 7. Центр затверджує списки кращих випускників, рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
 8. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за кордоном кращих випускників приймається представниками партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у реалізації Програми, і затверджується Центром.

Перелік документів, що надаються спеціалістами

 

1.     Заява спеціаліста до регіональної робочої групи МЦПК (за довільною формою).

2.     Анкета спеціаліста (форма 1).

3.     Інформація про підприємство (організацію), що направляє спеціаліста на перепідготовку (форма 2).

4.     Подання з місця роботи, рекомендація керівника підприємства (організації) (форма 3).

5.     Копія диплома про вищу освіту.

6.     Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.

7.     Копія паспорту.

8.     Копія трудової книжки.

9.     Проектне завдання.

 

                                                         Оголошення щодо громадського обговорення проекту Спільної операційної програми територіальній співпраці «Білорусь-Україна»

 

Київська область включена до Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства (EaPTC), що фінансується ЄС. Орієнтовний обсяг фінансування спільних з білоруською стороною проектів становить 3,3 млн.євро.

Зацікавлені організації та підприємства можуть взяти участь в обговоренні проекту Спільної операційної програми територіальної співпраці «Білорусь-Україна». Пропозиції та рекомендації можна залишити на сайті EaPTC  http://eaptc.eu/ru/program/view-belarus-ukraine.html  до 15 липня 2014 року. Їх буде розглянуто та враховано при підготовці остаточної редакції спільної операційної програми територіальної співпраці Білорусь-Україна.


                                                                                                                Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

    Відповідно до вимог статті 19 Закону України від 15.05.2003 № 755‑IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», для усіх діючих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, обов’язково подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. 
    За детальною інформацією звертатися за адресою: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15, каб.130, телефон: 5-23-97 
Часи прийому: понеділок, вівторок, середа, четвер з 930 до 1230

Оголошення щодо стажування у Німеччині відповідно до Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості Броварської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні реалізується Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – Програма), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358.

В рамках діючої Програми Мінекономрозвитку разом з німецьким Товариством з міжнародного співробітництва GIZ заплановано з 19 по 20 травня 2014 року в м. Києві (на базі київського проектного офісу GIZ за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, офіс 5) проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині.

У 2014 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонується стажування за напрямками: економічна кооперація без галузевої специфіки та з галузевою специфікою, у секторі охорони здоров’я, природоохоронних технологій водопостачання і каналізації, утилізації відходів, в аграрному секторі, у гірничодобувній галузі, у сфері енергоефективності в промисловості, будівництві і санації будівель і споруд.

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на підвищення кваліфікації з метою їх подальшого стажування в Німеччині. та перелік документів, які надаються спеціалістами, викладений у додатку № 1.

Детальна інформація щодо умов конкурсного відбору розміщена на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації (http://www.kyiv-obl.gov.ua) у розділі «Підготовка та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва» та на сайті: www.inwent.org.ua.

За інформацією звертатись до управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості Броварської райдержадміністрації кім.323, тел./факс 5-23-87, 5-15-74.


 

Додаток 1

 

                                                                                                                                                                                   Затверджено
                                                                                                                                                                                                                         постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                                                                                                                                  від 24 січня 2001 № 55

 

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва

 

 1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони ) реґіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).

2.     До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.

 1. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
 2. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
 3. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.
 4. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.
 5. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи ( з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.
 6. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно повідомляється.
 7. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за підсумками:
  • тестування для визначення рівня знань іноземної мови (достатнім визнається рівень "читаю і можу розмовляти" мовою країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
  • психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна відкритість);
  • оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв'язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на перепідготовку.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору розробляються реґіональними робочими групами самостійно в рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі групи зобов'язані не менше ніж за два тижні до початку проведення конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження методичні рекомендації щодо його проведення.

Використання методичних рекомендацій, не затверджених Центром, не допускається.

11.  Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою регіональної робочої групи.

 1. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп за формою, затвердженою Центром.
 2. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення передаються реґіональними робочими групами секретаріатові Центру. Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
 3. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
 4. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
 5. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після офіційного виклику вищого навчального закладу.
 6. Перепідготовка завершується державною атестацією. Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують документи державного зразка.
 7. Центр затверджує списки кращих випускників, рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
 8. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за кордоном кращих випускників приймається представниками партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у реалізації Програми, і затверджується Центром.

Перелік документів, що надаються спеціалістами

 

1.     Заява спеціаліста до регіональної робочої групи МЦПК (за довільною формою).

2.     Анкета спеціаліста (форма 1).

3.     Інформація про підприємство (організацію), що направляє спеціаліста на перепідготовку (форма 2).

4.     Подання з місця роботи, рекомендація керівника підприємства (організації) (форма 3).

5.     Копія диплома про вищу освіту.

6.     Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.

7.     Копія паспорту.

8.     Копія трудової книжки.

9.     Проектне завдання.

 
                                                 
З 1 січня 2014 року набере чинності Закон України від 05.09.2013 року № 443-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків». 


Додаток

                                                                                                                                                                        ЗАКОН УКРАЇНИ 
                                                                                                                Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків 
                                                                                                                                                        Верховна Рада України постановляє:I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни: 
1. У підпункті 1 пункту 180.1 статті 180 слово "провадить" замінити словами "провадить або планує провадити". 
2. У пункті 182.1 статті 182 слова "провадить оподатковувані операції і" виключити, а після слів "обсяги оподатковуваних операцій" доповнити словами "відсутні або". 
3. У статті 183: 
у пункті 183.1 слова "чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку" замінити словами "як платник податку"; 
у пункті 183.3 слова "до контролюючого органу" замінити словами і цифрами "згідно з пунктом 183.7 цієї статті"; 
у пункті 183.7: 
друге речення виключити;

доповнити абзацами такого змісту: 
"Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 
Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 
У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку". 
4. У підпункті 298.1.1 пункту 298.1 статті 298: 
абзац другий викласти в такій редакції: 
"Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких способів"; 
доповнити підпунктом 4 такого змісту: 
"4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 цього Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 
5. Пункти 299.1 і 299.6 статті 299 викласти в такій редакції: 
"299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб’єкту господарювання, який подав заяву щодо: 
обрання або переходу на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу; 
обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору під час подання документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця"; 
"299.6. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається: 
у день отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування; 
не пізніше наступного робочого дня з дати отримання контролюючим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки".

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України 
 В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ 
5 вересня 2013 року 
№ 443-VII


    
Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості повідомляє, що Українським союзом об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення та компанією «ЕкспоЮгСервіс» за погодженням з Одеською обласною державною адміністрацією 14-15 листопада в м.Одеса відбудеться ХVІ Всеукраїнський чемпіонат з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска 2013». 
    Чемпіонат проводиться в особистому і командному заліках. 
    В рамках чемпіонату будуть проведені конкурси: 
  - з перукарської майстерності в жіночій та чоловічій номінаціях (дорослі та юніори); 
  - в номінації «Модний образ» (FULL FASHION LOOK) за темою «Вітер в твоєму волоссі»; 
  - з декоративної косметики: молодіжний конкурс за темою «Ранкова паморозь», фантазійний макіяж та боді-арт за темою «Зодіакальне коло»; 
  - з манікюру та моделювання нігтів (акрилові) та арт-дизайну нігтів (об’ємний). 
    Під час чемпіонату також будуть проведені: 
- майстер-класи та шоу-показ зачісок провідних майстрів перукарської справи та салонів краси України; 
- спеціалізована виставка-продаж обладнання, інструментів та парфюмерно-косметичних товарів для перукарень. 
    За детальною інформацією щодо проведення та участі у ХVІ Всеукраїнський чемпіонат з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска 2013», формою заявок на особисту та командну участь звертатися до оргкомітету (Укрсоюзсервіс, тел. (044) 226-30-34, факс: (044) 521-22-34, e-mail: ukrsouzservis@bigmir.net).


  Розвиток підприємництва 

    Мале та середнє підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району. 
    Протягом 9 місяців 2013 року в районі зберігалися позитивні тенденції щодо розвитку підприємництва. 
    Станом на 01.10.2013 року кількість діючих малих підприємств району становить 476 одиниці, з кількістю працюючих 3 604 чоловік або 14,1 % від загальної кількості населення, зайнятого у всіх галузях економіки району. Приріст кількості малих підприємств за 9 місяців 2013 року склав 1,05 %. Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення становить 70. 
    На малих підприємствах району розрахунковий обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2013 року планується отримати 663,0 млн. грн., або 21,0 % від загальних обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг). За відповідний період 2012 року цей показник складав 658,0 млн. грн. При цьому є важливим збереження позитивної тенденції останніх років, яка веде до зростання малих підприємств у виробничих галузях економіки, сільському господарстві, будівництві. Так, в промисловості працює 115 (25,5%), будівництві – 61 (13,3%), сільському господарстві – 58 (12,6%), торгівлі 185 (40,7%), транспорті 36 (7,9%) підприємств. Підприємства малого бізнесу працюють в кожній територіальній громаді. 
    З метою забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності організовано роботу районного Дозвільного центру, який забезпечує реалізацію вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 
    Протягом 9 місяців 2013 року видано 40 документів дозвільного характеру. На консультацію до адміністратора звернулося 310 осіб. 
    З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва при Броварській райдержадміністрації утворена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, до складу якої входять представники всіх галузей району (промисловість, торгівля, транспорт, сільське господарство, будівництво, логістика, переробка с/г продукції та ін.). 
    Станом на 01.10.2013 року внесено до Єдиного Державного реєстру – 6 034 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 2 025 юридичних і 4 009 фізичних осіб. Протягом 9 місяців 2013 року проведено реєстрацію 283 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: фізичних осіб – 202, юридичних осіб – 81. За їх державну реєстрацію до державного бюджету надійшло 14,5 тис. грн. 
    Протягом 9 місяців 2013 року створено 667 нових робочих місць, в тому числі: за рахунок провадження інвестиційних проектів – 253, створення нових суб’єктів підприємницької діяльності – 276, розвитку діючих підприємств – 138. 
    На 01.10.2013 року міськрайонним центром зайнятості організовано і проведено близько 154 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність. 
    З числа безробітних жителів району 5 особам було виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності на суму понад 112 тис. грн. Це жителі смт Калита та с. Требухів, смт Димерка, с. Зазим’є с. Богданівка. У смт Калита допомога була надана для роздрібної торгівлі продуктами харчування, в с. Требухів – на відкриття магазину спортивного харчування, смт Димерка допомога була надана для відкриття магазину органічних продуктів, в с. Зазим’є – створення ательє - магазину по ремонту одягу, в с. Богданівка – допомога на відкриття квіткового магазину з продажу квітів. 
    Всі проекти регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу висвітлюються в засобах масової інформації (газета «Нове життя», місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика». Сільські ради створили свою сторінку в мережі Інтернет для розміщення власних регуляторних актів. 
    Управлінням економічного розвитку, торгівлі та промисловості надається консультативна допомога сільським (селищним) радам щодо перегляду регуляторних актів та приведення їх у відповідність до чинного законодавства. 
    З метою повної зайнятості населення району підприємцям рекомендовано використовувати наявні робочі ресурси в селах і селищах. Через виведення промислових об’єктів з м. Києва, в районі продовжено формування промислових зон, на яких будуть зайняті місцеві жителі. 
    Серед основних проблем, що стримують розвиток підприємництва відзначається суперечливість і неповнота нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, обмеження власних фінансових ресурсів у суб`єктів господарювання та відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, складність у вирішенні питань землекористування, надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності.ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ЗА ПРОГРАМОЮ ПЕРЕПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

    Управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358 «Про реалізацію Указу Президента України від 03.07.2000 № 849», «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні з 2001 року реалізується Програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі – Програма). 
    У межах залишку виділених коштів з Державного бюджету України на 2013 рік, здійснюється набір спеціалістів та планується у листопаді поточного року розпочати навчальний процес за Програмою у вищих навчальних закладах (додаток 1). 
    Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва та перелік документів, що надаються спеціалістами, наведений у додатку 2. 
    Детальна інформація щодо умов конкурсного відбору розміщена на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації (http://www.kyiv-obl.gov.ua) у розділі «Підготовка та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва».


  Додаток 1

 

Вищі навчальні заклади – учасники Програми 

 1. Дніпропетровський національний університет.
 2. Донецький національний університет.
 3. Київський національний торговельно-економічний університет (філіали: м. Чернівці,
  м. Вінниця).
 4. Одеський державний економічний університет.
 5. Східноукраїнський національний університет (м. Луганськ, філіал: м. Сімферополь).
 6. Тернопільський національний економічний університет (філіал: м. Фарос).

 

Додаток 2

  

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 № 55

 

Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва 

 1. Конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва, проводиться з метою виявлення здібних до управлінської діяльності спеціалістів вищого та середнього рівнів управління (керівники, заступники керівників підприємств, організацій та їх структурних підрозділів) та направлення їх на перепідготовку до вищих навчальних закладів, а також проведення стажування кращих випускників цих закладів за кордоном у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма).

Конкурсний відбір проводиться в областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі - регіони ) реґіональними робочими групами, які створюються Міжвідомчим центром з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр).

2.       До участі у конкурсному відборі допускаються особи віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня не менше одного року.

 1. У конкурсному відборі можуть брати участь спеціалісти, які направляються на перепідготовку підприємствами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності.
 2. Не передбачається участь у конкурсному відборі державних службовців, керівників закладів освіти, наукових і медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, не зареєстрованих в Україні як юридичні особи.
 3. Для проведення конкурсного відбору регіональні робочі групи створюють конкурсні комісії, склад яких затверджується головами регіональних робочих груп.
 4. Регіональні робочі групи публікують у засобах масової інформації повідомлення про порядок і умови конкурсного відбору не пізніш як за два місяці до його початку.
 5. Спеціалісти протягом двох місяців після публікації оголошень подають регіональним робочим групам заявки на участь у конкурсному відборі та документи ( з однією копією) згідно з переліком і формами, затвердженими Центром.
 6. Заявки спеціалістів реєструються регіональними робочими групами, які розглядають подані документи та протягом тижня після реєстрації заявок приймають рішення про допущення або недопущення спеціалістів до конкурсного відбору, про що їм офіційно повідомляється.
 7. Конкурсний відбір здійснюється конкурсними комісіями протягом двох тижнів після закінчення терміну прийому заявок за підсумками:
  • тестування для визначення рівня знань іноземної мови (достатнім визнається рівень "читаю і можу розмовляти" мовою країни місцезнаходження іноземного підприємства, де передбачається стажування, і (або) англійською мовою, що дозволяє в процесі перепідготовки досягти рівня самостійного сприйняття навчального матеріалу і ділового спілкування під час стажування);
  • психологічного тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення і спроможність працювати в колективі, культурна відкритість);
  • оцінки (на основі співбесіди) фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв'язання проблем підприємства, яке направляє спеціаліста на перепідготовку.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору розробляються реґіональними робочими групами самостійно в рамках загальних вимог, установлених Центром. Регіональні робочі групи зобов'язані не менше ніж за два тижні до початку проведення конкурсного відбору подати Центру для експертизи і затвердження методичні рекомендації щодо його проведення.

Використання методичних рекомендацій, не затверджених Центром, не допускається.

11.   Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою регіональної робочої групи.

 1. Спеціалісти, відібрані для участі в програмі перепідготовки, одержують рекомендації регіональних робочих груп за формою, затвердженою Центром.
 2. Копії документів спеціалістів, які успішно пройшли конкурсний відбір, протягом тижня після його закінчення передаються реґіональними робочими групами секретаріатові Центру. Рекомендації регіональних робочих груп подаються в оригіналі.
 3. Центр протягом двох тижнів з дня отримання рекомендацій регіональних робочих груп приймає рішення щодо направлення спеціалістів до вищих навчальних закладів на перепідготовку.
 4. Регіональні робочі групи доводять до відома кожного спеціаліста інформацію про місце проходження його перепідготовки.
 5. Спеціаліст може розпочинати перепідготовку тільки після офіційного виклику вищого навчального закладу.
 6. Перепідготовка завершується державною атестацією. Спеціалісти, які успішно пройшли перепідготовку, одержують документи державного зразка.
 7. Центр затверджує списки кращих випускників, рекомендованих до проходження стажування за кордоном.
 8. Рішення щодо рекомендованих для проходження стажування за кордоном кращих випускників приймається представниками партнерських організацій країн-донорів, які беруть участь у реалізації Програми, і затверджується Центром.

Перелік документів, що надаються спеціалістами 

1.       Заява спеціаліста до реґіональної робочої групи МЦПК (за довільною формою).

2.       Анкета спеціаліста (форма 1).

3.       Інформація про підприємство (організацію), що направляє спеціаліста на перепідготовку (форма 2).

4.       Подання з місця роботи, рекомендація керівника підприємства (організації) (форма 3с).

5.       Копія диплома про вищу освіту.

6.       Копії дипломів, сертифікатів щодо підвищення професійної кваліфікації спеціаліста.

7.       Копія паспорту.

8.       Копія трудової книжки.

 

   
    Мале та середнє підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки району. 

                                                                                                     

 Управління економіки Броварської райдержадміністрації з метою надання зауважень та пропозицій подає на обговорення проект Програми «Розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки».
    Пропозиції та зауваження надавати управлінню економіки Броварської райдержадміністрації за тел./ф. 5-23-87, ел.ад. brda-em@ukr.net.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

 

 ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У БРОВАРСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2013-2014 РОКИ

  

                                                                                                                  м. Бровари

                                                                                                                        2012

 

ЗМІСТ

 

        Вступ …………………………………………………………………………                                                                                                                                  .. 3

 I.  Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі   ...........................................                            ........... 4

II.  Стан і аналіз проблем малого та середнього підприємництва у  Броварському районі  …….............................................................................. 7

ІІІ.   Мета Програми …………….…………………………………..…                                                                                                                                        .. 13

ІV. Заходи Програми, відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого та середнього підприємництва у Броварському                  районі на 2013 -2014 роки ……………………………                                                                                                                                                  ….... 14

 

4.1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності..................................................................                ................... 14

             4.2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка …….                                                                                                                                   …... 15

             4.3.Ресурсне та інформаційне забезпечення ………….………......                                                                                                                              15

             4.4.Формування інфраструктури  підтримки підприємництва.….                                                                                                                            16  

V. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми …………………………………………………………………….                                    16

VІ.  Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів    Програми …………………………………………………………………….                            .17

 

ВСТУП

Мале та середнє підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку району як провідний сектор ринкової економіки, що забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, задоволенню споживчого попиту населення та створенню нових робочих місць. Саме мале та середнє підприємництво є фундаментальною основою у формуванні середнього класу.

Тому зусилля районної влади спрямовуються на встановлення відкритого партнерства влади та бізнесу.

Запровадження ефективних форм взаємодії між владою та бізнесом як  дієвого засобу розв’язання нагальних соціально-економічних проблем району, визначено одним із важливих стратегічних пріоритетів розвитку Броварщини.

Задля забезпечення сприятливих умов щодо подальшого ефективного розвитку малого та середнього підприємництва в районі розроблено «Програму розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки».

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередні роки, зокрема сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого та середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого підприємництва в районі, а також заходи щодо їх досягнення.

Дана Програма відображає аналіз сучасного стану підприємництва та являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого та середнього підприємництва. Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики розвитку малого та середнього підприємництва в тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками розвитку на рівні району.

Програмою передбачається удосконалення організаційного та ресурсного забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва, зниження адміністративних бар’єрів та можливість коригування (внесення змін чи доповнень) в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації.

В основу Програми покладені:

        Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22.03.2012 № 4618-VI;

        Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”;

        Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;

        Закон України ”Про державні цільові програми”;

        Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

        Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

        Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

        Постанова Кабінету Міністрів України “Про реалізацію Указу Президента України від 03.07.2000 № 849 “Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва” від 30.08.2000 № 1358;   

    Програми Президента України:

 „Україна - для людей” та Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Програма впроваджується протягом 2013-2014 років.

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, коштів виконавців та інших джерел фінан­сування.

          У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Броварською районною радою за поданням Броварської районної державної адміністрації.

 

І. Характеристика  Програми розвитку малого та середнього підприємництва  у Броварському районі на 2013 -2014 роки:

 

Основні принципи Програми:

-          принцип об’єктивності (Програма розробляється на основі інформації

органів державної статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);

-          принцип гласності (доступність для громадськості);

-          принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів, місцевого

самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності).

     

Характеристика

Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2012 – 2013 роки

 

1

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території(тис.км кв) –

Кількість населення (тис.чол.) –

Специфіка –

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) –

Перелік територій, які відносяться до:

   зон інвестиційної привабливості –

   територій пріоритетного розвитку –

   єврорегіонів –

 

0,12

68,6

аграрно–промислова

0,4

 

немає

немає

немає

2

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Рішення районної ради № ____ від

3

Головний замовник Програми:

 

Головний розробник Програми:

 

Спів розробники:

Броварська районна рада

Броварська райдержадміністрація

Структурні підрозділи Броварської райдержадміністрації

4

Мета програми

Спрямування дій райдержадміністрації, районної ради, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфра­струк­тури, громадських об’єднань підприєм­ців на забезпечення режиму максималь­ного сприяння створенню та діяльності малого та середнього підприємництва, удосконалення організаційно-економічного меха­нізму ринкових перетворень в районі, усунення обмежень, які стримують розвиток підприєм­ницької діяльності.

5

Перелік пріоритетних завдань

- забезпечення реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

-        подолання адміністративних бар’єрів на шляху  розвитку малого та середнього підприємництва;

-        забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-        забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-        покращення умов для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та побутового обслуговування;

-        підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються малими та середніми підприємствами;

-        забезпечення інформаційної підтримки малого та середнього підприємництва;

-        забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого та середнього підприємництва.

 

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми (очікувані за 2012 рік)

Очікувані показники

2013 рік (очікувані)

2014 рік (очікувані)

 

Кількість  діючих суб’єктів  МП/кількість суб’єктів МП на 10 тис.чол.населення (од.)

472/69

480/70

490/71

 

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

6570

6600

6650

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

3810

3860

     3900

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску продукції (%)

48,0

49,0

50,0

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри;

бізнес інкубатори;

технопарки;

лізингові центри;

фінансово-кредитні установи:

кредитні спілки,

установи взаємного кредитування,

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

1

-

-

 

 

1

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

1

-

-

 

 

1

-

-

-

-

-

-

1

 

-

-

 

1

-

-

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.)/ обсяги (тис.грн.)

39/227,0

39/230,0

39/235,0

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

120

125

130

 

Кількість створених робочих місць (од.)

870

880

895

7

Терміни і етапи реалізації Програми

Програма впроваджується протягом 2013-2014 років. Упродовж цього терміну щокварталу прово­диться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за виконанням Програми.

8

Джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету, інші джерела незаборонені законодавством.

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Організацію виконання Програми здійснює Броварська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи які розробили відповідні заходи Програми. Контроль за реалізацією Про­грами здійснює постійна комісія Броварської районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Вiдповi­дальні за здiйснення запланованих заходiв, забезпе­чують реалiзацiю заходів Програми у повному обсязi та у визначені строки. Щоквар­талу, не пізніше ніж до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають iнформацiю про хід виконання заходів Програми управлінню економіки райдержадмiнiстрацiї для узагальнення.

 ІІ. Стан і аналіз проблем малого та середнього підприємництва

 у Броварському районі

За останні роки мале та середнє підприємництво посилило вплив на структурну перебудову економіки району. Як самостійний елемент ринкової економіки підприємництво сприяє задоволенню споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції та роздрібного товарообороту, продовжує виконувати соціальну функцію, утворюючи робочі місця та наповнювати районний бюджет. Представники малого та середнього бізнесу складають численну групу власників, яка створює масову продукцію першої необхідності, гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і пропозиції.

Розвитку підприємництва в районі сприяло виконання Програми розвитку малого підприємництва в Броварському районі на 2011-2012 роки затвердженої рішенням сесії Броварської районної ради від16.12.2010 року № 25-3-VІ.

Галузева структура малого та середнього підприємництва району свідчить, що більш привабливою для розвитку бізнесу залишається невиробнича сфера. Лідируюче місце продовжує займати оптова та роздрібна торгівля. Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина сфери споживчого ринку. Також діяльність суб’єктів малого та середнього підприємництва зосереджується у сфері операцій з нерухомим майном, надання послуг, будівництва, ремонту житла, виробництва харчових продуктів, виготовлення вікон, виробів з деревини  та металу.

На сьогодні динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі характеризується позитивними тенденціями щодо збільшення підприємств (Табл. 1). Кількість підприємств малого бізнесу у 2011 році склала 466 одиниць, що на 4,0 % більше ніж у 2010 році (448 одиниць). Очікується, що у 2012 році кількість підприємств малого бізнесу збільшиться на 1,3 % і складатиме 472 одиниці.

 

 

                  Кількість малих та середніх підприємств, одиниць

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2011 році становила 68 одиниць. Протягом 2009-2011 років, цей показник має нестабільну тенденцію (64 одиниці у 2009 році, 57 у 2010 році) Табл.2. Очікується, що у 2012 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться до 69 одиниць.

Табл.2

       Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб

                 наявного населення, одиниць

 

Кількість фізичних осіб – підприємців у 2011 році склала 3746 осіб, що на 0,7 % менше ніж у 2010 році. Очікується, що у 2012 році їх кількість буде нараховувати 3800 осіб (Табл.3).

                                                Кількість фізичних осіб – підприємців, осіб

 

У зв’язку з фінансовою кризою обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих та середніх підприємств району протягом 2009 - 2010 років зменшився. Але незважаючи на цей фактор впливу у 2011 році загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми підприємствами району склав 3681,2 млн. грн., (малі підприємства – 868,7 млн. грн., середні – 2812,5 млн.грн.), що складає 54,3 % загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по району. Очікується, що у 2012 році цей показник збільшиться на 0,5 %  і складатиме 3699,6 млн. грн.                                                                                

                                                                        Табл.4    

   Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) на  малих та середніх 

                     підприємствах Броварського району, млн. грн.

Збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) малих та середніх підприємств сприяло зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Частка податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень по району збільшилася з 28,0 % у 2009 році до 29,0 % у 2010 році. У 2011 році  очікується, що цей показник становитиме 33 %.

Завдяки малому бізнесу вдається пом’якшити гостроту проблем зайнятості населення.

В роботі малих та середніх підприємств у 2011 році були задіяні 6569 працівників, (в роботі малих – 3070 осіб, в роботі середніх – 3499 осіб). Очікується, що у 2012 році кількість зайнятих працівників збільшиться на 1,3  % і складатиме 6654 особи. Постійно зростає середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств. У 2011 році цей показник склав – 1942,92 грн., що на 41,7 % більше ніж у 2010 році, та на 33,8 % більше середнього показника по області (1451,74 грн.). Середня заробітна плата одного найманого працівника по Броварському району найвища у Київській області і цей показник буде зростати.

            З метою забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності організовано роботу Броварського районного Дозвільного центру,  який   забезпечує реалізацію вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Підписано «Меморандум про співпрацю по запровадженню наданих послуг з видачі документів дозвільного характеру в Дозвільному центрі», затверджений «Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом в одному приміщенні», встановлено автоматизовану загальнодержавну систему «Реєстр документів дозвільного характеру».

За  2011 рік видано 71 документів дозвільного характеру, що на 13 документів більше ніж у 2010 році. На консультацію до адміністратора у 2011 році звернулося 240 осіб. За 9 місяців 2012 року видано 2957 документів дозвільного характеру, на консультацію до адміністратора звернулося 211 чоловік. 

          В районі працює Спілка підприємців Броварщини. В смт Калинівка працює  інформаційно-консультативний центр для підприємців. Планується у 2013-2014  роках створення бізнес-центру та фонду підтримки підприємництва.

Одним з критеріїв оцінки ефективності районної Програми розвитку підприємництва є створення сприятливих умов для залучення населення до зайняття підприємницькою діяльністю. І це, насамперед, стосується незахищених категорій, неконкурентних на ринку праці (інвалідів, жінок, молоді). Броварський міськрайонний центр зайнятості веде активну роз’яснювальну роботу, консультування безробітних. Бажаючі можуть пройти перепідготовку за напрямком «Організація підприємницької діяльності» та одержати кошти для започаткування бізнесу. Протягом 2011 року центром зайнятості організовано і проведено 25 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, на яких були присутні 80 осіб. Планується до кінця 2012 року провести на 2 семінари більше, ніж у 2011 році, слухачами яких будуть 100 осіб. За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2012 році 6 мешканцям району надана одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в сумі понад 59,9 тис.грн.

В 2011 році за рахунок розвитку підприємництва у районі  було створено 738 робочих місця, що 112 місць менше відповідного показника 2010 року (850 одиниць). За очікуваними даними кількість новостворених місць у 2012 році складе 870 одиниць.

  На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», всі   проекти   регуляторних   актів   та  аналіз  їх  регуляторного  впливу  висвітлюються в засобах масової інформації (газета “Нове життя”, місцеве радіомовлення),  оприлюднюються  в  Інтернеті  на веб-сайті Броварської  районної державної  адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» підрозділ «Регуляторна політика».

Діє механізм часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на 2011-2012  роки передбачалися кошти  на запровадження механізму часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на 2011-2012 роки – 50,0 тис.грн., але у зв'язку з фінансовою кризою та невиконання бюджету кошти із районного бюджету на дані заходи не виділялися.

       Райдержадміністрацією проводилися заходи до Дня підприємця, де були відзначені кращі представники бізнесу району з врученням їм Почесних грамот Броварської райдержадміністрації, районної ради. На районному рівні постійно проводяться конференції, наради, «круглі столи» з питань розвитку підприємництва про що було висвітлено у міськрайонній газеті «Нове життя» та на місцевому радіомовленні.  Підприємства району брали активну участь у виставках, ярмарках, інвестиційному форумі, які проходили, як на місцевому рівні, так і  обласному та за кордоном. Для підприємців району створено телефон «гарячої лінії».

 Виконання Програми розвитку підприємництва на 2011 -2012 роки розглядалося на засіданнях постійної комісії з питань реформування економіки, підтримки підприємництва, сесіях районної ради, засіданнях колегій райдержадміністрації.

Результати аналізу стану і тенденцій розвитку малого та середнього підприємництва та виконання Програми на 2011-2012 роки дають підстави визначити основні проблеми у розвитку підприємництва, на подолання яких буде спрямовано Програму на 2013-2014 роки, зокрема:

- зарегульованість (законодавча) дозвільної системи при започаткуванні бізнесу;

-   прояви недобросовісної конкуренції;

- високі податки, складна система податкової звітності та зміни податкового законодавства (іноді суб’єкти підприємницької діяльності не встигають відслідковувати їх зміни), що  призводить до погіршення їх фінансової діяльності, а в деяких випадках – припинення роботи;

- відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, відсутність надійного правового, в тому числі судового, забезпечення підприємницької діяльності.

Районна Програма розвитку підприємництва у Броварському районі на 2013-2014 роки є узгодженим  комплексом заходів (цільових проектів, підпрограм), спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі, що надасть можливість мінімізувати негативний вплив світової фінансово-економічної  кризи на економіку району.

Аналіз виконання Програми на 2011-2012 роки свідчить про те, що в основному заходи Програми виконано.

Разом з тим, існує потреба як у розширенні інфраструктури підтримки  малого та середнього підприємництва, так і у підвищенні рівня якості послуг, які надаються її об’єктами.

З метою підтримки розвитку малого бізнесу, реалізації основних принципів державної регуляторної політики, усунення правових, адміністра­тивних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємницької діяльності, при райдержадміністрації діє координаційні ради з питань розвитку підприємництва. 

У цілому, проведений аналіз розвитку малого та середнього підприємництва району свідчить про зростання ділової активності у цій сфері.

Сталому розвитку малого бізнесу сприяло виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у Броварському районі на 2011-2012 роки. Однак, поряд з цим існують проблеми, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2013-2014 роки.

 

Проблемні питання розвитку малого та середнього  підприємництва в Броварському районі.

          Проблемними питаннями розвитку малого та середнього підприємництва залишаються:

-суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів  малого та середнього підприємництва;

- нестабільність податкового законодавства;

- значна кількість контролюючих органів;

- обмежений доступ до фінансових ресурсів;

- нерозвиненість небанківського сектора фінансових послуг;

- відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності;

-територіальна нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва та недостатня роль малого бізнесу у формуванні місцевих ринків;

- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого та середнього  підприєм­ництва;

- недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців - початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Головна мета Програми - спрямування дій райдержадміністрації, районної ради, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму максимального сприяння створенню та діяльності малого та середнього підприєм­ництва, удосконалення організаційно-економічного механізму рин­кових перетворень в районі, усунення обмежень, які стримують розвиток підприєм­ницької діяльності.

Досягнення головної мети планується здійснити шляхом:

    - узгоджених спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, спілки підприємців Броварщини, установ ринкової інфраструктури та громадськості задля втілення єдиної державної політики розвитку малого та середнього підприємництва в районі;

- залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого та середнього підприєм­ництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів та інших об’єктів інфраструктури підприємництва.

ІV. Заходи щодо реалізації районної Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2013 -2014  роки

Заходи щодо реалізації районної Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2013-2014роки (додаються).

Програма складається з шести розділів, які містять заходи щодо їх реалізації, а саме:

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Нормативно-правове забезпечення Програми передбачає удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівнів, організацію контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.

Одним із головних пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади Броварського району щодо здійснення економічних реформ є проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва регіону за рахунок оптимального нормативного регулювання підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, що передбачає:

-  підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади з питань удосконалення чинного законодавства і нормативно-правової бази підприємництва;

- розгляду районною радою питань щодо реальних ставок фіксованого податку і вартості патентів та спецпатентів, орендної плати за використання приміщень і обладнання, диференційованих за пріоритетністю галузей економіки.

Реалізація завдань регуляторної політики здійснюється за рахунок:

-       забезпечення постійного контролю за відповідністю нормативно -правових документів, що приймаються на місцевому рівні, законодавчо-нормативним актам, що видаються на державному  рівні;

-       дотримання гласності у процесі підготовки проектів регуляторних

актів, що впливають на бізнесове середовище, ділову активність, права та інтереси підприємців (у т.ч. громадських обговорень);

-       удосконалення методів податкової політики щодо суб’єктів підприємництва в межах повноважень місцевих органів влади;

-       відслідковування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне регулювання їх наслідків шляхом проведення моніторингу;

-       забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно до норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

      Прозорість цих процесів регуляторної політики забезпечуються через залучення підприємців до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців та ринкове середовище.

 

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва передбачає створення в районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, спрощення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів.

            Реалізація заходів цього розділу Програми дозволить розширити коло джерел фінансування малих та середніх підприємств і збільшити можливість та ймовірність отримання фінансово-кредитної допомоги суб’єктами підприємництва, що здійснюють діяльність у виробничій, інноваційній сферах та сфері послуг.

           Одним з пріоритетних напрямків Програми є підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва. Це особливо актуально, враховуючи, що більшість підприємств мають ресурсно-затратні  технології та неефективне, зношене обладнання, яке не дає можливості  виготовляти  конкурентноздатну продукцію.

            У зв’язку з цим передбачається розширити перелік  послуг малим та середнім підприємствам щодо аналізу результатів фінансово-господарської діяльності та розробки необхідного пакету документів для розробки і реалізації інвестиційних або інноваційних проектів.

 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

         Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації охоплює заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб’єктів малого та середнього підприємництва, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, активізації участі представників об’єднань підприємців у роботі координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва, видання інформаційних бюлетенів, довідників, використання телебачення і преси для оперативного інформування суб’єктів підприємництва.

        Підготовка кадрів малих підприємств передбачає комплекс заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки,  запровадження системи підготовки та перепідготовки кадрів для малого та середнього підприємництва через учбові центри на базі профтехучилищ, вищих навчальних закладів, центрів зайнятості, підготовка кадрів для підприємницької діяльності з числа незайнятого населення.

Надання вільних нежилих приміщень та іншого нерухомого майна, яке знаходиться у власності територіальних громад для сприяння передачі суб’єктам малого та середнього підприємництва в установленому порядку на пільгових умовах в оренду або власність для здійснення підприємницької діяльності.

Формування інформаційного банку даних про стан та розвиток малого та середнього підприємництва в районі.

Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до виконання робіт(послуг) за державні кошти.

 

4.4.Формування інфраструктури  підтримки підприємництва    

 

            Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання передбачає подальше надання шляхом аукціонів та конкурсів, тендерів, виділення земель для фермерських господарств, створення умов для розвитку лізингу, поліпшення умов ресурсного забезпечення малого та середнього підприємництва (комплектуючими запчастинами, паливно-мастильними матеріалами, добривами, посівним матеріалом).

           Основними елементами існуючого базового блоку об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва є відділення банків, юридичні та аудиторські фірми, інформаційно-консультативний центр, Спілка підприємців Броварщини. В перспективі планується організація роботи бізнес-центру та фонду підтримки підприємництва.

 

V. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації

заходів Програми

         Підвищення ролі малого та середнього підприємництва у соціально – економічному розвитку Броварського району сприятиме:

-зростанню кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва;

    - створенню нових робочих місць суб’єктами малого та середнього підприємництва;

    -  збільшенню податкових надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів;

-зростанню обсягів виробництва продукції, виконання робіт та надання

послуг малими та середніми підприємствами;

    - розвиток мережі інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.


VІ. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів

Програми Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки затверджується рішенням сесії районної ради.

Контроль за виконанням Програми розвитку малого та середнього  підприємництва в районі здійснює управління економіки райдержадміністрації. Узагальнена інформація розглядається на колегії райдержадміністрації, засіданнях профільних комісій районної ради, виноситься на розгляд сесії районної ради.

Управління економіки райдержадміністрації щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує головне управління економіки облдержадміністрації про стан виконання Програми.

У процесі роботи до районної Програми підтримки  малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки можуть вноситися зміни та доповнення, з метою уточнення окремих їх позицій, виходячи з вимог часу і зміни економічної та соціальної ситуації в районі, структури господарського комплексу.

    Протягом І півріччя 2013 року в районі зберігалися позитивні тенденції щодо розвитку підприємництва.
    Станом на 01.07.2013 року кількість діючих малих підприємств району становить 475 одиниці, з кількістю працюючих 3600 чоловік або 14 % від загальної кількості населення, зайнятого у всіх галузях економіки району. Приріст кількості малих підприємств за І півріччя 2013 року склав 1,04 %. Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення становить 69.
    На малих підприємствах району розрахунковий обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на І півріччя 2013 року складатиме 440,0 млн. грн., або 18,0 % від загальних обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг). За відповідний період 2012 року цей показник складав 425,0 млн. грн. При цьому є важливим збереження позитивної тенденції останніх років, яка веде до зростання малих підприємств у виробничих галузях економіки, сільському господарстві, будівництві. Так, в промисловості працює 115 (25,5%), будівництві – 61 (13,3%), сільському господарстві – 58 (12,6%), торгівлі 185 (40,7%), транспорті 36 (7,9%) підприємств. Підприємства малого бізнесу працюють в кожній територіальній громаді.
    З метою забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності організовано роботу районного Дозвільного центру, який забезпечує реалізацію вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
    Протягом І півріччя 2013 року видано 33 документи дозвільного характеру. На консультацію до адміністратора звернулося 212 осіб.
    З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва при Броварській райдержадміністрації утворена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, до складу якої входять представники всіх галузей району (промисловість, торгівля, транспорт, сільське господарство, будівництво, логістика, переробка с/г продукції та ін.).
    Станом на 01.07.2013 року внесено до Єдиного Державного реєстру – 5936 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 1994 юридичних і 3942 фізичних осіб. Протягом І півріччя 2013 року проведено реєстрацію 173 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: фізичних осіб – 125, юридичних осіб – 48. За їх державну реєстрацію до державного бюджету надійшло 12,8 тис. грн.
    Протягом І півріччя 2013 року створено 371 нових робочих місць, в тому числі: за рахунок провадження інвестиційних проектів – 205, створення нових суб’єктів підприємницької діяльності – 166, розвитку діючих підприємств – 99.
    На 01.07.2013 року міськрайонним центром зайнятості організовано і проведено близько 97 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність.
    З числа безробітних жителів району 5 особам було виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності на суму понад 112 тис.грн. Це жителі смт. Калита та с. Требухів, смт. Димерка, с.Зазим’я, с.Богданівка. У смт.Калита допомога була надана для роздрібної торгівлі продуктами харчування, в с.Требухів – на відкриття магазину спортивного харчування, смт Димерка допомога була надана для відкриття магазину органічних продуктів, в с.Зазим’я – створення ательє - магазину по ремонту одягу, в с.Богданівка – допомога на відкриття квіткового магазину з продажу квітів.
    Всі проекти регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу висвітлюються в засобах масової інформації (газета «Нове життя», місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика». Сільські ради створили свою сторінку в мережі Інтернет для розміщення власних регуляторних актів.
    Управлінням економічного розвитку, торгівлі та промисловості надається консультативна допомога сільським (селищним) радам щодо перегляду регуляторних актів та приведення їх у відповідність до чинного законодавства.
    З метою повної зайнятості населення району підприємцям рекомендовано використовувати наявні робочі ресурси в селах і селищах. Через виведення промислових об’єктів з м. Києва, в районі продовжено формування промислових зон, на яких будуть зайняті місцеві жителі.
    Серед основних проблем, що стримують розвиток підприємництва відзначається суперечливість і неповнота нормативно - правових актів, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, обмеження власних фінансових ресурсів у суб`єктів господарювання та відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, складність у вирішенні питань землекористування, надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності.

Український фонд підтримки підприємництва оголошує проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді

    Український фонд підтримки підприємництва оголошує про початок конкурсу на кращий бізнес-план серед молоді. Термін проведення конкурсу - з 02.10.2012 року по 02.11.2012 року. Для участі запрошуються молодь віком від 18 до 35 років, які ведуть підприємницьку діяльність або планують розпочати власну справу.
    Переможці конкурсу отримують три пільгові кредити для започаткування або розвитку бізнесу за наданим бізнес-планом.
    Положення про конкурс доступне на сайті Фонду: ufpp.gov.ua
    За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 502-11-48.
    Адреса Фонду: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.


Оголошення про проведення конкурсу на створення інтернет-сайту Українського фонду підтримки підприємництва

    Український фонд підтримки підприємництва запрошує компанії, які спеціалізуються на веб-розробках, взяти участь у конкурсі з розробки сайту. Заявки на участь у конкурсі приймаються не пізніше 02 листопада 2012 року.
    Положення про конкурс доступне на сайті Фонду: ufpp.gov.ua
    За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 502-11-48.
    Адреса Фонду: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.


Оголошення про проведення конкурсу створення логотипу та фірмового стилю Українського фонду підтримки підприємництва

    Український фонд підтримки підприємництва запрошує дизайнерські компанії взяти участь у конкурсі з розробки унікального логотипу
і фірмового стилю. Заявки на участь у конкурсі приймаються не пізніше
02 листопада 2012 року.
    Положення про конкурс доступне на сайті Фонду: ufpp.gov.ua
    За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 502-11-48.
    Адреса Фонду: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

Оголошення про проведення конкурсу з розробки та реалізації програми просування сайту Українського фонду підтримки підприємництва в інтернеті

    Український фонд підтримки підприємництва запрошує агентства, які спеціалізуються в області digital marketing, для участі у конкурсі з розробки комплексної програми просування Фонду в інтернеті. Заявки  на участь у конкурсі приймаються не пізніше 02 листопада 2012 року.
    Положення про конкурс доступне на сайті Фонду: ufpp.gov.ua
    За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 502-11-48.
    Адреса Фонду: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.