Управління фінансів

Доходи зведеного бюджету Броварського району станом на 01.09.2019

опубліковано 12 вер. 2019 р., 22:14 Інформаційно-довідковий центр

Фінансові ресурси Броварського району станом на 01.04.2019

опубліковано 28 трав. 2019 р., 23:11 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 28 трав. 2019 р., 23:13 ]

   Станом на 01.04.2019 по загальному фонду обсяг надходжень до зведеного бюджету району становить 231 507,1 тис. грн., що більше плану на 2,1 % або 4 862,5 тис. грн. З них, міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції, тощо) становлять 65,7 % або 152 042,4 тис. грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження зведеного бюджету зменшились на 48 226,2 тис. грн.

   За І квартал 2019 року фактично надійшло доходів без урахування трансфертів до зведеного бюджету району на суму 79 464,7 тис. грн. або 109,3 % до затвердженого плану. Зростання до минулого року склало 17,0 %, або 11 562,5 тис. грн.

  

   Податку з доходів фізичних осіб за звітний період надійшло 52 371,7 тис. грн., що становить 106,7 % до плану, фактично до надходжень відповідного періоду минулого року показники збільшились на 15 029,2 тис. грн. або на 40,2 %. 


   Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб є:

 

№ з/п

Код

Назва

Сума податку

%

1

40720198ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

11 374 640,53

21,7

2

37090215ТОВ "ЛОГIСТИК ЮНIОН"

5 356 815,73

10,2

3

30309935ТОВ "ОРІМІ Україна"

4 496 772,19

8,6

4

05528361ПрАТ "КОМБIНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

3 959 466,62

7,6

5

02143873Відділ освіти Броварської районної державної адміністраціїЇ

2 030 469,97

3,9

6

20072763ТОВ "УСПОТ ЛТД"

1 937 394,95

3,7

7

30839534ТОВ"АСКАНIЯ-ФЛОРА"

1 540 076,19

2,9

8

05477043ПАТ "ППР Броварський"

1 213 590,26

2,3

9

39028039ТОВ "РЛЦ"

927 900,84

1,8

10

32294897ТОВ "ФОРА"

730 394,24

1,4

11

34360838ТОВ"ВЕКА УКРАЇНА"

675 876,94

1,3

12

41434515ТОВ "ПТАХОФАБРИКА КИЇВАГРО"

606 387,26

1,2

13

32531054ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД"

571 011,07

1,1

14

33950751ТОВ"СЕСВАНДЕРХАВЕ - УКРАЇНА"

538 200,60

1,0

15

31117545ТОВ "БРЕННТАГ УКРАЇНА"

401 134,17

0,8

16

33565713ТОВ"ФРОНIУС УКРАЇНА"

398 403,77

0,7

17

32183781ТОВ"КАМЕЛIЯ-РR"

376 717,16

0,7

18

00993662ДО "РЕЗИДЕНЦІЯ ЗАЛІССЯ"

365263,13

0,7

19

39470947Київська митниця ДФС

321901,97

0,6

20

Інші підприємства, організації

14549289,05

27,8

Всього52371706,64100

 

   Станом на 1 квітня 2019 року надійшло акцизного податку 2370,4 тис. грн., що більше плану на відповідний період на 293,9 тис. грн. або 120,6 %. Надходження збільшились в порівняні з І кварталом 2018 року на 491,3 тис. грн.

   Єдиного податку надійшло за І квартал 2019 року 9 921,9 тис. грн., що більше на 13,9 % від плану або 1 210,1 тис. грн. Якщо порівнювати з минулим роком, то надходження збільшились на 1 644,8 тис. грн. або 19,9 %.

   По спеціальному фонду до зведеного бюджету Броварського району надійшло 14 296,5 тис. грн., з них власних надходжень 2 367,1 тис. грн., офіційних трансфертів 2 439,7 тис. грн., екологічного податку 171,5 тис. грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 2882,4 тис. грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 5,4 тис. грн., коштів від продажу земельних ділянок –6 429,5 тис. грн., інших надходжень –1,0 тис. грн.

Про затвердження Порядку фінансування видатків районного бюджету Броварського району

опубліковано 4 квіт. 2019 р., 00:39 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 4 квіт. 2019 р., 00:40 ]

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
21 березня 2019 року м. Бровари № 114

   Про затвердження 
   Порядку фінансування видатків 
   районного бюджету Броварського району

   Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, постанов Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертівˮ, від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджетуˮ, від 31 січня 2007 року № 81 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиноюˮ, наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року
№ 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетівˮ, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня
2012 року за № 1569/21881:

   1. Затвердити Порядок фінансування видатків районного бюджету Броварського району, що додається.

   2. Структурним підрозділам Броварської районної державної адміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету дотримуватись вимог цього Порядку та забезпечити контроль за здійсненням видатків бюджетними установами і закладами, одержувачами бюджетних коштів, що входять до мережі головного розпорядника.

   3. Управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації забезпечити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету з урахуванням вимог цього Порядку.

   4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


   Голова адміністрації                                                                                                      М.КЛИМЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
Броварської районної державної адміністрації

19 березня 2019 року № 103 П О Р Я Д О К 
фінансування видатків районного бюджету Броварського району 

   1. Загальні положення
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, постанов Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертівˮ, від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджетуˮ, від 31 січня 2007 року № 81 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиноюˮ, наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетівˮ, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.
   1.2. Порядок регламентує організаційні відносини між структурними підрозділами Броварської райдержадміністрації для забезпечення фінансування головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів районного бюджету (далі – розпорядники), забезпечення контролю за цільовим, раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, недопущення необґрунтованих залишків коштів на розрахункових рахунках, запобіганню виникнення заборгованості по захищених статтях видатків.
   1.3. Фінансування розпорядників здійснюється управлінням фінансів райдержадміністрації (далі – управління фінансів) щомісяця протягом відповідного бюджетного року у межах, передбачених у районному бюджеті бюджетних призначень:
   - відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства);
   - відповідно до помісячного розпису асигнувань спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у межах фактичних надходжень до спеціального фонду згідно з заявками на фінансування розпорядників із зазначенням цільового спрямування.
   1.4. Прийняття заявок на фінансування від розпорядників здійснюється управлінням фінансів щотижня у два етапи: вівторок і четвер, а у разі припадання цих днів на святкові дні – у переддень або наступного робочого дня.
   1.5. У випадках додаткової потреби у фінансуванні захищених статей видатків управління фінансів забезпечує позачергове опрацювання наданих головними розпорядниками заявок.
   1.6. У змісті заявки на фінансування відображається інформація у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ), бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів, кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ). За кодами економічної класифікації видатків, а саме 2210, 2240, 2280, 2700, 3100, 3200 обов’язково зазначається деталізація видатків. Форма заявки на фінансування наведена у додатку 1 до Порядку.
   1.7. У змісті заявки на фінансування капітальних видатків, а саме будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг; будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури, відображається інформація у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ), переліку об’єктів, кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ), видів робіт, джерело фінансування (кошти державного бюджету, кошти районного бюджету, співфінансування з місцевих бюджетів району). Форма заявки на фінансування наведена у додатку 2 до Порядку.
   1.8. Заявка на фінансування підписується керівником, головним бухгалтером бюджетної установи (розпорядника коштів) із скріпленням гербовою печаткою та подається до управління фінансів.
   1.9. Управління фінансів перевіряє надані розпорядниками заявки на фінансування та проводить фінансування розпорядників коштів.
   1.10. Розпорядники щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, станом на 1 число місяця інформують керівництво райдержадміністрації та надають управлінню фінансів пояснюючу записку у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) з обгрунтуванним розясненням виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості (у разі виникнення заборгованості) у довільній формі за підписом керівника та головного бухгалтера бюджетної установи із скріпленням гербовою печаткою.
   1.11. Для забезпечення своєчасного виконання державних програм соціального захисту населення управління фінансів забезпечує протягом одного операційного дня після надходження коштів на рахунки управління фінансів в органах Казначейства перерахування міжбюджетних трансфертів, а саме:
   - субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
   - субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
   - субвенцію з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла
80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
   - субвенцію з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиноюˮ, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
   1.12. Управління фінансів забезпечує перерахування інших міжбюджетних трансфертів з державного бюджету розпорядникам коштів.

   2. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, цільовим, раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів.
   2.1. Управління фінансів, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до покладених на нього завдань:
   2.1.1. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного бюджету.
   2.1.2. у встановленому законодавством порядку одержує від головних розпорядників пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час виконання районного бюджету.
   2.1.3. призупиняє фінансування у разі порушення головним розпорядником бюджетного законодавства та цього Порядку, надає обґрунтовану відповідь та вимоги щодо усунення порушення / недоліків.
   2.2. Головні розпорядники коштів районного бюджету в особі їх керівників:
   2.2.1. здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їх бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
   2.2.2. враховують об'єктивну потребу в коштах кожної бюджетної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ, обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості.
   2.2.3. забезпечують дотримання нормативно-правових актів з питань публічних закупівель.
   2.2.4. забезпечують контроль за своєчасною реєстрацією бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів фінансових зобов’язань в органах Казначейства з урахуванням пріоритетів.
   2.2.5. забезпечують надання заявок на фінансування до управління фінансів у визначені терміни;
   2.2.6. забезпечують розподіл коштів між розпорядниками коштів нижчого рівня та одержувачами коштів згідно з наданими заявками на фінансування та обґрунтуваннями необхідності здійснення видатків.
   2.2.7. проводять заходи з запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та підвідомчих бюджетних установ, одержувачів бюджетних коштів; забезпечують внутрішній контроль.
   2.2.8. відповідно до статей 116, 121 Бюджетного кодексу України посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.
   Додаток 1

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів

опубліковано 5 груд. 2018 р., 02:31 Інформаційно-довідковий центр

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління фінансів 
Броварської районної
 державної адміністрації 
Київської області 

08.10.2018 № 11 


ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів 

   I. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та згідно статей 34, 75 та 78 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

   1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом і подає їх до управління фінансів Броварської районної державної адміністрації Київської області (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__−20__ РОКИ загальний, Форма 20__−1 (далі – Форма–1) (додаток 1);
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__–20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20_−2 (далі – Форма–2) (додаток 2);
   БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__–20__ РОКИ додатковий, Форма 20__−3 (далі – Форма–3) (додаток 3).

   1.3. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня розробляють запити за формами 20__−2 і 20__−3 та подають їх для зведення головному розпоряднику. Головний розпорядник коштів:
   розробляє запити за формами 20__−2 та 20__−3 по бюджетних програмах, які реалізує самостійно;
   заповнює форму 20__−1 та зведені форми 20__−2 і 20__−3 за своєю мережею і подає їх до управління фінансів.

   1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

   1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення управлінням фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

   1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників.

   1.7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів на основі: 
   прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
   прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України;
   основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

   1.8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
   прогнозних обсягів доходів;
   граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) районного бюджету;
   розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
   розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) (далі − Єдина тарифна сітка);
   прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
   необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
   необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

   1.9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками. В межах граничного обсягу доводяться граничні обсяги на утримання апаратів органів місцевого самоврядування та інші фінансові обмеження.

   1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, функціональної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

   1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:
   показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
   показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена − зазначаються окремим рядком.

   1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:
   дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;
   показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;
   показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

   1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

   1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

   1.16. Структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

   1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету управління фінансів проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.
   За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами управління фінансів) подають до бюджетного відділу управління фінансів, який формує проект районного бюджету та прогноз районного бюджету, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за напрямками використання коштів та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику управління фінансів.

   1.18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

   1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

   1.20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

   II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди
   2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:
   пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;
   жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
   обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.
   До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.
   Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам управлінням фінансів, решта − визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

   2.2. Граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

   2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:
   нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);
   зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);
   норм і нормативів;
   періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
   результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
   необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
   цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

   2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
   Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

   2.5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

   2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

   2.7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

   2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.
   У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму−3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

   2.9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

   2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
   Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

   III. Порядок заповнення Форми−1
   3.1. Форма−1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

   3.2. У Формі−1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної та регіональної політики, у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.
   Інформація, що наводиться у Формі−1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної та регіональної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

   3.3. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.

   3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
   чітке формулювання та лаконічне викладення;
   спрямованість на досягнення певного результату;
   охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

   3.5. У пункті 3 зазначається розподіл граничного обсягу витрат загального фонду районного бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__−20__ роки за бюджетними програмами:
   у графах 1 – 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та відповідальний виконавець бюджетної програми;
   у графі 4 – код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);
   у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

   3.6. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу витрат/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників витрат/надання кредитів спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:
   у графах 1−3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, відповідальний виконавець бюджетної програми;
   у графі 4 таблиці зазначається код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;
   у графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний рік;
   у графах 7−9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів витрат/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

   IV. Порядок заповнення Форми−2
   4.1. Форма−2 є логічним продовженням Форми−1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
  При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами Економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за Класифікацією кредитування бюджету.
   Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
   При заповненні Форми−2:
   доходи та фінансування спеціального фонду наводиться відповідно за класифікацією доходів;
   видатки − за кодами Економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;
  надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

   4.2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми−2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми−1.
   У підпункті 4.1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.
   Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.
   У підпункті 4.2 вказуються завдання бюджетної програми.
   Завдання бюджетної програми − конкретні цілі або результати, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду і оцінити які можна за допомогою результативних показників.
   У підпункті 4.3 вказуються підстави реалізації бюджетної програми, наводиться перелік нормативно-правових та інструктивних актів, на підставі яких бюджетна програма буде включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.
   Назва, мета, завдання, результативні показники бюджетної програми, що зазначаються у бюджетному запиті повинні відповідати наказам Міністерства фінансів України, галузевих міністерств (спільним наказам) про затвердження типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.
   Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

   4.3. У пункті 5 приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).
   Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та графах 3, 7 підпункту 5.2 показники повинні співпадати з показниками наведеними у пункті 3 Форми–1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 5, 6, 7, 8, 9.
   Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:
   1) власні надходження бюджетних установ:
   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код Класифікації доходів бюджету 25010100);
   надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код Класифікації доходів бюджету 25010200);
   плата за оренду майна бюджетних установ (код Класифікації доходів бюджету 25010300);
   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);
   благодійні внески, гранти та дарунки (код Класифікації доходів бюджету 25020100);
   кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код Класифікації доходів бюджету 25020200).
   Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстав. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
   2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);
   3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі Класифікації кредитування бюджету);
   4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
   Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).
   У графі 4 та 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
   У графі 8 та 9 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період.
   У графі 12 та 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період.
   У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди.

   4.4. У пункті 6 зазначаються видатки за кодами Економічної класифікації видатків (підпункт 6.1) або надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за Економічною класифікацією видатків бюджету або Класифікацією кредитування бюджету:
   у графах 1−2 зазначаються коди Економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування;
   у графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
   у графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
   у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.
   Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми−1 для відповідної бюджетної програми.

   4.5. У підпункті 7.1 пункту 7 визначається перелік витрат за напрямами використання бюджетних коштів, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.
   У підпункті 7.2 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   Стосовно витрат загального фонду бюджету:
   витрати у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми−1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми−2;
   у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік;
   у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік;
   у графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.
   Стосовно витрат спеціального фонду бюджету:
   у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік;
   у графі 12 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.
   У підпункті 7.2 виклад запиту витрат у наступних за плановим двох бюджетних періодах за напрямами використання бюджетних коштів наводиться за загальним та спеціальним фондами.
   Витрати по загальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 4 Форми–1 для відповідної бюджетної програми; та графам 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми−2.
   Витрати по спеціальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8 підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 3 Форми–1 для відповідної бюджетної програми; та графам 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми–2.
   Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

   4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники програми – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми.
   У підпункті 8.1 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році і на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.
   У підпункті 8.2 визначаються результативні показники по загальному та спеціальному фондах бюджету за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
   Результативні показники поділяються на такі групи: 
   показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
   показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
   показники ефективності − залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
   відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
   досягнення визначеного результату (результативність);
   показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що    задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.
   Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2 використовуються для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
   Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.
   Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості.
   Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.
   Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі–1.
   У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.
   Результативні показники, включені у пункти 8.1 та 8.2, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.

   4.7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

   4.8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
   у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
   у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;
   у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
   Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
   Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

   4.9. У підпунктах 11.1 та 11.2 пункту 11 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.
   У підпунктах 11.1 та 11.2:
   у графі 2 наводиться назва державної/регіональної/місцевої програми;
   у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично.
   У підпункті 11.1 показники у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8, 11, 12 підпунктів 6.1 та 6.2.
   У підпункті 11.2 показники у графах 4, 5, 7, 8 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 7, 8 підпунктів 6.3 та 6.4.

   4.10. У пункті 12 наводиться дані про інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.
   у графі 1 наводиться найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації;
   у графі 2 вказується строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення).
   Показники у графах 4, 6, 8, 10, 12 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 4, 8, 12 підпунктів 6.1 та 6.3.

   4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у звітному році, очікувані результати у поточному році, обґрунтування необхідності передбачення видатків /надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

   4.12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
   У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду.
   У графі 3 пункту 14.1 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
   у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 6.1;
   у графах 5–6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
   у графах 8−9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;
   у графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).
   Графи в таблиці 14.2 повинні відповідати:
   графа 3 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
   графа 4 підпункту 14.2 – графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
   графа 8 підпункту 14.2 – графі 14 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).
   У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
   У графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
   Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
   У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:
   у графі 3 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
   у графі 4 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графах 5 і 6 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
   у графі 7 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду;
   у графах 8 і 9 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
   У підпункті 14.4 наводяться аналіз управління бюджетним зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

   4.13. У пункті 15 наводяться:
   основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
   основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;
   нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
  пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
  аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
   показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

   4.14. Інформація, наведена у Формі–2, використовується для формування паспорта бюджетної програми.

   V. Порядок заповнення Форми–3
   5.1. Форма–3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні і заповнюється лише після заповнення Форми–1 і Форми–2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.
   Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються управлінням фінансів межах балансу бюджету.
   Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

   5.2. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

   5.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні витрати загального фонду та спеціального фондів (бюджет розвитку) в розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
   У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету).
   У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 зазначається сума наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових коштів на плановий бюджетний період, з обов'язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
   У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми–2.
   У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.
   У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
   У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету).
   У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.
   У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди.
   У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми−2.
   У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
   У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.
   В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.
   Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).
   До Форми–1 та Форми–2, головні розпорядники коштів районного бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників.

Начальник управління фінансів                                                                                                                          О. МИРГОРОДСЬКА

1-10 of 17