Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту "Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“

опубліковано 13 вер. 2011 р., 00:50 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 01:11 ]
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту "Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“

1. Вид регуляторного акту
Розпорядження голови Броварської райдержадміністрації.
2. Назва регуляторного акту
‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“.
3. Дата прийняття та номер
19 травня 2008 № 839.
4. Назва виконавця заходів з відстеження
Відділ підприємництва управління економіки Броварської райдержадміністрації.
5. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
  • встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами;
  • здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі широкого кола суб’єктів підприємницької діяльності. 
6. Строк виконання заходів з відстеження
12.01.09 – 11.02.09.
7. Тип відстеження
Базове.
8. Методи одержання результатів відстеження
Аналіз статистичних даних.
9. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних
В жовтні 2 року було заплановано проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, які бажають отримати суму коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації інвестиційних проектів (оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 17.09.2008 року № 71).
В грудні 2008 року було заплановано повторне проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 08.11.2008 року № 86.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
  • сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності;
  • чисельність суб’єктів підприємництва, які подали заяви на участь у конкурсі;
  • чисельність суб’єктів підприємництва, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів; 
  • сума коштів, яка надійшла суб’єктам підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за кредитами;
  • створення додаткових робочих місць.
Розпорядження голови Броварської райдержадміністрації. ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“. 19 травня 2008 № 839. Відділ підприємництва управління економіки Броварської райдержадміністрації. Основними цілями прийняття регуляторного акта є:- встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами;- здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі широкого кола суб’єктів підприємницької діяльності. 12.01.09 – 11.02.09. Базове. Аналіз статистичних даних. В жовтні 2 року було заплановано проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, які бажають отримати суму коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації інвестиційних проектів (оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 17.09.2008 року № 71).В грудні 2008 року було заплановано повторне проведення конкурсу серед суб`єктів малого підприємництва, оголошення про проведення конкурсу опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 08.11.2008 року № 86.Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:- сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності;- чисельність суб’єктів підприємництва, які подали заяви на участь у конкурсі;- чисельність суб’єктів підприємництва, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів; - сума коштів, яка надійшла суб’єктам підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за кредитами;- створення додаткових робочих місць.

1. Кількісні та якісні значення показників результативності

п/п

Показники результативності

2008 рік

1.

Сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької діяльності.

10 тис. грн.

2.

Чисельність суб’єктів підприємництва, які подали заяви на участь у конкурсі.

-

3.

Чисельність суб’єктів підприємництва, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів.

-

4.

Сума коштів, яка надійшла суб’єктам підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

-

5.

Створення додаткових робочих місць.

-


Проведений моніторинг, що здійснювався відділом підприємництва управління економіки Броварської райдержадміністрації, продемонстрував, що розпорядження Броварської райдержадміністрації "Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“, відповідав рівню відсоткових ставок в банках.
Однак відсоткові ставки кредитів, наданих банками та філіями, що діють в районі, перевищують розмір подвійної облікової ставки Національного банку, яка діє на момент оформлення договору. В м. Бровари діє 25 філій та 5 кредитних спілок. Середня ставка надання кредитів в національній валюті становить 19 – 25 відсотків річних.

2. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
В районній Програмі розвитку малого підприємництва у Броварському районі Київської області на 2009 – 2010 роки передбачені кошти на запровадження в районі механізму часткового відшкодування з районного бюджету за кредитами банків, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на 2009 рік в сумі 30 тис. грн. Райдержадміністрацією систематично здійснюється моніторинг із наявності інвестиційних проектів, які впроваджуються або розробляються суб’єктами малого підприємництва в районі, з метою виявлення потенційних учасників конкурсу.

Станом на 08.12.2008 року звернень від суб’єктів господарювання району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету до райдержадміністрації не надходило. В зв’язку з цим провести оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей немає можливості.


Виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації О.І. Дармограй
Comments