Броварський міськрайонний центр зайнятості

4 вересня 2014 р.

   
Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61
З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35
Для роботодавців: 6-91-29, 6-26-35

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.


   Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:
   пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення  додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
   професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
   інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

   Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:
   допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога по частковому безробіттю;
   матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
   допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

   Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:
   застраховані особи;
   незастраховані особи;
   військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших   військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
   особи, які вперше шукають роботу;
   інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

   За умови сплати страхових внесків:
   громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
   особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
   фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
   особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, рзмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
   понад 10 років - 70 відсотків.

   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.
   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.
   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.
Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на листопад 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

Вантажник

3785

Комплектувальник товарів

3865

Водій автотранспортних засобів

 

3865

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

Охоронник

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

птахівник

 

12000

оператор технологічних установок

 

12000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

 

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

 

водій автотранспортних засобів

15000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

 

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

 

10000

дорожній робітник.

 

10000

машиніст автогрейдера

 

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

 

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

 

10000

ТОВ "КВЗ"

 

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

підсобний робітник

 

12000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

тракторист

 

8000

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

водій автотранспортних засобів

 

8000

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на листопад 2018 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОBИЧ

Продавець-консультант

8600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

Контролер-касир

9300

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

Оператор комп'ютерного набору

8700

Робота з базою даних, оприбуткування товару,

 регулювання цін

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

Укладальник -пакувальник

6800

Упаковка хлібобулочних та кондитерських виробів та кліпсування

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

Оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

Фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Підсобний робітник

3723

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

 

Комплектувальник товарів

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 Контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

Бухгалтер

3723

Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

ТОВ "Вітал-Пласт"

Слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.


ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

 

Підсобний робітник

9000

Підготовка  та фарбування металевих деталей.

 

Комірник

11000

Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.

ПП "ВВ ТРАНС"

Водій автотранспортних засобів

7000

Наявність прав водія категорії "В", "С". Доставка товарів до місця призначення, перевірка документів на товар.

Є можливість заробляти більше в залежності від зроблених рейсів та їх дальності (можливі рейси по Україні).

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Фармацевт

7900

Ввічливе обслуговування покупців,консультування щодо товару. Підготовка товару до продажу, викладка товару, контроль якості та терміну придатності.


   Актуальні вакансії (завантажити)
   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Про проведення профорієнтаційного заходу 
«Погляд у майбутнє»
   30 жовтня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-6-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 15 учнів та соціальний педагод. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри. 
  

«Кроки у професійне майбутнє»
   12 жовтня 2018 року був проведений профорієнтаційний захід «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 11-го класу Броварського навчально-виховного комплексу. Була надана інформація про послуги Броварського місьрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення було проведено тестування: була використана методика «Професійна кар’єра», була надана інформація де пройти тестування на професійну спрямованість. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !
   10 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Формула вибору професії. Складова «Хочу. Можу. Треба» серед учнів 9-Г, класу Великодимерського НВО. На заході були присутні 19 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке кар’єра?», які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру діти висловлювали свою думку. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація де можно пройти тестування на професійну спрямованість, та перегляд відео роликів про професії. Учні отримали відповіді на свої запитання.Живи та працюй в Україні !

   05 жовтня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», «Джерела інформації про світ професій», «Гендер і професія» серед учнів 8-А, 8-Б класів Калитянської ЗОШ I-III ст.. На заході були присутні 47 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про світ професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру.Учні прослухали міні лекцію «Гендер і професія», дискутували на тему «Стать і Гендер», почули міфи і факти про гендер. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу, була надана інформація про тестування професійної спрямованості. 

   Інформацію щодо проходження тестування можна отримати по телефону (04594) 6-64-21.Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на жовтень 2018 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

3785

комплектувальник товарів

3865

водій автотранспортних засобів

 

3865

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

охоронник

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

15000

водій автотранспортних засобів

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

птахівник

 

12000

оператор технологічних установок

 

12000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬнИЙ ЗАГІН 

 № 112"

 

машиніст крана (кранівник)

 

8000

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст автовишки та автогідропідіймача

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

 

водій автотранспортних засобів

15000

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

 

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

 

геодезист

 

10000

дорожній робітник.

 

10000

майстер дільниці

 

10000

машиніст автогрейдера

 

10000

 

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

 

10000

 

машиніст укладача асфальтобетону

 

10000

ТОВ "КВЗ"

 

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ»

підсобний робітник

 

12000

ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

 

тракторист

 

8000

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

водій автотранспортних засобів

 

8000

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на жовтень 2018 року 
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру, вагою до 10 кг. Циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ "АБ ГРУП"

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

підсобний робітник

3723

Підсобні роботи на будівельному майданчику. Допоміжні роботи зв'язані з  ремонтно-відновлювальними  роботами в безопорному просторі (верхолазні).

комплектувальник товарів

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

бухгалтер

3723

Робота з розхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

ТОВ "Вітал-Пласт"

Слюсар-інструментальник

15000

Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальної поверхні. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.

ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

9000

Підготовка  та фарбування металевих деталей.

комірник

11000

Порядок обліку, комплектація та видача обладнання та продукції на складі.

 АТ "БРОТЕП-ЕКО"

підсобний робітник

3723

Допомога комірнику.

Знання та навички роботи з комп'ютерною технікою на рівні користувача, знання номенклатури технічного призначення.
   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129Ярмарок професій


   20 вересня 2018 з 13.00 години до 15.00 години Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району.
   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання , перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.
   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою:
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого 92, (колишня вул. Кірова). т.(04594) 6-64-21 E-mail: mbcz@ukr.net

   Запрошено більше 30-ти навчальних закладів!!!


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на вересень 2018 року 

за/п

Роботодавець (повна назва), який надав вакансії до БЦЗ

Посада заявлена роботодавцем

З/пл.

Завдання та обов’язки

1

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувально-пакувального автомата

8000

Переміщення упаковок з крупами на відстань до 1 метру,вагою до 10 кг. циклічність навантаження 5 упаковок в 1 хвилину (максимально).

2

 

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Продавець-консультант

 

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

3

 ТОВ"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформаційного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

4

ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

5

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплектувальник товарів

 

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник

 

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

6

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

Лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

7

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"

 

бухгалтер

3723

Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129
Інформація 
про наявність вакансій, робочих місць
з наданням житла по Броварському міськрайонному
центру зайнятості на вересень 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

вантажник

3785

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

водій автотранспортних засобів

3865

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, с. Перемога

комплектувальник товарів

3865

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район, с.Требухів, вул. Броварська, 58

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Київська область, Броварський район, с.Требухів, вул. Броварська, 58

охоронник

3785

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

Київська область, Броварський район, Красилівка, ВУЛ. КОЖЕДУБА, 2

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"

Київська область, Броварський район, Красилівка, ВУЛ. КОЖЕДУБА, 2

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

тесляр

 

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

водій автотранспортних засобів

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

машиніст екскаватора одноковшового

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

технік-електрик

 

8000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Київська область, м. Бровари, вул Щолківська, 2

машиніст екскаватора

 

8000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

головний енергетик

 

10000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

птахівник

 

12000

БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Київська область, Броварський район, Рудня, вул.Шкільна, 63

оператор технологічних установок

12000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

маляр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

машиніст-кранівник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

штукатур

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

стропальник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

муляр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

лицювальник-плиточник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

бетоняр

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

підсобний робітник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

бухгалтер

8000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

електрогазозварник

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

15000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

Київська область, м. Бровари, вул.Симоненко, вул.Олімпійська

водій автотранспортних засобів

15000

ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ" Київська область, Броварський район,

с. Квітневе, пров. Залізничний,15

грибовод

7000

ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»

Київська область, Броварський район, Калита, вул Піщана,14

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

10000

ПП "УМБР-БРОВАРИ"

Київська область, Бровари, вул. Залізнична, 8

машиніст екскаватора

10000

ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

Київська область, Броварський район, Калинівка, вул Теплична, буд. 2.

овочівник

 

12000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

геодезист

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

дорожній робітник.

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

майстер дільниці

 

10000

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст автогрейдера

 

10000

 

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст котка самохідного з рівними вальцями

10000

 

ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

Київська область, Бровари, вул. Кутузова, 2/1

машиніст укладача асфальтобетону

10000

ТОВ "КВЗ"

Київська область, Бровари, вул. Металургів, 17

токар

11000

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» Київська область, Броварський р-н, с.м.т. Велика Димерка , вул. Промислова, 40А

підсобний робітник

 

12000

 

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

м. Бровари, вул. Я.Мудрого,26а

поліцейський (за спеціалізаціями)

9000


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

Семінар «Легальна зайнятість» 

   14 серпня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості було проведено семінар «Легальна зайнятість» за участю представників Пенсійного фонду України, начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Н. П. Лебединець та головного спеціаліста з організаційно-інформаційної роботи Т. С. Шеверун.

   Захід організовано з метою підвищення обізнаності безробітних щодо переваг легальної зайнятості та застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні. Учасники обговорили питання щодо легалізації трудових відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці.

   Під час свого виступу Н. П. Лебединець роз’яснила безробітним громадянам переваги легальної зайнятості, повідомила про вимоги щодо тривалості страхового стажу для отримання права на пенсію.

   Розповіла про можливість отримання інформації про нараховану заробітну плату, відрахування єдиного соціального внеску та розмір страхового стажу за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Під час спілкування надійшло чимало різноманітних питань від присутніх, на які вони отримали вичерпні та кваліфіковані відповіді.

 
Резюме, або працюємо на результат 

   Питання в тому, на який…
   І потрібно, щоб на позитивний.
   А позитивним результатом буде запрошення на співбесіду. І тільки.
   Чекати, що роботодавець, побачивши резюме, захопиться й одразу прийме Вас на роботу, надто оптимістично.

   Головне правило оформлення резюме: малий обсяг тексту та велика інформативність.

   Людина вирішує чи варто читати текст за 10-20 секунд. Тому текст повинен читатися зручно.

   Тобто:
   Формат – сторінка А4 (у крайньому випадку півтори сторінки. Якщо Вам насправді є про що додати). Шрифт – Times або Arial. Розмір – 12 або 14.
   Виділення необхідних заголовків – жирним шрифтом.
   Інші види оформлення доречні лише в резюме представників творчих спеціальностей.
   Є електронні бази, де описані способи складання резюме для молодого спеціаліста.

   Існує декілька видів резюме.
   Хронологічне резюме передбачає перелік у хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи, компанії. У яких Ви працювали, позицій. які обіймали, обов’язків, які виконували.
   Функціональне резюме робить акцент на Ваших уміннях і функціях (розподілених за тематичними групами), які Ви можете виконувати та виконувати на попередніх роботах. Тому для молодого спеціаліста з невеликим досвідом або без нього – не найдоцільніший вибір.
   Окремий вид резюме – комбіноване, в якому прописано навички та вміння і зазначено досвід роботи.

   Резюме починається із заголовка.

   Як заголовок слід використовувати власні прізвище, ім’я, по батькові, а не «резюме» чи «автобіографія».

   Потім потрібно зазначити дату народження та вік. Точну адресу. Контактний телефон (краще мобільний – так менеджеру з персоналу буде легше до Вас додзвонитися). E-mail (назва поштової скриньки складається на основі перших букв імені та прізвища: можна просто прізвище латинськими літерами, можна з додаванням дати народження – менеджер з персоналу одразу розуміє, що Ви серйозна людина, на відміну від різноманітних Nastya_elfe@mail.ru).

   Далі слід визначити мету складання: це має бути конкретна посада. Причому саме та, на яку Ви і надсилаєте резюме. За цим пунктом будуть оцінювати, наскільки молодий спеціаліст уявляє собі, чого він прагне і наскільки він упевнений у своєму виборі.

   Усе, що Ви зазначите після цього пункту, є обґрунтуванням того, що Ви – дійсно цікавий кандидат на зазначену посаду.

   Освіта. Молодому спеціалісту без досвіду роботи краще за все починати з цього пункту вказуючи: дату вступу та закінчення ВНЗ. Його повну назву, спеціальність, факультет. Якщо диплом з відзнакою, це теж приховувати не слід. Додайте також теми дипломних і курсових робіт, назви наукових проектів і конференцій (якщо брали участь у них і якщо вони відповідають сфері діяльності організації чи роботі, яку Ви збираєтеся виконувати).

   Також згадайте про курси підвищення кваліфікації, із датами їх проходження, назву організації, де Ви їх проходили, та спеціалізацію. Можете описати, що дало вивчення цього курсу: «розуміння аспектів…; досвід командної роботи; самостійно вивчив…» Так Ви дасте зрозуміти потенційному роботодавцю, як ви формулюєте думки, наскільки вмієте робити висновки та узагальнювати інформацію, як уявляєте собі спеціальність, що передбачається. Звісно, має сенс, якщо підвищення кваліфікації відповідає зазначеній посаді.

   Професійний досвід. Як і освіта, вказується, починаючи з останнього місця роботи (у зворотній хронологічній послідовності). Якщо Ви проходили стажування чи практику за спеціальністю, зазначайте їх. Якщо займалися громадською або організаційною роботою, не забудьте і про це. Якщо взагалі немає досвіду – робіть акцент на освіті, навичках, досягненнях та додаткових відомостях.

   Професійні навички. Включають: навички роботи з ПК, уміння працювати у спеціальних програмах, володіння іноземними мовами із зазначенням рівня (якщо є сертифікати, зазначте також їх).

   Досягнення. Сюди відносять різноманітні виграни гранти, конкурси, нагороди, успішну роботу на виборних посадах.

   Додаткова інформація. Сімейний стан, готовність до роботи з ненормованим робочим днем, можливість відряджень і зміни місця проживання (для спеціальностей, де це потрібно).

   Особисті якості. Як правило, ці якості ретельно переписують у свої резюме усі здобувачі, тому менеджери з підбору персоналу зараз майже не звертають на них уваги. Якщо є бажання, Ви можете позначити: аналітичний склад розуму, посидючість, акуратність, увага до деталей, вміння працювати з великими обсягами інформації. При цьому будьте готові підтвердити наявність усіх цих якостей на співбесіді. Тобто бухгалтер, якій здатен спізнитися на співбесіду або приховати інформацію, не викличе серйозного ставлення до себе.

   Очікувана зарплата. Для молодого спеціаліста не зазначається окремим пунктом.

   Коли резюме готове, слід перевірити його таким чином:
   Наскільки відомості відповідають: вимогам компанії; бажаній посаді.
   Наскільки резюме легко читається, чи виділено назви розділів.
   Чи немає орфографічних/пунктуаційних помилок.
   Припустіть: якщо б Ви були роботодавцем, наскільки б Вам сподобалось таке резюме і чи треба ще щось додати.

   Поради щодо надсилання резюме.

   Коли Ви надсилаєте резюме, у полі «тема листа» введіть назву посади. Для складання резюме краще використовувати мову, якою надруковано текст вакансії.

   Використання двох мов в одному резюме не бажане. До листа можна додати супровідний лист, де буде прописано:
   - Прізвище адресата (роботодавця); назву організації; поштовий індекс та адресу організації;
   - Посаду, на яку претендуєте, та джерело інформації про вакансії;
   - Чому Вас цікавить дана робота, організація та посада;
   - Обґрунтування своєї кандидатури. Посилаючись на інформацію про трудовий стаж і набутий досвід, що міститься в резюме, поясніть, як Ваш досвід і кваліфікація відповідають цій роботі;
   - Стимулювання відповіді, зустрічі/співбесіди. 
   - Попросіть про співбесіду та зазначте прийнятний для Вас час або повідомте, коли зателефонуєте, щоб дізнатися відповідь.

   Бажаємо Вам успіху у пошуках роботи за Вашим покликанням!

   Броварський міськрайонний центр зайнятості надає послуги по написанню резюме, звертайтеся за телефоном (04594) 6-64-21

 

Вакансії для осіб з інвалідністю
по Броварському міськрайонному центру зайнятості
на серпень 2018 року

 

Роботодавець (повна назва), який надав вакансії до БЦЗПосада заявлена роботодавцемЗ/пл.Завдання та обов’язки
ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧПродавець-консультант6000Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир7000Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
ТОВ"ФК "ЄАПБ"оброблювач інформаційного матеріалу3723Робота з документами,
з архівом.
ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"укладальник хлібобулочних виробів6000Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів
бухгалтер7300Первинна документація, звітність, клієнт-банк, звірка з контрагентами
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"Комплектувальник товарів

 

3865Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів3785Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Вантажник3785Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"Фахівець8000Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення. Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.
Лаборант-мікробіолог6000Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.
ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН"бухгалтер3723Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
контролер якості3723Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару, контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРАКС"підсобний робітник4000Підсобні роботи по прибиранню території підприємства.
Доставка до місця проведення робіт транспортом підприємства: з м. Бровари та з сіл Красилівка,Тарасівка, Гоголів, Бобрик, Шевченкове.

 

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,

   тел. (04594)66335, (04594)69129Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на серпень 2018 року

 


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

Вантажник

 

3785
Водій автотранспортних засобів

3865
Комплектувальник товарів

3865
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785
Охоронник

 

3785
ТОВ "УКРТРАНСТОРГ"Водій автотранспортних засобів15000
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8000
Підсобний робітник

6000
ПП "УМБР-БРОВАРИ"
Київська область, Бровари, вул. Залізнична, 8

Машиніст екскаватора

10000
ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"Тесляр

 

8000
Водій автотранспортних засобів

8000
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

8000
Машиніст екскаватора одноковшового

8000
Технік-електрик

8000
Бетоняр

 

8000
Машиніст автовишки та автогідропідіймача

8000
Машиніст екскаватора
8000


 


БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Головний енергетик

10000
ПРАТ ВПБФ
"АТЛАНТ"
Маляр

 

15000
Машиніст-кранівник
15000
Штукатур

 

15000
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)15000
Стропальник

 

15000
Муляр

 

15000
Лицювальник-плиточник

15000
Бетоняр

 

15000
Підсобний робітник

15000
Бухгалтер

 

8000
Електрогазозварник

 

15000
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

15000
Водій автотранспортних засобів

15000
Монтажник будівельних машин та механізмів

15000
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"Грибовод

 

7000
ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА»Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

 

10000

 

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора

   Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129


Актуальні вакансії на серпень (завантажити)


Вакансії для осіб з інвалідністю 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ

 "ІНТЕР-НОРМ"

Фахівець

4000

Фахівець по роботі з клієнтами. Прийом замовлень на виготовлення вікон від замовників. Прорахунок замовлень в спеціальній програмі. внесення інформації про замовлення в 1С та CRM. Відслідковування належного та своєчасного виконання замовлень.

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

7000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

ТОВ

"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

укладальник хлібобулочних виробів

6000

Укладка готової продукції в лотки, контейнери та іншу тару для хлібобулочних та кондитерських виробів

Бухгалтер                                                                                                                                                       

7300

Первинна документація, звітність, клієнт-банк, звірка з контрагентами

 ТОВ

"ФК "ЄАПБ"

оброблювач інформацій-

ного матеріалу

3723

Робота з документами,

з архівом.

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

фахівець

8000

Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу  IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників.

 

лаборант-мікробіолог

6000

Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та  розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

 

ТОВ

" ФЕРАКС "

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ

"СІЛЬПО-ФУД"

Підсобний

робітник

4000

Підсобні роботи по прибиранню території підприємства.

Доставка до місця проведення робіт транспортом підприємства:  з м. Бровари та з сіл Красилівка,Тарасівка, Гоголів, Бобрик, Шевченкове.

Комплекту-вальник товарів

 

3865

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Слюсар з ремонту колісних транспор-

тних засобів

3785

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається  гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

Вантажник

3785

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮ

ШИН

 

контролер якості

3723

Щоденний контроль зібраних замовлень для відправки зі складу: звірка артикулів та кількості фактично відібраного товару,  контроль відібраної продукції по термінах придатності, якість комплектації товару на піддоні, якість пакування товару в коробі, наявність обмотки скотч-стрічки, контроль за зберіганням продукції згідно прописаних місць складу. Приймання участі у проведенні інвентаризації складу.

бухгалтер

3723

Робота з розсхідними документами від постачальника. Контроль наявності сертифікатів якості. Проведення прибуткових документів 1С. Подекадне проведення податкових накладних періодом їх виписки. Щоденний контроль актів невідповідності під час приймання товару від постачальника, оформлення документальних повернень товару постачальнику з контролем податкових зобов'язань. Приймання участі у проведенні інвентаризації , зведення залишків .
Інформація про наявність вакансій, робочих місць 
з наданням житла по Броварському міськрайонному 
центру зайнятості на липень 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"

 

вантажник

3785

комплектувальник товарів

3865

водій автотранспортних засобів

 

3865

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

3785

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

поліцейський

9000

ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"

 

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

15000

бетоняр

 

15000

Електрогазозварник

 

15000

підсобний робітник

 

15000

муляр

15000

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

 

15000

стропальник

 

15000

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

15000

водій автотранспортних засобів

 

15000

Монтажник будівельних машин та механізмів

 

15000

машиніст-кранівник

 

15000

Маляр

 

15000

Штукатур

 

15000

Лицювальник-плиточник

 

15000

БФ ТОВ

 "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

 

оператор технологічних установок

 

5000

економіст

 

7500

головний енергетик

 

10000

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬ-

НИЙ ЗАГІН № 112"

 

машиніст крана (кранівник)

 

8000

Монтажник будівельний

 

8000

водій автотранспортних засобів

 

8000

Електрогазозварник

 

8000

тесляр

 

8000

арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

 

8000

машиніст екскаватора одноковшового

 

8000

Технік-електрик

 

8000

бетоняр

 

8000

машиніст автовишки та автогідропідіймача

 

8000

машиніст екскаватора

 

8000

  Вакансії (завантажити)

  За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 
«Погляд у майбутнє»

   20 липня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні 12 учнів та вчитель. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?», на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення були проведені інтерактивні ігри, учні отримали відповіді на свої запитання.

   З метою якісного підбору персоналу, 26 червня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості був проведений міні-ярмарок вакансій з представниками виробничих підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця»: Дарницька дистанція колії та Київський головний матеріальний склад. На зустрічі були присутні понад 50 осіб .

   Представники виробничих підрозділів детально презентували вакантні посади та вимоги до них, спілкуючись безпосередньо із безробітними за участю спеціалістів центру зайнятості. Дарницьку дистанцію колії представляла – заступник начальника дистанції Ділігодіна Аліна Володимирівна. Київський головний матеріальний склад представляла – менеджер з персоналу Рева Олена Григорівна.

   Представники ознайомили присутніх з характером та умовами праці, особливостями роботи монтера колії, водія автотранспортних засобів (категорії С), вантажника, підсобного робітника та інших. Особливу увагу було звернено на безкоштовний проїзд в приміських електропоїздах (до 200 км), обслуговування у відомчих залізничних лікарнях та переваги колективного договору.

   Безробітних зацікавила інформація, яку надали представники виробничих підрозділів. Шукачі роботи активно задавали питання стосовно специфіки роботи, перспективи на майбутнє.

   За підсумками проведеного заходу, усі відвідувачі отримали необхідні консультації та інформаційні матеріали. Для індивідуальної співбесіди залишилось 4 особи.
 Броварський міськрайонний центр зайнятості
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
МІНІ-ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ»

   АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ
   · електромеханік контактної мережі
   · інженер з охорони праці
   · інженер виробничо-технічного відділу
   · електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики
   · монтер колії
   · прибиральник виробничих приміщень
   · водій автотранспортних засобів категорії С
   · слюсар з ремонту колійних машин та механізмів
   · майстер шляховий
   · ремонтник штучних спорудМІНІ-ЯРМАРОК ВІДБУДЕТЬСЯ
26 червня 2018 року о10-00 
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92
КІМНАТА № 26 В ПРИМІЩЕННІ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (2-Й ПОВЕРХ)
Запрошуємо всіх бажаючих (розглядаються претенденти без досвіду роботи).
Тел. (04594)69129; (04594)66335


Профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» 
   Своє майбутнє ми обираємо задовго до останнього шкільного дзвоника. Обирати професію потрібно свідомо, з урахуванням реальних можливостей, особистих та суспільних інтересів. Кожна професія, якщо тільки ставитися до неї з любов’ю і знанням справи, приховує в собі невичерпні можливості.

   Саме для того , щоб допомогти учням обрати професію 08 червня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений профорієнтаційний захід «Погляд у майбутнє» серед учнів 5-7-х класів Благодійного Фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО», в якому були присутні учні різного віку. Була надана інформація про послуги центра зайнятості. Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій. Світ професій дуже великий, тому провідний фахівець з профорієнтації Броварського міськрайонного центру зайнятості М.В.Левкович допомогла учням зрозуміти, що таке професія, що таке спеціальність, на які п’ять груп умовно поділяються професії, якій одяг – форма буває у працівників різних професій, які професії майбутнього, діти почули цікаву інформацію яка була показана за допомогою слайдів на комп’ютері. Після обговорення з учнями були проведені інтерактивні ігри: «Відгадай назву професії», «Професії. «Що необхідно фахівцю?», діти розгадували анаграми «Професії», та отримали відповіді на свої запитання. 


 
 


Броварський міськрайонний центр зайнятості інформує! 
В Україні продовжується загальнонаціональна кампанія з профорієнтації випускників шкіл.

   Державна служба зайнятості продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитись із найбільш підходящою для них професією. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому з 550 центрів зайнятості по всій Україні.

   Для активного залучення молоді до профорієнтаційного тестування у мережі інтернет транслюються ряд соціальних роликів, які розповідатимуть про важливість обрання своєї майбутньої професії для молодих українців.

   Відеоролики доступні за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_Ecfc&t=7s

   Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціаліст центру підбере необхідний тест для відвідувача, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності до якої найбільш розташована людина.

    За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 6-64-21

                  ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ РОБОТОДАВЦЯ – 

сучасний сервіс Державної служби зайнятості  
  


   Державною службою зайнятості запроваджено сучасний сервіс - Електронний кабінет роботодавця. Це персональне автоматизоване робоче місце, доступ до якого роботодавець може отримати за допомогою комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. 

   Для створення власного Електронного кабінету роботодавцю необхідно звернутись до центру зайнятості, повідомити адресу електронної пошти, сформувати логін та пароль, за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ до послуги на сайті Державної служби зайнятості http://www.dcz.gov.ua.

   В електронному кабінеті роботодавця передбачена можливість подання звітів за формою №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії),в тому числі і уточнювальних, в онлайн-режимі до державної служби зайнятості та подальшим завантаженням фахівцем центру зайнятості в базу вакансій. Крім того передбачена можливість переглядати звіти за формами 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці", 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців", які подавались до служби зайнятості.

   Також в електронному кабінеті роботодавець має можливість переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості, стан укомплектування заявлених вакансій, кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу, договори на організацію громадських робіт (та інших робіт тимчасового характеру) та договори на працевлаштування після професійного навчання, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме.

   Електронний кабінет зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості та на підвищення рівня комфорту під час взаємодії роботодавців зі службою зайнятості.

Підписано угоду про співпрацю

   22 травня 2018 року підписано угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Благодійною організацією «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко». З метою удосконалення соціального партнерства і координації дій, спрямованих на вдосконалення системи профорієнтаційної роботи серед учнів «Благодійного фонду «СОС Дитяче Містечко», формування усвідомленого професійного вибору та підвищення іміджу робітничих професій. Броварський міськрайонний центр зайнятості, в особі директора Вітера Максима Кононовича з однієї сторони, і Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко», в особі директора Кріпак Олени Василівни з другої сторони, підписали дану Угоду.

   СОС Дитячі Містечка є неурядовою, нерелігійною організацією, що надає можливість знедоленим дітям жити у сім’ї.

   Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» Україна вже понад 13 років поширює міжнародні стандарти якості соціальних послуг на території України.

   СОС Дитячі Містечка Україна розпочала свою діяльність одночасно з активним розвитком та встановленням державної системи соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю, що дозволило ефективно налагодити роботу організації. Понад 11 років діяльності підтримку отримали біля 6500 дітей з них майже 2400 сімей.

   Інтереси дітей є першочерговим завданням, саме тому ми зацікавлені у співпраці, вже затверджений графік проведення профорієнтаційних заходів з учнями Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості на 2018 рік.

   Звичайно ж це непростий шлях в сьогоднішніх реаліях, але ми налаштовані рішуче та готові до подолання перешкод.

    

«Кроки у професійне майбутнє»

   18 травня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з «Броварської РЦБС» в приміщенні центральної районної бібліотеки КЗ БРР «Броварська РЦБС» був проведений інтерактивний профорієнтаційний урок «Кроки у професійне майбутнє» серед учнів 10-А класу Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 6. 

   На заході були присутні 25 учнів та класний керівник, а також фахівці центральної районної бібліотеки КЗ БРР «Броварська РЦБС». Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про вакансії. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Під час обговорення спеціаліст міськрайонного центру зайнятості звернула увагу старшокласників на свідомий вибір майбутньої професії, основні помилки, які виникають при виборі професії. Наголосила на те, що вибір професії – це велика відповідальність: перед батьками, суспільством, та найголовніше – перед собою. Бо тільки сама людина може збагнути, до чого в неї більший хист, до чого відчуває вона покликання. З учнями проведено тестування, що допомогло учням визначити свій тип професії, та професійні схильності. Після обговорення учні подивились фільми про професії, отримали відповіді на свої запитання. Сподіваємось, інформація, яку отримали майбутні випускники, допоможе зробити вірний професійний вибір та в подальшому успішно реалізувати свій потенціал на ринку праці.

   
                                          
                                                        Живи та працюй в Україні! 
   22.04.2018 Міжнародний діловий журнал «Community» спільно з Броварським міськрайонним центром зайнятості провів профорієнтаційний інтерактивний дитячий захід «МІСТО ПРОФЕСІЙ».

   У Броварському парку «Перемоги» у спеціально відведеній безпечній зоні розгорнулося імпровізоване «МІСТО ПРОФЕСІЙ». На вході до нього кожна дитина отримала «паспорт», карту представлених професій та мала можливість «працевлаштуватися на роботу». На заході проводились інтерактивні профорієнтаційні ігри, майстер-класи з професій, діти отримали «заробітну плату» за успішне виконання певних виробничих операцій відповідно до віку та витратили її у крамницях солодощів та пам’ятних подарунків. Броварський міськрайонний центр зайнятості допомагав учням обрати професію була використана методика «Диференційно-діагностичний опитувальник Е.А.Клімова», для молодших школярів відбувався показ фільмів про професії. На заході були присутні учні 1-6 класів – 160 учнів та учні 7-9 класів – 85 учнів, а також батьки – 245 осіб. Фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості було надано кваліфіковану допомогу всім бажаючим, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.
 

    #Ярмарок_вакансій у Броварському центрі зайнятості 
   19 квітня 2018 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості під гаслом “Живи та працюй в Україні» проведено Ярмарок вакансій. Його учасниками стали роботодавці та шукачі роботи Броварського регіону та міста Києва.

   В Ярмарку взяли участь як постійні, так і нові учасники: ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Века України», ПРАТ «Броварський завод пластмас», ТОВ «Епіцентр – К», ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», Броварська центральна районна лікарня, ФКВ Талісман ЛТД, ПРАТ «Спецбудмаш», Агрофірма Заворотичі та інші.

   Ярмарок відвідали 550 безробітних та понад 150 осіб з числа незайнятого населення, які шукають роботу або бажають її змінити. Учасники заходу дізналися про діяльність підприємств, умови та оплату праці, графік роботи, транспортне обслуговування працівників. Мали можливість пройти співбесіду з представниками роботодавців щодо подальшого працевлаштування.

   Представники роботодавців запропонували вакансії різного спрямування. Зокрема, ДП МА «Бориспіль» надали понад 70 вільних вакансій - водії автотранспортних засобів, робітники з комплексного обслуговування будинків,електромонтери та інші; ТОВ «Омега» 5 вільних вакансій – касир торговельного залу, вантажник, кухар, продавець продовольчого товару, пекар; Броварська філія ТОВ “Комплекс Агромарс”- 6 вакансій: птахівник, електрик дільниці, обліковець, теплотехнік, слюсар-ремонтник; ТОВ «Феракс» 4 вільних вакансій, в т.ч. для осіб з інвалідністю: менеджер із збуту, обвальник м’яса, прибиральник виробничих приміщень та інші. Також проведено опитування всіх запрошених представників підприємств, установ та організацій міста та району (шляхом анкетування) щодо визначення можливості працевлаштування громадян, які потребуватимуть соціального захисту протягом 2018 року та визначення можливості створення нових робочих місць за рахунок отримання компенсації єдиного соціального внеску.

   На ПРАТ «Комбінат «Тепличний», який є постійним учасником заходів та активно співпрацює з центром зайнятості, для проведення тимчасових робіт з 23 квітня буде створено 6 робочих місць для роботи в теплицях, а з представниками ДП МА «Бориспіль» заплановано заходи на території підприємства у травні - червні 2018 року - «Дні відкритих дверей на виробництві» та професіографічні екскурсії.

   В результаті проведення Ярмарку майже 150 шукачів роботи бажають відвідати підприємства, пройти співбесіду та детальніше ознайомитися з умовами праці вже на робочих місцях. Також 35 осіб вже залишили свої дані для подальшого працевлаштування; 11 осіб будуть спрямовані на професійне навчання; 20 осіб виявили бажання взяти участь в оплачуваних громадських роботах; майже 350 осіб отримали різноманітні консультації.

 

  

 

Живи та працюй в Україні !

18 квітня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з ВАТ «Софія» (трикотажна фабрика), м. Бровари вул. Незалежності буд.16, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району Великодимерським НВО 10-А класу, були присутні 20 учнів та вчитель. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики), під керівництвом досвідченого фахівця учні ознайомились з процесами виробництва продукції, побували у виробничих цехах, підрозділах де працюють висококваліфіковані в’язальниці та швачки, слюсарі-ремонтники, технологи та інженери і багато інших працівників. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця.На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.
  

  
Живи та працюй в Україні 

   10 квітня 2018 року були проведені інтерактивні профорієнтаційні уроки: «Професія та спеціальність», та «Джерела інформації про професії» серед учнів 8-Г класу Вилокодимерської НВО. На заході були присутні 20 учнів та класний керівник. Була надана інформація про послуги Броварського міськрайонного центра зайнятості, висвітлені основні складові свідомого вибору професії через формулу «Хочу, Можу, Треба». Було проговорено про фактори, які впливають на вибір майбутньої професії та помилки при виборі спеціальності. Також з учнями обговорили актуальність робітничих професій, визначили джерела інформації про вакансії. На запитання «Що таке професія, що таке спеціальність?» діти висловлювали свою думку, які психологічні особливості і риси характеру людина повинна мати, щоб побудувати кар’єру. Після обговорення були проведені інтерактивні вправи на закріплення матеріалу. Учні отримали відповіді на свої запитання.

  

Броварський МРЦЗ тел. (04594) 6-64-21 
Професіографічна ексурсія. 
   Пожежник-рятувальник- нелегка професія. Напевно, не існує більш небезпечної, відповідальної та важливішої професії, ніж професія рятувальника. 

   Цю професію обіймають непрості люди, люди з великої силою волі, люди, які здатні пожертвувати своїм життям, заради життя ближніх, люди, які незважаючи ні на що готові кинутись на допомогу. У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен відправитися туди, де людині загрожує небезпека і, ризикуючи своїм життям, зробити все, щоб визволити людей які потрапили в біду. Пожежник-рятувальник – це професія суто чоловіча, але в ролі інспекторів або психологів можуть знайти себе і жінки. Пожежник повинен уміти користуватися рятувальним устаткуванням, знати техніку безпеки, знати правила надання першої медичної допомоги, уміти працювати на висоті. Необхідно мати добре здоров’я, високу витривалість, фізичну силу.
З метою належної організації профорієнтаційної роботи серед цивільної молоді старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Бровари та району була проведена професіографична екскурсія.  

   05 квітня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загіном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприемстві серед учнів Броварського району, ЗОШ І-ІІІст. с. Семиполки , Заворицький НВК , Калинівська ЗОШ І-ІІІст., Пухівська ЗОШ І-ІІІст. , Богданівська ЗОШ І-ІІІст. , Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст.. Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідчених фахівців. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Головний фахівець відділу цивільного захисту В.В.Нишенко, ознайомив учнів з факультетами та спеціальностями спеціалізованих навчальних закладів, умовами навчання та вступу, а також розповів про наслідки у повсякденному житті недотримання елементарних норм і правил пожежної безпеки, у більшості випадків причинами виникнення пожеж є конкретні люди, їх легковажність, нехтування правилами пожежної безпеки, халатність і неуважність при користуванні електропобутовими приладами і вогнем. На запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 
 

 


До уваги! 
Живи та працюй в Україні 

   Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь в проведенні 19 квітня 2018 року з 10:00 до 12:00 Ярмарку вакансій для громадян міста та району, на якому буде подано систематизовану інформацію щодо: наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підприємствах, установах та організаціях м. Бровари та Броварського району ; 

   А також 19 квітня 2018 року з 13:00 до 15:00 Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. Запрошено більше 30-ти навчальних закладів! 

   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах. 

   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 (колишня вул. Кірова). 

   Наші контактні телефони :(04594) 6-64-21, 6-91-29 


 

   #продовження_співпраці_з_Калитянською_ОТГ

   12 березня 2018 року в рамках продовження співпраці з Калитянською громадою підписано Угоду про співпрацю між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Виконавчим комітетом Калитянської селищної ради на 2018 рік.

   Під час зустрічі між в. о. голови ради Федоровською Ларисою Павлівною та директором центру зайнятості Вітером Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Також під час зустрічі було представлено та затверджено графік надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям Калитянської громади фахівцями Броварського МРЦЗ на 2018 рік.
  Через професійну орієнтацію – до майбутнього 

   В Броварському міськрайонному центрі зайнятості питому вагу користувачів профорієнтаційних послуг із числа зайнятих осіб, а це - майже 50% - складає саме молодь: учні загальноосвітніх шкіл. 

   З метою орієнтації безробітної молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій, впродовж 2017 року проведено 453 профорієнтаційні заходи за участю більш як 3 тисяч осіб віком до 35 років.

   «Професійна орієнтація молоді буде змінюватися. І в першу чергу це стосується методів надання послуг, які мають стати більш адресними і наближеними до потреб користувачів. Ми намагатимемося не просто надавати інформацію профорієнтаційного змісту, а формуватимемо важливі для молодої людини компетенції – критичне мислення, вміння спілкуватися і працювати у команді», - зазначає директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Кононович Вітер.

   Для учнівської молоді двічі на місяць (за погодженням з органами управління освітою) проводяться профорієнтаційні уроки, під час якого дітям пропонується пройти тестування на визначення підходящої сфери та предмету праці. Щорічно проводяться ярмарки професій і вакансій, дні відкритих дверей центрів зайнятості. Загалом у році, що минув, виключно для учнів шкіл фахівцями Броварського міськрайонного центру зайнятості проведено 26 різноманітних профорієнтаційних заходів, в тому числі із залученням партнерів: роботодавців, освітян тощо. Загалом профорієнтаційні послуги надані більш як 2 тисячам учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Бровари та Броварського району.

   У травні – червні 2017 року Київська область долучилася до загальнонаціонального проекту з профорієнтаційного тестування. За 2 місяці з моменту старту проекту правильність обраного професійного шляху за допомогою тестів перевірили 8осіб із числа учнів шкіл. Загалом за цей період з питань вибору професії до центру зайнятості в індивідуальному порядку звернулися 19 старшокласників.

   Вже 7 років поспіль щорічно проводяться обласні профорієнтаційні заходи: змагально-мотиваційний захід серед учнівських команд «Обери майбутнє» та конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках», коли діти самі розповідають своїм одноліткам про потрібні на ринку праці професії. У 2017 році в заході «Обери майбутнє» змагалися 24 команди району та міста. Щодо конкурсу малюнків – то роботи подали понад 100 учасників, з них - 12 школярів стали переможцями у відбірковому турі. 3 роботи переможців були направлені до Київського обласного центру зайнятості для участі в обласному конкурсі. 2 учасників обласного конкурсу стали переможцями у власній віковій категорії це: Андрійченко Ганна, учениця Броварської ЗОШ I-III ст.№ 6 та Василенко Дар’я, учениця Броварської ЗОШ I-III ст. № 5.

   За більш детальною інформацією звертайтесь до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (04594) 66421,66335

   1 березня 2018 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості відбулася презентація Приватного підприємства «Ніда+», яке орієнтоване на виробництво виробів з полімерних матеріалів. Серійне виробництво пластмасових виробів розпочато в лютому 2010 року. Основним видом діяльності ПП «Ніда+» є виробництво пластикових відер та лопат для прибирання снігу. Пластикові відра – одна з найбільш поширених видів тари і використовується повсюдно, це дуже герметичний посуд, в якому можна чудово зберігати і транспортувати різноманітні види сировини. Важливою складовою є безвідходність виробництва, тобто повторне використання відходів.

   Презентувала підприємство заступник директора Токольська Світлана Сергіївна, яка звернулася до центру зайнятості за сприянням в укомплектуванні кадрів за професією оброблювач виробів із пластмас. Першим етапом співпраці стала презентація, на захід були запрошені незайняті громадяни та безробітні, які виявили бажання працевлаштуватися. Під час заходу роботодавець мав можливість особисто поспілкуватися з кожним безробітним і відповісти на питання, які їх цікавили.

   Фахівці центру зайнятості надали інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям. Світлану Сергіївну зацікавила можливість організації стажування на робочому місці та можливість організації тимчасових робіт за рахунок роботодавця. 

  
   16 лютого 2018 року в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Великодимерською громадою.
   
   Під час зустрічі між головою Великодимерської селищної ради Бочкарьовим Анатолієм Борисовичем та директором Броварського МРЦЗ Вітром Максимом Кононовичем обговорювалися питання наближення соціальних послуг до жителів та підприємців громади, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту, шляхи подолання безробіття в сільській місцевості, надання якісних соціальних послуг роботодавцям, розвиток малого підприємництва, легалізація зайнятості та інші.

   Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців та населення, а також зазначив те, що служба зайнятості є сервісною установою та виконує дуже важливу соціальну функцію, а саме є посередником між шукачами роботи та роботодавцями, тому в межах громади вкрай важливим є посилення ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, наповнення бази вакансій задля широкого доступу до неї шукачів роботи.

   Голова Великодимерської селищної ради Бочкарьов А.Б. висловив підтримку прагненню Броварського МРЦЗ до задоволення потреб громади в частині надання послуг населенню та роботодавцям, а також наголосив на тому, що спільними зусиллями є шанс сприяти процвітанню Великодимерської громади, якнайшвидше впорядкувати її життя, забезпечити якість життя населення та розвитку підприємництва на її території.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений у Великодимерській селищній раді.

   Всіх шукачів роботи та роботодавців Великодимерської громади Броварський центр зайнятості закликає звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців центру. Контактні телефони: (04594)632635, 69129 Відділ взаємодії з роботодавцями, (04594)66335 Відділ організації працевлаштування населення. Всю актуальну інформацію щодо роботи центру та найсвіжіші вакансії можна переглянути на сторінці Броварського МРЦЗ у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/brovary.cz/.

 
   

Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення 

   Однією з передумов модернізації та розвитку державної служби зайнятості як сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних є потреба у впровадженні нових підходів щодо повернення шукачів роботи, в тому числі з числа вразливих на ринку праці груп населення та жінок, до активної зайнятості. У зв’язку з цим, перед державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

   Вивчення передового досвіду розвинутих країн світу свідчить про те, що в сфері зайнятості населення зберігаються тенденції застосування «активних» програм запобігання довготривалому безробіттю, профілювання, а також використання індивідуального, орієнтованого на клієнта, підходу в роботі з безробітними.

   Система профілювання широко застосовується та довела свою ефективність у роботі центрів зайнятості багатьох країн світу, наприклад, Словенії, Нідерландах, Польщі, Німеччині, Данії, Ірландії, Швеції, США та деяких країнах СНД. Більшість країн світу, які активно застосовують профілювання у своїй практиці, використовують комбінування методів формального та неформального профілювання. Формальний метод профілювання базується на побудові статистичної моделі зайнятості, а неформальний – на експертних опитуваннях фахівців у сфері зайнятості. Вивчення світової практики організації профілювання безробітних дозволяє виділити наступні підходи: а) профілювання із залученням соціальних працівників; б) профілювання на основі статистичних даних (статистичне профілювання).

   Профілювання безробітних – це процедура поділу безробітного населення на окремі профільні групи залежно від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття, якій визначається на основі індивідуальних характеристик, досвіду роботи, потенціалу, а також рівня мотивації до працевлаштування. Для проходження профілювання спрямовуються шукачі роботи, які бажають зареєструватися в ЦЗ, мають в наявності документи, які необхідні для реєстрації, і для них відсутня підходяща робота. До проведення профілювання залучаються фахівці центру зайнятості з працевлаштування, профконсультанти або інші фахівці ЦЗ, наділені такими повноваженнями.

   Заходи з профілювання безробітних громадян включають:
   - інформування безробітної особи про цілі та задачі профілювання;
   - оцінку ризику тривалого безробіття (анкетування безробітних осіб);
   - визначення профільної групи;
   - підбір відповідного набору програм сприяння зайнятості;
   - у разі необхідності уточнення профільної групи та відповідного набору програм сприяння зайнятості.

   Застосування профілювання в роботі центрів зайнятості населення дозволяє вже на початкових етапах швидко виявляти групи безробітних з високим ризиком довготривалого безробіття та надавати їм послуги, що прискорюють їх працевлаштування.

   Однією з таких послуг є соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент. Індивідуальна робота за підходом кейс-менеджмент передбачає тісну взаємодію фахівця центру зайнятості (ЦЗ) з безробітною особою, під час якої відбувається оцінка ситуації, розробляється індивідуальний план роботи, надається допомога у розв’язанні особистих та соціальних проблем, які заважають працевлаштуванню, шляхом залучення інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг.

   Впровадження профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості дозволить раціонально розподілити фінансові та людські ресурси, спрямовані на допомогу безробітним, зменшити кількість безробітних осіб та підвищити ефективність роботи Державної служби зайнятості.
 


 
   6 та 7 лютого 2018 року за сприяння Броварського міськрайонного центру зайнятості на Іноземному підприємстві "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" було проведено ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ, в яких взяли участь понад 80 безробітних громадян Броварського регіону. Під час заходу представники роботодавця ознайомили учасників з історією розвитку компанії, презентували її діяльність, охарактеризували актуальні та перспективні вакансії.

   6 лютого 2018 року Компанія "Кока-кола" презентувала вакансії виробничих та технічних спеціальностей, таких як: оператори виробничих ліній, технік-програміст, старший технолог, водій навантажувача та інших, а 7 лютого 2018 року представлялись вакансії комерційного напрямку, такі як: торговельний представник, економіст з ціноутворення та інші.

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході заходів, окрім проведення екскурсії на виробництво компанії, шукачам роботи була донесена потреба у працівниках, роз’яснено умови праці, вимоги роботодавця до працівників, перспективи кар’єрного зростання, а також проведено співбесіди з особами зацікавленими у працевлаштуванні.

   Проведені заходи сприяли унікальній можливості безробітних громадян регіону отримати інформацію про компанію з перших рук, побачити на власні очі як і чим живе її колектив, вирішити чи хочуть вони долучитися до великої команди компанії «Кока-Кола».
 

  

 

   05 лютого 2018 року в Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулася презентація роботодавця – Державного підприємства “Міжнародного аеропорту Бориспіль”. 

   У заході взяли участь директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Максим Вітер та провідний фахівець служби управління та розвитку персоналу ДПМА Бориспіль Ірина Захарченко, психолог ДПМА Бориспіль Світлана Терещук, безробітні громадяни міста та району понад 75 осіб. 

   На сьогодні дане підприємство має нагальну потребу в укомплектуванні близько 20 різних професій. Представники кадрової служби підприємства розповіли про діяльність підприємства, умови праці, графік робот, розмір заробітної плати та коротко охарактеризували вимоги до претендентів на вільні вакансії. 

   Всі бажаючі працювати в одного з найбільших провідних роботодавців Київської області можуть звертатися за додатковою інформацією до спеціалістів Броварського міськрайоного центру зайнятості за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92,контактні телефони (04594)69129; 66335.

 

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на лютий 2018 року
Роботодавець Посада заявлена роботодавцем З/пл Завдання та обов’язки
ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА 
"БРОВАРИ"
Прибиральник службових приміщень 3800 Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну
МЕЛЬНИК
ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Продавець-консультант 6000 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 

6500 Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.
ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ" Інженер з охорони праці 3723 Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці. Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -3"
Прибиральник службових приміщень 3723 Прибирання сходових клітин житлових будинків.
ФОМІН 
ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Продавець-консультант

3800 Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.
Контролер-касир 4000 Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.
МЕЛЬНИК 
ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА
Продавець-консультант 6000 Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару
ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА" Прибиральник територій 4000 Прибирання територій підприємства
ТОВ "ФК "ЄАПБ"
Оброблювач інформаційного матеріалу 3723 Робота з документами, з архівом.
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплектувальник товарів
3785 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3865 Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
Вантажник 3785 Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається гуртожиток, безкоштовне харчування. 
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Фахівець 8000 Молодший фахівець з комп'ютерного забезпечення.
Ведення документообігу IT-відділу, вирішення базових проблем користувача , підготовка ПК для нових співробітників. 
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" Лаборант-мікробіолог 6000 Очистка, миття, дезінфекція та стерилізація лабораторного посуду. Приготування та розлив поживних середовищ. Вологе прибирання та дезінфекція лабораторного обладнання та приміщень лабораторії. Управління відходами лабораторії. Упорядкування складу мікробіологічних матеріалів. Контроль та ведення записів режимів роботи лабораторного обладнання.

Вакансії (завантажити)

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 

 

  


   31 січня 2018 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з 5-державним пожежно-рятувальний загоном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київський області, м. Бровари вул. Симона Петлюри 11-а, була проведена професіографічна екскурсія на підприємстві серед учнів Броварської гімназії ім. С.І. Олійника, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.№3, Броварської СШ І-ІІІ ст.№5 в якому були присутні 70 учнів та 5 вчителів, а також представники спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків. Була надана інформація про ситуацію, що склалася на локальному та регіональному ринках праці, характеристика актуальних на ринку праці професій, які використовуються на даному підприємстві (соціально-економічне значення професії, вимоги професії і роботодавця до працівника, характеристика умов праці, перспективи кар’єрного зростання, можливості проходження на підприємстві виробничої практики). Були виконані елементарні безпечні виробничі операції під керівництвом досвідченого фахівця. Проведення відео презентації та ознайомлення представниками спеціалізованих навчальних закладів міста Львів і Харків, з факультетами та спеціальностями, умови навчання та вступу, вартість навчання, на запитання учні отримали цікаві та професійні відповіді.

 

 

  16 січня 2018 року директор Броварського МРЦЗ М.К. Вітер з робочим візитом для налагодження співпраці відвідав ТОВ "АВТОРЕВЕР". Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів. На сьогодні на підприємстві є нагальна потреба у слюсарях з ремонту автомобілів.

   Під час зустрічі Максим Кононович ознайомив представників роботодавця з послугами Державної служби зайнятості, зазначив як за допомогою служби зайнятості організувати профнавчання, підвищення кваліфікації необхідних працівників, у тому числі безпосередньо на робочих місцях.

   Крім того, під час зустрічі було обговорено Постанову КМУ від 15.04.2013 р. №347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», яка передбачає стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та підтримку суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

   Також були обговорені питання подальшої співпраці в вирішенні кадрових питань, потреби в працівниках на тимчасові роботи. Підводячи підсумки зустрічі між роботодавцем та директором Броварського центру зайнятості, було домовлено про подальшу співпрацю у напрямку поліпшення ситуації на ринку праці.

 ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ 
ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" 

   6 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій виробничих та технічних спеціальностей, таких як:
   - оператори виробничих ліній,
   - технік-програміст,
   - старший технолог,
   - водій навантажувача та інші.

   7 лютого 2018 року 
   Презентація вакансій комерційного напрямку, таких як:
   - торговельний представник,
   - економіст з ціноутворення  та інші.

Компанія "Кока-кола" запрошує усіх бажаючих приєднатися до своєї команди!!! 


   Всім бажаючим прийняти участь в заході необхідно зареєструватися до 6 лютого 2018 року у адміністратора залу кім. 1 Броварського центру зайнятості або
за тел. (04594)6-63-35, 6-91-29.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на січень 2018 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 ТОВ "РІЄЛТЕРСЬКА ФІРМА

"БРОВАРИ"

Прибиральник службових приміщень

3800

Уміння якісно прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИ-МИРІВНА

 

Продавець-консультант

6000

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

 

 

6500

 

Проводить розрахунок з споживачами за придбаний товар, вироби та послуги, підраховує вартість покупок, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

ТОВ"СІЛГАН МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ"

інженер з охорони праці

3723

Проводити оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці,інструктаж з охорони праці. Організовувати паспортизацію дільниць і робочих місць щодо відповідальності їх вимогам охорони праці. та підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ФОМІН ЮРІЙ ВІКТОРО-

ВИЧ

Продавець-консультант

 

3800

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Контролер-касир

4000

 

Знання порядку виконання касових операцій, правил розрахунку зі споживачами, ознаки платоспроможності державних грошових знаків, асортименту та роздрібних цін на товари, що є у продажу.

МЕЛЬНИК ОЛЬГА СТАНІСЛА-ВІВНА

 

 

Продавець-консультант

6000

Розкладання товару на полиці в торговому залі, консультування покупців щодо якості товару

 

 

ТОВ"ФРО-НІУС УКРАЇНА"

Прибиральник територій

4000

Прибирання територій підприємстваЗа додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,
тел. (04594)66335, (04594)69129

Завантажити вакансії    Сьогодні для налагодження співпраці відбулася робоча зустріч директора Броварського центру зайнятості Вітера Максима Кононовича з представником роботодавця ТОВ «КАМОЦЦІ» Коваленко Оленою Олексіївною. ТОВ «КАМОЦЦІ» - безумовний лідер на ринку пневматики, що пропонує найширший вибір пневматичного обладнання, комплексні рішення в області автоматизації технологічних процесів та виробництв. Високоякісна пневмоапаратура, комплексні інженерні рішення, розробка і постачання складних пневматичних систем визначає широку популярність Camozzi.

   Найближчим часом підприємство відкриває новий власний виробничо -логістичний комплекс у Броварському районі, тому в ході зустрічі виявилася потреба в кадрах за такими професіями як:
   - оператори верстатів з програмним керуванням
   - слюсар з механоскладальних робіт
   - контролер матеріалів та виробів
   - комірник та інші.

   ТОВ «КАМОЦЦІ» пропонує високу заробітну плату (від 8000 грн.), соціальний пакет, оплачувану відпустку, навчання та підвищення кваліфікації, організовану доставку до місця роботи; запрошує приєднатися до своєї команди всіх бажаючих як з досвідом роботи так і без.

   Всіх шукачів роботи, що зацікавилися вакансіями ТОВ «КАМОЦЦІ», Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує на зустріч з представником роботодавця, яка відбудеться 27 грудня з 10:00 до 12:00 у приміщенні центру зайнятості (кім. №8) за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92. За більш детальною інформацією щодо зустрічі та вакансій звертатися до адміністратора залу кім.1 Броварського центру зайнятості та за телефонами: (04594)66335; 69129.Розпочалась активна профорієнтаційна робота в школах міста та району 
 Броварським міськрайонним центром зайнятості 

   У наші дні, коли країна перебуває у ситуації кризового становища, коли економічні негаразди впливають на культурну, освітню та інші сфери життя, багато хто, а особливо молодь, звертає свої погляди на престижні та високооплачувані професії. Реалії сьогодення показують, що для того, щоб забезпечити собі безбідне щасливе майбутнє, потрібно отримувати освіту за професіями/спеціальностями затребуваними на ринку праці.

   Така ситуація є типовою для всіх регіонів України. Броварський район в цьому питанні не є виключенням. Економіка області вже давно недоотримує в належній кількості кваліфікованих робочих рук. Саме задля корекції вподобань молоді та з метою орієнтації випускників шкіл на здобуття робітничих професій, Броварським міськрайонним центром зайнятості проводиться активна профорієнтаційна робота в школах міста та району кожен рік. Фахівці служби зайнятості вже побували у Броварських школах № 6, № 7, № 10, № 2, № 1, а також планується відвідування інших шкіл міста та району.

   Спеціалісти з профорієнтації проводять різноманітні профінформаційні та профорієнтаційні заходи: уроки реального життя, дні відкритих дверей центру зайнятості, інтерактивні заходи для молоді (змагально-мотиваційні, інтелектуально-ігрові), ярмарки професій, тестування, анкетування на предмет професійного самовизначення тощо. З початку 2017 року проведено понад 23 таких захода, якими охоплено близько 2301 учень. Як свідчать результати анкетувань батьки відіграють вирішальне значення при виборі професійного майбутнього випускником.    

   Робота з учнівською молоддю проводиться професійно, проходять у формі вільної невимушеної бесіди, створюється атмосфера довіри та щирості. Аудиторія отримує багато цікавої інформації, яка спонукає її замислитися над можливими помилками вибору та дає можливість переглянути свої погляди відносно майбутнього. Під час заходів фахівці Броварського міського центру зайнятості розповідають про свідомий вибір майбутньої професії та обговорюють критерії професійного вибору, адже ці питання є дуже актуальними для випускників. Фахівець служби зайнятості розповідає про професії, які є актуальними та затребуваними сьогодні на ринку праці.

   З метою допомогти підліткам зорієнтуватися в безмежному світі професій та знайти відповідь на питання «Ким бути в майбутньому?», Службою зайнятості створено збірник анімаційних відеороликів. Кожна серія збірника – це розповідь про професію. Загалом до збірника увійшли відеоролики за 20 професіями, а саме: рестаратор, лікар, програміст, вчитель, швачка, газозварювальник, соціолог, спеціальність майбутнього «робототехніка» та інші.

   Учні отримують корисну інформацію про світ професій та масу позитивних вражень, мають змогу поставити питання професіоналам та отримати кваліфіковані відповіді.
 

  

 


   23 листопада 2017 року у Броварському міськрайонному центрі зайнятості відбулась презентація роботодавця з представниками Головного управління Національної поліції у м. Києві. Про вимоги до кандидатів на вакантні посади, умови конкурсного відбору, проходження служби та матеріальне забезпечення розповіли начальник сектору кадрового забезпечення старший лейтенант поліції Марина Володимирівна Подолян, начальник відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення №2 майор поліції Загреба Анатолій Михайлович та старший лейтенант поліції Ніколіца Юлія Ростиславівна.

   «На службу в поліції ми запрошуємо молодь віком від 20 до 30 років, громадян України, готових до служби в поліції м. Києва та в яких присутнє прагнення допомагати людям. Обов’язковою умовою є володіння навичками комунікабельності, ввічливості, стриманості, відповідальності, вмінням швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях. Гарантована заробітна плата становить від 9000 грн., є соціальний пакет, надається можливість отримання вищої освіти в навчальних закладах системи МВС за державним замовленням з міжнародними стандартами, кар’єрний ріст. Конкурсний відбір на посаду дільничних офіцерів поліції та поліцейських вже оголошено і він буде тривати до 30 листопада 2017 року».- зазначили представники.

   По закінченню заходу учасники отримали програмки роботодавця з переліком вакантних посад, контактними телефонами та роз’ясненнями щодо вступу до лав Національної поліції.
     6 листопада 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом на ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД".

   Компанія «Кока-Кола» веде свій бізнес на найвищому рівні та сприяє підвищенню добробуту в кожній країні де працює, а також активно співпрацює з місцевою спільнотою беручі участь у різних заходах та надаючи спонсорську підтримку. Наразі приймають участь в профорієнтаційному змагально-мотивіційному заході серед учнівських команд »Обери майбутнє», забезпечуючи призами переможців та всіх учасників. Місія Кока-Коли в Україні не обмежується виключно зайняттям першого місця на ринку виробництва та торгівлі напоями, вона – у підвищенні рівня культури виробництва, торгівлі і ставленні до працівників.

   У ході зустрічі з фахівцем відділу зв`язків з громадськістю Наталією Нікітіною та фахівцем з підбору персоналу Лілією Бережною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. На сьогоднішній день є потреба в операторах лінії у виробництві харчової продукції, торгівельних представниках. Особливу увагу було приділено вакансіям для людей з особливими потребами. Максим Кононович розповів про стан ринку праці Броварського району та презентував послуги, що надаються Службою зайнятості. Були детально обговорені шляхи подальшої співпраці в контексті вирішення кадрових питань підприємства. 

 
Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників 

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:
   1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
   2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
   3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
   4) штукатур (штукатурні роботи).

   Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
   2) є громадянином України;
   3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
   4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
   5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
   6) не має судимості;
   7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   - документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   - облікова картка платника податків та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)   24 жовтня 2017 року сектором фізкультури молоді та спорту та Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений семінар «Молодь на ринку праці».

   У семінарі взяли участь 20 молодих осіб жителів Броварського району, які тимчасово не зайняті трудовою діяльністю та перебувають на обліку як безробітні.

   Під час семінару безробітні були ознайомлені зі станом молоді на ринку праці, перевагами і недоліками молодих фахівців при працевлаштуванні, джерелами пошуку роботи, акцентуючи увагу на веб-ресурсах державної служби зайнятості, активними заходами державної служби зайнятості, щодо сприяння зайнятості молоді, перевагами легального працевлаштування в сучасних умовах.
  

Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників

   Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

   Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі
   1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
   2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
   3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
   4) штукатур (штукатурні роботи).

   Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
   2) є громадянином України;
   3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);
   4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
   5) не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
   6) не має судимості;
   7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

   Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
   - документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   - облікова картка платника податків та копії цих документів.

   Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

   За більш детальною інформацією звертатися до заступника директора Броварського центру зайнятості, каб.28 (Левицька Любов Миколаївна)


                                                                                                  Cемінар «Молодь на ринку праці». 

   24 жовтня 2017 року сектором фізкультури молоді та спорту та Броварським міськрайонним центром зайнятості був проведений семінар «Молодь на ринку праці».

   У семінарі взяли участь 20 молодих осіб жителів Броварського району, які тимчасово не зайняті трудовою діяльністю та перебувають на обліку як безробітні.

   Під час семінару безробітні були ознайомлені зі станом молоді на ринку праці, перевагами і недоліками молодих фахівців при працевлаштуванні, джерелами пошуку роботи, акцентуючи увагу на веб-ресурсах державної служби зайнятості, активними заходами державної служби зайнятості, щодо сприяння зайнятості молоді, перевагами легального працевлаштування в сучасних умовах.

 


УВАГА!!! ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК!!!
   Для проведення сімейного фестивалю «Baby Boom Fest» на святкуванні Дня міста Бровари 16 вересня 2017 року терміново потрібні працівники.

   Заробітна плата 230 грн. за день + бонуси.

   Місце проведення робіт: м. Бровари, парк «Перемога» Запис на роботу відбудеться 14 вересня о 10:00 В ПРИМІЩЕННІ БРОВАРСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (26 кімната, 2-й поверх) за адресою : м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92, контактний телефон (04594)66335; 69129.


До уваги! 

   Броварський міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь в проведенні 21 вересня 2017 року з 10:00 до 12:00 Ярмарку вакансій для громадян міста та району, на якому буде подано систематизовану інформацію щодо:
   · наявності вакантних посад і вільних робочих місць на підприємствах, установах та організаціях м. Бровари та Броварського району;
   · діючого законодавства про працю та зайнятість.

   А також 21 вересня 2017року з 13:00 до 15:00 Броварський міськрайонний центр зайнятості проводитиме Ярмарок професій для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста та району. Запрошено більше 30-ти навчальних закладів!

   На Ярмарку професій буде нагода ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Ярмарок відбудеться у приміщені Броварського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 (колишня вул. Кірова).

Наші контактні телефони :(04594) 6-64-21, 6-91-29
   


   8 вересня 2017 року Броварським міськрайонним центром зайнятості спільно з директором ПВП «КАМАН» Потієнком Олегом Валерійовичем в форматі індивідуальної співбесіди з роботодавцем було презентовано актуальні вакансії даного підприємства. 

   Взуттєва фабрика «КАМАН» - виробник взуття власних торгових марок CAMAN і CAMALINI. В зв’язку з розширенням об’ємів виробництва взуття проводить набір за такими спеціальностями як: складальники верху взуття(швеї), складальники взуття(спеціалісти на ділянку збірки взуття), охоронники. В заході прийняло участь близько тридцяти потенційних претендентів на роботу. Директор підприємства Потієнко О.В. приділив увагу кожному шукачу роботи, презентував виробництво, розповів про продукцію, яку воно виробляє , умови праці та можливості кар’єрного зростання працівників. Проведений захід сприяв прямому спілкуванню безробітних з потенційним роботодавцем, дав змогу приділити увагу кожному шукачу роботи зокрема.
 
   З метою якісного підбору персоналу 06 вересня 2017 року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію роботодавця ПАТ «Промінвестбанк».

   Керуючий відділенням №11 ПАТ «Промінвестбанк» Миколаєць Катерина Семенівна презентувала шукачам роботи вільні вакансії, проінформувала про специфіку роботи, умови праці, рівень заробітної плати та можливості кар’єрного зростання працівників. В заході взяли участь понад 30 безробітних, які активно задавали питання стосовно працевлаштування. Для індивідуальної співбесіди залишилось 6 осіб, які домовились про зустріч з роботодавцем безпосередньо на відділенні №11 у м. Бровари, що потребує нових кадрів. Проведений захід посприяв підвищенню рівня співпраці з роботодавцем щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця, адже кожен роботодавець має можливість скористатися послугами державної служби зайнятості.
    В рамках адміністративно-територіальної реформи та з метою наближення соціальних послуг до клієнтів, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту та подолання безробіття, надання якісних соціальних послуг роботодавцям 09 серпня 2017 року підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Калитянською громадою.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений в Калитянській селищній раді.

   В ході зустрічі з головою громадою Христинченко В.О. та директором Броварського МРЦЗ Вітером М.К. обговорювалися питання щодо потреб громади, шляхи подолання безробіття на селі, питання розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, легалізації зайнятості та інші. Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. надав інформацію про послуги служби зайнятості роботодавцям і населенню та зазначив, що служба зайнятості – це сервісна установа, яка виконує вкрай важливу соціальну функцію посередництва між шукачами роботи та роботодавцями, наголосив на підвищенні ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, акцентував увагу на посиленні співпраці з роботодавцями, соціальними партнерами та наповнення бази вакансій.

   Голова громади Христинченко О.В. звернув увагу на необхідності сприянню легалізації робочих місць на території громади та тісну співпрацю з Броварським міськрайонним центром зайнятості.
 
   8 серпня 2017
року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості була проведена Презентація роботодавця ТОВ "Сільпо-Фуд".

   Підприємство представили менеджери з персоналу управління транспортної логістики компанії, які за допомогою відео презентації розповіли про специфіку роботи у логістичній компанії.

   В співбесіді з роботодавцем приймали участь як безробітні Броварського центру зайнятості так і ті шукачі роботи, хто звернувся до центру зайнятості за консультацією. Присутніх ознайомили з характером та умовами праці, особливостями роботи, розміром заробітної плати.

   Роботодавцем були запропоновані вакансії: вантажників, комплектувальників товару, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв навантажувача, менеджера з персоналу. Особливу увагу звернули на вакансії для осіб з обмеженими можливостями. Під час заходу шукачі роботи мали змогу безпосередньо поспілкуватись з роботодавцем та отримати відповіді на свої запитання.
   
   Наприкінці заходу проводились індивідуальні співбесіди з претендентами, які виявили бажання працевлаштуватись.

   В результаті проведеного заходу більше 10 осіб заповнили міні-резюме та залишили свої контактні дані у роботодавця для запрошення на співбесіду безпосередньо на підприємстві, та всі учасники заходу отримали візитівки з контактами роботодавця.
 
 


   Для забезпечення підприємств кваліфікованими спеціалістами, з однієї сторони, а з іншої – на реальну та активну допомогу жителям міста та району з пошуку роботи Броварський міськрайонний центр зайнятості проводить Ярмарок вакансій. Більш як 65 підприємств Броварського регіону приймають участь в подібних заходах – це роботодавці, які створюють робочі місця, з офіційним оформленням, гідною оплатою праці та інше.

   Крім того, з метою допомоги у виборі майбутньої професії Броварським міськрайонним центром зайнятості стало традицію щорічне проведення для учнів та батьків Ярмарку професій, участь в якому приймають понад 30 представників учбових закладів м. Бровари та м. Києва.

   На Ярмарку професій буде надано систематизовану інформацію щодо:
- можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в учбових закладах;
- підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Запрошуємо всіх бажаючих шукачів роботи та зацікавлених в професійному навчання відвідати заходи:
   
   Ярмарок вакансій, який відбудеться 20 квітня 2017 з 10:00 до 12:00 та Ярмарок професій з 13:00 до 15:00

    Адреса проведення заходів: м. Бровари, Ярослава Мудрого,92 в фойє Броварського центру зайнятості.


Візит директора Броварського міськрайонного центру зайнятості 
до ПАТ «Комбінат «Тепличний»


   Дієвим методом налагоджування партнерських стосунків та тісної співпраці між роботодавцями та центром зайнятості є відвідування підприємств. Так 21 березня 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом у Публічному акціонерному товаристві «Комбінат «Тепличний».

   ПАТ «Комбінат «Тепличний» - підприємство унікальне. Об’єктивно, на сьогодні – це лідер овочівництва закритого ґрунту. І не тільки в масштабах України. Комбінат є одним із основних постачальників екологічно чистих овочів для мешканців Київської області й усієї України.

   У ході зустрічі з головою правління Чернишенко Володимиром Іллічем та начальником відділу кадрів Костюшко Валентиною Аркадіївною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. Були презентовані послуги, що надаються Службою зайнятості та отримано замовлення на підбір претендентів на вакантні посади: тракторист, електрогазозварник, овочівник із заробітною платою 7000 грн.

   За більш детальною інформацією щодо вакансій звертатися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефонами (04594)6-63-35; 6-91-29.   Співпраця з роботодавцями є основним пріоритетом Служби зайнятості.