Броварський міськрайонний центр зайнятості

4 вересня 2014 р.

   
Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61
З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35
Для роботодавців: 6-91-29, 6-26-35

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.


   Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:
   пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення  додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
   професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
   інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

   Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:
   допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога по частковому безробіттю;
   матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
   допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

   Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:
   застраховані особи;
   незастраховані особи;
   військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших   військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
   особи, які вперше шукають роботу;
   інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

   За умови сплати страхових внесків:
   громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
   особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
   фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
   особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, рзмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
   понад 10 років - 70 відсотків.

   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.
   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.
   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.


      Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал 

   У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/). 
   «Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон. 
   Новий сервіс дозволить:
- розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
- отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
- навчитися складати резюме сучасного формату;
- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
- обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
   «Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила О. Макогон.
   На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті. 
   Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей. 

   Довідково.
   Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019. 
 
   За більш детальною інформацією звертайтесь до Державного центру зайнятості 289-40-79 20@es.dcz.gov.ua

Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2020 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ПОГ «ІНВАТРАНС»

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ДП "ЖИТЛО"

Підсобний робітник

4173

Виконання підсобних та допоміжних робіт на прибудинкових та внутрішньо будинкових територіях житлових будинків: прибирання підвалів, технічних поверхів, гориш, очищення покрівлі від сміття та бруду, покос трави, бур'янів та карантинних рослин, розчищення снігу та ін.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій; викладка товару згідно з існуючими стандартами; участь в проведенні інвентаризацій; усмішка та гарний настрій.

КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4

робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

4176

прибирання прибудинкових територій


Вакансії з наданням житла на січень 2020 року 


За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

Про проведення інтерактивногопрофорієнтаційного заходу

   Броварським міськрайонним центром зайнятості 16 грудня 2019 року у Княжицької ЗОШ І-ІІІ ст.. було проведено інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», «Формула вибору професії. Складова «Можу» серед учнів 9-го класу, які проводила провідний фахівець з профорієнтації Марина Левкович, та інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій» серед учнів 8-го класу, які проводила провідний фахівець з профорієнтації Наталія Малишко. На заході були присутні 48 учні, вчителя.
   Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості була надана інформація про послуги, які надаються не тільки дорослим, а також школярам. З учнями 9-го класу розглянули алгоритм вибору професії, де необхідно враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “Формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення, за допомогою якої учні обирали свою майбутню професію. Також було проведено тестування: використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова».У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту.
   З учнями 8-го класу обговорили актуальність робітничих професій, розібрали поняття: «Що таке професія, що таке спеціальність?», обговорювали джерела інформації про світ професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу: «Країна професій» та ін.
   Учні отримали відповіді на свої запитання, наглядно побачили мобільний додаток в смартфоне «Центр профорієнтації», та діагностичний комплекс «Моя професія: консультаційна мережа», яка дає можливість безкоштовно отримати послуги у виборі професії.

   


Вакансії для осіб з інвалідністю.по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на грудень 2019 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ДП "ЖИТЛО"

Підсобний робітник

4173

Виконання підсобних та допоміжних робіт на прибудинкових та внутрішньо будинкових територіях житлових будинків: прибирання підвалів, технічних поверхів, гориш, очищення покрівлі від сміття та бруду, покос трави, бур'янів та карантинних рослин, розчищення снігу та ін.

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій; викладка товару згідно з існуючими стандартами; участь в проведенні інвентаризацій; усмішка та гарний настрій.

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

10300

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувачаЗа додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129Вакансії для осіб з інвалідністю по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на листопад 2019 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій; викладка товару згідно з існуючими стандартами; участь в проведенні інвентаризацій; усмішка та гарний настрій.

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

10300

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача
За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

Про проведення інтерактивного профорієнтаційного заходу

   Броварським міськрайонним центром зайнятості 13 грудня 2019 року було проведено інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», «Формула вибору професії. Складова «Можу» серед учнів 9-х класів Калитянської ЗОШ І-ІІІ ст.., які проводила провідний фахівець з профорієнтації Марина Левкович.
   Була надана інформація про послуги, які надаються не тільки дорослим, а також школярам. З учнями 9-го класу розглянули алгоритм вибору професії, де необхідно враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “Формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення, за допомогою якої учні обирали свою майбутню професію. Також було проведено тестування: використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова».У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту.
   Учні отримали відповіді на свої запитання, наглядно побачили мобільний додаток в смартфоне «Центр профорієнтації», та діагностичний комплекс «Моя професія: консультаційна мережа», яка дає можливість безкоштовно отримати послуги у виборі професії.


Про проведення інтерактивного профорієнтаційного заходу

   Броварським міськрайонним центром зайнятості 06 грудня 2019 року у Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. було проведено інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», «Формула вибору професії. Складова «Можу» серед учнів 9 класу які проводила провідний фахівець з профорієнтації Марина Левкович та інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій» серед учнів 8-го класу які проводила провідний фахівець з профорієнтації Наталія Малишко. На заході були присутні 39 учні, вчителя та соціальний педагог.
   Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості була надана інформація про послуги, які надаються не тільки дорослим, а також школярам. З учнями 9-го класу розглянули алгоритм вибору професії, де необхідно враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “Формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення, за допомогою якої учні обирали свою майбутню професію. Також було проведено тестування: використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова».У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту.
   З учнями 8-го класу обговорили актуальність робітничих професій, розібрали поняття: «Що таке професія, що таке спеціальність?», обговорювали джерела інформації про світ професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу: «Країна професій» та ін.
   Учні отримали відповіді на свої запитання, наглядно побачили мобільний додаток в смартфоне «Центр профорієнтації», та діагностичний комплекс «Моя професія: консультаційна мережа», яка дає можливість безкоштовно отримати послуги у виборі професії.

 

Про проведення професіографічної екскурсії на підприємстві

   09 грудня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ТОВ "Века Україна", Київська область, Броварський район, стм. Калинівка, вул. Ігорєва, 2/1, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району Пухівської ЗОШ І-ІІІ ст.., були присутні 17 учнів та вчитель. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Під керівництвом досвідченого фахівця, керівника технічного відділу К.Костюка, учні ознайомились з процесами виробництва продукції, побували у виробничих цехах, підрозділах де працюють висококваліфіковані технологи, інженери та багато інших працівників різних спеціальностей. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця.. На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді. 

 
 

Про проведення профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє»

    08 листопада 2019 року в актовому залі Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 та в актовому залі Калитянської ЗОШ І-ІІІ ст. пройшов відбірковий етап профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє».
   Метою заходу є формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, а також інформування молоді про стан та тенденції розвитку ринку праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей.
   Святково прикрашений зал, якій вмістив чимало вболівальників, протягом усієї гри відзначався піднесеним настроєм, ентузіазмом, та активною підтримкою вболівальників. Всі виступи команд були дуже цікаві, учасники в достатній мірі розкрили тематику гри, використовували вокал, хореографію, костюми. Переможцями серед команд міста стали: команда «Мафія розвилки» Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 - ІІІ місце, команда «Нове покоління» Броварська ЗОШ І-ІІІст. № 6 - ІІ місце., та команда «H2O» Броварського НВК, яка стала беззаперечним лідером та виборола почесне І місце.
   Переможці серед команд Калитянської ОТГ стали: команда «Креатив». - ІІ місце Мокрецького НВК, команда «Професіонали» Калитянська ЗОШ І-ІІІст. - І місце. Всі команди отримали подарунки та грамоти.
   Попереду команду-переможця «H2O» Броварського НВК, та команду «Професіонали» Калитянської ЗОШ І-ІІІст. чекає півфінал профорієнтаційного КВК «Обери майбутнє».

 
 

Про проведення профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє» 

   01 листопада 2019 року в Будинку культури, стм. Калинівка Броварського району, пройшов відбірковий етап профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє».
   Метою заходу є формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, а також інформування молоді про стан та тенденції розвитку ринку праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей.
   В відбірковому етапі приймали участь 5 команд: команда «Гоголівуд» Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст.., «Пухівські приколісти» Пухівська ЗОШ І-ІІІст, «Русан-ОК» Русанівського НВК, «ФАХ» Требухівської ЗОШ І-ІІІ ст. та команда «Корінь з десяти» Погребської ЗОШ І-ІІІ ст..
   Святково прикрашений зал, який вмістив чимало вболівальників, протягом усієї гри відзначався піднесеним настроєм, ентузіазмом, та активною підтримкою вболівальників. Всі виступи команд були дуже цікаві, учасники в достатній мірі розкрили тематику гри, використовували вокал, хореографію, костюми.
   Серед 5-ти команд в трійку найкращих увійшли команда «Пухівські приколісти» Пухівська ЗОШ І-ІІІст - ІІІ місце, команда «ФАХ» Требухівської ЗОШ І-ІІІ ст. - ІІ місце., та команда «Гоголівуд» Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст.., яка стала безперечним лідером та виборола почесне І місце, команда отримала подарунки від генерального спонсора ТОВ «Века України» та грамоти.
   Попереду команду-переможця «Гоголівуд» чекає півфінал профорієнтаційного КВК «Обери майбутнє».

 
 

Вакансії для осіб з інвалідністю 

по Броварському міськрайонному центру зайнятості на жовтень 2019 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

10300

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ,

тел. (04594)62635, (04594)69129

Про проведення професіографічної екскурсії 
   25 вересня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області, відбулася професіографічна екскурсія для учнів шкіл району та ОТГ, де були присутні 49 учнів та керівники груп. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання). А також: "Як правильно вибрати майбутню професію?", "Як проходить навчання та робота правоохоронців?", "Які заклади в Україні готують майбутніх поліцейських" - відповіді на ці та інші питання змогли отримати учні 9-х класів: Великодимерського ліцею, Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.та Семиполківський НВК під час відвідування місцевого відділу поліції.
   Екскурсія почалася з першого поверху управління національної поліції, куди звертаються громадяни за допомогою. Патру́льна полі́ція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики за екстреним номером 102. Далі екскурсія продовжувалась в актовому залі демонстрацією спеціальних засобів захисту. Юні відвідувачі мали змогу спробувати себе в ролі криміналістів, патрульних поліцейських. Наостанок ювенальні поліцейські нагадали старшокласникам про важливість дотримання правил дорожнього руху та зазначили, що вони завжди можуть розраховувати на їх підтримку та захист.

 

 

Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2019 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій;

викладка товару згідно з існуючими стандартами;

участь в проведенні інвентаризацій;

усмішка та гарний настрій .

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

10300

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


   Вакансії для осіб з інвалідністю по Броварському міськрайонному центру зайнятості на вересень 2019 року

   За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129


Про проведення інтерактивного профорієнтаційного заходу

   21 вересня 2019 року в рамках проведення заходів, приурочених святкуванню Дня міста Бровари, Броварський міськрайонний центр зайнятостіі провів виїзний захід з метою інформування мешканців про послуги, які надає служба зайнятості, актуальні вакансії на ринку праці, потребу у спеціалістах робітничих професій.

   Цей захід був спрямований на те, щоб роботу могли підібрати ті, хто не зареєстрований в центрі зайнятості, ознайомлювали з новими формами роботи центру зайнятості. Фахівці центру зайнятості пропонували броварчанам більше тисячі вакансій із заробітною платою від 4 до 23 тис.гривень також роздавали перехожим інформації про вільні вакансії, які сьогодні є в базі даних Броварського центру зайнятостіі. Зацікавлення шукачів роботи викликали роботи тимчасового характеру, які на наразі пропонують ПраТ «Тепличний» (збір врожаю помідорів), ДП «Аріна»(підсобні роботи) та інші.

   Для всіх бажаючих школярів були запропоновані, фахівцями відділу профорієнтації, цікаві анаграми, де були закодовані професії, тестування на професійну спрямованість. А також для самих молодших - розмальовки та подарунки.

   Незважаючи на прохолодну погоду, свято міста проходило жваво та активно. Фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості окрім підбору роботи надавали консультації щодо послуг служби зайнятості, правильного написання резюме, побудови співбесіди з роботодавцем, радили молоді, як обрати професію.
   

   День кар’єри та Ярмарок вакансій
   З метою сприяння діалогу між роботодавцями та шукачами роботи, а також для профорієнтації учнівської молоді 19 вересня 2019 року вже традиційно у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбувся осінній День кар’єри та Ярмарок вакансій.

   Масовий захід відвідали понад 500 безробітних осіб, що перебувають на обліку у Броварському центрі зайнятості. Також внаслідок інформаційної роботи проведеної сектором рекрутингу Ярмарок відвідали ще понад 200 шукачів роботи міста Бровари та району, у заході також приймали участь 20 шкіл Броварів та району, всього 513 учнів.

   Вакансії на Ярмарку пропонували близько 60 роботодавців Броварського регіону та міста Києва. Серед запрошених роботодавців такі великі виробничі гіганти як: ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД", ТОВ «ХУХТАМАКІ ФУДСЕРВІС УКРАЇНА», ТОВ «ФЕРАКС», ТОВ «ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «АЛЬФА ФУД», ТОВ «КИЇВГУМА», ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА», ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», ТОВ «Мостобудівельний загін №112»; представники аграрної сфери: ПрАТ «Комбінат «ТЕПЛИЧНИЙ», ТОВ «АГРО-ТЕХ», ДО Резиденція «Залісся», ПАТ «ППР Броварський»; ринкоутворюючі логісти: ТОВ «РЛЦ», ТОВ «УСПОТ ЛТД», ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА», представники найбільших торгівельних мереж: ТОВ «Сільпо Фуд», ТОВ «ОМЕГА»(ВАРУС), ТОВ «АТБ-маркет» та багато інших. Також комунальні та державні установи Броварського регіону із задоволенням взяли участь у Ярмарку та змогли презентувати свої вакансії (запропоновано близько 1000 вакансій провідних роботодавців України).Учасники ярмарку мали змогу не тільки поспілкуватись безпосередньо з роботодавцем, а й пройти індивідуальну співбесіду з ним у цьогоріч створеному Офісі Роботодавця. Роботодавці відзначили нові підходи у роботі центру зайнятості, зокрема підбір персоналу на засадах рекрутингу, а також розширення можливості відбору персоналу шляхом залучення до Ярмарку осіб, що не перебувають на обліку у центрі зайнятості, але є активними шукачами роботи.

   У заході також взяли участь 36 навчальних закладів міста Києва та Броварів:

   «Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України», «Національний університет «Києво-Могилянська академія», «Національний університет харчових технологій», «Європейський університет», «Національний транспортний університет», «Київський політехнічний інститут ім.. І.Сікорського», «КНІ міського господарства ім. В.І. Вернадського», «Київський НУ будівництва та архітектури», «Київське вище ПТУ деревообробки», «КД коледж туризму та готельного господарства», «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва» та багато інших. На День кар’єри навчальними закладами були представлені інформаційні матеріали щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. Представники навчальних закладів привезли з собою інформаційні листівки та буклети, тому всі бажаючі мали змогу взяти з собою всю необхідну інформацію та більш детально ознайомитися з нею.

   У учнів та гостей заходу Деня кар’єри була можливість пройти міні майстер-класи по виготовленню солодощів та взуття, а також учні побачили майстер клас візажиста-косметолога.

   Відгуки відвідувачів про цьогорічний осінній День кар’єри та Ярмарок вакансій ще раз підтвердив доцільність проведення подібних заходів Броварським центром зайнятості.
      


 

    29 серпня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області за адресою м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 24, відбулася професіографічна екскурсія, де були присутні 17 дітей та керівники групи Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». Професіографічна екскурсія розпочалась із чергової частини де була надана інформація о щоденної роботі поліції, також учнів познайомили з роботою інших відділів.
   Екскурсія продовжилась демонстрацією спеціальних засобів для захисту поліцейського від нападу правопорушників. З цікавістю діти роздивлялися амуніцію та спецзасоби (гумові кийки, шоломи, бронежилети та протиударні щити), які допомагають полісменам в їхній службі. Учням дозволили одягати спецзасоби на себе та фотографуватись. Демонстрували свою «зброю» кінологі, чотирилапих помічників, які розшукують злочинців, патрулюють міста, знаходять вибухівки, зброю та наркотики. На завершення екскурсії фахівці провели з учнями інтерактивне заняття з правил дорожнього руху, розповіли про обов’язки і права пішоходів. Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю правоохоронців, по завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч, можливість побачити реальну діяльність Броварського відділу поліції. Броварський міськрайонний центр зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області також надалі планує проводити професіографічні екскурсії з учнямі шкіл міста, району та ОТГ. 
 
 

Центральний матеріальний склад головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України 
запрошує на роботу: 
   - водіїв автотранспортних засобів 
   Вміння впевнено керувати та ремонтувати автомобілі марки Газ-31105, УАЗ-3909, КАМАЗ-5511 та МАЗ-543240
   Заробітна плата 7472 грн. на руки + надбавки.

   - підсобних робітників
   Виконання робіт по підтриманню складських приміщень в належному стані. Бажано мати навички роботи по ремонту сантехніки, електрики, столярства та ремонту автомобілів.
   Заробітна плата 6008 грн. на руки + надбавки.

   Місце проведення робіт: м.Київ, вул.Бориспільська, 14
   Безкоштовно надається житлона території складу та  3-х разове харчування.

   За більш детальною інформацією звертатися до СЕКТОРУ РЕКРУТИНГУ Броварського МРЦЗ м.Бровари, вул.Ярослава Мудрого, 92, каб.7 тел.(04594)69129, mbcz@ukr.net

Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на серпень 2019 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

8900

консультація покупців щодо товарів та акцій;

викладка товару згідно з існуючими стандартами;

участь в проведенні інвентаризацій;

усмішка та гарний настрій .

Контролер-касир

10200

Люб’язне обслуговування та розрахунок гостей на касі.

Контроль відповідності зважування, маркування товарів .

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

15000

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


   Вакансії з наданням житла (серпень 2019 рік)
   Актуальні вакансії (серпень 2019 рік)
За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

 "Місію виконано" 
   Учням часто бракує інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, щоб запобігти помилок у виборі професій необхідна не тільки теоретична інформація а також практична, а головне дати можливість школярам безпосередньо познайомитися з професіями, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи.
   10 липня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ГУ ДСНС України у Київський області, та Київським обласним центром зайнятості.,був проведений виїзний профорієнтаційний захід для молоді "Місію виконано", серед учнівських команд бази відпочинку "Любич" Київська обл., Броварський район, с. Літки, були присутні 136 учнів та представники заходу.
   На початку зустрічі з учнями провели інструктаж, представники ГУ ДСНС України у Київський області, як треба себе поводити на воді, з вогнем тощо.
   Потім діти поділилися на групи: шість загонів – шість команд. Після чого, фахівець з профорієнтації Київського обласного центру зайнятості Юлія Люляєва запропонувала їм взяти участь у різних конкурсах на п’яти локаціях у довільному порядку. Більшість школярів відразу вподобали гру, яка полягала у використанні пожежного знаряддя рятувальників. За допомогою подачі води із вогнегасних шлангів діти мали збити м’яч, який був поставлений на перевернуте відро. Цей конкурс показав, що пожежник-рятувальник повинен бути влучним, сильним та активним. Учні 12-13 років надали перевагу конкурсу зі швидкого вдягання спеціального одягу. Їм давалося максимум 20 хвилин, щоб вдягнути костюм вагою до 30 кг. Завдання показало, як швидко та точно повинні працювати працівники ДСДС.
   Локація з відгадування гасла пожежних рятівників змусила поміркувати логічно кожного з учасників програми. Фахівець Броварського центру зайнятості Марина Левкович поставила перед дітьми завдання відгадати вислів «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» за цифровим ребусом. Не зважаючи на складність, всі впоралися і запам’ятали назавжди, чим керуються рятівники. Також, представники ДСНС запропонували всім бажаючим перевірити себе на точність і влучити пляшкою з піском у рятівне коло, яке знаходилось на відстані приблизно 10 метрів. У результаті, у ціль влучили 20 школярів. Особливо дітям сподобався конкурс, який мав перевірити їх спритність, швидкість реакції та стресостійкість. Без допомоги рук школярі мали розгорнути цукерку та з’їсти її. Для цього завдання вони використовували і передпліччя, і зуби, і кисті, але свого таки досягли. Діти вправно та майстерно пройшли кожен з пунктів «Карти місії» та переконалися, що пожежник-рятувальник – це складна, відповідальна та небезпечна професія. На завершення фахівець Броварського центру зайнятості розповіла про інформаційні ресурси служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», та Платформу з професійної орієнтації та розвитку кар’єри, які можуть зацікавити учнівську молодь і допомогти у виборі професії. Ми впевнені організація таких заходів розширює світогляд учнів та допомагає у виборі майбутнього професійного шляху. 

 


 

Броварський міськрайонний центр зайнятості інформує! 
   Головною метою діяльності державної служби зайнятості є допомога людям. Ми надаємо широкий спектр послуг тим, хто хоче знайти чи змінити роботу, напрям своєї діяльності, підібрати працівника.
   З 1 січня 2019 року змінилися підходи в обслуговуванні клієнтів державної служби зайнятості.
   У центрах зайнятості розпочали роботу особливі консультанти – кар’єрні радники. Їх головне завдання – супроводжувати і підтримувати осіб, які звернулися до служби зайнятості, в їх намаганні знайти роботу чи змінити професію.
   Служба зайнятості має одну з найбільших баз даних вакансій по всій Україні, які оновлюються онлайн, всі вакансії перевірені, актуальні та з офіційним працевлаштуванням.
   Отже, які саме послуги ви можете отримати у центрі зайнятості, це послуги з пошуку постійної або тимчасової роботи. Якщо ви не знайшли підходящих вакансій у нашій базі даних, то спеціалісти-рекрутери центру зайнятості допоможуть у пошуку роботи на інших ресурсах. Для цього необхідне ваше бажання та резюме на посаду.
   У нас ви можете отримати профорієнтаційні послуги. Фахівець з профорієнтації допоможе визначитися з вибором професії. Для цього у нас є сучасні інструменти: профорієнтаційні та психологічні тести, які ви можете пройти як удома, так і в центрі зайнятості. Разом з консультантом ви можете оцінити свої можливості, обрати напрям навчання чи роботу, а також фахівець відділу профорієнтації допоможе у складанні резюме.
   Ми надаємо унікальну можливість дітям з 14 років отримати якісну, безкоштовну допомогу у виборі професії. Це – тестування, яке можна пройти в зручний час, онлайн (вдома або в центрі зайнятості) та консультація за його результатами. Вони дізнаються про свої професійні інтереси та здібності, зможуть спланувати власне професійне становлення та розвиток.
   Якщо роботи за вашим фахом не знайшлося, служба зайнятості пропонує підвищити кваліфікацію або оволодіти новою професією зареєстрованим безробітним, набути нових компетенцій шляхом стажування на робочому місці у роботодавця або на короткотермінових курсах. Ми пропонуємо професійне навчання на замовлення роботодавця професіям, які затребувані на ринку праці, з подальшим працевлаштуванням. Професійне навчання здійснюється у навчальних закладах нашого та інших регіонів, у тому числі центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, такі центри є в 11 областях України.
   Крім того, якщо зареєстрований безробітний має бажання започаткувати власну справу, а також усвідомлюєте ризики щодо таких дій, але для втілення задуму не вистачає знань чи коштів – державна служба зайнятості сприяє у відкритті власної справи. Для цього зареєстровані безробітні можуть претендувати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за умови підготовки бізнес-плану та державної реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності.
   У навчальних закладах можна пройти короткотермінове навчання з основ підприємницької діяльності, яке проводять сертифіковані викладачі. Під час навчання слухач опануєте нормативні засади та особливості ведення обраного бізнесу, сформує бізнес-план.
   Служба зайнятості змінюється також у напрямі сучасного доступу до її послуг. На сайті служби зайнятості можна ознайомитися з детальним описом послуг (www.dcz.gov.ua) та скористатися новими сервісами.
   Насамперед, це "Електронний кабінет шукача роботи", у якому ви можете:
   - створити власне резюме;
   - уточнити заплановані та фактичні дати відвідування служби зайнятості;
   - дізнатися про заходи, які проводитиме служба зайнятості та ін.
   Також радимо звернути увагу на такі сервіси державної служби зайнятості, як: "Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри" (profi.dcz.gov.ua) і "Моя професія: консультаційна мережа" (myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного виду професійної діяльності. Це пізнавально й корисно як для дорослих, так і для школярів.
   Для відвідування центру зайнятості громадяни можуть скористатися послугою "Електронна черга", обрати центр зайнятості, зазначити мету, дату та час відвідування.
   З метою отримання більш детальної інформації звертайтеся до Броварського міськрайонного центру зайнятості, телефон: (04594) 66335Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2019 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

8000

Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства

прибиральник виробничих приміщень

6000

Прибирання виробничих цехів підприємства.

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

 

 

 

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні. Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно до кваліфікації.

Досвід роботи не менше 5 років. збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

фахівець

15000

Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та стратегій компанії.

Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права, основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.

диспетчер

15000

Диспетчеризація та   оформлення замовлень в системі  на ремонт холодильного обладнання  на ринку та складах, контролю за своєчасним та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування по скаргам замовників.

Володіння ПК на рівні досвідченного користувача


   Вакансії для осіб з інвалідністю на липень 2019 року

   За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

 


Шановні роботодавці! 
Державна служба зайнятості прагне надавати Вам якісні послуги та ефективну допомогу у підборі кадрів!

   Пропонуємо Вам поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, оцінити послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо їх вдосконалення.
   Заповнити анкету роботодавця можна до 19 серпня за посиланням https://www.dcz.gov.ua/…/opytuvannya-robotodavciv
Цикли профорієнтаційних заходів у пришкільних таборах Броварського міськрайонного центру зайнятості на червень 2019 року 

   Не знаєш, яку спеціальність та професію обрати? Фахівці служби зайнятості із задоволенням допоможуть визначитися з цим!
   Мета заходу - сформувати правильні, усвідомлені мотиви вибору професії, професійних інтересів; виховати навички орієнтування в нестандартних життєвих ситуаціях; сформувати реальний погляд на вибір професії з урахуванням їх бажань, можливостей та потреб ринку праці.
   07 червня 2019 року та 11 червня 2019 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 8 класу Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса (табір «The Merry Land Camp» вул. Київська, 306-А) та серед учнів Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 табір «Healthyway», вул .Герцена , 3-А. На заході були присутні 35 учнів та соціальні працівники. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Усі бажаючі мали змогу завантажити мобільний додаток Державної служби зайнятості і в розділі «Абетка професій» знайти описи професій, що їх цікавлять. Також було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності, з учнями обговорили актуальність робітничих професій. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи «Мої вподобання», «Дерево бажаних професій» де учні самостійно малювали дерево на якому розподіляли професії відповідно п’яті головним типам (в залежності від основного предмета праці), на закріплення матеріалу була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість, та на завершення з учнями було проведено тестування: була використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.О.Клімова». У більшості дітей бажана професія підтвердилась результатами тесту. Учні отримали відповіді на свої запитання.
Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на червень 2019 року

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

бухгалтер

11 185.00

зоотехнік

11 920.00

лікар ветеринарної медицини

11 920.00

юрист

8 700.00

підсобний робітник

4 200.00

оператор технологічних установок

10 680.00

машиніст навантажувальної машини

11 000.00

тракторист

7 250.00

заступник директора

16 000.00

майстер дільниці

14 600.00

прибиральник виробничих приміщень

4 173.00

птахівник

11 180.00

інженер

12 900.00

інженер з охорони праці

12 000.00

інженер-енергетик

11 920.00

фахівець з організації майнової та особистої безпеки

8 700.00

водій автотранспортних засобів

7 840.00

головний енергетик

10 000.00

електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

9 050.00

муляр

6 250.00

начальник бригади

6 590.00

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

8 600.00

слюсар-ремонтник

8 750.00

слюсар-сантехнік

8 750.00

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"

Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм

9 500.00

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

слюсар-ремонтник

10 000.00

інженер

6 800.00

стропальник

10 000.00

слюсар-сантехнік

6 800.00

моторист бетонозмішувальних установок

10 000.00

Електрозварник ручного зварювання

18 000.00

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

15 000.00

водій автотранспортних засобів

10 000.00

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

10 000.00

майстер

6 148.00

машиніст екскаватора

9 000.00

моторист бетонозмішувальних установок

10 000.00

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС"

Маляр

7 000.00

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8 000.00

водій автотранспортних засобів

20 000.00

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

15 000.00

ТОВ "ВІЛАР"

Бармен

4 400.00

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

вантажник

4 200.00

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4 200.00

охоронник

4 200.00

водій навантажувача

4 250.00

комплектувальник товарів

4 200.00

ТОВ "СОЮЗ - АВТО"

водій автотранспортних засобів

7 000.00

ТОВ "ТМ САДОВИЙ ЦЕНТР "ДАЛАС"

 

озеленювач

 

8 000.00

ТОВ "Шевченківський завод продтоварів"

завідувач виробництва

20 000.00

укладальник-пакувальник

7 000.00

Бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва)

11 000.00

оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок

9 000.00

головний енергетик

15 000.00

механік виробництва

11 000.00

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

12 000.00

підсобний робітник

10 000.00

ТОВ "КОЛОС 200"

діловод

5 500.00

тракторист

10 000.00

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Інженер-будівельник

12 000.00

водій навантажувача

8 000.00

машиніст автовишки та автогідропідіймача

8 000.00

начальник технічного відділу

15 000.00

підсобний робітник

8 000.00

ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

вантажник

7 200.00

касир торговельного залу

7 260.00

мийник посуду

5 000.00

ФОП ЩЕРБАК ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА

масажист

6 000.00

тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)

6 000.00

ПП "ЦИКАС"

бармен

7 000.00

касир торговельного залу

7 000.00

ТОВ"ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "АВТОСОЮЗ"

Водій автотранспортних засобів кат. D

7 000.00За додатковою інформацією 
звертатися до сектора рекрутингуБроварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2019 року 

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність

водій автотранспортних засобів

10000

 

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

8000

Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства

прибиральник виробничих приміщень

6000

Прибирання виробничих цехів підприємства.

 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

 

 

 

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 

вантажник

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

 ТОВ"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

4173

Робота з документами, з архівом. Сортування даних на паперових носіях.

ТОВ "УСПОТ ЛТД"

укладальник-пакувальник

12500

Комплектування партії товарів згідно із зазначеними в документах найменуваннями, кількістю, вагою розміром. Перевірка відповідальності маркування товарів за документами фактичній наявності.  Упаковка товару, підготовка до відвантаження.  Організація збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та  вимог протипожежного захисту. Проведення інвентаризації товару.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації

Офісний службовець (бухгалтерія)

9500

 

Сканування первинних документів відділу Кредитної політики та розрахунків з контрагентами, розпізнавання документів в спеціальній системі. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

Вакансії з наданням житла на травень 2019 

Актуальні вакансії на травень 2019 

За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594) 6-26-35, (04594) 6-91-29


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

   З 22 квітня 2019 року за підтримки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» розпочала свою дію Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ). Ця програма надає грантову підтримку малим та середнім підприємствам та поширюється на всій території України.

   Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в галузях, що розвиваються, та мають потенціал для швидкого зростання, створення інвестицій та збільшення зайнятості.

   КЕУ особливо зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма відкрита для грантових заявок від інших галузей економіки.

   КЕУ надає гранти, які слугуватимуть виконанню одного з наступних завдань: збільшення обсягу інвестицій в українські МСП; збільшення обсягів продажів МСП; створення постійних робочих місць у відповідному секторі; та/або покращення доступу до фінансових можливостей для МСП.

   Для отримання грантів необхідно подати заявку. Середній час між подачею заявки та отримання грантової допомоги становить два місяці. Цей термін може змінюватися в залежності від складності запропонованої діяльності.

   Спеціалісти КЕУ допомагатимуть заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування. Всі запитання щодо цього запиту необхідно надсилати на електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org.

Кінцевий термін подачі заявок – 29 лютого 2020 року.

   З формою концепції грантового проекту можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/.../1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2.

Молодь Броварщини

   На 4,7% зменшився рівень безробіття серед молоді м. Броварів та Броварського району - про це наголосив директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер. Зокрема, він зазначив, що станом на 1 травня 2019 року кількість безробітних з числа молоді скоротилася на 158 осіб, порівняно з минулим роком. Крім того, працевлаштовано за січень-квітень 2019 року на 35 осіб більше ніж в минулому році та на 24 особи збільшилася кількість молодих осіб, які приймали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

   “Протягом навчального року наші фахівці проводили для старшокласників уроки на теми “Хочу. Можу. Треба.”, “Гендер і професія”, “Професії майбутнього”. А під час професіографічних екскурсій на підприємствах молодь дізнається більше про професії, які актуальні на ринк праці”, - зазначив Максим Вітер.

   Так, профорієнтаційними послугами у січні-квітні 2019 року скористалися 563 особи з числа безробітної молоді та більш ніж 1,6 тис. учнів шкіл м. Бровари та Броварського району охоплено профорієнтаційними послугами.

   Якщо є бажання перенавчитися чи підвищити кваліфікацію, пропонуємо завітати до служби зайнятості. З початку року 22 молоді особи скористалися такою можливістю, що на 1,1% більше в порівнянні з минулим роком.

 

Про проведення професіографічної екскурсії

   22 травня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ТОВ «21.3» (голландська пекарня) м. Бровари вул. С. Москаленка, 19-А, відбулася професіографічна екскурсія для учнів Великодимерського НВО, де були присутні учні 8-го класу (22 учня та керівник групи). Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання).

   Екскурсія почалася з розповіді про історію створення підприємства, організацію роботи пекарні та допомогу молоді із синдромом Дауна. З цікавістю діти слухали розповідь та роздивлялися фото, які розміщені на стінах пекарні . Під час екскурсії учні побачили технологічні процеси роботи пекарів, за допомогою спеціальних машин та приладів для виробів із тіста (механізованого хлібопечення), учням продемонстрували приготування та випікання тіста: тістові заготовки випікають у хлібопекарських печах різної конструкції. На завершення екскурсії учнів пригостили чаєм та печивом.

   А для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією, фахівцем служби зайнятості була надана інформація про консультаційну он-лайн платформу профорієнтаційного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», яка створена для осіб, у яких є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку, а також презентації мобільного додатку «Центр профорієнтації». По завершенню захоплюючої екскурсії учні подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч.

 

   

Про проведення професіографічної 
екскурсії на підприємстві 

   Старшокласникам часто бракує інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, щоб запобігти помилок у виборі професій, необхідна не тільки теоретична інформація а також практична, а головне дати можливість школярам безпосередньо познайомитися з професіями, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи.

   26 квітня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з виробничим підрозділом Київського головного матеріального складу «Південно-Західна залізниця» Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова 5, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Семиполківського НВК ,були присутні 15 учнів та керівник групи.

   На початку зустрічі з учнями провели інструктаж, як треба себе поводити на виробничому підприємстві. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики), під керівництвом досвідчених фахівців учні ознайомились з роботою складу, на запитання отримали цікаві та професійні відповіді. На завершення фахівець Броварського центру зайнятості розповіла про інформаційні ресурси служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», та Платформу з професійної орієнтації та розвитку кар’єри, які можуть зацікавити учнівську молодь і допомогти у виборі професії. Ми впевнені організація таких професіографічних екскурсій розширює світогляд учнів та допомагає у виборі майбутнього професійного шляху.

 


   В Броварському міськрайонному центру зайнятості 18 квітня 2019 року відбувся весняний Ярмарок професій. Відвідали захід 15 шкіл Броварів та району, всього 515 учнів, а також вчителі, батьки, гості Ярмарку, та представники ЗМІ та броварського міськрайонного радіомовлення.
   У заході також взяли участь 36 навчальних закладів міста Києва та Броварів: Національний університет харчових технологій, Європейський університет, Національний транспортний університет, Інститут ім.. І.Сікорського, КНІ міського господарства ім. В.І. Вернадського, Київський НУ будівництва та архітектури, Київський медичний університет, Київське вище ПТУ деревообробки, КД коледж туризму та готельного господарства, коледж геолого-розвідувальних технологій КПУ ім.. Т.Шевченка, Київський медичний коледж ім.. П.І.Гаврося, міжрегіональний центр ювелірного мистецтва та багато інших. На Ярмарку професій навчальними закладами були представлені інформаційні матеріали щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. Представники навчальних закладів привезли з собою інформаційні листівки та буклети, тому всі бажаючі мали змогу взяти з собою всю необхідну інформацію та більш детально ознайомитися з нею.
   Також у учнів та гостей Ярмарку професій була можливість пройти міні майстер-класи по виготовленню солодощів, та подивиться на робота, зробленого студентами навчального закладу, якій грає на синтезаторі.

 

 Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на квітень 2019 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

4173

Робота з документами, з архівом. Сортування даних на паперових носіях.

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

водій автотранспортних засобів

10000

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".

кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність.

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

підсобний робітник

4173

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС"

прибиральник виробничих приміщень

7000

Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах- гранула)

СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

4300

викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців

ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"

офіціант

4300

обслуговування гостей ресторану, сервірування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

8000

Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства

прибиральник виробничих приміщень

6000

Прибирання виробничих цехів підприємства.

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

Слюсар з ремонту колісних транспор-

тних засобів

4200

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

Вантажник

4200

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

укладальник-пакувальник

6000

Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.

ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

Слюсар із складання металевих конструкцій

6300

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

ФОП ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

8000

Ввічливе обслуговування покупців, консультування щодо товару; Підготовка товару для продажу; Викладка товару, контроль якості та терміну придатності. Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін

Контролер-касир

8000

Ввічливе обслуговування гостей; Розрахунок гостя на касі; контроль правильності зважування, маркування товарів. Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

10000

Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача  відповідної документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних комірників, участь в інвентаризації.

Офісний службовець (бухгалтерія)

9500

Сканування первинних документів відділу Кредитної політики та розрахунків з контрагентами, розпізнавання документів в спеціальній системі. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

Броварський міськрайонний центр зайнятості гостинно розчинив свої двері перед шкільною молоддю. 
   21 березня 2019 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості проводився день відкритих дверей, куди були запрошені учні шкіл об’єднаних територіальних громад: Великодимерської ОТГ та Калитянської ОТГ. В заході взяди учні 8-х та 9-х класів та керівники груп. 
   Екскурсія почалася з першого поверху, куди звертаються громадяни за допомогою. Заступник директора Любов Левицька розповіла учням про послуги, які надає Броварський міськрайонний центр зайнятості населенню та учнівської молоді, ознайомила із призначенням функціональних секторів центру зайнятості. Школярі також звернули увагу на професіографічні описи, інформацію про учбові заклади, переглянули паспорти підприємств району, ознайомились з барометром професій, а також з інформацією на комп’ютері вільного доступу, якою можуть скористатися всі бажаючі. 
   У другій частині екскурсії для її учасників проведено профорієнтаційні уроки. З учнями 8-х класів уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про професії», з учнями 9-х класів уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу», та «Формула вибору професії. Складова «Можу», де спеціалісти з профорієнтації Наталія Малишко та Марина Левкович розповіли школярам про основні правила вибору професії, про помилки, які найчастіше виникають під час професійного самовизначення, про необхідність пов’язувати свої професійні мрії та бажання з реальними можливостями працевлаштування, вибирати навчальний заклад, профіль якого відповідає обраній спеціальності та гарантує отримання якісної освіти. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу. Учні активно включались в розмову, демонструючи свою обізнаність в професіях та сферах їх застосування.
   На завершення зустрічі учням презентували офіційний сайт державної служби зайнятості України, де можна знайти багато корисної інформації населенню та учнівської молоді, ознайомили з платформою профорієнтації та розвитку кар’єри, а також з вільним використанням сайтів партнерських організацій.
   Де пройти тестування на професійну спрямованість, якщо є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку?  Для вирішення цих задач презентована профдіагностична он-лайн платформа «Моя професія: консультаційна мережа», а також мобільний додаток державної служби зайнятості (все корисне у твоєму смартфоні). Діти отримали відповіді на свої запитання. Маємо впевненість, учні скористуються нагодою пройти тестування та приймуть до уваги поради фахівців служби зайнятості, щоб зробити впевнений крок у світ професій!Про проведення професіографічної екскурсії 
  15 березня 2019 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з Броварським відділом Головного управління національної поліції в Київській області за адресою м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 24, відбулася професіографічна екскурсія для учнів шкіл району, де були присутні 51 учень та керівники груп. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання). А також: "Як правильно вибрати майбутню професію?", "Як проходить навчання та робота правоохоронців?", "Які заклади в Україні готують майбутніх поліцейських і юристів" - відповіді на ці й інші питання змогли отримати учні 11-х класів: Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст., Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст.., Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., під час відвідування місцевого відділу поліції. 
   Екскурсія почалася з першого поверху управління національної поліції, куди звертаються громадяни за допомогою. Патру́льна полі́ція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики за екстреним номером 102. Має за мету забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.
   Далі екскурсія продовжувалась в актовому залі демонстрацією спеціальних засобів захисту та вогнепальної зброї. З цікавістю діти роздивлялися зброю, амуніцію та спецзасоби, які допомагають полісменам в їхній службі. Під час презентації кримінального відділу поліції була змодельована ситуація, коли відбувається крадіжка і її треба розкрити, учні були в ролі злодія, криміналіста і слідчого. За допомогою спеціальних інструментів і реактивів (для збирання відбитків пальців та інших доказів) учнями злочин розкрито.
   Старший інспектор сектору кадрового забезпечення відділу поліції капітан А.В.Невесьолова пояснила, якими якостями треба володіти для успішного навчання у поліцейському університеті чи інституті, а також подальшого проходження служби.
   Інспектор ювенальної превенції познайомив школярів з нелегкою і дуже відповідальною роботою поліцейських, а також розповів що таке булінг, про адміністративну та кримінальну відповідальність учнів та їх батьків.

А для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією, фахівцем служби зайнятості була надана інформація про консультаційну он-лайн платформу профорієнтаційного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», яка створена для осіб, у яких є потреба у виборі професії, виборі майбутнього напрямку професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку, а також презентації мобільного додатку «Центр профорієнтації».

Підлітки були в захваті і приємно враженні гостинністю правоохоронців, по завершенню захоплюючої екскурсії вони подякували за змістовну та дуже цікаву зустріч, можливість побачити реальну діяльність Броварського відділу поліції.


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на березень 2019 року 

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ
"ФК "ЄАПБ"
оброблювач інформаційного матеріалу 4 173
Робота з документами, з архівом. 
Сортування даних на паперових носіях.
ПОГ АТП "ІНВАТРАНС" водій автотранспортних засобів 10 000
Робота на автобусах всіх марок та місткостей з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. 
Водійські права категорія "Д".
кондуктор громадського транспорту 4 173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків.
Чемність, відповідальність, добросовісність.
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ" фахівець з фізичної реабілітації 4 173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.
ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ інспектор з контролю якості продукції 4 173
Здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів 
Перевірка якості виробів сировини напівфабрикатів, стан та умови їх зберігання
ТОВ "АБ ГРУП" підсобний робітник 4 173
Підсобні роботи на будівельному майданчику. 
Допоміжні роботи зв'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі (верхолазні).
ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС" прибиральник виробничих приміщень 7 000 Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах- гранула)
СТ"ВІКТАН" продавець продовольчих товарів 4 300 Викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців
ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР" офіціант 4 300 Обслуговування гостей ресторану, сервірування столів, прийом замовлення від гостей, винос готових страв та напоїв, прибирання посуду зі столу
ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" підсобний робітник 8 000 Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства
прибиральник виробничих приміщень 6 000 Прибирання виробничих цехів підприємства.
ТОВ
"СІЛЬПО-ФУД"
Комплектувальник товарів 4 200
Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. 
Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія). 
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 200
Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються. 
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Вантажник 4 200 Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі.
Робота з товаром (продукти харчування та побутова хімія).
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН" укладальник-пакувальник 6 000 Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для уникнення пошкоджень виробу.
Наклеювати етикетки, здійснювати маркування товару.
Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі виявлення браку, повідомляти керівництво.
ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН" Слюсар із складання металевих конструкцій 6 300 Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати задирки.
Виконувати операції зі складання металоконструкцій.
Виготовляти деталі з металу.
Складати вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами. Свердлити,розсвердлювати і розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним електроінструментом.
Правити нескладні деталі і вузли металоконструкцій.
ФОП ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Продавець-консультант 8 000 Ввічливе обслуговування покупців, консультування щодо товару;
Підготовка товару для продажу;
Викладка товару, контроль якості та терміну придатності.
Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін
Контролер-касир 8 000 Ввічливе обслуговування гостей;
Розрахунок гостя на касі;
контроль правильності зважування, маркування товарів.
Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін.
  Вакансії з наданням житла на березень 2019 року
 
   За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

ШАНОВНІ ШУКАЧІ РОБОТИ!!! 
   УВАГА ВАКАНСІЯ!!! 
   АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"
   запрошує на роботу
ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.
Робота сезонна, відрядна.
Безкоштовне харчування.
Робота на тракторах МТЗ, ХТЗ, Нью Холанди.
Надається гуртожиток.
ОСНОВНА ВИМОГА- БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. 


За більш детальною інформацією звертатись до сектору рекрутингу Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92, каб № 7, контактний тел.(04594) 62635, 69129.

 

 ШАНОВНІ ШУКАЧІ РОБОТИ!!! 
   БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКОМ РОБОТОДАВЦЯ!!!
   НОВОСТВОРЕНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРШЛАНГ» оголошує набір робітників до нового цеху з виробництва шлангів
   ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ 4 березня 2019 року з 8:30 до 12:00 в кім. № 8 в приміщенні Броварського центру зайнятості.
   За більш детальною інформацією звертатися до сектору рекрутингу кабінет № 7 Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92.
   Контактні телефони: (04594)62635; (04594)69129

 ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ ! 

   Якщо шукаєте співробітників на підприємство, звертайтесь до рекрутерів Броварського міськрайонного центру зайнятості.    Допоможемо знайти претендента на вакантну посаду.
   Отримати послуги рекрутингу ви можете зателефонувавши за номером телефону або особисто відвідати сектор рекрутингу каб №7
   Чекаємо вас за адресою:
   м.Бровари, вул.Я. Мудрого,92 тел.(04594)6-91-29, (04594)6-26-35

   *Послуги центру зайнятості надаються безкоштовно


Шановні шукачі роботи!!! 
   Шукаєте роботу?
   Отримати послуги з рекрутингу можуть безробітні особи та особи, які бажають змінити місце роботи.
   Щоб стати клієнтом спеціаліста з рекрутингу необхідно:
   · зателефонувати: (04594)-69129, 62635;
   · особисто звертутися за адресою:
   м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,  сектор рекрутингу каб. №7
*Послуги центру зайнятості надаються безкоштовно


«Моя професія: консультаційна мережа» - новітній крок у виборі професії!

    Службою зайнятості запроваджена онлайн-профорієнтація за допомогою спеціального сервісу, який можна запустити прямо у браузері Вашого комп'ютера - веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа». https://myprofession.com.ua

   Відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною, усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн форматі без відвідування центру зайнятості, якщо існує потреба у:

   виборі (зміні) професії;
   виборі майбутнього напряму професійного навчання;
   оцінці власних здібностей;
   саморозвитку.

   Програма перетворить вибір майбутньої професії з «гадання на кавовій гущі» у науково обґрунтований прогноз, допоможе виявити схильності та здібності до різних видів діяльності особам, які досягли 14 річного віку. Програма заснована на діагностиці й зіставленні трьох основних факторів успішного професійного навчання й самореалізації:

   професійна мотивація – глибинні професійні інтереси й цінності
   структура інтелекту – рівень розвитку інтелекту (ІQ) і специфіка структури здібностей
   психологічні схильності (схильність до певних видів професійної діяльності).

   Проходження усіх тестів гарантує високу результативність діагностики та максимально приближений професійний вибір для людини, яка проходить тестування. Треба пам’ятати, що зайва година часу, витрачена на усвідомлення професійних вподобань, може заощадити роки марних зусиль у «пошуку професії по душі» у майбутньому!

   За результатами повного тестування програма пропонує не приблизні напрями професійної самореалізації, а конкретні професії відповідно особистісних інтересів та схильностей, із зазначенням відсотка відповідності.

   Всім бажаючим, що потребують вибору або зміни професії, обрання свого кар’єрного шляху, визначення власних професійних інтересів, здібностей, психологічних схильностей, надається можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у он-лайн форматі. Для цього достатньо заявити про своє бажання та отримати код доступу за телефоном: (04594) 6-64-21, (каб.№ 11, каб. № 14)

   Проаналізувати отримані результати можна самостійно, з батьками чи друзями, але краще зрозуміти результати тесту допоможуть фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості. Вони нададуть не тільки професійну консультацію щодо вибору напряму професійної діяльності, а й розкажуть про пропозиції на ринку праці.

ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: 

   ОХОРОННИКІВ (Броварський район, смт Велика Димерка)
   Вахтовий метод роботи 15/15.
   Завдання та обов’язки: охорона будівельних об’єктів.
   Розмір заробітної плати від 4500 грн

   Директор з персоналу
   ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП»:
   Назаренко Віта Михайлівна
   067) 3545476, (067) 2475815
   (063) 0329332, (099)4345374

   За детальною інформацією щодо вакансій та направленням на роботу звертатися до адміністратора залу кім.1 та в сектор рекрутингу кім. 7.
   Контактний телефон: (04594) 6-63-35
Підсумки роботи 
  Протягом 2018 року послугами Броварського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4319 мешканців Броварського регіону із них 2218 осіб отримали статус безробітного. Серед незайнятого населення, які перебували на обліку в службі зайнятості – 59,8% становили жінки, 38% – молодь у віці до 35 років.
   Так як одним з пріоритетів в діяльності служби зайнятості являється задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри, то протягом 2018 року за сприянням центру зайнятості роботою забезпечено 2303 мешканці регіону, що на 328 осіб більше ніж в 2017 році.
   Забезпечення якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців – це ще один з пріоритетів в роботі служби зайнятості. Тому протягом 2018 року загальна кількість вакансій, які надані до центру зайнятості роботодавцями регіону налічувала 3057 одиниць, що на 599 вакансій більше у порівнянні з 2017 роком. В результаті збільшення вакансій спостерігається і збільшення кількості працевлаштованих за сприяння служби зайнятості.
   Суттєвою підтримкою з боку служби зайнятості у напрямку збільшення кількості робочих місць для працевлаштування безробітних є компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб на нові робочі місця. В такий спосіб за 2018 рік 15 осіб регіону були працевлаштовані на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску. В наші скрутні часи відшкодування підприємству єдиного соціального внеску та заробітної плати найманому працівнику та нарахування на неї за рахунок коштів Фонду протягом року - це серйозна підтримка.
   Серед заходів активної підтримки до яких залучаються безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості являється:
   - організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру, як можливість отримання додаткового доходу. Протягом 2018 року в таких роботах приймали участь 339 мешканців регіону, що на 61 особу більше ніж в 2017 році.
   - направлення на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Цією можливістю скористалися 185 мешканців м.Бровари та Броварського району.
   - розвиток підприємницької ініціативи, завдяки якому безробітні громадяни повертаються до продуктивної праці. За рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 6 осіб започаткували власну справу. Колишні безробітні вирішили спрямувати свої сили на реалізацію самих різноманітних бізнес-ідей, а саме: надання послуг з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; забезпечення електричними витратними матеріалами різних видів виробництва товарів широкого споживання; мобільна кав'ярня; виготовлення прикрас ручної роботи та ювелірних виробів з використанням екологічно чистої сировини: натуральних квітів та рослин; організація будівельного підприємства з послуг по внутрішньому ремонту приміщень; надання туристичних послуг населенню.
   Крокуючи в одну ногу з часом служба зайнятості відкриває нові сервіси. Так завдяки Платформі з профорієнтації та розвитку кар'єри всі бажаючі мають змогу безкоштовно продіагностувати власні схильності, здібності, краще зрозуміти свої професійні інтереси. Тобто зробити власну профорієнтацію.
   Крім того, запрацював новий сучасний сервіс для осіб, що шукають роботу та безробітних – «Електронна черга». За допомогою Інтернету можна самостійно, не втрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості з метою отримання консультації.
   У своїй роботі ми використовуємо як традиційні методики, так і знаходимо нові підходи, працюємо з кожним клієнтом індивідуально, адже кінцева мета нашої роботи – це знайти конкретній людині своє робоче місце, а роботодавцю – кваліфікованого працівника.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66335

 

 

Визнані переможці конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках». 
   Вибір професії є одним із найвідповідальніших моментів у житті кожної людини. Цей вибір починається ще змалку. Найкраще розкрити свою майбутню професію і творчо відобразити її можна лише в малюнку. Тому цілком доречним стала організація та проведення щорічного обласного конкурсу малюнків для учнівської молоді міста Бровари та Броварського району. 
   Вже не перший рік управління освіти і науки Броварської міської ради та відділ освіти і науки Броварської РДА, відділи освіти: Калитянської та Великодимерської об’єднаних територіальних громад Броварського району спільно з Броварським міськрайонний районним центром зайнятості проводять конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках».
   Метою даного заходу є виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, розвиток системи професійної орієнтації молодих громадян, запобігання безробіттю в молодіжному середовищі та підвищення престижу масових професій. Особливим аспектом конкурсу є формування особистості дитини та її мотивації при виборі професії, залучення учнівської молоді до творчої діяльності, організації змістовного дозвілля та створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу школярів.
   Так і в кінці минулого року було проведено 1 етап такого заходу. Представлені на конкурс 95 дитячих малюнків різні за композицією, сюжетом та технікою виконання. І хоча мрії з роками можуть змінитися, проте учасники конкурсу вже зараз замислюються над тим, який фах обиратимуть в майбутньому. За результатами оцінювання дитячих малюнків, переможці та призери конкурсу всіх вікових категорій нагороджені грамотами та подарунками. Найкращі роботи передані до Київського обласного центру зайнятості для участі в ІІ етапі конкурсу. А саме у молодшій віковій категорії це Кароліна Гончаренко (Тарасівське НВО), Віталій Вітер (Броварський НВК), у середній віковій категорії – Єлизавета Кравченко (Палац творчості дітей та юнацтва), Лада Леоненко (Тарасівське НВО), у старшій віковій категорії – Анастасія Завєдєєва (Тарасівське НВО), Савіних Марія та Олександр Птуха Броварська ЗОШ I-III cт. №6.
   У Київському обласному центрі зайнятості відбулося оцінювання малюнків дитячого конкурсу “Твоє майбутнє — в твоїх руках”. Членський склад журі очолили художній керівник зразкової студії образотворчого мистецтва “Вернісаж”, палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області Марія Лобода та директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук.
   Журі оцінили претендентів за трьома віковими категоріями: молодшою, середньою та старшою. Конкурс малюнків вразив своїм різномаїттям, нестандартним підходом та майстерністю. Тож за результатами оцінювання у середній віковій категорії: Єлизавета Кравченко (Палац творчості дітей та юнацтва) зайняла I місце та Лада Леоненко (Тарасівське НВО), – III місце, у старшій віковій категорії – Анастасія Завєдєєва (Тарасівське НВО) зайняла II місце. А призером у номінації «Художня майстерність» визнана Савіних Марія (Броварська ЗОШ I-III cт. №6.).
   Переможці та призер конкурсу всіх вікових категорій нагороджені грамотами та подарунками.

  
Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на лютий 2019 року

 

    
РоботодавецьПосада заявлена роботодавцемЗ/пл

 

Завдання та обов’язки
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"маркувальник4173Маркування товарів на складі для групування їх під замовлення.
ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"водій автотранспортних засобів10000Робота на автобусах всіх марок та місткостей з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д".
кондуктор громадського транспорту4173Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність.
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"фахівець з фізичної реабілітації4173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.
ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧінспектор з контролю якості продукції4173здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування, нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови їх зберігання
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"фахівець8000Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

 

підсобний робітник4173Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі (верхолазні).

ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС"прибиральник виробничих приміщень

7000

Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах- гранула)
СТ"ВІКТАН"продавець продовольчих товарів4300викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості товару, ввічливе обслуговування покупців
ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"офіціант4300обслуговування гостей ресторану, серверування столів,приймати замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі столу
ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"підсобний робітник8000Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території підприємства
прибиральник виробничих приміщень6000Прибирання виробничих цехів підприємства.

 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на лютий 2019 року

 

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

бухгалтер

12000

водій автотранспортних засобів

6950

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

6250

заступник директора

16000

зоотехнік

12780

інженер

12000

лікар ветеринарної медицини

11920

майстер дільниці

10430

підсобний робітник

4173

птахівник

11180

санітар (ветеринарна медицина)

5000

слюсар-сантехнік

6250

тракторист

7250

юрист

15000

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

дозувальник

8000

електрозварник ручного зварювання

13000

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7000

інженер

5853

механік

12000

монтер колії

4173

моторист бетонозмішувальних установок

9000

начальник відділу

6300

пресувальник стінових виробів

9000

слюсар-ремонтник

13000

стропальник

7000

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

15000

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС"

маляр

9000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

бетоняр

8000

водій автотранспортних засобів

8000

електрогазозварник

8000

машиніст екскаватора

8000

машиніст екскаватора одноковшового

8000

монтажник будівельний

8000

тесляр

8000

технік-електрик

8000

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА КИЇВАГРО"

електрогазозварник

8000

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7000

оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів)

8000

птахівник

7000

тракторист

7000

ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва)

11000

головний енергетик

15000

завідувач виробництва

20000

механік виробництва

11000

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок

9000

укладальник-пакувальник

7000

ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

касир торговельного залу

6600

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський (за спеціалізаціями)

10000

 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

 

Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на січень 2019 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

4173

водій автотранспортних засобів

4173

комплектувальник товарів

4173

охоронник

4173

Водій навантажувача

4173

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

тесляр

8000

водій автотранспортних засобів

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

машиніст екскаватора одноковшового

8000

бетоняр

8000

Електрогазозварник

8000

Монтажник будівельний

8000

технік-електрик

8000

машиніст екскаватора

8000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

лікар ветеринарної медицини

11 920

бухгалтер

12000

водій автотранспортних засобів

6 950

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

6250

заступник директора

16000

інженер

12000

лікар ветеринарної медицини

11920

майстер дільниці

10430

підсобний робітник

4173

Санітар (ветеринарна медицина)

5000

тракторист

7250

Юрист

15000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

10000

дорожній робітник.

10000

машиніст автогрейдера

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

10000

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський (за спеціалізаціями)

10000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

водій автотранспортних засобів

8000

ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

касир торговельного залу

6600

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

 

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

15000

слюсар-ремонтник

13000

Електрозварник ручного зварювання

13000

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7000

формувальник залізобетонних виробів та конструкцій

10000

Монтер колії

4173

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС"

Маляр

9000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА"

контролер-приймальник

7200

 
За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2019 року 
 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ПОГ АТП "ІНВАТРАНС"

механік

5000

Механік по впуску-випуску. Мати освіту , яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.

інженер-механік груповий

6000

Мати освіту, яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.

водій автотранспортних засобів

10000

Робота на автобусах всіх марок та місткостей  з перевезення пасажирів на маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д". Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю (3 група). Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін.

Кондуктор громадського транспорту

4173

 

Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність, добросовісність. Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю.

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ "ПРАГНЕННЯ"

фахівець з фізичної реабілітації

4173

 

Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям лікаря.

ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

інспектор з контролю якості продукції

4173

Здійснює контроль за додержанням субєктами господарювання в сфері організації харчавання, нормативних вимог щодо забеспечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоровя  споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та умови іх зберігання,здійснює відбір кулінарної продукції для визначення відповідної якості вимогам  сертифікатів та інших нормативно-технічної документаціїЗа додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129 ОГОЛОШЕННЯ 
Броварський центр зайнятості інформує: 

   ПОГ АТП« ІНВАТРАНС» терміново потребує працівників:
   - Механік по впуску-випуску машин на лінію
   - Інженер-механік (Наявність відповідної освіти обов’язкова, можливе працевлаштування осіб з інвалідністю)  
     Заробітна плата від 6000 грн.
   - Водії автобусів всів марок та місткостей (Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю З групи)
     Заробітна плата 10000 грн. (залежить від кількості відпрацьованих змін).
   - Кондуктори громадського транспорту (Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю)
     Заробітна плата від 3723 грн.

   Місце проведення співбесіди: м. Бровари, вул. Київська, 292 (Центр «ПРАГНЕННЯ»)
   Офіційне працевлаштування.

   За більш детальною інформацією можна звернутися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 або контактними телефонами (04594)69129; 62635.


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на грудень 2018 року 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" Оператор розфасовувально-пакувального автомата 8000 Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).
ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Продавець-консультант

 

8600 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 9300 Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
Оператор комп'ютерного набору 8700 Робота з базою даних, оприбуткування товару, регулювання цін
МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Фармацевт 7900 Ввічливе обслуговування покупців,консультування щодо товару. Підготовка товару до продажу, викладка товару, контроль якості та терміну придатності.
ТОВ "ФК "ЄАПБ" Оброблювач інформаційного матеріалу 3723 Робота з документами, з архівом.
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Фахівець 8000 Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання
ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 
ТОВ
"СІЛЬПО-ФУД"
Підсобний робітник 3723 Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі (верхолазні).
Комплектувальник товарів 3865 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3785 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Вантажник 3785 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"

 


 


ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН
Контролер якості 3723 Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару, контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.
Бухгалтер 3723 Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
ТОВ "Вітал-Пласт" Слюсар-інструментальник 15000 Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.
ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 
Підсобний робітник 9000 Підготовка та фарбування металевих деталей.
Комірник
11000
Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.
ПП "ВВ ТРАНС" Водій автотранспортних засобів 7000 Наявність прав водія категорії "В", "С". Доставка товарів до місця призначення, перевірка документів на товар.
Є можливість заробляти більше в залежності від зроблених рейсів та їх дальності (можливі рейси по Україні).
СТ"ВІКТАН" Продавець продовольчих товарів 3800 Викладка товару, уміння працювати з касовим апаратом, контроль якості, ввічливе обслуговування покупців
ПОГ АТП "ІНВАТРАНС" Механік 5000 Механік по впуску-випуску. Мати освіту , яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.
Інженер-механік груповий 6000 Мати освіту, яка відповідає даній кваліфікації, мати досвід роботи по впуску-випуску транспортних засобів на лінію, приймати участь в рішенні технічних питань підприємства, забезпечувати організацію робіт по ремонту та модернізації обладнання, контроль за виконанням правил охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт та роботі лінії.
ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР" Офіціант 3750 Обслуговування клієнтів напоями
ТОВ "НВП ІНСТИТУТ ПЛАСТМАС" Прибиральник виробничих приміщень 7000 Прибирання приміщення виробничого цеху (виробництво пластмас у первинних формах: гранула)

   Вакансії з наданням житла на грудень 2018

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Про проведення конкурсу малюнку 
«Твоє майбутнє - в твоїх руках» 

   15 листопада 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з управліннями освіти м. Бровари та Броварського району, Калитянської ОТГ та Великодимерської ОТГ було проведено конкурс малюнку на тему «Твої майбутнє – в твоїх руках». Такий захід проводиться щорічно серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

   Метою конкурсу є виявлення, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, формування особистості дитини та мотивації до праці, підвищення престижу робітничих професій, виховання в учнів патріотизму, бажання працювати на благо України.

   Цільова аудиторія конкурсу – це учні загальноосвітніх шкіл, діти – інваліди, діти – сироти, та діти позбавлені батьківського піклування, у вікових категоріях 7-10 років, 11-14 років, 15-17 років.

   В конкурсі взяли участь учні м.Бровари , Броварського району,Калитянської ОТГ та Великодимерської ОТГ більш 60 дитячих малюнків було надано для оцінки журі.

   До членів журі увійшли наші соціальні партнери: представники Управління освіти Броварської райдержадміністрація, відділ молоді та спорту Броварської міської ради, Елеонора Лінке – відома художниця України а також адміністрація центру зайнятості.

   Було визначено переможців,
   1. в молодшій віковій категорії:  
       - I місце - Вітер Віталій, 10 років (Броварський НВК),
       - II місце - Бородай Поліна, 7років (Броварська ЗОШ №1),
       - III місце - Тітова Катерина, 10 років (Броварська ЗОШ № 6)

   2. в середній віковій категорії:
       - І місце - Кравченко Єлізавета, 12 років (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - IІ місце - Бородай Марія, 12 років (Броварська ЗОШ №1),
       - III місце - Пилюшенко Софія, 11 років (Броварський НВК),

   3. в старшій віковій категорії:
       - I місце - Савіних Марія, 15 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт. № 6), Птуха Олександр, 14 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт. № 6),
       - IIмісце- Білосохова Інна, 16років, (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - IIIмісце - Єрмоленко Вікторія, 15років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт.№ 6), Пащинська Софія, 15 років, (Броварська ЗОШ I-IIIcт.№ 6),

   ІІ. Призерами визнати:
       - за кращий творчий підхід - Андрійчук Мар’яна, 13 років (Броварська ЗОШ №10),
       - за художній реалізм - Кравченко Єлізавета, 12 років (Палац творчості дітей та юнацтва),
       - за художню майстерність - Бородай Марія, 12 років (Броварська ЗОШ №1) .

    ІІ. (Калитянська та Великодимерська об’єднанні територіальні громади)
        1. в молодшій віковій категорії:
          - I місце - Гончаренко Кароліна, 8 років (Тарасівське НВО),
          - II місце - Фалько Михайло, 9 років (Заворицький НВК),
          - III місце - Леоненко Ілля, 7 років (Тарасівське НВО)
        2. в середній віковій категорії:
          - І місце - Леоненко Лада, 11 років (Тарасівське НВО),
          - II місце - Хижняк Євгенія, 13 років, (Тарасівське НВО),
          - III місце - Озерчук Владислав, 12 років (Тарасівське НВО),
       3. в старшій віковій категорії:
          - I місце -Завєдєєва Анастасія, 17 років, (Тарасівське НВО).

   ІІ. Призерами визнати:
       - за кращий творчий підхід - Гончаренко Кароліна, 8 років, . (Тарасівське НВО),
       - за художній реалізм - Леоненко Лада, 11 років (Тарасівське НВО),
       - за художню майстерність - Хижняк Євгенія, 13 років, (Тарасівське НВО),

    Роботи переможців (I місце в кожній віковій категорії ) будуть передані до Київського обласного центру зайнятості .

 

 Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на листопад 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

Вантажник

3785

Комплектувальник товарів

3865

Водій автотранспортних засобів

 

3865

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

Охоронник

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

птахівник

 

12000

оператор технологічних установок

 

12000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

 

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

 

водій автотранспортних засобів

15000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

 

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

 

10000

дорожній робітник.

 

10000

машиніст автогрейдера

 

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

 

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

 

10000

ТОВ "КВЗ"

 

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

підсобний робітник

 

12000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

тракторист

 

8000

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

водій автотранспортних засобів

 

8000

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на листопад 2018 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОBИЧ

Продавець-консультант

8600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

Контролер-касир

9300

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

Оператор комп'ютерного набору

8700

Робота з базою даних, оприбуткування товару,

 регулювання цін

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

Укладальник -пакувальник

6800

Упаковка хлібобулочних та кондитерських виробів та кліпсування

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

Оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

Фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Підсобний робітник

3723

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

 

Комплектувальник товарів

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 Контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

Бухгалтер

3723

Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

ТОВ "Вітал-Пласт"

Слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.


ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

 

Підсобний робітник

9000

Підготовка  та фарбування металевих деталей.

 

Комірник

11000

Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.

ПП "ВВ ТРАНС"

Водій автотранспортних засобів

7000

Наявність прав водія категорії "В", "С". Доставка товарів до місця призначення, перевірка документів на товар.

Є можливість заробляти більше в залежності від зроблених рейсів та їх дальності (можливі рейси по Україні).

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Фармацевт

7900

Ввічливе обслуговування покупців,консультування щодо товару. Підготовка товару до продажу, викладка товару, контроль якості та терміну придатності.


   Актуальні вакансії (завантажити)
   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Про проведення профорієнтаційного заходу 
«Погляд у майбутнє»
   30 жовтня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-6-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 15 учнів та соціальний педагод. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри. 
  

«Кроки у професійне майбутнє»
   12 жовтня 2018 року був проведений профорієнтаційний захід «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 11-го класу Броварського навчально-виховного комплексу. Була надана інформація про послуги Броварського місьрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення було проведено тестування: була використана методика «Професійна кар’єра», була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !
   10 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 9-Г, класу Великодимерського НВО. На заході були присутні 19 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?», які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру діти висловлювали свою думку. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація де можно пройти тестування на професійну спрямованість, та перегляд відео роликів про професії. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !

   05 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій», «Гендер і професія» серед учнів 8-А, 8-Б класів Калитянської ЗОШ I-III ст.. На заході були присутні 47 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про світ професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру.Учні прослухали міні лекцію «Гендер і професія», дискутували на тему «Стать і Гендер», почули міфи і факти про гендер. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація про тестування професійної спрямованості. 

   Інформацію щодо проходження тестування можна отримати по телефону (04594) 6-64-21.Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на жовтень 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

3785

комплектувальник товарів

3865

водій автотранспортних засобів

 

3865

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

охоронник

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

15000

водій автотранспортних засобів

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

птахівник

 

12000

оператор технологічних установок

 

12000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬнИЙ ЗАГІН 

 № 112"

 

машиніст крана (кранівник)

 

8000

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст автовишки та автогідропідіймача

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

 

водій автотранспортних засобів

15000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

 

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

 

10000

дорожній робітник.

 

10000

майстер дільниці

 

10000

машиніст автогрейдера

 

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

 

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

 

10000

ТОВ "КВЗ"

 

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

підсобний робітник

 

12000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

тракторист

 

8000

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

водій автотранспортних засобів

 

8000

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на жовтень 2018 року 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

підсобний робітник

3723

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

комплектувальник товарів

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

бухгалтер

3723

Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

ТОВ "Вітал-Пласт"

Слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

9000

Підготовка  та фарбування металевих деталей.

комірник

11000

Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.

 АТ "БРОТЕП-ЕКО"

підсобний робітник

3723

Допомога комірнику.

Знання та навички роботи з комп'ютерною технікою на рівні користувача, знання номенклатури технічного призначення.
   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129Ярмарок професій


   20 вересня 2018 з 13.00 години до 15.00 години Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району.
   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання , перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.
   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою:
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого 92, (колишня вул. Кірова). т.(04594) 6-64-21 E-mail: mbcz@ukr.net

   Запрошено більше 30-ти навчальних закладів!!!


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2018 року 

за/п

Роботодавець (повна назва), який надав вакансії до БЦЗ

Посада заявлена роботодавцем

З/пл.

Завдання та обов’язки

1

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру,вагою до 10 кг. циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

2

 

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

 

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

3

 ТОВ"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

4

ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

5

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплектувальник товарів

 

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник

 

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

6

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

7

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"

 

бухгалтер

3723

Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129
Інформація 
про наявність вакансій, робочих місць
з наданням житла по Броварському міськрайонному
центру зайнятості на вересень 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

вантажник

3785

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

водій автотранспортних засобів

3865

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

комплектувальник товарів

3865

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район, с.Требухів, вул. Броварська, 58

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район, с.Требухів, вул. Броварська, 58

охоронник

3785

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

Київська область, Броварський район, Красилівка, ВУЛ. КОЖЕДУБА, 2

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

Київська область, Броварський район, Красилівка, ВУЛ. КОЖЕДУБА, 2

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

тесляр

 

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

водій автотранспортних засобів

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

машиніст екскаватора одноковшового

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

технік-електрик

 

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

машиніст екскаватора

 

8000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

головний енергетик

 

10000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

птахівник

 

12000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

оператор технологічних установок

12000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

маляр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

машиніст-кранівник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

штукатур

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

стропальник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

муляр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

лицювальник-плиточник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

бетоняр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

підсобний робітник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

бухгалтер

8000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

електрогазозварник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ" Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, пров. Залізничний,15

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

Київська область, Броварський район, Калита, вул Піщана,14

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

ПП "УМБР-БРОВАРИ"

Київська область, Бровари, вул. Залізнична, 8

машиніст екскаватора

10000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

Київська область, Броварський район, Калинівка, вул Теплична, буд. 2.

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

геодезист

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

дорожній робітник.

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

майстер дільниці

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст автогрейдера

 

10000

 

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

10000

 

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст укладача асфальтобетону

10000

ТОВ "КВЗ"

Київська область, Бровари, вул. Металургів, 17

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» Київська область, Броварський р-н, с.м.т. Велика Димерка , вул. Промислова, 40А

підсобний робітник

 

12000

 

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

м. Бровари, вул. Я.Мудрого,26а

поліцейський (за спеціалізаціями)

9000


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

Семінар «Легальна зайнятість» 

   14 серпня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості було проведено семінар «Легальна зайнятість» за участю представників Пенсійного фонду України, начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Н. П. Лебединець та головного спеціаліста з організаційно-інформаційної роботи Т. С. Шеверун.

   Захід організовано з метою підвищення обізнаності безробітних щодо переваг легальної зайнятості та застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні. Учасники обговорили питання щодо легалізації трудових відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці.

   Під час свого виступу Н. П. Лебединець роз’яснила безробітним громадянам переваги легальної зайнятості, повідомила про вимоги щодо тривалості страхового стажу для отримання права на пенсію.

   Розповіла про можливість отримання інформації про нараховану заробітну плату, відрахування єдиного соціального внеску та розмір страхового стажу за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Під час спілкування надійшло чимало різноманітних питань від присутніх, на які вони отримали вичерпні та кваліфіковані відповіді.

 
Резюме, або працюємо на результат 

   Питання в тому, на який…
   І потрібно, щоб на позитивний.
   А позитивним результатом буде запрошення на співбесіду. І тільки.
   Чекати, що роботодавець, побачивши резюме, захопиться й одразу прийме Вас на роботу, надто оптимістично.

   Головне правило оформлення резюме: малий обсяг тексту та велика інформативність.

   Людина вирішує чи варто читати текст за 10-20 секунд. Тому текст повинен читатися зручно.

   Тобто:
   Формат – сторінка А4 (у крайньому випадку півтори сторінки. Якщо Вам насправді є про що додати). Шрифт – Times або Arial. Розмір – 12 або 14.
   Виділення необхідних заголовків – жирним шрифтом.
   Інші види оформлення доречні лише в резюме представників творчих спеціальностей.
   Є електронні бази, де описані способи складання резюме для молодого спеціаліста.

   Існує декілька видів резюме.
   Хронологічне резюме передбачає перелік у хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи, компанії. У яких Ви працювали, позицій. які обіймали, обов’язків, які виконували.
   Функціональне резюме робить акцент на Ваших уміннях і функціях (розподілених за тематичними групами), які Ви можете виконувати та виконувати на попередніх роботах. Тому для молодого спеціаліста з невеликим досвідом або без нього – не найдоцільніший вибір.
   Окремий вид резюме – комбіноване, в якому прописано навички та вміння і зазначено досвід роботи.

   Резюме починається із заголовка.

   Як заголовок слід використовувати власні прізвище, ім’я, по батькові, а не «резюме» чи «автобіографія».

   Потім потрібно зазначити дату народження та вік. Точну адресу. Контактний телефон (краще мобільний – так менеджеру з персоналу буде легше до Вас додзвонитися). E-mail (назва поштової скриньки складається на основі перших букв імені та прізвища: можна просто прізвище латинськими літерами, можна з додаванням дати народження – менеджер з персоналу одразу розуміє, що Ви серйозна людина, на відміну від різноманітних Nastya_elfe@mail.ru).

   Далі слід визначити мету складання: це має бути конкретна посада. Причому саме та, на яку Ви і надсилаєте резюме. За цим пунктом будуть оцінювати, наскільки молодий спеціаліст уявляє собі, чого він прагне і наскільки він упевнений у своєму виборі.

   Усе, що Ви зазначите після цього пункту, є обґрунтуванням того, що Ви – дійсно цікавий кандидат на зазначену посаду.

   Освіта. Молодому спеціалісту без досвіду роботи краще за все починати з цього пункту вказуючи: дату вступу та закінчення ВНЗ. Його повну назву, спеціальність, факультет. Якщо диплом з відзнакою, це теж приховувати не слід. Додайте також теми дипломних і курсових робіт, назви наукових проектів і конференцій (якщо брали участь у них і якщо вони відповідають сфері діяльності організації чи роботі, яку Ви збираєтеся виконувати).

   Також згадайте про курси підвищення кваліфікації, із датами їх проходження, назву організації, де Ви їх проходили, та спеціалізацію. Можете описати, що дало вивчення цього курсу: «розуміння аспектів…; досвід командної роботи; самостійно вивчив…» Так Ви дасте зрозуміти потенційному роботодавцю, як ви формулюєте думки, наскільки вмієте робити висновки та узагальнювати інформацію, як уявляєте собі спеціальність, що передбачається. Звісно, має сенс, якщо підвищення кваліфікації відповідає зазначеній посаді.

   Професійний досвід. Як і освіта, вказується, починаючи з останнього місця роботи (у зворотній хронологічній послідовності). Якщо Ви проходили стажування чи практику за спеціальністю, зазначайте їх. Якщо займалися громадською або організаційною роботою, не забудьте і про це. Якщо взагалі немає досвіду – робіть акцент на освіті, навичках, досягненнях та додаткових відомостях.

   Професійні навички. Включають: навички роботи з ПК, уміння працювати у спеціальних програмах, володіння іноземними мовами із зазначенням рівня (якщо є сертифікати, зазначте також їх).

   Досягнення. Сюди відносять різноманітні виграни гранти, конкурси, нагороди, успішну роботу на виборних посадах.

   Додаткова інформація. Сімейний стан, готовність до роботи з ненормованим робочим днем, можливість відряджень і зміни місця проживання (для спеціальностей, де це потрібно).

   Особисті якості. Як правило, ці якості ретельно переписують у свої резюме усі здобувачі, тому менеджери з підбору персоналу зараз майже не звертають на них уваги. Якщо є бажання, Ви можете позначити: аналітичний склад розуму, посидючість, акуратність, увага до деталей, вміння працювати з великими обсягами інформації. При цьому будьте готові підтвердити наявність усіх цих якостей на співбесіді. Тобто бухгалтер, якій здатен спізнитися на співбесіду або приховати інформацію, не викличе серйозного ставлення до себе.

   Очікувана зарплата. Для молодого спеціаліста не зазначається окремим пунктом.

   Коли резюме готове, слід перевірити його таким чином:
   Наскільки відомості відповідають: вимогам компанії; бажаній посаді.
   Наскільки резюме легко читається, чи виділено назви розділів.
   Чи немає орфографічних/пунктуаційних помилок.
   Припустіть: якщо б Ви були роботодавцем, наскільки б Вам сподобалось таке резюме і чи треба ще щось додати.

   Поради щодо надсилання резюме.

   Коли Ви надсилаєте резюме, у полі «тема листа» введіть назву посади. Для складання резюме краще використовувати мову, якою надруковано текст вакансії.

   Використання двох мов в одному резюме не бажане. До листа можна додати супровідний лист, де буде прописано:
   - Прізвище адресата (роботодавця); назву організації; поштовий індекс та адресу організації;
   - Посаду, на яку претендуєте, та джерело інформації про вакансії;
   - Чому Вас цікавить дана робота, організація та посада;
   - Обґрунтування своєї кандидатури. Посилаючись на інформацію про трудовий стаж і набутий досвід, що міститься в резюме, поясніть, як Ваш досвід і кваліфікація відповідають цій роботі;
   - Стимулювання відповіді, зустрічі/співбесіди. 
   - Попросіть про співбесіду та зазначте прийнятний для Вас час або повідомте, коли зателефонуєте, щоб дізнатися відповідь.

   Бажаємо Вам успіху у пошуках роботи за Вашим покликанням!

   Броварський міськрайонний центр зайнятості надає послуги по написанню резюме, звертайтеся за телефоном (04594) 6-64-21

 

Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на серпень 2018 року

 

Роботодавець (повна назва), який надав вакансії до БЦЗПосада заявлена роботодавцемЗ/пл.Завдання та обов’язки
ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧПродавець-консультант6000Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир7000Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
ТОВ"ФК "ЄАПБ"оброблювач інформаційного матеріалу3723Робота з документами,
з архівом.
ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"укладальник хлібобулочних виробів6000Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів
бухгалтер7300Первинна документація, звітність, клієнт-банк, звірка з контрагентами
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"Комплектувальник товарів

 

3865Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів3785Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Вантажник3785Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"Фахівець8000Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення. Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.
Лаборант-мікробіолог6000Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.
ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"бухгалтер3723Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
контролер якості3723Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару, контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРАКС"підсобний робітник4000Підсобні роботи по прибиранню території підприємства.
Доставка до місця проведення робіт транспортом підприємства: з м. Бровари та з сіл Красилівка,Тарасівка, Гоголів, Бобрик, Шевченкове.

 

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,

   тел. (04594)66335, (04594)69129Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на серпень 2018 року

 


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Вантажник

 

3785
Водій автотранспортних засобів

3865
Комплектувальник товарів

3865
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785
Охоронник

 

3785
ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"Водій автотранспортних засобів15000
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000
Підсобний робітник

6000
ПП "УМБР-БРОВАРИ"
Київська область, Бровари, вул. Залізнична, 8

Машиніст екскаватора

10000
ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"Тесляр

 

8000
Водій автотранспортних засобів

8000
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000
Машиніст екскаватора одноковшового

8000
Технік-електрик

8000
Бетоняр

 

8000
Машиніст автовишки та автогідропідіймача

8000
Машиніст екскаватора
8000


 


БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Головний енергетик

10000
ПРАТ ВПБФ
"АТЛАНТ"
Маляр

 

15000
Машиніст-кранівник
15000
Штукатур

 

15000
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)15000
Стропальник

 

15000
Муляр

 

15000
Лицювальник-плиточник

15000
Бетоняр

 

15000
Підсобний робітник

15000
Бухгалтер

 

8000
Електрогазозварник

 

15000
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

15000
Водій автотранспортних засобів

15000
Монтажник будівельних машин та механізмів

15000
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"Грибовод

 

7000
ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

 

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора

   Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Актуальні вакансії на серпень (завантажити)


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ

 "ІНТЕР-НОРМ"

Фахівець

4000

Фахівець по роботі з клієнтами. Прийом замовлень на виготовлення вікон від замовників. Прорахунок замовлень в спеціальній програмі. внесення інформації про замовлення в 1С та CRM. Відслідковування належного та своєчасного виконання замовлень.

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

Бухгалтер                                                                                                                                                       

7300

Первинна документація, звітність, клієнт-банк, звірка з контрагентами

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформацій-

ного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ

" ФЕРАКС "

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Підсобний

робітник

4000

Підсобні роботи по прибиранню території підприємства.

Доставка до місця проведення робіт транспортом підприємства:  з м. Бровари та з сіл Красилівка,Тарасівка, Гоголів, Бобрик, Шевченкове.

Комплекту-вальник товарів

 

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Слюсар з ремонту колісних транспор-

тних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

бухгалтер

3723

Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на липень 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

3785

комплектувальник товарів

3865

водій автотранспортних засобів

 

3865

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ