Регуляторна політика РДА 2010 рік


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:03 Адміністратор домена   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 04:04 ]

Броварською районною державною адміністрацією розроблений проект розпорядження голови адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації ‛Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47».
Розробником регуляторного акту є провідний спеціаліст-адміністратор апарату Броварської райдержадміністрації.
Проект розроблений у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у відповідності до яких не передбачено затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщення.
Проект розпорядження та відповідний аналіз впливу регуляторного акта буде розміщено в наступному номері газети ‛Нове життя“ та на веб – сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі ‛Підприємництво“ в підрозділі ‛Регуляторна політика“.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань щодо проекту регуляторного акта приймаються в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення шляхом письмових звернень на адресу розробника (07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, кім. 322, тел./факс 5-04-21), а також на адресу Представництва Держпідприємництва України в Київській області (04080, м. Київ, вул Фрунзе, 4-а, тел. 417-61-46 ).

Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
«Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»
 
1. Вид регуляторного акта
Розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації
 
2.    Назва регуляторного акта
«Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»
 
3.   Дата прийняття та номер
19 травня 2008 р. № 839
 
4.   Назва виконавця заходів з відстеження
Управління економіки Броварської районної державної адміністрації
 
5.  Цілі прийняття акта
-   встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами; -  здешевлення кредитних ресурсів, шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі як найширшого кола суб'єктів господарювання.

6.  Строк виконання заходів з відстеження
22.03.2010 - 22.04.2010
 
7.  Тип відстеження 
  Повторне
 
8.  Методи одержання результативності  відстеження
Проведення аналізу ефективності використання коштів районного  бюджету, кількості залучених суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в інвестиційних проектах району та їх результатів. 
 
9.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- сума коштів, затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам господарювання;
-  чисельність суб’єктів господарювання, які подали заяви на участь у конкурсі;
- чисельність суб’єктів господарювання, які стали переможцями конкурсу та отримали в установленому порядку на конкурсних засадах часткову компенсацію за кредитами банків, які направляються на реалізацію інвестиційних проектів;
- сума коштів, яка надійшла суб’єктам господарювання на відшкодування відсоткових ставок за кредитами;
-  створення додаткових робочих місць.
 
10.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта
В районній «Програмі розвитку малого підприємництва у Броварському районі Київської області на 2009-2010 роки» передбачені кошти на запровадження в районі механізму часткового відшкодування з районного бюджету за кредитами банків, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на 2009 рік - 30,0 тис. грн. Для складання переліку інвестиційних проектів щодо проведення конкурсу райдержадміністрацією систематично здійснювався моніторинг із наявності інвестиційних проектів, які впроваджуються або розробляються суб’єктами малого підприємництва в районі.
В зв’язку з тим, що в 2009 році кошти з районного бюджету на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів не виділялись та звернень суб’єктів малого та середнього підприємництва району до райдержадміністрації не надходило, конкурс не проводився, кількісні та якісні значення показників результативності (терміни, протягом яких інвестиційні проекти будуть окупатися, розміри отриманого прибутку, кількість створених додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції та ін.) не визначені.
 
11. Оцінка результатів реалізації регулювання регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
З моменту набуття чинності зазначеного розпорядження звернення суб’єктів господарювання району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету до райдержадміністрації не надходили. В 2009 році  кошти з районного бюджету на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів не виділялися, тому провести оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей не має можливості.
 

Голова адміністрації                                                                 П.П. Іваненко
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               ПРОЕКТ
 
 
 
БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від ‛ __ ‛ __________ 2010 року                               № _____

м. Бровари
 
 Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації від 06.08.2009  № 1073      «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні», зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47
 
                   
                Відповідно до ст.6  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:
 1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації від 06.08.2010 № 1073 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні», зареєстроване в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова адміністрації                                                                                                                                  
П. П. Іваненко 
 
 
Аналіз регуляторного впливу
 
до проекту розпорядження голови адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови адміністрації від 06.08.2010  № 1073 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні», зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47».

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання .
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 11.02.2010 № 1869-17 ст.4  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», якою передбачалась необхідність затвердження райдержадміністраціями  Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні,  викладено в новій редакції та  не передбачено необхідності затвердження вищезазначеного Порядку. 
У зв’язку з вищенаведеним, виникла необхідність визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 06.08.2010 № 1073 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні», зареєстроване в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47.
 
2. Визначення цілей державного регулювання.
 Приведення у відповідність до вимог законодавства з питань дозвільної системи.
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.
 Альтернативних способів досягнення зазначених цілей розробником проекту регуляторного акта не встановлено.
 
4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови адміністрації від 06.08.2010         № 1073 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні», зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47».
Дане розпорядження підлягає оприлюдненню у міськрайонній газеті «Нове життя», та офіційному веб-сайті Броварської районної ради та райдержадміністрації. Розпорядження  буде введено в дію після державної реєстрації в Броварському міськрайонному  управлінні юстиції.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 Прийняття регуляторного акта надасть можливість привести у відповідність до вимог чинного законодавства  документи, які регламентують роботу Дозвільного центру.
 
6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.
Недопущення порушень закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
 
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний.
 
8. Визначення показників результативності акта.
 Додаткові показники результативності впроваджуваного акту не визначаються, оскільки районна  державна адміністрація приводить своє розпорядження у відповідність до чинного законодавства.
 
9. Визнання заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
 Результативність даного регуляторного акта не визначатиметься.

Зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:01 Адміністратор домена

   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ Н.А. Откидач
                                                                                                                                          „ 12  “   березня  2010 р.

 
 
 
Зміни до ПЛАНу
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2010 рік
 
 


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, 
№ телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про внесення змін до розпорядження голови адміністрації від 06.08.2009 № 1073 "Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб"єктів господарювання в одному приміщенні"

Упорядкування видачі документів дозвільного характеру, на виконання вимог ст.4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови КМУ від 21.05.2009 
№526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру» та у зв’язку зі змінами у законодавстві з питань дозвільної системи 

 

IІ квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації

Плотнікова Г.В.
тел. 5-04-21

 
 
 
 
 

     ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Перший заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                       ______________ В.М. Кукшин
                                                                                                                                          „ 08  “   червня  2010 р.

 
 
Зміни до ПЛАНу
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2010 рік
 
 


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, 
№ телефону

1.

Розпорядження голови адміністрації "Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації "Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб"єктів господарювання в одному приміщенні" від 06.08.2009 № 1073, зареєстрованого в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 19.08.2009 № 7/47"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства з питань дозвільної системи

 

IІ квартал

провідний спеціаліст – адміністратор апарату адміністрації

Плотнікова Г.В.
тел. 5-04-21

 

1-2 of 2