№ 1141 від 17.06.2008 "Про утворення районної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів "

опубліковано 13 вер. 2011 р., 01:55 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 01:57 ]

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “17“ червня  2008 року № 1141
м. Бровари

Про утворення районної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
 
 
 
              Відповідно до ст.6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання пунктів 6, 7 "Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", затвердженого розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 19.05.2008 № 839 „Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", зареєстрованого в управлінні юстиції у Броварському районі № 3/32 від 22.05. 2008, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 14.09.2007 № 838 "Про утворення обласної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів":

          1. Утворити районну конкурсну комісію з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у складі згідно з додатком.
 
            2. Затвердити Положення про районну конкурсну комісію з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, що додається.

             3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Н.А. Откидач.
 

 Голова адміністрації

 М.Ф. Діденко

 Перший заступник голови адміністрації 

 О.І. Дармограй

 Заступник голови адміністрації

 Н.А.Откидач

 Начальник управління економіки

 М.А.Чернова

 Начальник юридичного відділу
 апарату адміністрації

 А.М.Риженко

  Начальник загального відділу 
  апарату адміністрації 

 А.М.Кузнєцова

 Керівник апарату адміністрації 

 В.С.Мельник

 
 

 

Додаток 
до розпорядження 
Броварської районної державної адміністрації
"17 " червня 2008 року
№ 1141


 
СКЛАД
районної конкурсної комісії з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів
 
Дармограй Олексій Іванович - 

перший заступник голови адміністрації, голова комісії

Откидач Наталія Андріївна -

заступник голови адміністрації, заступник голови комісії

Максимчук Олена Миколаївна -

провідний спеціаліст відділу підприємництва управління економіки, секретар комісії

 Члени комісії:  
Бубнова Наталія Олександрівна -

головний спеціаліст юридичного  відділу апарату адміністрації

Лавров Олександр Сергійович 

 -

начальник Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області, (за згодою) 

Марійко Тетяна Михайлівна -

начальник Броварського міськрайонного управління юстиції ( за згодою)

Нечипорук Григорій Євгенович -

державний реєстратор

Пашнюк Григорій Миколайович -

директор міськрайонного центру зайнятості (за згодою)

Петренко Ольга Іванівна -  

начальник контрольно - ревізійного відділу по м. Бровари та Броварському району (за згодою)

Рудевич Тетяна Едуардівна -

начальник фінансового управління

Симиненко Василь Іванович -

заступник голови Броварської районної ради ( за згодою)

Філонова Людмила Іванівна -

начальник відділу державного казначейства ( за згодою)

Хоменко Микола Олександрович -

голова спілки підприємців Броварщини ( за згодою)

Христинок Володимир Віталійович -

начальник управління статистики у Броварському районі ( за згодою)

Чернова Марина Анатоліївна -

начальник управління економіки адміністрації


 
            
                                                      Керівник апарату адміністрації                                                           В.С.Мельник

 

 

Затверджено 
розпорядженням Броварської районної державної адміністрації
" 17 " червня 2008 року
№ 1141
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ

про районну конкурсну комісію з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
 
1. Загальні положення

1.1. Районна конкурсна комісія з організації роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі - Комісія) утворюється головою Броварської районної державної адміністрації.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації від 19.05.2008 № 839 „Про організацію роботи, пов'язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", зареєстрованого в управлінні юстиції у Броварському районі 22.05.2008 за № 3/32, розпорядженнями голови Броварської райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Повноваження Комісії

2.1. Основними повноваженнями Комісії є:
2.1.1. проведення конкурсу інвестиційних проектів, представлених суб'єктами малого та середнього підприємництва.
2.1.2. визначення переможців конкурсу інвестиційних проектів.
2.1.3. прийняття рішення про часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, переможцям конкурсу.
2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
2.2.1. готує та оприлюднює інформацію про проведення конкурсу;
2.2.2. розглядає подані на конкурс матеріали та бізнес-плани інвестиційних проектів;
2.2.3. утворює, у разі необхідності, тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів;
2.2.4. визначає переможців конкурсу та приймає рішення про доцільність надання державної підтримки реалізації інвестиційних проектів у формі компенсації.

3. Порядок формування Комісії

3.1. До складу Комісії входять представники управління економіки, фінансового управління районної державної адміністрації, контрольно-ревізійного управління по м. Бровари та Броварському району, управління юстиції в районі, об'єднань суб'єктів господарювання. У разі необхідності до складу Комісії також можуть входити представники інших установ, підприємств, організацій Броварського району.
3.2. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації.
3.3. До складу комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії. Головою комісії є перший заступник голови Броварської райдержадміністрації, згідно з розподілом обов'язків.

4. Порядок роботи Комісії

4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться після затвердження видатків у районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, у міру потреби.
4.2. Засідання Комісії є правомірними за умови присутності не менше ніж двох третин її складу.
4.3. Секретар Комісії формує проект порядку денного засідання Комісії. Порядок денний засідання Комісії затверджується безпосередньо на її засіданні.
4.4. Скликає засідання Комісії голова Комісії або за його дорученням заступник.
4.5. Засідання Комісії ведеться головою комісії, а за його відсутності його заступником у протокольній формі.
4.6. Комісія, після затвердження видатків районного бюджету на часткове відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, для розгляду на своєму засіданні приймає від учасників конкурсу пакет документів, передбачених Порядком часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів а саме:
- відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника); бізнес-план інвестиційного проекту; копію кредитного договору, завірену банком, що видав кредит;
- заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом банку, що залучається до реалізації інвестиційного проекту копію статуту та фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період;
- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;
- документи, підтверджуючі спрямування коштів на інвестиційні проекти.
4.7. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання часткового відшкодування (далі - книга реєстрації) згідно з додатком. Якщо пакет документів подається неповний, оформлений не належним чином, то такі документи не реєструються та повертаються претенденту. Реєстрація або повернення документів проводиться у день їх надходження. Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою райдержадміністрації. Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
4.8. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити їх перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Положенням, то такі документи повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим повідомленням причини повернення.
4.9. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляється протоколом, що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
4.10. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу, а переможцям конкурсу в десятиденний термін надає витяг із протоколу для пред'явлення його банкам, які надали кредити, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.
4.11. Черговість надання часткового відшкодування переможцям конкурсу визначається за датою надходження документів на розгляд комісії відповідно до пункту 4.7. цього Положення.
.
                               Керівник апарату адміністрації                                                                       В.С.Мельник
.

 
 

 

Додаток до положення

 
 
 
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
учасників конкурсу щодо визначення
переліку суб'єктів малого та середнього підприємництва для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за
кредитами на реалізацію інвестиційних проектів
Реєстраційний
номер заявки
претендента
 Дата
реєстрації
документів
Найменування та
місцезнаходження
претендента
Прізвище, ім'я
та по батькові,
посада особи,
яка подала
документи
 Відмітка про
результати
конкурсу
 Гранична сума
передбаченої
компенсації
(грн.)
  Дата надання
витягу з
протоколу
(для
переможців конкурсу)
 
Прізвище, ім'я
та по батькові
особи, яка
отримала
витяг з протоколу 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 
 
Голова комісії ___________   (ініціали та прізвище)
   
Секретар комісії ________  (ініціали та прізвище)

 
Comments