№ 891 від 27 травня 2011 року "Про затвердження нової редакції Положення про Почесну грамоту Броварської районної державної адміністрації"

опубліковано 29 черв. 2011 р., 23:49 Адміністратор домена   [ оновлено 23 лип. 2011 р., 02:52 ]
Зареєстровано в Броварському
міськрайонному управлінні юстиції
"03" червня 2011 року за № 2/55


БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 травня 2011 року № 891

м. Бровари 

Про затвердження нової редакції Положення про Почесну грамоту Броварської районної державної адміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягай високого професіоналізму в економічній, науково - технічній, соціально - культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, визначних успіхів у виробничій, творчій, науковій діяльності підприємств, установ і організацій:
 1. Затвердити нову редакцію Положення про Почесну грамоту Броварської районної державної адміністрації, що додається. 
 2. Пункт 2 розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 27.08.2000 № 397 «Про Почесну грамоту Броварської районної державної адміністрації», зареєстрованого у Броварському районному управлінні юстиції від 06.09.2000 № 11/28, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.02.2005 № 72, зареєстрованого у Броварському міськрайонному управлінні юстиції від 22.02.2005 № 2/2 та розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.03.2009 № 399, зареєстрованого у Броварському міськрайонному управлінні юстиції від 26.03.2009 № 2/42, в частині затвердження Положення про Почесну грамоту Броварської районної державної адміністрації визнати таким, що втратив чинність. 
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Кушніренка Ю.І.

Голова адміністрації П.П. Іваненко 

Зареєстровано в Броварському
міськрайонному управлінні юстиції
"03" червня 2011 року за № 2/55

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 27 травня 2011 року № 891

ПОЛОЖЕННЯ 
про Почесну грамоту Броварської районної державної адміністрації 

 1. Почесна грамота Броварської районної державної адміністрації (далі - Почесна грамота ) є формою відзначення окремих працівників, трудових колективів, які досягай високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною незалежно від отриманих ними державних нагород. 
 2. Почесною грамотою нагороджуються трудові колективи, працівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, установ, організацій, об'єднань громадян, творчих спілок району тощо. Почесною грамотою відзначаються переважно особи, які працюють або проживають в Броварському районі, а також в Україні. 
 3. Висування кандидатур для нагородження Почесною грамотою здійснюється гласно, за ініціативою органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, трудових колективів тощо. 
 4. Нагородження Почесною грамотою може проводитись за особистою ініціативою голови Броварської районної державної адміністрації та його заступників. 
 5. Подання про відзначення Почесною грамотою вноситься не пізніше, як за 10 днів до відзначення. 
  1. До Подання про нагородження Почесною грамотою додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, за які особа або трудовий колектив представляється до відзначення, біографічна довідка, підписана керівником відповідної структури.
  2. Подання про відзначення Почесною грамотою реєструється в загальному відділі апарату районної державної адміністрації.
 6. Після реєстрації Подання про нагородження, воно розглядається профільним заступником голови адміністрації, згідно з розподілом обов'язків між головою, першим заступником та заступниками голови адміністрації, до сфери діяльності якого належить особа, яка пропонується до нагородження. 
  1. Не пізніше триденного терміну заступник голови районної державної адміністрації висловлює свою позицію по суті подання, шляхом його візування. 
 7. Керівник апарату адміністрації, не пізніше наступного дня після візування подання заступником голови адміністрації, доповідає голові районної державної адміністрації разом з матеріалами по нагородженню, який приймає рішення про нагородження Почесною грамотою. 
 8. Контроль за дотриманням термінів внесення подання про нагородження Почесною грамотою та подальшого його опрацювання в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату районної державної адміністрації. 
 9. Облік і реєстрація Почесних грамот здійснюється відділом організаційно - кадрової роботи. 
 10. Особа, яка відзначена Почесною грамотою, отримує: 
  1. належним чином оформлені, заповнені, підписані та засвідчені гербовою печаткою Броварської районної державної адміністрації оправу та вкладку Почесної грамоти. 
  2. цінний подарунок або грошову винагороду, які не повинні перевищувати 1000 гривень.
 11. Чергове нагородження Почесною грамотою може бути проведено не раніше як через рік після попереднього. 
 12. Вручення Почесної грамоти здійснюється головою Броварської районної державної адміністрації або за його дорученням заступником голови адміністрації в урочистій обстановці в трудовому колективі, де працює нагороджений, або у приміщенні районної державної адміністрації.

Керівник апарату адміністрації Ю.І. Кушніренко
Comments