Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта "Про бронювання у 2007 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту"

опубліковано 13 вер. 2011 р., 00:40 Адміністратор домена
Виконавцем заходів з повторного відстеження результативності є Броварський базовий міськрайцентр зайнятості.
Цілі прийняття акта:
  • Ціллю прийняття регуляторного акта було працевлаштування в 2007 році 23 працездатних громадян в працездатному віці, які потребували соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
На 2007 рік на підприємствах, установах та організаціях району було заброньовано 23 робочих місця для працевлаштування працездатних громадян в працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці у тому числі: - жінки які мають дітей віком до 6 років - 12 осіб; молодь, яка закінчила ЗОШ, професійно навчально-виховні заклади або вищі навчальні заклади та якій надається перше місце роботи - 6 осіб; особи передпенсійного віку - 5 осіб.
Завдяки прийняттю розпорядження була надана можливість в забезпеченні зайнятості соціально-незахищеним верствам населення.
Строк виконання заходів з відстеження: - 01 лютого 2008 р. - 29 лютого 2008 р.
Тип відстеження - повторне.
Методи одержання результатів відстеження:
  • Методом одержання результатів відстеження є аналіз статистичної звітності Броварського базового міськрайцентру зайнятості щодо працевлаштування центром зайнятості безробітних, які відносяться до категорії соціально-незахищених громадян на заброньовані робочі місця.
Дані та припущення на основі яких відстежується результативність:
Даними на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта є дані аналізу статистичної звітності міськрайцентру зайнятості та аналізу ринку праці.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
На час проведення повторного відстеження регуляторного акта на обліку в центрі зайнятості знаходилось З11 осіб мешканців району. Із них: категорія населення, яка не може на рівних конкурувати на ринку праці, складає 77 осіб, або 24,8 %. А саме:
  • жінки які мають дітей віком до 6 років -21 особа;
  • молодь, яка закінчила ЗОШ, професійно навчально-виховні заклади та якій надається перше місце роботи - б осіб;
  • особи перед пенсійного віку - 50 осіб.
Протягом 2007 року центром зайнятості працевлаштовано на заброньовані робочі місця 20 осіб.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Протягом 2007 року центром зайнятості працевлаштовано на заброньовані робочі місця 20 осіб. А саме:
  • жінки які мають дітей віком до 6 років - 10 осіб;
  • молодь, яка закінчила ЗОШ, професійно навчально-виховні заклади та якій надається перше місце роботи - 6 осіб;
  • особи передпенсійного віку - 4 особи.

Заступник директора Броварського
базового міськрайцентру зайнятості І.Бобовська
Comments