Броварський міськрайонний центр зайнятості

4 вересня 2014 р.

   
Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61
З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35
Для роботодавців: 6-91-29, 6-26-35

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.


   Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:
   пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення  додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
   професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
   інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

   Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:
   допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога по частковому безробіттю;
   матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
   допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

   Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:
   застраховані особи;
   незастраховані особи;
   військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших   військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
   особи, які вперше шукають роботу;
   інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

   За умови сплати страхових внесків:
   громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
   особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
   фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
   особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, рзмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
   понад 10 років - 70 відсотків.

   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.
   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.
   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.  Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2019 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій;

викладка товару згідно з існуючими стандартами;

участь в проведенні інвентаризацій;

усмішка та гарний настрій .

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

10300

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


   Вакансії для осіб з інвалідністю по Броварському міськрайонному центру зайнятості на вересень 2019 року

   За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129


    29 серпня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області за адресою м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 24, відбулася професіографічна екскурсія, де були присутні 17 дітей та керівники групи Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». Професіографічна екскурсія розпочалась із чергової частини де була надана інформація о щоденної роботі поліції, також учнів познайомили з роботою інших відділів.
   Екскурсія продовжилась демонстрацією спеціальних засобів для захисту поліцейського від нападу правопорушників. З цікавістю діти роздивлялися амуніцію та спецзасоби (гумові кийки, шоломи, бронежилети та протиударні щити), які допомагають полісменам в їхній службі. Учням дозволили одягати спецзасоби на себе та фотографуватись. Демонстрували свою «зброю» кінологі, чотирилапих помічників, які розшукують злочинців, патрулюють міста, знаходять вибухівки, зброю та наркотики. На завершення екскурсії фахівці провели з учнями інтерактивне заняття з правил дорожнього руху, розповіли про обов’язки і права пішоходів. Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю правоохоронців, по завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч, можливість побачити реальну діяльність Броварського відділу поліції. Броварський міськрайонний центр зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області також надалі планує проводити професіографічні екскурсії з учнямі шкіл міста, району та ОТГ. 
 
 

Центральний матеріальний склад головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України 
запрошує на роботу: 
   - водіїв автотранспортних засобів 
   Вміння впевнено керувати та ремонтувати автомобілі марки Газ-31105, УАЗ-3909, КАМАЗ-5511 та МАЗ-543240
   Заробітна плата 7472 грн. на руки + надбавки.

   - підсобних робітників
   Виконання робіт по підтриманню складських приміщень в належному стані. Бажано мати навички роботи по ремонту сантехніки, електрики, столярства та ремонту автомобілів.
   Заробітна плата 6008 грн. на руки + надбавки.

   Місце проведення робіт: м.Київ, вул.Бориспільська, 14
   Безкоштовно надається житлона території складу та  3-х разове харчування.

   За більш детальною інформацією звертатися до СЕКТОРУ РЕКРУТИНГУ Броварського МРЦЗ м.Бровари, вул.Ярослава Мудрого, 92, каб.7 тел.(04594)69129, mbcz@ukr.net

Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на серпень 2019 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій;

викладка товару згідно з існуючими стандартами;

участь в проведенні інвентаризацій;

усмішка та гарний настрій .

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

15000

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


   Вакансії з наданням житла (серпень 2019 рік)
   Актуальні вакансії (серпень 2019 рік)
За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

 "Місію виконано" 
   Учням часто бракує інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, щоб запобігти помилок у виборі професій необхідна не тільки теоретична інформація а також практична, а головне дати можливість школярам безпосередньо познайомитися з професіями, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи.
   10 липня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ГУ ДСНС України у Київський області, та Київським обласним центром зайнятості.,був проведений виїзний профорієнтаційний захід для молоді "Місію виконано", серед учнівських команд бази відпочинку "Любич" Київська обл., Броварський район, с. Літки, були присутні 136 учнів та представники заходу.
   На початку зустрічі з учнями провели інструктаж, представники ГУ ДСНС України у Київський області, як треба себе поводити на воді, з вогнем тощо.
   Потім діти поділилися на групи: шість загонів – шість команд. Після чого, фахівець з профорієнтації Київського обласного центру зайнятості Юлія Люляєва запропонувала їм взяти участь у різних конкурсах на п’яти локаціях у довільному порядку. Більшість школярів відразу вподобали гру, яка полягала у використанні пожежного знаряддя рятувальників. За допомогою подачі води із вогнегасних шлангів діти мали збити м’яч, який був поставлений на перевернуте відро. Цей конкурс показав, що пожежник-рятувальник повинен бути влучним, сильним та активним. Учні 12-13 років надали перевагу конкурсу зі швидкого вдягання спеціального одягу. Їм давалося максимум 20 хвилин, щоб вдягнути костюм вагою до 30 кг. Завдання показало, як швидко та точно повинні працювати працівники ДСДС.
   Локація з відгадування гасла пожежних рятівників змусила поміркувати логічно кожного з учасників програми. Фахівець Броварського центру зайнятості Марина Левкович поставила перед дітьми завдання відгадати вислів «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» за цифровим ребусом. Не зважаючи на складність, всі впоралися і запам’ятали назавжди, чим керуються рятівники. Також, представники ДСНС запропонували всім бажаючим перевірити себе на точність і влучити пляшкою з піском у рятівне коло, яке знаходилось на відстані приблизно 10 метрів. У результаті, у ціль влучили 20 школярів. Особливо дітям сподобався конкурс, який мав перевірити їх спритність, швидкість реакції та стресостійкість. Без допомоги рук школярі мали розгорнути цукерку та з’їсти її. Для цього завдання вони використовували і передпліччя, і зуби, і кисті, але свого таки досягли. Діти вправно та майстерно пройшли кожен з пунктів «Карти місії» та переконалися, що пожежник-рятувальник – це складна, відповідальна та небезпечна професія. На завершення фахівець Броварського центру зайнятості розповіла про інформаційні ресурси служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», та Платформу з професійної орієнтації та розвитку кар’єри, які можуть зацікавити учнівську молодь і допомогти у виборі професії. Ми впевнені організація таких заходів розширює світогляд учнів та допомагає у виборі майбутнього професійного шляху. 

 


 

Броварський міськрайонний центр зайнятості інформує! 
   Головною метою діяльності державної служби зайнятості є допомога людям. Ми надаємо широкий спектр послуг тим, хто хоче знайти чи змінити роботу, напрям своєї діяльності, підібрати працівника.
   З 1 січня 2019 року змінилися підходи в обслуговуванні клієнтів державної служби зайнятості.
   У центрах зайнятості розпочали роботу особливі консультанти – кар’єрні радники. Їх головне завдання – супроводжувати і підтримувати осіб, які звернулися до служби зайнятості, в їх намаганні знайти роботу чи змінити професію.
   Служба зайнятості має одну з найбільших баз даних вакансій по всій Україні, які оновлюються онлайн, всі вакансії перевірені, актуальні та з офіційним працевлаштуванням.
   Отже, які саме послуги ви можете отримати у центрі зайнятості, це послуги з пошуку постійної або тимчасової роботи. Якщо ви не знайшли підходящих вакансій у нашій базі даних, то спеціалісти-рекрутери центру зайнятості допоможуть у пошуку роботи на інших ресурсах. Для цього необхідне ваше бажання та резюме на посаду.
   У нас ви можете отримати профорієнтаційні послуги. Фахівець з профорієнтації допоможе визначитися з вибором професії. Для цього у нас є сучасні інструменти: профорієнтаційні та психологічні тести, які ви можете пройти як удома, так і в центрі зайнятості. Разом з консультантом ви можете оцінити свої можливості, обрати напрям навчання чи роботу, а також фахівець відділу профорієнтації допоможе у складанні резюме.
   Ми надаємо унікальну можливість дітям з 14 років отримати якісну, безкоштовну допомогу у виборі професії. Це – тестування, яке можна пройти в зручний час, онлайн (вдома або в центрі зайнятості) та консультація за його результатами. Вони дізнаються про свої професійні інтереси та здібності, зможуть спланувати власне професійне становлення та розвиток.
   Якщо роботи за вашим фахом не знайшлося, служба зайнятості пропонує підвищити кваліфікацію або оволодіти новою професією зареєстрованим безробітним, набути нових компетенцій шляхом стажування на робочому місці у роботодавця або на короткотермінових курсах. Ми пропонуємо професійне навчання на замовлення роботодавця професіям, які затребувані на ринку праці, з подальшим працевлаштуванням. Професійне навчання здійснюється у навчальних закладах нашого та інших регіонів, у тому числі центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, такі центри є в 11 областях України.
   Крім того, якщо зареєстрований безробітний має бажання започаткувати власну справу, а також усвідомлюєте ризики щодо таких дій, але для втілення задуму не вистачає знань чи коштів – державна служба зайнятості сприяє у відкритті власної справи. Для цього зареєстровані безробітні можуть претендувати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за умови підготовки бізнес-плану та державної реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності.
   У навчальних закладах можна пройти короткотермінове навчання з основ підприємницької діяльності, яке проводять сертифіковані викладачі. Під час навчання слухач опануєте нормативні засади та особливості ведення обраного бізнесу, сформує бізнес-план.
   Служба зайнятості змінюється також у напрямі сучасного доступу до її послуг. На сайті служби зайнятості можна ознайомитися з детальним описом послуг (www.dcz.gov.ua) та скористатися новими сервісами.
   Насамперед, це "Електронний кабінет шукача роботи", у якому ви можете:
   - створити власне резюме;
   - уточнити заплановані та фактичні дати відвідування служби зайнятості;
   - дізнатися про заходи, які проводитиме служба зайнятості та ін.
   Також радимо звернути увагу на такі сервіси державної служби зайнятості, як: "Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри" (profi.dcz.gov.ua) і "Моя професія: консультаційна мережа" (myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного виду професійної діяльності. Це пізнавально й корисно як для дорослих, так і для школярів.
   Для відвідування центру зайнятості громадяни можуть скористатися послугою "Електронна черга", обрати центр зайнятості, зазначити мету, дату та час відвідування.
   З метою отримання більш детальної інформації звертайтеся до Броварського міськрайонного центру зайнятості, телефон: (04594) 66335Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2019 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

8000

Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства

прибиральник виробничих приміщень

6000

Прибирання виробничих цехів підприємства.

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

 

 

 

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

15000

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


   Вакансії для осіб з інвалідністю на липень 2019 року

   За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

 


Шановні роботодавці! 
Державна служба зайнятості прагне надавати Вам якісні послуги та ефективну допомогу у підборі кадрів!

   Пропонуємо Вам поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, оцінити послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо їх вдосконалення.
   Заповнити анкету роботодавця можна до 19 серпня за посиланням https://www.dcz.gov.ua/…/opytuvannya-robotodavciv
Цикли профорієнтаційних заходів у пришкільних таборах Броварського міськрайонного центру зайнятості на червень 2019 року 

   Не знаєш, яку спеціальність та професію обрати? Фахівці служби зайнятості із задоволенням допоможуть визначитися з цим!
   Мета заходу - сформувати правильні, усвідомлені мотиви вибору професії, професійних інтересів; виховати навички орієнтування в нестандартних життєвих ситуаціях; сформувати реальний погляд на вибір професії з урахуванням їх бажань, можливостей та потреб ринку праці.
   07 червня 2019 року та 11 червня 2019 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 8 класу Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса (табір «The Merry Land Camp» вул. Київська, 306-А) та серед учнів Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 табір «Healthyway», вул .Герцена , 3-А. На заході були присутні 35 учнів та соціальні працівники. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Усі бажаючі мали змогу завантажити мобільний додаток Державної служби зайнятості і в розділі «Абетка професій» знайти описи професій, що їх цікавлять. Також було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності, з учнями обговорили актуальність робітничих професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи «Мої вподобання», «Дерево бажаних професій» де учні самостійно малювали дерево на якому розподіляли професії відповідно п’яті головним типам (в залежності від основного предмета праці), на закріплення матеріалу була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість, та на завершення з учнями було проведено тестування: була використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова». У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту. Учні отримали відповіді на свої запитання.
Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на червень 2019 року

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

бухгалтер

11 185.00

зоотехнік

11 920.00

лікар ветеринарної медицини

11 920.00

юрист

8 700.00

підсобний робітник

4 200.00

оператор технологічних установок

10 680.00

машиніст навантажувальної машини

11 000.00

тракторист

7 250.00

заступник директора

16 000.00

майстер дільниці

14 600.00

прибиральник виробничих приміщень

4 173.00

птахівник

11 180.00

інженер

12 900.00

інженер з охорони праці

12 000.00

інженер-енергетик

11 920.00

фахівець з організації майнової та особистої безпеки

8 700.00

водій автотранспортних засобів

7 840.00

головний енергетик

10 000.00

електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

9 050.00

муляр

6 250.00

начальник бригади

6 590.00

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

8 600.00

слюсар-ремонтник

8 750.00

слюсар-сантехнік

8 750.00

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"

Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм

9 500.00

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

слюсар-ремонтник

10 000.00

інженер

6 800.00

стропальник

10 000.00

слюсар-сантехнік

6 800.00

моторист бетонозмішувальних установок

10 000.00

Електрозварник ручного зварювання

18 000.00

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

15 000.00

водій автотранспортних засобів

10 000.00

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

10 000.00

майстер

6 148.00

машиніст екскаватора

9 000.00

моторист бетонозмішувальних установок

10 000.00

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС"

Маляр

7 000.00

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8 000.00

водій автотранспортних засобів

20 000.00

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

15 000.00

ТОВ "ВІЛАР"

Бармен

4 400.00

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

вантажник

4 200.00

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4 200.00

охоронник

4 200.00

водій навантажувача

4 250.00

комплектувальник товарів

4 200.00

ТОВ "СОЮЗ - АВТО"

водій автотранспортних засобів

7 000.00

ТОВ "ТМ САДОВИЙ ЦЕНТР "ДАЛАС"

 

озеленювач

 

8 000.00

ТОВ "Шевченківський завод продтоварів"

завідувач виробництва

20 000.00

укладальник-пакувальник

7 000.00

Бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва)

11 000.00

оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок

9 000.00

головний енергетик

15 000.00

механік виробництва

11 000.00

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

12 000.00

підсобний робітник

10 000.00

ТОВ "КОЛОС 200"

діловод

5 500.00

тракторист

10 000.00

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Інженер-будівельник

12 000.00

водій навантажувача

8 000.00

машиніст автовишки та автогідропідіймача

8 000.00

начальник технічного відділу

15 000.00

підсобний робітник

8 000.00

ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

вантажник

7 200.00

касир торговельного залу

7 260.00

мийник посуду

5 000.00

ФОП ЩЕРБАК ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА

масажист

6 000.00

тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)

6 000.00

ПП "ЦИКАС"

бармен

7 000.00

касир торговельного залу

7 000.00

ТОВ"ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "АВТОСОЮЗ"

Водій автотранспортних засобів кат. D

7 000.00За додатковою інформацією 
звертатися до сектора рекрутингуБроварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2019 року 

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

8000

Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства

прибиральник виробничих приміщень

6000

Прибирання виробничих цехів підприємства.

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

 

 

 

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 ТОВ"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

4173

Робота з документами, з архівом. Сортування даних на паперових носіях.

ТОВ "УСПОТ ЛТД"

укладальник-пакувальник

12500

Комплектування партії товарів згідно із зазначеними в документах найменуваннями, кількістю, вагою розміром. Перевірка відповідальності маркування товарів за документами фактичній наявності.  Упаковка товару, підготовка до відвантаження.  Організація збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації

Офісний службовець (бухгалтерія)

9500

 

Сканування первинних документів відділу Кредитної політики та розрахунків з контрагентами, розпізнавання документів в спеціальній системі. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

Вакансії з наданням житла на травень 2019 

Актуальні вакансії на травень 2019 

За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594) 6-26-35, (04594) 6-91-29


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

   З 22 квітня 2019 року за підтримки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» розпочала свою дію Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ). Ця програма надає грантову підтримку малим та середнім підприємствам та поширюється на всій території України.

   Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в галузях, що розвиваються, та мають потенціал для швидкого зростання, створення інвестицій та збільшення зайнятості.

   КЕУ особливо зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма відкрита для грантових заявок від інших галузей економіки.

   КЕУ надає гранти, які слугуватимуть виконанню одного з наступних завдань: збільшення обсягу інвестицій в українські МСП; збільшення обсягів продажів МСП; створення постійних робочих місць у відповідному секторі; та/або покращення доступу до фінансових можливостей для МСП.

   Для отримання грантів необхідно подати заявку. Середній час між подачею заявки та отримання грантової допомоги становить два місяці. Цей термін може змінюватися в залежності від складності запропонованої діяльності.

   Спеціалісти КЕУ допомагатимуть заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування. Всі запитання щодо цього запиту необхідно надсилати на електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org.

Кінцевий термін подачі заявок – 29 лютого 2020 року.

   З формою концепції грантового проекту можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/.../1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2.

Молодь Броварщини

   На 4,7% зменшився рівень безробіття серед молоді м. Броварів та Броварського району - про це наголосив директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер. Зокрема, він зазначив, що станом на 1 травня 2019 року кількість безробітних з числа молоді скоротилася на 158 осіб, порівняно з минулим роком. Крім того, працевлаштовано за січень-квітень 2019 року на 35 осіб більше ніж в минулому році та на 24 особи збільшилася кількість молодих осіб, які приймали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

   “Протягом навчального року наші фахівці проводили для старшокласників уроки на теми “Хочу. Можу. Треба.”, “Гендер і професія”, “Професії майбутнього”. А під час професіографічних екскурсій на підприємствах молодь дізнається більше про професії, які актуальні на ринк праці”, - зазначив Максим Вітер.

   Так, профорієнтаційними послугами у січні-квітні 2019 року скористалися 563 особи з числа безробітної молоді та більш ніж 1,6 тис. учнів шкіл м. Бровари та Броварського району охоплено профорієнтаційними послугами.

   Якщо є бажання перенавчитися чи підвищити кваліфікацію, пропонуємо завітати до служби зайнятості. З початку року 22 молоді особи скористалися такою можливістю, що на 1,1% більше в порівнянні з минулим роком.

 

Про проведення професіографічної екскурсії

   22 травня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ТОВ «21.3» (голландська пекарня) м. Бровари вул. С. Москаленка, 19-А, відбулася професіографічна екскурсія для учнів Великодимерського НВО, де були присутні учні 8-го класу (22 учня та керівник групи). Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання).

   Екскурсія почалася з розповіді про історію створення підприємства, організацію роботи пекарні та допомогу молоді із синдромом Дауна. З цікавістю діти слухали розповідь та роздивлялися фото, які розміщені на стінах пекарні . Під час екскурсії учні побачили технологічні процеси роботи пекарів, за допомогою спеціальних машин та приладів для виробів із тіста (механізованого хлібопечення), учням продемонстрували приготування та випікання тіста: тістові заготовки випікають у хлібопекарських печах різної конструкції. На завершення екскурсії учнів пригостили чаєм та печивом.

   А для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією, фахівцем служби зайнятості була надана інформація про консультаційну он-лайн платформу профорієнтаційного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», яка створена для осіб, у яких є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку, а також презентації мобільного додатку «Центр профорієнтації». По завершенню захоплюючої екскурсії учні подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч.

 

   

Про проведення професіографічної 
екскурсії на підприємстві 

   Старшокласникам часто бракує інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, щоб запобігти помилок у виборі професій, необхідна не тільки теоретична інформація а також практична, а головне дати можливість школярам безпосередньо познайомитися з професіями, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи.

   26 квітня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з виробничим підрозділом Київського головного матеріального складу «Південно-Західна залізниця» Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова 5, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Семиполківського НВК ,були присутні 15 учнів та керівник групи.

   На початку зустрічі з учнями провели інструктаж, як треба себе поводити на виробничому підприємстві. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики), під керівництвом досвідчених фахівців учні ознайомились з роботою складу, на запитання отримали цікаві та професійні відповіді. На завершення фахівець Броварського центру зайнятості розповіла про інформаційні ресурси служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», та Платформу з професійної орієнтації та розвитку кар’єри, які можуть зацікавити учнівську молодь і допомогти у виборі професії. Ми впевнені організація таких професіографічних екскурсій розширює світогляд учнів та допомагає у виборі майбутнього професійного шляху.

 


   В Броварському міськрайонному центру зайнятості 18 квітня 2019 року відбувся весняний Ярмарок професій. Відвідали захід 15 шкіл Броварів та району, всього 515 учнів, а також вчителі, батьки, гості Ярмарку, та представники ЗМІ та броварського міськрайонного радіомовлення.
   У заході також взяли участь 36 навчальних закладів міста Києва та Броварів: Національний університет харчових технологій, Європейський університет, Національний транспортний університет, Інститут ім.. І.Сікорського, КНІ міського господарства ім. В.І. Вернадського, Київський НУ будівництва та архітектури, Київський медичний університет, Київське вище ПТУ деревообробки, КД коледж туризму та готельного господарства, коледж геолого-розвідувальних технологій КПУ ім.. Т.Шевченка, Київський медичний коледж ім.. П.І.Гаврося, міжрегіональний центр ювелірного мистецтва та багато інших. На Ярмарку професій навчальними закладами були представлені інформаційні матеріали щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. Представники навчальних закладів привезли з собою інформаційні листівки та буклети, тому всі бажаючі мали змогу взяти з собою всю необхідну інформацію та більш детально ознайомитися з нею.
   Також у учнів та гостей Ярмарку професій була можливість пройти міні майстер-класи по виготовленню солодощів, та подивиться на робота, зробленого студентами навчального закладу, якій грає на синтезаторі.

 

 Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на квітень 2019 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

4173

Робота з документами, з архівом. Сортування даних на паперових носіях.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

водій автотранспортних засобів

10000

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність.

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС"

прибиральник виробничих приміщень

7000

Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах- гранула)

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

8000

Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства

прибиральник виробничих приміщень

6000

Прибирання виробничих цехів підприємства.

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

Слюсар з ремонту колісних транспор-

тних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

Вантажник

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

Слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

ФОП ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

8000

Ввічливе обслуговування покупців, консультування щодо товару; Підготовка товару для продажу; Викладка товару, контроль якості та терміну придатності. Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін

Контролер-касир

8000

Ввічливе обслуговування гостей; Розрахунок гостя на касі; контроль правильності зважування, маркування товарів. Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

Офісний службовець (бухгалтерія)

9500

Сканування первинних документів відділу Кредитної політики та розрахунків з контрагентами, розпізнавання документів в спеціальній системі. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

Броварський міськрайонний центр зайнятості гостинно розчинив свої двері перед шкільною молоддю. 
   21 березня 2019 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості проводився день відкритих дверей, куди були запрошені учні шкіл об’єднаних територіальних громад: Великодимерської ОТГ та Калитянської ОТГ. В заході взяди учні 8-х та 9-х класів та керівники груп. 
   Екскурсія почалася з першого поверху, куди звертаються громадяни за допомогою. Заступник директора Любов Левицька розповіла учням про послуги, які надає Броварський міськрайонний центр зайнятості населенню та учнівської молоді, ознайомила із призначенням функціональних секторів центру зайнятості. Школярі також звернули увагу на професіографічні описи, інформацію про учбові заклади, переглянули паспорти підприємств району, ознайомились з барометром професій, а також з інформацією на комп’ютері вільного доступу, якою можуть скористатися всі бажаючі. 
   У другій частині екскурсії для її учасників проведено профорієнтаційні уроки. З учнями 8-х класів уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про професії», з учнями 9-х класів уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», та «Формула вибору професії. Складова «Можу», де спеціалісти з профорієнтації Наталія Малишко та Марина Левкович розповіли школярам про основні правила вибору професії, про помилки, які найчастіше виникають під час професійного самовизначення, про необхідність пов’язувати свої професійні мрії та бажання з реальними можливостями працевлаштування, вибирати навчальний заклад, профіль якого відповідає обраній спеціальності та гарантує отримання якісної освіти. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу. Учні активно включались в розмову, демонструючи свою обізнаність в професіях та сферах їх застосування.
   На завершення зустрічі учням презентували офіційний сайт державної служби зайнятості України, де можна знайти багато корисної інформації населенню та учнівської молоді, ознайомили з платформою профорієнтації та розвитку кар’єри, а також з вільним використанням сайтів партнерських організацій.
   Де пройти тестування на професійну спрямованість, якщо є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку?  Для вирішення цих задач презентована профдіагностична он-лайн платформа «Моя професія: консультаційна мережа», а також мобільний додаток державної служби зайнятості (все корисне у твоєму смартфоні). Діти отримали відповіді на свої запитання. Маємо впевненість, учні скористуються нагодою пройти тестування та приймуть до уваги поради фахівців служби зайнятості, щоб зробити впевнений крок у світ професій!Про проведення професіографічної екскурсії 
  15 березня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області за адресою м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 24, відбулася професіографічна екскурсія для учнів шкіл району, де були присутні 51 учень та керівники груп. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання). А також: "Як правильно вибрати майбутню професію?", "Як проходить навчання та робота правоохоронців?", "Які заклади в Україні готують майбутніх поліцейських і юристів" - відповіді на ці й інші питання змогли отримати учні 11-х класів: Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст., Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст.., Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., під час відвідування місцевого відділу поліції. 
   Екскурсія почалася з першого поверху управління національної поліції, куди звертаються громадяни за допомогою. Патру́льна полі́ція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики за екстреним номером 102. Має за мету забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.
   Далі екскурсія продовжувалась в актовому залі демонстрацією спеціальних засобів захисту та вогнепальної зброї. З цікавістю діти роздивлялися зброю, амуніцію та спецзасоби, які допомагають полісменам в їхній службі. Під час презентації кримінального відділу поліції була змодельована ситуація, коли відбувається крадіжка і її треба розкрити, учні були в ролі злодія, криміналіста і слідчого. За допомогою спеціальних інструментів і реактивів (для збирання відбитків пальців та інших доказів) учнями злочин розкрито.
   Старший інспектор сектору кадрового забезпечення відділу поліції капітан А.В.Невесьолова пояснила, якими якостями треба володіти для успішного навчання у поліцейському університеті чи інституті, а також подальшого проходження служби.
   Інспектор ювенальної превенції познайомив школярів з нелегкою і дуже відповідальною роботою поліцейських, а також розповів що таке булінг, про адміністративну та кримінальну відповідальність учнів та їх батьків.

А для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією, фахівцем служби зайнятості була надана інформація про консультаційну он-лайн платформу профорієнтаційного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», яка створена для осіб, у яких є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку, а також презентації мобільного додатку «Центр профорієнтації».

Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю правоохоронців, по завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч, можливість побачити реальну діяльність Броварського відділу поліції.


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на березень 2019 року 

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ
"ФК "ЄАПБ"
оброблювач інформаційного матеріалу 4 173
Робота з документами, з архівом. 
Сортування даних на паперових носіях.
ПОГ АТП "ІНВАТРАНС" водій автотранспортних засобів 10 000
Робота на автобусах всіх марок та місткостей з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. 
Водійські права категорія "Д".
кондуктор громадського транспорту 4 173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків.
Чемність, відповідальність, добросовісність.
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ" фахівець з фізичної реабілітації 4 173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.
ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ інспектор з контролю якості продукції 4 173
Здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів 
Перевірка якості виробів сировини напівфабрикатів, стан та умови їх зберігання
ТОВ "АБ ГРУП" підсобний робітник 4 173
Підсобні роботи на будівельному майданчику. 
Допоміжні роботи зв'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі (верхолазні).
ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС" прибиральник виробничих приміщень 7 000 Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах- гранула)
СТ"ВІКТАН" продавець продовольчих товарів 4 300 Викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців
ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР" офіціант 4 300 Обслуговування гостей ресторану, сервірування столів, прийом замовлення від гостей, винос готових страв та напоїв, прибирання посуду зі столу
ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" підсобний робітник 8 000 Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства
прибиральник виробничих приміщень 6 000 Прибирання виробничих цехів підприємства.
ТОВ
"СІЛЬПО-ФУД"
Комплектувальник товарів 4 200
Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. 
Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). 
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 200
Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. 
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Вантажник 4 200 Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі.
Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія).
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН" укладальник-пакувальник 6 000 Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу.
Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару.
Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.
ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН" Слюсар із складання металевих конструкцій 6 300 Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки.
Виконувати операції зі складання металоконструкцій.
Виготовляти деталі з металу.
Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом.
Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.
ФОП ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Продавець-консультант 8 000 Ввічливе обслуговування покупців, консультування щодо товару;
Підготовка товару для продажу;
Викладка товару, контроль якості та терміну придатності.
Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін
Контролер-касир 8 000 Ввічливе обслуговування гостей;
Розрахунок гостя на касі;
контроль правильності зважування, маркування товарів.
Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін.
  Вакансії з наданням житла на березень 2019 року
 
   За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

ШАНОВНІ ШУКАЧІ РОБОТИ!!! 
   УВАГА ВАКАНСІЯ!!! 
   АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"
   запрошує на роботу
ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.
Робота сезонна, відрядна.
Безкоштовне харчування.
Робота на тракторах МТЗ, ХТЗ, Нью Холанди.
Надається гуртожиток.
ОСНОВНА ВИМОГА- БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. 


За більш детальною інформацією звертатись до сектору рекрутингу Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92, каб № 7, контактний тел.(04594) 62635, 69129.

 

 ШАНОВНІ ШУКАЧІ РОБОТИ!!! 
   БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКОМ РОБОТОДАВЦЯ!!!
   НОВОСТВОРЕНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРШЛАНГ» оголошує набір робітників до нового цеху з виробництва шлангів
   ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ 4 березня 2019 року з 8:30 до 12:00 в кім. № 8 в приміщенні Броварського центру зайнятості.
   За більш детальною інформацією звертатися до сектору рекрутингу кабінет № 7 Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92.
   Контактні телефони: (04594)62635; (04594)69129

 ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ ! 

   Якщо шукаєте співробітників на підприємство, звертайтесь до рекрутерів Броварського міськрайонного центру зайнятості.    Допоможемо знайти претендента на вакантну посаду.
   Отримати послуги рекрутингу ви можете зателефонувавши за номером телефону або особисто відвідати сектор рекрутингу каб №7
   Чекаємо вас за адресою:
   м.Бровари, вул.Я. Мудрого,92 тел.(04594)6-91-29, (04594)6-26-35

   *Послуги центру зайнятості надаються безкоштовно


Шановні шукачі роботи!!! 
   Шукаєте роботу?
   Отримати послуги з рекрутингу можуть безробітні особи та особи, які бажають змінити місце роботи.
   Щоб стати клієнтом спеціаліста з рекрутингу необхідно:
   · зателефонувати: (04594)-69129, 62635;
   · особисто звертутися за адресою:
   м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,  сектор рекрутингу каб. №7
*Послуги центру зайнятості надаються безкоштовно


«Моя професія: консультаційна мережа» - новітній крок у виборі професії!

    Службою зайнятості запроваджена онлайн-профорієнтація за допомогою спеціального сервісу, який можна запустити прямо у браузері Вашого комп'ютера - веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа». https://myprofession.com.ua

   Відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною, усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн форматі без відвідування центру зайнятості, якщо існує потреба у:

   виборі (зміні) професії;
   виборі майбутнього напряму професійного навчання;
   оцінці власних здібностей;
   саморозвитку.

   Програма перетворить вибір майбутньої професії з «гадання на кавовій гущі» у науково обґрунтований прогноз, допоможе виявити схильності та здібності до різних видів діяльності особам, які досягли 14 річного віку. Програма заснована на діагностиці й зіставленні трьох основних факторів успішного професійного навчання й самореалізації:

   професійна мотивація – глибинні професійні інтереси й цінності
   структура інтелекту – рівень розвитку інтелекту (ІQ) і специфіка структури здібностей
   психологічні схильності (схильність до певних видів професійної діяльності).

   Проходження усіх тестів гарантує високу результативність діагностики та максимально приближений професійний вибір для людини, яка проходить тестування. Треба пам’ятати, що зайва година часу, витрачена на усвідомлення професійних вподобань, може заощадити роки марних зусиль у «пошуку професії по душі» у майбутньому!

   За результатами повного тестування програма пропонує не приблизні напрями професійної самореалізації, а конкретні професії відповідно особистісних інтересів та схильностей, із зазначенням відсотка відповідності.

   Всім бажаючим, що потребують вибору або зміни професії, обрання свого кар’єрного шляху, визначення власних професійних інтересів, здібностей, психологічних схильностей, надається можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у он-лайн форматі. Для цього достатньо заявити про своє бажання та отримати код доступу за телефоном: (04594) 6-64-21, (каб.№ 11, каб. № 14)

   Проаналізувати отримані результати можна самостійно, з батьками чи друзями, але краще зрозуміти результати тесту допоможуть фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості. Вони нададуть не тільки професійну консультацію щодо вибору напряму професійної діяльності, а й розкажуть про пропозиції на ринку праці.

ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: 

   ОХОРОННИКІВ (Броварський район, смт Велика Димерка)
   Вахтовий метод роботи 15/15.
   Завдання та обов’язки: охорона будівельних об’єктів.
   Розмір заробітної плати від 4500 грн

   Директор з персоналу
   ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП»:
   Назаренко Віта Михайлівна
   067) 3545476, (067) 2475815
   (063) 0329332, (099)4345374

   За детальною інформацією щодо вакансій та направленням на роботу звертатися до адміністратора залу кім.1 та в сектор рекрутингу кім. 7.
   Контактний телефон: (04594) 6-63-35
Підсумки роботи 
  Протягом 2018 року послугами Броварського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4319 мешканців Броварського регіону із них 2218 осіб отримали статус безробітного. Серед незайнятого населення, які перебували на обліку в службі зайнятості – 59,8% становили жінки, 38% – молодь у віці до 35 років.
   Так як одним з пріоритетів в діяльності служби зайнятості являється задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри, то протягом 2018 року за сприянням центру зайнятості роботою забезпечено 2303 мешканці регіону, що на 328 осіб більше ніж в 2017 році.
   Забезпечення якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців – це ще один з пріоритетів в роботі служби зайнятості. Тому протягом 2018 року загальна кількість вакансій, які надані до центру зайнятості роботодавцями регіону налічувала 3057 одиниць, що на 599 вакансій більше у порівнянні з 2017 роком. В результаті збільшення вакансій спостерігається і збільшення кількості працевлаштованих за сприяння служби зайнятості.
   Суттєвою підтримкою з боку служби зайнятості у напрямку збільшення кількості робочих місць для працевлаштування безробітних є компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб на нові робочі місця. В такий спосіб за 2018 рік 15 осіб регіону були працевлаштовані на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску. В наші скрутні часи відшкодування підприємству єдиного соціального внеску та заробітної плати найманому працівнику та нарахування на неї за рахунок коштів Фонду протягом року - це серйозна підтримка.
   Серед заходів активної підтримки до яких залучаються безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості являється:
   - організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру, як можливість отримання додаткового доходу. Протягом 2018 року в таких роботах приймали участь 339 мешканців регіону, що на 61 особу більше ніж в 2017 році.
   - направлення на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Цією можливістю скористалися 185 мешканців м.Бровари та Броварського району.
   - розвиток підприємницької ініціативи, завдяки якому безробітні громадяни повертаються до продуктивної праці. За рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 6 осіб започаткували власну справу. Колишні безробітні вирішили спрямувати свої сили на реалізацію самих різноманітних бізнес-ідей, а саме: надання послуг з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; забезпечення електричними витратними матеріалами різних видів виробництва товарів широкого споживання; мобільна кав'ярня; виготовлення прикрас ручної роботи та ювелірних виробів з використанням екологічно чистої сировини: натуральних квітів та рослин; організація будівельного підприємства з послуг по внутрішньому ремонту приміщень; надання туристичних послуг населенню.
   Крокуючи в одну ногу з часом служба зайнятості відкриває нові сервіси. Так завдяки Платформі з профорієнтації та розвитку кар'єри всі бажаючі мають змогу безкоштовно продіагностувати власні схильності, здібності, краще зрозуміти свої професійні інтереси. Тобто зробити власну профорієнтацію.
   Крім того, запрацював новий сучасний сервіс для осіб, що шукають роботу та безробітних – «Електронна черга». За допомогою Інтернету можна самостійно, не втрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості з метою отримання консультації.
   У своїй роботі ми використовуємо як традиційні методики, так і знаходимо нові підходи, працюємо з кожним клієнтом індивідуально, адже кінцева мета нашої роботи – це знайти конкретній людині своє робоче місце, а роботодавцю – кваліфікованого працівника.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66335

 

 

Визнані переможці конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках». 
   Вибір професії є одним із найвідповідальніших моментів у житті кожної людини. Цей вибір починається ще змалку. Найкраще розкрити свою майбутню професію і творчо відобразити її можна лише в малюнку. Тому цілком доречним стала організація та проведення щорічного обласного конкурсу малюнків для учнівської молоді міста Бровари та Броварського району. 
   Вже не перший рік управління освіти і науки Броварської міської ради та відділ освіти і науки Броварської РДА, відділи освіти: Калитянської та Великодимерської об’єднаних територіальних громад Броварського району спільно з Броварським міськрайонний районним центром зайнятості проводять конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках».
   Метою даного заходу є виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, розвиток системи професійної орієнтації молодих громадян, запобігання безробіттю в молодіжному середовищі та підвищення престижу масових професій. Особливим аспектом конкурсу є формування особистості дитини та її мотивації при виборі професії, залучення учнівської молоді до творчої діяльності, організації змістовного дозвілля та створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу школярів.
   Так і в кінці минулого року було проведено 1 етап такого заходу. Представлені на конкурс 95 дитячих малюнків різні за композицією, сюжетом та технікою виконання. І хоча мрії з роками можуть змінитися, проте учасники конкурсу вже зараз замислюються над тим, який фах обиратимуть в майбутньому. За результатами оцінювання дитячих малюнків, переможці та призери конкурсу всіх вікових категорій нагороджені грамотами та подарунками. Найкращі роботи передані до Київського обласного центру зайнятості для участі в ІІ етапі конкурсу. А саме у молодшій віковій категорії це Кароліна Гончаренко (Тарасівське НВО), Віталій Вітер (Броварський НВК), у середній віковій категорії – Єлизавета Кравченко (Палац творчості дітей та юнацтва), Лада Леоненко (Тарасівське НВО), у старшій віковій категорії – Анастасія Завєдєєва (Тарасівське НВО), Савіних Марія та Олександр Птуха Броварська ЗОШ I-III cт. №6.
   У Київському обласному центрі зайнятості відбулося оцінювання малюнків дитячого конкурсу “Твоє майбутнє — в твоїх руках”. Членський склад журі очолили художній керівник зразкової студії образотворчого мистецтва “Вернісаж”, палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області Марія Лобода та директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук.
   Журі оцінили претендентів за трьома віковими категоріями: молодшою, середньою та старшою. Конкурс малюнків вразив своїм різномаїттям, нестандартним підходом та майстерністю. Тож за результатами оцінювання у середній віковій категорії: Єлизавета Кравченко (Палац творчості дітей та юнацтва) зайняла I місце та Лада Леоненко (Тарасівське НВО), – III місце, у старшій віковій категорії – Анастасія Завєдєєва (Тарасівське НВО) зайняла II місце. А призером у номінації «Художня майстерність» визнана Савіних Марія (Броварська ЗОШ I-III cт. №6.).
   Переможці та призер конкурсу всіх вікових категорій нагороджені грамотами та подарунками.

  
Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на лютий 2019 року

 

    
РоботодавецьПосада заявлена роботодавцемЗ/пл

 

Завдання та обов’язки
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"маркувальник4173Маркування товарів на складі для групування їх під замовлення.
ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"водій автотранспортних засобів10000Робота на автобусах всіх марок та місткостей з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".
кондуктор громадського транспорту4173Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність.
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"фахівець з фізичної реабілітації4173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.
ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧінспектор з контролю якості продукції4173здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"фахівець8000Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

 

підсобний робітник4173Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС"прибиральник виробничих приміщень

7000

Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах- гранула)
СТ"ВІКТАН"продавець продовольчих товарів4300викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців
ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"офіціант4300обслуговування гостей ресторану, серверування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу
ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"підсобний робітник8000Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства
прибиральник виробничих приміщень6000Прибирання виробничих цехів підприємства.

 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на лютий 2019 року

 

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

бухгалтер

12000

водій автотранспортних засобів

6950

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

6250

заступник директора

16000

зоотехнік

12780

інженер

12000

лікар ветеринарної медицини

11920

майстер дільниці

10430

підсобний робітник

4173

птахівник

11180

санітар (ветеринарна медицина)

5000

слюсар-сантехнік

6250

тракторист

7250

юрист

15000

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

дозувальник

8000

електрозварник ручного зварювання

13000

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7000

інженер

5853

механік

12000

монтер колії

4173

моторист бетонозмішувальних установок

9000

начальник відділу

6300

пресувальник стінових виробів

9000

слюсар-ремонтник

13000

стропальник

7000

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

15000

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС"

маляр

9000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

бетоняр

8000

водій автотранспортних засобів

8000

електрогазозварник

8000

машиніст екскаватора

8000

машиніст екскаватора одноковшового

8000

монтажник будівельний

8000

тесляр

8000

технік-електрик

8000

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА КИЇВАГРО"

електрогазозварник

8000

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7000

оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів)

8000

птахівник

7000

тракторист

7000

ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва)

11000

головний енергетик

15000

завідувач виробництва

20000

механік виробництва

11000

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок

9000

укладальник-пакувальник

7000

ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

касир торговельного залу

6600

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський (за спеціалізаціями)

10000

 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

 

Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на січень 2019 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

4173

водій автотранспортних засобів

4173

комплектувальник товарів

4173

охоронник

4173

Водій навантажувача

4173

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

тесляр

8000

водій автотранспортних засобів

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

машиніст екскаватора одноковшового

8000

бетоняр

8000

Електрогазозварник

8000

Монтажник будівельний

8000

технік-електрик

8000

машиніст екскаватора

8000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

лікар ветеринарної медицини

11 920

бухгалтер

12000

водій автотранспортних засобів

6 950

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

6250

заступник директора

16000

інженер

12000

лікар ветеринарної медицини

11920

майстер дільниці

10430

підсобний робітник

4173

Санітар (ветеринарна медицина)

5000

тракторист

7250

Юрист

15000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

10000

дорожній робітник.

10000

машиніст автогрейдера

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

10000

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський (за спеціалізаціями)

10000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

водій автотранспортних засобів

8000

ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

касир торговельного залу

6600

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

 

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

15000

слюсар-ремонтник

13000

Електрозварник ручного зварювання

13000

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7000

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

10000

Монтер колії

4173

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС"

Маляр

9000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА"

контролер-приймальник

7200

 
За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2019 року 
 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

механік

5000

Механік по впуску-випуску. Мати освіту , яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.

інженер-механік груповий

6000

Мати освіту, яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.

водій автотранспортних засобів

10000

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д". Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю (3 група). Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін.

Кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність. Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю.

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням субєктами господарювання в сфері організації харчавання, нормативних вимог щодо забеспечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоровя  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови іх зберігання,здійснює відбір кулінарної продукції для визначення відповідної якості вимогам  сертифікатів та інших нормативно-технічної документаціїЗа додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129 ОГОЛОШЕННЯ 
Броварський центр зайнятості інформує: 

   ПОГ АТП« ІНВАТРАНС» терміново потребує працівників:
   - Механік по впуску-випуску машин на лінію
   - Інженер-механік (Наявність відповідної освіти обов’язкова, можливе працевлаштування осіб з інвалідністю)  
     Заробітна плата від 6000 грн.
   - Водії автобусів всів марок та місткостей (Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю З групи)
     Заробітна плата 10000 грн. (залежить від кількості відпрацьованих змін).
   - Кондуктори громадського транспорту (Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю)
     Заробітна плата від 3723 грн.

   Місце проведення співбесіди: м. Бровари, вул. Київська, 292 (Центр «ПРАГНЕННЯ»)
   Офіційне працевлаштування.

   За більш детальною інформацією можна звернутися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 або контактними телефонами (04594)69129; 62635.


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на грудень 2018 року 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" Оператор розфасовувально-пакувального автомата 8000 Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).
ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Продавець-консультант

 

8600 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 9300 Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
Оператор комп'ютерного набору 8700 Робота з базою даних, оприбуткування товару, регулювання цін
МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Фармацевт 7900 Ввічливе обслуговування покупців,консультування щодо товару. Підготовка товару до продажу, викладка товару, контроль якості та терміну придатності.
ТОВ "ФК "ЄАПБ" Оброблювач інформаційного матеріалу 3723 Робота з документами, з архівом.
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Фахівець 8000 Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання
ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 
ТОВ
"СІЛЬПО-ФУД"
Підсобний робітник 3723 Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі (верхолазні).
Комплектувальник товарів 3865 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3785 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Вантажник 3785 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"

 


 


ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН
Контролер якості 3723 Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару, контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.
Бухгалтер 3723 Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
ТОВ "Вітал-Пласт" Слюсар-інструментальник 15000 Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.
ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 
Підсобний робітник 9000 Підготовка та фарбування металевих деталей.
Комірник
11000
Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.
ПП "ВВ ТРАНС" Водій автотранспортних засобів 7000 Наявність прав водія категорії "В", "С". Доставка товарів до місця призначення, перевірка документів на товар.
Є можливість заробляти більше в залежності від зроблених рейсів та їх дальності (можливі рейси по Україні).
СТ"ВІКТАН" Продавець продовольчих товарів 3800 Викладка товару, уміння працювати з касовим апаратом, контроль якості, ввічливе обслуговування покупців
ПОГ АТП "ІНВАТРАНС" Механік 5000 Механік по впуску-випуску. Мати освіту , яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.
Інженер-механік груповий 6000 Мати освіту, яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.
ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР" Офіціант 3750 Обслуговування клієнтів напоями
ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС" Прибиральник виробничих приміщень 7000 Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах: гранула)

   Вакансії з наданням житла на грудень 2018

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Про проведення конкурсу малюнку 
«Твоє майбутнє - в твоїх руках» 

   15 листопада 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з управліннями освіти м. Бровари та Броварського району, Калитянської ОТГ та Великодимерської ОТГ було проведено конкурс малюнку на тему «Твої майбутнє – в твоїх руках». Такий захід проводиться щорічно серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

   Метою конкурсу є виявлення, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, формування особистості дитини та мотивації до праці, підвищення престижу робітничих професій, виховання в учнів патріотизму, бажання працювати на благо України.

   Цільова аудиторія конкурсу – це учні загальноосвітніх шкіл, діти – інваліди, діти – сироти, та діти позбавлені батьківського піклування, у вікових категоріях 7-10 років, 11-14 років, 15-17 років.

   В конкурсі взяли участь учні м.Бровари , Броварського району,Калитянської ОТГ та Великодимерської ОТГ більш 60 дитячих малюнків було надано для оцінки журі.

   До членів журі увійшли наші соціальні партнери: представники Управління освіти Броварської райдержадміністрація, відділ молоді та спорту Броварської міської ради, Елеонора Лінке – відома художниця України а також адміністрація центру зайнятості.

   Було визначено переможців,
   1. в молодшій віковій категорії:  
       - I місце - Вітер Віталій, 10 років (Броварський НВК),
       - II місце - Бородай Поліна, 7років (Броварська ЗОШ №1),
       - III місце - Тітова Катерина, 10 років (Броварська ЗОШ № 6)

   2. в середній віковій категорії:
       - І місце - Кравченко Єлізавета, 12 років (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - IІ місце - Бородай Марія, 12 років (Броварська ЗОШ №1),
       - III місце - Пилюшенко Софія, 11 років (Броварський НВК),

   3. в старшій віковій категорії:
       - I місце - Савіних Марія, 15 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт. № 6), Птуха Олександр, 14 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт. № 6),
       - IIмісце- Білосохова Інна, 16років, (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - IIIмісце - Єрмоленко Вікторія, 15років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт.№ 6), Пащинська Софія, 15 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт.№ 6),

   ІІ. Призерами визнати:
       - за кращий творчий підхід - Андрійчук Мар’яна, 13 років (Броварська ЗОШ №10),
       - за художній реалізм - Кравченко Єлізавета, 12 років (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - за художню майстерність - Бородай Марія, 12 років (Броварська ЗОШ №1) .

    ІІ. (Калитянська та Великодимерська об’єднанні територіальні громади)
        1. в молодшій віковій категорії:
          - I місце - Гончаренко Кароліна, 8 років (Тарасівське НВО),
          - II місце - Фалько Михайло, 9 років (Заворицький НВК),
          - III місце - Леоненко Ілля, 7 років (Тарасівське НВО)
        2. в середній віковій категорії:
          - І місце - Леоненко Лада, 11 років (Тарасівське НВО),
          - II місце - Хижняк Євгенія, 13 років, (Тарасівське НВО),
          - III місце - Озерчук Владислав, 12 років (Тарасівське НВО),
       3. в старшій віковій категорії:
          - I місце -Завєдєєва Анастасія, 17 років, (Тарасівське НВО).

   ІІ. Призерами визнати:
       - за кращий творчий підхід - Гончаренко Кароліна, 8 років, . (Тарасівське НВО),
       - за художній реалізм - Леоненко Лада, 11 років (Тарасівське НВО),
       - за художню майстерність - Хижняк Євгенія, 13 років, (Тарасівське НВО),

    Роботи переможців (I місце в кожній віковій категорії ) будуть передані до Київського обласного центру зайнятості .

 

 Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на листопад 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

Вантажник

3785

Комплектувальник товарів

3865

Водій автотранспортних засобів

 

3865

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

Охоронник

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

птахівник

 

12000

оператор технологічних установок

 

12000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

 

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

 

водій автотранспортних засобів

15000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

 

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

 

10000

дорожній робітник.

 

10000

машиніст автогрейдера

 

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

 

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

 

10000

ТОВ "КВЗ"

 

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

підсобний робітник

 

12000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

тракторист

 

8000

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

водій автотранспортних засобів

 

8000

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на листопад 2018 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОBИЧ

Продавець-консультант

8600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

Контролер-касир

9300

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

Оператор комп'ютерного набору

8700

Робота з базою даних, оприбуткування товару,

 регулювання цін

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

Укладальник -пакувальник

6800

Упаковка хлібобулочних та кондитерських виробів та кліпсування

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

Оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

Фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Підсобний робітник

3723

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

 

Комплектувальник товарів

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 Контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

Бухгалтер

3723

Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

ТОВ "Вітал-Пласт"

Слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.


ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

 

Підсобний робітник

9000

Підготовка  та фарбування металевих деталей.

 

Комірник

11000

Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.

ПП "ВВ ТРАНС"

Водій автотранспортних засобів

7000

Наявність прав водія категорії "В", "С". Доставка товарів до місця призначення, перевірка документів на товар.

Є можливість заробляти більше в залежності від зроблених рейсів та їх дальності (можливі рейси по Україні).

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Фармацевт

7900

Ввічливе обслуговування покупців,консультування щодо товару. Підготовка товару до продажу, викладка товару, контроль якості та терміну придатності.


   Актуальні вакансії (завантажити)
   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Про проведення профорієнтаційного заходу 
«Погляд у майбутнє»
   30 жовтня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-6-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 15 учнів та соціальний педагод. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри. 
  

«Кроки у професійне майбутнє»
   12 жовтня 2018 року був проведений профорієнтаційний захід «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 11-го класу Броварського навчально-виховного комплексу. Була надана інформація про послуги Броварського місьрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення було проведено тестування: була використана методика «Професійна кар’єра», була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !
   10 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 9-Г, класу Великодимерського НВО. На заході були присутні 19 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?», які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру діти висловлювали свою думку. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація де можно пройти тестування на професійну спрямованість, та перегляд відео роликів про професії. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !

   05 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій», «Гендер і професія» серед учнів 8-А, 8-Б класів Калитянської ЗОШ I-III ст.. На заході були присутні 47 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про світ професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру.Учні прослухали міні лекцію «Гендер і професія», дискутували на тему «Стать і Гендер», почули міфи і факти про гендер. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація про тестування професійної спрямованості. 

   Інформацію щодо проходження тестування можна отримати по телефону (04594) 6-64-21.Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на жовтень 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

3785

комплектувальник товарів

3865

водій автотранспортних засобів

 

3865

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

охоронник

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

15000

водій автотранспортних засобів

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

птахівник

 

12000

оператор технологічних установок

 

12000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬнИЙ ЗАГІН 

 № 112"

 

машиніст крана (кранівник)

 

8000

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст автовишки та автогідропідіймача

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

 

водій автотранспортних засобів

15000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

 

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

 

10000

дорожній робітник.

 

10000

майстер дільниці

 

10000

машиніст автогрейдера

 

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

 

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

 

10000

ТОВ "КВЗ"

 

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

підсобний робітник

 

12000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

тракторист

 

8000

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

водій автотранспортних засобів

 

8000

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на жовтень 2018 року 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

підсобний робітник

3723

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

комплектувальник товарів

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

бухгалтер

3723

Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

ТОВ "Вітал-Пласт"

Слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

9000

Підготовка  та фарбування металевих деталей.

комірник

11000

Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.

 АТ "БРОТЕП-ЕКО"

підсобний робітник

3723

Допомога комірнику.

Знання та навички роботи з комп'ютерною технікою на рівні користувача, знання номенклатури технічного призначення.
   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129Ярмарок професій


   20 вересня 2018 з 13.00 години до 15.00 години Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району.
   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання , перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.
   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою:
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого 92, (колишня вул. Кірова). т.(04594) 6-64-21 E-mail: mbcz@ukr.net

   Запрошено більше 30-ти навчальних закладів!!!


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2018 року 

за/п

Роботодавець (повна назва), який надав вакансії до БЦЗ

Посада заявлена роботодавцем

З/пл.

Завдання та обов’язки

1

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру,вагою до 10 кг. циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

2

 

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

 

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

3

 ТОВ"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

4

ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

5

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплектувальник товарів

 

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник

 

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

6

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

7

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"

 

бухгалтер

3723

Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129
Інформація 
про наявність вакансій, робочих місць
з наданням житла по Броварському міськрайонному
центру зайнятості на вересень 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

вантажник

3785

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

водій автотранспортних засобів

3865

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

комплектувальник товарів

3865

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район, с.Требухів, вул. Броварська, 58

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район, с.Требухів, вул. Броварська, 58

охоронник

3785

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

Київська область, Броварський район, Красилівка, ВУЛ. КОЖЕДУБА, 2

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

Київська область, Броварський район, Красилівка, ВУЛ. КОЖЕДУБА, 2

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

тесляр

 

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

водій автотранспортних засобів

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

машиніст екскаватора одноковшового

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

технік-електрик

 

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

машиніст екскаватора

 

8000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

головний енергетик

 

10000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

птахівник

 

12000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

оператор технологічних установок

12000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

маляр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

машиніст-кранівник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

штукатур

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

стропальник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

муляр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

лицювальник-плиточник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

бетоняр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

підсобний робітник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

бухгалтер

8000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

електрогазозварник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ" Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, пров. Залізничний,15

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

Київська область, Броварський район, Калита, вул Піщана,14

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

ПП "УМБР-БРОВАРИ"

Київська область, Бровари, вул. Залізнична, 8

машиніст екскаватора

10000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

Київська область, Броварський район, Калинівка, вул Теплична, буд. 2.

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

геодезист

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

дорожній робітник.

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

майстер дільниці

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст автогрейдера

 

10000

 

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

10000

 

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст укладача асфальтобетону

10000

ТОВ "КВЗ"

Київська область, Бровари, вул. Металургів, 17

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» Київська область, Броварський р-н, с.м.т. Велика Димерка , вул. Промислова, 40А

підсобний робітник

 

12000

 

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

м. Бровари, вул. Я.Мудрого,26а

поліцейський (за спеціалізаціями)

9000


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

Семінар «Легальна зайнятість» 

   14 серпня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості було проведено семінар «Легальна зайнятість» за участю представників Пенсійного фонду України, начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Н. П. Лебединець та головного спеціаліста з організаційно-інформаційної роботи Т. С. Шеверун.

   Захід організовано з метою підвищення обізнаності безробітних щодо переваг легальної зайнятості та застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні. Учасники обговорили питання щодо легалізації трудових відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці.

   Під час свого виступу Н. П. Лебединець роз’яснила безробітним громадянам переваги легальної зайнятості, повідомила про вимоги щодо тривалості страхового стажу для отримання права на пенсію.

   Розповіла про можливість отримання інформації про нараховану заробітну плату, відрахування єдиного соціального внеску та розмір страхового стажу за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Під час спілкування надійшло чимало різноманітних питань від присутніх, на які вони отримали вичерпні та кваліфіковані відповіді.

 
Резюме, або працюємо на результат 

   Питання в тому, на який…
   І потрібно, щоб на позитивний.
   А позитивним результатом буде запрошення на співбесіду. І тільки.
   Чекати, що роботодавець, побачивши резюме, захопиться й одразу прийме Вас на роботу, надто оптимістично.

   Головне правило оформлення резюме: малий обсяг тексту та велика інформативність.

   Людина вирішує чи варто читати текст за 10-20 секунд. Тому текст повинен читатися зручно.

   Тобто:
   Формат – сторінка А4 (у крайньому випадку півтори сторінки. Якщо Вам насправді є про що додати). Шрифт – Times або Arial. Розмір – 12 або 14.
   Виділення необхідних заголовків – жирним шрифтом.
   Інші види оформлення доречні лише в резюме представників творчих спеціальностей.
   Є електронні бази, де описані способи складання резюме для молодого спеціаліста.

   Існує декілька видів резюме.
   Хронологічне резюме передбачає перелік у хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи, компанії. У яких Ви працювали, позицій. які обіймали, обов’язків, які виконували.
   Функціональне резюме робить акцент на Ваших уміннях і функціях (розподілених за тематичними групами), які Ви можете виконувати та виконувати на попередніх роботах. Тому для молодого спеціаліста з невеликим досвідом або без нього – не найдоцільніший вибір.
   Окремий вид резюме – комбіноване, в якому прописано навички та вміння і зазначено досвід роботи.

   Резюме починається із заголовка.

   Як заголовок слід використовувати власні прізвище, ім’я, по батькові, а не «резюме» чи «автобіографія».

   Потім потрібно зазначити дату народження та вік. Точну адресу. Контактний телефон (краще мобільний – так менеджеру з персоналу буде легше до Вас додзвонитися). E-mail (назва поштової скриньки складається на основі перших букв імені та прізвища: можна просто прізвище латинськими літерами, можна з додаванням дати народження – менеджер з персоналу одразу розуміє, що Ви серйозна людина, на відміну від різноманітних Nastya_elfe@mail.ru).

   Далі слід визначити мету складання: це має бути конкретна посада. Причому саме та, на яку Ви і надсилаєте резюме. За цим пунктом будуть оцінювати, наскільки молодий спеціаліст уявляє собі, чого він прагне і наскільки він упевнений у своєму виборі.

   Усе, що Ви зазначите після цього пункту, є обґрунтуванням того, що Ви – дійсно цікавий кандидат на зазначену посаду.

   Освіта. Молодому спеціалісту без досвіду роботи краще за все починати з цього пункту вказуючи: дату вступу та закінчення ВНЗ. Його повну назву, спеціальність, факультет. Якщо диплом з відзнакою, це теж приховувати не слід. Додайте також теми дипломних і курсових робіт, назви наукових проектів і конференцій (якщо брали участь у них і якщо вони відповідають сфері діяльності організації чи роботі, яку Ви збираєтеся виконувати).

   Також згадайте про курси підвищення кваліфікації, із датами їх проходження, назву організації, де Ви їх проходили, та спеціалізацію. Можете описати, що дало вивчення цього курсу: «розуміння аспектів…; досвід командної роботи; самостійно вивчив…» Так Ви дасте зрозуміти потенційному роботодавцю, як ви формулюєте думки, наскільки вмієте робити висновки та узагальнювати інформацію, як уявляєте собі спеціальність, що передбачається. Звісно, має сенс, якщо підвищення кваліфікації відповідає зазначеній посаді.

   Професійний досвід. Як і освіта, вказується, починаючи з останнього місця роботи (у зворотній хронологічній послідовності). Якщо Ви проходили стажування чи практику за спеціальністю, зазначайте їх. Якщо займалися громадською або організаційною роботою, не забудьте і про це. Якщо взагалі немає досвіду – робіть акцент на освіті, навичках, досягненнях та додаткових відомостях.

   Професійні навички. Включають: навички роботи з ПК, уміння працювати у спеціальних програмах, володіння іноземними мовами із зазначенням рівня (якщо є сертифікати, зазначте також їх).

   Досягнення. Сюди відносять різноманітні виграни гранти, конкурси, нагороди, успішну роботу на виборних посадах.

   Додаткова інформація. Сімейний стан, готовність до роботи з ненормованим робочим днем, можливість відряджень і зміни місця проживання (для спеціальностей, де це потрібно).

   Особисті якості. Як правило, ці якості ретельно переписують у свої резюме усі здобувачі, тому менеджери з підбору персоналу зараз майже не звертають на них уваги. Якщо є бажання, Ви можете позначити: аналітичний склад розуму, посидючість, акуратність, увага до деталей, вміння працювати з великими обсягами інформації. При цьому будьте готові підтвердити наявність усіх цих якостей на співбесіді. Тобто бухгалтер, якій здатен спізнитися на співбесіду або приховати інформацію, не викличе серйозного ставлення до себе.

   Очікувана зарплата. Для молодого спеціаліста не зазначається окремим пунктом.

   Коли резюме готове, слід перевірити його таким чином:
   Наскільки відомості відповідають: вимогам компанії; бажаній посаді.
   Наскільки резюме легко читається, чи виділено назви розділів.
   Чи немає орфографічних/пунктуаційних помилок.
   Припустіть: якщо б Ви були роботодавцем, наскільки б Вам сподобалось таке резюме і чи треба ще щось додати.

   Поради щодо надсилання резюме.

   Коли Ви надсилаєте резюме, у полі «тема листа» введіть назву посади. Для складання резюме краще використовувати мову, якою надруковано текст вакансії.

   Використання двох мов в одному резюме не бажане. До листа можна додати супровідний лист, де буде прописано:
   - Прізвище адресата (роботодавця); назву організації; поштовий індекс та адресу організації;
   - Посаду, на яку претендуєте, та джерело інформації про вакансії;
   - Чому Вас цікавить дана робота, організація та посада;
   - Обґрунтування своєї кандидатури. Посилаючись на інформацію про трудовий стаж і набутий досвід, що міститься в резюме, поясніть, як Ваш досвід і кваліфікація відповідають цій роботі;
   - Стимулювання відповіді, зустрічі/співбесіди. 
   - Попросіть про співбесіду та зазначте прийнятний для Вас час або повідомте, коли зателефонуєте, щоб дізнатися відповідь.

   Бажаємо Вам успіху у пошуках роботи за Вашим покликанням!

   Броварський міськрайонний центр зайнятості надає послуги по написанню резюме, звертайтеся за телефоном (04594) 6-64-21

 

Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на серпень 2018 року

 

Роботодавець (повна назва), який надав вакансії до БЦЗПосада заявлена роботодавцемЗ/пл.Завдання та обов’язки
ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧПродавець-консультант6000Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир7000Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
ТОВ"ФК "ЄАПБ"оброблювач інформаційного матеріалу3723Робота з документами,
з архівом.
ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"укладальник хлібобулочних виробів6000Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів
бухгалтер7300Первинна документація, звітність, клієнт-банк, звірка з контрагентами
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"Комплектувальник товарів

 

3865Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів3785Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Вантажник3785Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"Фахівець8000Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення. Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.
Лаборант-мікробіолог6000Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.
ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"бухгалтер3723Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
контролер якості3723Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару, контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРАКС"підсобний робітник4000Підсобні роботи по прибиранню території підприємства.
Доставка до місця проведення робіт транспортом підприємства: з м. Бровари та з сіл Красилівка,Тарасівка, Гоголів, Бобрик, Шевченкове.

 

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,

   тел. (04594)66335, (04594)69129Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на серпень 2018 року

 


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Вантажник

 

3785
Водій автотранспортних засобів

3865
Комплектувальник товарів

3865
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785
Охоронник

 

3785
ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"Водій автотранспортних засобів15000
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000
Підсобний робітник

6000
ПП "УМБР-БРОВАРИ"
Київська область, Бровари, вул. Залізнична, 8

Машиніст екскаватора

10000
ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"Тесляр

 

8000
Водій автотранспортних засобів

8000
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000
Машиніст екскаватора одноковшового

8000
Технік-електрик

8000
Бетоняр

 

8000
Машиніст автовишки та автогідропідіймача

8000
Машиніст екскаватора
8000


 


БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Головний енергетик

10000
ПРАТ ВПБФ
"АТЛАНТ"
Маляр

 

15000
Машиніст-кранівник
15000
Штукатур

 

15000
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)15000
Стропальник

 

15000
Муляр

 

15000
Лицювальник-плиточник

15000
Бетоняр

 

15000
Підсобний робітник

15000
Бухгалтер

 

8000
Електрогазозварник

 

15000
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

15000
Водій автотранспортних засобів

15000
Монтажник будівельних машин та механізмів

15000
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"Грибовод

 

7000
ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

 

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора

   Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Актуальні вакансії на серпень (завантажити)


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ

 "ІНТЕР-НОРМ"

Фахівець

4000

Фахівець по роботі з клієнтами. Прийом замовлень на виготовлення вікон від замовників. Прорахунок замовлень в спеціальній програмі. внесення інформації про замовлення в 1С та CRM. Відслідковування належного та своєчасного виконання замовлень.

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

Бухгалтер                                                                                                                                                       

7300

Первинна документація, звітність, клієнт-банк, звірка з контрагентами

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформацій-

ного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ

" ФЕРАКС "

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Підсобний

робітник

4000

Підсобні роботи по прибиранню території підприємства.

Доставка до місця проведення робіт транспортом підприємства:  з м. Бровари та з сіл Красилівка,Тарасівка, Гоголів, Бобрик, Шевченкове.

Комплекту-вальник товарів

 

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Слюсар з ремонту колісних транспор-

тних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

бухгалтер

3723

Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на липень 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

3785

комплектувальник товарів

3865

водій автотранспортних засобів

 

3865

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

15000

водій автотранспортних засобів

 

15000

Монтажник будівельних машин та механізмів

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

оператор технологічних установок

 

5000

економіст

 

7500

головний енергетик

 

10000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

машиніст крана (кранівник)

 

8000

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст автовишки та автогідропідіймача

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

  Вакансії (завантажити)

  За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 
«Погляд у майбутнє»

   20 липня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 12 учнів та вчитель. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення були проведені інтерактивні ігри, учні отримали відповіді на свої запитання.

   З метою якісного підбору персоналу, 26 червня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості був проведений міні-ярмарок вакансій з представниками виробничих підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця»: Дарницька дистанція колії та Київський головний матеріальний склад. На зустрічі були присутні понад 50 осіб .

   Представники виробничих підрозділів детально презентували вакантні посади та вимоги до них, спілкуючись безпосередньо із безробітними за участю спеціалістів центру зайнятості. Дарницьку дистанцію колії представляла – заступник начальника дистанції Ділігодіна Аліна Володимирівна. Київський головний матеріальний склад представляла – менеджер з персоналу Рева Олена Григорівна.

   Представники ознайомили присутніх з характером та умовами праці, особливостями роботи монтера колії, водія автотранспортних засобів (категорії С), вантажника, підсобного робітника та інших. Особливу увагу було звернено на безкоштовний проїзд в приміських електропоїздах (до 200 км), обслуговування у відомчих залізничних лікарнях та переваги колективного договору.

   Безробітних зацікавила інформація, яку надали представники виробничих підрозділів. Шукачі роботи активно задавали питання стосовно специфіки роботи, перспективи на майбутнє.

   За підсумками проведеного заходу, усі відвідувачі отримали необхідні консультації та інформаційні матеріали. Для індивідуальної співбесіди залишилось 4 особи.
 Броварський міськрайонний центр зайнятості
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
МІНІ-ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ»

   АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ
   · електромеханік контактної мережі
   · інженер з охорони праці
   · інженер виробничо-технічного відділу
   · електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики
   · монтер колії
   · прибиральник виробничих приміщень
   · водій автотранспортних засобів категорії С
   · слюсар з ремонту колійних машин та механізмів
   · майстер шляховий
   · ремонтник штучних спорудМІНІ-ЯРМАРОК ВІДБУДЕТЬСЯ
26 червня 2018 року о10-00 
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92
КІМНАТА № 26 В ПРИМІЩЕННІ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (2-Й ПОВЕРХ)
Запрошуємо всіх бажаючих (розглядаються претенденти без досвіду роботи).
Тел. (04594)69129; (04594)66335


Профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» 
   Своє майбутнє ми обираємо задовго до останнього шкільного дзвоника. Обирати професію потрібно свідомо, з урахуванням реальних можливостей, особистих та суспільних інтересів. Кожна професія, якщо тільки ставитися до неї з любов’ю і знанням справи, приховує в собі невичерпні можливості.

   Саме для того , щоб допомогти учням обрати професію 08 червня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-7-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні учні різного віку. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. Світ професій дуже великий, тому провідний фахівець з профорієнтації Броварського міськрайонного центру зайнятості М.В.Левкович допомогла учням зрозуміти, що таке професія, що таке спеціальність, на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри: «Відгадай назву професії», «Професії. «Що необхідно фахівцю?», діти розгадували анаграми «Професії», та отримали відповіді на свої запитання. 


 
 


Броварський міськрайонний центр зайнятості інформує! 
В Україні продовжується загальнонаціональна кампанія з профорієнтації випускників шкіл.

   Державна служба зайнятості продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитись із найбільш підходящою для них професією. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому з 550 центрів зайнятості по всій Україні.

   Для активного залучення молоді до профорієнтаційного тестування у мережі інтернет транслюються ряд соціальних роликів, які розповідатимуть про важливість обрання своєї майбутньої професії для молодих українців.

   Відеоролики доступні за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_Ecfc&t=7s

   Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціаліст центру підбере необхідний тест для відвідувача, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності до якої найбільш розташована людина.

    За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 6-64-21

                  ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ РОБОТОДАВЦЯ – 

сучасний сервіс Державної служби зайнятості  
  


   Державною службою зайнятості запроваджено сучасний сервіс - Електронний кабінет роботодавця. Це персональне автоматизоване робоче місце, доступ до якого роботодавець може отримати за допомогою комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. 

   Для створення власного Електронного кабінету роботодавцю необхідно звернутись до центру зайнятості, повідомити адресу електронної пошти, сформувати логін та пароль, за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ до послуги на сайті Державної служби зайнятості http://www.dcz.gov.ua.

   В електронному кабінеті роботодавця передбачена можливість подання звітів за формою №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії),в тому числі і уточнювальних, в онлайн-режимі до державної служби зайнятості та подальшим завантаженням фахівцем центру зайнятості в базу вакансій. Крім того передбачена можливість переглядати звіти за формами 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці", 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців", які подавались до служби зайнятості.

   Також в електронному кабінеті роботодавець має можливість переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості, стан укомплектування заявлених вакансій, кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу, договори на організацію громадських робіт (та інших робіт тимчасового характеру) та договори на працевлаштування після професійного навчання, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме.

   Електронний кабінет зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості та на підвищення рівня комфорту під час взаємодії роботодавців зі службою зайнятості.

Підписано угоду про співпрацю

   22 травня 2018 року підписано угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Благодійною організацією «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». З метою удосконалення соціального партнерства і координації дій, спрямованих на вдосконалення системи профорієнтаційної роботи серед учнів «Благодійного фонду «СОС Дитяче Містечко», формування усвідомленого професійного вибору та підвищення іміджу робітничих професій. Броварський міськрайонний центр зайнятості, в особі директора Вітера Максима Кононовича з однієї сторони, і Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко», в особі директора Кріпак Олени Василівни з другої сторони, підписали дану Угоду.

   СОС Дитячі Містечка є неурядовою, нерелігійною організацією, що надає можливість знедоленим дітям жити у сім’ї.

   Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» Україна вже понад 13 років поширює міжнародні стандарти якості соціальних послуг на території України.

   СОС Дитячі Містечка Україна розпочала свою діяльність одночасно з активним розвитком та встановленням державної системи соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю, що дозволило ефективно налагодити роботу організації. Понад 11 років діяльності підтримку отримали біля 6500 дітей з них майже 2400 сімей.

   Інтереси дітей є першочерговим завданням, саме тому ми зацікавлені у співпраці, вже затверджений графік проведення профорієнтаційних заходів з учнями Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості на 2018 рік.

   Звичайно ж це непростий шлях в сьогоднішніх реаліях, але ми налаштовані рішуче та готові до подолання перешкод.

    

«Кроки у професійне майбутнє»

   18 травня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з «Броварської РЦБС» в приміщенні центральної районної бібліотеки КЗ БРР «Броварська РЦБС» був проведений інтерактивний профорієнтаційний урок «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 10-А класу Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 6. 

   На заході були присутні 25 учнів та класний керівник, а також фахівці центральної районної бібліотеки КЗ БРР «Броварська РЦБС». Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про вакансії. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Під час обговорення спеціаліст міськрайонного центру зайнятості звернула увагу старшокласників на свідомий вибір майбутньої професії, основні помилки, які виникають при виборі професії. Наголосила на те, що вибір професії – це велика відповідальність: перед батьками, суспільством, та найголовніше – перед собою. Бо тільки сама людина може збагнути, до чого в неї більший хист, до чого відчуває вона покликання. З учнями проведено тестування, що допомогло учням визначити свій тип професії, та професійні схильності. Після обговорення учні подивились фільми про професії, отримали відповіді на свої запитання. Сподіваємось, інформація, яку отримали майбутні випускники, допоможе зробити вірний професійний вибір та в подальшому успішно реалізувати свій потенціал на ринку праці.

   
                                          
                                                        Живи та працюй в Україні! 
   22.04.2018 Міжнародний діловий журнал «Community» спільно з Броварським міськрайонним центром зайнятості провів профорієнтаційний інтерактивний дитячий захід «МІСТО ПРОФЕСІЙ».

   У Броварському парку «Перемоги» у спеціально відведеній безпечній зоні розгорнулося імпровізоване «МІСТО ПРОФЕСІЙ». На вході до нього кожна дитина отримала «паспорт», карту представлених професій та мала можливість «працевлаштуватися на роботу». На заході проводились інтерактивні профорієнтаційні ігри, майстер-класи з професій, діти отримали «заробітну плату» за успішне виконання певних виробничих операцій відповідно до віку та витратили її у крамницях солодощів та пам’ятних подарунків. Броварський міськрайонний центр зайнятості допомагав учням обрати професію була використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.А.Клімова», для молодших школярів відбувався показ фільмів про професії. На заході були присутні учні 1-6 класів – 160 учнів та учні 7-9 класів – 85 учнів, а також батьки – 245 осіб. Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості було надано кваліфіковану допомогу всім бажаючим, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.
 

    #Ярмарок_вакансій у Броварському центрі зайнятості 
   19 квітня 2018 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості під гаслом “Живи та працюй в Україні» проведено Ярмарок вакансій. Його учасниками стали роботодавці та шукачі роботи Броварського регіону та міста Києва.

   В Ярмарку взяли участь як постійні, так і нові учасники: ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Века України», ПРАТ «Броварський завод пластмас», ТОВ «Епіцентр – К», ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», Броварська центральна районна лікарня, ФКВ Талісман ЛТД, ПРАТ «Спецбудмаш», Агрофірма Заворотичі та інші.

   Ярмарок відвідали 550 безробітних та понад 150 осіб з числа незайнятого населення, які шукають роботу або бажають її змінити. Учасники заходу дізналися про діяльність підприємств, умови та оплату праці, графік роботи, транспортне обслуговування працівників. Мали можливість пройти співбесіду з представниками роботодавців щодо подальшого працевлаштування.

   Представники роботодавців запропонували вакансії різного спрямування. Зокрема, ДП МА «Бориспіль» надали понад 70 вільних вакансій - водії автотранспортних засобів, робітники з комплексного обслуговування будинків,електромонтери та інші; ТОВ «Омега» 5 вільних вакансій – касир торговельного залу, вантажник, кухар, продавець продовольчого товару, пекар; Броварська філія ТОВ “Комплекс Агромарс”- 6 вакансій: птахівник, електрик дільниці, обліковець, теплотехнік, слюсар-ремонтник; ТОВ «Феракс» 4 вільних вакансій, в т.ч. для осіб з інвалідністю: менеджер із збуту, обвальник м’яса, прибиральник виробничих приміщень та інші. Також проведено опитування всіх запрошених представників підприємств, установ та організацій міста та району (шляхом анкетування) щодо визначення можливості працевлаштування громадян, які потребуватимуть соціального захисту протягом 2018 року та визначення можливості створення нових робочих місць за рахунок отримання компенсації єдиного соціального внеску.

   На ПРАТ «Комбінат «Тепличний», який є постійним учасником заходів та активно співпрацює з центром зайнятості, для проведення тимчасових робіт з 23 квітня буде створено 6 робочих місць для роботи в теплицях, а з представниками ДП МА «Бориспіль» заплановано заходи на території підприємства у травні - червні 2018 року - «Дні відкритих дверей на виробництві» та професіографічні екскурсії.

   В результаті проведення Ярмарку майже 150 шукачів роботи бажають відвідати підприємства, пройти співбесіду та детальніше ознайомитися з умовами праці вже на робочих місцях. Також 35 осіб вже залишили свої дані для подальшого працевлаштування; 11 осіб будуть спрямовані на професійне навчання; 20 осіб виявили бажання взяти участь в оплачуваних громадських роботах; майже 350 осіб отримали різноманітні консультації.

 

  

 

Живи та працюй в Україні !

18 квітня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ВАТ «Софія» (трикотажна фабрика), м. Бровари вул. Незалежності буд.16, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району Великодимерським НВО 10-А класу, були присутні 20 учнів та вчитель. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики), під керівництвом досвідченого фахівця учні ознайомились з процесами виробництва продукції, побували у виробничих цехах, підрозділах де працюють висококваліфіковані в’язальниці та швачки, слюсарі-ремонтники, технологи та інженери і багато інших працівників. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця.На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.
  

  
Живи та працюй в Україні 

   10 квітня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», та «Джерела інформації про професії» серед учнів 8-Г класу Вилокодимерської НВО. На заході були присутні 20 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про вакансії. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу. Учні отримали відповіді на свої запитання.

  

Броварський МРЦЗ тел. (04594) 6-64-21 
Професіографічна ексурсія. 
   Пожежник-рятувальник- нелегка професія. Напевно, не існує більш небезпечної, відповідальної та важливішої професії, ніж професія рятувальника. 

   Цю професію обіймають непрості люди, люди з великої силою волі, люди, які здатні пожертвувати своїм життям, заради життя ближніх, люди, які незважаючи ні на що готові кинутись на допомогу. У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен відправитися туди, де людині загрожує небезпека і, ризикуючи своїм життям, зробити все, щоб визволити людей які потрапили в біду. Пожежник-рятувальник – це професія суто чоловіча, але в ролі інспекторів або психологів можуть знайти себе і жінки. Пожежник повинен уміти користуватися рятувальним устаткуванням, знати техніку безпеки, знати правила надання першої медичної допомоги, уміти працювати на висоті. Необхідно мати добре здоров’я, високу витривалість, фізичну силу.
З метою належної організації профорієнтаційної роботи серед цивільної молоді старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Бровари та району була проведена професіографична екскурсія.  

   05 квітня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загіном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району, ЗОШ І-ІІІст. с. Семиполки , Заворицький НВК , Калинівська ЗОШ І-ІІІст., Пухівська ЗОШ І-ІІІст. , Богданівська ЗОШ І-ІІІст. , Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст.. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідчених фахівців. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Головний фахівець відділу цивільного захисту В.В.Нишенко, ознайомив учнів з факультетами та спеціальностями спеціалізованих навчальних закладів, умовами навчання та вступу, а також розповів про наслідки у повсякденному житті недотримання елементарних норм і правил пожежної безпеки, у більшості випадків причинами виникнення пожеж є конкретні люди, їх легковажність, нехтування правилами пожежної безпеки, халатність і неуважність при користуванні електропобутовими приладами і вогнем. На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 
 

 


До уваги! 
Живи та працюй в Україні 

   Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь в проведенні 19 квітня 2018 року з 10:00 до 12:00 Ярмарку вакансій для громадян міста та району, на якому буде подано систематизовану інформацію щодо: наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підприємствах, установах та організаціях м. Бровари та Броварського району ; 

   А також 19 квітня 2018 року з 13:00 до 15:00 Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. Запрошено більше 30-ти навчальних закладів! 

   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. 

   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 (колишня вул. Кірова). 

   Наші контактні телефони :(04594) 6-64-21, 6-91-29 


 

   #продовження_співпраці_з_Калитянською_ОТГ

   12 березня 2018 року в рамках продовження співпраці з Калитянською громадою підписано Угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Виконавчим комітетом Калитянської селищної ради на 2018 рік.

   Під час зустрічі між в. о. голови ради Федоровською Ларисою Павлівною та директором центру зайнятості Вітером Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Також під час зустрічі було представлено та затверджено графік надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям Калитянської громади фахівцями Броварського МРЦЗ на 2018 рік.
  Через професійну орієнтацію – до майбутнього 

   В Броварському міськрайонному центрі зайнятості питому вагу користувачів профорієнтаційних послуг із числа зайнятих осіб, а це - майже 50% - складає саме молодь: учні загальноосвітніх шкіл. 

   З метою орієнтації безробітної молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій, впродовж 2017 року проведено 453 профорієнтаційні заходи за участю більш як 3 тисяч осіб віком до 35 років.

   «Професійна орієнтація молоді буде змінюватися. І в першу чергу це стосується методів надання послуг, які мають стати більш адресними і наближеними до потреб користувачів. Ми намагатимемося не просто надавати інформацію профорієнтаційного змісту, а формуватимемо важливі для молодої людини компетенції – критичне мислення, вміння спілкуватися і працювати у команді», - зазначає директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Кононович Вітер.

   Для учнівської молоді двічі на місяць (за погодженням з органами управління освітою) проводяться профорієнтаційні уроки, під час якого дітям пропонується пройти тестування на визначення підходящої сфери та предмету праці. Щорічно проводяться ярмарки професій і вакансій, дні відкритих дверей центрів зайнятості. Загалом у році, що минув, виключно для учнів шкіл фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості проведено 26 різноманітних профорієнтаційних заходів, в тому числі із залученням партнерів: роботодавців, освітян тощо. Загалом профорієнтаційні послуги надані більш як 2 тисячам учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Бровари та Броварського району.

   У травні – червні 2017 року Київська область долучилася до загальнонаціонального проекту з профорієнтаційного тестування. За 2 місяці з моменту старту проекту правильність обраного професійного шляху за допомогою тестів перевірили 8осіб із числа учнів шкіл. Загалом за цей період з питань вибору професії до центру зайнятості в індивідуальному порядку звернулися 19 старшокласників.

   Вже 7 років поспіль щорічно проводяться обласні профорієнтаційні заходи: змагально-мотиваційний захід серед учнівських команд «Обери майбутнє» та конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках», коли діти самі розповідають своїм одноліткам про потрібні на ринку праці професії. У 2017 році в заході «Обери майбутнє» змагалися 24 команди району та міста. Щодо конкурсу малюнків – то роботи подали понад 100 учасників, з них - 12 школярів стали переможцями у відбірковому турі. 3 роботи переможців були направлені до Київського обласного центру зайнятості для участі в обласному конкурсі. 2 учасників обласного конкурсу стали переможцями у власній віковій категорії це: Андрійченко Ганна, учениця Броварської ЗОШ I-III ст.№ 6 та Василенко Дар’я, учениця Броварської ЗОШ I-III ст. № 5.

   За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66421,66335

   1 березня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості відбулася презентація Приватного підприємства «Ніда+», яке орієнтоване на виробництво виробів з полімерних матеріалів. Серійне виробництво пластмасових виробів розпочато в лютому 2010 року. Основним видом діяльності ПП «Ніда+» є виробництво пластикових відер та лопат для прибирання снігу. Пластикові відра – одна з найбільш поширених видів тари і використовується повсюдно, це дуже герметичний посуд, в якому можна чудово зберігати і транспортувати різноманітні види сировини. Важливою складовою є безвідходність виробництва, тобто повторне використання відходів.

   Презентувала підприємство заступник директора Токольська Світлана Сергіївна, яка звернулася до центру зайнятості за сприянням в укомплектуванні кадрів за професією оброблювач виробів із пластмас. Першим етапом співпраці стала презентація, на захід були запрошені незайняті громадяни та безробітні, які виявили бажання працевлаштуватися. Під час заходу роботодавець мав можливість особисто поспілкуватися з кожним безробітним і відповісти на питання, які їх цікавили.

   Фахівці центру зайнятості надали інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям. Світлану Сергіївну зацікавила можливість організації стажування на робочому місці та можливість організації тимчасових робіт за рахунок роботодавця. 

  
   16 лютого 2018 року в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Великодимерською громадою.
   
   Під час зустрічі між головою Великодимерської селищної ради Бочкарьовим Анатолієм Борисовичем та директором Броварського МРЦЗ Вітром Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Голова Великодимерської селищної ради Бочкарьов А.Б. висловив підтримку прагненню Броварського МРЦЗ до задоволення потреб громади в частині надання послуг населенню та роботодавцям, а також наголосив на тому, що спільними зусиллями є шанс сприяти процвітанню Великодимерської громади, якнайшвидше впорядкувати її життя, забезпечити якість життя населення та розвитку підприємництва на її території.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений у Великодимерській селищній раді.

   Всіх шукачів роботи та роботодавців Великодимерської громади Броварський центр зайнятості закликає звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців центру. Контактні телефони: (04594)632635, 69129 Відділ взаємодії з роботодавцями, (04594)66335 Відділ організації працевлаштування населення. Всю актуальну інформацію щодо роботи центру та найсвіжіші вакансії можна переглянути на сторінці Броварського МРЦЗ у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/brovary.cz/.

 
   

Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення 

   Однією з передумов модернізації та розвитку державної служби зайнятості як сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних є потреба у впровадженні нових підходів щодо повернення шукачів роботи, в тому числі з числа вразливих на ринку праці груп населення та жінок, до активної зайнятості. У зв’язку з цим, перед державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

   Вивчення передового досвіду розвинутих країн світу свідчить про те, що в сфері зайнятості населення зберігаються тенденції застосування «активних» програм запобігання довготривалому безробіттю, профілювання, а також використання індивідуального, орієнтованого на клієнта, підходу в роботі з безробітними.

   Система профілювання широко застосовується та довела свою ефективність у роботі центрів зайнятості багатьох країн світу, наприклад, Словенії, Нідерландах, Польщі, Німеччині, Данії, Ірландії, Швеції, США та деяких країнах СНД. Більшість країн світу, які активно застосовують профілювання у своїй практиці, використовують комбінування методів формального та неформального профілювання. Формальний метод профілювання базується на побудові статистичної моделі зайнятості, а неформальний – на експертних опитуваннях фахівців у сфері зайнятості. Вивчення світової практики організації профілювання безробітних дозволяє виділити наступні підходи: а) профілювання із залученням соціальних працівників; б) профілювання на основі статистичних даних (статистичне профілювання).

   Профілювання безробітних – це процедура поділу безробітного населення на окремі профільні групи залежно від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття, якій визначається на основі індивідуальних характеристик, досвіду роботи, потенціалу, а також рівня мотивації до працевлаштування. Для проходження профілювання спрямовуються шукачі роботи, які бажають зареєструватися в ЦЗ, мають в наявності документи, які необхідні для реєстрації, і для них відсутня підходяща робота. До проведення профілювання залучаються фахівці центру зайнятості з працевлаштування, профконсультанти або інші фахівці ЦЗ, наділені такими повноваженнями.

   Заходи з профілювання безробітних громадян включають:
   - інформування безробітної особи про цілі та задачі профілювання;
   - оцінку ризику тривалого безробіття (анкетування безробітних осіб);
   - визначення профільної групи;
   - підбір відповідного набору програм сприяння зайнятості;
   - у разі необхідності уточнення профільної групи та відповідного набору програм сприяння зайнятості.

   Застосування профілювання в роботі центрів зайнятості населення дозволяє вже на початкових етапах швидко виявляти групи безробітних з високим ризиком довготривалого безробіття та надавати їм послуги, що прискорюють їх працевлаштування.

   Однією з таких послуг є соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент. Індивідуальна робота за підходом кейс-менеджмент передбачає тісну взаємодію фахівця центру зайнятості (ЦЗ) з безробітною особою, під час якої відбувається оцінка ситуації, розробляється індивідуальний план роботи, надається допомога у розв’язанні особистих та соціальних проблем, які заважають працевлаштуванню, шляхом залучення інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг.

   Впровадження профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості дозволить раціонально розподілити фінансові та людські ресурси, спрямовані на допомогу безробітним, зменшити кількість безробітних осіб та підвищити ефективність роботи Державної служби зайнятості.
 


 
   6 та 7 лютого 2018 року за сприяння Броварського міськрайонного центру зайнятості на Іноземному підприємстві "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" було проведено ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ, в яких взяли участь понад 80 безробітних громадян Броварського регіону. Під час заходу представники роботодавця ознайомили учасників з історією розвитку компанії, презентували її діяльність, охарактеризували актуальні та перспективні вакансії.

   6 лютого 2018 року Компанія "Кока-кола" презентувала вакансії виробничих та технічних спеціальностей, таких як: оператори виробничих ліній, технік-програміст, старший технолог, водій навантажувача та інших, а 7 лютого 2018 року представлялись вакансії комерційного напрямку, такі як: торговельний представник, економіст з ціноутворення та інші.

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході заходів, окрім проведення екскурсії на виробництво компанії, шукачам роботи була донесена потреба у працівниках, роз’яснено умови праці, вимоги роботодавця до працівників, перспективи кар’єрного зростання, а також проведено співбесіди з особами зацікавленими у працевлаштуванні.

   Проведені заходи сприяли унікальній можливості безробітних громадян регіону отримати інформацію про компанію з перших рук, побачити на власні очі як і чим живе її колектив, вирішити чи хочуть вони долучитися до великої команди компанії «Кока-Кола».
 

  

 

   05 лютого 2018 року в Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулася презентація роботодавця – Державного підприємства “Міжнародного аеропорту Бориспіль”. 

   У заході взяли участь директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер та провідний фахівець служби управління та розвитку персоналу ДПМА Бориспіль Ірина Захарченко, психолог ДПМА Бориспіль Світлана Терещук, безробітні громадяни міста та району понад 75 осіб. 

   На сьогодні дане підприємство має нагальну потребу в укомплектуванні близько 20 різних професій. Представники кадрової служби підприємства розповіли про діяльність підприємства, умови праці, графік робот, розмір заробітної плати та коротко охарактеризували вимоги до претендентів на вільні вакансії. 

   Всі бажаючі працювати в одного з найбільших провідних роботодавців Київської області можуть звертатися за додатковою інформацією до спеціалістів Броварського міськрайоного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,контактні телефони (04594)69129; 66335.

 

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на лютий 2018 року
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА 
"БРОВАРИ"
Прибиральник службових приміщень 3800 Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну
МЕЛЬНИК
ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Продавець-консультант 6000 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 

6500 Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.
ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ" Інженер з охорони праці 3723 Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці. Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -3"
Прибиральник службових приміщень 3723 Прибирання сходових клітин житлових будинків.
ФОМІН 
ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Продавець-консультант

3800 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 4000 Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
МЕЛЬНИК 
ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА
Продавець-консультант 6000 Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару
ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА" Прибиральник територій 4000 Прибирання територій підприємства
ТОВ "ФК "ЄАПБ"
Оброблювач інформаційного матеріалу 3723 Робота з документами, з архівом.
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплектувальник товарів
3785 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3865 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Вантажник 3785 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Фахівець 8000 Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників. 
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

Вакансії (завантажити)

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 

 

  


   31 січня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загоном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Броварської гімназії ім. С.І. Олійника, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№3, Броварської СШ І-ІІІ ст.№5 в якому були присутні 70 учнів та 5 вчителів, а також представники спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця. Проведення відео презентації та ознайомлення представниками спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків, з факультетами та спеціальностями, умови навчання та вступу, вартість навчання, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 

 

  16 січня 2018 року директор Броварського МРЦЗ М.К. Вітер з робочим візитом для налагодження співпраці відвідав ТОВ "АВТОРЕВЕР". Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів. На сьогодні на підприємстві є нагальна потреба у слюсарях з ремонту автомобілів.

   Під час зустрічі Максим Кононович ознайомив представників роботодавця з послугами Державної служби зайнятості, зазначив як за допомогою служби зайнятості організувати профнавчання, підвищення кваліфікації необхідних працівників, у тому числі безпосередньо на робочих місцях.

   Крім того, під час зустрічі було обговорено Постанову КМУ від 15.04.2013 р. №347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», яка передбачає стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та підтримку суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

   Також були обговорені питання подальшої співпраці в вирішенні кадрових питань, потреби в працівниках на тимчасові роботи. Підводячи підсумки зустрічі між роботодавцем та директором Броварського центру зайнятості, було домовлено про подальшу співпрацю у напрямку поліпшення ситуації на ринку праці.

 ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ 
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" 

   6 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій виробничих та технічних спеціальностей, таких як:
   - оператори виробничих ліній,
   - технік-програміст,
   - старший технолог,
   - водій навантажувача та інші.

   7 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій комерційного напрямку, таких як:
   - торговельний представник,
   - економіст з ціноутворення  та інші.

Компанія "Кока-кола" запрошує усіх бажаючих приєднатися до своєї команди!!! 


   Всім бажаючим прийняти участь в заході необхідно зареєструватися до 6 лютого 2018 року у адміністратора залу кім. 1 Броварського центру зайнятості або
за тел. (04594)6-63-35, 6-91-29.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки</