Про затвердження нормативної грошової оцінки земель

Проект

Літочківська сільська рада 
Броварського району Київської області

РІШЕННЯ 

від _________________ 2011 року № ___________ 

Про затвердження нормативно-грошової оцінки
земель сіл Літочки, Соболівка

Розглянувши розроблену ТОВ " ЗемЮрКонсалтинг" технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів Літочки, Соболівка Броварського району Київської області, керуючись п. 12 Земельного кодексу України. Законом України, "Про грошову оцінку земель" від 11.12.2003 № 1378-ІV, п.1 ст.26 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи позитивні висновки державної експертизи землевпорядної документації села Літочки від 10 лютого 2010 № 11-6 НО, села Соболівка від 10 лютого 2010 року № 10-6 НО Головного управління, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів сіл Літочки, Соболівка Літочківської сільської ради Броварського району Київської області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра
с. Літочки - 47,67 (сорок сім грн. 67 коп.);
с. Соболівка - 5,72 (п'ять грн. 72 коп.)

2.Ввести в дію технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель сільських населених пунктів сіл Літочки, Соболівка з 26 лютого 2010 року.


Сільський голова О.В.Дасік


Аналіз регуляторного впливу 
рішення Літочківської сільської ради
Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів Літочки, Соболівка. 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Літочківської сільської ради "про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в межах сільських населених Літочки, Соболівка Літочківської сільської ради" підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.
Відповідно до ст. 18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. В межах населених пунктів Літочківської сільської ради Броварського району Київської області(с.Літочки,Соболівка) така оцінка проведена у 1998 році Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук та затверджена розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 02.03.1999 року за № 55).

З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

Враховуючи те, що уже завершився семирічний термін її дії в …… року Літочківською сільською радою укладено договір з ТОВ "ЗемЮРКонсалтинг" щодо розробки нової нормативної грошової оцінки земель наших населених пунктів. Робота виконана. розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення нормативно-грошової оцінки земель в межах населених пунктів Літочківської сільської ради пройшла експертизу в Державному комітеті України із земельних ресурсів, про що є відповідний висновок.

Прийняття цього регуляторного акта- рішення сільської ради "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів Літочківської сільської ради/ сіл Літочки, Соболівка/для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки та комунальної власності.

2 Визначення цілей регулювання:
  • визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки в межах населених пунктів Літочківської сільської ради /сіл Літочки, Соболівка/; 
  • врегулювання правовідносин між муніципальним власником на землю ( Літочківська сільська рада) та суб'єктами земель них відносин; 
  • стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок; 
  • збільшення доходів сільського бюджету від надходжень плати за землю; 
  • задоволення інтересів держави та територіальної громади, направлення додаткових коштів на здійснення програм соціал но-економічного розвтку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативними досягненнями визначених цілей є:

1. Застосування для визначення плати за землю ставки земельного податку за земельні ділянки, грошову оцінку проведену в 1998 році Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук та затверджена розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 02.03.1999 року за № 55 з урахуванням коефіцієнтів індексації за минулі роки 1,588, але з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

2. Прийняття проекту цього регуляторного акта- рішення Літочківської сільської ради " Про затвердження нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів Літочківської сільської ради сіл Літочки, Соболівка".

Оцінюючи зазначені альтернативи, превага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягення цілей дозволяє вирішити визначені проблеми і повній відповідності з вимогами Закону України "про місцеве самоврядування в Україні", тому що й цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливості роботи сільської ради, виконавчого комітету.

4. Опис механізмів і заходів. які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Розробка і запровадження нормативно - правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України "Про оцінку земель ", дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснена шляхом визначення:
  • рішенням Літочківської сільської ради чіткого строку вводу і дію нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів сільської ради; 
  • органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів сільської ради.
Comments