Броварський міськрайонний центр зайнятості

4 вересня 2014 р.

   
Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61

З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35

Для роботодавців: 6-91-29,  6-26-35

 

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.

 

Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:

 • допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
 • допомога по частковому безробіттю;
 • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:

 • застраховані особи;
 • незастраховані особи;
 • військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
 • особи, які вперше шукають роботу;
 • інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

За умови сплати страхових внесків:

 • громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
 • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
 • особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, розмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
  понад 10 років - 70 відсотків.

   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.

   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.

   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.
   #продовження_співпраці_з_Калитянською_ОТГ

   12 березня 2018 року в рамках продовження співпраці з Калитянською громадою підписано Угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Виконавчим комітетом Калитянської селищної ради на 2018 рік.

   Під час зустрічі між в. о. голови ради Федоровською Ларисою Павлівною та директором центру зайнятості Вітером Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Також під час зустрічі було представлено та затверджено графік надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям Калитянської громади фахівцями Броварського МРЦЗ на 2018 рік.
  Через професійну орієнтацію – до майбутнього 

   В Броварському міськрайонному центрі зайнятості питому вагу користувачів профорієнтаційних послуг із числа зайнятих осіб, а це - майже 50% - складає саме молодь: учні загальноосвітніх шкіл. 

   З метою орієнтації безробітної молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій, впродовж 2017 року проведено 453 профорієнтаційні заходи за участю більш як 3 тисяч осіб віком до 35 років.

   «Професійна орієнтація молоді буде змінюватися. І в першу чергу це стосується методів надання послуг, які мають стати більш адресними і наближеними до потреб користувачів. Ми намагатимемося не просто надавати інформацію профорієнтаційного змісту, а формуватимемо важливі для молодої людини компетенції – критичне мислення, вміння спілкуватися і працювати у команді», - зазначає директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Кононович Вітер.

   Для учнівської молоді двічі на місяць (за погодженням з органами управління освітою) проводяться профорієнтаційні уроки, під час якого дітям пропонується пройти тестування на визначення підходящої сфери та предмету праці. Щорічно проводяться ярмарки професій і вакансій, дні відкритих дверей центрів зайнятості. Загалом у році, що минув, виключно для учнів шкіл фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості проведено 26 різноманітних профорієнтаційних заходів, в тому числі із залученням партнерів: роботодавців, освітян тощо. Загалом профорієнтаційні послуги надані більш як 2 тисячам учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Бровари та Броварського району.

   У травні – червні 2017 року Київська область долучилася до загальнонаціонального проекту з профорієнтаційного тестування. За 2 місяці з моменту старту проекту правильність обраного професійного шляху за допомогою тестів перевірили 8осіб із числа учнів шкіл. Загалом за цей період з питань вибору професії до центру зайнятості в індивідуальному порядку звернулися 19 старшокласників.

   Вже 7 років поспіль щорічно проводяться обласні профорієнтаційні заходи: змагально-мотиваційний захід серед учнівських команд «Обери майбутнє» та конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках», коли діти самі розповідають своїм одноліткам про потрібні на ринку праці професії. У 2017 році в заході «Обери майбутнє» змагалися 24 команди району та міста. Щодо конкурсу малюнків – то роботи подали понад 100 учасників, з них - 12 школярів стали переможцями у відбірковому турі. 3 роботи переможців були направлені до Київського обласного центру зайнятості для участі в обласному конкурсі. 2 учасників обласного конкурсу стали переможцями у власній віковій категорії це: Андрійченко Ганна, учениця Броварської ЗОШ I-III ст.№ 6 та Василенко Дар’я, учениця Броварської ЗОШ I-III ст. № 5.

   За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66421,66335

   1 березня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості відбулася презентація Приватного підприємства «Ніда+», яке орієнтоване на виробництво виробів з полімерних матеріалів. Серійне виробництво пластмасових виробів розпочато в лютому 2010 року. Основним видом діяльності ПП «Ніда+» є виробництво пластикових відер та лопат для прибирання снігу. Пластикові відра – одна з найбільш поширених видів тари і використовується повсюдно, це дуже герметичний посуд, в якому можна чудово зберігати і транспортувати різноманітні види сировини. Важливою складовою є безвідходність виробництва, тобто повторне використання відходів.

   Презентувала підприємство заступник директора Токольська Світлана Сергіївна, яка звернулася до центру зайнятості за сприянням в укомплектуванні кадрів за професією оброблювач виробів із пластмас. Першим етапом співпраці стала презентація, на захід були запрошені незайняті громадяни та безробітні, які виявили бажання працевлаштуватися. Під час заходу роботодавець мав можливість особисто поспілкуватися з кожним безробітним і відповісти на питання, які їх цікавили.

   Фахівці центру зайнятості надали інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям. Світлану Сергіївну зацікавила можливість організації стажування на робочому місці та можливість організації тимчасових робіт за рахунок роботодавця. 

  Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на березень 2018 року
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА 
"БРОВАРИ"
Прибиральник службових приміщень 3800 Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли;
якісно витирати пил, підмітати і мити вручну
ТОВ 
"ІНТЕР-НОРМ" 
Фахівець 4000 Фахівець по роботі з клієнтами.
Прийом замовлень на виготовлення вікон від замовників.
Прорахунок замовлень в спеціальній програмі. внесення інформації про замовлення в 1С та CRM. Відслідковування належного та своєчасного виконання замовлень.
ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ" Інженер з охорони праці 3723 Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці.
Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -3" Прибиральник службових приміщень 3723 Прибирання сходових клітин житлових будинків.
ФОМІН 
ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Продавець-консультант

 

3800 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 4000 Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
МЕЛЬНИК 
ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА 
Продавець-консультант 6000 Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару
ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА" Прибиральник територій 4000 Прибирання територій підприємства
ТОВ 
"ФК "ЄАПБ"
Оброблювач інформаційного матеріалу 3723 Робота з документами,
з архівом.
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплектувальник товарів

 

3865 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3785 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник 3785
Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність. 
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Фахівець 8000 Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду.
Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії.
Управління відходами лабораторії.
Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

Вакансії (завантажити)

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

 

 

 

 


   16 лютого 2018 року в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Великодимерською громадою.
   
   Під час зустрічі між головою Великодимерської селищної ради Бочкарьовим Анатолієм Борисовичем та директором Броварського МРЦЗ Вітром Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Голова Великодимерської селищної ради Бочкарьов А.Б. висловив підтримку прагненню Броварського МРЦЗ до задоволення потреб громади в частині надання послуг населенню та роботодавцям, а також наголосив на тому, що спільними зусиллями є шанс сприяти процвітанню Великодимерської громади, якнайшвидше впорядкувати її життя, забезпечити якість життя населення та розвитку підприємництва на її території.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений у Великодимерській селищній раді.

   Всіх шукачів роботи та роботодавців Великодимерської громади Броварський центр зайнятості закликає звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців центру. Контактні телефони: (04594)632635, 69129 Відділ взаємодії з роботодавцями, (04594)66335 Відділ організації працевлаштування населення. Всю актуальну інформацію щодо роботи центру та найсвіжіші вакансії можна переглянути на сторінці Броварського МРЦЗ у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/brovary.cz/.

 
   

Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення 

   Однією з передумов модернізації та розвитку державної служби зайнятості як сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних є потреба у впровадженні нових підходів щодо повернення шукачів роботи, в тому числі з числа вразливих на ринку праці груп населення та жінок, до активної зайнятості. У зв’язку з цим, перед державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

   Вивчення передового досвіду розвинутих країн світу свідчить про те, що в сфері зайнятості населення зберігаються тенденції застосування «активних» програм запобігання довготривалому безробіттю, профілювання, а також використання індивідуального, орієнтованого на клієнта, підходу в роботі з безробітними.

   Система профілювання широко застосовується та довела свою ефективність у роботі центрів зайнятості багатьох країн світу, наприклад, Словенії, Нідерландах, Польщі, Німеччині, Данії, Ірландії, Швеції, США та деяких країнах СНД. Більшість країн світу, які активно застосовують профілювання у своїй практиці, використовують комбінування методів формального та неформального профілювання. Формальний метод профілювання базується на побудові статистичної моделі зайнятості, а неформальний – на експертних опитуваннях фахівців у сфері зайнятості. Вивчення світової практики організації профілювання безробітних дозволяє виділити наступні підходи: а) профілювання із залученням соціальних працівників; б) профілювання на основі статистичних даних (статистичне профілювання).

   Профілювання безробітних – це процедура поділу безробітного населення на окремі профільні групи залежно від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття, якій визначається на основі індивідуальних характеристик, досвіду роботи, потенціалу, а також рівня мотивації до працевлаштування. Для проходження профілювання спрямовуються шукачі роботи, які бажають зареєструватися в ЦЗ, мають в наявності документи, які необхідні для реєстрації, і для них відсутня підходяща робота. До проведення профілювання залучаються фахівці центру зайнятості з працевлаштування, профконсультанти або інші фахівці ЦЗ, наділені такими повноваженнями.

   Заходи з профілювання безробітних громадян включають:
   - інформування безробітної особи про цілі та задачі профілювання;
   - оцінку ризику тривалого безробіття (анкетування безробітних осіб);
   - визначення профільної групи;
   - підбір відповідного набору програм сприяння зайнятості;
   - у разі необхідності уточнення профільної групи та відповідного набору програм сприяння зайнятості.

   Застосування профілювання в роботі центрів зайнятості населення дозволяє вже на початкових етапах швидко виявляти групи безробітних з високим ризиком довготривалого безробіття та надавати їм послуги, що прискорюють їх працевлаштування.

   Однією з таких послуг є соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент. Індивідуальна робота за підходом кейс-менеджмент передбачає тісну взаємодію фахівця центру зайнятості (ЦЗ) з безробітною особою, під час якої відбувається оцінка ситуації, розробляється індивідуальний план роботи, надається допомога у розв’язанні особистих та соціальних проблем, які заважають працевлаштуванню, шляхом залучення інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг.

   Впровадження профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості дозволить раціонально розподілити фінансові та людські ресурси, спрямовані на допомогу безробітним, зменшити кількість безробітних осіб та підвищити ефективність роботи Державної служби зайнятості.
 


 
   6 та 7 лютого 2018 року за сприяння Броварського міськрайонного центру зайнятості на Іноземному підприємстві "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" було проведено ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ, в яких взяли участь понад 80 безробітних громадян Броварського регіону. Під час заходу представники роботодавця ознайомили учасників з історією розвитку компанії, презентували її діяльність, охарактеризували актуальні та перспективні вакансії.

   6 лютого 2018 року Компанія "Кока-кола" презентувала вакансії виробничих та технічних спеціальностей, таких як: оператори виробничих ліній, технік-програміст, старший технолог, водій навантажувача та інших, а 7 лютого 2018 року представлялись вакансії комерційного напрямку, такі як: торговельний представник, економіст з ціноутворення та інші.

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході заходів, окрім проведення екскурсії на виробництво компанії, шукачам роботи була донесена потреба у працівниках, роз’яснено умови праці, вимоги роботодавця до працівників, перспективи кар’єрного зростання, а також проведено співбесіди з особами зацікавленими у працевлаштуванні.

   Проведені заходи сприяли унікальній можливості безробітних громадян регіону отримати інформацію про компанію з перших рук, побачити на власні очі як і чим живе її колектив, вирішити чи хочуть вони долучитися до великої команди компанії «Кока-Кола».
 

  

 

   05 лютого 2018 року в Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулася презентація роботодавця – Державного підприємства “Міжнародного аеропорту Бориспіль”. 

   У заході взяли участь директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер та провідний фахівець служби управління та розвитку персоналу ДПМА Бориспіль Ірина Захарченко, психолог ДПМА Бориспіль Світлана Терещук, безробітні громадяни міста та району понад 75 осіб. 

   На сьогодні дане підприємство має нагальну потребу в укомплектуванні близько 20 різних професій. Представники кадрової служби підприємства розповіли про діяльність підприємства, умови праці, графік робот, розмір заробітної плати та коротко охарактеризували вимоги до претендентів на вільні вакансії. 

   Всі бажаючі працювати в одного з найбільших провідних роботодавців Київської області можуть звертатися за додатковою інформацією до спеціалістів Броварського міськрайоного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,контактні телефони (04594)69129; 66335.

 

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на лютий 2018 року
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА 
"БРОВАРИ"
Прибиральник службових приміщень 3800 Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну
МЕЛЬНИК
ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Продавець-консультант 6000 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 

6500 Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.
ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ" Інженер з охорони праці 3723 Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці. Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -3"
Прибиральник службових приміщень 3723 Прибирання сходових клітин житлових будинків.
ФОМІН 
ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Продавець-консультант

3800 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 4000 Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
МЕЛЬНИК 
ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА
Продавець-консультант 6000 Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару
ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА" Прибиральник територій 4000 Прибирання територій підприємства
ТОВ "ФК "ЄАПБ"
Оброблювач інформаційного матеріалу 3723 Робота з документами, з архівом.
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплектувальник товарів
3785 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3865 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Вантажник 3785 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Фахівець 8000 Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників. 
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

Вакансії (завантажити)

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 

 

  


   31 січня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загоном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Броварської гімназії ім. С.І. Олійника, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№3, Броварської СШ І-ІІІ ст.№5 в якому були присутні 70 учнів та 5 вчителів, а також представники спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця. Проведення відео презентації та ознайомлення представниками спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків, з факультетами та спеціальностями, умови навчання та вступу, вартість навчання, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 

 

  16 січня 2018 року директор Броварського МРЦЗ М.К. Вітер з робочим візитом для налагодження співпраці відвідав ТОВ "АВТОРЕВЕР". Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів. На сьогодні на підприємстві є нагальна потреба у слюсарях з ремонту автомобілів.

   Під час зустрічі Максим Кононович ознайомив представників роботодавця з послугами Державної служби зайнятості, зазначив як за допомогою служби зайнятості організувати профнавчання, підвищення кваліфікації необхідних працівників, у тому числі безпосередньо на робочих місцях.

   Крім того, під час зустрічі було обговорено Постанову КМУ від 15.04.2013 р. №347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», яка передбачає стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та підтримку суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

   Також були обговорені питання подальшої співпраці в вирішенні кадрових питань, потреби в працівниках на тимчасові роботи. Підводячи підсумки зустрічі між роботодавцем та директором Броварського центру зайнятості, було домовлено про подальшу співпрацю у напрямку поліпшення ситуації на ринку праці.

 ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ 
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" 

   6 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій виробничих та технічних спеціальностей, таких як:
   - оператори виробничих ліній,
   - технік-програміст,
   - старший технолог,
   - водій навантажувача та інші.

   7 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій комерційного напрямку, таких як:
   - торговельний представник,
   - економіст з ціноутворення  та інші.

Компанія "Кока-кола" запрошує усіх бажаючих приєднатися до своєї команди!!! 


   Всім бажаючим прийняти участь в заході необхідно зареєструватися до 6 лютого 2018 року у адміністратора залу кім. 1 Броварського центру зайнятості або
за тел. (04594)6-63-35, 6-91-29.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА

"БРОВАРИ"

Прибиральник службових приміщень

3800

Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИ-МИРІВНА

 

Продавець-консультант

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

 

 

6500

 

Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ"

інженер з охорони праці

3723

Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці. Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

3800

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

4000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

МЕЛЬНИК ОЛЬГА СТАНІСЛА-ВІВНА

 

 

Продавець-консультант

6000

Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару

 

 

ТОВ"ФРО-НІУС УКРАЇНА"

Прибиральник територій

4000

Прибирання територій підприємстваЗа додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129

Завантажити вакансії    Сьогодні для налагодження співпраці відбулася робоча зустріч директора Броварського центру зайнятості Вітера Максима Кононовича з представником роботодавця ТОВ «КАМОЦЦІ» Коваленко Оленою Олексіївною. ТОВ «КАМОЦЦІ» - безумовний лідер на ринку пневматики, що пропонує найширший вибір пневматичного обладнання, комплексні рішення в області автоматизації технологічних процесів та виробництв. Високоякісна пневмоапаратура, комплексні інженерні рішення, розробка і постачання складних пневматичних систем визначає широку популярність Camozzi.

   Найближчим часом підприємство відкриває новий власний виробничо -логістичний комплекс у Броварському районі, тому в ході зустрічі виявилася потреба в кадрах за такими професіями як:
   - оператори верстатів з програмним керуванням
   - слюсар з механоскладальних робіт
   - контролер матеріалів та виробів
   - комірник та інші.

   ТОВ «КАМОЦЦІ» пропонує високу заробітну плату (від 8000 грн.), соціальний пакет, оплачувану відпустку, навчання та підвищення кваліфікації, організовану доставку до місця роботи; запрошує приєднатися до своєї команди всіх бажаючих як з досвідом роботи так і без.

   Всіх шукачів роботи, що зацікавилися вакансіями ТОВ «КАМОЦЦІ», Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує на зустріч з представником роботодавця, яка відбудеться 27 грудня з 10:00 до 12:00 у приміщенні центру зайнятості (кім. №8) за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92. За більш детальною інформацією щодо зустрічі та вакансій звертатися до адміністратора залу кім.1 Броварського центру зайнятості та за телефонами: (04594)66335; 69129.


 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на грудень 2017 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

Слюсар з ремонту колісних транспорт-них засобів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИ-МИРІВНА

 

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Адміністра-

тор черговий

 

 

3600

 

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 


Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

3800

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

4000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІ-

ДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

 

Фахівець

7500

Введення рахунків у систему  SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

 

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень мікробіологічної лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

МЕЛЬНИК ОЛЬГА СТАНІСЛА-ВІВНА

 

 

Продавець-консультант

5600

Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару

 

Контролер-касир

5600

Розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги. Звірка сум реалізації з показаннями касових лічильників.

 

 

ТОВ"ФРО-НІУС УКРАЇНА"

Прибираль-ник територій

4000

Прибирання територій підприємства

Вакансії (завантажити)

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,  тел. (04594)66335, (04594)69129

 Розпочалась активна профорієнтаційна робота в школах міста та району 
 Броварським міськрайонним центром зайнятості 

   У наші дні, коли країна перебуває у ситуації кризового становища, коли економічні негаразди впливають на культурну, освітню та інші сфери життя, багато хто, а особливо молодь, звертає свої погляди на престижні та високооплачувані професії. Реалії сьогодення показують, що для того, щоб забезпечити собі безбідне щасливе майбутнє, потрібно отримувати освіту за професіями/спеціальностями затребуваними на ринку праці.

   Така ситуація є типовою для всіх регіонів України. Броварський район в цьому питанні не є виключенням. Економіка області вже давно недоотримує в належній кількості кваліфікованих робочих рук. Саме задля корекції вподобань молоді та з метою орієнтації випускників шкіл на здобуття робітничих професій, Броварським міськрайонним центром зайнятості проводиться активна профорієнтаційна робота в школах міста та району кожен рік. Фахівці служби зайнятості вже побували у Броварських школах № 6, № 7, № 10, № 2, № 1, а також планується відвідування інших шкіл міста та району.

   Спеціалісти з профорієнтації проводять різноманітні профінформаційні та профорієнтаційні заходи: уроки реального життя, дні відкритих дверей центру зайнятості, інтерактивні заходи для молоді (змагально-мотиваційні, інтелектуально-ігрові), ярмарки професій, тестування, анкетування на предмет професійного самовизначення тощо. З початку 2017 року проведено понад 23 таких захода, якими охоплено близько 2301 учень. Як свідчать результати анкетувань батьки відіграють вирішальне значення при виборі професійного майбутнього випускником.    

   Робота з учнівською молоддю проводиться професійно, проходять у формі вільної невимушеної бесіди, створюється атмосфера довіри та щирості. Аудиторія отримує багато цікавої інформації, яка спонукає її замислитися над можливими помилками вибору та дає можливість переглянути свої погляди відносно майбутнього. Під час заходів фахівці Броварського міського центру зайнятості розповідають про свідомий вибір майбутньої професії та обговорюють критерії професійного вибору, адже ці питання є дуже актуальними для випускників. Фахівець служби зайнятості розповідає про професії, які є актуальними та затребуваними сьогодні на ринку праці.

   З метою допомогти підліткам зорієнтуватися в безмежному світі професій та знайти відповідь на питання «Ким бути в майбутньому?», Службою зайнятості створено збірник анімаційних відеороликів. Кожна серія збірника – це розповідь про професію. Загалом до збірника увійшли відеоролики за 20 професіями, а саме: рестаратор, лікар, програміст, вчитель, швачка, газозварювальник, соціолог, спеціальність майбутнього «робототехніка» та інші.

   Учні отримують корисну інформацію про світ професій та масу позитивних вражень, мають змогу поставити питання професіоналам та отримати кваліфіковані відповіді.
 

 
 

 


   23 листопада 2017 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулась презентація роботодавця з представниками Головного управління Національної поліції у м. Києві. Про вимоги до кандидатів на вакантні посади, умови конкурсного відбору, проходження служби та матеріальне забезпечення розповіли начальник сектору кадрового забезпечення старший лейтенант поліції Марина Володимирівна Подолян, начальник відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення №2 майор поліції Загреба Анатолій Михайлович та старший лейтенант поліції Ніколіца Юлія Ростиславівна.

   «На службу в поліції ми запрошуємо молодь віком від 20 до 30 років, громадян України, готових до служби в поліції м. Києва та в яких присутнє прагнення допомагати людям. Обов’язковою умовою є володіння навичками комунікабельності, ввічливості, стриманості, відповідальності, вмінням швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях. Гарантована заробітна плата становить від 9000 грн., є соціальний пакет, надається можливість отримання вищої освіти в навчальних закладах системи МВС за державним замовленням з міжнародними стандартами, кар’єрний ріст. Конкурсний відбір на посаду дільничних офіцерів поліції та поліцейських вже оголошено і він буде тривати до 30 листопада 2017 року».- зазначили представники.

   По закінченню заходу учасники отримали програмки роботодавця з переліком вакантних посад, контактними телефонами та роз’ясненнями щодо вступу до лав Національної поліції.
     6 листопада 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом на ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД".

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Наразі приймають участь в профорієнтаційному змагально-мотивіційному заході серед учнівських команд »Обери майбутнє», забезпечуючи призами переможців та всіх учасників. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході зустрічі з фахівцем відділу зв`язків з громадськістю Наталією Нікітіною та фахівцем з підбору персоналу Лілією Бережною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. На сьогоднішній день є потреба в операторах лінії у виробництві харчової продукції, торгівельних представниках. Особливу увагу було приділено вакансіям для людей з особливими потребами. Максим Кононович розповів про стан ринку праці Броварського району та презентував послуги, що надаються Службою зайнятості. Були детально обговорені шляхи подальшої співпраці в контексті вирішення кадрових питань підприємства. 

 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на листопад 2017 року 

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів

 

3320
Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність. 
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів 3250 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.
Вантажник 3250
Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність. 
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий
3600
Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

Контролер-касир

4000Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Фахівець7500Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.
Лаборант-мікробіолог6000Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень мікробіологічної лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.


ТОВ "АСПЕКТ" Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, 
тел. (04594)66335, (04594)69129

Завантажити вакансії Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників 

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:
   1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
   2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
   3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
   4) штукатур (штукатурні роботи).

   Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
   2) є громадянином України;
   3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
   4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
   5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
   6) не має судимості;
   7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   - документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   - облікова картка платника податків та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)   24 жовтня 2017 року сектором фізкультури молоді та спорту та Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений семінар «Молодь на ринку праці».

   У семінарі взяли участь 20 молодих осіб жителів Броварського району, які тимчасово не зайняті трудовою діяльністю та перебувають на обліку як безробітні.

   Під час семінару безробітні були ознайомлені зі станом молоді на ринку праці, перевагами і недоліками молодих фахівців при працевлаштуванні, джерелами пошуку роботи, акцентуючи увагу на веб-ресурсах державної служби зайнятості, активними заходами державної служби зайнятості, щодо сприяння зайнятості молоді, перевагами легального працевлаштування в сучасних умовах.
  
Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на жовтень 2017 року

Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів 

3320 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів 3250 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.
Вантажник 3250 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.


МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Продавець-консультант 3600 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3 600 Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

Контролер-касир

 

4000 Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 


ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 Фахівець

7500 Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 8000 Молодший фахівець із звітності.
Підготовка щоденної, щотиждневої та щомісячної аналітичної звітності щодо обсягу продажів в цілому та детально в розрізі філіїй, команд, замовників, підтримка торгової команди при корегуванні розподілу планів продажу філій.
Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень мікробіологічної лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 


ТОВ "АСПЕКТ"
Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клу

Завантажити вакансії

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129

Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплектувальник товарів

 

3320

Комплектування товару (продукти харчування, побутова хімія). Робота різного ступеня тяжкості в залежності від зони на складі. Надається спец. одяг, службовий транспорт від залізничного вокзалу м. Бровари (8.20) до місця роботи у с.Перемога та с.Димитрово. На підприємстві існує бонусна система оплати.

Слюсар з ремонту автомобілів

 

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних приміщеннях, які обігріваються.

На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше в залежності від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи. Місце проведення робіт: с. Требухів

 

Вантажник

 

3250

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Надається спец. одяг, службовий транспорт від залізничного вокзалу м. Бровари (8.20) до місця роботи у с.Перемога та с.Димитрово. На підприємстві існує бонусна система оплати.

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Знання асортименту товарів,  характеристик, сировини, термінів зберігання даної групи. Консультування покупців про властивості, смакові особливості товару .

Нарізати, зважувати і упаковувати товари. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Можливе навчання.

Адміністратор черговий

3600

Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей, приймає заходи для запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

Контролер-касир

4000

Можна без досвіду роботи.  Працювати тиждень через тиждень. Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

7500

Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

ТОВ "АСПЕКТ"

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб тощо.

Завантажити вакансії

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,

тел. (04594)66335, (04594)69129
Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:

1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка

деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;

2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати

плани будівництва;

3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною

плиткою);

4) штукатур (штукатурні роботи).

Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;

2) є громадянином України;

3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);

4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;

5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;

6) не має судимості;

7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

- документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- облікова картка платника податків

та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)


                                                                                                  Cемінар «Молодь на ринку праці». 

   24 жовтня 2017 року сектором фізкультури молоді та спорту та Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений семінар «Молодь на ринку праці».

   У семінарі взяли участь 20 молодих осіб жителів Броварського району, які тимчасово не зайняті трудовою діяльністю та перебувають на обліку як безробітні.

   Під час семінару безробітні були ознайомлені зі станом молоді на ринку праці, перевагами і недоліками молодих фахівців при працевлаштуванні, джерелами пошуку роботи, акцентуючи увагу на веб-ресурсах державної служби зайнятості, активними заходами державної служби зайнятості, щодо сприяння зайнятості молоді, перевагами легального працевлаштування в сучасних умовах.

 


УВАГА!!! ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК!!!
   Для проведення сімейного фестивалю «Baby Boom Fest» на святкуванні Дня міста Бровари 16 вересня 2017 року терміново потрібні працівники.

   Заробітна плата 230 грн. за день + бонуси.

   Місце проведення робіт: м. Бровари, парк «Перемога» Запис на роботу відбудеться 14 вересня о 10:00 В ПРИМІЩЕННІ БРОВАРСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (26 кімната, 2-й поверх) за адресою : м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92, контактний телефон (04594)66335; 69129.


До уваги! 

   Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь в проведенні 21 вересня 2017 року з 10:00 до 12:00 Ярмарку вакансій для громадян міста та району, на якому буде подано систематизовану інформацію щодо:
   · наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підприємствах, установах та організаціях м. Бровари та Броварського району;
   · діючого законодавства про працю та зайнятість.

   А також 21 вересня 2017року з 13:00 до 15:00 Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. Запрошено більше 30-ти навчальних закладів!

   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 (колишня вул. Кірова).

Наші контактні телефони :(04594) 6-64-21, 6-91-29
   


   8 вересня 2017 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з директором ПВП «КАМАН» Потієнком Олегом Валерійовичем в форматі індивідуальної співбесіди з роботодавцем було презентовано актуальні вакансії даного підприємства. 

   Взуттєва фабрика «КАМАН» - виробник взуття власних торгових марок CAMAN і CAMALINI. В зв’язку з розширенням об’ємів виробництва взуття проводить набір за такими спеціальностями як: складальники верху взуття(швеї), складальники взуття(спеціалісти на ділянку збірки взуття), охоронники. В заході прийняло участь близько тридцяти потенційних претендентів на роботу. Директор підприємства Потієнко О.В. приділив увагу кожному шукачу роботи, презентував виробництво, розповів про продукцію, яку воно виробляє , умови праці та можливості кар’єрного зростання працівників. Проведений захід сприяв прямому спілкуванню безробітних з потенційним роботодавцем, дав змогу приділити увагу кожному шукачу роботи зокрема.
 
   З метою якісного підбору персоналу 06 вересня 2017 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію роботодавця ПАТ «Промінвестбанк».

   Керуючий відділенням №11 ПАТ «Промінвестбанк» Миколаєць Катерина Семенівна презентувала шукачам роботи вільні вакансії, проінформувала про специфіку роботи, умови праці, рівень заробітної плати та можливості кар’єрного зростання працівників. В заході взяли участь понад 30 безробітних, які активно задавали питання стосовно працевлаштування. Для індивідуальної співбесіди залишилось 6 осіб, які домовились про зустріч з роботодавцем безпосередньо на відділенні №11 у м. Бровари, що потребує нових кадрів. Проведений захід посприяв підвищенню рівня співпраці з роботодавцем щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця, адже кожен роботодавець має можливість скористатися послугами державної служби зайнятості.
    В рамках адміністративно-територіальної реформи та з метою наближення соціальних послуг до клієнтів, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту та подолання безробіття, надання якісних соціальних послуг роботодавцям 09 серпня 2017 року підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Калитянською громадою.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений в Калитянській селищній раді.

   В ході зустрічі з головою громадою Христинченко В.О. та директором Броварського МРЦЗ Вітером М.К. обговорювалися питання щодо потреб громади, шляхи подолання безробіття на селі, питання розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, легалізації зайнятості та інші. Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. надав інформацію про послуги служби зайнятості роботодавцям і населенню та зазначив, що служба зайнятості – це сервісна установа, яка виконує вкрай важливу соціальну функцію посередництва між шукачами роботи та роботодавцями, наголосив на підвищенні ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, акцентував увагу на посиленні співпраці з роботодавцями, соціальними партнерами та наповнення бази вакансій.

   Голова громади Христинченко О.В. звернув увагу на необхідності сприянню легалізації робочих місць на території громади та тісну співпрацю з Броварським міськрайонним центром зайнятості.
 
   8 серпня 2017
року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості була проведена Презентація роботодавця ТОВ "Сільпо-Фуд".

   Підприємство представили менеджери з персоналу управління транспортної логістики компанії, які за допомогою відео презентації розповіли про специфіку роботи у логістичній компанії.

   В співбесіді з роботодавцем приймали участь як безробітні Броварського центру зайнятості так і ті шукачі роботи, хто звернувся до центру зайнятості за консультацією. Присутніх ознайомили з характером та умовами праці, особливостями роботи, розміром заробітної плати.

   Роботодавцем були запропоновані вакансії: вантажників, комплектувальників товару, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв навантажувача, менеджера з персоналу. Особливу увагу звернули на вакансії для осіб з обмеженими можливостями. Під час заходу шукачі роботи мали змогу безпосередньо поспілкуватись з роботодавцем та отримати відповіді на свої запитання.
   
   Наприкінці заходу проводились індивідуальні співбесіди з претендентами, які виявили бажання працевлаштуватись.

   В результаті проведеного заходу більше 10 осіб заповнили міні-резюме та залишили свої контактні дані у роботодавця для запрошення на співбесіду безпосередньо на підприємстві, та всі учасники заходу отримали візитівки з контактами роботодавця.
 
 

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на серпень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів 

3320 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

  

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3600 Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

 

Контролер-касир
4000 Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

Фахівець
7500 Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

  

ТОВ "ТІ.ДЖІ.
ПРОДАКШН"
Швачка 3200 Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку роботи


ТОВ "АСПЕКТ" Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

Завантажити вакансії 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

 

Адміністратор черговий

 

 

3600

 

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

 

 

Контролер-касир

 

4000

 

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

 

фахівець

7500

Введення рахунків у систему  SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.


ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.


ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

 

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

 

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 


Контролер-касир

 

4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.

 

ТОВ "ТІ.ДЖІ.СТУДІО"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.

ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.

ТОВ "БРАЗ КОНСТРАКШН"

Кур’єр

3350

Відправка кореспонденції по  м. Бровари. Вміння відправляти отримувати пошту, заповнювати бланки, квитанції.

ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи


МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий 

 3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі. 

 

Контролер-касир

4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками 

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

 

Двірник

3200

Прибирає закріплені за ним ділянки території: підмітає сміття, згрібає листя, викидає сміття  у контейнери. Очищає територію від снігу та льоду, посипає піском пішохідні зони.

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.


ТОВ "ТІ.ДЖІ.СТУДІО"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку робот


ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку роботи.За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, 
тел. (04594)66335, (04594)69129

 Завантажити вакансії

 

    

   Для забезпечення підприємств кваліфікованими спеціалістами, з однієї сторони, а з іншої – на реальну та активну допомогу жителям міста та району з пошуку роботи Броварський міськрайонний центр зайнятості проводить Ярмарок вакансій. Більш як 65 підприємств Броварського регіону приймають участь в подібних заходах – це роботодавці, які створюють робочі місця, з офіційним оформленням, гідною оплатою праці та інше.

   Крім того, з метою допомоги у виборі майбутньої професії Броварським міськрайонним центром зайнятості стало традицію щорічне проведення для учнів та батьків Ярмарку професій, участь в якому приймають понад 30 представників учбових закладів м. Бровари та м. Києва.

   На Ярмарку професій буде надано систематизовану інформацію щодо:
- можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в учбових закладах;
- підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Запрошуємо всіх бажаючих шукачів роботи та зацікавлених в професійному навчання відвідати заходи:
   
   Ярмарок вакансій, який відбудеться 20 квітня 2017 з 10:00 до 12:00 та Ярмарок професій з 13:00 до 15:00

    Адреса проведення заходів: м. Бровари, Ярослава Мудрого,92 в фойє Броварського центру зайнятості.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на квітень 2017 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплекту-вальник товарів

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

 

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

 Адміністратор черговий 


 3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі. 

 

Контролер-касир 


4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками 

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

Двірник

3200

Прибирає закріплені за ним ділянки території: підмітає сміття, згрібає листя, викидає сміття у контейнери. Очищає територію від снігу та льоду, посипає піском пішохідні зони.
Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,  тел. (04594)66335, (04594)69Візит директора Броварського міськрайонного центру зайнятості 
до ПАТ «Комбінат «Тепличний»


   Дієвим методом налагоджування партнерських стосунків та тісної співпраці між роботодавцями та центром зайнятості є відвідування підприємств. Так 21 березня 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом у Публічному акціонерному товаристві «Комбінат «Тепличний».

   ПАТ «Комбінат «Тепличний» - підприємство унікальне. Об’єктивно, на сьогодні – це лідер овочівництва закритого ґрунту. І не тільки в масштабах України. Комбінат є одним із основних постачальників екологічно чистих овочів для мешканців Київської області й усієї України.

   У ході зустрічі з головою правління Чернишенко Володимиром Іллічем та начальником відділу кадрів Костюшко Валентиною Аркадіївною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. Були презентовані послуги, що надаються Службою зайнятості та отримано замовлення на підбір претендентів на вакантні посади: тракторист, електрогазозварник, овочівник із заробітною платою 7000 грн.

   За більш детальною інформацією щодо вакансій звертатися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефонами (04594)6-63-35; 6-91-29.


 

   Співпраця з роботодавцями є основним пріоритетом Служби зайнятості.


ПРЕС-РЕЛІЗ

На Київщині 22 демобілізованих із зони АТО стали підприємцями

Київською обласною службою зайнятості області особлива увага приділяється впровадженню нових підходів до вирішення проблем зайнятості учасників бойових дій на сході України.

У 2016 році 22 особи із числа учасників АТО започаткували власну справу. Найчастіше для реалізації власного підприємницького таланту обирають сфери сільського господарства, роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту тощо.

З початку року до служби зайнятості Київської області звернулись 1826 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, з них 278 осіб працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, 54 особи обрали військову службу за контрактом у Збройних силах України.

За рахунок виплати компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску службою зайнятості працевлаштовані 3 особи даної категорії. Пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості 63 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, 44 з них вже працевлаштовані.

Законом України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 07.07.2016 № 1436-VIII внесено зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Закон набирає чинності з 30.08.2016 року.

- Даний Закон спрямований на поліпшення соціального захисту учасників антитерористичної операції, - повідомив в.о. директора Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. - Реалізація положень Закону сприятиме працевлаштуванню учасників антитерористичної операції, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце, за направленням Державної служби зайнятості, зазначених осіб, строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Київського обласного центру зайнятості за телефоном (044) 559-22-38