План здійснення заходів

опубліковано 13 вер. 2011 р., 03:43 Адміністратор домена

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 01  ‛   грудня   2009 р.

 
 
ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2010 рік
 
 


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, 
№ телефону

1.

 Розпорядження голови райдержадміністрації  ‛Про внесення змін до розпорядження голови адміністрації від 06.08.2009 № 1073 ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання  в одному приміщенні‛

Упорядкування видачі документів дозвільного характеру, на виконання вимог ст. 4 Закону України ‛Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності‛ та постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 ‛Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру‛ 

 

I квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації

Плотнікова Г.В.
тел. 5-04-21

2.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження розміру плати за надання довідки з Реєстру документів дозвільного характеру‛

Визначення та встановлення порядку і розміру плати за надання послуг з користування даними реєстру документів дозвільного характеру, на виконання частини 2 ст. 6 Закону України ‛Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності‛

I квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації

Плотнікова Г.В.
тел. 5-04-21

 
 
 

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 23  ‛  грудня  2009 р.

 
 
ПЛАН-ГРАФІК
 
здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
 
п/п
Назва проекту регуляторного акта
Ціль прийняття регуляторного акту

Дата, номер прийняття розпорядження 

Вид відсте-ження
Структурний
підрозділ (посадова особа), 
відповідальна за проведення відстеження
Дата, номер реєстрації регуляторного акту в міськрайонному управлінні юстиції

Строк виконання заходів з відстеження

1
Розпорядження голови адміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів‛ 
 

Встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, здешевлення кредитних ресурсів, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів

від 19.05.2008 № 839 

повторне

 

управління економіки райдержадміністрації
від 22.05.2008 № 3/32

до 22.05.2010

 2

 Розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб‛єктів господарювання  в одному приміщенні‛

 Встановлення чітких та прозорих процедур щодо видачі (відмові у видачі) документів дозвільного характеру; встановлення державного контролю за додержанням дозвільними органами строків щодо видачі документів дозвільного характеру та порядку їх видачі; усунення підґрунтя для корупційних відносин між дозвільними органами та суб’єктами господарювання;  створення підстав для збільшення кількості робочих місць; створення підстав для збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

 від 06.08.2009 № 1073

повторне

провідний спеціаліст-адміністратор апарату адміністрації

від 19.08.2009 
№ 7/47

до 19.08.2010

 
 
 
 

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 02  ‛   жовтня   2009 р.

 
 

ПЛАН-ГРАФІК
 
здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
 
№ п/п
Назва проекту регуляторного акта
Ціль прийняття регуляторного акту

Дата, номер прийняття розпорядження 

Вид відсте-ження
Структурний
підрозділ (посадова особа), 
відповідальна за проведення відстеження
Дата, номер реєстрації регуляторного акту в міськрайонному управлінні юстиції

Строк виконання заходів з відстеження

1
Розпорядження голови адміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів‛ 
 

Встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, здешевлення кредитних ресурсів, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів

від 19.05.2008 № 839 

базове

 

управління економіки райдержадміністрації
Опанасенко Л.М.
від 22.05.2008 № 3/32

до 22.05.2009

 2

 Розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб‛єктів господарювання  в одному приміщенні‛

 Розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб‛єктів господарювання  в одному приміщенні‛

 від 06.08.2009 № 1073

базове 

провідний спеціаліст-адміністратор апарату адміністрації Плотнікова Г.В. 

від 19.08.2009 
№ 7/47

червень 2009 

 
Comments