Регуляторна політика РДА 2011 рік


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2011 рік

опубліковано 16 січ. 2012 р., 06:03 Інформаційно-довідковий центр

Інформація
про здійснення державної регуляторної політики
Броварською районною державною адміністрацією
за 2011 рік

    Протягом 2011 року райдержадміністрацією особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності
    Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених у Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" райдержадміністрація спрямовує свою роботу на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності. Зокрема, шляхом впровадження нових методів роботи, активного розвитку стосунків між владою, бізнесом та громадськими організаціями підприємців.
    Згідно вимог статті 14 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р “Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади” Броварська райдержадміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2011 рік.
    Потягом 2011 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
    Броварською районною державною адміністрацією розроблено та затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, який розміщено на офіційному веб-сайті Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» за адресою: brovary-rda.gov.ua.
    У грудні 2011 року було внесено зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Броварської райдержадміністрації на 2012 рік, а саме: розпорядження голови райдержадміністрації від 19.05.2008р. №839 «Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». Цілю прийняття регуляторного акта планується збільшення суми відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами та внесення змін в склад конкурсної комісії.
    За звітний період проведено базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження цін на господарські роботи (послуги), які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації», звіт розміщено в мережі Інтернет.
    Протягом ІІІ кварталу 2011 року Броварською райдержадміністрацією прийнято розпорядження від 19.08.2011 №31 «Про затвердження цін на господарські роботи (послуги), які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації».
    Даний проект регуляторного акту затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.11.2011 № 1841 та Броварським міськрайонний управлінням юстиції Київської області від 07.11.2011року № 5/58. Відповідне розпорядження висвітлено в мережі Інтернет.
    У квітні місяці була проведена робота комісії по перегляду регуляторних актів і визнано 295 регуляторних актів, які потребували внесення змін та проходження процедури відповідно до принципів державної регуляторної політики.
    З метою виконання вимог чинного законодавства всі сільські (селищні) ради внесли та затвердили зміни в План з підготовки регуляторних актів на 2011-2012 роки.
    Відповідно до норм чинного законодавства зміни до плану з підготовки регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення та аналізи їх регуляторного впливу оприлюднюються на сайті райдержадміністрації, або на власно створених сторінках сільських (селищних) рад та в засобах масової інформації.
    Всі проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та відстеження висвітлені в засобах масової інформації (газета “Нове життя”, місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» (brda-em@ukr.net).


Заступник голови адміністрації                                                                                                                                             О.В.Онашко

Про затвердження цін на роботи (послуги),які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів

опубліковано 10 січ. 2012 р., 05:34 Інформаційно-довідковий центр

       

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

            від «11»листопада 2011 року                                                                                                                                                     № 1841


м. Бровари
Про затвердження цін на
роботи (послуги),які виконуються
архівним відділом Броварської
районної державної адміністрації на договірних засадах
та у сфері використання архівних документів

                                                                                                                                                                                        


Керуючись ст.. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608 «Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» пункту 5 «Положення про архівний відділ адміністрації», затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від15.11.2005 р. №640 «Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної адміністрації» та відповідно до листа Державного архіву Київської області від 12.03.2011 № 01-20/164 :
1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації, що додаються.
2. Дане розпорядження набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.
3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Кушніренка Ю.І.

Голова адміністрації                                                                                                                                                                 П.П.Іваненко

                                                                                                                                                                                            Додаток до
                                                                                                                                                                                            Розпорядження голови Броварської
                                                                                                                                                                                            райдержадміністрації
                                                                                                                                                                                            від 01 листопада № 1841

                                                                                                                              Затверджено Броварським міськрайонним управлінням юстиції від 07.11.2011 року №5/58


Ціни
на роботи (послуги), що виконуються
архівним відділом адміністрації

 

N

з/п

Найменування видів робіт

(послуг)

Одиниця виміру

Ціна, грн., коп.

1

2

3

4

1.     Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій

1.1.         Упорядкування документів і справ

 

 

1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ,  організацій та підприємств:

 

 

1.1.1.1

За період понад 10 років

1 історична довідка

582-96

1.1.1.2

За період від 5 до 10 років

-”-

349-77

1.1.1.3

За період від 1 до 5 років

 

174-89

1.1.3

Складання планів упорядкування документів і справ установ

1 план

233-18

1.1.4

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:

 

 

1.1.4.1

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 одиниця зберігання

1-17

1.1.5

Систематизація справ до  проведення експертизи цінності документів і справ:

 

 

1.1.5.1

за фондами

10 одиниць зберігання

0-83

1.1.5.2

усередині фондів - за роками або структурними частинами

-”-

1-92

1.1.6

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:

 

 

1.1.6.1

управлінської документації:

 

 

1.1.6.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.6.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

5-30

1.1.6.2

документів на особовий склад  (у тому числі особових справ):

50 аркушів

1-72

1.1.6.2.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

1-29

1.1.6.2.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

2-16

1.1.7

формування справ із розсипу документів та переформування справ:

 

 

1.1.7.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0-73

1.1.7.2

на особовий склад

50 аркушів

2-91

1.1.8

Систематизація аркушів у справі:

 

 

1.1.8.1

машинописний  (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

4-80

1.1.8.2

машинописний  або рукописний  текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

-”-

7-20

1.1.9

Складання заголовків справ:

 

 

1.1.9.1

управлінської документації

1 заголовок

1-94

1.1.9.2

на особові справи

10 заголовків

4-80

1.1.10

Складання внутрішніх описів документів у справах:

 

 

1.1.10.1

з управлінською документацією

1 заголовок

0-78

1.1.10.2

у комплексах особових справ,  історій хвороб та аналогічних матеріалів

-”-

3-87

1.1.11

Систематизація карток на справи:

 

 

1.1.11.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

1-47

1.1.11.2

за номінальною, хронологічною ознаками  або за алфавітом

-”-

0-97

1.1.12

Редагування заголовків справ:

 

 

1.1.12.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

4-00

1.1.12.2

без переглядання справ

-”-

2-33

1.1.13

Розброшуровування неправильно сформованих справ,  вилучення скріпок

1 справа

0-72

1.1.14

Підшивання справ:

 

 

1.1.14.1

з управлінською,  творчою,  науково-технічною текстовою документацією

1 одиниця зберігання

1-12

1.1.14.2

з нестандартними аркушами графічною документацією

-”-

3-00

1.1.15

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню,  у папки з клапанами

-”-

0-72

1.1.16

Нумерація аркушів у справах: 

 

 

1.1.16.1

обсягом до 150 аркушів

-”-

2-33

1.1.16.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-33

1.1.16.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

5-58

1.1.17

Перенумеровування аркушів у справах: 

 

 

1.1.17.1

обсягом до 150 аркушів

-”-

3-44

1.1.17.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-65

1.1.17.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

6-47

1.1.18

Перевіряння нумерації справах:

 

 

1.1.18.1

обсягом до 150 аркушів

-”-

0-99

1.1.18.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

0-96

1.1.18.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

2-33

1.1.19

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:

 

 

1.1.19.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу обкладинка установи

1 обкладинка

0-83

1.1.19.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

-”-

1-17

1.1.19.3

особових справ

1 обкладинок

4-14

1.1.20

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

2-57

1.1.21

Систематизація справ усередині фондів установ зберігання

10 одиниць зберігання

1-17

1.1.22

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

 

 

1.1.22.1

без проставлення штемпелів

-”-

1-69

1.1.22.2

з проставленням штемпелів

-”-

2-10

1.1.23

Картонування справ

-”-

0-64

1.1.24

Перекартонування справ

-”-

1-17

1.1.25

Написання ярликів

10 ярликів

3-91

1.1.26

Наклеювання ярликів на коробки:

10 ярликів

2-80

1.1.27

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню зберігання

10 одиниць зберігання

1-46

1.1.28

Розміщення коробок або в'язок на стелажах (в'язок)

10 коробок

3-91

1.1.29

Складання описів справ:

 

 

1.1.29.1

на друкарській машинці

1 заголовок

0-83

1.1.29.2

з унесенням до іншомовних слів (латинський шрифт,  до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку)

-”-

1-46

1.1.29.3

рукописних

10 заголовків

5-83

1.1.30

Складання передмов до описів фондів установ

1 передмова

582-96

1.1.31

Оформлення описів

1 опис

58-30

1.1.32

Систематизація справ,  що не підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

3-67

1.1.33

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ,  які не підлягають зберіганню 

1 позиція акта

1-46

1.1.34

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню

10 од. зберігання

0-82

1.1.35

Складання переліків (актів,  довідок) на відсутні документи установ

1 перелік 

116-59

1.1.36

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 одиниць зберігання

2-10

1.1.37

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

1 акт

116-59

1.1.38

Складання актів про непоправні пошкодження документів 

-”-

29-15

1.1.39

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи

1 нарада

87-45

1.1.40

Забезпечення збереженості документів:

 

 

1.1.40.1

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння

1 акт на 1100 одиниць зберігання

19-41

1.1.40.2

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

-”-

51-87

1.1.40.3

Знепилювання справ

100 одиниць зберігання

5-83

1.1.40.4

Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання:

 

 

1.1.40.4.1

за період від 1 до  5 років

-”-

1682-42 (додаток 1)

1.1.40.4.2

за період від 5 до 10 років

-”-

3322-70 (додаток 1)

1.1.40.4.3

за період від 10 до 15 років

-”-

4961-72 (додаток 1)

1.1.40.4.4

Прийом документів на державне зберігання

-”-

39-06

1.1.40.4.5

Прийом документів на державне зберігання

-”-

39-06

1.1.40.5

Депоноване зберігання документів, що не належать державі:

 

 

1.1.40.5.1

за один рік

-”-

Ціна встановлюється за розрахунком (додаток 2)

1.1.41

Підготовка номенклатур справ установ:

 

 

1.1.41.1

проведення організаційної роботи в установах

1 установа

46-64

1.1.41.2

складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ

1 план

58-30

1.1.41.3

розроблення схем побудови номенклатур справ установ

1 схема 

174-89

1.1.41.4

визначення наукової іпрактичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:

 

 

1.1.41.4.1

з поаркушним перегляданням

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.41.4.2

без поаркушного переглядання справ

10 одиниць зберігання

5-31

1.1.41.5

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

1-92

1.1.41.6

групування документів за 10 ознаками формування справ документів

10 документів

2-92

1.1.41.7

систематизація карток на справи з заголовками:

 

 

1.1.41.7.1

за структурною і тематичною ознаками

10 карток

1-46

1.1.41.7.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

-”-

0-69

1.1.41.8

редагування заголовків

10 заголовків

4-66

1.1.41.9

погодження статей номенклатур справ з І установами

1 стаття

0-73

1.1.41.10

індексування статей номенклатур справ

10 статей

3-67

1.1.41.11

складання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказівка

174-89

1.1.41.12

оформлення номенклатур справ

1 номенклатура

58-30

1.1.42

Погодження документів 3 питань організації діловодства і архівної справи:

 

 

1.1.42.1

номенклатур справ

1 стаття номенклатури

0-59

1.1.42.2

описів справ

1 стаття опису

0-26

1.1.42.3

актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

1 позиція акта

0-59

1.1.43

Надання консультаційно-практичноі допомоги працівникам діловодства:

 

 

1.1.43.1

у державній архівній установі

1 консультація

14-57

1.1.43.2

в установі фондоутворювача

-”-

29-15

1.1.43.3

за телефоном

-”-

2-92

1.1.44

Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ

1 нарада (семінар)

291-48

1.2.Роботи та послуги з технічного оформлення

1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях:

 

 

1.2.1.1

I група складності

100 машинописних сторінок

138-74

1.2.1.2

ІI група складності

-”-

182-46

1.2.2

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях:

 

 

1.2.2.1

I група складності

100 машинописних сторінок

342-78

1.2.2.2

II група складності

-”-

448-29

1.2.3

Звірення документів після надрукування:

 

 

1.2.3.1

I група складності

-”-

129-42

1.2.3.2

II група складності

-”-

194-12

1.2.4

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів:

 

 

1.2.4.1

на управлінську документацію

10 заголовків

2-10

1.2.4.2

особових справ

-”-

1-53

1.2.5

Просте оправлення справ

1 одиниця зберігання

3-91

2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою

2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих і мікрофільмів, копій документів страхового фонду

2.1.1

Ремонт документів:

 

 

2.1.1.1

складний

-”-

3-91

2.1.1.2

дрібний

-”-

0-19

2.1.2

Ремонт друкованих видань:

 

 

2.1.2.1

газет:

 

 

2.1.2.1.1

формат 25 х 40 см

1 аркуш

0-29

2.1.2.1.2

формат, що перевищує 25 х 40 см

-”-

0-58

2.1.2.2

книг, журналів

-”-

0-17

2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних (палітурні та картонажні роботи):

2.2.1

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

-”-

 

2.2.2

Підшивання справ:

 

 

2.2.2.1

що містять до 25 арк.

-”-

0-99

2.2.2.2

що містять до 50 арк.

-”-

1-46

2.2.2.3

що містять до 100 арк.

-”-

2-33

2.2.2.4

що містять до 150 арк.

-”-

3-50

2.2.2.5

що містять до 150 арк. або з нестандартними сторінками

-”-

4-66

3.     Роботи  (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

3.1.         Роботи  (послуги)  з використання архівних документів

3.1.1

Тематичне виявлення документів:

 

 

3.1.1.1

Відбір справ за описами (каталогами) при  тематичному виявленні

 

 

3.1.1.1.1

машинописними

10 заголовків

0-35

3.1.1.2

Виявлення документів за справами:

 

 

3.1.1.2.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

1 одиниця зберігання до 150 аркушів

4-66

3.1.2

Виконання запитів(Без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг)

 

 

3.1.2.1

громадян:

 

 

3.1.2.1.1

за документами архіву

1 запит

174-89

3.1.2.2

юридичних осіб:

 

 

3.1.2.2.1

за документами архіву

-”-

524-66

3.1.3

Виконання тематичних запитів про встановлення(підтвердження)  окремих фактів подій, відомостей При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн.37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік,|місце події.

-”-

29-15

3.1.4

Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення(підтвердження) майнових прав(Без вартості робіт із виявлення документів.)

1 архівна довідка

17-49

3.1.5

Підготовка тематичних комплектів документів: (Без вартості робіт з виявлення документів та виготовлення копій документів.)

 

 

3.1.5.1

комплект до 30 копій

1 комплект

87-45

3.1.6

Надання архівних документів для користування в читальному залі:

 

 

3.1.6.1

справи

1 справа

7-58

3.1.6.2

описів

1 опис

1-74

3.2.         Роботи (послуги)  з виготовлення копій плівковими носіями, цифрових, копіювально-розмножувальних апаратах

3.2.1

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ:

1 документ

58-30

81-66

3.2.2

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:

 

 

3.2.2.1

складні

1 копія

0-23

3.2.2.2

прості

10 копій

0-59

3.2.3

 Копіювання на папері чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до21 х З0.см(ф. А-4)

10 сторінок копії

1-28

3.3 Наукове консультування

3.3.1

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах,  та з інших питань аналогічного характеру:

 

 

3.3.1.1

усне:

 

 

3.3.1.1.1

що не потребує додаткового вивчення

тривалість консультації до 1 академічної години

19-23

3.3.1.1.2

що потребує додаткового вивчення питання

-”-

58-30

3.3.1.2

3 підготовкою письмової відповіді(інформаційного документа)

1 довідка обсягом 5 машинописних сторінок

116-59

3.3.2

Видавання (або приймання) справ із архівосховищ:

 

 

3.3.2.1

за період після XVIII ст.

10 одиниць зберігання

4-08

3.3.2.2

описів

10 описів

2-92

3.3.2.3

оформлення анкет-заяв за запитами громадян

1 анкета-заява

5-83


Керівник апарату адміністрації                                                                                         Ю.І. Кушніренко

 

План-графік здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів Броварської райдержадміністрації

опубліковано 14 вер. 2011 р., 03:44 Адміністратор домена

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови райдержадміністрації
__________ О.В. Онашко
« 14 » вересня 2011 р.

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження результативності
діючих власних регуляторних актів Броварської райдержадміністрації
№ п/п


Назва регуляторного

акта


Ціль прийняття регуляторного акта


Дата, номер прийняття розпорядження


Вид відстеження


Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження


Дата, номер реєстрації регуляторного акта в міськрайонному управлінні юстиції


Строк виконання

заходів з відстеження

1

Розпорядження голови райдержадміністрації “Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”


Встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, здешевлення кредитних ресурсів, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсіввід 19.05.2008

839


періодичне


управління економіки райдержадміністрації


від 22.05.2008

№ 3/32до 22.05.2012

2

“Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району”

Метою здійснення регулювання орендних відносин є вдосконалення орендних відносин між орендарем та орендодавцем, подальше упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна та ефективне використання вільних площ.
Рішення районної ради

03 грудня 2009

441 - 32-V
повторнеуправління економіки райдержадміністрації
-до 20.09.2011

3

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району”

Метою здійснення регулювання орендних відносин є подальше упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання площ, поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.
Рішення районної ради

03 грудня2009

439 - 32-V
повторнеуправління економіки райдержадміністрації-
до 20.09.2011

4

“Про затвердження типових додаткових угод до договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району”

Метою здійснення регулювання орендних відносин є подальше упорядкування передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району”, його збереження та ефективне використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств - орендодавців.
Рішення районної ради

03 грудня 2009

442 - 32-V
повторнеуправління економіки райдержадміністрації-до 20.09.2011

5

“Про затвердження типового договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району ”

Метою здійснення регулювання орендних відносин є налагодження орендних відносин між орендарями та орендодавцями, поальше упорядкування процесу передачі в оренду та ефективне використання вільних площ комунального майна.
Рішення районної ради

03 грудня 2009

№ 443 - 32-Vповторнеуправління економіки райдержадміністрації-до 20.09.2011

6

“Про затвердження цін на господарські роботи (послуги), які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації ”

Часткове компенсування витрат та додаткове фінансування архівного відділу райдержадміністрації на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання документів Національного архівного фонду України, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян

базовеархівний відділ райдержадміністрації
-
до 19.09.2011
Начальник управління економіки М.А.Чернова

Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:37 Адміністратор домена


ПРОЕКТ


 
БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від ‛ _____ “ __________ 2011 року                                                              № ______
м. Бровари
«Про затвердження Положення про державного адміністратора
та порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які 
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі» 
  
Відповідно до статі 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання частин першої, дев’ятої статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року з наступними змінами, з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності:
1. Затвердити Положення про державного адміністратора та порядок  взаємодії  місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в Дозвільному центрі згідно з додатком.  
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови  адміністрації від 08.04 2006 року № 19 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 

      
Голова адміністрації                                                                                                                                П.П. Іваненко

Додаток до проекту: Положення про державного адміністратора та порядок  взаємодії  місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання  в Дозвільному центрі  
 

Додаток 1 до положення: Анкета

Додаток 2 до положення: Лист обліку

Додаток 3 до положення: Супровідна картка

Додаток 4 до положення:  ЖУРНАЛ обліку проведення спільних обстежень 

Аналіз
регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови адміністрації «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі»

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання .
Законом  України  „Про  дозвільну  систему   у  сфері   господарської  діяльності“ (далі – Закон)  запроваджено  видачу  документів  дозвільного  характеру  місцевими  дозвільними   органами  за  принципом  організаційної  єдності,  що  передбачає  наявність  державного адміністратора, у  порядку, встановленому  цим  Законом. 
         Запроваджений  Законом  принцип   отримання  дозвільних  документів  є  принципово новим  для  України  і  тому  процедура  отримання  документів  дозвільного  характеру  за  таким  принципом  потребує  чіткої  регламентації.
         Крім   того, запроваджена   Законом   посада   державного адміністратора  також  є  новою у  системі   правовідносин  між  державою  та  суб’єктами   господарювання, а   отже  також   потребує чіткого  визначення  своїх   повноважень, прав   та  обов’язків   тощо.
          Важливість  нормативного  врегулювання  порядку   взаємодії  місцевих дозвільних органів, державного адміністратора  з  місцевими  дозвільними  органами, суб’єктами  господарювання  та   територіальним  органом  спеціально  уповноваженого   органу  полягає  в  тому, що  дозвільні   органи  мають  чітко  визначену  процедуру  видачі  того  чи  іншого  документу  дозвільного  характеру, і з  набранням  чинності   Закону  України   „Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності“  виникає   необхідність  забезпечення  взаємодії   вказаних  вище  суб’єктів  правовідносин,  яка  б  не   виходила  за  межі  встановлених  законодавством  вимог. 
2. Визначення цілей державного регулювання.
 Нормативно-правове  забезпечення   діяльності державного адміністратора  та   місцевих  дозвільних  органів.   
3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.
 Альтернативних   способів  досягнення  встановленої   мети  немає   (регуляторний  акт  розроблено   на  виконання   Закону  України  „Про  дозвільну  систему   у  сфері   господарської  діяльності“). 
4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
         Представлений  проект   регуляторного  акту  передбачає   встановлення     основних   завдань державного  адміністратора, його  функціональних  обов’язків  щодо  видачі  документів  дозвільного  характеру  за   принципом організаційної  єдності та  відповідальності. Визначає   вимоги  щодо   організації    роботи учасників Дозвільного центру, порядку  взаємодії   між ними, а також їх взаємодію з  суб’єктами  господарювання  та   територіальним  органом  спеціально  уповноваженого   органу  з   питань  дозвільної   системи  у   сфері  господарської  діяльності.
         Дія   акту  поширюється  на  Броварський   район  Київської області.
         Акт  доводиться  до   відома  суб’єктів   відносин  через  засоби  масової  інформації, шляхом  розміщення  в міськрайонній газеті «Нове життя» та на офіційному веб-сайті Броварської райдержадміністрації.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 Прийняття регуляторного акту надасть можливість привести у відповідність до вимог чинного законодавства  документи, які регламентують роботу Дозвільного центру.
  Можливість   досягнення  визначених  цілей  у  разі  прийняття  регуляторного  акту   полягає  у  рівні  дотримання  чинного законодавства  сторонами  взаємовідносин.
6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.
Впровадження  цього  регуляторного   акту   дозволить  забезпечити   видачу  документів  дозвільного  характеру  місцевими  дозвільними  органами   за  принципом  організаційної   єдності, що  передбачає  наявність  державного адміністратора, в  порядку  встановленому  Законом, та  врегулювати  взаємовідносин   між державним  адміністратором, місцевими  дозвільними  органами, суб’єктом  господарювання та  територіальним  органом   спеціально  уповноваженого  органу  з  питань  дозвільної  системи   у  сфері   господарської  діяльності  щодо   проходження  дозвільних  процедур.
 За  попередніми  розрахунками,  витрати   часу  та  коштів  суб’єктів   господарювання  для  отримання  дозвільних  документів  повинні   зменшитись  в  середньому  в  два  рази, що  в  свою  чергу, призведе  до  зменшення  витрат (опосередковано)  громадян  за  надання  послуг   або  продажу   продукції.
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний. 
8. Визначення показників результативності акта.
 Регуляторний   акт  досягне   своєї  мети,  якщо: 
-  діяльність державного  адміністратора   буде  здійснюватись  в  повному  обсязі ; 
-  кількість  скарг  суб’єктів  господарювання  з  приводу  порушення  порядку  видачі  документів  дозвільного  характеру    буде  зведена  до  мінімуму; 
-  кількість  звернень  з  питань  видачі   документу дозвільного характеру  безпосередньо  до  адміністратора  буде  більшою    від  кількості  звернень  з  цього  приводу  безпосередньо  до  відповідних  місцевих   дозвільних  органів.
9. Визнання заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Строк   проведення  базового  відстеження  результативності   акта  розпочинається   з    моменту  проведення  підготовки  даного  регуляторного  акту  (розпорядження). 
 Строк  проведення  повторного  відстеження  результативності  акта через  рік   з  дня  прийняття  даного  регуляторного   акта. 
           Для  такого  відстеження  використовуватимуться дані статистичних  досліджень  або  опитувань.
Для відстеження використовуються   статистичні данні   та опитування щодо якості  надання послуг.

Державний адміністратор                                                 Г.В.Плотнікова

План-графік здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів Броварської райдержадміністрації

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:36 Адміністратор домена


 ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                       Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                                                  ___________ О.В. Онашко

 
 
ПЛАН-ГРАФІК

здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів
Броварської райдержадміністрації
 
 
 
п/п
Назва  регуляторного акта
Ціль прийняття регуляторного акту

Дата, номер прийняття розпорядження

Вид відсте-ження
Структурний
підрозділ (посадова особа), 
відповідальна за проведення відстеження
Дата, номер реєстрації регуляторного акту в міськрайонному управлінні юстиції

Строк виконання заходів з відстеження

1
Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів“

Встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з районного бюджету частки відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, здешевлення кредитних ресурсів, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів  

від 19.05.2008 № 839 

періодичне
управління економіки райдержадміністрації
від 22.05.2008 № 3/32

до 22.05.2012

 2

 ‛Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району“

 Метою здійснення регулювання орендних відносин є вдосконалення орендних відносин між орендарем та орендодавцем, подальше упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна та ефективне використання вільних площ.

 Рішенння районної ради від 03.12.2009 № 441-32-V

повторне

управління економіки райдержадміністрації

-

до 20.09.2011

‛Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району“  

Метою здійснення регулювання орендних відносин є подальше упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання площ, поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців. 
 

Рішення районної ради
03 грудня2009 
№ 439 - 32-V
 

повторне 

 

управління економіки райдержадміністрації

 

-
 

         до 20.09.2011 

 

‛Про затвердження типових додаткових угод до договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району“  
 
 

Метою здійснення регулювання орендних відносин є  подальше упорядкування передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району“, його збереження та ефективне використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств - орендодавців. 

Рішення районної ради
03 грудня 2009 
№ 442 - 32-V
 

 

повторне 

управління економіки райдержадміністрації

 

 

 

        до 20.09.2011 

‛Про затвердження типового договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського           району “  
 

Метою здійснення регулювання орендних відносин є налагодження орендних відносин між орендарями та орендодавцями, поальше упорядкування процесу передачі в оренду та ефективне використання вільних площ комунального майна.
 

Рішення районної ради
03 грудня 2009 
№ 443 - 32-V  

 повторне 

управління економіки райдержадміністрації

-  

до 20.09.2011
 

 
 
         Начальник управління економіки                                                                                                                                                   М.А. Чернова
 
 

План підготовки проектів регуляторних актів

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:34 Адміністратор домена

  ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                      Заступник голови
                                                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                                                          __________ О.В. Онашко
„ 01  “   грудня  2010 р.

 
 
ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2011 рік
 
 


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, 
№ телефону

1.

Рішення про затвердження Порядку нормативів відрахування частини прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності у 2011 році

Наповнення доходної частини районного бюджету Броварського району

 

I квартал

Фінансове управління Броварської райдержадміністрації
тел. 52-2-76


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2010 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:29 Адміністратор домена

Протягом 2010 року райдержадміністрацією особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. З метою усунення суперечностей, що виникають в ході погодження проектів регуляторних актів, посилено роботу з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до принципів державної регуляторної політики.
Ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією, Законом України ‛Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ від 11.09.2003 № 1160-IV та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Райдержадміністрація постійно дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.
В процесі регуляторної діяльності постійно відбувається взаємодія з суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами; проводиться систематизація регуляторних актів; перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.
Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених у Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" райдержадміністрація спрямовує свою роботу на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності. Зокрема, шляхом впровадження нових методів роботи, активного розвитку стосунків між владою, бізнесом та громадськими організаціями підприємців.
Згідно вимог статті 14 Закону України ‛Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р ‛Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади“ Броварська райдержадміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2010 рік.
Потягом 2010 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
Броварською районною державною адміністрацією розроблено та затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, який розміщено на офіційному веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» за адресою: brovari_region@bigmir.net та в міськрайонній газеті «Нове життя» від 17 грудня 2010 року № 99-100.
За звітний період проведено повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», звіт опубліковано в міськрайонній газеті «Нове життя» від 01.05.2010 № 33-34 та розміщено в мережі Інтернет.
Протягом 2010 року двічі було внесено зміни до плану підготовки регуляторних актів на 2010 рік, а саме: розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про внесення змін до розпорядження голови адміністрації від 06.08.2009 № 1073 «Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні“; розпорядження голови адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації «Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні“ від 06.08.2009 № 1073, що зареєстроване в Броварському міськрайонному управлінні юстиції від 19.08.2009 № 7/47». Внесені зміни до плану також оприлюднені в газеті «Нове життя» та на веб – сайті.
До відповідного проекту регуляторного акту опубліковане повідомлення про оприлюднення (газета «Нове життя» від 12 червня 2010 року № 45-46), проведений аналіз регуляторного впливу та оприлюднено в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 19.06.2010 року № 47-48.
Даний проект регуляторного акту погоджений Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області від 06.09.2010 року № 4. Вищезгаданий проект регуляторного акту затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.11.2010 № 1579 та Броварським міськрайонний управлінням юстиції Київської області від 06.12.2010 року № 4/52. Відповідне розпорядження висвітлено в міськрайонній газеті «Нове життя» від 10.12.2010 № 97-98.
Протягом 2010 року до Броварської райдержадміністрації звернулася Броварська районна рада з проханням здійснити виконання заходів з відстеження прийнятих ними на пленарному засіданні від 03.12.2009 р. регуляторних актів (рішень):
- № 439-32-V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»;
- № 441-32- V «Про Затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»;
- № 442-32-V «Про затвердження типових додаткових угод до договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»;
- № 443-32- V «Про затвердження типового договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району».
Відповідно до цього райдержадміністрацією було проведено заходи з базового відстеження даних регуляторних актів та оприлюднено на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації та в міськрайонній газеті «Нове життя» від 17.04.2010 № 77.
Також з метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів і контролю за їх провадженням затверджено план – графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних).
Всі проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та відстеження висвітлені в засобах масової інформації (газета ‛Нове життя“, місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» brovari_region@bigmir.net.
В підсумку можна зазначити, що основними завданнями райдержадміністрації у сфері реалізації державної регуляторної політики на 2010 рік були:
• забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики;
• проведення якісного та повного аналізу впливу проектів регуляторних актів;
• оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади у ЗМІ та мережі Інтернет з метою одержання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання;
• відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та їх впливу на ділову активність і розвиток підприємництва в Броварському районі.

Заступник голови адміністрації О.В. Онашко

Зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Броварської райдержадміністрації на 2011 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:28 Адміністратор домена

Зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності
Броварської райдержадміністрації на 2011 рік 
 


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, 
№ телефону

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про затвердження положення про державного адміністратора  та порядку взаємодії місцевих  дозвільних органів, які здійснюють прийом суб`єктів господарювання  в дозвільному центрі “

Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора та місцевих дозвільних органів

 

I квартал

державний адміністратор 
Плотнікова Г.В. 
тел. 5-04-21

 
 

Аналіз регуляторного впливу впровадження проекту розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів"

опубліковано 15 серп. 2011 р., 02:14 Інформаційно-довідковий центр

Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

    Проблема - ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях та у сфері використання архівних документів не розроблені і не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів у зв'язку із затвердженням Держкомархівом України нових типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах, розширенням Переліку архівних робіт (послуг), які мають виконуватися на платній основі.
    Згідно із статею 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" архіви мають право "надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах", а також "виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб..."
    Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Зазначений Перелік був доповнений новими видами платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608.
    Ціни на архівні роботи (послуги) визначаються відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 " Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, і повинні компенсувати витрати госпрозрахункової групи, створеної при архівному відділі адміністрації, яка виконує науково-технічне впорядкування документів.
    У зв'язку з цим, перегляд цін на роботи (послуги) по науково-технічному впорядкуванні документів має відбуватися після кожного підвищення мінімальної заробітної плати.
    Відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, формування ціни на роботи (послуги) є розрахунком валових витрат, пов'язаних з їх виконанням.
    Валові витрати на здійснення робіт (послуг) визначаються згідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та складаються із таких показників:
- витрат на оплату праці відповідно до умов оплати праці, встановлених чинними нормативними актами;
- внесків на державне пенсійне та соціальне страхування;
- обов'язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.
    Слід зазначити, що на виконання статті 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян (підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, освіти та навчання, нагородження, присвоєння почесних звань, обрання депутатом органів місцевого самоврядування, участь у партизанському, підпільному русі, перебування у концтаборах та робочих таборах під час Другої світової війни, про реабілітацію репресованих громадян та ряд інших), а також надання фізичним особам для користування в читальному залі архіву документів, що належать державі, територіальним громадам (згідно визначених норм), та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали документи на зберігання, здійснюється безоплатно.
    Що стосується Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок державних коштів, то він включає підготовку довідок (фактографічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб. Зокрема, це архівні довідки про підтвердження встановлення або підтвердження певного факту, події, дати, уточнення біографічних фактів фізичної особи, підтвердження прав власності на нерухоме майно, виділення землі фізичним та юридичним особам, пошук та надання копій, витягів з документів або рішень місцевих органів влади про створення установ, організацій, підприємств, написання короткої історичної довідки про установу, підприємство, населений пункт, ряд інших.
    Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.
    Строк виконання запиту не перевищує 30 днів з моменту його реєстрації. У разі термінового, на прохання замовника, виконання робіт і послуг, вартість замовлення збільшується на 50 % від основної ціни.
    Для громадян, які користуються пільгами, згідно чинного законодавства встановлюється відсоток знижки оплати архівних послуг. Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні довідки відповідно статей 13, 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту".
    Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються безоплатно та у строки, встановлені законодавством.

Мета державного регулювання

    Проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів", розроблений з метою встановлення розміру цін на платні архівні послуги згідно вимог чинного законодавства, поліпшення матеріально- технічної бази архіву, що сприятиме більш раціональному використанню коштів Державного бюджету.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети

    Одним із альтернативних способів регулювання розміру цін на платні послуги можна розглянути питання щодо закріплення у чинному законодавстві безоплатного надання архівних послуг (робіт), зазначених у Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами).
    Проте, неможливість планування об'ємів зазначених платних робіт (послуг) та не одержання додаткових коштів для зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу райдержадміністрації за рахунок надання платних послуг, призведе до використання на ці потреби бюджетних коштів, при їх наявності.
    Другим альтернативним варіантом може бути наступне. 
    Законодавчо закріпити базовий розмір цін на платні роботи (послуги) та встановити порядок їх індексації при зміні розмірів мінімальної заробітної плати, посадових окладів архівних працівників. 
    Однак, в цьому випадку нові ціни не завжди будуть компенсувати витрати архівного відділу райдержадміністрації на виконання (робіт) послуг, які передбачені переліком платних послуг. Адже, ці види послуг в різних архівах надають архівісти різних професійних категорій, в яких не однакова оплата праці, що впливає на вартість цих послуг.
    Ще один альтернативний варіант - відмовитись від розроблення цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації. В цьому випадку ціни на платні архівні роботи (послуги) не розроблятимуться, що суперечить вимогам чинних нормативно-правових актів у зв'язку із затвердженням Держкомархівом України нових типових норм часу і виробітку на основні види робіт і виконуються у державних архівних установах, змінами у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери.

Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

    У разі реєстрації Броварським районним управлінням юстиції в Київській області розпорядження про затвердження цін, як нормативно-правового акту, ціни будуть застосовуватися при визначені вартості робіт (послуг), які надаються архівним відділом райдержадміністрації на платній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами).
    Інформацію для суб’єктів підприємницької діяльності про платні роботи (послуги) по науково-технічному впорядкуванні документів буде розміщено на веб-сайті райдержадміністрації.
    Інформацію про платні послуги для населення по виконанню запитів громадян та видачу архівних довідок та витягів буде розміщено в міськрайонній газеті «Нове життя» та на інформаційному стенді архівного відділу райдержадміністрації.
    Архівний відділ райдержадміністрації надаватиме платні послуги в розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виконання, на засадах відкритості, доступності та прозорості структури ціни для громадян та юридичних осіб.

Обгрунтування можливості досягненнявизначеної мети у разі прийняття регуляторного акта

    Затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються госпрозрахунковою групою архівного відділу райдержадміністрації на договірних засадах та архівним відділом адміністрації у сфері використання архівних документів, дозволить забезпечити належне упорядкування розмірів плати за виконання платних робіт (послуг) згідно чинного законодавства, а також сприятиме збільшенню обсягів надходжень на розрахунковий рахунок архівного відділу, які спрямовуються на часткове покриття видатків архіву щодо його функціонування, утримання, реставрації та зберігання архівних документів, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.
    З метою доступності платних робіт (послуг) для громадян та юридичних осіб, розрахунок цін здійснювався за мінімальними тарифами й висвітлений у Розрахунку вартості трудових затрат та планової калькуляції цін на роботи (послуги), що виконуються госпрозрахунковою групою архівного відділу райдержадміністрації на договірних засадах та архівним відділом у сфері використання архівних документів.
    На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, інфляційні процеси в країні та можливі урядові рішення про збільшення розмірів надходжень до державних цільових фондів.
 
Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

 

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

Гарантує забезпечення законних інтересів громадян у наданні інформації

Інтереси юридичних осіб

Збільшення витрат на виконання замовлень з науково-технічного опрацювання документів, що сприятиме збереженню документів Національного архівного фонду, а також документів з особового складу для забезпечення соціального захисту громадян

Інтереси держави

Забезпечення формування і збереження Національного архівного фонду України

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

Забезпечення  законних інтересів у наданні інформації

Інваліди та учасники війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди І групи загального захворювання  мають 100 % знижку за платні довідки. Інші громадяни здійснюють оплату платних послуг згідно затверджених цін

Інтереси юридичних осіб

Вчасне та якісне науково-технічне опрацювання документів,  з використанням нових палітурних матеріалів, оптимізація роботи архівних підрозділів підприємств, установ та організацій

Збільшення витрат на роботи (послуги) з науково-технічного опрацювання документів, що сприятиме   збереженню документів та унеможливить їх втрату

 

 

 

 

          

    Впровадження регуляторного акта не вимагає додаткових витрат, навпаки - його впровадження збільшить надходження до державних цільових фондів: страхових внесків до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Ціни на архівні роботи (послуги), які подані на розгляд, включають тільки вартість трудових затрат та плату до державних цільових фондів.

Обгрунтування строку чинності регуляторного акта

    Термін дії цього регуляторного акта встановлюється до внесення змін у нормативно-правові акти загальнодержавного рівня, що регулюють надання платних архівних робіт (послуг) та оплату праці працівників госпрозрахункової групи архівного відділу райдержадміністрації.

Показники результативності регуляторного акта

    Показниками результативності дії регуляторного акта є:
- обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів та із забезпечення збереженості архівного фонду, а також, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях;
- розмір надходжень до державних цільових фондів - Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
- кількість архівних довідок, виданих на платній основі;
- кількість юридичних осіб, яким надано послуги з науково-технічного опрацювання документів;
- кількість одиниць зберігання управлінської документації постійного та тимчасового термінів зберігання, документів з особового складу, які упорядковано працівниками госпрозрахункової групи архівного відділу райдержадміністрації на договірних засадах в установах, організаціях, підприємствах;
- збільшення кількості коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов'язаних із функціонуванням, утриманням, ремонтом і зберіганням документів Національного архівного фонду України, майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватисявідстеження результативності регуляторного акта 

    Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися архівним відділом райдержадміністрації у строки, які передбачені Законом України "Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності" для базового, повторного та періодичного відстеження. 
    При проведенні відстежень аналізуватиметься кількість наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях; розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов'язаних із функціонуванням, утриманням, зберіганням та ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.
    Відстеження здійснюватиметься шляхом обробки та аналізу інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб, користувачів платних послуг.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта 

    Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначається планами контрольної роботи Державного комітету архівів України.

 

 

 

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акта

опубліковано 15 серп. 2011 р., 01:12 Інформаційно-довідковий центр

    Броварською районною державною адміністрацією розроблений проект розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження цін на роботи (послуги), які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів» ”,
    Прийняття розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження цін на роботи (послуги), які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів» ”,” забезпечить збереженість та біль якісне науково- технічне впорядкування документів, що представляють Національний архівний фонд України, з використанням нових матеріально-технічних засобів зберігання та реставрації фондів архіву .
    Розробником регуляторного акту є начальник архівного відділу Броварської райдержадміністрації, який знаходиться за адресою: м. Бровари, вул.Київська,292.
    Проект розпорядження та відповідний аналіз впливу регуляторного акта буде розміщено в наступному номері газети “Нове життя” та на веб –сайті Броварської районної державної адміністрації у підрозділі “Регуляторна політика”.
    З вартістю архівних послуг для громадян (підготовка та надання архівних довідок, витягів) можна буде ознайомитись в наступному номері газети «Нове життя».
    З вартістю архівних послуг (робіт) по науково-технічному впорядкуванні документації, що утворюється в процесі робочої діяльності, керівники підприємств, установ, та організацій зможуть ознайомитися на веб-сайті Броварської районної державної адміністрації в підрозділі «Регуляторна політика».
    Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” зауваження та пропозиції від громадян, фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань щодо проекту регуляторного акта приймаються в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення шляхом письмових звернень на адресу розробника: 07400, м. Бровари, вул.Київська292,тел./факс 5-45-83), а також на адресу Державного архіву Київської області: 04119, м. Київ, вул.. Мельникова,40.

1-10 of 12