Броварський міськрайонний центр зайнятості

4 вересня 2014 р.

   
Броварський міськрайонний центр зайнятості
       
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92

e-mail: mbcz@ukr.net

 

Директор: Вітер Максим Кононович

Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна

 

Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61

З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35

Для роботодавців: 6-91-29,  6-26-35

 

Графік роботи:
понеділок - четвер 8.00-17.00
п’ятниця   8.00-15.45
без перерви

 

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Кодекс законів про працю України

Реформа у працевлаштуванні

 

Основними завданнями центру є:

 • реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 • надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 • організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 • контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.

 

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 • Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 • Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 • Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 • Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 • Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 • Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 • Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 • Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
 • Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 • Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 • Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 • Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 • Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 • Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 • Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 • Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 • Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 • Консультування з використання праці іноземця.
 • Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 • Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

 

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.

 

Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:

 • допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
 • допомога по частковому безробіттю;
 • матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:

 • застраховані особи;
 • незастраховані особи;
 • військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров'я;
 • особи, які вперше шукають роботу;
 • інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

За умови сплати страхових внесків:

 • громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
 • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
 • особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

   Розмір допомоги по безробіттю:
   Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, розмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років - 50 відсотків;
   від 2 до 6 років - 55 відсотків;
   від 6 до 10 років - 60 відсотків;
  понад 10 років - 70 відсотків.

   Допомога по безробіттю особам, які мають право на допомогу без урахування страхового стажу, визначається у розмірі, встановленому законодавством.

   Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, скорочується на 90 календарних днів і її виплата починається з 91-го календарного дня.

   У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць.
   В рамках адміністративно-територіальної реформи та з метою наближення соціальних послуг до клієнтів, оперативного і безперешкодного реагування на потреби осіб з числа безробітних у сфері соціального захисту та подолання безробіття, надання якісних соціальних послуг роботодавцям 09 серпня 2017 року підписано Угоду про співпрацю та взаємодію між Броварським міськрайонним центром зайнятості та Калитянською громадою.

   У подальшому фахівці Броварського міськрайонного центру зайнятості візьмуть участь в роботі сервісного майданчику служби зайнятості для надання інформаційно-консультаційних послуг населенню та роботодавцям, який буде створений в Калитянській селищній раді.

   В ході зустрічі з головою громадою Христинченко В.О. та директором Броварського МРЦЗ Вітером М.К. обговорювалися питання щодо потреб громади, шляхи подолання безробіття на селі, питання розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, легалізації зайнятості та інші. Директор Броварського МРЦЗ Вітер М.К. надав інформацію про послуги служби зайнятості роботодавцям і населенню та зазначив, що служба зайнятості – це сервісна установа, яка виконує вкрай важливу соціальну функцію посередництва між шукачами роботи та роботодавцями, наголосив на підвищенні ефективності надання послуг населенню та роботодавцям громади, акцентував увагу на посиленні співпраці з роботодавцями, соціальними партнерами та наповнення бази вакансій.

   Голова громади Христинченко О.В. звернув увагу на необхідності сприянню легалізації робочих місць на території громади та тісну співпрацю з Броварським міськрайонним центром зайнятості.
 
   8 серпня 2017
року в приміщенні Броварського міськрайонного центру зайнятості була проведена Презентація роботодавця ТОВ "Сільпо-Фуд".

   Підприємство представили менеджери з персоналу управління транспортної логістики компанії, які за допомогою відео презентації розповіли про специфіку роботи у логістичній компанії.

   В співбесіді з роботодавцем приймали участь як безробітні Броварського центру зайнятості так і ті шукачі роботи, хто звернувся до центру зайнятості за консультацією. Присутніх ознайомили з характером та умовами праці, особливостями роботи, розміром заробітної плати.

   Роботодавцем були запропоновані вакансії: вантажників, комплектувальників товару, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв навантажувача, менеджера з персоналу. Особливу увагу звернули на вакансії для осіб з обмеженими можливостями. Під час заходу шукачі роботи мали змогу безпосередньо поспілкуватись з роботодавцем та отримати відповіді на свої запитання.
   
   Наприкінці заходу проводились індивідуальні співбесіди з претендентами, які виявили бажання працевлаштуватись.

   В результаті проведеного заходу більше 10 осіб заповнили міні-резюме та залишили свої контактні дані у роботодавця для запрошення на співбесіду безпосередньо на підприємстві, та всі учасники заходу отримали візитівки з контактами роботодавця.
 
 

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на серпень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
Комплекту-вальник товарів 

3320 Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

  

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3600 Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

 

Контролер-касир
4000 Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

Фахівець
7500 Введення рахунків у систему SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.

  

ТОВ "ТІ.ДЖІ.
ПРОДАКШН"
Швачка 3200 Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку роботи


ТОВ "АСПЕКТ" Підсобний робітник 3200 Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

Завантажити вакансії 

За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129

 


Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на липень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

 

Адміністратор черговий

 

 

3600

 

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 

 

 

Контролер-касир

 

4000

 

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

 

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

 

 

фахівець

7500

Введення рахунків у систему  SAP, аналіз фінансової інформації, робота з договорами. Володіння ПК на рівні досвідченого користувача.


ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.


ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129 Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

 

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

 

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

 

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

 

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.

Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.

Службовий транспорт від м. Бровари  до місця роботи.

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів,  характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий

 

3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі.

 


Контролер-касир

 

4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.

 

ТОВ "ТІ.ДЖІ.СТУДІО"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.

ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).

Можливість обговорення графіку роботи.

ТОВ "БРАЗ КОНСТРАКШН"

Кур’єр

3350

Відправка кореспонденції по  м. Бровари. Вміння відправляти отримувати пошту, заповнювати бланки, квитанції.

ТОВ "АСПЕКТ"

 

Підсобний робітник

3200

Прибирання виробничого приміщення, прибирання території і підмітання, косіння трави, прополка та полиття клумб

   За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, тел. (04594)66335, (04594)69129Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на травень 2017 року

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Комплекту-вальник товарів

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається  гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи


МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

Адміністратор черговий 

 3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі. 

 

Контролер-касир

4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками 

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

 

Двірник

3200

Прибирає закріплені за ним ділянки території: підмітає сміття, згрібає листя, викидає сміття  у контейнери. Очищає територію від снігу та льоду, посипає піском пішохідні зони.

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.


ТОВ "ТІ.ДЖІ.СТУДІО"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку робот


ТОВ "ТІ.ДЖІ.

ПРОДАКШН"

Швачка

3200

Виконання ручних робіт: пришивання декоративних елементів по зразку, порка вузлів виробів, пакування готових виробів. Можливо без спеціальної освіти (навчають).
Можливість обговорення графіку роботи.За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ, 
тел. (04594)66335, (04594)69129

 Завантажити вакансії

 

    

   Для забезпечення підприємств кваліфікованими спеціалістами, з однієї сторони, а з іншої – на реальну та активну допомогу жителям міста та району з пошуку роботи Броварський міськрайонний центр зайнятості проводить Ярмарок вакансій. Більш як 65 підприємств Броварського регіону приймають участь в подібних заходах – це роботодавці, які створюють робочі місця, з офіційним оформленням, гідною оплатою праці та інше.

   Крім того, з метою допомоги у виборі майбутньої професії Броварським міськрайонним центром зайнятості стало традицію щорічне проведення для учнів та батьків Ярмарку професій, участь в якому приймають понад 30 представників учбових закладів м. Бровари та м. Києва.

   На Ярмарку професій буде надано систематизовану інформацію щодо:
- можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в учбових закладах;
- підготовчих курсів, умов навчання, перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в учбових закладах.

   Запрошуємо всіх бажаючих шукачів роботи та зацікавлених в професійному навчання відвідати заходи:
   
   Ярмарок вакансій, який відбудеться 20 квітня 2017 з 10:00 до 12:00 та Ярмарок професій з 13:00 до 15:00

    Адреса проведення заходів: м. Бровари, Ярослава Мудрого,92 в фойє Броварського центру зайнятості.Вакансії для осіб з обмеженими можливостями 
по Броварському міськрайонному центру зайнятості 
на квітень 2017 року 

Роботодавець

Посада заявлена роботодавцем

З/пл

 

Завдання та обов’язки

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" Комплекту-вальник товарів

3320

Робота з товаром на складах, відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.
Слюсар з ремонту автомобілів

3250

Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних приміщеннях, які обігріваються, відповідальність, уважність. Надається гуртожиток.

Вантажник

3250

Робота з товаром на складах пов’язана з фізичним навантаженням відповідальність, уважність.
Надається спецодяг, гуртожиток, безкоштовне харчування.
Службовий транспорт від м. Бровари до місця роботи.

 

 

МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Продавець-консультант

3600

Консультування покупців, знання асортименту товарів, характеристик сировини.

 

 Адміністратор черговий 


 3600

Контроль роботи касирів, охорона порядку в торговому залі. 

 

Контролер-касир 


4000

Ведення розрахунків з покупцями, робота з готівкою та кредитними картками 

 

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА -4"

Двірник

3200

Прибирає закріплені за ним ділянки території: підмітає сміття, згрібає листя, викидає сміття у контейнери. Очищає територію від снігу та льоду, посипає піском пішохідні зони.
Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

3200

Прибирання сходових клітин закріплених за ним будинків.


За додатковою інформацією звертатися до адміністратора Броварського МРЦЗ,  тел. (04594)66335, (04594)69Візит директора Броварського міськрайонного центру зайнятості 
до ПАТ «Комбінат «Тепличний»


   Дієвим методом налагоджування партнерських стосунків та тісної співпраці між роботодавцями та центром зайнятості є відвідування підприємств. Так 21 березня 2017 року директор Броварського міськрайонного центру зайнятості Вітер Максим Кононович разом з начальником відділу взаємодії з роботодавцями Мельниченко Наталією Іванівною побували з робочим візитом у Публічному акціонерному товаристві «Комбінат «Тепличний».

   ПАТ «Комбінат «Тепличний» - підприємство унікальне. Об’єктивно, на сьогодні – це лідер овочівництва закритого ґрунту. І не тільки в масштабах України. Комбінат є одним із основних постачальників екологічно чистих овочів для мешканців Київської області й усієї України.

   У ході зустрічі з головою правління Чернишенко Володимиром Іллічем та начальником відділу кадрів Костюшко Валентиною Аркадіївною були намічені пріоритетні напрямки співпраці у вирішенні кадрових питань підприємства. Були презентовані послуги, що надаються Службою зайнятості та отримано замовлення на підбір претендентів на вакантні посади: тракторист, електрогазозварник, овочівник із заробітною платою 7000 грн.

   За більш детальною інформацією щодо вакансій звертатися до Броварського міськрайонного центру зайнятості за телефонами (04594)6-63-35; 6-91-29.


 

   Співпраця з роботодавцями є основним пріоритетом Служби зайнятості.


ПРЕС-РЕЛІЗ

На Київщині 22 демобілізованих із зони АТО стали підприємцями

Київською обласною службою зайнятості області особлива увага приділяється впровадженню нових підходів до вирішення проблем зайнятості учасників бойових дій на сході України.

У 2016 році 22 особи із числа учасників АТО започаткували власну справу. Найчастіше для реалізації власного підприємницького таланту обирають сфери сільського господарства, роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту тощо.

З початку року до служби зайнятості Київської області звернулись 1826 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, з них 278 осіб працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, 54 особи обрали військову службу за контрактом у Збройних силах України.

За рахунок виплати компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску службою зайнятості працевлаштовані 3 особи даної категорії. Пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості 63 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, 44 з них вже працевлаштовані.

Законом України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 07.07.2016 № 1436-VIII внесено зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Закон набирає чинності з 30.08.2016 року.

- Даний Закон спрямований на поліпшення соціального захисту учасників антитерористичної операції, - повідомив в.о. директора Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. - Реалізація положень Закону сприятиме працевлаштуванню учасників антитерористичної операції, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце, за направленням Державної служби зайнятості, зазначених осіб, строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Київського обласного центру зайнятості за телефоном (044) 559-22-38