Регуляторна політика РДА 2008 рік


№ 1141 від 17.06.2008 "Про утворення районної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів "

опубліковано 13 вер. 2011 р., 01:55 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 01:57 ]


БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “17“ червня  2008 року № 1141
м. Бровари

Про утворення районної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
 
 
 
              Відповідно до ст.6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання пунктів 6, 7 "Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", затвердженого розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 19.05.2008 № 839 „Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", зареєстрованого в управлінні юстиції у Броварському районі № 3/32 від 22.05. 2008, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 14.09.2007 № 838 "Про утворення обласної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів":

          1. Утворити районну конкурсну комісію з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у складі згідно з додатком.
 
            2. Затвердити Положення про районну конкурсну комісію з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, що додається.

             3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Н.А. Откидач.
 

 Голова адміністрації

 М.Ф. Діденко

 Перший заступник голови адміністрації 

 О.І. Дармограй

 Заступник голови адміністрації

 Н.А.Откидач

 Начальник управління економіки

 М.А.Чернова

 Начальник юридичного відділу
 апарату адміністрації

 А.М.Риженко

  Начальник загального відділу 
  апарату адміністрації 

 А.М.Кузнєцова

 Керівник апарату адміністрації 

 В.С.Мельник

 
 

 

Додаток 
до розпорядження 
Броварської районної державної адміністрації
"17 " червня 2008 року
№ 1141


 
СКЛАД
районної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів
 
Дармограй Олексій Іванович - 

перший заступник голови адміністрації, голова комісії

Откидач Наталія Андріївна -

заступник голови адміністрації, заступник голови комісії

Максимчук Олена Миколаївна -

провідний спеціаліст відділу підприємництва управління економіки, секретар комісії

 Члени комісії:  
Бубнова Наталія Олександрівна -

головний спеціаліст юридичного  відділу апарату адміністрації

Лавров Олександр Сергійович 

 -

начальник Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області, (за згодою) 

Марійко Тетяна Михайлівна -

начальник Броварського міськрайонного управління юстиції ( за згодою)

Нечипорук Григорій Євгенович -

державний реєстратор

Пашнюк Григорій Миколайович -

директор міськрайонного центру зайнятості (за згодою)

Петренко Ольга Іванівна -  

начальник контрольно - ревізійного відділу по м. Бровари та Броварському району (за згодою)

Рудевич Тетяна Едуардівна -

начальник фінансового управління

Симиненко Василь Іванович -

заступник голови Броварської районної ради ( за згодою)

Філонова Людмила Іванівна -

начальник відділу державного казначейства ( за згодою)

Хоменко Микола Олександрович -

голова спілки підприємців Броварщини ( за згодою)

Христинок Володимир Віталійович -

начальник управління статистики у Броварському районі ( за згодою)

Чернова Марина Анатоліївна -

начальник управління економіки адміністрації


 
            
                                                      Керівник апарату адміністрації                                                           В.С.Мельник

 

 

Затверджено 
розпорядженням Броварської районної державної адміністрації
" 17 " червня 2008 року
№ 1141
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про районну конкурсну комісію з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
 
1. Загальні положення

1.1. Районна конкурсна комісія з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі - Комісія) утворюється головою Броварської районної державної адміністрації.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації від 19.05.2008 № 839 „Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", зареєстрованого в управлінні юстиції у Броварському районі 22.05.2008 за № 3/32, розпорядженнями голови Броварської райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Повноваження Комісії

2.1. Основними повноваженнями Комісії є:
2.1.1. проведення конкурсу інвестиційних проектів, представлених суб'єктами малого та середнього підприємництва.
2.1.2. визначення переможців конкурсу інвестиційних проектів.
2.1.3. прийняття рішення про часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, переможцям конкурсу.
2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
2.2.1. готує та оприлюднює інформацію про проведення конкурсу;
2.2.2. розглядає подані на конкурс матеріали та бізнес-плани інвестиційних проектів;
2.2.3. утворює, у разі необхідності, тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів;
2.2.4. визначає переможців конкурсу та приймає рішення про доцільність надання державної підтримки реалізації інвестиційних проектів у формі компенсації.

3. Порядок формування Комісії

3.1. До складу Комісії входять представники управління економіки, фінансового управління районної державної адміністрації, контрольно-ревізійного управління по м. Бровари та Броварському району, управління юстиції в районі, об'єднань суб'єктів господарювання. У разі необхідності до складу Комісії також можуть входити представники інших установ, підприємств, організацій Броварського району.
3.2. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації.
3.3. До складу комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії. Головою комісії є перший заступник голови Броварської райдержадміністрації, згідно з розподілом обов'язків.

4. Порядок роботи Комісії

4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться після затвердження видатків у районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, у міру потреби.
4.2. Засідання Комісії є правомірними за умови присутності не менше ніж двох третин її складу.
4.3. Секретар Комісії формує проект порядку денного засідання Комісії. Порядок денний засідання Комісії затверджується безпосередньо на її засіданні.
4.4. Скликає засідання Комісії голова Комісії або за його дорученням заступник.
4.5. Засідання Комісії ведеться головою комісії, а за його відсутності його заступником у протокольній формі.
4.6. Комісія, після затвердження видатків районного бюджету на часткове відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, для розгляду на своєму засіданні приймає від учасників конкурсу пакет документів, передбачених Порядком часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів а саме:
- відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника); бізнес-план інвестиційного проекту; копію кредитного договору, завірену банком, що видав кредит;
- заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом банку, що залучається до реалізації інвестиційного проекту копію статуту та фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період;
- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;
- документи, підтверджуючі спрямування коштів на інвестиційні проекти.
4.7. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання часткового відшкодування (далі - книга реєстрації) згідно з додатком. Якщо пакет документів подається неповний, оформлений не належним чином, то такі документи не реєструються та повертаються претенденту. Реєстрація або повернення документів проводиться у день їх надходження. Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою райдержадміністрації. Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
4.8. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити їх перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Положенням, то такі документи повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим повідомленням причини повернення.
4.9. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляється протоколом, що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
4.10. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу, а переможцям конкурсу в десятиденний термін надає витяг із протоколу для пред'явлення його банкам, які надали кредити, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.
4.11. Черговість надання часткового відшкодування переможцям конкурсу визначається за датою надходження документів на розгляд комісії відповідно до пункту 4.7. цього Положення.
.
                               Керівник апарату адміністрації                                                                       В.С.Мельник
.

 
 

 

Додаток до положення

 
 
 
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
учасників конкурсу щодо визначення
переліку суб'єктів малого та середнього підприємництва для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за
кредитами на реалізацію інвестиційних проектів
Реєстраційний
номер заявки
претендента
 Дата
реєстрації
документів
Найменування та
місцезнаходження
претендента
Прізвище, ім'я
та по батькові,
посада особи,
яка подала
документи
 Відмітка про
результати
конкурсу
 Гранична сума
передбаченої
компенсації
(грн.)
  Дата надання
витягу з
протоколу
(для
переможців конкурсу)
 
Прізвище, ім'я
та по батькові
особи, яка
отримала
витяг з протоколу 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 
 
Голова комісії ___________   (ініціали та прізвище)
   
Секретар комісії ________  (ініціали та прізвище)

 

№ 839 від 19.05.2008 "Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів"

опубліковано 13 вер. 2011 р., 01:27 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 01:54 ]


БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “19“ травня 2008 року № 839
м. Бровари

Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням
з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Відповідно до ст.ст. 6, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст.ст. 6, 7 "Про державну підтримку малого підприємництва", на виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 20.04.2007 № 269 "Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів":

 1. Затвердити Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, що додається.
 2. Управлінню економіки запровадити механізм часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації
М.Ф. Діденко
 
Перший заступник голови адміністрації
О.І. Дармограй

Заступник голови адміністрації
Н.А.Откидач

Начальник управління економіки
М.А.Чернова

Начальник юридичного відділу апарату адміністрації
А.М.Риженко

Начальник загального відділу
апарату адміністрації
А.М.Кузнєцова

Керівник апарату адміністрації
В.С.Мельник

Підлягає державній реєстрації 

Начальник юридичного відділу
апарату адміністрації
А.М.РиженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Броварської райдержадміністрації
від "___" ___________ 2008 року
№ ____

П О Р Я Д О К
часткового відшкодування з районного бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб'єктами малого і середнього підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів

 1. Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів визначає механізм використання коштів, призначених для фінансування програм розвитку підприємництва в районі та передбачених в районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко - середньостроковими кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів (далі - компенсація).
 2. Короткостроковим уважається кредит, залучений на строк до одного року, а середньостроковим - до трьох років.
 3. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2007 року (далі - позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент укладання кредитної угоди.
 4. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:
  • проводять господарську діяльність не менше одного року;
  • не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним та місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю ними, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;
  • забезпечують спів фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;
  • розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається впровадження енергозберігаючих та природоохоронних заходів;
  • здійснюють: виробництво товарів та надання послуг експортного спрямування та імпортозамінних; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізацію пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району. Перевага надається передусім позичальникам, які мають середньо облікову чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 10 осіб.
 5. Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках кредитами не мають позичальники, які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій, визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану.
 6. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації райдержадміністрацією утворюється конкурсна комісія, склад якої затверджується головою райдержадміністрації.
 7. Конкурсна комісія проводить свою роботу у відповідності з положенням, затвердженим головою райдержадміністрації:
  1. Конкурсна комісія в установленому порядку після затвердження районного бюджету на зазначені цілі в місячний термін готує та оприлюднює на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в газеті „Нове життя" оголошення про проведення конкурсу, в якому обов'язково визначається:
   • - найменування та місцезнаходження структурного підрозділу районної державної адміністрації, відповідального за проведення конкурсу;
   • - умови проведення конкурсу;
   • - місце і граничний термін внесення конкурсних пропозицій.
   • Відповідальним за проведення конкурсу є управління економіки районної державної адміністрації.
  2. Для участі у конкурсі позичальники подають до конкурсної комісії такі документи:
   • - відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника);
   • - бізнес-план інвестиційного проекту;
   • - копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит;
   • - заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом банку, що залучається до реалізації інвестиційного проекту;
   • - копію статуту та фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період;
   • - довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;
   • - документи, які підтверджують спрямування коштів на інвестиційні проекти.
  3. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів та проведення експертизи інвестиційних проектів приймає рішення про доцільність надання державної підтримки їх реалізації у формі компенсації. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:
   • - строк окупності інвестиційного проекту;
   • - розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);
   • - створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;
   • - збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. залучених коштів місцевих бюджетів;
   • - розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов'язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.
   1. Переможцями конкурсного відбору визнаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.
   2. Конкурсна комісія протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.
   3. Переможцям конкурсу в десятиденний термін конкурсна комісія надає витяг із протоколу для пред'явлення його банкам , які надали кредити.
 8. Після прийняття конкурсною комісією рішення про надання фінансової підтримки у формі компенсації відсоткової ставки за надані суб'єктам малого та середнього підприємництва кредити, на підставі витягу з протоколу, який надається переможцям конкурсу, укладається фінансова угода між розпорядником коштів районного бюджету, позичальником та банком, у якій визначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації.
 9. Часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами здійснюється головним розпорядником коштів у межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті відповідно до фінансової угоди. Належну суму розпорядник коштів районного бюджету перераховує безпосередньо банку, який надав кредит. За умови сплати позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі банк повертає відповідну суму на рахунок позичальника.
 10. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.
 11. Кошти на компенсацію надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації повинно розглядатися на початку наступного бюджетного періоду за умови виділення коштів на зазначені цілі в районному бюджеті на відповідний рік.
 12. Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко чи середньострокові кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, розпоряднику коштів районного бюджету по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредит у цих банках і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку банку із зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.
 13. Розпорядник коштів районного бюджету складає і затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає Броварському управлінню державного казначейства головного управлінню Державного казначейства України в Київський області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб'єктам малого та середнього підприємництва.
 14. Зазначені видатки здійснюються в установленному порядку шляхом перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів підприємств-переможців конкурсу.
 15. Протягом дії фінансової угоди розпорядник коштів районного бюджету здійснює контроль за виконанням суб'єктом підприємницької діяльності фінансових зобов'язань за кредитною угодою.
 16. Фінансова звітність про використання коштів районного бюджету для здійснення часткової компенсації відсоткових ставок складається і подається в установленному порядку.
 17. Розпорядник коштів районного бюджету для здійснення часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів визначається в рішенні про бюджет на відповідний рік, прийнятого в установленному порядку.


Керівник апарату адміністрації В.С. Мельник

Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2008 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 01:12 Адміністратор домена

Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про засади державної ре-гуляторної політики у сфері господарської діяльності“, розпорядження Кабіне-ту Міністрів України від 19 березня 2004 р. № 152-р ‛Про підготовку та опри-люднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади“ адміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2008 рік.
Впродовж 2008 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарсь-ких відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
Впровадження регуляторної політики в районі за звітний період було спрямовано на виконання завдань державної стратегії щодо стабілізації еконо-міки шляхом забезпечення умов для підвищення ефективності використання іс-нуючих та створення нових робочих місць, регулювання ринку праці, сприяння зайнятості громадян які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Підтримка малого підприємництва шляхом запровадження механізму часткового відшкодування.
На виконання Законів України ‛Про зайнятість населення“, ‛Про місцеві державні адміністрації“, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", регуляторним актом було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2007 №2120 ‛Про бронювання у 2008 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту“ передбачено бронювання 25 робочих місць для соціально – незахищених кате-горій громадян. ‛Про бронювання у 2009 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування грома-дян, які потребують соціального захисту“
З метою отримання зауважень та пропозицій Проект розпорядження го-лови райдержадміністрації "Про бронювання у 2009 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту" та аналіз його впливу оприлюднювались на веб-сайті Броварської районної державної адміністрації (www.brovary-region.com.ua) та в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 19 листопада 2008 року.
Броварською райдержадміністрацією було прийнято розпорядження го-лови РДА від 19.05.2008 року №839 ‛Про організацію роботи, пов’язаної із час-тковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації ін-вестиційних проектів“, зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції Київської області від 22.05.2008 року №3/32 для запрова-дження якого прийнято розпорядження ‛Про утворення районної комісії з ор-ганізації роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“ та відповідне положен-ня щодо діяльності комісії від 17.06.2008 №1141.
Розпорядження розміщені на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі ‛Підприємництво“ в підрозділі ‛Регуляторна політика“.
Відповідно до цих розпоряджень двічі, протягом 2008 року було оголо-шено конкурс із визначення кандидата для державної підтримки інвестиційних проектів. Відповідну інформацію було оприлюднено в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 17.09.2008 року №71 та від 08.11.2008 року №86. Заяв від пре-тендентів на участь у конкурсі не надходило.
Станом на 15.12.2008 року кошти на запровадження механізму частково-го відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залу-ченими суб`ктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвести-ційних проектів не використовувались.

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської районної державної адміністрації на 2008 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про бронювання у 2009 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту"

Надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

IV квартал

Броварський базовий міськрайцентр зайнятості, тел.
 6-91-29


ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2009 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про бронювання у 2010 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського району для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту“"

Надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

IV квартал

Броварський базовий міськрайцентр зайнятості, тел.
 6-91-29


Зміни до плану
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2009 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб“єктів господарювання  в одному приміщенні“ 

 

Створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва  в Броварському районі, спрощення процедури та зменшення витрат часу підприємцями при оформленні та отриманні документів дозвільного характеру, на виконання вимог ст. 4 Закону України ‛Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“

I квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації тел. 5-04-21

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту "Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“

опубліковано 13 вер. 2011 р., 00:50 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 01:11 ]

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту "Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“

1. Вид регуляторного акту
Розпорядження голови Броварської райдержадміністрації.
2. Назва регуляторного акту
‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“.
3. Дата прийняття та номер
19 травня 2008 № 839.
4. Назва виконавця заходів з відстеження
Відділ підприємництва управління економіки Броварської райдержадміністрації.
5. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
 • встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами;
 • здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі широкого кола суб’єктів підприємницької діяльності. 
6. Строк виконання заходів з відстеження
12.01.09 – 11.02.09.
7. Тип відстеження
Базове.
8. Методи одержання результатів відстеження
Аналіз статистичних даних.
9. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних
В жовтні 2 року було заплановано проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, які бажають отримати суму коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації інвестиційних проектів (оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 17.09.2008 року № 71).
В грудні 2008 року було заплановано повторне проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 08.11.2008 року № 86.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
 • сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності;
 • чисельність суб’єктів підприємництва, які подали заяви на участь у конкурсі;
 • чисельність суб’єктів підприємництва, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів; 
 • сума коштів, яка надійшла суб’єктам підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за кредитами;
 • створення додаткових робочих місць.
Розпорядження голови Броварської райдержадміністрації. ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“. 19 травня 2008 № 839. Відділ підприємництва управління економіки Броварської райдержадміністрації. Основними цілями прийняття регуляторного акта є:- встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами;- здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі широкого кола суб’єктів підприємницької діяльності. 12.01.09 – 11.02.09. Базове. Аналіз статистичних даних. В жовтні 2 року було заплановано проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, які бажають отримати суму коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації інвестиційних проектів (оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 17.09.2008 року № 71).В грудні 2008 року було заплановано повторне проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 08.11.2008 року № 86.Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:- сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності;- чисельність суб’єктів підприємництва, які подали заяви на участь у конкурсі;- чисельність суб’єктів підприємництва, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів; - сума коштів, яка надійшла суб’єктам підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за кредитами;- створення додаткових робочих місць.

1. Кількісні та якісні значення показників результативності

п/п

Показники результативності

2008 рік

1.

Сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності.

10 тис. грн.

2.

Чисельність суб’єктів підприємництва, які подали заяви на участь у конкурсі.

-

3.

Чисельність суб’єктів підприємництва, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів.

-

4.

Сума коштів, яка надійшла суб’єктам підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

-

5.

Створення додаткових робочих місць.

-


Проведений моніторинг, що здійснювався відділом підприємництва управління економіки Броварської райдержадміністрації, продемонстрував, що розпорядження Броварської райдержадміністрації "Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“, відповідав рівню відсоткових ставок в банках.
Однак відсоткові ставки кредитів, наданих банками та філіями, що діють в районі, перевищують розмір подвійної облікової ставки Національного банку, яка діє на момент оформлення договору. В м. Бровари діє 25 філій та 5 кредитних спілок. Середня ставка надання кредитів в національній валюті становить 19 – 25 відсотків річних.

2. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
В районній Програмі розвитку малого підприємництва у Броварському районі Київської області на 2009 – 2010 роки передбачені кошти на запровадження в районі механізму часткового відшкодування з районного бюджету за кредитами банків, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на 2009 рік в сумі 30 тис. грн. Райдержадміністрацією систематично здійснюється моніторинг із наявності інвестиційних проектів, які впроваджуються або розробляються суб’єктами малого підприємництва в районі, з метою виявлення потенційних учасників конкурсу.

Станом на 08.12.2008 року звернень від суб’єктів господарювання району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету до райдержадміністрації не надходило. В зв’язку з цим провести оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей немає можливості.


Виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації О.І. Дармограй

1-4 of 4