Агропромисловий комплекс

Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (далі - часткова компенсація вартості насіння)

Через уповноважений банк
компенсується 80% вартості насіння (без ПДВ), 
але не більше 80 000 гривень 
на одне фермерське господарство або СОК

   Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:
  Крок 1. придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва або у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію.
З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384

   Крок 2. сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:
   - копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);
    -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);
   - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, - у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   - довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

   Крок 3. подати до уповноваженого банку заявку, підтверджуючі документи та наступні копії:
   сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
   сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
   платіжного доручення про оплату за насіння;
   накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
   акта про висів придбаного насіння.

   У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:
  атестат на насіння - на базове насіння;
  свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;   
   свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

   Крок 4. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку
   Документи для отримання часткової компенсації уповноваженими банками подаються до Мінагрополітики двічі на рік
до 10 липня та 01 грудня поточного року.

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
   Компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання та техніки вітчизняного виробництва без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 000 000 гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
   Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (далі – кооператив) молочарського, м’ясного, плодово-ягідного, овочевого напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин.

   Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на сайті Мінагрополітики http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

   Крок 2. сплатити 100 % вартості обладнання та техніки і ПДВ

   Крок 3. отримує обладнання/та техніку з підтвердними документами щодо його передачі

   Крок 4. до 1 листопада подає до регіональної комісії з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, утвореної структурним підрозділом облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку (м.Київ, вул.Велика Васильківська, 13/1, к.306, тел. (044) 234-45-87) в паперовому вигляді заявку та такі підтвердні документи:
   копію статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для кооперативу та фермерських господарств – членів кооперативу);
   відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для членів кооперативів плодово-ягідного, овочевого, напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);
   довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, - у паперовій або електронній формі;
   довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу;
   копію платіжного доручення;
   акт приймання-передачі техніки та обладнання;
   свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

   Крок 5. отримує на поточний рахунок компенсацію 70 відсотків вартості без урахування ПДВ придбаної техніки та обладнання
  

 Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
   Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва
   25 %
   за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»
   за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»

   15%
   за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

   Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики за посиланням http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

   Крок 2. закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва

   Крок 3. подати до уповноваженого банку заявки за двома програмами та підтвердні документи:   
   - копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
   -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
   - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   - довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом
   - копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк
   - акт приймання-передачі техніки та обладнання

   Крок 4. отримати компенсацію на рахунок в державному банку


Здешевлення кредитів

Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу 
передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через уповноважений банк
   у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку,
   що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт
   до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для покриття виробничих витрат;
   до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення

   Крок 1. відкрити рахунок в уповноваженому банку через кредитний договір

   Крок 2. подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи:
   - копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);
   -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);
   - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   - довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

   Крок 3. взяти кредит для покриття виробничих витрат або витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

   Крок 4. щомісяця отримувати компенсацію за сплачені відсотки за кредитним договором в уповноваженому банку.


Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими дорадчими послугами сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації 
у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень на 1 фермерське господарство чи СОК 
   Крок 1. укласти договір про надання дорадчих послуг 

    Крок 2. надати дорадчі послуги згідно з договором

   Крок 3. скласти акт наданих послуг

   Крок 4. подати заявку та підтвердні документи до державного банку:

   Крок 5. отримати компенсацію

   Бюджетна субсидія на (1 гектар) новоствореним фермерським господарствам (у перші три роки після його створення для провадження сільськогосподарської діяльності)

   Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство

   Крок 1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:
   - копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
   -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
   - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   - довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

    Крок 2. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.


Бюджетна субсидія фермерським господарствам 
(крім новостворених) 

    Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у розмірі 12 тис грн на одного члена ФГ, але не більше 40 000 гривень на одне фермерське господарство
   Фермерському господарству, голова якого на момент надання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається відразу у максимальному розмірі без врахування інших членів господарства.

   Крок 1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:
   - копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
   - відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
   - копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік для фермерського господарства, а зареєстрованим в поточному році, - копію фінансового звіту за останній квартал;
    - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   - довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

    Крок 2. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

   Контактні дані Київського  регіонального відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств 

 (044) 235 27 08 (м. Київ, вул. В. Васильківська, 13/1, к. 317)

kiev_udfpfg@ukr.net

Панасюк Василь Васильович - директор відділення

097 875 25 59

 

Доній Ольга Опанасівна – головний спеціаліст

097 253 14 02

 

 Сортооновлення та сортозаміна —
шлях до підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур

   Однією з основних цілей сільськогосподарського виробництва є отримання високого врожаю з високою якістю продукції. А відтак, важливу роль, окрім агротехнологічних прийомів та погодних умов, відіграє насіннєвий матеріал. Використання якісного насіння є важливим кроком до отримання дружніх сходів і в результаті високого та якісного врожаю.
   При використанні високоякісного сортового насіння в виробництві протягом багатьох років погіршуються його сортові і насінневі якості в результаті механічного і біологічного засмічення, ураження хворобами і шкідниками, порушення насінницької агротехніки і умов зберігання. Урожайність сортів залежить від дії багатьох факторів, тому завданням насінництва є збереження генетичного потенціалу продуктивності, збереження сортових і врожайних якостей насіння всіх рекомендованих до вирощування сортів. Саме тому у насінницькій роботі здійснюються два основних процеси - сортозміна і сортооновлення.
   Сортозаміна – це повна заміна на виробничих посівах одного старого сорту на інший новий сорт. Як правило, нові сорти істотно перевищують старі по врожайності і інших селекційно цінних ознаках. Тому, сортозаміну необхідно проводити швидко, протягом одного, максимум двох років. При цьому скоріше і повніше використовуємо біологічні і господарські переваги нового сорту, і разом з тим позбавляємось тиску хвороб і шкідників, які супроводжували старий сорт.
   Сортооновлення – це заміна сортового насіння, низьких репродукцій, у якого погіршилися сортові і біологічні якості, на насіння того самого сорту, але вищих репродукцій.
   Сортооновлення проводиться елітою, або першою репродукцією, в певні строки, прийняті науково-дослідною установою в зоні її діяльності.
   Для вчасного проведення сортооновлення суб’єкту господарювання необхідно дотримуватися певних правил:
   - посів проводити насінням не нижче 2-ї генерації;
   - сортооновлення проводити насінням категорії базове (супереліта, еліта), або сертифіковане, але не нижче 1-ї генерації;
   - дотримуватись технології вирощування сільськогосподарських культур, особливо на насінницьких ділянках, з метою збереження сортових та посівних якостей насіння. 
   Зернове виробництво для нашої держави є найбільш пріоритетною та стратегічно важливою галуззю агропромислового комплексу, а тому без підвищення ефективності системи насінництва неможливий подальший його ефективний розвиток.
Відділ 
контролю в сфері насінництва та розсадництва
управлфння фітосанітарної безпеки 
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області       Зберігання насіннєвого матеріалу та контроль якості

   Щоб насіння не втратило посівні якості, його потрібно зберігати в обладнаних насіннєсховищах згідно плану ро зміщення насіння по культурах, сортах і репродукціях. Розмір насіннєсховища визначають, виходячи із розрахункової кількості насіння, яке залишається на тривале зберігання (середня об'ємна маса насіння 0,75 т/м3). Основні вимоги до насіннєсховищ: 
   - Надійна ізоляція насіння від атмосферних та ґрунтових вод, різких перепадів температури та проникнення гризунів, шкідливих комах і птиці (Сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників); 
   - Запобігання змішуванню або взаємозасммічуванню насіння (В суміжних засіках забороняється складувати насипом насіння важковідокремлюваних культур, а також різні сорти однієї культури. Висота насипу для зернових і зернобобових культур не повинна перевищувати 2м, олійних – 1м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3м. Насіння, затароване в мішки, штабелюють етикетками назовні на дощаних настилах або піддонах на відстані від підлоги не менше 15см, від стін сховища і між штабелячми 70см.) 
   - Вільний доступ для огляду і відбору проб до кожної партії насіння (Розміри штабелів та відстань між ними повинні забезпечувати доступ для відбирання проб насіння з будь-якого місця. Для зручності приймання, відпускання насіння й догляду за ним між штабелями залишають технологічні проходи завширшки не менше 1,5м.); 
   - Можливість природньої вентиляції або облаштування для активної вентиляції; 
   - Забезпечення легкої дезінсекції приміщення і насіння; 
  Для зберігання насіння у мішках склад потрібно забезпечити дерев’яними піддонами (настилами), висотою не менше 10 см. Також насіннєві склади до початку збирання врожаю мають бути перевірені на наявність необхідних знарядь та інвентарю, бланків документів, етикеток. Складські приміщення повинні бути обладнані засобами пожежогасіння.
   На зберігання повинно засипатись лише насіння очищене від домішок які є джерелом самозігрівання (рослинні рештки, насіння бур’янів, живі комахи та ін.), розвитку хвороб і шкідників, та доведене за вологістю до вимог державних стандартів.
  Зберігання проводять залежно від вологості зерна та його призначення. Зерно, яке спрямовують на переробку чи зберігання, повинно мати вологість, встановлену нормативними документами (стандартами) залежно від культури та її призначення. Пшеницю, жито, ячмінь зберігають за вологості зерна 14–15%, овес — 13–14, горох — 15–16, ріпак — 7–8%. Для тривалого зберігання вологість зерна додатково знижують на 1–2%. У процесі зберігання створюють такі умови, які забезпечують стійкість продукції, запобігають її ушкодженню шкідниками, ураженню хворобами, зволоженню й самозігріванню.
   Насіннєвий матеріал зберігають у закритих зерноскладах насипом чи запакованим. Висота насипу не має перевищувати 2 м, у сховищах із активною вентиляцією — 3 м. Не допускають розміщення у суміжних засіках насіння важковідокремлюваних культур (наприклад, жито і пшеницю, ячмінь і овес). Щоб насіння не змішувалось, засіки не досипають на 15–20 см, встановлюють їх на відстані 0,5 м від зовнішніх стін сховища. Запакованим зберігають насіння добазових, базових категорій, а інколи й перших репродукцій. Мішки вкладають штабелем на піддони з віддаленням від підлоги на 15 см, а від стін — на 70 см.+
   Якість зібраного зерна контролюють як у процесі післязбиральної обробки (застосовують внутрішньогосподарський контроль якості), так і на стадії зберігання (здійснюють державний контроль готової продукції). Насіннєвий матеріал контролюють за показниками, встановленими для зберігання кожної культури згідно з вимогами ДСТУ 2240-93. Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно. Облік насіння, його рух, якість відображають у «Шнуровій книзі обліку насіння» встановленої форми.
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

 

   03 липня співробітниками Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області спільно з працівниками відділу агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації проведено рейд по сільськогосподарських підприємствах Броварського району, що проводять збирання зернових культур та заготівлю грубих кормів.

  Під час рейду розповсюджено листівки та проведено роз’яснювальні бесіди з керівниками та працівниками сільськогосподарських підприємств, з роз’ясненням правил забезпечення збереження врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж. 

 


Оголошення

про прийом заявок і документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами

 

Комісія з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам  Київської області оголошує про прийом заявок і документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами.

Комісія приймає документи відповідно до переліку, встановленого пунктом 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України           від 07 лютого 2018 року № 106 (із змінами).

Заявки приймаються у період починаючи з дати оприлюднення цього оголошення до 01 листопада 2019 року секретарем комісії за адресою:           м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, к.306. Телефон: 044-234-45-87.Розсаду – на город!

   Травень – останній місяць весни, гаряча пора для овочівників. Уже наприкінці квітня – на початку травня у теплій землі ростуть цибуля, ревінь, редиска, салат, спаржа, кріп, щавель. Починаючи з другої-третьої декади, висаджують розсаду помідорів, перцю, баклажанів, а в останніх числах травня і на початку червня – розсаду білоголової капусти середньопізніх та пізньостиглих сортів.
   Щоб ваша розсада не хворіла і швидко прижилася, її потрібно правильно і своєчасно посадити у відкритий грунт на постійне місце. Будь яка пересадка для рослин - це завжди стрес. Наше завдання - зробити все можливе, щоб молоді рослинки (розсада) помідорів, огірків, баклажанів, перцю, капусти перенесли пересадку з мінімальним стресом. 
   Правильне висаджування розсади забезпечить багатий врожай овочів.Щоб розсада перенесла пересаджування з мінімальним стресом, її потрібно загартувати до умов навколишнього середовища. За декілька днів до висаджування розсади у відкритий грунт, її потрібно виносити на відкрите повітря, спершу на 15 хв, потім на 30 хв, годину, дві…., аж тоді висаджувати на постійне місце у відкритий грунт. 
   Грядку для висаджування розсади будь-яких культур найкраще готувати з осені. Для цього відразу після збирання врожаю її перекопують на штик лопати. Грудки не розбивати - це дозволить грунтові краще промерзати взимку, завдяки чому загине значна частина личинок шкідників і хвороботворних мікроорганізмів.
Навесні грунт дезінфікують гарячим (70-80 ° С) розчином мідного купоросу (1 ст ложка мідного купоросу на 10 л води), витрачаючи на 1 кв м 1-1,5 л засобу. Після по поверхні грунту рівномірно розсипають органічні добрива (3-4 кг гною, торфу або перегною на 1 кв м), суперфосфат (1 ст. л. на 1 кв м), сульфат калію (1 ст л на 1 кв м) і деревну золу (1 ст на 1 кв.м). Потім грунт перекопують і розрівнюють граблями. 
   При висадці розсади треба врахувати багато факторів: погодні умови, вимоги рослин до температури ґрунту і повітря, правильно обраний вік розсади, народні прикмети. Не поспішайте висаджувати розсаду у відкритий ґрунт якомога раніше. Рано висаджена розсада має високі шанси загинути від холоду, вітру чи інших весняних факторів. 
   Дотримання температурного режиму при висаджуванні розсади – не примха, а одна з обов’язкових умов отримання високого врожаю. Якщо температура ґрунту нижча, ніж потрібна рослині, стрес від несприятливих умов надовго затримає розвиток висадженої розсади, зменшить у результаті врожай. Якщо ґрунт прогрівся до 12 °С – можна висаджувати розсаду селери; якщо 15 °С – томати і перець; огірки можна висаджувати за прогрівання ґрунту до 16 °С вночі та 18 °С вдень (за 10 °С ріст припиниться). Для висаджування розсади помідорів оптимальна середньодобова температура – 15–20 °С (вночі має бути не нижче 15 °С). 
   Якщо сіяли розсаду самі, то її вік знаєте точно. А якщо довелося купувати? Висота, товщина стебла, кількість листя допоможе з’ясувати, чи розсада готова до висаджування. Висаджувати можна таку, що досягла розмірів:
   Перець заввишки 18–20 см, стебло завтовшки 4–5 мм, має 7–9 листочків.
   Томат заввишки 20–25 см, стебло завтовшки 5–7 мм, має 7–9 листочків.
   Капуста білокачанна рання заввишки 20–25 см, стебло завтовшки 5–7 мм, має 5–7 листочків.
   Капуста білокачанна середня заввишки 20–22 см, стебло завтовшки 4–5 мм, має 5–6 листочків.
   Капуста білокачанна пізня заввишки 18–20 см, стебло завтовшки 4–5 мм, має 5–6 листочків.
   Капуста цвітна заввишки 20–22 см, стебло завтовшки 5–7 мм, має 5–6 листочків.
   Огірок, кавун, диня заввишки 12–16 см, стебло завтовшки 5–6 мм, має 3–5 листочків.
   Салат заввишки 5–8 см, стебло завтовшки 1–2 мм, має 4–6 листочків.
   Селера заввишки 8–12 см, стебло завтовшки 1–3 мм, має 4–5 листочків. 

   Гарних Вам врожаїв. 
   Головний спеціаліст 
   відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва 
   Управління фітосанітарної безпеки 
 Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області  


Інформацію 
про стан завершення комплексу осінньо-польових робіт в господарствах 
Броварського району у 2018 році. 

   У Броварському районі сільськогосподарську діяльність здійснюють понад 200 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.

   Основу агропромислового комплексу Броварщини на сьогоднішній складає 35 потужних сільськогосподарських підприємств.
   Загальна посівна площа підприємств в поточному році складала 25,6 тис. гектарів.

   Під урожай 2019 року посіяно озимих культур загальною площею - 4000 гектарів, в т. ч.: 
* озимої пшениці — 3050 гектарів; 
* жита - 300 гектарів; 
* озимого ячменю - 40 гектарів;
* озимого ріпаку - 600 гектарів.

   При проведенні посівної озимих культур використано підприємствами1 020 кг протруйників насіння та 600 тон мінеральних добрив (нітроамофоски ) для підживлення рослин.

   Значне зменшення посівних площ під урожай 2019 року виникло в наслідок складних погодних умов, а саме аномально засушливої погоди, в оптимальні агротехнічні строки для посіву озимих культур.

   В поточному році зернових культур зібрано 107330 тон з площі 16042 га. З яких:
   - озимі --- 5722 га, зібрано – 18 тис. 656 тон, а саме:
     * озима пшениця 4642 га, зібрано 16245 тон, урожайність 35 ц/га;
     * озиме жито 1.040 га, зібрано 2313 тон, урожайність 22 ц/га;
     * озимий ячмінь 40 га, зібрано 98 тон, урожайність 25 ц/га.
   - ярі---10320 га, - зібрано – 860 тон а саме: 
     * яра пшениця 90 га, зібрано 120 тон, урожайність 13 ц/га;
     * ярий ячмінь 156 га, зібрано 251 тон, урожайність 16 ц/га;
     * овес 200 га, зібрано 474 тон, урожайність 24 ц/га;
     * гречка 30 га, зібрано 15 тон, урожайність 0,5 ц/га;
     * кукурудза - 9844 га, зібрано -86019 тон, урожайність 87 ц/га.
   - технічні культури посіяно на площі – 6531 га: з яких зібрано- 12.910 тон урожаю.
     * соняшник 3751 га, зібрано 8340 тон, урожайність 22 ц/га;
     * ріпак 860 га, зібрано 1795 тон, урожайність 21 ц/га;
     * соя 1920 га, зібрано 2775 тон, урожайність 14,5 ц/га.

    При збиранні сої та соняшника використано 7 тон гербіциду-десиканту (для дозрівання культур).

   Кормові культури посіяно на площі – 784,3 га.- з як зібрано – 9.385 тон. Із них:
   * коренеплоди кормові 0,30 га, 21 тон, 700 ц/га;
   * кукурудза кормова 440 га, зібрано 7920 тон, урожайність 180 ц/га;
   * трави однорічні на сіно 100 га, зібрано 370 тон, урожайність 37 ц/га;
   * трави багаторічні на сіно 244 га, зібрано 1074 тон, урожайність 44 ц/га.

    Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві було посіяно на площі – 451,5 га. та відповідно зібрано – 24.894 тон урожаю, а саме:
   * картопля 348 га, 6 264 тон, 180 ц/га;
   * овочеві культури 103,5 га, 18 630 тон, 1800 ц/га.

   Завдяки плідній та наполегливій праці колективів сільськогосподарських підприємств до районного та сільських, селищних бюджетів надійшло понад – 44 млн грн. із них:
   - ПДФО- 41 млн. 160 тис;
   - Єдиний податок- 1 млн. 733 тис.;
   - Оренда землі -1 млн. 240 тис.

  
   Семінар-навчання по оформленню відомостей фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби. 

  4 жовтня 2018 року в примащені Броварської райдержадміністрації відділом агропромислового розвитку спільно з представниками Департаменту агропромислового розвитку Київської області проведено семінар-навчання для спеціалістів органів місцевого самоврядування, які займаються оформленням відомостей фізичних осіб, що мають право на отримання дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107.

   На семінарі були обговорені питання, які виникають у спеціалістів органів місцевого самоврядування під час прийняття та оформлення належним чином пакету документів від фізичних осіб для отримання дотації за молодняк.


Оперативна нарада у голови Броварської районної державної адміністрації

   23.05.2018 відбулася оперативна нарада у голови Броварської райдержадміністрації Клименко М.Ф., щодо проблем проїзду сільськогосподарської техніки різної категорії по дорогам Броварського району під час проведення сільськогосподарських робіт.

   Неодноразово до адміністрації зверталися керівники сільськогосподарських підприємств Броварського району з проблемою використання доріг району сільськогосподарською технікою та проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми.

   У нараді взяли участь: керівники сільськогосподарських підприємств, заступник райдержадміністрації Плакся Ю.С, начальник відділу агропромислового розвитку Шибіко С.П., директор Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації Шупик С.П, начальник відділу юридичного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації Шишела А.І., начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації Литвиненко Л.Д., начальник сектору патрульної поліції Броварського відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шуб В.С., заступник начальника Управління Патрульної поліції в Київській області Чудо П.В., начальник відділу надання адміністративних послуг Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Ткаченко К.В.

   Голова райдержадміністрації Клименко М.Ф. зазначив що дане питання є дуже важливим, і потрібно знайти шляхи його вирішення.

   В той же час Директор департаменту Шупик С.М. розповів, що з початком періоду весняно-польових робіт на нарадах, та безпосередньо до керівництва департаменту агропромислового розвитку почали надходити повідомлення від сільськогосподарських товаровиробників про накладення штрафів на водіїв великогабаритної та великовагової сільськогосподарської техніки, за порушення правил дорожнього руху.
    
   Безумовно, безпека руху – це найголовніше. Та продовольча безпека теж не менш важлива.
   В силу сучасного розвитку машинобудування та збільшення оброблюваних площ сільськогосподарських угідь, впровадження нових технологій обробітку полів, що вимагає від сільськогосподарських підприємств застосовувати потужну техніку та обладнання, яка фактично вся відповідно до Правил дорожнього руху належить до великогабаритних і великовагових транспортних засобів. Рух таких транспортних засобів автомобільними дорогами здійснюється за спеціальними правилами на підставі дозволу на участь у дорожньому русі.

   На даний час не зовсім налагоджено механізм отримання сільгосппідприємствами дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативи.

   З огляду на вищевказане на оперативній нараді було прийнято рішення, що Броварська райдержадміністрація та департамент агропромислового розвитку буде сприяти співпраці через центри подання адміністративних послуг, для подання відповідного пакету документів , та подальшою передачею його до органів Національної поліції України.

   

   

«Зупинися, людино, на мить...»
                                                                                                                                                                                                    Зупинися, людино, на мить…
                                                                                                                                                                                                    І відчуй, як планеті болить.
                                                                                                                                                                                                    Як із серця крик вирина…
                                                                                                                                                                                                    Зупинися…Земля в нас одна!


   22 травня 2018 року на базі Центральної районної бібліотеки комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система» відбувся екологічний бібліосейшн «Зупинися, людино, на мить...», присвячений Міжнародному дню біологічного різноманіття та 25-річчю набрання чинності Конвенції про його охорону.

    З вітальним словом до присутніх представників сільських рад звернулися заступник голови Броварської районної ради Гоголіна А.В. та заступник голови Броварської райдержадміністрації з гуманітарних питань Плакся Ю.С., зазначивши, що біорізноманіття — це один із фундаментальних феноменів, який характеризує прояви життя на Землі, а зниження його рівня займає особливе місце серед головних екологічних проблем сучасності. Головне завдання Міжнародного дня біологічного різноманіття — звернути увагу громадськості на проблему безповоротного зникнення на Землі багатьох представників флори і фауни. 

  
           
   Після презентації книжково-документальної експозиції «Біорізноманіття: особливості минулого, проблеми сьогодення, погляд у майбутнє» та виставки творчих робіт учасників княжицької «Студії образотворчого мистецтва «Натхнення» (керівник – Жданова О.М.) «Вічне відродження Матері Природи» відбулися відео-інформіна «Українські реформи. Реформа охорони довкілля» та літературно-музична тертулія «Мистецьке сузір’я Броварщини», у якій взяли участь вихованці КЗ БРР «Школа естетичного виховання» (Дитяча школа мистецтв), керівник – Бахметова С.А. та члени любителів української пісні клубу за інтересами «Джерело» Зазимської бібліотеки-філії № 12 КЗ БРР «Броварська РЦБС», керівник – Барбон А.М.

  

   Юні таланти та їхні керівники виконували під музичний супровід бандури і фортепіано українські народні й авторські пісні, танцювали.

    

   Захід відбувся в теплій дружній атмосфері та закінчився смачним частуванням для малечі.

«Державна підтримка галузі тваринництва»

   Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (далі - Порядок) передбачено спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (далі – дотація за молодняк).

   Відповідно до пункту 9 Порядку дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняку великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

   Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняку у розмірі: 

    за період утримання молодняку віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняку віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняку віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняку.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняку - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики (буде повідомлено додатково).

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняку станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

 Відповідно до листа Державного підприємства «Агенство з ідентифікації та реєстрації тварин» Київської філії від 16.03.2018 № 12.10-22 надано роз’яснення, що з метою вчасного надання інформації з Єдиного державного реєстру тварин необхідно запити надсилати за адресою обласного відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Агенство з ідентифікації та реєстрації тварин» (вул. Сім’ї Хохлових, 15, оф.421, м. Київ, 04119, тел.: (044) 5012248, +380672344706, e-meil: kv@agro-id.gov.ua. При формуванні запиту обов’язково вказати інформацію про населений пункт (пункти) район, область. Окремо по власнику тварини, вказати:

1)  ПІП фізичної особи – власника тварини;

2) Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

3) Адресу місцезнаходження господарства фізичної особи.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняку.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку фізичних осіб до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики (буде повідомлено додатково), і подають її до департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації  в паперовому та електронному вигляді, за адресою: вул. Велика Васильківська, 13/1,   м. Київ, 01004; e-meil: kancelaria.daprkoda@gmail.com; 2345134@ukr.net. Довідки по телефону: (044) 234 51 34.

                                    

Про встановлення заборони лову водних біоресурсів у зимовий період 2017-2018 років 

   Наказом Київського рибоохоронного патруля від 26.10.2017 № НОД-110/6 «Про встановлення заборони лову водних біоресурсів у зимовий період 2017-2018 років» затверджено Перелік та межі Зимувальних ям у районі діяльності Київського рибоохоронного патруля,де забороняється вилов водних біоресурсів з 01.11.2017 до початку весняно- літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2018 року та заборонено проведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, добування піску та гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій.Топ-10 порад фермерам, які вирішили займатися інтенсивним садівництвом. 

   В Україні хороші ґрунтово-кліматичні умови для вирощування плодово-ягідних культур (44% території займають чорноземи). Інтенсивне садівництво — це один із напрямів сільськогосподарської діяльності, який дозволяє на невеликих площах (2–10 га) отримувати значну кількість плодів — у середньому 45 т яблук/груш з 1 га.

   За 2015 р. в Україні було вирощено 1,2–1,5 млн т яблук (за різними оцінками), груш — 186 тис. т. Лише 5 тис. т яблук було офіційно експортовано торік. Структура споживання була наступною: яблуко для свіжого споживання та переробки — 50/50%. В той же час, Україна імпортувала частину яблук, переважно з Польщі. При розрахунку, що кожен українець щодня з’їсть одне яблуко, в Україні має вирощуватися близько 3 млн т щорічно.

   З грушою ситуація дещо інша: 75–80% плодів були іноземного походження — в основному, з Голландії та Бельгії. І вартість цих «заморських фруктів», як правило, удвічі-тричі перевищує ціну вітчизняних. Відповідно і продуктів переробки груші в Україні не так багато у зв’язку з недостатньою кількістю сировини для їх виготовлення. Отже, наявно видно великий потенціал у вирощуванні яблук та груш.

   Топ-10 порад фермерам, які вирішили займатися інтенсивним садівництвом.

   1. Бізнес-план
   Вартість закладення інтенсивних садів яблуні/груші коштує 15–20 тис $. Статті витрат: саджанці; системи опори та зрошення, інші матеріали; роботи із закладання саду; логістика та інші витрати.

   2. Вибір ділянки та підготовка до закладки саду
   Оскільки інтенсивний сад на карликових підщепах закладається на 20–30 років, вибір ділянки є дуже важливим. Експерти мають провести належний огляд земельної ділянки, зробити необхідні аналізи ґрунтів та води для вибору культур. Перед посадкою саду можна висіяти сидерати для отримання природнього удобрення. Один із найкращих — гірчиця, вона має хороші фітосанітарні властивості, допомагає боротися з бур’янами, має велику біомасу, яка буде перетворена на гумус.

   3. Вибір саджанців
   Перший аспект — це вибір підщепи, адже саме підщепа визначає більшість параметрів наступного саду: урожайність, вступ у плодоношення, висоту дерев, відстань між саджанцями та ін. Для яблуні — найбільш розповсюджена підщепи М 9: карликова підщепа, потребує опорної системи та зрошення. Всі сорти, при дотримуванні вимог вирощування саджанців, починають давати урожай з 2-річного віку, з 5-го року вегетації саду вступають у повне плодоношення. Загущеність саджанців на 1 га — 3500–5600 шт. (залежно від схеми посадки та сортів), середня урожайність — 45–60 т. Висота дерев — близько 3 м. Підщепа сумісна з усіма сортами.

   Для груші найбільш розповсюджена карликова морозостійка підщепа Айва S-1. Середня урожайність на рівні 45 т/га, для сорту Конференція — 60–65 т/га. Висота дерев — близько 3 м.

   Саджанці забезпечують 80% комерційного успіху проекту. Від умов вирощування садивного матеріалу залежить продуктивність майбутнього саду. Саджанці, вирощені в Україні, є більш пристосованими до наших ґрунтово-кліматичних умов, тобто районованими, на відміну від іноземного матеріалу.

   4. Особливості закладання
   Закладка плодового саду яблуні/груші може здійснюватися восени або навесні. Рекомендовано покласти в лунку цеоліт (природній мінерал — утримувач вологи) та біогумус — органічне добриво. На ринку достатньо товарів-аналогів синтетичного походження, але краще використовувати природні матеріали. Корені саджанців перед посадкою можна обприскати розчином із препаратами на основі бактерій Pseudomonas aurefaciens, це дасть змогу мобілізувати фізіологічну активність рослин, краще прижитися та захистить їх від хвороб.

   5. Технологічні операції з догляду, запилення саду
   Основні технологічні операції у догляді за садом: формування крони/обрізка, утримання прикореневої зони та міжряддя, система захисту від шкідників та хвороб, система живлення, прорідження зав’язі.

   Запилення саду є важливою складовою його утримання, адже від цього залежить майбутній урожай. Бджоли є основними запилювачами, але за низьких температур вони не літають і можуть постраждати при використанні в саду хімічних засобів захисту. Джмелі запилюють сад за низьких температур. Як варіант можна розглядати і осмій, які самі поселяються в садах, якщо для них створені відповідні умови.

   6. Утримання міжрядь
   Утримання міжрядь під паром доцільне лише в перший рік закладання, коли землю готують до залуження. Для садів існують спеціальні суміші трав, які є низькорослими та повільно ростуть. Також як варіант використання міжрядь, зокрема для органічних садів, може бути вирощування лікарських трав у частині міжрядь.

   7. Урожайність саду

   Якщо розглядати закладку саду на карликових підщепах, які вступають у плодоношення з 2–3-річного віку саджанців, повна урожайність плодового саду яблуні/груші — від 40 до 60 т (залежно від обраних сортів). Найважливіше в догляді за інтенсивним садом — знайти рівновагу між вегетаційними та продуктивними процесами: полив і живлення мають бути розраховані відносно аналізу землі та того урожаю, що ми плануємо отримати. Операція прорідження зав’язі має застосовуватись для регуляції урожаю та отримання товарних плодів. Види прорідження зав’язі — механічний, хімічний, ручний, комбінований.

   8. Трудові ресурси
   Інтенсивний сад — вид діяльності, який не потребує значних трудових ресурсів. При належному технічному забезпеченні для обслуговування 5 га саду потрібно 2–3 людини, для операцій обрізки та збору урожаю залучають додаткових працівників.

   9. Збір та зберігання продукції
   Збір яблук та груш бажано проводити в спеціальних рукавичках, щоб на плодах не залишалися сліди вм’ятин від пальців. В сховища на зберігання має закладатись лише товарна продукція без пошкоджень. Найякісніше плоди зберігаються у сховищах із РГС (регульоване газове середовище).

  10. Система збуту продукції. Переробка
   Продукція може реалізовуватись у свіжому вигляді та/або продукти переробки. Зокрема, для садів, які мають велику площу, доцільно розглядати варіанти переробки яблук/груш: соки, сушка, концентрати, дитяче харчування, джеми та ін.

   При всій різноманітності соків, які представлені в Україні, якісних соків прямого віджиму не так багато. Сушка плодів не потребує значних капітальних вкладень, попит на таку продукцію, особливо органічну, дуже великий як в Україні, так і закордоном. У Європі формується тренд так званих «снекових перекусів», тобто зростає попит на сушені фрукти та овочі. Органічна плодова продукція — свіжа чи перероблена, як правило, в 1,5–2 разів перевищує вартість традиційної.

   Дефіцит груші на ринку України — близько 75%, доцільно продавати її в свіжому вигляді. Закупівельна вартість груш у кінці вересня минулого року була на рівні 20 грн/кг (мережа «Мегамаркет), на весні очікується зростання до 35–40 грн/кг. Для порівняння: вартість закупки голландських груш у вересні — 40–50 грн/кг. Підрахуємо мінімальний дохід з 1 га груші: 45 т х 20 грн = 900 тис. грн.

   Джерело: http://www.agro-business.com.ua/agro/kermo-kerivnyka/item/2017-top-10-porad-fermeram-iaki-khochut-zaimatysia-sadivnytstvom


ПАТ «Аграрний фонд» розпочав проведення осінньої форвардної програми із закупівлі у сільськогосподарських виробників зерна, урожаю 2018 року. 

   Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації інформує, що ПАТ «Аграрний фонд» розпочав проведення осінньої форвардної програми із закупівлі у сільськогосподарських виробників зерна, урожаю 2018 року.

   Під час проведення форвардної програми по закупівлі зерна урожаю 2018 року ПАТ «Аграрний фонд» планує закупити більше 1 млн. тонн зерна, а саме: 700 тис. тонн пшениці, 200 тис. тонн кукурудзи, 50 тис. тонн ячменю, 30 тис. тонн жита, 10 тис. тонн гречки, 10 тис. тонн вівса та 10 тис.тонн жовтого гороху. Загальна сума, на яку ПАТ «Аграрний фонд» планує профінансувати сільгосптоваровиробників складе близько 3,1 млрд. гривень.

   Закупівельні ціни, виходячи з яких здійснюватись авансування аграріїв за укладеними форвардними договорами складають: 
   - для пшениці 2-го класу - 4850 грн./т, 
   - для пшениці 3-го класу – 4600 грн./т,
   - кукурудзи 3-го класу – 4150 грн./т, 
   - ячменю 3-го класу – 4550 грн./т, 
   - вівса 2 та 3-го класу – 4200 грн./т, 
   - жита 2, та 3-го класів – 3500 грн./т, 
   - гречки 2 та 3-го класів – 10 тис. грн./т, 
   - гороху жовтого 1,2 класів – 6 тис./т.

   Розмір попередньої оплати встановлюється рішенням Комісії з ризиків

   ПАТ «Аграрний фонд» у відповідності до системи оцінки клієнтів, але не перевищуватиме 65% від загальної вартості поставки за договором.

   Остаточний розрахунок здійснюватиметься за ринковими цінами на момент поставки зернових культур. Рівень відсоткової ставки за користування авансовим платежем без урахувань курсових коливань від 20% до 25%, з урахуванням курсових коливань - 15%.


Організація садівництва і ягідництва, як одна з найперспективніших ніш 
розвитку агропромислового комплексу

    Аграрне виробництво сьогодні є однією з провідних експортно-орієнтованих галузей, яка забезпечує стабільність гривні, та продовольчу безпеку країни. За останні роки кількість інвестицій у садівництво відчутно зросла. Адже вітчизняний ринок ще і на половину не наповнений яблуками, а груші і продукція ягідників займають лише п'яту частину від потреби. Вигідне розташування України дозволяє експортувати свою продукцію в різні страни Європи. Іноземні компанії, які вже давно працюють в Україні, на повну потужність використовують ці можливості, і не дивно – адже витрати на виробництво в Україні – в декілька разів нижчі, ніж у Європі. На протязі багатьох років садівництво України базувалося на застарілих технологіях. Сьогодні розроблені передові методи, завдяки яким вже через 2-3 роки після закладання саду гарантовано отримання урожаю на рівні 20-40 тонн високоякісних яблук і груш з одного гектара.

    Висока продуктивність плодових насаджень забезпечується використанням якісного садивного матеріалу, оптимальним загущенням карликових дерев (3-4 тисячі на гектар), краплинним зрошенням. Отримання високих і сталих урожаїв плодових насаджень залежить від умілого і своєчасного застосування засобів захисту проти широкого спектру шкідників і хвороб рослин, втрати від яких відчутно великі. Комахи по шкодочинності, величезній кількості і широкому розповсюдженню займають перше місце серед шкідливих видів плодових культур. Хвороби рослин також завдають значних збитків садівництву. Вони проявляються у порушенні нормальних фізіологічних процесів (диханні, асиміляції, випаровуванні води) і приводять до уповільнення росту, частковому або повному відмиранню тканин, зниженню врожайності, а нерідко і до загибелі всієї рослини. Тому заходи по раціональній організації такої перспективної галузі є досить важливими.

    Садівництво і ягідництво як галузь має свої специфічні особливості, зумовлені складністю в організації праці та виконанні трудових процесів. У практиці склалися різноманітні типи підприємств та об'єднань. Одні з них здійснюють окремі процеси – вирощування саджанців, плодів та ягід, їх переробку і зберігання; другі, переважно великі спеціалізовані,- об'єднують всі стадії від вирощування саджанців до збуту виробленої продукції у свіжому чи переробленому вигляді.

    За видами виконання технологічних процесів та організаційною структурою всі садівницько-ягідні підприємства можна об'єднати у чотири групи:

– спеціалізовані, які поділяють на плодові, плодово-ягідні, плодово-розсадницькі, плодово-виноградарські, плодоконсервні, виноградарські та виноградовиноробні;

– неспеціалізовані колективні сільськогосподарські підприємства різних форм власності, в яких садівництво і ягідництво є допоміжною галуззю. Як за складом і структурою насаджень, так і за розмірами вони дуже різняться між собою. Розмір галузі садівництва і ягідництва в цих підприємствах залежить від природно-кліматичних та організаційно-економічних умов і коливається від 20- 50 до 150-200 га;

– міжгосподарські підприємства та різні об'єднання, які створюються на базі одного з учасників, де є найбільш сприятливі умови для розвитку галузі. Учасниками таких підприємств стають колективні підприємства, що є його засновниками. Крім того, вони можуть співпрацювати на договірній основі, продаючи головному підприємству свою продукцію для переробки та зберігання. Міжгосподарські підприємства (як і окремі господарства) можуть також входити до агропромислових об'єднань і співробітничати з ними по окремих стадіях виробництва: переробці, торгівлі. Створюються і науково-виробничі системи, з якими підприємства та об'єднання кооперують окремі види діяльності по створенню нових сортів та впровадженню прогресивних технологій;

– приватні підприємства, селянські (фермерські) господарства, підсобні господарства селян та садово-городні кооперативи, що виробляють плодово-ягідну продукцію на своїх земельних ділянках. Ці виробники, як правило, вирощують плодово-ягідну продукцію та виноград і самостійно її реалізують у свіжому вигляді (іноді перероблений виноград на домашнє вино).

    Розміри галузей садівництва і ягідництва в спеціалізованих підприємствах, що визначаються вартістю валової продукції (основний показник) та площею насаджень (побічний показник), досить різні: для підприємств із компактним розміщенням садів та рельєфом, зручним для застосування техніки,- 800-1200 га, із менш зручним – 400-600 га.

    Досить важливим фактором при визначенні розмірів плодових та ягідних насаджень є співвідношення порід і сортів. У плодових насадженнях лісостепової зони України найбільш доцільним виявилося таке співвідношення: яблунь- 70 %, із них літніх – 5-7, осінніх- 10-15, зимових – 78-85 %; груш – 15 %, із них літніх сортів - 10-12, осінніх – 60-65, зимових – 23-30 %; кісточкових близько 15%. У підприємствах, що спеціалізуються на вирощуванні сировини для консервних заводів, питома вага кісточкових порід та ягідників зростає до 50 % і більше.

    У приміському садівництві зважаючи на постійний попит на свіжу продукцію співвідношення порід має тенденцію до збільшення ягідників, кісточкових та середньоосінніх сортів зерняткових. За рекомендаціями наукових установ, структура плодових насаджень у приміських зонах по групах має становити: літні – 30-35%, осінні – 20- 25, зимові – 40-50 %.

    Розмір галузей садівництва та ягідництва в неспеціалізованих підприємствах, де вони не є провідними, повинен бути таким, що дає змогу створити окремі садівницькі підрозділи та умови для раціонального використання техніки. Мінімальний розмір садів, що відповідає цим умовам, є 100-120 га, оптимальний у зоні Лісостепу – 200-250 га.

    Однією з галузей, які технологічно пов'язані з садівництвом і залежать одна від одної, є бджільництво. Запилення плодових і ягідних культур бджолами збільшує їх урожайність, а для бджіл сади є добрим медоносом. Проте сади – короткострокові медоноси, їх цвітіння триває лише 20-25 днів. Тому для підвищення медозбору в захисних смугах слід висаджувати акацію, липу, а в міжряддях саду (особливо молодих насаджень) висівати медоносні культури.

    За рекомендаціями наукових установ, на 100 га плодово- ягідних культур потрібно мати 150-200 бджолосімей. Виходячи з цих нормативів та площі насаджень і встановлюють розміри галузі бджільництва.

    В умовах розвитку ринкових відносин і певних диспропорцій в цінових паритетах у спеціалізованих садівницьких та ягідних підприємствах організовують власні розсадники по вирощуванню саджанців плодових, ягідних культур та винограду. Крім здешевлення та підвищення якості садивного матеріалу, це дає змогу краще використати робочу силу (основні роботи у розсадниках не збігаються з піковими періодами збиральних робіт) і техніку.

    Досить ефективним є поєднання вирощування плодів, ягід та винограду із зберіганням цієї продукції (власні сховища), її переробкою (власні цехи) і реалізацією (власні магазини). При цьому збільшується ціна на перероблену продукцію і реалізовану зі сховищ у зимовий період продукцію, а також поліпшується використання трудових ресурсів.

    Складовою частиною галузі слід вважати підсобне виробництво по виготовленню тари та пакувальних матеріалів. Слід відзначити, що виготовлення тари у власних підсобних цехах у 2,5-3 рази дешевше, ніж придбання на тарних заводах.

    Взаємовигідно поєднується з садівництвом та ягідництвом молочне та молочно-м'ясне скотарство. Це дає змогу ефективніше використати сільськогосподарські угіддя – як природні (пасовища, луки), так і ріллю, відвівши частину площ і частину міжрядь садів для вирощування кормових культур. У свою чергу від тваринництва надходять органічні добрива, що позитивно впливає на збільшення врожайності садів і виноградників. Багато науковців, які досліджували ці питання, вважають, що на 1 га насаджень потрібно мати 1 гол. великої рогатої худоби, від якої за рік можна одержати 8-10 т гною, чого досить для внесення через рік по 15-20 т гною на 1 га садів.

    Серед інших факторів, що істотно впливають на економічну ефективність галузі, найбільш вагомим є правильна організація території багаторічних насаджень. Допущені при виборі земельних ділянок під сади, розбивці площ на квартали, посадці захисних смуг, розміщенні доріг, визначенні співвідношення порід і сортів та щільності посадки, помилки виправити дуже важко або взагалі неможливо без значних капітальних вкладень. А саме від цих складових залежить економічна ефективність та розмір прибутків, які можна одержати від садівництва і виноградарства.

    Організація праці та виробничих процесів у садівництві ґрунтується на загальних принципах. У садівництві і ягідництві створюють самостійні спеціалізовані підрозділи: комплексні бригади або окремо ручних робіт і механізованих; орендні колективи; кооперативи; господарські товариства, інші формування. Комплексні трудові колективи всі технологічні операції виконують власними силами, виділяючи окремі ланки по догляду за насадженнями і збиранню врожаю, обробітку ґрунту, боротьбі з хворобами та шкідниками.

    У сучасний період переходу до ринкових умов господарювання спостерігається поєднання у виконанні різних видів робіт єдиним колективом – ручних і механізованих на всіх технологічних операціях. Основою організації трудових процесів, що регламентують строки та прийоми виконання технологічних операцій, є технологічні карти. Вони відрізняються від технологічних карт в інших рослинницьких галузях тим, що складаються не на весь виробничий процес, а на окремі комплекси робіт: підготовка ґрунту і садіння; догляд за насадженнями; боротьба з шкідниками і хворобами; збирання врожаю. Затрати праці у зв'язку з технологічними особливостями садівництва і виноградарства (витрати щорічні, а продукція надходить при вступі дерев у фазу плодоношення) розраховують не на одиницю продукції, а на 1 га площі. В картах визначають: технічні засоби на виконання окремих операцій; способи виконання робіт та руху агрегатів; взаємоузгодженість робіт у часі і просторі.

    Розрахунки потреби в різних технічних засобах при виконанні комплексних робіт (садіння дерев, збирання врожаю, боротьба зі шкідниками та хворобами) здійснюють за тими ж методиками, що і для інших робіт.


Програма закупівель озимих зернових культур майбутнього урожаю 2018 року

   З 16.10.2017 року ПАТ «Державна зернова корпорація України» ( далі – ПАТ «ДПЗКУ») дала старт програмі закупівель озимих зернових культур майбутнього урожаю 2018 року.
   Реалізація програми передбачає закупівлю 300 тис.тонн зерна пшениці та 200 тис. тонн ячменю.
   Основні умови проведення закупівель:

– озимі пшениця та ячмінь 3-го класу,

– рекомендована мінімальна партія 100,00(сто) тонн,

– умови поставки філія – ПАТ «ДПЗКУ» або інший зерновий склад,

– термін поставки – до 01 вересня 2018 року,

– попередня оплата -3 000,00 (три тис.) гривень з урахуванням ПДВ (жовтень - грудень).

– відсоток за користування коштами : 12,5% річних, уразі поставки товару на філії ПАТ «ДПЗКУ» та 14% річних у разі поставки на зернові склади, що не належать ПАТ «ДПЗКУ».

– остаточний розрахунок здійснюється після поставки на зерновий склад всієї партії законтрактованого зерна (липень – вересень 2018 року.)

   Детальну інформацію з усіх питань, що стосується участі у форвардній програмі, необхідних документів, підписання договорів і отримання коштів В Київському регіональному відділенні ПАТ «ДПЗКУ», можна отримати за телефоном: +38(97)576-72-74 та +38(50)386-04-23, або s.gvozd@pzcu.gov.ua
або forvard@pzcu.gov.ua


УРЯД ВИДІЛИТЬ 1 МЛРД ГРИВЕНЬ НА ПІДТРИМКУ ФЕРМЕРІВ

13 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки». Уряд офіційно визначив фермерство як найбільш оптимальну форму розвитку сільського господарства і основний пріоритет державної підтримки. Кабінет міністрів України запропонує Верховній Раді передбачити в державному бюджеті на 2018 рік 1 млрд гривень на підтримку фермерів. 

«Ми маємо підняти українське фермерство на абсолютно новий якісний рівень. Це дасть можливість створити нові робочі місця на селі, наситити якісними продуктами внутрішній український ринок та зробити значний внесок у розвиток національної економіки», - зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Перший семінар «День відкритих дверей по індиківництву»

   17 серпня 2017 року на базі ПАТ «Племрадгосп Броварський» який розташованій в селі Рожівка Броварського району, відбувся перший щорічний семінар «День відкритих дверей індиківництву».
   Метою даного заходу є створення кооперації Європейського зразка з виробництва індика з приватними фермерами та фермерськими товариствами.

   На семінарі були присутні підприємці індиководи, представники малого та середнього бізнесу,які зацікавленні в розвитку даного напрямку діяльності також були присутні представники департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, управлінь, відділів, секторів агропромислового розвитку різних районів Київської області, Управління Держспоживслужби в Броварському районі та преса.
   
   Семінар розпочався з вітального слова директора департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Сергія Шупика, який наголосив на важливості проведення таких семінарів і в підтримці даної галузі.
На семінарі обговорювалися такі теми:

   · ринок індички в світі, перспективи розвитку;

   · особливості підготовки пташників до посадки;

   · технологія вирощування;

   · організація годівлі та виробництва кормів;

   · стандарти вакцинації у профілактиці захворювання індиків та лікування;

   · об’єднання індиководів в Німеччині та ЄС, співробітництво виробників та забійних цехів.

   В межах семінару відбувся короткий екскурсійний огляд міні-ферми з розведення індиків.
   По завершені семінару учасники обмінювалися досвідом робити та обговорювали подальшу співпрацю.

  

 
Боротьба з порушенням правил рибальства та незаконним заняттям рибним або іншим 
добувним промислом водних біоресурсів в Броварському районі у нерестовий період 2017 року 

    За інформацією Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київської області по Броварському району з 1 по 12 квітня було викрито 3 грубих порушення правил рибальства відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП
    У порушників вилучено:
риби - 4 кг;
заборонених знарядь лову - 7 одиниць;
човен - 1 од.
    Збитки нанесені рибному господарству склали - 1800 грн


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


    На території Броварського району обробітком землі займається 25 основних сільськогосподарських підприємств різних форм власності. 
    Всього земель сільськогосподарського призначення 53045 га, в т.ч. ріллі 39659 га. 
    Кількість громадян які набули право на пай – 19001 чол., сертифікати отримали – 18935 чол. 
    Посівна площа по сільськогосподарським підприємствам становить 27243 га на 1000 га більше до минулого року. 
    Під зерновими та зернобобовими – 14376 га. 
    Озима пшениця – 3945 га. 
    Озиме жито – 586 га. 
    Ячмінь – 475 га. 
    Ріпак – 298 га. 
    Кукурудза – 7787 га. 
    Соняшник – 6687 га. 
    Соя – 2780 га. 
    Гречка – 168 га. 
    Картопля – 805 га. 
    Овочі – 67 га. 
    По всіх категоріях господарств різних форм власності разом із фермерськими господарствами станом на 18 серпня з 6369 гектара площ урожай зібрано на 6191 га й намолочено 19165 тонн зерна. Середня урожайність на сьогоднішній день становить 31,0 центнера збіжжя з гектара, а процент виконання плану збиральних робіт сягнув 97 відсотків. 
    Залишилось зібрати гречку на площі 168 гектара. 
    В господарствах району для забезпечення збирання зернових культур в наявності є 42 зернозбиральних комбайнів, з яких 33 – високопродуктивні комбайни вітчизняного та іноземного виробництва. Загальне навантаження на одиницю техніки на період жнив 2016 року складає 160,6 га, що передбачає завершення жнив за 15 днів. При цьому щоденне навантаження на комбайн малопродуктивного типу - 9 га, високопродуктивних вітчизняного та іноземного виробництва - 20 га. 
    По сільськогосподарських підприємствах на сьогоднішній день зібрано: 
    Озима пшениця – 3945 га, намолочено – 12840 т, урожайність – 32,5 цнт/га 
    Озиме жито – 480 га, намолочено – 2085тон, урожайність – 35,6 цнт/га 
    Яра пшениця – 624 га, намолочено - 1658 тон, урожайність – 26,6. 
    Ячмінь ярий – 475 га, намолочено – 1224 тон. 25,8 цнт/га. 
    Ячмінь озимий – 71 га, намолочено – 150 тон, урожайність – 21,1 цнт/га. 
    Ярий ріпак – 198 га, намолочено – 297 тон, урожайність – 15 цнт/га. 
    Озимий ріпак – 90 га, намолочено – 145 тон, урожайність – 16,1цнт/га. 
    Вівса – 370 га, намолочено – 998 тон, урожайність 27,0 цнт/га. 
    Гороху – 30 га, намолочено – 65 тон, урожайність – 21,7 цнт/га. 

    Кращі показники отримали: 
- фермерське господарство «Журавушка» керівник Плакся Сергій Лукич, урожайність озимого жита на окремих полях сягала 50 і більше центнерів; 
- ТОВ «Іверія Агро» керівник Фещун Олександр Валерійович отримав по 35 центнерів з гектара ярої пшениці та ячменю. 
- СТОВ «Требухівське» керівник Орел Сергій Григорович зібрав озимої пшениці з площі 400 гектарів по 45 центнерів. 
    Одночасно із завершенням жнив підприємствами району розпочато підготовку до посіву озимих культур під урожай 2017 року. Станом на 18 серпня 2014 року підготовлено 1 тис. гектарів або 20 % від прогнозованої площі. 
    Складений попередній план посіву озимих культур під урожай 2017 року, що становить 5100 гектарів (в порівнянні з минулим роком більше на 200 га) в т. ч. : 
- озимої пшениці – 4000 гектарів; 
- жита – 700 гектарів; 
- озимого ячменю 100 гектарів; 
- озимого ріпаку – 300 гектарів. 
    На сьогоднішній день вбачається необхідність залучення інвестицій в Броварський район, для будівництва елеватора та молочнотоварного комплексу по виробництву молока. 
    Управлінням агропромислового розвитку на даний час розробляються пропозиції до проектів обласних програм «Розвитку молочного скотарства на період до 2020 року», «Підвищення родючості ґрунтів 2012-2016 років», та «Розвиток садівництва 2013- 2017 років». 
    Також управлінням проводяться виїзні консультації у господарства району з питань проведення обов’язкових інструктажів по охороні праці, раціонального використання земель, якості заготівлі кормів, аналізу проведення реєстрації договорів оренди земельних ділянок (паїв) та забезпеченню охорони урожаю зернових від пожеж. 
    Програмою родючості ґрунтів господарства займаються за власний кошт, на даний час стоїть питання для розроблення районної програми родючості. 
    У Броварському районі є сприятливі умови для вирощування овочевих культур. 
    Особисті селянські господарства потребують фінансової підтримки не тільки в частині відшкодування за доїльні апарати, а також відшкодування за закупівлю племінних корів та нетелей. Відсутність земель для випасу корів та зменшення поголів’я ВРХ є фактором скорочення виробництва молока в особистих селянських господарствах. 
    Сільськогосподарські підприємства здійснюють виїзну торгівлю за оптовими цінами, беруть участь у ярмарках. 
    Кількість працюючих в сільському господарстві району – 923 чоловік. 
    Середня заробітна плата становить – 3200 грн. 
    Проблемні питання, що потребують негайного вирішення: 
- Реєстрація договорів оренди. 
- Повернення до спрощеної системи оподаткування. 
- Поліпшення родючості ґрунтів району (вапнування кислих грунтів).

    05 травня 2015 року до Броварської районної державної лікарні ветеринарної медицини поступив сигнал про загибель трьох диких свиней на території урочища Грабов, що відноситься до території Державного мисливського резерву поблизу Державної Організації « Резиденції «Залісся» та садового товариства «Ландиш».
    Спецiалiсти ветеринарної медицини Броварського району (група швидкого реагування, до складу якої входять 6 осіб: спеціалісти управління, районні лікарі ветеринарної медицини та лабораторії ветеринарної медицини) негайно виїхали на місце загибелі диких свиней. При патологічному розтині однієї з трьох загиблих свиней не виявлено змін, характерних для чуми свиней. Два інших трупи свиней не піддавались розтину в зв’язку з тим, що вони були в стадії гнилісного розкладу.
    Спецiалiстами ветеринарної медицини Броварського району 05 травня 2015 року до 20:30 години було відібрано матеріал (трубчасту кістку, лімфатичні вузли, селезінку) та 06 травня 2015 року о 10 годині доставлено в Регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини в Київській області та о 15 годині патматеріал направлено в державний Науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДIЛДВСЕ) м. Київ.
    Лабораторним дослідженням методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней в ДНДIЛДВСЕ о 22 годині 06 травня 2015 року (експертиза № 002320 м.п.м./15 від 06 травня 2015р.) та встановлено діагноз - африканська чума свиней.
    Встановили карантинні міліцейські пости на дорозі при в`їзді (виїзді) до неблагополучного осередку ( при з’їзді з центральної автодороги Бровари-Остер) та біля ями де проводиться утилізація трупів диких кабанів. Забезпечили на них цілодобове чергування.
    Всі виїзди і заїзди до неблагополучного осередку по польових дорогах перекопали з метою недопущення по них руху транспорту, залишивши одну дорогу, на якій встановлено міліцейський пост та дезтехніку для дезінфекції автотранспорту.
    При в`їздах та виїздах з території неблагополучного пункту встановили знаки з написом: «Обережно карантин» та знаки, які вказують на об`їзд карантинної зони.
    Забезпечили рух транспорту, що виїжджає з неблагополучного пункту лише після дезінфекції , а рух людей через дезбар'єр та дезкилимки.
    Проводиться депопуляція диких свиней, які перебувають в епізоотичному осередку. Станом на 28.05.2015р. відстріляно:
    ДО «Резиденція «Залісся» - 178 гол.,
    Броварське МГ – 3 гол..
    МГ «Бонус» - 1 гол.
    ВСЬОГО – 182 гол.
    Для моніторингу ситуації відібрано 56 проб патматеріалу та направлено до Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини. З них досліджено 40 проб – негативно, 16 проб – досліджується.
    Автотранспорт задіяний у виконанні заходів ретельно миється та дезінфікується. Увесь спецодяг та спецвзуття, спеціалістів задіяних в проведенні заходів, знезаражують.
    Заборонено в зоні захисту:
1. ввіз чи вивіз з індивідуальних господарств будь-яких домашніх тварин, торгівлю на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м’ясом та іншими продуктами тваринництва. (Забезпечення населення продуктами тваринництва здійснюється через торговельні мережі з обов’язковою наявністю супровідних ветеринарних документів).
2. проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних з пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування трупів свиней до місця утилізації)
    В другій загрозливій зоні - зоні нагляду:
    Організувано групи за участю ветеринарних фахівців для щоденного моніторингового клінічного огляду наявного в господарствах усіх форм власності поголів'я свиней.
    Заборонено у зоні нагляду торгівлю на ринках живими свиньми, м’ясом з них й іншими продуктами свинарства, постачання населенню продуктів тваринництва без наявності супровідних ветеринарних документів.
    Проводиться роз’яснювальна та освітня робота з населенням з питань запобігання і боротьби з АЧС.


 ПРИСУТНІ голова ДНПК при Броварській РДА Кукшин В.М., члени ДНПК:  Теплюк Г.М.,  Вакарчук О.В., Прудкий В.І., Левчугов І.С., Мітла О.М., Гришко Н.В., Мухіна Л.М., Суворов О.М., Кісільов П.С., Клименко М.Ф., Коновальчук В.В.

 

  ЗАПРОШЕНІ: начальник Головного управління ветеринарної медицини в Київській області Жук А.О.,   заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Київській області Матвієнко О.В., начальник відділу управління агропромислового розвитку Ясинська С.О., керівники та спеціалісти сільськогосподарських підприємств, які утримують свиней та м'ясопереробних підприємств району, голова УТМР, представники ДО «Резиденція «Залісся», представники районної державної лікарні ветеринарної медицини, районної державної лабораторії ветеринарної медицини, завідуючі дільничних лікарень ветеринарної медицини району, дільниць та лабораторій ВСЕ, офіційні лікарі, голови сільських та селищних рад.

Протокол вела член комісії завідуюча протиепізоотичним відділом Броварської районної державної лікарні ветеринарної медицини Гришко Н.В.

 

                                                           


Відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Броварській райдержадміністрації


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

«Встановлення карантину щодо африканської чуми свиней в Броварському районі Київської області та затвердження Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання»СЛУХАЛИ:

1. Заступника голови облдержадміністрації Корбан Олег Борисович, який оголосив план роботи комісії;
2. Голову Броварської РДА Сінько Володимир Олександрович, який доповів про ситуацію щодо АЧС, яка склалася на території району;
0    5 травня 2015 року до Броварської районної державної лікарні ветеринарної медицини поступив сигнал про загибель трьох диких свиней на території урочища Грабов, що відноситься до території Державного мисливського резерву поблизу Державної Організації « Резиденції «Залісся» та садового товариства «Ландиш».
    Спецiалiстами ветеринарної медицини Броварського району (група швидкого реагування, до складу якої входять 6 осіб: спеціалісти управління, районні лікарі ветеринарної медицини та лабораторії ветеринарної медицини). При патологічному розтині однієї з трьох загиблих свиней не виявлено змін, характерних для чуми свиней. Два інших трупи свиней не піддавались розтину в зв’язку з тим, що вони були в стадії гнилісного розкладу.
    Спецiалiстами ветеринарної медицини Броварського району 05 травня 2015 року до 20:30 години було відібрано матеріал (трубчасту кістку, лімфатичні вузли, селезінку) та 06 травня 2015 року о 10 годині доставлено в Регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини в Київській області та о 15 годині направлено в державний Науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДIЛДВСЕ) м. Київ.
    Лабораторними дослідженнями в ДНДIЛДВСЕ о 22 годині 06 травня 2015 року (експертиза № 002320 м.п.м./15 від 06 травня 2015р.) встановлено діагноз - африканська чума свиней.
    У зв'язку з виникненням захворювання свиней на африканську чуму свиней та з метою локалізації, ліквідації АЧС i недопущення розповсюдження захворювання, скликання Державна надзвичайна протиепiзоотична комісія при Броварській РДА
3. Начальника головного управління ветеринарної медицини в Київській області Жука Андрія Олександровича, який доповів про виявлення захворювання свиней в дикій фауні на АЧС;
4. В. о. начальника ГУ ДСНС України у в Київській області Кісільова Петра Степановича - про залучення особового складу та техніки для ліквідації вогнища АЧС;
5. Начальника Броварського районного відділу ГУ МВС України в Київській області - Клименко Миколу Федоровича - про організацію міліцейських постів на дорогах до неблагополучного пункту;
6. Мисливствознавця ДП Київського лісгоспу по Броварському району – Коновальчука Володимира Вікторовича - про депопуляцію дикого кабана;
7. Про організацію роботи щодо депопуляції кабана в угіддях ДО «Резиденція Залісся», території державного мисливського резерву та мисливських угіддях Броварського МГ - керівників господарств: мисливствознавець ДО «Резиденція Залісся» Пастернак Дмитро Анатолійович, єгер Броварського МГ - Синюк Віктор Михайлович, заступник начальника управління лісового та мисливського господарства по Київській області та м. Київ – Гринь Василь Андрійович;
8. Про основні організаційні заходи щодо ліквідації захворювання - начальника головного управління ветеринарної медицини в Київській області Жука Андрія Олександровича;
9. Заступника начальника Головного управління ветеринарної медицини в області Матвієнко Олена Володимирівна, яка оголосила проект рішення комісії та План заходів.

Комісія ВИРІШИЛА:

1. Оголосити територію лісового масиву оточеного населеними пунктами с. Літки, с. Літочки. с. Соболівка, с. Рожни, с. Пухівка, с. Рожівка, с. Скибин, с. Семиполки, с. Залісся Броварського району Київської області неблагополучною щодо африканської чуми свиней та встановити карантин з 07 травня 2015 року;
2. Встановити епізоотичним осередком лісовий масив оточений населеними пунктами с. Літки, с. Літочки. с. Соболівка, с. Рожни, с. Пухівка, с. Рожівка, с. Скибин, с. Семиполки, с. Залісся, як зону високого ступеня ризику (Карта епізоотичного осередку додається);
3. Встановити зону захисту з західної сторони по межі Броварського району від епізоотичного осередку в межах території району, що оточує межі першої зони (зону епізоотичного осередку) та до територіального складу якого входить населені пункти с. Літки, с. Літочки. с. Соболівка, с. Рожни; з південної сторони по межі Броварського району населені пункти с. Пухівка, с. Рожівка, с. Скибин; зі східної сторони по трасі Київ-Чернігів, що проходить по території Броварського району населені пункти с. Семиполки та с. Залісся (Карта зони захисту додається);
4. Звернутися до Голови ДНПК при Київській ОДА щодо встановлення зони нагляду, що виходить за межі Броварського району;
5. Створити координаційну (робочу) групу в складі:
- Голови Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Броварській райдержадміністрації Кукшина В.М., голова координаційної групи;
- начальника Броварської районної державної лікарні ветеринарної медицини Завадського В.П.;
- головного фахівець РВ ГУ ДСНС України в Броварському районі Мітлу О.М.;
- начальника РВ ГУ МВС України в Київській області Клименка М.Ф.
- мисливствознавця ДП Київського лісгоспу по Броварському району Коновальчука В. В.;
6. Координаційній групі визначити місце для спалювання трупів свиней і встановлення міліцейських карантинних постів, переліку (кількості) доріг, які необхідно закрити для проїзду транспорту та кількості табличок "КАРАНТИН. В'ЇЗД ЗАБОРОНЕНО".
7. Головному фахівцю РВ ГУ ДСНС України в Броварському районі Мітлі О.М провести інструктаж робочих груп з технічної безпеки і т.д. задіяних у виконанні заходів.
8. Головному лікарю ЦРЛ Багнюку В.В. та головному лікарю первинної медицини Гаркуші О.П. на період проведення заходів організувати чергування бригади швидкої допомоги на встановленому міліцейському карантинному посту.
10. Затвердити «План заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання», персональний склад робочих груп та спеціалістів задіяних служб для виконання плану заходів. (Склад груп додається);
11. Броварській районній державній адміністрації, Броварському районному відділу державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області, Броварському районному відділу ГУ МВС України в Київській області з обслуговування Броварського району та м. Бровари, Управлінню ветмедицини в Броварському районі та іншим залученим службам забезпечити безумовне виконання затвердженого плану заходів та Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.03.2014 № 81 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 березня 2014 р. за № 363/25140.;
12. Карантин з неблагополучного пункту зняти за рішенням ДНПК при Броварській РДА не раніше ніж через 40 днів після проведення всіх заходів згідно «Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання».

                                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                                                Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісій
                                                                                                                                                                                                                                            при Броварській райдержадміністрації
                                                                                                                                                                                                                        від 07.05.2015 року № 6
                                                                                                                                                                                                                                                ______________________Кукшин В.М.

 ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання
африканської чуми свиней в Броварському районі Київської області№ п/п

Назва заходів

Строк виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

 

В неблагополучному осередку:

 

 

1

1.1.Встановити карантинний міліцейський пост на дорозі при в`їзді (виїзді)  до неблагополучного осередку ( при з’їзді з центральної автодороги Бровари-Остер). Забезпечити на ньому цілодобове чергування.

1.2.Всі виїзди і заїзди  до  неблагополучного осередку по польових дорогах  перекопати з метою недопущення по них руху транспорту, залишивши одну дорогу, на якій встановлено міліцейський пост та дезтехніку для дезінфекції автотранспорту.

1.3. При в`їздах та виїздах з території неблагополучного пункту встановити знаки з написом Карантин та знаки, які вказують на об`їзд карантинної зони.

1.4 Забезпечити рух транспорту, що виїжджає з неблагополучного пункту лише після дезінфекції , а рух людей через дезкилимки (Згідно Плану дій при підозрі захворювання (загибелі) свиней на африканську чуму – далі План та п. 7.1 «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней – далі Інструкція).

1.5 Встановити порядок переміщення людей транспорту через карантинну територію (п. 7.6. Інструкції).

 

Негайно

Броварська райдержадміністрація,

 

Броварський районний відділ ГУ МВС України в Київській області

 

Броварський районний відділ державної служби з питань НС України у в Київській області

Державна служба ветмедицини в Броварському районі

2

Виділити необхідну техніку, дезінфекційні машини, засоби, автотранспорт, бульдозери, скрепери та інші технічні засоби для проведення земляних та інших робіт (п. 7.6. Інструкції).

Негайно, до зняття обмежень

Броварська районна державна адміністрація

Броварський районний відділ державної служби з питань НС України у в Київській області, Державна служба ветмедицини в Броварському районі

 

3

Заборонити:

3.1. вивезення та ввезення на територію щодо АЧС епізоотичного осередку усіх видів живих тварин (в т.ч. птиці), продуктів і сировини тваринного походження, кормів, продуктів рослинництва і інших вантажів підконтрольних державній службі ветеринарної медицини (окрім транспортування трупів для спалювання)

3.2. лікування хворих та підозрілих у захворюванні на АЧС свиней(п. 7.6 Інструкції).

 

Негайно, до зняття обмежень

Броварський районний відділ ГУ МВС України в Київській області

4

4.1. Провести депопуляцію усіх свиней, які перебувають в епізоотичному осередку. Відстріл провести у кількості не меншій, ніж зазначеній за результатами  даних останньої таксації за 2014 рік, а саме:

ДО «Резиденція «Залісся» - 337 гол.,

Броварське МГ – 40 гол..

Державному мисливському резерву проводити відстріл по фактично наявному поголів’ю, так як дані таксації відсутні.

4.2. туші тварин, трупи тварин, що загинули, ймовірно контаміновані матеріали, речовини та відходи спалюють у визначеному рішенням ДНПК при Броварській РДА місці (п. 7.5. Інструкції).

До 01.06.2015

Броварська райдержадміністрація,

Броварський районний відділ державної служби з питань НС України у в Київській області, Броварський райвідділ ГУ МВС України в Київській області, управління ветеринарної медицини в Броварському районі, ДП Київський лісгосп по Броварському району, Броварське МГ, ДО «Резиденція Залісся»

5

Про кожен випадок захворювання, загибелі свиней їх власники зобов’язані негайно повідомляти державну службу ветеринарної медицини.

негайно

Власники тварин, ДП Київський лісгосп по Броварському району, керівники господарств всіх форм власності, ветеринарні спеціалісти господарств, голови сільських рад.

6

Визначити транспорт задіяний у виконанні заходів та

організувати  його ретельне миття та дезінфекцію в місцях доставки трупів тварин, і ін. відходів на виїзді з неблагополучного пункту(п. 7.6. Інструкції).

після кожного завозу та розвантаження.

Броварський районний відділ державної служби з питань НС України у в Київській області, управління ветеринарної медицини в Броварському районі, Броварська райдержадміністрація

7

 Увесь спецодяг та спецвзуття, спеціалістів задіяних в проведенні заходів, знезаражують, а після завершення робіт у вогнищі весь спецодяг та спецвзуття спалити (п. 7.6. Інструкції).

Щоденно до зняття обмежень

управління ветеринарної медицини в Броварському  районі

Броварський районний відділ державної служби з питань НС України у в Київській області

8

Провести облік всього свинопоголів`я в господарствах усіх форм власності в зоні захисту та нагляду (п. 7.11. та 7.12. Інструкції).

До 18.05.2015

 Броварська райдержадміністрація, управління ветеринарної медицини в Броварському  районі, голови сільських рад

9

 Заборонити в зоні захисту:

9.1 ввіз чи вивіз з господарств будь-яких домашніх тварин, торгівлю на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м’ясом та іншими продуктами тваринництва.

9.2 забезпечення населення продуктами тваринництва здійснювати через торговельні мережі з обов’язковою наявністю супровідних ветеринарних документів

9.3 проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних з пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати) (п. 7.11. Інструкції).

Негайно, до зняття обмежень

Броварська райдержадміністрація, управління ветеринарної медицини в Броварському районі, Броварський райвідділ ГУ МВС України в Київській області.

 

В другій загрозливій зоні - зоні нагляду:

 

 

 

10

Організувати групи за участю ветеринарних фахівців для щоденного клінічного огляду  наявного в господарствах усіх форм власності поголів'я свиней (п. 7.12  Інструкції).

 

До зняття карантину

Броварська райдержадміністрація, голови сільських рад,Управління ветеринарної медицини в Броварському районі

11

Знищувати бродячих котів і собак, а також провести дератизацію на фермах та подвір’ях громадян;

 

Негайно

На протязі обмежень

Броварська райдержадміністрація,

Броварський районний відділ державної служби з питань НС України у в Київській області, ДП Київський лісгосп по Броварському району Державна служба ветмедицини Броварського району, Броварське МГ, ДО «Резиденція Залісся»

 

12

Заборонити у зоні нагляду торгівлю на ринках живими свиньми, м’ясом з них й іншими продуктами свинарства, постачання населенню продуктів тваринництва без наявності супровідних ветеринарних документів (п. 7.12. Інструкції).

Негайно

На протязі обмежень

Броварська райдержадміністрація управління ветеринарної медицини в Броварському районі, Броварський райвідділ  ГУ МВС України в Київській  області

13

Проводити роз’яснювальну та освітню роботу з населенням з питань запобігання і боротьби з АЧС

(згідно Плану).

На протязі обмежень

Броварська райдержадміністрація управління ветеринарної медицини в Броварському районі

Голови сільських рад

14

Карантин зняти через 40 днів після останнього випадку захворювання, загибелі чи забою хворих свиней, та за умови виконання всіх заходів, передбачених чинним планом (п. 8.1. Інструкції).

Після проведення вище перелічених заходів

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Броварській РДА

15

Забезпечити щоденне інформування Головного управління ветмедицини в Київській області про виконання заходів

На протязі обмежень

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Броварській РДА


Comments