Інформація про здійснення державної регуляторної політики Броварською районною державною адміністрацією за 2010 рік

опубліковано 13 вер. 2011 р., 04:29 Адміністратор домена
Протягом 2010 року райдержадміністрацією особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. З метою усунення суперечностей, що виникають в ході погодження проектів регуляторних актів, посилено роботу з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до принципів державної регуляторної політики.
Ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією, Законом України ‛Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ від 11.09.2003 № 1160-IV та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Райдержадміністрація постійно дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.
В процесі регуляторної діяльності постійно відбувається взаємодія з суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами; проводиться систематизація регуляторних актів; перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.
Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених у Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" райдержадміністрація спрямовує свою роботу на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності. Зокрема, шляхом впровадження нових методів роботи, активного розвитку стосунків між владою, бізнесом та громадськими організаціями підприємців.
Згідно вимог статті 14 Закону України ‛Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р ‛Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади“ Броварська райдержадміністрація оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2010 рік.
Потягом 2010 року робота райдержадміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості і прозорості процесу регуляторної діяльності.
Броварською районною державною адміністрацією розроблено та затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, який розміщено на офіційному веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» за адресою: brovari_region@bigmir.net та в міськрайонній газеті «Нове життя» від 17 грудня 2010 року № 99-100.
За звітний період проведено повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», звіт опубліковано в міськрайонній газеті «Нове життя» від 01.05.2010 № 33-34 та розміщено в мережі Інтернет.
Протягом 2010 року двічі було внесено зміни до плану підготовки регуляторних актів на 2010 рік, а саме: розпорядження голови райдержадміністрації ‛Про внесення змін до розпорядження голови адміністрації від 06.08.2009 № 1073 «Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні“; розпорядження голови адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації «Про затвердження порядку взаємодії представників дозвільних органів Броварського району, що здійснюють прийом суб`єктів господарювання в одному приміщенні“ від 06.08.2009 № 1073, що зареєстроване в Броварському міськрайонному управлінні юстиції від 19.08.2009 № 7/47». Внесені зміни до плану також оприлюднені в газеті «Нове життя» та на веб – сайті.
До відповідного проекту регуляторного акту опубліковане повідомлення про оприлюднення (газета «Нове життя» від 12 червня 2010 року № 45-46), проведений аналіз регуляторного впливу та оприлюднено в міськрайонній газеті ‛Нове життя“ від 19.06.2010 року № 47-48.
Даний проект регуляторного акту погоджений Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області від 06.09.2010 року № 4. Вищезгаданий проект регуляторного акту затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.11.2010 № 1579 та Броварським міськрайонний управлінням юстиції Київської області від 06.12.2010 року № 4/52. Відповідне розпорядження висвітлено в міськрайонній газеті «Нове життя» від 10.12.2010 № 97-98.
Протягом 2010 року до Броварської райдержадміністрації звернулася Броварська районна рада з проханням здійснити виконання заходів з відстеження прийнятих ними на пленарному засіданні від 03.12.2009 р. регуляторних актів (рішень):
- № 439-32-V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»;
- № 441-32- V «Про Затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»;
- № 442-32-V «Про затвердження типових додаткових угод до договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»;
- № 443-32- V «Про затвердження типового договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району».
Відповідно до цього райдержадміністрацією було проведено заходи з базового відстеження даних регуляторних актів та оприлюднено на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації та в міськрайонній газеті «Нове життя» від 17.04.2010 № 77.
Також з метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів і контролю за їх провадженням затверджено план – графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних).
Всі проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та відстеження висвітлені в засобах масової інформації (газета ‛Нове життя“, місцеве радіомовлення), оприлюднюються в Інтернеті на веб-сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації у Розділі «Розвиток підприємництва» в підрозділі «Регуляторна політика» brovari_region@bigmir.net.
В підсумку можна зазначити, що основними завданнями райдержадміністрації у сфері реалізації державної регуляторної політики на 2010 рік були:
• забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики;
• проведення якісного та повного аналізу впливу проектів регуляторних актів;
• оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади у ЗМІ та мережі Інтернет з метою одержання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання;
• відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та їх впливу на ділову активність і розвиток підприємництва в Броварському районі.

Заступник голови адміністрації О.В. Онашко
Comments