Броварський міськрайонний центр зайнятості

  Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61
З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35
Для роботодавців: 6-91-29, 6-26-35

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.


   Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:
   пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення  додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
   професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
   інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

   Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:
   допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога по частковому безробіттю;
   матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
   допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

   Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:
   застраховані особи;
   незастраховані особи;
   військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших   військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
   особи, які вперше шукають роботу;
   інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

   За умови сплати страхових внесків:
   громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
   особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
   фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
   особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, рзмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
   понад 10 років - 70 відсотків. 


 


Легальна робота: плюси в оплаті праці

10.09.2020 | 12:04


    В умовах карантину чимало громадян стали розмірковувати щодо можливих переваг офіційного працевлаштування. Адже, уклавши трудовий договір з роботодавцем, працівник має право на отримання лікарняного та допомоги по безробіттю, а також - захист від раптового звільнення.
    Державна служба зайнятості завжди займала принципову позицію в цьому питанні, пропонуючи шукачам роботи виключно легальні вакансії. Водночас деякі громадяни впевнені, що їх зарплата при офіційному працевлаштуванні буде нижчою через оплату податків і зрештою вигоди будуть нівельовані. Це не так! Ми хочемо нагадати норми Кодексу законів про працю України, які свідчать про суттєві переваги легальних трудових відносин для працівників.
    Назвемо перші п’ять плюсів, які стосуються оплати праці:
    1. Право на зарплату в розмірі, який не може бути меншим, ніж це встановлено законом.
    Якщо ви працюєте повний робочий час і виконуєте норми праці, то вам не можуть платити менше розміру мінімальної зарплати (ст. 95). На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та умовами підвищеного ризику для здоров'я працівникам установлюється підвищена оплата праці (ст. 100).
    2. Право на збереження заробітку під час відпусток і лікарняних.
    Працівники мають право на щорічну відпустку зі збереженням заробітної плати (ст. 74). Щодо лікарняних, то оплата перших 5 днів здійснюється працівнику за рахунок коштів роботодавця, а далі - за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
    3. Право на доплату за надурочні й нічні роботи, а також за роботу у вихідні.
    За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106). Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72). Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому угодами / колективними договорами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108).
    4. Право на оплату в період зупинки чи скорочення діяльності.
    Час зупинення (скорочення) діяльності не з вини працівника, зокрема на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки або встановленого працівникові розряду (окладу) (ст. 113).
    5. Право на стягнення коштів за період затримки розрахунку або видачі трудової книжки у день звільнення.
    У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові коштів, підприємство має виплатити йому середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117). У разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця, працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (ст. 235).
    Тож, цінуйте свою працю – працюйте легально!Відкриваємо серію безкоштовних вебінарів для батьків старшокласників «Вибір професії: батьки+діти».
    Напевно, кожен з нас бажає замислюється над майбутнім своєї дитини та бажає щастя їй у подальшому житті!
    Напередодні випуску 9,11 класу питання професійного визначення стають найактуальнішими.
    Як допомогти дитині обрати професію? Як визначити професійне покликання, здібності таланти, врахувати майбутній попит на обрану спеціальність й дати можливість дитині реалізуватися у обраній професії?
    Чи можливо це все врахувати?
    Ми запрошуємо Вас разом на вебінар-практикум на якому обговоримо:
    Що передбачає правильний та обґрунтований вибір професії ?
    Яким чином визначити професійні інтереси, здібності старшокласника?
    Що врахувати при обранні спеціальності?
    Де знайти відповідність між обраною професію та можливостями працевлаштування в подальшому?
    Запрошуємо всіх бажаючих!!!
    ! Перший вебінар відбудеться 04 серпня та 6 серпня о 12.00 за допомогою онлайн-платформи Cisco Webex Meetings.
    !!Посилання на вебінар буде надіслано Особисто на е-майл.
    !!! Додаткові питання за номером телефону: (04594) 66421 Броварський міськрайонний центр зайнятості.   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.
   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.
   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.

Нові знання – нові можливості!

 

                На сьогодні онлайн-освіта стає все більш популярною не лише у світі, але й в Україні. Особливої актуальності та затребуваності вона набула в період карантину, пов’язаного з попередженням розповсюдження COVID-19, який змусив увесь світ повністю змінити уклад життя, зокрема навчатися в дистанційному форматі. Сьогодні є безліч курсів, навчальних каналів та вебінарів, і кожна людина може опанувати практично будь-яку навичку: від вишивання хрестиком до програмування.

            Поговоримо спочатку про освітню платформу Courséra ( https://www.coursera.org/).

                Що таке Courséra? Це глобальна освітня платформа, яка пропонує користувачам в усьому світі доступ до безоплатних онлайн-курсів від найкращих університетів світу. Це гуманітарні науки, психологія, підприємництво, економіка, ІТ-технології та багато іншого. Під час карантину Coursera виступила з ініціативою щодо надання безробітним безкоштовного доступу до своїх навчальних програм. До послуг зареєстрованих у державній службі зайнятості безробітних – до 3 800 онлайн-курсів та можливість здобути додаткові знання за 400 спеціалізаціями. Найпопулярніший формат навчання – курси від 4 до 6 тижнів, які включають відеолекції, тести, обговорення на форумах. За умови успішного проходження навчання безробітні отримають відповідні сертифікати .Зарахування слухачів буде здійснюватися до 30 вересня 2020 року. Навчання за курсами має бути завершене до 31 грудня 2020 року.

                Що потрібно зробити для проходження навчання?

                Зареєстрованому безробітному необхідно направити до центру зайнятості листа де вказати прізвіще та ім’я (латиницею) та електронну адресу, на яку має прийти запрошення на навчання. Після одержання запрошення, перейти за посиланнями, створити свій акаунт та приступити до навчання.

                35 безробітних, які перебувають на обліку в Броварському мыськрайонному центрі зайнятості, вже виявили бажання приєднатися до цієї освітньої онлайн платформи та отримати безкоштовно сертифікат.

Онлайн-навчання можна пройти на таких платформах:

Освітній портал Державної служби зайнятості  (https://skills.dcz.gov.ua), 

 «SmartJob» (https://app.smartjob.com.ua),

«Дія. Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua./),

«Дія. Бізнес» (https://business.diia.gov.ua/),

«Prometeus» (https://prometheus.org.ua/),

«Академія навичок» (SkillsAcademy.com.ua),

 EdEra (https://www.ed-era.com),

«EdX» (https://www.edx.org), «Освітній хаб міста Києва» (https://eduhub.in.ua).

                Розмаїття форматів і контенту дозволяє кожній людині адаптувати процес навчання до свого життєвого ритму, уподобань та здібностей. Маючи під рукою смартфон або планшет, можна перетворити на корисний урок поїздку в автобусі, посиденьки за чашкою кави в кав’ярні або "лінивий" вихідний день вдома. Отже, вчитися стало легше і цікавіше.
                Для отримання більш детальної інформації Ви можете зателефонувати до Броварського міськрайонного центру зайнятості: (04594)66421.

Випускнику, що обирає професію! 


    Як не загубитися у величезній різноманітності професій, адже в сучасному світі їх налічується більше 40 тисяч. Вибір професії – найважливіший крок в житті людини. Це питання, до якого потрібно підійти максимально відповідально, адже важливо знайти не тільки цікаву і добре оплачувану професію, а й затребувану на ринку праці. Ні для кого не секрет, що сьогодні ринок праці переживає період глобальних змін. Сучасний ринок праці має тенденцію до заміни фізичної роботи людини машинами і роботами. Такі масштабні зміни безпосередньо пов’язані з технологічним проривом нашого століття. Комп’ютерні технології, штучний інтелект, нанотехнології, розвиток віртуальної реальності та генної інженерії диктують нам нові затребувані професії. Багато спеціальностей витісняються сучасними технологіями, праця людини максимально автоматизується. Саме тому, випускнику, що обирає професію, потрібно розібратися в цій величезній різноманітності, зрозуміти зміст різних професій, вимоги, які вони висувають, зуміти реально оцінити свої можливості, здібності, інтереси: «Що я хочу робити?» «Що я вмію?» «Яку професію обрати?» «Як знайти головну справу свого життя?». На допомогу в цьому приходять фахівці  Броварського міжрайонного центру зайнятості, вони надають унікальну можливість учням з 14 років отримати якісну, безкоштовну допомогу у виборі професії. За допомогою – тестування (платформа «Моя Професія: консультаційна мережа» https://myprofession.com.ua), яке можна пройти в зручний час он-лайн вдома, та отримати консультацію за його результатами. Так 10 липня двоє учнів за результатами тестування, яке вони пройшли вдома он-лайн, отримали консультацію від фахівця з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Броварського міськрайонного центру зайнятості Марини Левкович. Учні дізналися про свої професійні інтереси та здібності, за допомогою яких у майбутньому зможуть спланувати власне професійне становлення та розвиток, зробити правильний найважливіший вибір майбутньої професії.
    Усім бажаючим, котрі потребують вибору або зміни професії, обрання свого карєрного шляху, надається можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у он-лайн форматі.
    Для цього достатньо заявити про своє бажання та отримати код доступу за телефоном: (04594)66421     Карантин не є перешкодою для продовження спілкування із клієнтами служби зайнятості!


    Щоденно фахівці відділу активної підтримки безробітних     Броварського МРЦЗ підтримують зв'язок з клієнтами як у телефонному режимі так і за допомогою он-лайн ресурсів, таким чином надаючи допомогу у складанні резюме, знайомлять учасників з основними послугами, які надає служба зайнятості ( у тому числі і в умовах карантину), перевагами легальної зайнятості, ризиками нелегальної трудової міграції. Окрему увагу було приділено електронним сервісам ДСЗ («Електронний кабінет шукача роботи», «Профорієнтаційна платформа», «Освітній портал» та різноманітним освітнім онлайн-курсам ( Prometeus, LingvaSkills, Coursera, «Дія. Ціфрова освіта», та інші).
✅Освітній портал ДСЗ https://skills.dcz.gov.ua/
✅ Дія. Цифорова освіта https://osvita.diia.gov.ua/
✅Прометеус https://prometheus.org.ua/
✅ Cursera https://www.coursera.org/
    Якщо Ви хочете здобути нові знання та розвинути сучасні уміння для розвитку кар'єри, зверніть увагу на міжнародну платформу Courséra, яка відкрила через служби зайнятості безкоштовний доступ до своїх освітніх програм для зареєстрованих безробітних та надає можливість доступу до безкоштовних освітніх програм.
    Спочатку карантину Броварським міськрайонним центром зайнятості було проведено 24 інформаційних вебінара на теми: «Особливості відвідування служби зайнятості під час карантину», «Сучасні інструменти професійної орієнтації», «Складання резюме», в яких прийняло участь 143 особи, та більше 800 осіб отримали індивідуальну інформацію в телефонному режимі .
    Заплановано проведення вебінарів на теми: “Відеорезюме - інноваційний інструмент пошуку роботи” та «Готуємося до відкриття власної справи».

    За додатковою інформацією звертайтесь до відділу активної підтримки безробітних за телефоном (04594) 6-64-21

Допомога по частковому безробіттю на період карантину продовжується

    Станом на 19 червня до Броварського міськрайонного центру зайнятості подано понад 120 пакетів документів від роботодавців для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину в тому числі – пакети документів від ФОПів без найманої праці.
    Фахівції безперервно здійснюють активну інформаційну роботу, прийом документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та надають практичні поради щодо оформлення необхідних документів.
    Якщо вас цікавить можливість отримання допомоги по частковому безробіттю звертайтесь за докладною інформацією до Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари вул. Ярослава Мудрого,92; тел. (04594) 69129

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

    Броварський міськрайонний центр зайнятості, презентує покрокову інструкцію: як ФОПу без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю. Усього шість простих кроків❗️
Зверніться до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ упродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності.
✅Далі – підготуйте необхідний пакет документів:
➡️заява на отримання допомоги в довільній формі;
➡️копія наказу з датою зупинення чи скорочення діяльності;
➡️довідка про сплату ЄВ за останніх 6 місяців;
➡️відомості до Додатку 2 Порядку.
Оригінали документів подайте до центру зайнятості. Як це можна зробити? В один із зручних для вас способів – або електронною поштою, або ж через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості.
Упродовж трьох робочих днів центр зайнятості перевіряє документи. Якщо ж є помилки чи неточності, наші спеціалісти повідомлять про це. Ви матимете 5 днів, щоб подати новий або виправлений пакет документів.
Рішення щодо надання допомоги приймає обласний центр зайнятості .
Після одержання коштів на свій рахунок центр зайнятості переказує їх фізичній особі-підприємцю.
Нагадуємо: допомога по частковому безробіттю не оподатковується. Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.
➡️Допомога надається на період зупинення чи скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.
Більш детальна інформація на сайті Державної служби зайнятості: https://is.gd/Ueacs6
✅Як завжди, кваліфіковану консультацію Ви можете отримати в Броварському міськрайонному центрі зайнятості телефон для довідок: (04594) 69129


Працюючи в умовах карантину Броварський міськрайонний центр зайнятості  запровадив у роботі надання профінформаційних послуг в т.ч. групових, засобами  дистанційної комунікації.

    12 травня 2020 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбувся  перший вебінар «Сучасні інструменти професійної орієнтації» (реклама сайту ДСЗ та його функціональних можливостей).

    Розпочавши  інформаційний вебінар, фахівець відділу організації профорієнтації  Броварського міськрайонного центру зайнятості Марина Левкович зазначила, що Державна служба зайнятості створила широкий спектр зручних послуг електронного формату і постійно розширює їх функціональність та доступність.

    Під час скайп-вебінару увага учасників   була зосереджена на електронних сервісах Державної служби зайнятості , які дозволяють шукачам роботи отримувати послуги дистанційно, а саме:
Освітній портал (https://skills.dcz.gov.ua/)
Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри (http://profi.dcz.gov.ua/
Консультаційна мережа «Моя професія» (https://myprofession.com.ua/  

    Крім того, учасники вебінару дізналися  що Державна служба зайнятості на даних платформах розміщує цікаві та професійні поради. Ці сервіси дозволять:
розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
навчитися складати резюме сучасного формату;
підготуватися до співбесіди з роботодавцем

 

ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ - ЦЕ РЕАЛЬНО!


    На рівні країни на цю допомогу виділено 4,7 мільярдів гривень. Механізм отримання допомоги по частковому безробіттю досить простий, потрібно подати до центру зайнятості такі документи:
    заява у довільній формі;
    копія наказу із зазначенням дати початку зупинення чи скорочення діяльності;
    відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу;
    довідка про сплату єдиного внеску за останні шість місяців.
    Допомога встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку двох третин посадового окладу (ставки), але не більше мінімальної зарплати (4723 грн.).
    Броварський центр зайнятості вже активно допомагає підприємцям в підготовці пакетів документів і ЧЕКАЄ НА СПІВПРАЦЮ З ВАМИ!
    За детальною інформацією чи допомогою у підготовці документів звертайтеся до відділу взаємодії з роботодавцями Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефонами (04594)6-26-35,6-91-29 або пишіть нам на email mbcz@ukr.net.


 Дистаційна комунікація заощаджує час  працівників і клієнтів, адже дає змогу одночасно надати й отримати необхідну інформацію кільком особам без фізичної присутності в одному приміщенні, береже здоров’я людей, збільшує обізнаність безробітних про діяльність служби зайнятості, яка направленна на допомогу у вирішенні працевлаштування. 


Шановні клієнти служби зайнятості!

    Подати документи для реєстрації в службі зайнятості в період карантину можна онлайн – розпочала роботу рубрика
«Електронне подання документів»
    Що для цього потрібно зробити? На сайті служби зайнятості www.dcz.gov.ua оберіть рубрику «Електронне подання документів» https://is.gd/2efViC та ознайомтесь із загальною інформацією.
    Далі пропонуємо покрокову інструкцію:
- Оберіть центр зайнятості, у якому ви плануєте перебувати на обліку як безробітний.
- Завантажте із сайту дві заяви https://www.dcz.gov.ua/node/3248, роздрукуйте їх та заповніть власноруч. Поставте підпис та відскануйте заяви. Для цього використовуйте безкоштовні додатки на Play Market чи App Store.
- Перелік необхідних документів для реєстрації в центрі зайнятості тут: https://is.gd/TvFMXN Відскануйте або сфотографуйте їх.
- Копії документів разом із заявами сформуйте в єдиний архівний файл (zip, rar).
- Надішліть архівний файл на email обраного вами центру зайнятості . Адреси центрів зайнятості тут: https://is.gd/5duk3J .
- Чекайте відповідь від центру зайнятості щодо ухваленого рішення. Далі тримайте звязок із вашим кар'єрним радником через е-кабінет. Важливо! У заявах мають бути вказані актуальні номери телефонів та поштові скриньки. Надсилайте документи впродовж дня (з понеділка по п’ятницю) у робочі години.

 

Сидите дома?  Не маєте чим зайнятися?

   Броварський міськрайонний центр зайнятості надає посилання для тих хто хоче розвити свої навички з пошуку роботи та обрати професію:
   На сайті Державної служби зайнятості (професійна орієнтація)- dcz.gov.ua
   -Профорієнтаційний буклет для молоді
   -Відеоматеріали ( відеоролики про професії)
   Маєте проблему вибору професії? Тоді для вас підійде:
   - Профорієнтаційне тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії – profi.dcz.gov.ua -- на ньому ви зможете дома пройти безкоштовні тести і знайти роботу яка вам підходить.
   Освітній портал державної служби зайнятості -- skills.dcz.gov.ua
    Новий сервіс дозволяє:

розвивати особисті компетенції , затребувані на ринку праці

отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу

навчитися складати резюме сучасного формату

підготуватися до співбесіди з роботодавцем

Для отримання консультації фахівця з профорієнтації телефонуйте: (04594) 6-64-21

Шановні клієнти державної служби зайнятості!

   Незважаючи на введення карантину та встановлення обмежувальних заходів з метою захисту вашого здоров’я, державна служба зайнятості як система державних установ продовжує працювати в штатному режимі.
  Державна служба зайнятості організовує свою роботу з урахуванням прийнятих рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання поширенню епідемії, спричинених коронавірусом COVID-19.
   Ми запроваджуємо на період карантину тимчасові особливості обслуговування клієнтів нашими центрами зайнятості та їх філіями:
--у кожному центрі зайнятості розміщується оголошення про тимчасовий порядок роботи установи, адреси електронної пошти центру зайнятості та обласного центру зайнятості, номер телефону чергового фахівця, номер телефону гарячої лінії обласного центру зайнятості, які ми створили для вашої зручності. Номери телефонів тут: https://is.gd/Zs1ME
j--прийом документів від клієнтів, у тому числі для фіксації наміру клієнта бути зареєстрованим як безробітним, здійснюється засобами електронного зв’язку або через скриньки для прийому кореспонденції, що розміщені у кожному центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоденно, за результати чого з вами зв’язується фахівець центру зайнятості, який спеціалізується на питанні, що вас цікавить. Звертаємо увагу, що вам необхідно обов’язково надати центру зайнятості актуальні контактні дані, за якими ви перебуваєте на постійному зв’язк
у--на виконання рішення Уряду кількість клієнтів, які можуть одночасно перебувати у приміщенні центру зайнятості, становить не більше 10 осіб
   Якщо ви вже зареєстровані як безробітний:
--кар’єрний радник з вами комунікує засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих вами контактів при реєстрації. Якщо ваші контакти змінилися або ви хочете їх актуалізувати, рекомендуємо зв’язатися з вашим кар’єрним радником або через гарячу лінію обласного центру зайнятості
--на період карантину віддається перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі (телефоном чи через електронну пошту). Саме таким чином ви можете отримувати консультації та відповіді на ваші запитання
--відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату. Пам’ятайте, що кар’єрні радники будуть з вами зв’язуватися стосовно призупинення відвідування центру зайнятості
--у разі, якщо відвідування було призначене до 12.03.2020, тобто до запровадження карантину, на березень 2020, але ви повідомили кар’єрного радника про неможливість відвідування центру зайнятості/ філії через побоювання за своє здоров’я чи через погане самопочуття, за таке невідвідування до вас не будуть застосовуватися штрафні санкції, так само як ви не будете зняті з обліку.

Olga Makogon  #ДСЗ #служба_зайнятості

В Броварському регіоні триває інформаційна кампанія з детінізації праці на будівництві: з роз’ясненнями про ризики нелегальної праці.   
          Сьогодні фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості спільно з представниками місцевих органів влади, Пенсійного фонду України та інспекторами Держпраці у Київської області побували на одному з будівельних об’єктів міста Броварів. Генпідрядником будівельного об’єкта виступає ТОВ «Вензабуд». Будівельникам роз’яснили вимоги належного оформлення трудових відносин, а особливо наголосили на умовах виконання робіт з підвищеною небезпекою. Зокрема, це стосується робіт на висоті, земельних, газозварювальних робіт. Консультанти роботодавців і надалі будуть продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на детінізацію зайнятості в Броварському регіоні. 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на березень 2020 року
 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ПОГ «ІНВАТРАНС»

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

8000

Виготовляєта та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить,притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з одержанням  дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатах випробувального терміну, заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

ТОВ "ВІКТОРІЯ"

шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

5000

Шліфування виробів,напівфабрикатів, видається спецодяг, місце проведення робіт: м.Бровари.

ДП "ЖИТЛО"

Підсобний робітник

4723

Виконання підсобних та допоміжних робіт на прибудинкових та внутрішньо будинкових територіях житлових будинків: прибирання підвалів, технічних поверхів, гориш, очищення покрівлі від сміття та бруду, покос трави, бур'янів та карантинних рослин, розчищення снігу та ін.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

9700

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4

робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

4723

прибирання прибудинкових територій

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

диспетчер

9000

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

вантажник

4800

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.З/п вказана без урахування премій, які виплачуються на розгляд роботодавця.

укладальник-пакувальник

4800

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.З/п вказана без урахування премій, які виплачуються на розгляд роботодавця.

ТОВ "Л-БУРГЕР"

прибиральник службових приміщень

4723

прибирання приміщення закладу швидкого харчування.

ПВП"МАЙАР"

затягувальник взуття

4725

вміння затягувати заготовку на колодку


 За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129


Про проведення економічної екскурсії 

   28 лютого 2020 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5 державним пожежно-рятувальним загіном Головного управління Державної служби України відбулася економічна екскурсія, де були присутні 50 учнів та керівники груп: Броварської загальноосвітньої школи I-III ст.. №1, Броварської загальноосвітньої школи I-III ст.. №2 Броварської загальноосвітньої школи I-III ст.. №3, Броварської загальноосвітньої школи I-III ст.. №6 та Броварської спеціалізованої школи I-III ст.. №5.
   Економічна екскурсія розпочалась із чергової частини де була надана інформація о щоденної роботі пожежних-рятувальників, характеристика умов праці (робоче місце, санітарно-гігієнічні умови, режим праці, медичні протипоказання, оплата праці). Далі екскурсія продовжилась демонстрацією спеціальної техніки для захисту мешканців міста, учні з цікавістю роздивлялися техніку та фотографуватись.
   На завершення екскурсії фахівці провели з учнями інтерактивне заняття, показали приміщення в якому тренуються, та виконали елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця. Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю пожежників-рятувальників, вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч. Броварський міськрайонний центр зайнятості спільно з 5 державним пожежно-рятувальним загіном Головного управління Державної служби України також надалі планує проводити економічні екскурсії з учнями шкіл міста, району та ОТГ. 

 
 
Про проведення тренінгу

   Тренер з працевлаштування центру надала інформацію, яка направлена на розвиток мотивації до працевлаштування, зокрема провела роботу в групах по темам: «Написання резюме», «Співбесіда з роботодавцем», де безробітні відповідали на питання щодо подальшої зміни помилок, які все ж таки заважають йти до своєї мети - роботи. Ряд вправ давали можливість підвищити рівень своєї самооцінки, самопрезентації, що є головним в написанні резюме та співбесіді з роботодавцем. Також Олена Вертинська надала можливість кожному присутньому розібратись в собі, в чому ж виникає помилка під час пошуку роботи.         Безробітні спробували, на реальних резюме інших безробітних, підібрати кандидатів на актуальні вакансії.
   Тренінг пройшов в теплій доброзичливій атмосфері. Учасники тренінгу дуже зацікавились корисною інформацією, отримали поради індивідуально, здійснили планування майбутньої діяльності, оцінили набутий досвід та наявні ресурси для працевлаштування.
   Сподіваємось, що ця зустріч спонукатиме учасників до активної діяльності при досягнені цілей на ринку праці та допоможе у професійній самореалізації.

  


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на лютий 2020 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ПОГ «ІНВАТРАНС»

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

8000

Виготовляєта та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить,притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з одержанням  дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатах випробувального терміну, заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

ТОВ "ВІКТОРІЯ"

шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

5000

Шліфування виробів,напівфабрикатів, видається спецодяг, місце проведення робіт: м.Бровари.

ДП "ЖИТЛО"

Підсобний робітник

4723

Виконання підсобних та допоміжних робіт на прибудинкових та внутрішньо будинкових територіях житлових будинків: прибирання підвалів, технічних поверхів, гориш, очищення покрівлі від сміття та бруду, покос трави, бур'янів та карантинних рослин, розчищення снігу та ін.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій; викладка товару згідно з існуючими стандартами; участь в проведенні інвентаризацій; усмішка та гарний настрій.

КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4

робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

4723

прибирання прибудинкових територій

ТОВ "АБ ГРУП"

кур'єр

4723

Доставка кореспонденції по місту. Допоміжні роботи зв'язані з офісною чи господарською діяльністю.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

диспетчер

9000

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

вантажник

4800

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.З/п вказана без урахування премій, які виплачуються на розгляд роботодавця.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

укладальник-пакувальник

4800

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.З/п вказана без урахування премій, які виплачуються на розгляд роботодавця.
    За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)62635, (04594)69129

Інститут консультанта роботодавця – новий сервіс державної служби зайнятості


   Починаючи з 01 січня 2020 року в роботу всіх центрів зайнятості/філій державної служби зайнятості запроваджено Інститут «Консультант роботодавця».
Завданням Інституту «Консультант роботодавця» є побудова якісно нових рівнів взаємодії з роботодавцями через покращення електронних сервісів та модернізацію служби зайнятості на підставі світових практик.
   Всім роботодавцям надаються індивідуальні послуги з урахуванням виду економічної діяльності, специфіки роботи та чисельності працюючих, а також особливостей розвитку локальних ринків праці.
   Впровадження державною службою зайнятості інституту консультанта роботодавця дозволить: 
  - ефективно вирішити проблему “кадрового голоду”;
  - підвищити зацікавленість громадян працювати легально на українських підприємствах;
  - налагодити комунікацію з роботодавцями за допомогою зручних електронних сервісів;
  - підвищити швидкість закриття вакансій;
  - оперативно налагоджувати співпрацю з новоствореними підприємствами;
  - надавати спеціалізовані послуги роботодавцям за цільовими групами;
  - удосконалити систему підбору та професійного навчання безробітних для результативного працевлаштування.

Шановні роботодавці! Запрошуємо до співпраці зі службою зайнятості! 
Звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості Київської області!Відділ взаємодії з роботодавцями
Броварського міськрайонного центру зайнятості
(04594) 6-26-35, 6-91-29      Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал 

   У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/). 
   «Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон. 
   Новий сервіс дозволить:
- розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
- отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
- навчитися складати резюме сучасного формату;
- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
- обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
   «Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила О. Макогон.
   На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті. 
   Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей. 

   Довідково.
   Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019. 
 
   За більш детальною інформацією звертайтесь до Державного центру зайнятості 289-40-79 20@es.dcz.gov.ua

Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2020 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ПОГ «ІНВАТРАНС»

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ДП "ЖИТЛО"

Підсобний робітник

4173

Виконання підсобних та допоміжних робіт на прибудинкових та внутрішньо будинкових територіях житлових будинків: прибирання підвалів, технічних поверхів, гориш, очищення покрівлі від сміття та бруду, покос трави, бур'янів та карантинних рослин, розчищення снігу та ін.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій; викладка товару згідно з існуючими стандартами; участь в проведенні інвентаризацій; усмішка та гарний настрій.

КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4

робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

4176

прибирання прибудинкових територій


Вакансії з наданням житла на січень 2020 року 


За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

Про проведення інтерактивногопрофорієнтаційного заходу

   Броварським міськрайонним центром зайнятості 16 грудня 2019 року у Княжицької ЗОШ І-ІІІ ст.. було проведено інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», «Формула вибору професії. Складова «Можу» серед учнів 9-го класу, які проводила провідний фахівець з профорієнтації Марина Левкович, та інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій» серед учнів 8-го класу, які проводила провідний фахівець з профорієнтації Наталія Малишко. На заході були присутні 48 учні, вчителя.
   Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості була надана інформація про послуги, які надаються не тільки дорослим, а також школярам. З учнями 9-го класу розглянули алгоритм вибору професії, де необхідно враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “Формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення, за допомогою якої учні обирали свою майбутню професію. Також було проведено тестування: використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова».У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту.
   З учнями 8-го класу обговорили актуальність робітничих професій, розібрали поняття: «Що таке професія, що таке спеціальність?», обговорювали джерела інформації про світ професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу: «Країна професій» та ін.
   Учні отримали відповіді на свої запитання, наглядно побачили мобільний додаток в смартфоне «Центр профорієнтації», та діагностичний комплекс «Моя професія: консультаційна мережа», яка дає можливість безкоштовно отримати послуги у виборі професії.

   

Про проведення інтерактивного профорієнтаційного заходу

   Броварським міськрайонним центром зайнятості 13 грудня 2019 року було проведено інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», «Формула вибору професії. Складова «Можу» серед учнів 9-х класів Калитянської ЗОШ І-ІІІ ст.., які проводила провідний фахівець з профорієнтації Марина Левкович.
   Була надана інформація про послуги, які надаються не тільки дорослим, а також школярам. З учнями 9-го класу розглянули алгоритм вибору професії, де необхідно враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “Формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення, за допомогою якої учні обирали свою майбутню професію. Також було проведено тестування: використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова».У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту.
   Учні отримали відповіді на свої запитання, наглядно побачили мобільний додаток в смартфоне «Центр профорієнтації», та діагностичний комплекс «Моя професія: консультаційна мережа», яка дає можливість безкоштовно отримати послуги у виборі професії.


Про проведення інтерактивного профорієнтаційного заходу

   Броварським міськрайонним центром зайнятості 06 грудня 2019 року у Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. було проведено інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», «Формула вибору професії. Складова «Можу» серед учнів 9 класу які проводила провідний фахівець з профорієнтації Марина Левкович та інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій» серед учнів 8-го класу які проводила провідний фахівець з профорієнтації Наталія Малишко. На заході були присутні 39 учні, вчителя та соціальний педагог.
   Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості була надана інформація про послуги, які надаються не тільки дорослим, а також школярам. З учнями 9-го класу розглянули алгоритм вибору професії, де необхідно враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “Формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення, за допомогою якої учні обирали свою майбутню професію. Також було проведено тестування: використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова».У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту.
   З учнями 8-го класу обговорили актуальність робітничих професій, розібрали поняття: «Що таке професія, що таке спеціальність?», обговорювали джерела інформації про світ професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу: «Країна професій» та ін.
   Учні отримали відповіді на свої запитання, наглядно побачили мобільний додаток в смартфоне «Центр профорієнтації», та діагностичний комплекс «Моя професія: консультаційна мережа», яка дає можливість безкоштовно отримати послуги у виборі професії.

 

Про проведення професіографічної екскурсії на підприємстві

   09 грудня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ТОВ "Века Україна", Київська область, Броварський район, стм. Калинівка, вул. Ігорєва, 2/1, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району Пухівської ЗОШ І-ІІІ ст.., були присутні 17 учнів та вчитель. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Під керівництвом досвідченого фахівця, керівника технічного відділу К.Костюка, учні ознайомились з процесами виробництва продукції, побували у виробничих цехах, підрозділах де працюють висококваліфіковані технологи, інженери та багато інших працівників різних спеціальностей. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця.. На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді. 

 
 

Про проведення профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє»

    08 листопада 2019 року в актовому залі Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 та в актовому залі Калитянської ЗОШ І-ІІІ ст. пройшов відбірковий етап профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє».
   Метою заходу є формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, а також інформування молоді про стан та тенденції розвитку ринку праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей.
   Святково прикрашений зал, якій вмістив чимало вболівальників, протягом усієї гри відзначався піднесеним настроєм, ентузіазмом, та активною підтримкою вболівальників. Всі виступи команд були дуже цікаві, учасники в достатній мірі розкрили тематику гри, використовували вокал, хореографію, костюми. Переможцями серед команд міста стали: команда «Мафія розвилки» Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 - ІІІ місце, команда «Нове покоління» Броварська ЗОШ І-ІІІст. № 6 - ІІ місце., та команда «H2O» Броварського НВК, яка стала беззаперечним лідером та виборола почесне І місце.
   Переможці серед команд Калитянської ОТГ стали: команда «Креатив». - ІІ місце Мокрецького НВК, команда «Професіонали» Калитянська ЗОШ І-ІІІст. - І місце. Всі команди отримали подарунки та грамоти.
   Попереду команду-переможця «H2O» Броварського НВК, та команду «Професіонали» Калитянської ЗОШ І-ІІІст. чекає півфінал профорієнтаційного КВК «Обери майбутнє».

 
 

Про проведення профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє» 

   01 листопада 2019 року в Будинку культури, стм. Калинівка Броварського району, пройшов відбірковий етап профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє».
   Метою заходу є формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, а також інформування молоді про стан та тенденції розвитку ринку праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей.
   В відбірковому етапі приймали участь 5 команд: команда «Гоголівуд» Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст.., «Пухівські приколісти» Пухівська ЗОШ І-ІІІст, «Русан-ОК» Русанівського НВК, «ФАХ» Требухівської ЗОШ І-ІІІ ст. та команда «Корінь з десяти» Погребської ЗОШ І-ІІІ ст..
   Святково прикрашений зал, який вмістив чимало вболівальників, протягом усієї гри відзначався піднесеним настроєм, ентузіазмом, та активною підтримкою вболівальників. Всі виступи команд були дуже цікаві, учасники в достатній мірі розкрили тематику гри, використовували вокал, хореографію, костюми.
   Серед 5-ти команд в трійку найкращих увійшли команда «Пухівські приколісти» Пухівська ЗОШ І-ІІІст - ІІІ місце, команда «ФАХ» Требухівської ЗОШ І-ІІІ ст. - ІІ місце., та команда «Гоголівуд» Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст.., яка стала безперечним лідером та виборола почесне І місце, команда отримала подарунки від генерального спонсора ТОВ «Века України» та грамоти.
   Попереду команду-переможця «Гоголівуд» чекає півфінал профорієнтаційного КВК «Обери майбутнє».

 
 


Про проведення професіографічної екскурсії 
   25 вересня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області, відбулася професіографічна екскурсія для учнів шкіл району та ОТГ, де були присутні 49 учнів та керівники груп. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання). А також: "Як правильно вибрати майбутню професію?", "Як проходить навчання та робота правоохоронців?", "Які заклади в Україні готують майбутніх поліцейських" - відповіді на ці та інші питання змогли отримати учні 9-х класів: Великодимерського ліцею, Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.та Семиполківський НВК під час відвідування місцевого відділу поліції.
   Екскурсія почалася з першого поверху управління національної поліції, куди звертаються громадяни за допомогою. Патру́льна полі́ція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики за екстреним номером 102. Далі екскурсія продовжувалась в актовому залі демонстрацією спеціальних засобів захисту. Юні відвідувачі мали змогу спробувати себе в ролі криміналістів, патрульних поліцейських. Наостанок ювенальні поліцейські нагадали старшокласникам про важливість дотримання правил дорожнього руху та зазначили, що вони завжди можуть розраховувати на їх підтримку та захист.

 

 


Про проведення інтерактивного профорієнтаційного заходу

   21 вересня 2019 року в рамках проведення заходів, приурочених святкуванню Дня міста Бровари, Броварський міськрайонний центр зайнятостіі провів виїзний захід з метою інформування мешканців про послуги, які надає служба зайнятості, актуальні вакансії на ринку праці, потребу у спеціалістах робітничих професій.

   Цей захід був спрямований на те, щоб роботу могли підібрати ті, хто не зареєстрований в центрі зайнятості, ознайомлювали з новими формами роботи центру зайнятості. Фахівці центру зайнятості пропонували броварчанам більше тисячі вакансій із заробітною платою від 4 до 23 тис.гривень також роздавали перехожим інформації про вільні вакансії, які сьогодні є в базі даних Броварського центру зайнятостіі. Зацікавлення шукачів роботи викликали роботи тимчасового характеру, які на наразі пропонують ПраТ «Тепличний» (збір врожаю помідорів), ДП «Аріна»(підсобні роботи) та інші.

   Для всіх бажаючих школярів були запропоновані, фахівцями відділу профорієнтації, цікаві анаграми, де були закодовані професії, тестування на професійну спрямованість. А також для самих молодших - розмальовки та подарунки.

   Незважаючи на прохолодну погоду, свято міста проходило жваво та активно. Фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості окрім підбору роботи надавали консультації щодо послуг служби зайнятості, правильного написання резюме, побудови співбесіди з роботодавцем, радили молоді, як обрати професію.
   

   День кар’єри та Ярмарок вакансій
   З метою сприяння діалогу між роботодавцями та шукачами роботи, а також для профорієнтації учнівської молоді 19 вересня 2019 року вже традиційно у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбувся осінній День кар’єри та Ярмарок вакансій.

   Масовий захід відвідали понад 500 безробітних осіб, що перебувають на обліку у Броварському центрі зайнятості. Також внаслідок інформаційної роботи проведеної сектором рекрутингу Ярмарок відвідали ще понад 200 шукачів роботи міста Бровари та району, у заході також приймали участь 20 шкіл Броварів та району, всього 513 учнів.

   Вакансії на Ярмарку пропонували близько 60 роботодавців Броварського регіону та міста Києва. Серед запрошених роботодавців такі великі виробничі гіганти як: ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД", ТОВ «ХУХТАМАКІ ФУДСЕРВІС УКРАЇНА», ТОВ «ФЕРАКС», ТОВ «ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «АЛЬФА ФУД», ТОВ «КИЇВГУМА», ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА», ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», ТОВ «Мостобудівельний загін №112»; представники аграрної сфери: ПрАТ «Комбінат «ТЕПЛИЧНИЙ», ТОВ «АГРО-ТЕХ», ДО Резиденція «Залісся», ПАТ «ППР Броварський»; ринкоутворюючі логісти: ТОВ «РЛЦ», ТОВ «УСПОТ ЛТД», ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА», представники найбільших торгівельних мереж: ТОВ «Сільпо Фуд», ТОВ «ОМЕГА»(ВАРУС), ТОВ «АТБ-маркет» та багато інших. Також комунальні та державні установи Броварського регіону із задоволенням взяли участь у Ярмарку та змогли презентувати свої вакансії (запропоновано близько 1000 вакансій провідних роботодавців України).Учасники ярмарку мали змогу не тільки поспілкуватись безпосередньо з роботодавцем, а й пройти індивідуальну співбесіду з ним у цьогоріч створеному Офісі Роботодавця. Роботодавці відзначили нові підходи у роботі центру зайнятості, зокрема підбір персоналу на засадах рекрутингу, а також розширення можливості відбору персоналу шляхом залучення до Ярмарку осіб, що не перебувають на обліку у центрі зайнятості, але є активними шукачами роботи.

   У заході також взяли участь 36 навчальних закладів міста Києва та Броварів:

   «Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України», «Національний університет «Києво-Могилянська академія», «Національний університет харчових технологій», «Європейський університет», «Національний транспортний університет», «Київський політехнічний інститут ім.. І.Сікорського», «КНІ міського господарства ім. В.І. Вернадського», «Київський НУ будівництва та архітектури», «Київське вище ПТУ деревообробки», «КД коледж туризму та готельного господарства», «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва» та багато інших. На День кар’єри навчальними закладами були представлені інформаційні матеріали щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. Представники навчальних закладів привезли з собою інформаційні листівки та буклети, тому всі бажаючі мали змогу взяти з собою всю необхідну інформацію та більш детально ознайомитися з нею.

   У учнів та гостей заходу Деня кар’єри була можливість пройти міні майстер-класи по виготовленню солодощів та взуття, а також учні побачили майстер клас візажиста-косметолога.

   Відгуки відвідувачів про цьогорічний осінній День кар’єри та Ярмарок вакансій ще раз підтвердив доцільність проведення подібних заходів Броварським центром зайнятості.
      


 

    29 серпня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області за адресою м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 24, відбулася професіографічна екскурсія, де були присутні 17 дітей та керівники групи Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». Професіографічна екскурсія розпочалась із чергової частини де була надана інформація о щоденної роботі поліції, також учнів познайомили з роботою інших відділів.
   Екскурсія продовжилась демонстрацією спеціальних засобів для захисту поліцейського від нападу правопорушників. З цікавістю діти роздивлялися амуніцію та спецзасоби (гумові кийки, шоломи, бронежилети та протиударні щити), які допомагають полісменам в їхній службі. Учням дозволили одягати спецзасоби на себе та фотографуватись. Демонстрували свою «зброю» кінологі, чотирилапих помічників, які розшукують злочинців, патрулюють міста, знаходять вибухівки, зброю та наркотики. На завершення екскурсії фахівці провели з учнями інтерактивне заняття з правил дорожнього руху, розповіли про обов’язки і права пішоходів. Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю правоохоронців, по завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч, можливість побачити реальну діяльність Броварського відділу поліції. Броварський міськрайонний центр зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області також надалі планує проводити професіографічні екскурсії з учнямі шкіл міста, району та ОТГ. 
 
 

Центральний матеріальний склад головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України 
запрошує на роботу: 
   - водіїв автотранспортних засобів 
   Вміння впевнено керувати та ремонтувати автомобілі марки Газ-31105, УАЗ-3909, КАМАЗ-5511 та МАЗ-543240
   Заробітна плата 7472 грн. на руки + надбавки.

   - підсобних робітників
   Виконання робіт по підтриманню складських приміщень в належному стані. Бажано мати навички роботи по ремонту сантехніки, електрики, столярства та ремонту автомобілів.
   Заробітна плата 6008 грн. на руки + надбавки.

   Місце проведення робіт: м.Київ, вул.Бориспільська, 14
   Безкоштовно надається житлона території складу та  3-х разове харчування.

   За більш детальною інформацією звертатися до СЕКТОРУ РЕКРУТИНГУ Броварського МРЦЗ м.Бровари, вул.Ярослава Мудрого, 92, каб.7 тел.(04594)69129, mbcz@ukr.net

"Місію виконано" 
   Учням часто бракує інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, щоб запобігти помилок у виборі професій необхідна не тільки теоретична інформація а також практична, а головне дати можливість школярам безпосередньо познайомитися з професіями, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи.
   10 липня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ГУ ДСНС України у Київський області, та Київським обласним центром зайнятості.,був проведений виїзний профорієнтаційний захід для молоді "Місію виконано", серед учнівських команд бази відпочинку "Любич" Київська обл., Броварський район, с. Літки, були присутні 136 учнів та представники заходу.
   На початку зустрічі з учнями провели інструктаж, представники ГУ ДСНС України у Київський області, як треба себе поводити на воді, з вогнем тощо.
   Потім діти поділилися на групи: шість загонів – шість команд. Після чого, фахівець з профорієнтації Київського обласного центру зайнятості Юлія Люляєва запропонувала їм взяти участь у різних конкурсах на п’яти локаціях у довільному порядку. Більшість школярів відразу вподобали гру, яка полягала у використанні пожежного знаряддя рятувальників. За допомогою подачі води із вогнегасних шлангів діти мали збити м’яч, який був поставлений на перевернуте відро. Цей конкурс показав, що пожежник-рятувальник повинен бути влучним, сильним та активним. Учні 12-13 років надали перевагу конкурсу зі швидкого вдягання спеціального одягу. Їм давалося максимум 20 хвилин, щоб вдягнути костюм вагою до 30 кг. Завдання показало, як швидко та точно повинні працювати працівники ДСДС.
   Локація з відгадування гасла пожежних рятівників змусила поміркувати логічно кожного з учасників програми. Фахівець Броварського центру зайнятості Марина Левкович поставила перед дітьми завдання відгадати вислів «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» за цифровим ребусом. Не зважаючи на складність, всі впоралися і запам’ятали назавжди, чим керуються рятівники. Також, представники ДСНС запропонували всім бажаючим перевірити себе на точність і влучити пляшкою з піском у рятівне коло, яке знаходилось на відстані приблизно 10 метрів. У результаті, у ціль влучили 20 школярів. Особливо дітям сподобався конкурс, який мав перевірити їх спритність, швидкість реакції та стресостійкість. Без допомоги рук школярі мали розгорнути цукерку та з’їсти її. Для цього завдання вони використовували і передпліччя, і зуби, і кисті, але свого таки досягли. Діти вправно та майстерно пройшли кожен з пунктів «Карти місії» та переконалися, що пожежник-рятувальник – це складна, відповідальна та небезпечна професія. На завершення фахівець Броварського центру зайнятості розповіла про інформаційні ресурси служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», та Платформу з професійної орієнтації та розвитку кар’єри, які можуть зацікавити учнівську молодь і допомогти у виборі професії. Ми впевнені організація таких заходів розширює світогляд учнів та допомагає у виборі майбутнього професійного шляху. 

 


 

Броварський міськрайонний центр зайнятості інформує! 
   Головною метою діяльності державної служби зайнятості є допомога людям. Ми надаємо широкий спектр послуг тим, хто хоче знайти чи змінити роботу, напрям своєї діяльності, підібрати працівника.
   З 1 січня 2019 року змінилися підходи в обслуговуванні клієнтів державної служби зайнятості.
   У центрах зайнятості розпочали роботу особливі консультанти – кар’єрні радники. Їх головне завдання – супроводжувати і підтримувати осіб, які звернулися до служби зайнятості, в їх намаганні знайти роботу чи змінити професію.
   Служба зайнятості має одну з найбільших баз даних вакансій по всій Україні, які оновлюються онлайн, всі вакансії перевірені, актуальні та з офіційним працевлаштуванням.
   Отже, які саме послуги ви можете отримати у центрі зайнятості, це послуги з пошуку постійної або тимчасової роботи. Якщо ви не знайшли підходящих вакансій у нашій базі даних, то спеціалісти-рекрутери центру зайнятості допоможуть у пошуку роботи на інших ресурсах. Для цього необхідне ваше бажання та резюме на посаду.
   У нас ви можете отримати профорієнтаційні послуги. Фахівець з профорієнтації допоможе визначитися з вибором професії. Для цього у нас є сучасні інструменти: профорієнтаційні та психологічні тести, які ви можете пройти як удома, так і в центрі зайнятості. Разом з консультантом ви можете оцінити свої можливості, обрати напрям навчання чи роботу, а також фахівець відділу профорієнтації допоможе у складанні резюме.
   Ми надаємо унікальну можливість дітям з 14 років отримати якісну, безкоштовну допомогу у виборі професії. Це – тестування, яке можна пройти в зручний час, онлайн (вдома або в центрі зайнятості) та консультація за його результатами. Вони дізнаються про свої професійні інтереси та здібності, зможуть спланувати власне професійне становлення та розвиток.
   Якщо роботи за вашим фахом не знайшлося, служба зайнятості пропонує підвищити кваліфікацію або оволодіти новою професією зареєстрованим безробітним, набути нових компетенцій шляхом стажування на робочому місці у роботодавця або на короткотермінових курсах. Ми пропонуємо професійне навчання на замовлення роботодавця професіям, які затребувані на ринку праці, з подальшим працевлаштуванням. Професійне навчання здійснюється у навчальних закладах нашого та інших регіонів, у тому числі центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, такі центри є в 11 областях України.
   Крім того, якщо зареєстрований безробітний має бажання започаткувати власну справу, а також усвідомлюєте ризики щодо таких дій, але для втілення задуму не вистачає знань чи коштів – державна служба зайнятості сприяє у відкритті власної справи. Для цього зареєстровані безробітні можуть претендувати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за умови підготовки бізнес-плану та державної реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності.
   У навчальних закладах можна пройти короткотермінове навчання з основ підприємницької діяльності, яке проводять сертифіковані викладачі. Під час навчання слухач опануєте нормативні засади та особливості ведення обраного бізнесу, сформує бізнес-план.
   Служба зайнятості змінюється також у напрямі сучасного доступу до її послуг. На сайті служби зайнятості можна ознайомитися з детальним описом послуг (www.dcz.gov.ua) та скористатися новими сервісами.
   Насамперед, це "Електронний кабінет шукача роботи", у якому ви можете:
   - створити власне резюме;
   - уточнити заплановані та фактичні дати відвідування служби зайнятості;
   - дізнатися про заходи, які проводитиме служба зайнятості та ін.
   Також радимо звернути увагу на такі сервіси державної служби зайнятості, як: "Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри" (profi.dcz.gov.ua) і "Моя професія: консультаційна мережа" (myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного виду професійної діяльності. Це пізнавально й корисно як для дорослих, так і для школярів.
   Для відвідування центру зайнятості громадяни можуть скористатися послугою "Електронна черга", обрати центр зайнятості, зазначити мету, дату та час відвідування.
   З метою отримання більш детальної інформації звертайтеся до Броварського міськрайонного центру зайнятості, телефон: (04594) 66335

Шановні роботодавці! 
Державна служба зайнятості прагне надавати Вам якісні послуги та ефективну допомогу у підборі кадрів!

   Пропонуємо Вам поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, оцінити послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо їх вдосконалення.
   Заповнити анкету роботодавця можна до 19 серпня за посиланням https://www.dcz.gov.ua/…/opytuvannya-robotodavciv
Цикли профорієнтаційних заходів у пришкільних таборах Броварського міськрайонного центру зайнятості на червень 2019 року 

   Не знаєш, яку спеціальність та професію обрати? Фахівці служби зайнятості із задоволенням допоможуть визначитися з цим!
   Мета заходу - сформувати правильні, усвідомлені мотиви вибору професії, професійних інтересів; виховати навички орієнтування в нестандартних життєвих ситуаціях; сформувати реальний погляд на вибір професії з урахуванням їх бажань, можливостей та потреб ринку праці.
   07 червня 2019 року та 11 червня 2019 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 8 класу Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса (табір «The Merry Land Camp» вул. Київська, 306-А) та серед учнів Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 табір «Healthyway», вул .Герцена , 3-А. На заході були присутні 35 учнів та соціальні працівники. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Усі бажаючі мали змогу завантажити мобільний додаток Державної служби зайнятості і в розділі «Абетка професій» знайти описи професій, що їх цікавлять. Також було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності, з учнями обговорили актуальність робітничих професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи «Мої вподобання», «Дерево бажаних професій» де учні самостійно малювали дерево на якому розподіляли професії відповідно п’яті головним типам (в залежності від основного предмета праці), на закріплення матеріалу була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість, та на завершення з учнями було проведено тестування: була використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова». У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту. Учні отримали відповіді на свої запитання.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

   З 22 квітня 2019 року за підтримки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» розпочала свою дію Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ). Ця програма надає грантову підтримку малим та середнім підприємствам та поширюється на всій території України.

   Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в галузях, що розвиваються, та мають потенціал для швидкого зростання, створення інвестицій та збільшення зайнятості.

   КЕУ особливо зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма відкрита для грантових заявок від інших галузей економіки.

   КЕУ надає гранти, які слугуватимуть виконанню одного з наступних завдань: збільшення обсягу інвестицій в українські МСП; збільшення обсягів продажів МСП; створення постійних робочих місць у відповідному секторі; та/або покращення доступу до фінансових можливостей для МСП.

   Для отримання грантів необхідно подати заявку. Середній час між подачею заявки та отримання грантової допомоги становить два місяці. Цей термін може змінюватися в залежності від складності запропонованої діяльності.

   Спеціалісти КЕУ допомагатимуть заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування. Всі запитання щодо цього запиту необхідно надсилати на електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org.

Кінцевий термін подачі заявок – 29 лютого 2020 року.

   З формою концепції грантового проекту можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/.../1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2.

Молодь Броварщини

   На 4,7% зменшився рівень безробіття серед молоді м. Броварів та Броварського району - про це наголосив директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер. Зокрема, він зазначив, що станом на 1 травня 2019 року кількість безробітних з числа молоді скоротилася на 158 осіб, порівняно з минулим роком. Крім того, працевлаштовано за січень-квітень 2019 року на 35 осіб більше ніж в минулому році та на 24 особи збільшилася кількість молодих осіб, які приймали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

   “Протягом навчального року наші фахівці проводили для старшокласників уроки на теми “Хочу. Можу. Треба.”, “Гендер і професія”, “Професії майбутнього”. А під час професіографічних екскурсій на підприємствах молодь дізнається більше про професії, які актуальні на ринк праці”, - зазначив Максим Вітер.

   Так, профорієнтаційними послугами у січні-квітні 2019 року скористалися 563 особи з числа безробітної молоді та більш ніж 1,6 тис. учнів шкіл м. Бровари та Броварського району охоплено профорієнтаційними послугами.

   Якщо є бажання перенавчитися чи підвищити кваліфікацію, пропонуємо завітати до служби зайнятості. З початку року 22 молоді особи скористалися такою можливістю, що на 1,1% більше в порівнянні з минулим роком.

 

Про проведення професіографічної екскурсії

   22 травня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ТОВ «21.3» (голландська пекарня) м. Бровари вул. С. Москаленка, 19-А, відбулася професіографічна екскурсія для учнів Великодимерського НВО, де були присутні учні 8-го класу (22 учня та керівник групи). Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання).

   Екскурсія почалася з розповіді про історію створення підприємства, організацію роботи пекарні та допомогу молоді із синдромом Дауна. З цікавістю діти слухали розповідь та роздивлялися фото, які розміщені на стінах пекарні . Під час екскурсії учні побачили технологічні процеси роботи пекарів, за допомогою спеціальних машин та приладів для виробів із тіста (механізованого хлібопечення), учням продемонстрували приготування та випікання тіста: тістові заготовки випікають у хлібопекарських печах різної конструкції. На завершення екскурсії учнів пригостили чаєм та печивом.

   А для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією, фахівцем служби зайнятості була надана інформація про консультаційну он-лайн платформу профорієнтаційного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», яка створена для осіб, у яких є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку, а також презентації мобільного додатку «Центр профорієнтації». По завершенню захоплюючої екскурсії учні подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч.

 

   

Про проведення професіографічної 
екскурсії на підприємстві 

   Старшокласникам часто бракує інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, щоб запобігти помилок у виборі професій, необхідна не тільки теоретична інформація а також практична, а головне дати можливість школярам безпосередньо познайомитися з професіями, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи.

   26 квітня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з виробничим підрозділом Київського головного матеріального складу «Південно-Західна залізниця» Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова 5, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Семиполківського НВК ,були присутні 15 учнів та керівник групи.

   На початку зустрічі з учнями провели інструктаж, як треба себе поводити на виробничому підприємстві. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики), під керівництвом досвідчених фахівців учні ознайомились з роботою складу, на запитання отримали цікаві та професійні відповіді. На завершення фахівець Броварського центру зайнятості розповіла про інформаційні ресурси служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», та Платформу з професійної орієнтації та розвитку кар’єри, які можуть зацікавити учнівську молодь і допомогти у виборі професії. Ми впевнені організація таких професіографічних екскурсій розширює світогляд учнів та допомагає у виборі майбутнього професійного шляху.

 


   В Броварському міськрайонному центру зайнятості 18 квітня 2019 року відбувся весняний Ярмарок професій. Відвідали захід 15 шкіл Броварів та району, всього 515 учнів, а також вчителі, батьки, гості Ярмарку, та представники ЗМІ та броварського міськрайонного радіомовлення.
   У заході також взяли участь 36 навчальних закладів міста Києва та Броварів: Національний університет харчових технологій, Європейський університет, Національний транспортний університет, Інститут ім.. І.Сікорського, КНІ міського господарства ім. В.І. Вернадського, Київський НУ будівництва та архітектури, Київський медичний університет, Київське вище ПТУ деревообробки, КД коледж туризму та готельного господарства, коледж геолого-розвідувальних технологій КПУ ім.. Т.Шевченка, Київський медичний коледж ім.. П.І.Гаврося, міжрегіональний центр ювелірного мистецтва та багато інших. На Ярмарку професій навчальними закладами були представлені інформаційні матеріали щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. Представники навчальних закладів привезли з собою інформаційні листівки та буклети, тому всі бажаючі мали змогу взяти з собою всю необхідну інформацію та більш детально ознайомитися з нею.
   Також у учнів та гостей Ярмарку професій була можливість пройти міні майстер-класи по виготовленню солодощів, та подивиться на робота, зробленого студентами навчального закладу, якій грає на синтезаторі.

 

Броварський міськрайонний центр зайнятості гостинно розчинив свої двері перед шкільною молоддю. 
   21 березня 2019 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості проводився день відкритих дверей, куди були запрошені учні шкіл об’єднаних територіальних громад: Великодимерської ОТГ та Калитянської ОТГ. В заході взяди учні 8-х та 9-х класів та керівники груп. 
   Екскурсія почалася з першого поверху, куди звертаються громадяни за допомогою. Заступник директора Любов Левицька розповіла учням про послуги, які надає Броварський міськрайонний центр зайнятості населенню та учнівської молоді, ознайомила із призначенням функціональних секторів центру зайнятості. Школярі також звернули увагу на професіографічні описи, інформацію про учбові заклади, переглянули паспорти підприємств району, ознайомились з барометром професій, а також з інформацією на комп’ютері вільного доступу, якою можуть скористатися всі бажаючі. 
   У другій частині екскурсії для її учасників проведено профорієнтаційні уроки. З учнями 8-х класів уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про професії», з учнями 9-х класів уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», та «Формула вибору професії. Складова «Можу», де спеціалісти з профорієнтації Наталія Малишко та Марина Левкович розповіли школярам про основні правила вибору професії, про помилки, які найчастіше виникають під час професійного самовизначення, про необхідність пов’язувати свої професійні мрії та бажання з реальними можливостями працевлаштування, вибирати навчальний заклад, профіль якого відповідає обраній спеціальності та гарантує отримання якісної освіти. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу. Учні активно включались в розмову, демонструючи свою обізнаність в професіях та сферах їх застосування.
   На завершення зустрічі учням презентували офіційний сайт державної служби зайнятості України, де можна знайти багато корисної інформації населенню та учнівської молоді, ознайомили з платформою профорієнтації та розвитку кар’єри, а також з вільним використанням сайтів партнерських організацій.
   Де пройти тестування на професійну спрямованість, якщо є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку?  Для вирішення цих задач презентована профдіагностична он-лайн платформа «Моя професія: консультаційна мережа», а також мобільний додаток державної служби зайнятості (все корисне у твоєму смартфоні). Діти отримали відповіді на свої запитання. Маємо впевненість, учні скористуються нагодою пройти тестування та приймуть до уваги поради фахівців служби зайнятості, щоб зробити впевнений крок у світ професій!Про проведення професіографічної екскурсії 
  15 березня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області за адресою м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 24, відбулася професіографічна екскурсія для учнів шкіл району, де були присутні 51 учень та керівники груп. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання). А також: "Як правильно вибрати майбутню професію?", "Як проходить навчання та робота правоохоронців?", "Які заклади в Україні готують майбутніх поліцейських і юристів" - відповіді на ці й інші питання змогли отримати учні 11-х класів: Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст., Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст.., Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., під час відвідування місцевого відділу поліції. 
   Екскурсія почалася з першого поверху управління національної поліції, куди звертаються громадяни за допомогою. Патру́льна полі́ція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики за екстреним номером 102. Має за мету забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.
   Далі екскурсія продовжувалась в актовому залі демонстрацією спеціальних засобів захисту та вогнепальної зброї. З цікавістю діти роздивлялися зброю, амуніцію та спецзасоби, які допомагають полісменам в їхній службі. Під час презентації кримінального відділу поліції була змодельована ситуація, коли відбувається крадіжка і її треба розкрити, учні були в ролі злодія, криміналіста і слідчого. За допомогою спеціальних інструментів і реактивів (для збирання відбитків пальців та інших доказів) учнями злочин розкрито.
   Старший інспектор сектору кадрового забезпечення відділу поліції капітан А.В.Невесьолова пояснила, якими якостями треба володіти для успішного навчання у поліцейському університеті чи інституті, а також подальшого проходження служби.
   Інспектор ювенальної превенції познайомив школярів з нелегкою і дуже відповідальною роботою поліцейських, а також розповів що таке булінг, про адміністративну та кримінальну відповідальність учнів та їх батьків.

А для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією, фахівцем служби зайнятості була надана інформація про консультаційну он-лайн платформу профорієнтаційного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», яка створена для осіб, у яких є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку, а також презентації мобільного додатку «Центр профорієнтації».

Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю правоохоронців, по завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч, можливість побачити реальну діяльність Броварського відділу поліції.

ШАНОВНІ ШУКАЧІ РОБОТИ!!! 
   УВАГА ВАКАНСІЯ!!! 
   АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"
   запрошує на роботу
ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.
Робота сезонна, відрядна.
Безкоштовне харчування.
Робота на тракторах МТЗ, ХТЗ, Нью Холанди.
Надається гуртожиток.
ОСНОВНА ВИМОГА- БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. 


За більш детальною інформацією звертатись до сектору рекрутингу Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92, каб № 7, контактний тел.(04594) 62635, 69129.

ШАНОВНІ ШУКАЧІ РОБОТИ!!! 
   БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКОМ РОБОТОДАВЦЯ!!!
   НОВОСТВОРЕНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРШЛАНГ» оголошує набір робітників до нового цеху з виробництва шлангів
   ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ 4 березня 2019 року з 8:30 до 12:00 в кім. № 8 в приміщенні Броварського центру зайнятості.
   За більш детальною інформацією звертатися до сектору рекрутингу кабінет № 7 Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92.
   Контактні телефони: (04594)62635; (04594)69129
ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ ! 

   Якщо шукаєте співробітників на підприємство, звертайтесь до рекрутерів Броварського міськрайонного центру зайнятості.    Допоможемо знайти претендента на вакантну посаду.
   Отримати послуги рекрутингу ви можете зателефонувавши за номером телефону або особисто відвідати сектор рекрутингу каб №7
   Чекаємо вас за адресою:
   м.Бровари, вул.Я. Мудрого,92 тел.(04594)6-91-29, (04594)6-26-35

   *Послуги центру зайнятості надаються безкоштовно


Шановні шукачі роботи!!! 
   Шукаєте роботу?
   Отримати послуги з рекрутингу можуть безробітні особи та особи, які бажають змінити місце роботи.
   Щоб стати клієнтом спеціаліста з рекрутингу необхідно:
   · зателефонувати: (04594)-69129, 62635;
   · особисто звертутися за адресою:
   м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,  сектор рекрутингу каб. №7
*Послуги центру зайнятості надаються безкоштовно


«Моя професія: консультаційна мережа» - новітній крок у виборі професії!

    Службою зайнятості запроваджена онлайн-профорієнтація за допомогою спеціального сервісу, який можна запустити прямо у браузері Вашого комп'ютера - веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа». https://myprofession.com.ua

   Відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною, усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн форматі без відвідування центру зайнятості, якщо існує потреба у:

   виборі (зміні) професії;
   виборі майбутнього напряму професійного навчання;
   оцінці власних здібностей;
   саморозвитку.

   Програма перетворить вибір майбутньої професії з «гадання на кавовій гущі» у науково обґрунтований прогноз, допоможе виявити схильності та здібності до різних видів діяльності особам, які досягли 14 річного віку. Програма заснована на діагностиці й зіставленні трьох основних факторів успішного професійного навчання й самореалізації:

   професійна мотивація – глибинні професійні інтереси й цінності
   структура інтелекту – рівень розвитку інтелекту (ІQ) і специфіка структури здібностей
   психологічні схильності (схильність до певних видів професійної діяльності).

   Проходження усіх тестів гарантує високу результативність діагностики та максимально приближений професійний вибір для людини, яка проходить тестування. Треба пам’ятати, що зайва година часу, витрачена на усвідомлення професійних вподобань, може заощадити роки марних зусиль у «пошуку професії по душі» у майбутньому!

   За результатами повного тестування програма пропонує не приблизні напрями професійної самореалізації, а конкретні професії відповідно особистісних інтересів та схильностей, із зазначенням відсотка відповідності.

   Всім бажаючим, що потребують вибору або зміни професії, обрання свого кар’єрного шляху, визначення власних професійних інтересів, здібностей, психологічних схильностей, надається можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у он-лайн форматі. Для цього достатньо заявити про своє бажання та отримати код доступу за телефоном: (04594) 6-64-21, (каб.№ 11, каб. № 14)

   Проаналізувати отримані результати можна самостійно, з батьками чи друзями, але краще зрозуміти результати тесту допоможуть фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості. Вони нададуть не тільки професійну консультацію щодо вибору напряму професійної діяльності, а й розкажуть про пропозиції на ринку праці.

ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: 

   ОХОРОННИКІВ (Броварський район, смт Велика Димерка)
   Вахтовий метод роботи 15/15.
   Завдання та обов’язки: охорона будівельних об’єктів.
   Розмір заробітної плати від 4500 грн

   Директор з персоналу
   ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП»:
   Назаренко Віта Михайлівна
   067) 3545476, (067) 2475815
   (063) 0329332, (099)4345374

   За детальною інформацією щодо вакансій та направленням на роботу звертатися до адміністратора залу кім.1 та в сектор рекрутингу кім. 7.
   Контактний телефон: (04594) 6-63-35
Підсумки роботи 
  Протягом 2018 року послугами Броварського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4319 мешканців Броварського регіону із них 2218 осіб отримали статус безробітного. Серед незайнятого населення, які перебували на обліку в службі зайнятості – 59,8% становили жінки, 38% – молодь у віці до 35 років.
   Так як одним з пріоритетів в діяльності служби зайнятості являється задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри, то протягом 2018 року за сприянням центру зайнятості роботою забезпечено 2303 мешканці регіону, що на 328 осіб більше ніж в 2017 році.
   Забезпечення якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців – це ще один з пріоритетів в роботі служби зайнятості. Тому протягом 2018 року загальна кількість вакансій, які надані до центру зайнятості роботодавцями регіону налічувала 3057 одиниць, що на 599 вакансій більше у порівнянні з 2017 роком. В результаті збільшення вакансій спостерігається і збільшення кількості працевлаштованих за сприяння служби зайнятості.
   Суттєвою підтримкою з боку служби зайнятості у напрямку збільшення кількості робочих місць для працевлаштування безробітних є компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб на нові робочі місця. В такий спосіб за 2018 рік 15 осіб регіону були працевлаштовані на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску. В наші скрутні часи відшкодування підприємству єдиного соціального внеску та заробітної плати найманому працівнику та нарахування на неї за рахунок коштів Фонду протягом року - це серйозна підтримка.
   Серед заходів активної підтримки до яких залучаються безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості являється:
   - організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру, як можливість отримання додаткового доходу. Протягом 2018 року в таких роботах приймали участь 339 мешканців регіону, що на 61 особу більше ніж в 2017 році.
   - направлення на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Цією можливістю скористалися 185 мешканців м.Бровари та Броварського району.
   - розвиток підприємницької ініціативи, завдяки якому безробітні громадяни повертаються до продуктивної праці. За рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 6 осіб започаткували власну справу. Колишні безробітні вирішили спрямувати свої сили на реалізацію самих різноманітних бізнес-ідей, а саме: надання послуг з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; забезпечення електричними витратними матеріалами різних видів виробництва товарів широкого споживання; мобільна кав'ярня; виготовлення прикрас ручної роботи та ювелірних виробів з використанням екологічно чистої сировини: натуральних квітів та рослин; організація будівельного підприємства з послуг по внутрішньому ремонту приміщень; надання туристичних послуг населенню.
   Крокуючи в одну ногу з часом служба зайнятості відкриває нові сервіси. Так завдяки Платформі з профорієнтації та розвитку кар'єри всі бажаючі мають змогу безкоштовно продіагностувати власні схильності, здібності, краще зрозуміти свої професійні інтереси. Тобто зробити власну профорієнтацію.
   Крім того, запрацював новий сучасний сервіс для осіб, що шукають роботу та безробітних – «Електронна черга». За допомогою Інтернету можна самостійно, не втрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості з метою отримання консультації.
   У своїй роботі ми використовуємо як традиційні методики, так і знаходимо нові підходи, працюємо з кожним клієнтом індивідуально, адже кінцева мета нашої роботи – це знайти конкретній людині своє робоче місце, а роботодавцю – кваліфікованого працівника.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66335 

Визнані переможці конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках». 
   Вибір професії є одним із найвідповідальніших моментів у житті кожної людини. Цей вибір починається ще змалку. Найкраще розкрити свою майбутню професію і творчо відобразити її можна лише в малюнку. Тому цілком доречним стала організація та проведення щорічного обласного конкурсу малюнків для учнівської молоді міста Бровари та Броварського району. 
   Вже не перший рік управління освіти і науки Броварської міської ради та відділ освіти і науки Броварської РДА, відділи освіти: Калитянської та Великодимерської об’єднаних територіальних громад Броварського району спільно з Броварським міськрайонний районним центром зайнятості проводять конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках».
   Метою даного заходу є виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, розвиток системи професійної орієнтації молодих громадян, запобігання безробіттю в молодіжному середовищі та підвищення престижу масових професій. Особливим аспектом конкурсу є формування особистості дитини та її мотивації при виборі професії, залучення учнівської молоді до творчої діяльності, організації змістовного дозвілля та створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу школярів.
   Так і в кінці минулого року було проведено 1 етап такого заходу. Представлені на конкурс 95 дитячих малюнків різні за композицією, сюжетом та технікою виконання. І хоча мрії з роками можуть змінитися, проте учасники конкурсу вже зараз замислюються над тим, який фах обиратимуть в майбутньому. За результатами оцінювання дитячих малюнків, переможці та призери конкурсу всіх вікових категорій нагороджені грамотами та подарунками. Найкращі роботи передані до Київського обласного центру зайнятості для участі в ІІ етапі конкурсу. А саме у молодшій віковій категорії це Кароліна Гончаренко (Тарасівське НВО), Віталій Вітер (Броварський НВК), у середній віковій категорії – Єлизавета Кравченко (Палац творчості дітей та юнацтва), Лада Леоненко (Тарасівське НВО), у старшій віковій категорії – Анастасія Завєдєєва (Тарасівське НВО), Савіних Марія та Олександр Птуха Броварська ЗОШ I-III cт. №6.
   У Київському обласному центрі зайнятості відбулося оцінювання малюнків дитячого конкурсу “Твоє майбутнє — в твоїх руках”. Членський склад журі очолили художній керівник зразкової студії образотворчого мистецтва “Вернісаж”, палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області Марія Лобода та директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук.
   Журі оцінили претендентів за трьома віковими категоріями: молодшою, середньою та старшою. Конкурс малюнків вразив своїм різномаїттям, нестандартним підходом та майстерністю. Тож за результатами оцінювання у середній віковій категорії: Єлизавета Кравченко (Палац творчості дітей та юнацтва) зайняла I місце та Лада Леоненко (Тарасівське НВО), – III місце, у старшій віковій категорії – Анастасія Завєдєєва (Тарасівське НВО) зайняла II місце. А призером у номінації «Художня майстерність» визнана Савіних Марія (Броварська ЗОШ I-III cт. №6.).
   Переможці та призер конкурсу всіх вікових категорій нагороджені грамотами та подарунками.

  ОГОЛОШЕННЯ 
Броварський центр зайнятості інформує: 

   ПОГ АТП« ІНВАТРАНС» терміново потребує працівників:
   - Механік по впуску-випуску машин на лінію
   - Інженер-механік (Наявність відповідної освіти обов’язкова, можливе працевлаштування осіб з інвалідністю)  
     Заробітна плата від 6000 грн.
   - Водії автобусів всів марок та місткостей (Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю З групи)
     Заробітна плата 10000 грн. (залежить від кількості відпрацьованих змін).
   - Кондуктори громадського транспорту (Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю)
     Заробітна плата від 3723 грн.

   Місце проведення співбесіди: м. Бровари, вул. Київська, 292 (Центр «ПРАГНЕННЯ»)
   Офіційне працевлаштування.

   За більш детальною інформацією можна звернутися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 або контактними телефонами (04594)69129; 62635.Про проведення конкурсу малюнку 
«Твоє майбутнє - в твоїх руках» 

   15 листопада 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з управліннями освіти м. Бровари та Броварського району, Калитянської ОТГ та Великодимерської ОТГ було проведено конкурс малюнку на тему «Твої майбутнє – в твоїх руках». Такий захід проводиться щорічно серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

   Метою конкурсу є виявлення, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, формування особистості дитини та мотивації до праці, підвищення престижу робітничих професій, виховання в учнів патріотизму, бажання працювати на благо України.

   Цільова аудиторія конкурсу – це учні загальноосвітніх шкіл, діти – інваліди, діти – сироти, та діти позбавлені батьківського піклування, у вікових категоріях 7-10 років, 11-14 років, 15-17 років.

   В конкурсі взяли участь учні м.Бровари , Броварського району,Калитянської ОТГ та Великодимерської ОТГ більш 60 дитячих малюнків було надано для оцінки журі.

   До членів журі увійшли наші соціальні партнери: представники Управління освіти Броварської райдержадміністрація, відділ молоді та спорту Броварської міської ради, Елеонора Лінке – відома художниця України а також адміністрація центру зайнятості.

   Було визначено переможців,
   1. в молодшій віковій категорії:  
       - I місце - Вітер Віталій, 10 років (Броварський НВК),
       - II місце - Бородай Поліна, 7років (Броварська ЗОШ №1),
       - III місце - Тітова Катерина, 10 років (Броварська ЗОШ № 6)

   2. в середній віковій категорії:
       - І місце - Кравченко Єлізавета, 12 років (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - IІ місце - Бородай Марія, 12 років (Броварська ЗОШ №1),
       - III місце - Пилюшенко Софія, 11 років (Броварський НВК),

   3. в старшій віковій категорії:
       - I місце - Савіних Марія, 15 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт. № 6), Птуха Олександр, 14 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт. № 6),
       - IIмісце- Білосохова Інна, 16років, (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - IIIмісце - Єрмоленко Вікторія, 15років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт.№ 6), Пащинська Софія, 15 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт.№ 6),

   ІІ. Призерами визнати:
       - за кращий творчий підхід - Андрійчук Мар’яна, 13 років (Броварська ЗОШ №10),
       - за художній реалізм - Кравченко Єлізавета, 12 років (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - за художню майстерність - Бородай Марія, 12 років (Броварська ЗОШ №1) .

    ІІ. (Калитянська та Великодимерська об’єднанні територіальні громади)
        1. в молодшій віковій категорії:
          - I місце - Гончаренко Кароліна, 8 років (Тарасівське НВО),
          - II місце - Фалько Михайло, 9 років (Заворицький НВК),
          - III місце - Леоненко Ілля, 7 років (Тарасівське НВО)
        2. в середній віковій категорії:
          - І місце - Леоненко Лада, 11 років (Тарасівське НВО),
          - II місце - Хижняк Євгенія, 13 років, (Тарасівське НВО),
          - III місце - Озерчук Владислав, 12 років (Тарасівське НВО),
       3. в старшій віковій категорії:
          - I місце -Завєдєєва Анастасія, 17 років, (Тарасівське НВО).

   ІІ. Призерами визнати:
       - за кращий творчий підхід - Гончаренко Кароліна, 8 років, . (Тарасівське НВО),
       - за художній реалізм - Леоненко Лада, 11 років (Тарасівське НВО),
       - за художню майстерність - Хижняк Євгенія, 13 років, (Тарасівське НВО),

    Роботи переможців (I місце в кожній віковій категорії ) будуть передані до Київського обласного центру зайнятості .

 

 

Про проведення профорієнтаційного заходу 
«Погляд у майбутнє»
   30 жовтня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-6-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 15 учнів та соціальний педагод. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри. 
  

«Кроки у професійне майбутнє»
   12 жовтня 2018 року був проведений профорієнтаційний захід «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 11-го класу Броварського навчально-виховного комплексу. Була надана інформація про послуги Броварського місьрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення було проведено тестування: була використана методика «Професійна кар’єра», була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !
   10 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 9-Г, класу Великодимерського НВО. На заході були присутні 19 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?», які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру діти висловлювали свою думку. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація де можно пройти тестування на професійну спрямованість, та перегляд відео роликів про професії. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !

   05 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій», «Гендер і професія» серед учнів 8-А, 8-Б класів Калитянської ЗОШ I-III ст.. На заході були присутні 47 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про світ професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру.Учні прослухали міні лекцію «Гендер і професія», дискутували на тему «Стать і Гендер», почули міфи і факти про гендер. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація про тестування професійної спрямованості. 

   Інформацію щодо проходження тестування можна отримати по телефону (04594) 6-64-21.Семінар «Легальна зайнятість» 

   14 серпня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості було проведено семінар «Легальна зайнятість» за участю представників Пенсійного фонду України, начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Н. П. Лебединець та головного спеціаліста з організаційно-інформаційної роботи Т. С. Шеверун.

   Захід організовано з метою підвищення обізнаності безробітних щодо переваг легальної зайнятості та застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні. Учасники обговорили питання щодо легалізації трудових відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці.

   Під час свого виступу Н. П. Лебединець роз’яснила безробітним громадянам переваги легальної зайнятості, повідомила про вимоги щодо тривалості страхового стажу для отримання права на пенсію.

   Розповіла про можливість отримання інформації про нараховану заробітну плату, відрахування єдиного соціального внеску та розмір страхового стажу за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Під час спілкування надійшло чимало різноманітних питань від присутніх, на які вони отримали вичерпні та кваліфіковані відповіді.

 
Резюме, або працюємо на результат 

   Питання в тому, на який…
   І потрібно, щоб на позитивний.
   А позитивним результатом буде запрошення на співбесіду. І тільки.
   Чекати, що роботодавець, побачивши резюме, захопиться й одразу прийме Вас на роботу, надто оптимістично.

   Головне правило оформлення резюме: малий обсяг тексту та велика інформативність.

   Людина вирішує чи варто читати текст за 10-20 секунд. Тому текст повинен читатися зручно.

   Тобто:
   Формат – сторінка А4 (у крайньому випадку півтори сторінки. Якщо Вам насправді є про що додати). Шрифт – Times або Arial. Розмір – 12 або 14.
   Виділення необхідних заголовків – жирним шрифтом.
   Інші види оформлення доречні лише в резюме представників творчих спеціальностей.
   Є електронні бази, де описані способи складання резюме для молодого спеціаліста.

   Існує декілька видів резюме.
   Хронологічне резюме передбачає перелік у хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи, компанії. У яких Ви працювали, позицій. які обіймали, обов’язків, які виконували.
   Функціональне резюме робить акцент на Ваших уміннях і функціях (розподілених за тематичними групами), які Ви можете виконувати та виконувати на попередніх роботах. Тому для молодого спеціаліста з невеликим досвідом або без нього – не найдоцільніший вибір.
   Окремий вид резюме – комбіноване, в якому прописано навички та вміння і зазначено досвід роботи.

   Резюме починається із заголовка.

   Як заголовок слід використовувати власні прізвище, ім’я, по батькові, а не «резюме» чи «автобіографія».

   Потім потрібно зазначити дату народження та вік. Точну адресу. Контактний телефон (краще мобільний – так менеджеру з персоналу буде легше до Вас додзвонитися). E-mail (назва поштової скриньки складається на основі перших букв імені та прізвища: можна просто прізвище латинськими літерами, можна з додаванням дати народження – менеджер з персоналу одразу розуміє, що Ви серйозна людина, на відміну від різноманітних Nastya_elfe@mail.ru).

   Далі слід визначити мету складання: це має бути конкретна посада. Причому саме та, на яку Ви і надсилаєте резюме. За цим пунктом будуть оцінювати, наскільки молодий спеціаліст уявляє собі, чого він прагне і наскільки він упевнений у своєму виборі.

   Усе, що Ви зазначите після цього пункту, є обґрунтуванням того, що Ви – дійсно цікавий кандидат на зазначену посаду.

   Освіта. Молодому спеціалісту без досвіду роботи краще за все починати з цього пункту вказуючи: дату вступу та закінчення ВНЗ. Його повну назву, спеціальність, факультет. Якщо диплом з відзнакою, це теж приховувати не слід. Додайте також теми дипломних і курсових робіт, назви наукових проектів і конференцій (якщо брали участь у них і якщо вони відповідають сфері діяльності організації чи роботі, яку Ви збираєтеся виконувати).

   Також згадайте про курси підвищення кваліфікації, із датами їх проходження, назву організації, де Ви їх проходили, та спеціалізацію. Можете описати, що дало вивчення цього курсу: «розуміння аспектів…; досвід командної роботи; самостійно вивчив…» Так Ви дасте зрозуміти потенційному роботодавцю, як ви формулюєте думки, наскільки вмієте робити висновки та узагальнювати інформацію, як уявляєте собі спеціальність, що передбачається. Звісно, має сенс, якщо підвищення кваліфікації відповідає зазначеній посаді.

   Професійний досвід. Як і освіта, вказується, починаючи з останнього місця роботи (у зворотній хронологічній послідовності). Якщо Ви проходили стажування чи практику за спеціальністю, зазначайте їх. Якщо займалися громадською або організаційною роботою, не забудьте і про це. Якщо взагалі немає досвіду – робіть акцент на освіті, навичках, досягненнях та додаткових відомостях.

   Професійні навички. Включають: навички роботи з ПК, уміння працювати у спеціальних програмах, володіння іноземними мовами із зазначенням рівня (якщо є сертифікати, зазначте також їх).

   Досягнення. Сюди відносять різноманітні виграни гранти, конкурси, нагороди, успішну роботу на виборних посадах.

   Додаткова інформація. Сімейний стан, готовність до роботи з ненормованим робочим днем, можливість відряджень і зміни місця проживання (для спеціальностей, де це потрібно).

   Особисті якості. Як правило, ці якості ретельно переписують у свої резюме усі здобувачі, тому менеджери з підбору персоналу зараз майже не звертають на них уваги. Якщо є бажання, Ви можете позначити: аналітичний склад розуму, посидючість, акуратність, увага до деталей, вміння працювати з великими обсягами інформації. При цьому будьте готові підтвердити наявність усіх цих якостей на співбесіді. Тобто бухгалтер, якій здатен спізнитися на співбесіду або приховати інформацію, не викличе серйозного ставлення до себе.

   Очікувана зарплата. Для молодого спеціаліста не зазначається окремим пунктом.

   Коли резюме готове, слід перевірити його таким чином:
   Наскільки відомості відповідають: вимогам компанії; бажаній посаді.
   Наскільки резюме легко читається, чи виділено назви розділів.
   Чи немає орфографічних/пунктуаційних помилок.
   Припустіть: якщо б Ви були роботодавцем, наскільки б Вам сподобалось таке резюме і чи треба ще щось додати.

   Поради щодо надсилання резюме.

   Коли Ви надсилаєте резюме, у полі «тема листа» введіть назву посади. Для складання резюме краще використовувати мову, якою надруковано текст вакансії.

   Використання двох мов в одному резюме не бажане. До листа можна додати супровідний лист, де буде прописано:
   - Прізвище адресата (роботодавця); назву організації; поштовий індекс та адресу організації;
   - Посаду, на яку претендуєте, та джерело інформації про вакансії;
   - Чому Вас цікавить дана робота, організація та посада;
   - Обґрунтування своєї кандидатури. Посилаючись на інформацію про трудовий стаж і набутий досвід, що міститься в резюме, поясніть, як Ваш досвід і кваліфікація відповідають цій роботі;
   - Стимулювання відповіді, зустрічі/співбесіди. 
   - Попросіть про співбесіду та зазначте прийнятний для Вас час або повідомте, коли зателефонуєте, щоб дізнатися відповідь.

   Бажаємо Вам успіху у пошуках роботи за Вашим покликанням!

   Броварський міськрайонний центр зайнятості надає послуги по написанню резюме, звертайтеся за телефоном (04594) 6-64-21

«Погляд у майбутнє»
   20 липня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 12 учнів та вчитель. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення були проведені інтерактивні ігри, учні отримали відповіді на свої запитання.

   З метою якісного підбору персоналу, 26 червня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості був проведений міні-ярмарок вакансій з представниками виробничих підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця»: Дарницька дистанція колії та Київський головний матеріальний склад. На зустрічі були присутні понад 50 осіб .

   Представники виробничих підрозділів детально презентували вакантні посади та вимоги до них, спілкуючись безпосередньо із безробітними за участю спеціалістів центру зайнятості. Дарницьку дистанцію колії представляла – заступник начальника дистанції Ділігодіна Аліна Володимирівна. Київський головний матеріальний склад представляла – менеджер з персоналу Рева Олена Григорівна.

   Представники ознайомили присутніх з характером та умовами праці, особливостями роботи монтера колії, водія автотранспортних засобів (категорії С), вантажника, підсобного робітника та інших. Особливу увагу було звернено на безкоштовний проїзд в приміських електропоїздах (до 200 км), обслуговування у відомчих залізничних лікарнях та переваги колективного договору.

   Безробітних зацікавила інформація, яку надали представники виробничих підрозділів. Шукачі роботи активно задавали питання стосовно специфіки роботи, перспективи на майбутнє.

   За підсумками проведеного заходу, усі відвідувачі отримали необхідні консультації та інформаційні матеріали. Для індивідуальної співбесіди залишилось 4 особи.
 Броварський міськрайонний центр зайнятості
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
МІНІ-ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ»

   АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ
   · електромеханік контактної мережі
   · інженер з охорони праці
   · інженер виробничо-технічного відділу
   · електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики
   · монтер колії
   · прибиральник виробничих приміщень
   · водій автотранспортних засобів категорії С
   · слюсар з ремонту колійних машин та механізмів
   · майстер шляховий
   · ремонтник штучних спорудМІНІ-ЯРМАРОК ВІДБУДЕТЬСЯ
26 червня 2018 року о10-00 
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92
КІМНАТА № 26 В ПРИМІЩЕННІ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (2-Й ПОВЕРХ)
Запрошуємо всіх бажаючих (розглядаються претенденти без досвіду роботи).
Тел. (04594)69129; (04594)66335


Профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» 
   Своє майбутнє ми обираємо задовго до останнього шкільного дзвоника. Обирати професію потрібно свідомо, з урахуванням реальних можливостей, особистих та суспільних інтересів. Кожна професія, якщо тільки ставитися до неї з любов’ю і знанням справи, приховує в собі невичерпні можливості.

   Саме для того , щоб допомогти учням обрати професію 08 червня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-7-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні учні різного віку. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. Світ професій дуже великий, тому провідний фахівець з профорієнтації Броварського міськрайонного центру зайнятості М.В.Левкович допомогла учням зрозуміти, що таке професія, що таке спеціальність, на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри: «Відгадай назву професії», «Професії. «Що необхідно фахівцю?», діти розгадували анаграми «Професії», та отримали відповіді на свої запитання. 


 
 


Броварський міськрайонний центр зайнятості інформує! 
В Україні продовжується загальнонаціональна кампанія з профорієнтації випускників шкіл.

   Державна служба зайнятості продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитись із найбільш підходящою для них професією. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому з 550 центрів зайнятості по всій Україні.

   Для активного залучення молоді до профорієнтаційного тестування у мережі інтернет транслюються ряд соціальних роликів, які розповідатимуть про важливість обрання своєї майбутньої професії для молодих українців.

   Відеоролики доступні за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_Ecfc&t=7s

   Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціаліст центру підбере необхідний тест для відвідувача, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності до якої найбільш розташована людина.

    За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 6-64-21

                  ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ РОБОТОДАВЦЯ – 

сучасний сервіс Державної служби зайнятості  
  


   Державною службою зайнятості запроваджено сучасний сервіс - Електронний кабінет роботодавця. Це персональне автоматизоване робоче місце, доступ до якого роботодавець може отримати за допомогою комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. 

   Для створення власного Електронного кабінету роботодавцю необхідно звернутись до центру зайнятості, повідомити адресу електронної пошти, сформувати логін та пароль, за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ до послуги на сайті Державної служби зайнятості http://www.dcz.gov.ua.

   В електронному кабінеті роботодавця передбачена можливість подання звітів за формою №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії),в тому числі і уточнювальних, в онлайн-режимі до державної служби зайнятості та подальшим завантаженням фахівцем центру зайнятості в базу вакансій. Крім того передбачена можливість переглядати звіти за формами 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці", 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців", які подавались до служби зайнятості.

   Також в електронному кабінеті роботодавець має можливість переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості, стан укомплектування заявлених вакансій, кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу, договори на організацію громадських робіт (та інших робіт тимчасового характеру) та договори на працевлаштування після професійного навчання, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме.

   Електронний кабінет зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості та на підвищення рівня комфорту під час взаємодії роботодавців зі службою зайнятості.

Підписано угоду про співпрацю

   22 травня 2018 року підписано угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Благодійною організацією «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». З метою удосконалення соціального партнерства і координації дій, спрямованих на вдосконалення системи профорієнтаційної роботи серед учнів «Благодійного фонду «СОС Дитяче Містечко», формування усвідомленого професійного вибору та підвищення іміджу робітничих професій. Броварський міськрайонний центр зайнятості, в особі директора Вітера Максима Кононовича з однієї сторони, і Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко», в особі директора Кріпак Олени Василівни з другої сторони, підписали дану Угоду.

   СОС Дитячі Містечка є неурядовою, нерелігійною організацією, що надає можливість знедоленим дітям жити у сім’ї.

   Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» Україна вже понад 13 років поширює міжнародні стандарти якості соціальних послуг на території України.

   СОС Дитячі Містечка Україна розпочала свою діяльність одночасно з активним розвитком та встановленням державної системи соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю, що дозволило ефективно налагодити роботу організації. Понад 11 років діяльності підтримку отримали біля 6500 дітей з них майже 2400 сімей.

   Інтереси дітей є першочерговим завданням, саме тому ми зацікавлені у співпраці, вже затверджений графік проведення профорієнтаційних заходів з учнями Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості на 2018 рік.

   Звичайно ж це непростий шлях в сьогоднішніх реаліях, але ми налаштовані рішуче та готові до подолання перешкод.

    

«Кроки у професійне майбутнє»

   18 травня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з «Броварської РЦБС» в приміщенні центральної районної бібліотеки КЗ БРР «Броварська РЦБС» був проведений інтерактивний профорієнтаційний урок «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 10-А класу Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 6. 

   На заході були присутні 25 учнів та класний керівник, а також фахівці центральної районної бібліотеки КЗ БРР «Броварська РЦБС». Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про вакансії. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Під час обговорення спеціаліст міськрайонного центру зайнятості звернула увагу старшокласників на свідомий вибір майбутньої професії, основні помилки, які виникають при виборі професії. Наголосила на те, що вибір професії – це велика відповідальність: перед батьками, суспільством, та найголовніше – перед собою. Бо тільки сама людина може збагнути, до чого в неї більший хист, до чого відчуває вона покликання. З учнями проведено тестування, що допомогло учням визначити свій тип професії, та професійні схильності. Після обговорення учні подивились фільми про професії, отримали відповіді на свої запитання. Сподіваємось, інформація, яку отримали майбутні випускники, допоможе зробити вірний професійний вибір та в подальшому успішно реалізувати свій потенціал на ринку праці.

   
                                          
                                                        Живи та працюй в Україні! 
   22.04.2018 Міжнародний діловий журнал «Community» спільно з Броварським міськрайонним центром зайнятості провів профорієнтаційний інтерактивний дитячий захід «МІСТО ПРОФЕСІЙ».

   У Броварському парку «Перемоги» у спеціально відведеній безпечній зоні розгорнулося імпровізоване «МІСТО ПРОФЕСІЙ». На вході до нього кожна дитина отримала «паспорт», карту представлених професій та мала можливість «працевлаштуватися на роботу». На заході проводились інтерактивні профорієнтаційні ігри, майстер-класи з професій, діти отримали «заробітну плату» за успішне виконання певних виробничих операцій відповідно до віку та витратили її у крамницях солодощів та пам’ятних подарунків. Броварський міськрайонний центр зайнятості допомагав учням обрати професію була використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.А.Клімова», для молодших школярів відбувався показ фільмів про професії. На заході були присутні учні 1-6 класів – 160 учнів та учні 7-9 класів – 85 учнів, а також батьки – 245 осіб. Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості було надано кваліфіковану допомогу всім бажаючим, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.
 

    #Ярмарок_вакансій у Броварському центрі зайнятості 
   19 квітня 2018 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості під гаслом “Живи та працюй в Україні» проведено Ярмарок вакансій. Його учасниками стали роботодавці та шукачі роботи Броварського регіону та міста Києва.

   В Ярмарку взяли участь як постійні, так і нові учасники: ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Века України», ПРАТ «Броварський завод пластмас», ТОВ «Епіцентр – К», ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», Броварська центральна районна лікарня, ФКВ Талісман ЛТД, ПРАТ «Спецбудмаш», Агрофірма Заворотичі та інші.

   Ярмарок відвідали 550 безробітних та понад 150 осіб з числа незайнятого населення, які шукають роботу або бажають її змінити. Учасники заходу дізналися про діяльність підприємств, умови та оплату праці, графік роботи, транспортне обслуговування працівників. Мали можливість пройти співбесіду з представниками роботодавців щодо подальшого працевлаштування.

   Представники роботодавців запропонували вакансії різного спрямування. Зокрема, ДП МА «Бориспіль» надали понад 70 вільних вакансій - водії автотранспортних засобів, робітники з комплексного обслуговування будинків,електромонтери та інші; ТОВ «Омега» 5 вільних вакансій – касир торговельного залу, вантажник, кухар, продавець продовольчого товару, пекар; Броварська філія ТОВ “Комплекс Агромарс”- 6 вакансій: птахівник, електрик дільниці, обліковець, теплотехнік, слюсар-ремонтник; ТОВ «Феракс» 4 вільних вакансій, в т.ч. для осіб з інвалідністю: менеджер із збуту, обвальник м’яса, прибиральник виробничих приміщень та інші. Також проведено опитування всіх запрошених представників підприємств, установ та організацій міста та району (шляхом анкетування) щодо визначення можливості працевлаштування громадян, які потребуватимуть соціального захисту протягом 2018 року та визначення можливості створення нових робочих місць за рахунок отримання компенсації єдиного соціального внеску.

   На ПРАТ «Комбінат «Тепличний», який є постійним учасником заходів та активно співпрацює з центром зайнятості, для проведення тимчасових робіт з 23 квітня буде створено 6 робочих місць для роботи в теплицях, а з представниками ДП МА «Бориспіль» заплановано заходи на території підприємства у травні - червні 2018 року - «Дні відкритих дверей на виробництві» та професіографічні екскурсії.

   В результаті проведення Ярмарку майже 150 шукачів роботи бажають відвідати підприємства, пройти співбесіду та детальніше ознайомитися з умовами праці вже на робочих місцях. Також 35 осіб вже залишили свої дані для подальшого працевлаштування; 11 осіб будуть спрямовані на професійне навчання; 20 осіб виявили бажання взяти участь в оплачуваних громадських роботах; майже 350 осіб отримали різноманітні консультації.

 

  

 

Живи та працюй в Україні !

18 квітня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ВАТ «Софія» (трикотажна фабрика), м. Бровари вул. Незалежності буд.16, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району Великодимерським НВО 10-А класу, були присутні 20 учнів та вчитель. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики), під керівництвом досвідченого фахівця учні ознайомились з процесами виробництва продукції, побували у виробничих цехах, підрозділах де працюють висококваліфіковані в’язальниці та швачки, слюсарі-ремонтники, технологи та інженери і багато інших працівників. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця.На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.
  

  
Живи та працюй в Україні 

   10 квітня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», та «Джерела інформації про професії» серед учнів 8-Г класу Вилокодимерської НВО. На заході були присутні 20 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про вакансії. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу. Учні отримали відповіді на свої запитання.

  

Броварський МРЦЗ тел. (04594) 6-64-21 
Професіографічна ексурсія. 
   Пожежник-рятувальник- нелегка професія. Напевно, не існує більш небезпечної, відповідальної та важливішої професії, ніж професія рятувальника. 

   Цю професію обіймають непрості люди, люди з великої силою волі, люди, які здатні пожертвувати своїм життям, заради життя ближніх, люди, які незважаючи ні на що готові кинутись на допомогу. У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен відправитися туди, де людині загрожує небезпека і, ризикуючи своїм життям, зробити все, щоб визволити людей які потрапили в біду. Пожежник-рятувальник – це професія суто чоловіча, але в ролі інспекторів або психологів можуть знайти себе і жінки. Пожежник повинен уміти користуватися рятувальним устаткуванням, знати техніку безпеки, знати правила надання першої медичної допомоги, уміти працювати на висоті. Необхідно мати добре здоров’я, високу витривалість, фізичну силу.
З метою належної організації профорієнтаційної роботи серед цивільної молоді старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Бровари та району була проведена професіографична екскурсія.  

   05 квітня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загіном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району, ЗОШ І-ІІІст. с. Семиполки , Заворицький НВК , Калинівська ЗОШ І-ІІІст., Пухівська ЗОШ І-ІІІст. , Богданівська ЗОШ І-ІІІст. , Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст.. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідчених фахівців. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Головний фахівець відділу цивільного захисту В.В.Нишенко, ознайомив учнів з факультетами та спеціальностями спеціалізованих навчальних закладів, умовами навчання та вступу, а також розповів про наслідки у повсякденному житті недотримання елементарних норм і правил пожежної безпеки, у більшості випадків причинами виникнення пожеж є конкретні люди, їх легковажність, нехтування правилами пожежної безпеки, халатність і неуважність при користуванні електропобутовими приладами і вогнем. На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 
 

 


До уваги! 
Живи та працюй в Україні 

   Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь в проведенні 19 квітня 2018 року з 10:00 до 12:00 Ярмарку вакансій для громадян міста та району, на якому буде подано систематизовану інформацію щодо: наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підприємствах, установах та організаціях м. Бровари та Броварського району ; 

   А також 19 квітня 2018 року з 13:00 до 15:00 Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. Запрошено більше 30-ти навчальних закладів! 

   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. 

   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 (колишня вул. Кірова). 

   Наші контактні телефони :(04594) 6-64-21, 6-91-29 


 

   #продовження_співпраці_з_Калитянською_ОТГ

   12 березня 2018 року в рамках продовження співпраці з Калитянською громадою підписано Угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Виконавчим комітетом Калитянської селищної ради на 2018 рік.

   Під час зустрічі між в. о. голови ради Федоровською Ларисою Павлівною та директором центру зайнятості Вітером Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Також під час зустрічі було представлено та затверджено графік надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям Калитянської громади фахівцями Броварського МРЦЗ на 2018 рік.
  Через професійну орієнтацію – до майбутнього 

   В Броварському міськрайонному центрі зайнятості питому вагу користувачів профорієнтаційних послуг із числа зайнятих осіб, а це - майже 50% - складає саме молодь: учні загальноосвітніх шкіл. 

   З метою орієнтації безробітної молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій, впродовж 2017 року проведено 453 профорієнтаційні заходи за участю більш як 3 тисяч осіб віком до 35 років.

   «Професійна орієнтація молоді буде змінюватися. І в першу чергу це стосується методів надання послуг, які мають стати більш адресними і наближеними до потреб користувачів. Ми намагатимемося не просто надавати інформацію профорієнтаційного змісту, а формуватимемо важливі для молодої людини компетенції – критичне мислення, вміння спілкуватися і працювати у команді», - зазначає директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Кононович Вітер.

   Для учнівської молоді двічі на місяць (за погодженням з органами управління освітою) проводяться профорієнтаційні уроки, під час якого дітям пропонується пройти тестування на визначення підходящої сфери та предмету праці. Щорічно проводяться ярмарки професій і вакансій, дні відкритих дверей центрів зайнятості. Загалом у році, що минув, виключно для учнів шкіл фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості проведено 26 різноманітних профорієнтаційних заходів, в тому числі із залученням партнерів: роботодавців, освітян тощо. Загалом профорієнтаційні послуги надані більш як 2 тисячам учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Бровари та Броварського району.

   У травні – червні 2017 року Київська область долучилася до загальнонаціонального проекту з профорієнтаційного тестування. За 2 місяці з моменту старту проекту правильність обраного професійного шляху за допомогою тестів перевірили 8осіб із числа учнів шкіл. Загалом за цей період з питань вибору професії до центру зайнятості в індивідуальному порядку звернулися 19 старшокласників.

   Вже 7 років поспіль щорічно проводяться обласні профорієнтаційні заходи: змагально-мотиваційний захід серед учнівських команд «Обери майбутнє» та конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках», коли діти самі розповідають своїм одноліткам про потрібні на ринку праці професії. У 2017 році в заході «Обери майбутнє» змагалися 24 команди району та міста. Щодо конкурсу малюнків – то роботи подали понад 100 учасників, з них - 12 школярів стали переможцями у відбірковому турі. 3 роботи переможців були направлені до Київського обласного центру зайнятості для участі в обласному конкурсі. 2 учасників обласного конкурсу стали переможцями у власній віковій категорії це: Андрійченко Ганна, учениця Броварської ЗОШ I-III ст.№ 6 та Василенко Дар’я, учениця Броварської ЗОШ I-III ст. № 5.

   За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66421,66335

   1 березня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості відбулася презентація Приватного підприємства «Ніда+», яке орієнтоване на виробництво виробів з полімерних матеріалів. Серійне виробництво пластмасових виробів розпочато в лютому 2010 року. Основним видом діяльності ПП «Ніда+» є виробництво пластикових відер та лопат для прибирання снігу. Пластикові відра – одна з найбільш поширених видів тари і використовується повсюдно, це дуже герметичний посуд, в якому можна чудово зберігати і транспортувати різноманітні види сировини. Важливою складовою є безвідходність виробництва, тобто повторне використання відходів.

   Презентувала підприємство заступник директора Токольська Світлана Сергіївна, яка звернулася до центру зайнятості за сприянням в укомплектуванні кадрів за професією оброблювач виробів із пластмас. Першим етапом співпраці стала презентація, на захід були запрошені незайняті громадяни та безробітні, які виявили бажання працевлаштуватися. Під час заходу роботодавець мав можливість особисто поспілкуватися з кожним безробітним і відповісти на питання, які їх цікавили.

   Фахівці центру зайнятості надали інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям. Світлану Сергіївну зацікавила можливість організації стажування на робочому місці та можливість організації тимчасових робіт за рахунок роботодавця. 

  
   16 лютого 2018 року в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Великодимерською громадою.
   
   Під час зустрічі між головою Великодимерської селищної ради Бочкарьовим Анатолієм Борисовичем та директором Броварського МРЦЗ Вітром Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Голова Великодимерської селищної ради Бочкарьов А.Б. висловив підтримку прагненню Броварського МРЦЗ до задоволення потреб громади в частині надання послуг населенню та роботодавцям, а також наголосив на тому, що спільними зусиллями є шанс сприяти процвітанню Великодимерської громади, якнайшвидше впорядкувати її життя, забезпечити якість життя населення та розвитку підприємництва на її території.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений у Великодимерській селищній раді.

   Всіх шукачів роботи та роботодавців Великодимерської громади Броварський центр зайнятості закликає звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців центру. Контактні телефони: (04594)632635, 69129 Відділ взаємодії з роботодавцями, (04594)66335 Відділ організації працевлаштування населення. Всю актуальну інформацію щодо роботи центру та найсвіжіші вакансії можна переглянути на сторінці Броварського МРЦЗ у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/brovary.cz/.

 
   

Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення 

   Однією з передумов модернізації та розвитку державної служби зайнятості як сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних є потреба у впровадженні нових підходів щодо повернення шукачів роботи, в тому числі з числа вразливих на ринку праці груп населення та жінок, до активної зайнятості. У зв’язку з цим, перед державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

   Вивчення передового досвіду розвинутих країн світу свідчить про те, що в сфері зайнятості населення зберігаються тенденції застосування «активних» програм запобігання довготривалому безробіттю, профілювання, а також використання індивідуального, орієнтованого на клієнта, підходу в роботі з безробітними.

   Система профілювання широко застосовується та довела свою ефективність у роботі центрів зайнятості багатьох країн світу, наприклад, Словенії, Нідерландах, Польщі, Німеччині, Данії, Ірландії, Швеції, США та деяких країнах СНД. Більшість країн світу, які активно застосовують профілювання у своїй практиці, використовують комбінування методів формального та неформального профілювання. Формальний метод профілювання базується на побудові статистичної моделі зайнятості, а неформальний – на експертних опитуваннях фахівців у сфері зайнятості. Вивчення світової практики організації профілювання безробітних дозволяє виділити наступні підходи: а) профілювання із залученням соціальних працівників; б) профілювання на основі статистичних даних (статистичне профілювання).

   Профілювання безробітних – це процедура поділу безробітного населення на окремі профільні групи залежно від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття, якій визначається на основі індивідуальних характеристик, досвіду роботи, потенціалу, а також рівня мотивації до працевлаштування. Для проходження профілювання спрямовуються шукачі роботи, які бажають зареєструватися в ЦЗ, мають в наявності документи, які необхідні для реєстрації, і для них відсутня підходяща робота. До проведення профілювання залучаються фахівці центру зайнятості з працевлаштування, профконсультанти або інші фахівці ЦЗ, наділені такими повноваженнями.

   Заходи з профілювання безробітних громадян включають:
   - інформування безробітної особи про цілі та задачі профілювання;
   - оцінку ризику тривалого безробіття (анкетування безробітних осіб);
   - визначення профільної групи;
   - підбір відповідного набору програм сприяння зайнятості;
   - у разі необхідності уточнення профільної групи та відповідного набору програм сприяння зайнятості.

   Застосування профілювання в роботі центрів зайнятості населення дозволяє вже на початкових етапах швидко виявляти групи безробітних з високим ризиком довготривалого безробіття та надавати їм послуги, що прискорюють їх працевлаштування.

   Однією з таких послуг є соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент. Індивідуальна робота за підходом кейс-менеджмент передбачає тісну взаємодію фахівця центру зайнятості (ЦЗ) з безробітною особою, під час якої відбувається оцінка ситуації, розробляється індивідуальний план роботи, надається допомога у розв’язанні особистих та соціальних проблем, які заважають працевлаштуванню, шляхом залучення інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг.

   Впровадження профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості дозволить раціонально розподілити фінансові та людські ресурси, спрямовані на допомогу безробітним, зменшити кількість безробітних осіб та підвищити ефективність роботи Державної служби зайнятості.
 


 
   6 та 7 лютого 2018 року за сприяння Броварського міськрайонного центру зайнятості на Іноземному підприємстві "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" було проведено ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ, в яких взяли участь понад 80 безробітних громадян Броварського регіону. Під час заходу представники роботодавця ознайомили учасників з історією розвитку компанії, презентували її діяльність, охарактеризували актуальні та перспективні вакансії.

   6 лютого 2018 року Компанія "Кока-кола" презентувала вакансії виробничих та технічних спеціальностей, таких як: оператори виробничих ліній, технік-програміст, старший технолог, водій навантажувача та інших, а 7 лютого 2018 року представлялись вакансії комерційного напрямку, такі як: торговельний представник, економіст з ціноутворення та інші.

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході заходів, окрім проведення екскурсії на виробництво компанії, шукачам роботи була донесена потреба у працівниках, роз’яснено умови праці, вимоги роботодавця до працівників, перспективи кар’єрного зростання, а також проведено співбесіди з особами зацікавленими у працевлаштуванні.

   Проведені заходи сприяли унікальній можливості безробітних громадян регіону отримати інформацію про компанію з перших рук, побачити на власні очі як і чим живе її колектив, вирішити чи хочуть вони долучитися до великої команди компанії «Кока-Кола».
 

  

 

   05 лютого 2018 року в Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулася презентація роботодавця – Державного підприємства “Міжнародного аеропорту Бориспіль”. 

   У заході взяли участь директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер та провідний фахівець служби управління та розвитку персоналу ДПМА Бориспіль Ірина Захарченко, психолог ДПМА Бориспіль Світлана Терещук, безробітні громадяни міста та району понад 75 осіб. 

   На сьогодні дане підприємство має нагальну потребу в укомплектуванні близько 20 різних професій. Представники кадрової служби підприємства розповіли про діяльність підприємства, умови праці, графік робот, розмір заробітної плати та коротко охарактеризували вимоги до претендентів на вільні вакансії. 

   Всі бажаючі працювати в одного з найбільших провідних роботодавців Київської області можуть звертатися за додатковою інформацією до спеціалістів Броварського міськрайоного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,контактні телефони (04594)69129; 66335.

   31 січня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загоном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Броварської гімназії ім. С.І. Олійника, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№3, Броварської СШ І-ІІІ ст.№5 в якому були присутні 70 учнів та 5 вчителів, а також представники спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця. Проведення відео презентації та ознайомлення представниками спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків, з факультетами та спеціальностями, умови навчання та вступу, вартість навчання, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 

 

  16 січня 2018 року директор Броварського МРЦЗ М.К. Вітер з робочим візитом для налагодження співпраці відвідав ТОВ "АВТОРЕВЕР". Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів. На сьогодні на підприємстві є нагальна потреба у слюсарях з ремонту автомобілів.

   Під час зустрічі Максим Кононович ознайомив представників роботодавця з послугами Державної служби зайнятості, зазначив як за допомогою служби зайнятості організувати профнавчання, підвищення кваліфікації необхідних працівників, у тому числі безпосередньо на робочих місцях.

   Крім того, під час зустрічі було обговорено Постанову КМУ від 15.04.2013 р. №347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», яка передбачає стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та підтримку суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

   Також були обговорені питання подальшої співпраці в вирішенні кадрових питань, потреби в працівниках на тимчасові роботи. Підводячи підсумки зустрічі між роботодавцем та директором Броварського центру зайнятості, було домовлено про подальшу співпрацю у напрямку поліпшення ситуації на ринку праці.

 ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ 
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" 

   6 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій виробничих та технічних спеціальностей, таких як:
   - оператори виробничих ліній,
   - технік-програміст,
   - старший технолог,
   - водій навантажувача та інші.

   7 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій комерційного напрямку, таких як:
   - торговельний представник,
   - економіст з ціноутворення  та інші.

Компанія "Кока-кола" запрошує усіх бажаючих приєднатися до своєї команди!!! 


   Всім бажаючим прийняти участь в заході необхідно зареєструватися до 6 лютого 2018 року у адміністратора залу кім. 1 Броварського центру зайнятості або
за тел. (04594)6-63-35, 6-91-29.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА

"БРОВАРИ"

Прибиральник службових приміщень

3800

Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИ-МИРІВНА

 

Продавець-консультант

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

 

 

6500

 

Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ"

інженер з охорони праці

3723

Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці. Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

3800

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

4000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

МЕЛЬНИК ОЛЬГА СТАНІСЛА-ВІВНА

 

 

Продавець-консультант

6000

Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару

 

 

ТОВ"ФРО-НІУС УКРАЇНА"

Прибиральник територій

4000

Прибирання територій підприємстваЗа додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129

Завантажити вакансії    Сьогодні для налагодження співпраці відбулася робоча зустріч директора Броварського центру зайнятості Вітера Максима Кононовича з представником роботодавця ТОВ «КАМОЦЦІ» Коваленко Оленою Олексіївною. ТОВ «КАМОЦЦІ» - безумовний лідер на ринку пневматики, що пропонує найширший вибір пневматичного обладнання, комплексні рішення в області автоматизації технологічних процесів та виробництв. Високоякісна пневмоапаратура, комплексні інженерні рішення, розробка і постачання складних пневматичних систем визначає широку популярність Camozzi.

   Найближчим часом підприємство відкриває новий власний виробничо -логістичний комплекс у Броварському районі, тому в ході зустрічі виявилася потреба в кадрах за такими професіями як:
   - оператори верстатів з програмним керуванням
   - слюсар з механоскладальних робіт
   - контролер матеріалів та виробів
   - комірник та інші.

   ТОВ «КАМОЦЦІ» пропонує високу заробітну плату (від 8000 грн.), соціальний пакет, оплачувану відпустку, навчання та підвищення кваліфікації, організовану доставку до місця роботи; запрошує приєднатися до своєї команди всіх бажаючих як з досвідом роботи так і без.

   Всіх шукачів роботи, що зацікавилися вакансіями ТОВ «КАМОЦЦІ», Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує на зустріч з представником роботодавця, яка відбудеться 27 грудня з 10:00 до 12:00 у приміщенні центру зайнятості (кім. №8) за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92. За більш детальною інформацією щодо зустрічі та вакансій звертатися до адміністратора залу кім.1 Броварського центру зайнятості та за телефонами: (04594)66335; 69129.Розпочалась активна профорієнтаційна робота в школах міста та району 
 Броварським міськрайонним центром зайнятості 

   У наші дні, коли країна перебуває у ситуації кризового становища, коли економічні негаразди впливають на культурну, освітню та інші сфери життя, багато хто, а особливо молодь, звертає свої погляди на престижні та високооплачувані професії. Реалії сьогодення показують, що для того, щоб забезпечити собі безбідне щасливе майбутнє, потрібно отримувати освіту за професіями/спеціальностями затребуваними на ринку праці.

   Така ситуація є типовою для всіх регіонів України. Броварський район в цьому питанні не є виключенням. Економіка області вже давно недоотримує в належній кількості кваліфікованих робочих рук. Саме задля корекції вподобань молоді та з метою орієнтації випускників шкіл на здобуття робітничих професій, Броварським міськрайонним центром зайнятості проводиться активна профорієнтаційна робота в школах міста та району кожен рік. Фахівці служби зайнятості вже побували у Броварських школах № 6, № 7, № 10, № 2, № 1, а також планується відвідування інших шкіл міста та району.

   Спеціалісти з профорієнтації проводять різноманітні профінформаційні та профорієнтаційні заходи: уроки реального життя, дні відкритих дверей центру зайнятості, інтерактивні заходи для молоді (змагально-мотиваційні, інтелектуально-ігрові), ярмарки професій, тестування, анкетування на предмет професійного самовизначення тощо. З початку 2017 року проведено понад 23 таких захода, якими охоплено близько 2301 учень. Як свідчать результати анкетувань батьки відіграють вирішальне значення при виборі професійного майбутнього випускником.    

   Робота з учнівською молоддю проводиться професійно, проходять у формі вільної невимушеної бесіди, створюється атмосфера довіри та щирості. Аудиторія отримує багато цікавої інформації, яка спонукає її замислитися над можливими помилками вибору та дає можливість переглянути свої погляди відносно майбутнього. Під час заходів фахівці Броварського міського центру зайнятості розповідають про свідомий вибір майбутньої професії та обговорюють критерії професійного вибору, адже ці питання є дуже актуальними для випускників. Фахівець служби зайнятості розповідає про професії, які є актуальними та затребуваними сьогодні на ринку праці.

   З метою допомогти підліткам зорієнтуватися в безмежному світі професій та знайти відповідь на питання «Ким бути в майбутньому?», Службою зайнятості створено збірник анімаційних відеороликів. Кожна серія збірника – це розповідь про професію. Загалом до збірника увійшли відеоролики за 20 професіями, а саме: рестаратор, лікар, програміст, вчитель, швачка, газозварювальник, соціолог, спеціальність майбутнього «робототехніка» та інші.

   Учні отримують корисну інформацію про світ професій та масу позитивних вражень, мають змогу поставити питання професіоналам та отримати кваліфіковані відповіді.
 

  

 


   23 листопада 2017 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулась презентація роботодавця з представниками Головного управління Національної поліції у м. Києві. Про вимоги до кандидатів на вакантні посади, умови конкурсного відбору, проходження служби та матеріальне забезпечення розповіли начальник сектору кадрового забезпечення старший лейтенант поліції Марина Володимирівна Подолян, начальник відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення №2 майор поліції Загреба Анатолій Михайлович та старший лейтенант поліції Ніколіца Юлія Ростиславівна.

   «На службу в поліції ми запрошуємо молодь віком від 20 до 30 років, громадян України, готових до служби в поліції м. Києва та в яких присутнє прагнення допомагати людям. Обов’язковою умовою є володіння навичками комунікабельності, ввічливості, стриманості, відповідальності, вмінням швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях. Гарантована заробітна плата становить від 9000 грн., є соціальний пакет, надається можливість отримання вищої освіти в навчальних закладах системи МВС за державним замовленням з міжнародними стандартами, кар’єрний ріст. Конкурсний відбір на посаду дільничних офіцерів поліції та поліцейських вже оголошено і він буде тривати до 30 листопада 2017 року».- зазначили представники.

   По закінченню заходу учасники отримали програмки роботодавця з переліком вакантних посад, контактними телефонами та роз’ясненнями щодо вступу до лав Національної поліції.
     6 листопада 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом на ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД".

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Наразі приймають участь в профорієнтаційному змагально-мотивіційному заході серед учнівських команд »Обери майбутнє», забезпечуючи призами переможців та всіх учасників. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході зустрічі з фахівцем відділу зв`язків з громадськістю Наталією Нікітіною та фахівцем з підбору персоналу Лілією Бережною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. На сьогоднішній день є потреба в операторах лінії у виробництві харчової продукції, торгівельних представниках. Особливу увагу було приділено вакансіям для людей з особливими потребами. Максим Кононович розповів про стан ринку праці Броварського району та презентував послуги, що надаються Службою зайнятості. Були детально обговорені шляхи подальшої співпраці в контексті вирішення кадрових питань підприємства. 

 
Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників 

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:
   1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
   2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
   3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
   4) штукатур (штукатурні роботи).

   Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
   2) є громадянином України;
   3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
   4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
   5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
   6) не має судимості;
   7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   - документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   - облікова картка платника податків та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі
   1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
   2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
   3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
   4) штукатур (штукатурні роботи).

   Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
   2) є громадянином України;
   3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
   4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
   5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
   6) не має судимості;
   7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   - документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   - облікова картка платника податків та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)