Про затвердження цін на роботи (послуги),які виконуються архівним відділом Броварської районної державної адміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів

опубліковано 10 січ. 2012 р., 05:34 Інформаційно-довідковий центр

       

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

            від «11»листопада 2011 року                                                                                                                                                     № 1841


м. Бровари
Про затвердження цін на
роботи (послуги),які виконуються
архівним відділом Броварської
районної державної адміністрації на договірних засадах
та у сфері використання архівних документів

                                                                                                                                                                                        


Керуючись ст.. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608 «Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» пункту 5 «Положення про архівний відділ адміністрації», затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від15.11.2005 р. №640 «Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної адміністрації» та відповідно до листа Державного архіву Київської області від 12.03.2011 № 01-20/164 :
1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації, що додаються.
2. Дане розпорядження набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.
3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Кушніренка Ю.І.

Голова адміністрації                                                                                                                                                                 П.П.Іваненко

                                                                                                                                                                                            Додаток до
                                                                                                                                                                                            Розпорядження голови Броварської
                                                                                                                                                                                            райдержадміністрації
                                                                                                                                                                                            від 01 листопада № 1841

                                                                                                                              Затверджено Броварським міськрайонним управлінням юстиції від 07.11.2011 року №5/58


Ціни
на роботи (послуги), що виконуються
архівним відділом адміністрації

 

N

з/п

Найменування видів робіт

(послуг)

Одиниця виміру

Ціна, грн., коп.

1

2

3

4

1.     Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій

1.1.         Упорядкування документів і справ

 

 

1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ,  організацій та підприємств:

 

 

1.1.1.1

За період понад 10 років

1 історична довідка

582-96

1.1.1.2

За період від 5 до 10 років

-”-

349-77

1.1.1.3

За період від 1 до 5 років

 

174-89

1.1.3

Складання планів упорядкування документів і справ установ

1 план

233-18

1.1.4

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:

 

 

1.1.4.1

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 одиниця зберігання

1-17

1.1.5

Систематизація справ до  проведення експертизи цінності документів і справ:

 

 

1.1.5.1

за фондами

10 одиниць зберігання

0-83

1.1.5.2

усередині фондів - за роками або структурними частинами

-”-

1-92

1.1.6

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:

 

 

1.1.6.1

управлінської документації:

 

 

1.1.6.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.6.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

5-30

1.1.6.2

документів на особовий склад  (у тому числі особових справ):

50 аркушів

1-72

1.1.6.2.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

1-29

1.1.6.2.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

2-16

1.1.7

формування справ із розсипу документів та переформування справ:

 

 

1.1.7.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0-73

1.1.7.2

на особовий склад

50 аркушів

2-91

1.1.8

Систематизація аркушів у справі:

 

 

1.1.8.1

машинописний  (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

4-80

1.1.8.2

машинописний  або рукописний  текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

-”-

7-20

1.1.9

Складання заголовків справ:

 

 

1.1.9.1

управлінської документації

1 заголовок

1-94

1.1.9.2

на особові справи

10 заголовків

4-80

1.1.10

Складання внутрішніх описів документів у справах:

 

 

1.1.10.1

з управлінською документацією

1 заголовок

0-78

1.1.10.2

у комплексах особових справ,  історій хвороб та аналогічних матеріалів

-”-

3-87

1.1.11

Систематизація карток на справи:

 

 

1.1.11.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

1-47

1.1.11.2

за номінальною, хронологічною ознаками  або за алфавітом

-”-

0-97

1.1.12

Редагування заголовків справ:

 

 

1.1.12.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

4-00

1.1.12.2

без переглядання справ

-”-

2-33

1.1.13

Розброшуровування неправильно сформованих справ,  вилучення скріпок

1 справа

0-72

1.1.14

Підшивання справ:

 

 

1.1.14.1

з управлінською,  творчою,  науково-технічною текстовою документацією

1 одиниця зберігання

1-12

1.1.14.2

з нестандартними аркушами графічною документацією

-”-

3-00

1.1.15

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню,  у папки з клапанами

-”-

0-72

1.1.16

Нумерація аркушів у справах: 

 

 

1.1.16.1

обсягом до 150 аркушів

-”-

2-33

1.1.16.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-33

1.1.16.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

5-58

1.1.17

Перенумеровування аркушів у справах: 

 

 

1.1.17.1

обсягом до 150 аркушів

-”-

3-44

1.1.17.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-65

1.1.17.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

6-47

1.1.18

Перевіряння нумерації справах:

 

 

1.1.18.1

обсягом до 150 аркушів

-”-

0-99

1.1.18.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

0-96

1.1.18.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

2-33

1.1.19

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:

 

 

1.1.19.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу обкладинка установи

1 обкладинка

0-83

1.1.19.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

-”-

1-17

1.1.19.3

особових справ

1 обкладинок

4-14

1.1.20

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

2-57

1.1.21

Систематизація справ усередині фондів установ зберігання

10 одиниць зберігання

1-17

1.1.22

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

 

 

1.1.22.1

без проставлення штемпелів

-”-

1-69

1.1.22.2

з проставленням штемпелів

-”-

2-10

1.1.23

Картонування справ

-”-

0-64

1.1.24

Перекартонування справ

-”-

1-17

1.1.25

Написання ярликів

10 ярликів

3-91

1.1.26

Наклеювання ярликів на коробки:

10 ярликів

2-80

1.1.27

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню зберігання

10 одиниць зберігання

1-46

1.1.28

Розміщення коробок або в'язок на стелажах (в'язок)

10 коробок

3-91

1.1.29

Складання описів справ:

 

 

1.1.29.1

на друкарській машинці

1 заголовок

0-83

1.1.29.2

з унесенням до іншомовних слів (латинський шрифт,  до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку)

-”-

1-46

1.1.29.3

рукописних

10 заголовків

5-83

1.1.30

Складання передмов до описів фондів установ

1 передмова

582-96

1.1.31

Оформлення описів

1 опис

58-30

1.1.32

Систематизація справ,  що не підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

3-67

1.1.33

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ,  які не підлягають зберіганню 

1 позиція акта

1-46

1.1.34

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню

10 од. зберігання

0-82

1.1.35

Складання переліків (актів,  довідок) на відсутні документи установ

1 перелік 

116-59

1.1.36

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 одиниць зберігання

2-10

1.1.37

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

1 акт

116-59

1.1.38

Складання актів про непоправні пошкодження документів 

-”-

29-15

1.1.39

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи

1 нарада

87-45

1.1.40

Забезпечення збереженості документів:

 

 

1.1.40.1

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння

1 акт на 1100 одиниць зберігання

19-41

1.1.40.2

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

-”-

51-87

1.1.40.3

Знепилювання справ

100 одиниць зберігання

5-83

1.1.40.4

Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання:

 

 

1.1.40.4.1

за період від 1 до  5 років

-”-

1682-42 (додаток 1)

1.1.40.4.2

за період від 5 до 10 років

-”-

3322-70 (додаток 1)

1.1.40.4.3

за період від 10 до 15 років

-”-

4961-72 (додаток 1)

1.1.40.4.4

Прийом документів на державне зберігання

-”-

39-06

1.1.40.4.5

Прийом документів на державне зберігання

-”-

39-06

1.1.40.5

Депоноване зберігання документів, що не належать державі:

 

 

1.1.40.5.1

за один рік

-”-

Ціна встановлюється за розрахунком (додаток 2)

1.1.41

Підготовка номенклатур справ установ:

 

 

1.1.41.1

проведення організаційної роботи в установах

1 установа

46-64

1.1.41.2

складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ

1 план

58-30

1.1.41.3

розроблення схем побудови номенклатур справ установ

1 схема 

174-89

1.1.41.4

визначення наукової іпрактичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:

 

 

1.1.41.4.1

з поаркушним перегляданням

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.41.4.2

без поаркушного переглядання справ

10 одиниць зберігання

5-31

1.1.41.5

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

1-92

1.1.41.6

групування документів за 10 ознаками формування справ документів

10 документів

2-92

1.1.41.7

систематизація карток на справи з заголовками:

 

 

1.1.41.7.1

за структурною і тематичною ознаками

10 карток

1-46

1.1.41.7.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

-”-

0-69

1.1.41.8

редагування заголовків

10 заголовків

4-66

1.1.41.9

погодження статей номенклатур справ з І установами

1 стаття

0-73

1.1.41.10

індексування статей номенклатур справ

10 статей

3-67

1.1.41.11

складання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказівка

174-89

1.1.41.12

оформлення номенклатур справ

1 номенклатура

58-30

1.1.42

Погодження документів 3 питань організації діловодства і архівної справи:

 

 

1.1.42.1

номенклатур справ

1 стаття номенклатури

0-59

1.1.42.2

описів справ

1 стаття опису

0-26

1.1.42.3

актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

1 позиція акта

0-59

1.1.43

Надання консультаційно-практичноі допомоги працівникам діловодства:

 

 

1.1.43.1

у державній архівній установі

1 консультація

14-57

1.1.43.2

в установі фондоутворювача

-”-

29-15

1.1.43.3

за телефоном

-”-

2-92

1.1.44

Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ

1 нарада (семінар)

291-48

1.2.Роботи та послуги з технічного оформлення

1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях:

 

 

1.2.1.1

I група складності

100 машинописних сторінок

138-74

1.2.1.2

ІI група складності

-”-

182-46

1.2.2

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях:

 

 

1.2.2.1

I група складності

100 машинописних сторінок

342-78

1.2.2.2

II група складності

-”-

448-29

1.2.3

Звірення документів після надрукування:

 

 

1.2.3.1

I група складності

-”-

129-42

1.2.3.2

II група складності

-”-

194-12

1.2.4

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів:

 

 

1.2.4.1

на управлінську документацію

10 заголовків

2-10

1.2.4.2

особових справ

-”-

1-53

1.2.5

Просте оправлення справ

1 одиниця зберігання

3-91

2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою

2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих і мікрофільмів, копій документів страхового фонду

2.1.1

Ремонт документів:

 

 

2.1.1.1

складний

-”-

3-91

2.1.1.2

дрібний

-”-

0-19

2.1.2

Ремонт друкованих видань:

 

 

2.1.2.1

газет:

 

 

2.1.2.1.1

формат 25 х 40 см

1 аркуш

0-29

2.1.2.1.2

формат, що перевищує 25 х 40 см

-”-

0-58

2.1.2.2

книг, журналів

-”-

0-17

2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних (палітурні та картонажні роботи):

2.2.1

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

-”-

 

2.2.2

Підшивання справ:

 

 

2.2.2.1

що містять до 25 арк.

-”-

0-99

2.2.2.2

що містять до 50 арк.

-”-

1-46

2.2.2.3

що містять до 100 арк.

-”-

2-33

2.2.2.4

що містять до 150 арк.

-”-

3-50

2.2.2.5

що містять до 150 арк. або з нестандартними сторінками

-”-

4-66

3.     Роботи  (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

3.1.         Роботи  (послуги)  з використання архівних документів

3.1.1

Тематичне виявлення документів:

 

 

3.1.1.1

Відбір справ за описами (каталогами) при  тематичному виявленні

 

 

3.1.1.1.1

машинописними

10 заголовків

0-35

3.1.1.2

Виявлення документів за справами:

 

 

3.1.1.2.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

1 одиниця зберігання до 150 аркушів

4-66

3.1.2

Виконання запитів(Без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг)

 

 

3.1.2.1

громадян:

 

 

3.1.2.1.1

за документами архіву

1 запит

174-89

3.1.2.2

юридичних осіб:

 

 

3.1.2.2.1

за документами архіву

-”-

524-66

3.1.3

Виконання тематичних запитів про встановлення(підтвердження)  окремих фактів подій, відомостей При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн.37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік,|місце події.

-”-

29-15

3.1.4

Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення(підтвердження) майнових прав(Без вартості робіт із виявлення документів.)

1 архівна довідка

17-49

3.1.5

Підготовка тематичних комплектів документів: (Без вартості робіт з виявлення документів та виготовлення копій документів.)

 

 

3.1.5.1

комплект до 30 копій

1 комплект

87-45

3.1.6

Надання архівних документів для користування в читальному залі:

 

 

3.1.6.1

справи

1 справа

7-58

3.1.6.2

описів

1 опис

1-74

3.2.         Роботи (послуги)  з виготовлення копій плівковими носіями, цифрових, копіювально-розмножувальних апаратах

3.2.1

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ:

1 документ

58-30

81-66

3.2.2

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:

 

 

3.2.2.1

складні

1 копія

0-23

3.2.2.2

прості

10 копій

0-59

3.2.3

 Копіювання на папері чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до21 х З0.см(ф. А-4)

10 сторінок копії

1-28

3.3 Наукове консультування

3.3.1

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах,  та з інших питань аналогічного характеру:

 

 

3.3.1.1

усне:

 

 

3.3.1.1.1

що не потребує додаткового вивчення

тривалість консультації до 1 академічної години

19-23

3.3.1.1.2

що потребує додаткового вивчення питання

-”-

58-30

3.3.1.2

3 підготовкою письмової відповіді(інформаційного документа)

1 довідка обсягом 5 машинописних сторінок

116-59

3.3.2

Видавання (або приймання) справ із архівосховищ:

 

 

3.3.2.1

за період після XVIII ст.

10 одиниць зберігання

4-08

3.3.2.2

описів

10 описів

2-92

3.3.2.3

оформлення анкет-заяв за запитами громадян

1 анкета-заява

5-83


Керівник апарату адміністрації                                                                                         Ю.І. Кушніренко

 

Comments