Броварський міськрайонний центр зайнятості

4 вересня 2014 р.

   
Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61

З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35

Для роботодавців: 6-91-29,  6-26-35

 

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.

 

Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:

 • допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
 • допомога по частковому безробіттю;
 • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:

 • застраховані особи;
 • незастраховані особи;
 • військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
 • особи, які вперше шукають роботу;
 • інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

За умови сплати страхових внесків:

 • громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
 • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
 • особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, розмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
  понад 10 років - 70 відсотків.

   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.

   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.

   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.


 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на грудень 2017 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

Слюсар з ремонту колісних транспорт-них засобів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИ-МИРІВНА

 

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Адміністра-

тор черговий

 

 

3600

 

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 


Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

3800

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

4000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІ-

ДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

 

Фахівець

7500

Введення рахунків у систему  SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

 

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень мікробіологічної лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

МЕЛЬНИК ОЛЬГА СТАНІСЛА-ВІВНА

 

 

Продавець-консультант

5600

Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару

 

Контролер-касир

5600

Розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги. Звірка сум реалізації з показаннями касових лічильників.

 

 

ТОВ"ФРО-НІУС УКРАЇНА"

Прибираль-ник територій

4000

Прибирання територій підприємства

Вакансії (завантажити)

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,  тел. (04594)66335, (04594)69129

 Розпочалась активна профорієнтаційна робота в школах міста та району 
 Броварським міськрайонним центром зайнятості 

   У наші дні, коли країна перебуває у ситуації кризового становища, коли економічні негаразди впливають на культурну, освітню та інші сфери життя, багато хто, а особливо молодь, звертає свої погляди на престижні та високооплачувані професії. Реалії сьогодення показують, що для того, щоб забезпечити собі безбідне щасливе майбутнє, потрібно отримувати освіту за професіями/спеціальностями затребуваними на ринку праці.

   Така ситуація є типовою для всіх регіонів України. Броварський район в цьому питанні не є виключенням. Економіка області вже давно недоотримує в належній кількості кваліфікованих робочих рук. Саме задля корекції вподобань молоді та з метою орієнтації випускників шкіл на здобуття робітничих професій, Броварським міськрайонним центром зайнятості проводиться активна профорієнтаційна робота в школах міста та району кожен рік. Фахівці служби зайнятості вже побували у Броварських школах № 6, № 7, № 10, № 2, № 1, а також планується відвідування інших шкіл міста та району.

   Спеціалісти з профорієнтації проводять різноманітні профінформаційні та профорієнтаційні заходи: уроки реального життя, дні відкритих дверей центру зайнятості, інтерактивні заходи для молоді (змагально-мотиваційні, інтелектуально-ігрові), ярмарки професій, тестування, анкетування на предмет професійного самовизначення тощо. З початку 2017 року проведено понад 23 таких захода, якими охоплено близько 2301 учень. Як свідчать результати анкетувань батьки відіграють вирішальне значення при виборі професійного майбутнього випускником.    

   Робота з учнівською молоддю проводиться професійно, проходять у формі вільної невимушеної бесіди, створюється атмосфера довіри та щирості. Аудиторія отримує багато цікавої інформації, яка спонукає її замислитися над можливими помилками вибору та дає можливість переглянути свої погляди відносно майбутнього. Під час заходів фахівці Броварського міського центру зайнятості розповідають про свідомий вибір майбутньої професії та обговорюють критерії професійного вибору, адже ці питання є дуже актуальними для випускників. Фахівець служби зайнятості розповідає про професії, які є актуальними та затребуваними сьогодні на ринку праці.

   З метою допомогти підліткам зорієнтуватися в безмежному світі професій та знайти відповідь на питання «Ким бути в майбутньому?», Службою зайнятості створено збірник анімаційних відеороликів. Кожна серія збірника – це розповідь про професію. Загалом до збірника увійшли відеоролики за 20 професіями, а саме: рестаратор, лікар, програміст, вчитель, швачка, газозварювальник, соціолог, спеціальність майбутнього «робототехніка» та інші.

   Учні отримують корисну інформацію про світ професій та масу позитивних вражень, мають змогу поставити питання професіоналам та отримати кваліфіковані відповіді.
 

 
 

 


   23 листопада 2017 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулась презентація роботодавця з представниками Головного управління Національної поліції у м. Києві. Про вимоги до кандидатів на вакантні посади, умови конкурсного відбору, проходження служби та матеріальне забезпечення розповіли начальник сектору кадрового забезпечення старший лейтенант поліції Марина Володимирівна Подолян, начальник відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення №2 майор поліції Загреба Анатолій Михайлович та старший лейтенант поліції Ніколіца Юлія Ростиславівна.

   «На службу в поліції ми запрошуємо молодь віком від 20 до 30 років, громадян України, готових до служби в поліції м. Києва та в яких присутнє прагнення допомагати людям. Обов’язковою умовою є володіння навичками комунікабельності, ввічливості, стриманості, відповідальності, вмінням швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях. Гарантована заробітна плата становить від 9000 грн., є соціальний пакет, надається можливість отримання вищої освіти в навчальних закладах системи МВС за державним замовленням з міжнародними стандартами, кар’єрний ріст. Конкурсний відбір на посаду дільничних офіцерів поліції та поліцейських вже оголошено і він буде тривати до 30 листопада 2017 року».- зазначили представники.

   По закінченню заходу учасники отримали програмки роботодавця з переліком вакантних посад, контактними телефонами та роз’ясненнями щодо вступу до лав Національної поліції.
     6 листопада 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом на ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД".

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Наразі приймають участь в профорієнтаційному змагально-мотивіційному заході серед учнівських команд »Обери майбутнє», забезпечуючи призами переможців та всіх учасників. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході зустрічі з фахівцем відділу зв`язків з громадськістю Наталією Нікітіною та фахівцем з підбору персоналу Лілією Бережною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. На сьогоднішній день є потреба в операторах лінії у виробництві харчової продукції, торгівельних представниках. Особливу увагу було приділено вакансіям для людей з особливими потребами. Максим Кононович розповів про стан ринку праці Броварського району та презентував послуги, що надаються Службою зайнятості. Були детально обговорені шляхи подальшої співпраці в контексті вирішення кадрових питань підприємства. 

 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на листопад 2017 року 

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів

 

3320
Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність. 
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів 3250 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.
Вантажник 3250
Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність. 
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий
3600
Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

Контролер-касир

4000Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Фахівець7500Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.
Лаборант-мікробіолог6000Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень мікробіологічної лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.


ТОВ "АСПЕКТ" Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, 
тел. (04594)66335, (04594)69129

Завантажити вакансії Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників 

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:
   1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
   2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
   3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
   4) штукатур (штукатурні роботи).

   Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
   2) є громадянином України;
   3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
   4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
   5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
   6) не має судимості;
   7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   - документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   - облікова картка платника податків та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)   24 жовтня 2017 року сектором фізкультури молоді та спорту та Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений семінар «Молодь на ринку праці».

   У семінарі взяли участь 20 молодих осіб жителів Броварського району, які тимчасово не зайняті трудовою діяльністю та перебувають на обліку як безробітні.

   Під час семінару безробітні були ознайомлені зі станом молоді на ринку праці, перевагами і недоліками молодих фахівців при працевлаштуванні, джерелами пошуку роботи, акцентуючи увагу на веб-ресурсах державної служби зайнятості, активними заходами державної служби зайнятості, щодо сприяння зайнятості молоді, перевагами легального працевлаштування в сучасних умовах.
  
Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на жовтень 2017 року

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів 

3320 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів 3250 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.
Вантажник 3250 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.


МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Продавець-консультант 3600 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3 600 Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

Контролер-касир

 

4000 Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 


ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 Фахівець

7500 Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 8000 Молодший фахівець із звітності.
Підготовка щоденної, щотиждневої та щомісячної аналітичної звітності щодо обсягу продажів в цілому та детально в розрізі філіїй, команд, замовників, підтримка торгової команди при корегуванні розподілу планів продажу філій.
Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень мікробіологічної лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 


ТОВ "АСПЕКТ"
Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клу

Завантажити вакансії

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129

Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплектувальник товарів

 

3320

Комплектування товару (продукти харчування, побутова хімія). Робота різного ступеня тяжкості в залежності від зони на складі. Надається спец. одяг, службовий транспорт від залізничного вокзалу м. Бровари (8.20) до місця роботи у с.Перемога та с.Димитрово. На підприємстві існує бонусна система оплати.

Слюсар з ремонту автомобілів

 

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються.

На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше в залежності від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи. Місце проведення робіт: с. Требухів

 

Вантажник

 

3250

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Надається спец. одяг, службовий транспорт від залізничного вокзалу м. Бровари (8.20) до місця роботи у с.Перемога та с.Димитрово. На підприємстві існує бонусна система оплати.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Знання асортименту товарів,  характеристик, сировини, термінів зберігання даної групи. Консультування покупців про властивості, смакові особливості товару .

Нарізати, зважувати і упаковувати товари. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Можливе навчання.

Адміністратор черговий

3600

Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей, приймає заходи для запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

Контролер-касир

4000

Можна без досвіду роботи.  Працювати тиждень через тиждень. Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

7500

Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

ТОВ "АСПЕКТ"

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб тощо.

Завантажити вакансії

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,

тел. (04594)66335, (04594)69129
Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:

1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка

деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;

2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати

плани будівництва;

3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною

плиткою);

4) штукатур (штукатурні роботи).

Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;

2) є громадянином України;

3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);

4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;

5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;

6) не має судимості;

7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

- документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- облікова картка платника податків

та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)


                                                                                                  Cемінар «Молодь на ринку праці». 

   24 жовтня 2017 року сектором фізкультури молоді та спорту та Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений семінар «Молодь на ринку праці».

   У семінарі взяли участь 20 молодих осіб жителів Броварського району, які тимчасово не зайняті трудовою діяльністю та перебувають на обліку як безробітні.

   Під час семінару безробітні були ознайомлені зі станом молоді на ринку праці, перевагами і недоліками молодих фахівців при працевлаштуванні, джерелами пошуку роботи, акцентуючи увагу на веб-ресурсах державної служби зайнятості, активними заходами державної служби зайнятості, щодо сприяння зайнятості молоді, перевагами легального працевлаштування в сучасних умовах.

 


УВАГА!!! ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК!!!
   Для проведення сімейного фестивалю «Baby Boom Fest» на святкуванні Дня міста Бровари 16 вересня 2017 року терміново потрібні працівники.

   Заробітна плата 230 грн. за день + бонуси.

   Місце проведення робіт: м. Бровари, парк «Перемога» Запис на роботу відбудеться 14 вересня о 10:00 В ПРИМІЩЕННІ БРОВАРСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (26 кімната, 2-й поверх) за адресою : м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92, контактний телефон (04594)66335; 69129.


До уваги! 

   Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь в проведенні 21 вересня 2017 року з 10:00 до 12:00 Ярмарку вакансій для громадян міста та району, на якому буде подано систематизовану інформацію щодо:
   · наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підприємствах, установах та організаціях м. Бровари та Броварського району;
   · діючого законодавства про працю та зайнятість.

   А також 21 вересня 2017року з 13:00 до 15:00 Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. Запрошено більше 30-ти навчальних закладів!

   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 (колишня вул. Кірова).

Наші контактні телефони :(04594) 6-64-21, 6-91-29
   


   8 вересня 2017 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з директором ПВП «КАМАН» Потієнком Олегом Валерійовичем в форматі індивідуальної співбесіди з роботодавцем було презентовано актуальні вакансії даного підприємства. 

   Взуттєва фабрика «КАМАН» - виробник взуття власних торгових марок CAMAN і CAMALINI. В зв’язку з розширенням об’ємів виробництва взуття проводить набір за такими спеціальностями як: складальники верху взуття(швеї), складальники взуття(спеціалісти на ділянку збірки взуття), охоронники. В заході прийняло участь близько тридцяти потенційних претендентів на роботу. Директор підприємства Потієнко О.В. приділив увагу кожному шукачу роботи, презентував виробництво, розповів про продукцію, яку воно виробляє , умови праці та можливості кар’єрного зростання працівників. Проведений захід сприяв прямому спілкуванню безробітних з потенційним роботодавцем, дав змогу приділити увагу кожному шукачу роботи зокрема.
 
   З метою якісного підбору персоналу 06 вересня 2017 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію роботодавця ПАТ «Промінвестбанк».

   Керуючий відділенням №11 ПАТ «Промінвестбанк» Миколаєць Катерина Семенівна презентувала шукачам роботи вільні вакансії, проінформувала про специфіку роботи, умови праці, рівень заробітної плати та можливості кар’єрного зростання працівників. В заході взяли участь понад 30 безробітних, які активно задавали питання стосовно працевлаштування. Для індивідуальної співбесіди залишилось 6 осіб, які домовились про зустріч з роботодавцем безпосередньо на відділенні №11 у м. Бровари, що потребує нових кадрів. Проведений захід посприяв підвищенню рівня співпраці з роботодавцем щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця, адже кожен роботодавець має можливість скористатися послугами державної служби зайнятості.
    В рамках адміністративно-територіальної реформи та з метою наближення соціальних послуг до клієнтів, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту та подолання безробіття, надання якісних соціальних послуг роботодавцям 09 серпня 2017 року підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Калитянською громадою.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений в Калитянській селищній раді.

   В ході зустрічі з головою громадою Христинченко В.О. та директором Броварського МРЦЗ Вітером М.К. обговорювалися питання щодо потреб громади, шляхи подолання безробіття на селі, питання розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, легалізації зайнятості та інші. Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. надав інформацію про послуги служби зайнятості роботодавцям і населенню та зазначив, що служба зайнятості – це сервісна установа, яка виконує вкрай важливу соціальну функцію посередництва між шукачами роботи та роботодавцями, наголосив на підвищенні ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, акцентував увагу на посиленні співпраці з роботодавцями, соціальними партнерами та наповнення бази вакансій.

   Голова громади Христинченко О.В. звернув увагу на необхідності сприянню легалізації робочих місць на території громади та тісну співпрацю з Броварським міськрайонним центром зайнятості.
 
   8 серпня 2017
року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості була проведена Презентація роботодавця ТОВ "Сільпо-Фуд".

   Підприємство представили менеджери з персоналу управління транспортної логістики компанії, які за допомогою відео презентації розповіли про специфіку роботи у логістичній компанії.

   В співбесіді з роботодавцем приймали участь як безробітні Броварського центру зайнятості так і ті шукачі роботи, хто звернувся до центру зайнятості за консультацією. Присутніх ознайомили з характером та умовами праці, особливостями роботи, розміром заробітної плати.

   Роботодавцем були запропоновані вакансії: вантажників, комплектувальників товару, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв навантажувача, менеджера з персоналу. Особливу увагу звернули на вакансії для осіб з обмеженими можливостями. Під час заходу шукачі роботи мали змогу безпосередньо поспілкуватись з роботодавцем та отримати відповіді на свої запитання.
   
   Наприкінці заходу проводились індивідуальні співбесіди з претендентами, які виявили бажання працевлаштуватись.

   В результаті проведеного заходу більше 10 осіб заповнили міні-резюме та залишили свої контактні дані у роботодавця для запрошення на співбесіду безпосередньо на підприємстві, та всі учасники заходу отримали візитівки з контактами роботодавця.
 
 

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на серпень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів 

3320 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

  

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3600 Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

 

Контролер-касир
4000 Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

Фахівець
7500 Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

  

ТОВ "ТІ.ДЖІ.
ПРОДАКШН"
Швачка 3200 Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку роботи


ТОВ "АСПЕКТ" Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

Завантажити вакансії 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

 

Адміністратор черговий

 

 

3600

 

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

 

 

Контролер-касир

 

4000

 

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

 

фахівець

7500

Введення рахунків у систему  SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.


ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.


ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

 

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

 

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 


Контролер-касир

 

4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.

 

ТОВ "ТІ.ДЖІ.СТУДІО"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.

ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.

ТОВ "БРАЗ КОНСТРАКШН"

Кур’єр

3350

Відправка кореспонденції по  м. Бровари. Вміння відправляти отримувати пошту, заповнювати бланки, квитанції.

ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи


МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий 

 3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі. 

 

Контролер-касир

4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками 

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

 

Двірник

3200

Прибирає закріплені за ним ділянки території: підмітає сміття, згрібає листя, викидає сміття  у контейнери. Очищає територію від снігу та льоду, посипає піском пішохідні зони.

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.


ТОВ "ТІ.ДЖІ.СТУДІО"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку робот


ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку роботи.За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, 
тел. (04594)66335, (04594)69129

 Завантажити вакансії

 

    

   Для забезпечення підприємств кваліфікованими спеціалістами, з однієї сторони, а з іншої – на реальну та активну допомогу жителям міста та району з пошуку роботи Броварський міськрайонний центр зайнятості проводить Ярмарок вакансій. Більш як 65 підприємств Броварського регіону приймають участь в подібних заходах – це роботодавці, які створюють робочі місця, з офіційним оформленням, гідною оплатою праці та інше.

   Крім того, з метою допомоги у виборі майбутньої професії Броварським міськрайонним центром зайнятості стало традицію щорічне проведення для учнів та батьків Ярмарку професій, участь в якому приймають понад 30 представників учбових закладів м. Бровари та м. Києва.

   На Ярмарку професій буде надано систематизовану інформацію щодо:
- можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в учбових закладах;
- підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Запрошуємо всіх бажаючих шукачів роботи та зацікавлених в професійному навчання відвідати заходи:
   
   Ярмарок вакансій, який відбудеться 20 квітня 2017 з 10:00 до 12:00 та Ярмарок професій з 13:00 до 15:00

    Адреса проведення заходів: м. Бровари, Ярослава Мудрого,92 в фойє Броварського центру зайнятості.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на квітень 2017 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплекту-вальник товарів

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

 

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

 Адміністратор черговий 


 3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі. 

 

Контролер-касир 


4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками 

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

Двірник

3200

Прибирає закріплені за ним ділянки території: підмітає сміття, згрібає листя, викидає сміття у контейнери. Очищає територію від снігу та льоду, посипає піском пішохідні зони.
Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,  тел. (04594)66335, (04594)69Візит директора Броварського міськрайонного центру зайнятості 
до ПАТ «Комбінат «Тепличний»


   Дієвим методом налагоджування партнерських стосунків та тісної співпраці між роботодавцями та центром зайнятості є відвідування підприємств. Так 21 березня 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом у Публічному акціонерному товаристві «Комбінат «Тепличний».

   ПАТ «Комбінат «Тепличний» - підприємство унікальне. Об’єктивно, на сьогодні – це лідер овочівництва закритого ґрунту. І не тільки в масштабах України. Комбінат є одним із основних постачальників екологічно чистих овочів для мешканців Київської області й усієї України.

   У ході зустрічі з головою правління Чернишенко Володимиром Іллічем та начальником відділу кадрів Костюшко Валентиною Аркадіївною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. Були презентовані послуги, що надаються Службою зайнятості та отримано замовлення на підбір претендентів на вакантні посади: тракторист, електрогазозварник, овочівник із заробітною платою 7000 грн.

   За більш детальною інформацією щодо вакансій звертатися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефонами (04594)6-63-35; 6-91-29.


 

   Співпраця з роботодавцями є основним пріоритетом Служби зайнятості.


ПРЕС-РЕЛІЗ

На Київщині 22 демобілізованих із зони АТО стали підприємцями

Київською обласною службою зайнятості області особлива увага приділяється впровадженню нових підходів до вирішення проблем зайнятості учасників бойових дій на сході України.

У 2016 році 22 особи із числа учасників АТО започаткували власну справу. Найчастіше для реалізації власного підприємницького таланту обирають сфери сільського господарства, роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту тощо.

З початку року до служби зайнятості Київської області звернулись 1826 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, з них 278 осіб працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, 54 особи обрали військову службу за контрактом у Збройних силах України.

За рахунок виплати компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску службою зайнятості працевлаштовані 3 особи даної категорії. Пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості 63 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, 44 з них вже працевлаштовані.

Законом України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 07.07.2016 № 1436-VIII внесено зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Закон набирає чинності з 30.08.2016 року.

- Даний Закон спрямований на поліпшення соціального захисту учасників антитерористичної операції, - повідомив в.о. директора Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. - Реалізація положень Закону сприятиме працевлаштуванню учасників антитерористичної операції, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце, за направленням Державної служби зайнятості, зазначених осіб, строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Київського обласного центру зайнятості за телефоном (044) 559-22-38