Регуляторні акти Богданівської сільської ради


Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів.

опубліковано 24 черв. 2011 р., 03:46 Адміністратор домена   [ оновлено 24 черв. 2011 р., 04:13 ]

Керуючись законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-ІУ від 11.09.2003 р. постійної комісії Богданівської сільської ради будуть виносити на розгляд сесії Богданівської сільської ради проект рішень «Правила благоустрою на території сіл Богданівка та Залісся» та «Про встановлення місцевих податків та зборів». Розробником цих документів виступає Богданівська сільська рада. Просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07433, село Богданівка вул. Леніна, 219 Броварського району Київської області тел. 5-04-63.

Рішення, додатки до них та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Броварської РДА.

Зауваження від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проектів рішень секретарем Богданівської сільської ради М.М.Кочубеєм.


Проект рішення «Правила благоустрою території сіл Богданівка та Залісся. 


З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території сіл Богданівка та Залісся відповідно до п.6 частини 1 ст.10 закону України «Про благоустрій населених пунктів» ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 2 ст.5 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» Богданівська сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Правила благоустрою території сіл Богданівка та Залісся, що додаються.
 2. Встановити, що на період до складання та затвердження у встановленому порядку схем обмежень використання територій об’єктів благоустрою, схем меж об’єктів благоустрою села з визначенням балансоутримувачів цих об’єктів, а також меж територій закріплених за підприємствами, установами та організаціями. 
 3. Виконавчому комітету Богданівської сільської ради забезпечити закріплення за підприємствами, установами, організаціями та громадянами об’єктів благоустрою, належних до утримання шляхом укладення відповідних договорів з комунальним підприємством «Богданівське».
 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, дотримання природоохоронного законодавства та екології.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
рішення Богданівської сільської ради «Про затвердження Правил 
благоустрою території сіл Богданівка та Залісся»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. «1160-ІУ та Методика проведення аналізу впливу регуляторного акту , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Богданівської сільської ради « Про за твердження Правил благоустрою території села Богданівка та Залісся» як регуляторного акту.

1.Опис проблеми

Благоустрій сіл Богданівка та Залісся відповідає в повному обсязі вимогам Закону України «Про благоустрій населених пунктів» , Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» інших законодавчих актів , що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території».

Стан освітлення , озеленення , вулично- дорожньої мережі, чистота сіл являється оцінкою як місцевої влади , так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день правила благоустрою сіл Богданівка та Залісся не розроблені .

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території сіл у належному стані , їх санітарного стану.

В даний час немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання населенням та органом місцевого самоврядування , немає єдиного систематизованого нормативно – правового акту , до якого можна б апелювати з тим , щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно – правових актів вищих органів державної влади , пов’язана із тим , що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає , що Правила благоустрою території населеного пункту – це нормативно – правовий акт , яким установлюється порядок благоустрою та утримання території.

2.Визначення цілей державного регулювання

Метою даного регулювання є:
 • створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; 
 • збереження і охорона навколишнього природного середовища; 
 • забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 
 
3.Альтернативи

Альтернатива 1. Користуватись Законом України «Про благоустрій населених пунктів».Стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає , що Правила благоустрою населеного нормативно – правовий акт , яким установлюється порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються органами місцевого самоврядування . Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених правил отже, дана альтернатива неприйнята через те, що в даному Законі є пряма вказівка на розробку і затвердження Правил благоустрою території в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою в селах Богданівка та Залісся забезпечить:
 • дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території; 
 • чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою; 
 • розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання , населенням та органом місцевого самоврядування ; 
 • наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини , що виникають у сфері благоустрою сіл , визначає правові , економічні , екологічні , соціальні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини таким чином , єдиним прийнятим заходом є розробка та затвердження Правил благоустрою в селах Богданівка та Залісся нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства. 

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Рішення встановлює:

1.Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в селах Богданівка та Залісся які визначаються:
  • учасників правовідносин у сфері благоустрою; 
  • об’єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; 
  • обмеження при використанні об’єктів благоустрою; 
  • права і обов’язки підприємств, установ , організацій усіх форм власності у сфері благоустрою селах Богданівка та Залісся; 
  • встановлюються заборони , щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; 
  • основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі. 

2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.Закріплення за суб’єктами господарської діяльності територій прибирання очищення від снігу та здійснення протипожежних заходів.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначення цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягнення мети, визначеної в пункті 2 цього Аналізу є можливим завдяки затвердженням рішенням сесії Богданівської сільської ради Правил благоустрою.

Розробка рішення Богданівської сільської ради здійснюється за принципами:
 • законності; 
 • гласності (відкритості та загальнодоступності); 
 • колегіальність; 

6.Визначення показників результативності рішення

1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою в селах , кількість несанкціонованих звалищ сміття.

2. Субєктами господарювання та/або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд , об’єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання , збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг комунального підприємства робіт по прибиранню сміття , снігу, криги, протипожежних заходів. Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість суб’єктів господарювання , в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

3. У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.03р. №1160-ІУ рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб , які:
  • отримують регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради; 
  • отримують регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в «Правилах благоустрою» 

7.Обгрунтування терміну дії регуляторного акта

Рішення є результатом нормативно-правовим актом , який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території сіл Богданівка та Залісся термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби , за підсумками аналізу відстеження його результативності , у нього вноситимуться зміни та корегування .Ризик зовнішніх чинників відсутній , так як впровадження 2Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в селі Богданівка та Залісся відповідає чинному законодавству.

8.Визначення заходів відстеження результативності акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки , рейди інспекції з благоустрою, та громадських інспекторів та їх оперативна інформація , щодо рівня благоустрою сіл , а також кількість порушень Правил благоустрою.


Секретар сільської ради М.М.Кочубей


Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» 


Керуючись ст.143 Конституції України та відповідно до п.8.3 ст.ст.8,10, п.п.12.3, 12.4,12.5 ст.ст.12,266,267,268 п.5 розділу ст.ст. «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, Богданівська сільська рада Броварського району Київської області.

ВИРІШИЛА: 

 1. До отримання в податковому органі торгових патентів, в тому числі пільгових і короткотермінови , сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснювати за ставками, встановленими у додатку до цього рішення
 2. Виконавчому органу Богданівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення із додатками до органу державної податкової служби Броварського району. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань планування бюджету , фінансів і цін. 

Сільський голова Г.М.Дуженко


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
Рішення Богданівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» 

1. Визначення та аналіз проблем.

Важливість проблем при затвердженні податків та зборів полягає в тому , щоб поповнити місцевий бюджет та врегулювати порядок справляння місцевих податків і зборів. Причиною виникнення проблем є прийняття Податкового кодексу України , виконання вимог указу президента України «Про спрощену систему оподаткування , обліку та звітності суб’єктів малого підприємства» від 03.07.1998р. №727/93. Вказану проблему можна розв’язати за рахунок ринкових механізмів. Відповідно до діючого законодавства , місцеві податки і збори , їх ставки та порядок сплати затверджуються сільською радою.
 
2. Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері , спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку сіл Богданівка та Залісся.

3.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей.
 • забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 
 • повністю відповідає потребам у вирішенні проблем; 
 • встановлює порядок , розмір ставок місцевих податків та зборів , які надходять до сільського бюджету ; 

Від сплати податків можуть буди звільнені:
 • інваліди першої і другої групи; 
 • фізичні особи які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
 • пенсіонери за віком; 
 • ветерани війни та особи , на яких поширюється закон України «Про статус ветеранів війни , гарантії їх захисту; 
 • особи які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

4.Опис механізмів та заходів , які забезпечать розв’язання цілей у разі прийняття регуляторного акту

Відповідно до ст.12 розділ 1.Податкового Кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати розмір місцевих податків і зборів в межах встановлених граничних розмірів ставок.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Дія регуляторного акту може позитивно вплинути на подолання кризових явищ в економіці села та впорядк5ування порядку справляння місцевих податків і зборів. При впорядкуванні цього регуляторного акту:
 • збільшиться надходження до місцевого бюджету; 
 • зменшаться видатки на соціальні потреби; 
 • регулювання порядку справляння місцевих податків і зборів4 
 • вирішення частини соціальних проблем села за рахунок зростання доходної частини сільського бюджету. 

6.Обгрунтування строку дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акту не обмежений , якщо іншого не буде передбачено законом. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками його результативності.

7.Визначення показників.
 • збільшення надходжень до місцевого бюджету ; 
 • збільшення суспільних благ; 
 • врегулювання порядку справляння податків і зборів . 

8.Заходи за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.
 • суб’єкти підприємницької діяльності –платники єдиного податку; 
 • інваліди першої і другої групи; 
 • фізичні особи які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
 • пенсіонери за віком; 
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється закон України «Про статус ветеранів війни , гарантії їх захисту; 
 • особи які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. 
Базове відстеження :дані за квартал з дня набуття чинності рішення Богданівської сільської ради .

Секретар Богданівської сільської ради М.М.Кочубей

1-1 of 1