Новини‎ > ‎

03 лютого 2020 року у великій залі Броварської районної державної адміністрації відбулося засідання розширеної оперативної наради.

опубліковано 3 лют. 2020 р., 04:07 Інформаційно-довідковий центр
 03 лютого 2020 року – перший заступник голови Броварської районної державної адміністрації Ю. Плакся провів розширену оперативну нараду.


    В засіданні взяли участь: виконуючий обов'язки керівника апарату адміністрації О. Мордач, керівники управлінь, відділів, служб Броварської райдержадміністрації, начальники управлінь, відділівт та служб району, сільські голови та голови ОТГ.
На порядку денному наради розглянули наступні питання:
1. Інформація про виконання Програми розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2019 рік. 
   Доповідає: Л. Чайка - начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту.
   Мета розвитку системи освіти Броварського району полягає у створенні умов для розвитку особистості та творчої самореалізації громадян району, які усвідомлюють свою належність до Українського народу, орієнтуються в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлені до життя і праці у світі, що змінюється, дотримуються громадянських прав і свобод, з повагою ставляться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу, у вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати та зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.
   Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2019 рік (затверджена рішенням Броварської районної ради від 16 квітня 2019 року № 779-56 позач.-VІІ) розроблена у відповідності до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України.
   Складається Програма з 6 частин та 12 розділів, являє собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування.
   Орієнтовні обсяги фінансування Програми:
   За наявності відповідного фінансування, заплановано залишку освітньої субвенції – 15 843 851 тис.грн.
   Орієнтовно загальна вартість – 33 267 685 тис.грн.
   Основні джерела фінансування Програми: кошти бюджетів району, сіл, селищ, ОТГ, інші джерела незаборонені чинним законодавством України.
   Проаналізувавши, виконання Програми розвитку системи освіти Броварського району, повідомляємо наступне.
   Вжито заходи щодо збереження існуючої мережі закладів освіти та організації їх роботи в одну зміну.
   Забезпечено розвиток, наступність і безперервність системи освіти між усіма її ступенями (дошкільною, початковою, загальною середньою, позашкільною тощо) протягом життя шляхом впровадження різних форм її здобуття, зокрема, заочної, сімейної, екстернатної, дистанційної.
   Забезпечено умови щодо функціонування класів (груп) з поглибленим і профільним вивченням базових дисциплін у закладах загальної середньої освіти та забезпечення закладів освіти району сучасними навчальними кабінетами відповідно до вибраних профілів (за освітніми запитами батьків та учнів навчальних закладів та відповідно до потреб вихованців).
   Здійснено заходи щодо оптимізації (удосконалення) мережі закладів освіти Броварського району: утворення Зазимського навчально-виховного об'єднання, Погребського навчально-виховного об'єднання та Богданівського навчально-виховного об'єднання (рішення Богданівської сільської ради вже прийнято).
   Вжито заходи щодо виконання Плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 2017-2029 роки, затвердженого розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації від 16 січня 2018 року № 26.
   Забезпечується підвезення учасників освітнього процесу, які цього потребують, шкільними автобусами, орендованим та найманим транспортом до місця навчання та у зворотному напрямі.
   Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту» усіх дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням.
   Створено умови рівних можливостей у здобутті освіти для громадян району, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, забезпечено функціонування ефективної системи інклюзивної освіти.
   Забезпечено організаційне виконання Програми впровадження інклюзивного навчання в навчальних закладах Броварського району на
2017-2019 роки, затвердженої рішенням Броварської районної ради від
07 вересня 2017 року № 367-30.2-VІІ.
   Забезпечено умови щодо функціонування класів (груп) з інклюзивним навчанням (в усіх закладах освіти – відповідно до потреб вихованців).
   Вжито заходи щодо приведення штатних розписів закладів загальної середньої освіти до нормативної чисельності та приведення у відповідність до чинного законодавства України їх установчих документів.
   Забезпечено розвиток інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти, підвищення якості освіти району на інноваційній основі (участь закладів освіти району у провадженні дослідно-експериментальної роботи на регіональному та всеукраїнському рівнях).
   Здійснюється оснащення закладів освіти району сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними комплексами.
   Розділ 1. Дошкільна освіта
   Відповідно розпорядження голови Броварської райдержадміністрації від 03.09.2019 № 383 «Про затвердження кількості дітей дошкільного та шкільного віку Броварського району», в районі проживає 3 129 дитини віком від 0 до 6-ти років (без об’єднаних територіальних громад). Мережа дошкільних навчальних закладів (далі – ЗДО) району охоплює 11 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, 3 навчально-виховних комплекси «загальноосвітня школа І-ІІІ (І-ІІ) ступенів ‑ дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в яких виховується 1 772 дітей дошкільного віку (1571 дітей у ЗДО та 201 дітей у НВК та НВО).
   Із числа дітей старшого дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах району освіту здобуває 95,5 % дітей, а 14 дітей здобувають дошкільну освіту в інших дошкільних навчальних закладах.
   Дошкільні заклади району працюють з середньою наповнюваністю
121,5 % (ЗДО – 147 %, НВК та НВО – 96 %).
   Найбільш перевантажені дошкільні заклади в селах Требухів (173 %), Богданівка (165,3 %), Княжичі (155,5 %), смт Калинівка (161 %). Черга на влаштування дітей дошкільного віку до ЗДО становить близько 395 осіб.
   Вживаються заходи щодо реалізації державної політики щодо поетапного створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти та повного охоплення громадян Броварського району дошкільною освітою.
   Відділом освіти Броварської райдержадміністрації, спільно з органами місцевого самоврядування заплановано заходи щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти (заплановано будівництво нового закладу дошкільної освіти Рожнівської сільської ради на 110 місць, ділянку виділено, проект розроблено) та створення додаткових місць в існуючих закладах дошкільної освіти.
   За штатними розписами закладів дошкільної освіти передбачено
411,63 ставок посад, а зайнято фактично – 389,75 (95 %). У закладах дошкільної освіти району не вистачає 12 осіб педагогічного персоналу та 10 осіб технічного персоналу.
   У штатні розписи дошкільних закладів введені посади психологів та соціальних педагогів. Для покращення стану забезпечення дошкільних закладів спеціалістами-фахівцями, проводиться робота щодо підтримки працюючих педагогів у напрямку здобуття вищої освіти.
   Стан матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічний стан дошкільних закладів задовільний, відповідає нормативним вимогам. Рівень укомплектованості меблями та обладнанням, в основному, відповідає Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчальних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах.
   До числа дітей пільгових та окремих категорій із загальної кількості дітей, які здобувають освіту у дошкільних навчальних закладах району віднесено 108 осіб, зокрема:
- дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування – 3 особи;
- дітей з малозабезпечених сімей – 5 осіб;
- дітей з інвалідністю – 15 осіб;
- дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2 осіб;
- дітей в інклюзивних групах – 3 особи;
- діти, батьки яких мають посвідчення УБД – 59;
- діти з сімей ВПО – 21.
    Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують пільговим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, батьки яких є учасниками АТО тощо. Середня вартість одного дня харчування становить 45,00 грн. Норми харчування виконуються на 99 %.
    Організація харчування у ЗДО проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України. Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідним рішенням сесії Броварської районної ради було рекомендовано сільським та селищним радам встановити плату за харчування в дошкільних закладах у розмірі 50 % – за рахунок місцевого бюджету та 50 % – за рахунок батьківських коштів.
   З 01.06.2019 року в усіх закладах дошкільної освіти Броварського району відбувався оздоровчий період. Сільськими та селищними радами вживаються заходи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період.
   Розділ 2. Загальна середня освіта
   Відповідно розпорядження голови Броварської райдержадміністрації від 03.09.2019 № 383 «Про затвердження кількості дітей дошкільного та шкільного віку Броварського району», у районі проживає 5 675 дітей віком від 6 до 18-ти років (без об’єднаних територіальних громад).
   Загальна середня освіта у Броварському районі представлена 15 закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності:
- школи I-ІІІ ступенів – 8;
- навчально-виховних комплексів (НВК) «загальноосвітня школа І-ІІІ (І-ІІ) ступенів – дошкільний навчальний заклад» – 3;
- навчально-виховних об’єднань (НВО) «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» – 1;
- навчльно-виховних об’єднань (НВО) «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад» – 2;
- опорних закладів освіти – 1 (з філією);
- вечірніх шкіл – 1;
Також функціонує дитячий будинок «Надія», де виховується та проживає 28 дітей соціально-захищеної категорії.
Шкіл, які навчаються у другу зміну немає.
   Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про освітній округ, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та рішення сесії Погребської сільської ради від 11.05.2019 № 2207-67 позачергова-VII «Про реорганізацію Погребської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварського району Київської області», розпорядження Броварської райдержадміністрації від 04.05.2019 року № 196 «Про реорганізацію Погребської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварського району Київської області», відбувається процес реорганізації Погребської ЗОШ І-ІІІ ступенів у Погребське навчально-виховне об'єднання з утворенням підрозділу позашкільної освіти який буде функціонувати як Центр спортивно-оздоровчого спрямування «Спорт для всіх» (заклад позашкільної освіти).
   На підставі рішення сесії Зазимської сільської ради від 11.06.2019 № 1595-68-позачергова-VII «Про реорганізацію Зазимського закладу загальної середньої освіти Броварського району Київської області», розпорядження Броварської райдержадміністрації від 24.06.2019 року № 302 «Про реорганізацію Зазимського закладу загальної середньої освіти Броварського району Київської області», здійснено процес реорганізації Зазимського закладу загальної середньої освіти у Зазимське навчально-виховне об'єднання з утворенням підрозділу позашкільної освіти.
   На початок 2019/2020 навчального року до закладів загальної середньої освіти району зараховано 5 465 учні. Крім того, 316 осіб є учнями Броварської районної вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання. Всього, у Броварському районі, здобуває загальну середню освіту у закладах різного ступеню 96 % населення віком до 18 років.
   Середня завантаженість навчальних приміщень закладів освіти району становить 72,4 %, а середня наповнюваність класів - 20,5 учнів.
   Найбільша наповнюваність класів учнями у Требухівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 25,3 учнів на клас, Княжицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та Калинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 24,4 учнів, а найменша – у Світильнянському НВК – 10,2 учнів та Рожнівському НВК – 11,6 учнів на клас відповідно.
   У 2019/2020 навчальному році у районі відкрито 29 перших класів, у яких здобувають загальну середню освіту 624 учні. До 31 травня здійснено набір до 1-х класів здобувачів освіти відповідно до території обслуговування, а з 1 червня – зараховано решту бажаючих (на вільні місця).
   Продовжено роботу відділу освіти Броварської райдержадміністрації, керівників закладів освіти та педагогічних працівників району щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» у закладах освіти Броварського району та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.
   З метою реалізації Концепції НУШ, нового Державного стандарту, підвищення якості надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти та відділом освіти Броварської райдержадміністрації здійснюються відповідні заходи:
   Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 11.04.2019 № 217 «Про розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету між місцевими бюджетами Київської області на 2019 рік» здійснено розподіл між місцевими бюджетами Київської області на 2019 рік обсягу субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Так, для Броварського району передбачено видатки на суму 1 383 376,00 грн., у тому числі:
   - 297 886,00 грн. – на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (видатки розвитку);
   - 491 697,00 грн. – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи (видатки розвитку);
   - 367 696,00 грн. – на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи (видатки розвитку);
   - 26 097,00 грн. – на здійснення витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів.
   У рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» у закладах освіти Броварського району планомірно створюється сучасне нове освітнє середовище.
   На виконання постанови КМУ від 27.02.2019 № 130 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»», із зазначеними цілями закуплено:
   - 30 дидактичних навчальних комплектів для початкової школи, на суму 277 116,00 грн;
   - 411 парт для початкової ланки системи освіти району, на суму 576 677,00 грн;
   - придбано музичні інструменти, комп'ютерне обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи - на суму 366 496,00 грн.
   На 01.10.2019 рік за рахунок залишків освітньої субвенції станом на 01.01.2019, в порядку, передбаченому постановою КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», із зазначеними цілями закуплено:
   - 11 навчальних комп’ютерних комплексів на суму 2 788 632,00 грн;
   - 2 лінгафонний кабінет на суму 602 400,00 грн;
   - 30 навчальних кабінетів природничо-математичного циклу, на суму 3 924 590,00 грн;
   - 300 парт для початкової ланки системи освіти району, на суму 420 932,00 грн;
   - придбано підручників на 50 000, 00 грн.;
   - 29 інтерактивних комплексів для 1-х класів початкової школи, на суму 2 610 000, 00 грн;
   - профінансовано курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, на суму 190 000, 00 грн;
   - придбано два шкільних автобуса АТАМАН, на суму 3 860 000,00 грн.
   Відповідно до розпорядження КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1012-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році» - 170,0 тис. грн. (ДБ*-150,1, МБ** – 20,0) - оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів (ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст).
   Також вживаються заходи щодо залучення з державного бюджету коштів на будівництво спортивного комплексу для Опорного навчального закладу Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Броварського району, у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 376 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів». Загальний обсяг фінансування становить 13 946 371,00 грн.
   При формуванні районного бюджету на 2019 рік Броварською районною державною адміністрацією передбачено видатки на співфінансування проекту у розмірі 10 % від його вартості (1млн.400тис).
   Заклади загальної середньої освіти району забезпечені підручниками на 98%. 14 бібліотек закладів загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою, із них до мережі Інтернет підключені бібліотеки 12 закладів. Функціонують сайти 6 шкільних бібліотек та сторінки бібліотекаря на 14 сайтах закладів загальної середньої освіти.
   У 2019/2020 н.р. поглиблене вивчення, яке передбачає ґрунтовне вивчення одного обраного предмета запроваджено у 11 закладах (30 класів). Ним охоплено 582 учні, у тому числі 510 учнів 8-9 класів (43,6 %) та 72 учні 5-7 класів (Погребська ЗОШ І-ІІІ ступенів).
   Поглиблено вивчається українська мова (9 класів, 149 учнів), англійська мова (9 класів, 200 учнів), біологія (5 класів, 91 учень), історія України (2 класи, 39 учнів), математика (2 класи, 44 учні), географія (2 класи, 31 учень), хімія (1 класи, 28 учнів). Поглиблене вивчення предметів, у значній мірі, є передумовою до запровадження профільного навчання у старшій школі.
   Профіль навчання передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів та визначається навчальним закладом з урахуванням інтересів школярів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи.
   Профільне навчання у 2019/2020 н.р. запроваджено в усіх 10-11-их класах (28 класів, 481 учень).
   На базі 14 закладів загальної середньої освіти організовано роботу
90 гуртків та секції, у яких займається 1 431 учень.
   Важливою складовою інформаційного простору регіону є створення та функціонування 15-веб-сайтів у закладах загальної середньої освіти, 2 веб-сайтів у позашкільних навчальних закладах, функціонування та оновлення яких здійснюється постійно.
   Організація харчування учнів і вихованців закладів освіти району відбувається відповідно до цільових районних Програм, які переглядаються щорічно, з урахуванням змін, які відбуваються у законодавстві із зазначеного питання.
   Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії Броварської районної ради від 18 грудня 2018 року № 698-51 позач.-VІІ, розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 09.04.2019 № 145 «Про заходи щодо підготовки та проведення літнього оздоровлення дітей у 2019 році» здійснюється оздоровлення та відпочинок дітей у Броварському районі.
   У період з 27.05 по 13.06.2019 р. на базі закладів загальної середньої освіти району працювали 14 пришкільних та мовних таборів, в яких відпочило 775 дітей.    
   На харчування дітей у таборах використано 816 400,00 грн.). Вартість одного дня харчування у таборі склала 73,00 грн.
   Оздоровлення та відпочинком охоплено 1062 дитини на суму 2 011 000,00 грн.
   Необхідною умовою доступу дітей до якісної освіти є забезпечення організованого підвезення учнів до закладів освіти і у зворотному напряму.
   Автопарк шкільних автобусів у Броварському районі налічує
7 транспортних одиниць: Богданівська ЗОШ (1 автобус, 45 учнів, 3 педагога), ОНЗ Гоголівська ЗОШ (2 автобуси, 107 учнів, 6 педагога), Зазимський ЗЗСО (2 автобус, 62 учнів, 7 вчителів), Пухівська ЗОШ (1 автобус, 74 учні, 10 вчителів). Погребська ЗОШ (1 автобус, 62 учня, 10 вчителів). Усього шкільними автобусами підвозиться 350 учнів та 36 педагогічних працівники.
   Крім того послуги пасажирського перевезення надають комунальні підприємства району: КП «Добробут», с.Рожівка та КП «Калинівська керуюча компанія «громадський сервіс».
   Розділ 3. Позашкільна освіта
   Позашкільна освіта Броварського району представлена закладами:
   - Комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» (далі - КЗ БРР «БРЦПВУМ»);
   - Комунальний заклад «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області (далі - КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО);
   Заклади позашкільної освіти організовують роботу гуртків та творчих об’єднань на базах закладів загальної се6редньої освіти.
   Основними напрямками діяльності Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді є: військово-патріотичний, туристично-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний та оздоровчий. Центр здійснює організацію та проведення військово-спортивних та туристичних змагань, туристично-краєзнавчих походів, екскурсій, оздоровлення дітей, організацію дозвілля та відпочинку школярів району, всього – 37 груп. Гуртки КЗ БРР «БРЦПВУМ» працюють на базі 14 закладів загальної середньої освіти району. До навчання в гуртках зараховуються діти і молодь віком від
5 до 18 років. Усього охоплено гуртковою роботою 950 школярів, що становить 18,5 % від загальної кількості дітей району.
   Заходи щодо розвитку та функціонування Центру виконано в повному обсязі та профінансовано на загальну суму 239000,00 грн.
   Комунальний заклад «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області (далі КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО) – багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, що є складовою системи позашкільної освіти. Основним змістом діяльності КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО є формування конкурентноспроможної особистості зі сформованим світоглядом і активною громадською позицією та формування життєвих компетентностей, становлення та самовизначення вихованців.
   Завдяки різноманітності напрямів діяльності гуртків діти реалізують інтереси, до яких мають схильність, та можуть проявити себе у тій сфері, в якій виявляються їхні природні таланти.
   Основними завданнями КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО є якісна підготовка, проведення та результативність.
   Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою –1595 школярів, що становить 29,2% від загальної кількості дітей району.
   Керівниками гуртків здійснюється відповідна робота щодо залучення до здобуття позашкільної освіти дітей соціально незахищених категорій. Серед вихованців закладу є: діти-сироти (17 осіб), з малозабезпечених сімей (4 особи), діти, позбавлені батьківського піклування (12 осіб), діти з особливими потребами (12 осіб), з багатодітних сімей (108 осіб), діти, переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО (4 особи), діти демобілізованих учасників АТО (21 особа), діти, сім’ї, яких опинились у складних життєвих обставинах (11 осіб).
   Розділ 4. Виховна робота
    Система виховної роботи закладів освіти Броварського району спрямована на розвиток національно-патріотичного виховання, формування громадянина України, патріота своєї держави, висококультурної особистості.
   Виконано наступні заходи:
   - забезпечено реалізацію заходів, комплексних планів та програм у сфері виховної роботи;
   - реалізовано заходів щодо розвитку учнівського самоврядування у закладах загальної середньої освіти;
   - забезпечено функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя: Місячник Української писемності та мови; районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика; районний етап Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської творчості імені Т. Шевченка;
   - участь закладів освіти у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях, оглядах, конкурсах тощо з питань виховної роботи; 
   - проведення районних етапів КВК, фестивалів Дружин юних пожежних, Безпеки дорожнього руху тощо;
   -активізована робота гуртків військово-патріотичного, художньо-естетичного, екологічного та історико-краєзнавчого напрямків у закладах освіти району.
   Розділ 5. Дитина з особливими освітніми потребами
   На сьогодні в Броварському районі обліковується 290 дітей з особливими освітніми потребами, з них з інвалідністю 162 дитини. Дошкільного віку – 29 (10 дітей з інвалідністю виховуються в дошкільних закладах освіти), шкільного – 261 особлива дитина, в закладах загальної освіти навчається 189 учнів, з них 107 дітей з інвалідністю. Також, серед цієї кількості дітей є діти, які мають розлади мовлення та спілкування, з затримкою/обмеженням можливостей інтелектуального розвитку, фізичні нейромоторні порушення та порушення слуху.
   Відділом освіти Броварської райдержадміністрації вживаються заходи щодо виконання Програми впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти Броварського району на 2017-2019 роки (затверджена рішенням сесії Броварської районної ради від 07.08.2017 року № 367-30.2-VII).
   З 12.01.2018 року в районі функціонує комунальний заклад Броварської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» (далі – Центр).
   Станом на 26.11.2019 р. до Центру подано 364 заяви, щодо проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини. Фахівцями центру на сьогодні обстежено 350 дитини та підготовлено
345 висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Наразі триває подальша робота по проведенню комплексної психолого-педагогічної оцінки відповідно до поданих заяв та робота фахівців по наданню додаткових освітніх послуг відповідно до рекомендацій фахівців.
   Кількість учнів, для яких організовано індивідуальну форму навчання за рішенням лікарської консультативної комісії (ЛКК), становить 25 осіб.
   Інклюзивну освіту впроваджують 11 закладів загальної середньої освіти: Зазимський ЗЗСО І-ІІІ ст., Опорний навчальний заклад Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів і його філія, Калинівська, Княжицька, Красилівська, Літківська, Погребська,Требіхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Плосківське НВО та Рожнівський НВК (всього інклюзивним навчанням охоплено 39 учнів) та ЗДО «Академія дитинства» Зазимської сільської ради» (5 вихованців у 2 інклюзивних групах), ЗДО «Півник» Богданівської с/р (4 вихованця у 2 групах)
   Кількість учнів, для яких організовано індивідуальну форму навчання за рішенням лікарської консультативної комісії (ЛКК), становить 34.
   Відповідно до Положення Про психологічну службу системи освіти України у Броварському районі функціонує психологічна служба. Відсоток забезпечення закладів освіти практичними психологами становить 90%; соціальними педагогами – 95%.
   Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, у районі функціонує 3 логопедичних пунктів, розміщених у селі Требухів (ЗОШ І-ІІІ ст.), смт. Калинівка (ЗОШ І-ІІІ ст.), відділі освіти Броварської райдержадміністрації.
   Відкрито логопедичні групи: ЗДО «Сонечко» Калинівської с/ради,
ЗДО «Ромашка» Требухівської с/ради та ЗДО «Академія дитинства» Зазимської сільської ради.
   За вчителями-логопедами раціонально закріплені школи і дошкільні заклади району.
   Виконано наступні заходи:
   -постійно поновлюється та уточнюється база даних дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП);
   -створено умови для забезпечення рівного доступу дітей із обмеженими фізичними можливостями до приміщень закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
   -обладнано у 11 навчальних закладах, які впроваджують інклюзивну модель освіти, кабінети корекційно-розвивальної роботи. В закладах освіти введено 32 ставки асистентів учителів;
   Розділ 6. Обдарована дитина
   Районний банк даних обдарованої учнівської молоді налічує 562 учні.
   У 2019/2020 н.р. поглиблене вивчення, яке передбачає ґрунтовне вивчення одного обраного предмета запроваджено у 11 закладах (30 класів). Ним охоплено 582 учні, у тому числі 510 учнів 8-9 класів (43,6 %) та 72 учні 5-7 класів (Погребська ЗОШ І-ІІІ ступенів).
   Поглиблено вивчається українська мова (9 класів, 149 учнів), англійська мова (9 класів, 200 учнів), біологія (5 класів, 91 учень), історія України (2 класи, 39 учнів), математика (2 класи, 44 учні), географія (2 класи, 31 учень), хімія (1 класи, 28 учнів).
   Профільне навчання у 2019/2020 н.р. запроваджено в усіх 10-11-их класах (28 класів, 481 учень).
   Одним з показників підвищення якості освітніх послуг є зростання результативність участі учнів району в обласних олімпіадах з базових дисциплін.
   У 2018/2019 навчальному році педагогічними працівниками району підготовлено 12 переможців (ІІ-ІІІ місця), в тому числі
   - 5 - з предметів природничого циклу: географія (2), економіка (2), хімія (1)
   - 6 – з предметів гуманітарного циклу: іноземна мова (англійська-2), українська мова (1), історія (1), правознавство (2);
   - 1 з технологічного циклу - інформаційні технології .
   ІІІ (обласний) етап олімпіад відбувся у січні – лютому 2019 року. Участь в інтелектуальних змаганнях взяли 42 учасники із 8 закладів освіти району.
   Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 н.р. стали 12 учасників, у т.ч. 9 - з Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
   На базі Требухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено І (районний) етап конкурсу-захисту Броварського районного регіонального відділення «Мала академія наук учнівського молоді».
   У районному етапі конкурсу взяли участь 19 учнів з 10 закладів освіти. Роботи учасників конкурсу-захисту були представлені у 14-ти секціях з восьми наукових відділень. Переможцями ІІ (обласного) етапу конкурсу стали 3 учні району.
   Вихованці гуртків комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді», що працює на базі Світильнянського НВК стали переможцями Всеукраїнського конкурсу блогерів «Smart Blog», Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів «Book Fashion-2019», Всеукраїнського конкурсу «Lime. Go to read» («Бібліотека в моїх очах»).
   Вихованці комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради відзначились перемогами в V Ювілейній Всеукраїнській виставці-конкурсі «Талановиті! Наполегливі! Успішні!», на Всеукраїнській виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», у Всеукраїнському конкурсі історико-технічного стендового моделювання, у VI конкурсі есе, проектів та коміксів на екологічну тематику для школярів серед учнів восьмих класів з України.
   В інтелектуальних змаганнях, спортивних та творчих конкурсах у 2018/2019 навчальному році взяли участь понад 3 тисячі учнів району.
15 травня 2019 року в будинку культури смт Калинівка відбулося свято «Таланти твої, Броварщино!», яким підведено підсумки роботи дитячих та педагогічних колективів Броварського району за навчальний рік. 60-ти вихованцям закладів загальної середньої освіти та позашкільних комунальних закладів вручено подарунки і подяки голови Броварської районної державної адміністрації та голови Броварської районної ради.
   У 2019 році 15 обдарованих і талановитих вихованців закладів освіти відзначено стипендіями голови Броварської районної державної адміністрації та голови Броварської районної ради за особливі досягнення в інтелектуальних, творчих та спортивних змаганнях.
   Розділ 7. Психологічний супровід освітнього процесу
   - психологічний супровід освітнього процесу у районі координує навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Броварського району (розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 23.06.2016 № 421 «Про створення навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Броварського району»);
   -приведено чисельність працівників психологічної служби закладів освіти району відповідно до нормативної потреби;
   -окремими робочими кабінетами забезпечено практичні психологи – 7, соціальні педагоги - 4, інші – мають спільний кабінет з іншим працівником, тобто частково забезпечені;
   -проводилось соціально-педагогічне та психологічне дослідження з актуальних питань розвитку учнів;
-проводились соціально-педагогічні та психологічні дослідження актуальних питань розвитку учнів, моніторинг стану адаптації учнів
1, 5, 10 класів до навчання у школі;
   -проводилась психологічна просвіта педагогічних працівників щодо профілактики педагогічного вигорання;
   -у закладах освіти проводяться заходи протидії булінгу (цькування) та профілактичні заходи щодо насильства над дітьми у сім’ї та закладі (щорічно з 25 листопада – 10 грудня проходить акція «16 днів проти насильства).
   Розділ 8. Педагогічні працівники
   Освітній процес у дошкільних закладах Броварського району забезпечують 173 педагогічних працівників, із яких 97 мають рівень освіти бакалавр, спеціаліст, магістр та 68 мають рівень освіти молодший бакалавр, молодший спеціаліст. 16 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію,
15 першу категорія, 20 працівників мають другу кваліфікаційну категорію,
2 вихователі мають звання «вихователь-методист», 3 вихователі – «старший вихователь». Працює у дошкільних навчальних закладах 7 інструкторів з фізкультури, 2 вчителі-логопеди, 7 музичних керівників.
   Для покращення стану забезпечення дошкільних закладів спеціалістами-фахівцями, проводиться робота щодо підтримки працюючих педагогів у напрямку здобуття вищої освіти. У 2019 році вищу фахову освіту здобували 4 педагогічних працівників ЗДО.
   У закладах загальної середньої освіти працює 492 педагогічних працівники, з яких
- 51% мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
- 13% - «спеціаліст І категорії»,
- 13% - «спеціаліст ІІ категорії»,
- 23% «спеціаліст».
   Серед них 29 вчителів (6%) мають педагогічне звання «учитель-методист», 135 (27%) – «старший учитель».
   Атестаційною комісією відділу освіти Броварської райдержадміністрації у 2019 році проатестовано 72 педагогічних працівники, з них: 63 - на присвоєння та підтвердження кваліфікаційної категорії та 9 на відповідність займаній посаді.
   Участь у процедурі сертифікації взяли 5 вчителів початкових класів району.
   Курсову перепідготовку пройшли 80 педагогічних працівників, з їх числа навчалися за дистанційною формою – 30, на фахових курсах - 24, на проблемно-тематичних – 26.
   41 педагогічний працівник Броварського району у 2019 році. взяв участь у діяльності 26 обласних професійних об’єднань: обласних майстер-класів – 27, обласних педагогічних студій – 14.
   У 2019 році розпочато роботу з педагогічними працівниками у напряму STEAM-освіти, яка спрямовує увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, також активно розвиває творчу складову особистості та критичне мислення:
   - участь у ІV Міжнародній науково – практичній конференції «STEM–освіта: стан впровадження та перспективи розвитку» (м. Київ);
   - у Броварському районі 6 закладів отримали набори для розвитку творчості учнів LEGO MINDSTORMS EDUCATION. Вчителі Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Гоголівської філії ОНЗ Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшли одноденне навчання за програмою «Основи робототехніки LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3»,
   - проведено майстер-клас для вчителів математики на базі Літківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.М.Стельмаха «Впровадження елементів STEM-освіти у навчально-виховний процес»;
   - на базі Зазимського ЗЗСО відбувся майстер-клас «Використання LEGO-технологій в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти». Школярі Зазимського НВО активно беруть участь у роботі гуртка «Робототехніка» КЗ «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» БРР КО.
   Матеріальне та моральне стимулювання педагогічних працівників здійснюється відповідно до положень конкурсних випробувань. Переможці та лауреати професійних конкурсів відзначаються дипломами, грамотами, подяками та преміями. Результати конкурсів висвітлюються на сайтах відділу освіти, РМК та закладів освіти.
   За роботу з обдарованими учнями у 2019 році до районного свята обдарованої учнівської молоді «Таланти твої, Броварщино» премійовано 31 педагогічний працівник.
   Забезпечено виплату надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 30%.
   Забезпечена виплата працівникам закладів освіти допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.
   Виконано наступні заходи:
   -визначено потребу педагогічних працівників для закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
   -щомісячно оновлювалась інформація на Web-сайті відділу освіти Броварської райдержадміністрації про вакансії у закладах освіти;
   -забезпечено щорічне, згідно графіку курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікацію педагогів району;
   -забезпечено науково-методичний супровід обласних, Всеукраїнських заходів, що проводяться на базі закладів освіти району;
   -здійснено науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби, з обдарованими дітьми;
   -здійснено науково-методичний супровід участі педагогічних працівників у професійних конкурсах;
   -забезпечено виплату надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 30%;
   -забезпечена виплата працівникам закладів освіти допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.
   Розділ 9. Інформаційно-освітнє середовище
    Кількість комп’ютерів у дошкільних закладах складає – 22 одиниці, з них підключено до мережі Інтернет – 19 одиниць. Web-сайти мають 11 дошкільних закладів.
   У 15 закладах загальної середньої освіти району для організації освітнього процесу використовується 27 навчально-комп’ютерних комплекси, у яких налічується 256 робочих місць з комп’ютерами.
   Всього, у закладах освіти Броварського району обліковується 526 комп’ютерів.
   У 2019 році закуплено 11 навчальних комп’ютерних класів.
   Створено 29 мультимедійних предметних кабінетів та оснащено їх 28 інтерактивними комплексами.
   Важливою складовою інформаційного простору регіону є створення та функціонування 15-веб-сайтів у закладах загальної середньої освіти, 2 веб-сайтів у позашкільних навчальних закладах, функціонування та оновлення яких здійснюється постійно.
   Виконано наступні заходи:
   -здійснено оснащення закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності;
   -створено на базі шкільних читальних залів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів;
   -організована робота учнів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності;
   -організовано підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання сучасних ІКТ в професійній діяльності;
   -створена система електронних інформаційних ресурсів освіти району, розробляються бази даних для автоматизації обліку, накопичення інформації, вдосконалення управління закладами освіти.
   Шкільна бібліотека. 
   Заклади загальної середньої освіти району забезпечені підручниками на 98%. Замовлення підручників для 1-х, 5-х та
10-х класів здійснювалось через систему ІСУО (інформаційна система управління освітою). 14 бібліотек закладів загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою, із них до мережі Інтернет підключені бібліотеки 12 закладів. Функціонують сайти 6 шкільних бібліотек та сторінки бібліотекаря на 14 сайтах закладів загальної середньої освіти.
   Виконано наступні заходи:
   -здійснено організаційно-методичне забезпечення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;    
   -продовжена комп’ютеризація шкільних бібліотек. 5 закладів освіти мають сайти бібліотек, 15 бібліотекарів ведуть бібліотечні сторінки на сайтах закладів освіти;
   -поповнено фонди бібліотек педагогічними виданнями, навчально-методичною та науково-методичною літературою;
   -оновлено частково комп’ютерну та копіювальну техніку бібліотек закладів освіти району;
   -забезпечено заклади освіти району електронними педагогічними програмними засобами навчального призначення для підтримки вивчення окремих предметів;
   -замовлення підручників для учнів 1, 5, 10-х класів здійснено на порталі ІСУО.
   Розділ 10. Управління освітою та громадське самоврядування
   Виконано наступні заходи:
   -здійснено аналіз якості освіти на різних ступенях навчання учнів у рамках експертних та моніторингових досліджень якості освіти (державних, регіональних);
   -налагоджено систематичний контроль за організацією раціонального харчування в закладах освіти;
   -вдосконалено технології самоаналізу та самооцінки суб’єктами освітнього середовища кожного закладу освіти за участю батьків;
   -поінформовано населення регіону шляхом представлення щорічного публічного звіту про результати діяльності кожного закладу освіти та освітньої установи.    
   Оприлюднено заходи з освітньої політики та результатів діяльності освітніх закладів через сайти;
   -4-8 листопада 2019 року в Літківській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів ім. Стельмаха Броварського району Київської області проведено перший в Україні пілотних інституційний аудит. Захід відбувається відповідно до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України № 17 від 09.01.2019 року;
   -18-29 листопада 2019 року в Княжицькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Броварського району Київської області проведено пілотних інституційний аудит Державною службою якості освіти;
   -здійснювався обмін досвідом та забезпечувалась участь у семінарах, конференціях з проблем розвитку державно-громадського управління;
   -здійснена оцінка рівня володіння ІКТ управлінських кадрів. Забезпечено на 100% робочі місця керівників шкіл комп’ютерною технікою;
    -здійснено втілення в освітню практику ефективного адміністративного і фінансового менеджменту, режиму економії видатків на освіту, енергозберігаючих технологій;
   -унормовано нормативно-правової документації, щодо діяльності Опорного закладу Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. та його філії (розроблення та затвердження статуту та положення, виготовлення печатки, штампу, реєстрація закладу в єдиному реєстрі);
   -підвищено посадові оклади педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з місцевого бюджету.
   -здійснювались у закладах освіти району моніторинги якості освіти;
   -проаналізовано участь учнів Броварського району у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року;
   -забезпечено науково-методичний супровід участі закладів освіти у зовнішніх всеукраїнських та обласних оцінюваннях та моніторингах якості освіти;
   -здійснено моніторингові дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи у закладах освіти;
   -запроваджено внутрішній моніторинг якості навчально-виховного процесу (у тому числі анкетування серед учнів та вчителів, щодо якості викладання навчальних предметів, підручників та інших навчальних матеріалів, об’єктивності оцінювання, стану навчальних приміщень, роботи бібліотеки, майстерень, їдальні, спортивних споруд тощо);
   -забезпечено своєчасне оновлення інформації про заклади освіти у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
   -забезпечено випуск щорічних інформаційно-аналітичних збірників «Освіта Броварщини», «Підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками» тощо (у т.ч. в електронному вигляді).
   Самоврядування дітей, учнівської молоді, педагогів та батьківської громадськості. Виконано наступні заходи:
   -продовжено роботу районної школи лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді шляхом інформаційно-методичного забезпечення;
   -забезпечено підготовку педагогічних працівників до впровадження сучасних виховних технологій, нових методів і форм роботи у діяльність з органами учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти;
   -забезпечено роботу рад закладів та піклувальних рад в закладах загальної середньої освіти.
   Розділ 11. Партнерство та співпраця
   Виконано наступні заходи:
   -забезпечено вивчення та поширення зарубіжного досвіду у сфері підготовки вчителів, їх професійного вдосконалення: інформування педагогічної громадськості про зарубіжні освітні системи; налагодження співпраці з міжнародними фондами і програмами, участь у проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів;
   -6 закладів загальної середньої освіти та 1 заклад позашкільної освіти брали участь у міжнародних освітніх проектах та програмах за напрямами: «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX), Конкурс «Brovary Challenge», Українсько-американського освітнього проекту «Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області»;
   -залучались учні та педагоги району до участі в міжнародних заочних олімпіадах з іноземних мов, творчих конкурсах, конференціях, проектах, зустрічах тощо.
   7 листопада 2019 року у Княжицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Броварського району відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар - панельний дискурс з теми: «Нові вертикалі менеджменту освіти в умовах децентралізації». Співорганізаторами заходу стали відділ освіти Броварської районної державної адміністрації, Міжнародна Академія культури безпеки, екології та здоров'я "МАКБЕЗ", Державний інститут сімейної та молодіжної політики України. До участі в семінарі були запрошені сільські та селищні голови, керівники закладів освіти та представники органів управління освітою Броварського району, Великодимерської та Калитянської ОТГ, педагогічні працівники та практичні психологи закладів освіти.
   12 учнів закладів освіти району взяли участь у конкурсі знавців англійської мови “Brovary Challenge”, 7 учнів стали учасниками І туру «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLEX), щодо відбору кращих учнів-знавців англійської мови для навчання за кордоном.   2. Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Броварської райдержадміністрації за 2019рік.
   Доповідає: Р. Астахов
- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату адміністрації .
   Протягом звітного періоду діяльність відділу здійснювалася відповідно до планів та доручень Центральної виборчої комісії, планів роботи адміністрації та планів роботи відділу ведення Державного реєстру виборців.
   У своїй роботі відділ ведення Державного реєстру виборців використовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему “Державний реєстр виборців” (далі — АІТС ДРВ), яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України.
   Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:
– ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території району;
– складання та уточнення списків виборців для виборів та референдумів. 

   База даних Державного реєстру виборців по Броварському району станом на 31.12.2019 року містить:

Назва даних Кількість
1 Виборців всього 63474
2 Виборців, які мають виборчу адресу на території Броварського району 62477
3 Виборців, які без виборчої адреси (вибули) 997
4 Померлих за останні 5 років 5697
5 Скасовано громадянство 11
6 Визнані судом недієздатними 30
7 Встановлено статус нездатних самостійно пересуватися 486
8 Геонімів (вулиць) 1881
9 Будинків 36642

  Відповідно ст. 19 Закону України “Про вибори народних депутатів України” відділ постійно здійснює контроль за кількістю виборців на звичайних виборчих дільницях, що не повинна перевищувати 2500 виборців.

Виборчі дільниці Броварського району

Назва виборчих дільниць Кількість виборчих дільниць Малі Середні Великі
Звичайні виборчі дільниці 52 12 19
21 

  На виконання статті 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” проводиться щомісячне періодичне поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, які подаються до відділу суб’єктами подання, а саме:

– Броварський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Київській області;
– Броварський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області;
– Військова частина А-0415;
– Військова частина А-1525;
– Управління соціального захисту населення Броварської райдержадміністрації;
– Броварський міськрайонний суд в Київській області;
– Орган реєстрації Калитянської та Великодимерської селищної громади;
– Органи реєстрації селищних, сільських рад Броварського району.
   Від того, наскільки повна і точна інформація надходить до відділу веден-ня Державного реєстру щомісяця, залежить якість виборчих списків на виборах.
   За відомостями періодичного поновлення за 2019 рік внесено такі зміни:
– виповнилося 18 років — 442;
– зареєстровано за місцем проживання — 2203;
– знято з реєстрації — 1098;
– змінено прізвище — 465;
– померли — 1552;
– визнані недієздатними — 2;
– набули громадянства України — 7
– нездатних самостійно пересуватись — 18;
   Видано наказів керівником відділу за 2019 рік — 1314
   Всі відомості періодичного поновлення за 2019 рік опрацьовані на 100%, зауважень з боку Служби Розпорядника Реєстру та Центральної виборчої комісії немає.
   За результатами візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру, що проводиться у відділі постійно, підготовлено та надіслано до суб’єктів подання відомостей — 439 запитів, за якими перевірено 2465 виборців.
   Потягом 2019 року з метою перевірки та підвищення професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для кваліфікованого ведення Реєстру працівниками відділу ведення Реєстру пройдені всі обов’язкові контрольні тестування на Порталі Служби розпорядника реєстру ЦВК.
   За 2019 рік було поведено троє всеукраїнських виборів (вибори Перезидента України 1 і 2 тур, позачергові вибори народних депутатів України та перших виборів депутатів та селищного, сільського голови Зазимської та Калинівської об’єднаних територіальних громад .
   За період проведення всеукраїнських виборів було видано 2112 посвідчень на тимчасову зміну голосування без зміни виборчої адреси.
   Відповідно до доручення голови Броварської районної державної адміністрації від 26.11.2019 № 55-1 було проведено огляд виборчих дільниць які відносяться до Зазимської та Калинівської об’єднаних територіальних громад.
   Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців пройшли навчання у вигляді тренінгу на тему "Обмін даними на місцевих виборах", який проводився Координатором проектів ОБСЄ в Україні 18 листопада 2019 року .
   Відповідно до листа виконавчого комітету Калитянської селищної ради №412 від 05.03.2019 року було змінено адресу приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці №320243 з вул.Культури, 1А, (колективне сільськогосподарське підприємство "Заворичі")  на вул.Шкільна, 11 (дитячий садок).
   На 12 січня 2020 року відповідно до постанови Калинівської селищної територіальної виборчої комісії № 136 від 23.12.2019 призначено повторне голосування з виборів депутата Калинівської селищної ради по округу № 19
   Відділ ведення Державного реєстру виборців забезпечує виготовлення та передачу запрошень, попередніх та уточнених списків виборців виборчим комісіям та відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893 “Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси” видачу посвідчень для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.   3. Про стан обслуговування доріг у Броварському районі у зимовий період та матеріально-технічне забезпечення дорожніх служб.
Доповідає: О. Заріцька - головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури.
   - ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (обслуговує а/д Т-10-08 Київ-Літочки-Кіпті, Т-10-04 /М-01/Рудня-Гоголів-Бориспіль, Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва, Під’їзд до М-03, М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) у Броварському районі має в наявності необхідну кількість техніки, а саме: екскаватор-навантажувач – 1, машини для розподілення ПОС – 9 (КДМ (на базі КамАЗ – 1, на базі КрАЗ – 2, самоскид КамАЗ, обладнаний РУМ – 2, машина для одночасного очищення ід снігу та розподілення протиожеледних матеріалів на базі VOLVO – 1, машина для одночасного очищення ід снігу та розподілення протиожеледних матеріалів на базі SСANIA - 3)), навантажувач – 1, автогрейдер – 1. Заготовлено 4000 т піску, 400 т солі, має в наявності 2 т бензину, 10 т дизпалива. Адреси ділянок, на яких зберігається спеціалізована техніка, протиожеледні та паливо-мастильні матеріали: вул. Онікієнка, 137 та вул. Онікієнка 2/1 в м. Бровари.
   Протягом грудня 2019 року – січня 2020 року було використано 1492 т піско-соляної суміші.
   Аварійна ямковість на автомобільних дорогах загального користування державного значення (територіальні, регіональні) ліквідована в повному обсязі, доведені ліміти фінансування освоєні повністю. Ремонтні роботи будуть виконуватися в межах виділеного фінансування.
   - ТОВ «АМК РЕМ-БУД» (обслуговує дороги загального користування місцевого (обласного) значення) має в наявності 4 одиниці техніки (а/м КрАЗ – 1, а/м МАЗ – 1, бус РЕНО МАСТЕР – 1, навантажувач Caterpillar – 1).
    Протягом грудня 2019 року – січня 2020 року було використано 324 т піско-соляної суміші (залишок – 150 т), використано 2210 л дизпалива (залишок – 5000 л); виконано 250 м2 аварійного ямкового ремонту.
   База зберігання матеріально-технічних ресурсів знаходиться в с. Погреби.
   Обслуговують автодороги 16 працівників.
   - ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (обслуговує дороги загального користування місцевого (обласного) значення) має в наявності 7 одиниць власної техніки (а/м КамАЗ (КДМ) – 1, а/м ЗіЛ (КДМ) – 2, а/м МАН (КДМ) – 2, автомобіль «Газель» – 1, навантажувач – 1), має 12 % від необхідного запас піско-соляної суміші 210 т, 1000 л бензину, 1000 л дизпалива.
   Ділянки зберігання матеріально-технічних ресурсів:
- м. Бровари, вул. Анатолія Луценка;
- с. Залісся.
   Обслуговують автодороги 22 працівники.
   - «Автодор» має в наявності 5 одиниць власної техніки (а/м КрАЗ (КДМ) – 1, а/м МАЗ (КДМ) – 2, навантажувач – 2), має 12 % від необхідного запас піско-соляної суміші 170 т, 300 л бензину, 300 л дизпалива.
   Ділянки зберігання матеріально-технічних ресурсів:
   - м. Бровари, вул. Анатолія Луценка;
   - с. Залісся.
   Обслуговують автодороги 12 працівників.
   ТОВ «БУД СЕРВІС ГРУП» (обслуговує а/д Н-07 Київ-Суми-Юнаківка) має в наявності 8 одиниць техніки (а/м КрАЗ (КДМ) – 1, а/м КамАЗ (КДМ) – 1, а/м МАЗ (солерозподілювач) – 1, автогрейдер – 1, ротор на базі Урала – 1, піскорозкидач – 2, навантажувач – 1), має запас піско-соляної суміші 500 т, 3 т дизпалива.
   База, на якій зберігається спеціалізована техніка, протиожеледні суміші та паливо-мастильні матеріали, знаходиться у с. Гоголів.
   У комунальних підприємств сільських і селищних рад наявна техніка у кількості: екскаватори – 9 шт., трактори – 30 шт. Заготовлено 38 т піску та 1,4 т солі, запас бензину – 60 л, дизпалива – 2410 л.
   У випадках погіршення погодних умов під час снігопадів сільськими і селищними радами буде залучатись техніка комунальних підприємств та інших підприємств різної форми власності.


Comments