Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2009 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:39 Адміністратор домена
Відповідно до вимог статті 14 Закону України ‛Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності‛, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р ‛Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади‛ Броварська райдержадміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2009 рік.
Потягом 2009 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
Впровадження регуляторної політики в районі спрямовано на виконання завдань державної стратегії щодо стабілізації економіки шляхом активного розвитку стосунків між владою, бізнесом та суб’єктами господарювання.
За звітний період проведено базове відстеження регуляторного акту «Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», звіт опубліковано в міськрайонній газеті «Нове життя» від 18.02.2009 №12 та розміщено в мережі Інтернет.
Протягом 2009 року було внесено зміни до плану підготовки регуляторних актів, а саме розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні‛.
Відповідно до даного проекту регуляторного акту проведений аналіз регуляторного впливу та оприлюднено в міськрайонній газеті ‛Нове життя‛ від 01.04.2009 року № 23, здійснено базове відстеження, яке опубліковано в міськрайонній газеті ‛Нове життя‛ від 22.06.2009 № 55.
Протягом ІІІ кварталу 2009 року Броварською райдержадміністрацією прийнято розпорядження від 06.08.2009 № 1073 ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні‛.
Даний проект регуляторного акту погоджений Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області від 19.06.2009 року № 16 та затверджений Броварським міськрайонним управлінням юстиції Київської області від 27.03.2009 року № 1297-01-05 на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів і контролю за їх провадженням затверджено план – графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних). Розроблено та затверджено план підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2010 рік.
Управлінням економіки райдержадміністрації розроблено методичні рекомендації по розробці та прийняттю регуляторного акту для сільських (селищних) рад.
Всі проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та відстеження висвітлені в засобах масової інформації (газета ‛Нове життя‛, місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» brovari_region@bigmir.net


Заступник голови адміністрації Н.А. Откидач
Comments