Новини‎ > ‎

Повідомлення організацій районуІнформація щодо формування цін на послуги із захоронення ТПВ, які ТОВ «Десна-2» планує ввести в дію з 01 квітня 2017 р.

опубліковано 20 бер. 2017 р., 06:52 Інформаційно-довідковий центр

 

           ТОВ «Десна-2»  пропонує  Вашій увазі інформацію щодо формування  цін на послуги із  захоронення твердих побутових відходів з 01 квітня 2017 року.

   Розробником   тарифів на послуги по захороненню твердих побутових відходів  є ТОВ «Десна-2».

        Для розрахунку економічно обґрунтованих витрат та оптимального тарифу на послугу із захоронення твердих побутових відходів використані наступні нормативні акти:

- Закон України «Про відходи»;

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Податковий кодекс України;

- Кодекс законів про працю в Україні;

- Закон України «Про відпустки»;

- Закон України «Про оплату праці»;

          - Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджений постановою КМУ від 26.07.2006р. №1010, зі змінами (надалі Порядок формування тарифів);

         - Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.12 р. «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».

          - «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», затверджено постановою КМУ від 19.05.1999р №859 (надалі Постанова КМУ №859);         

- Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43, зі змінами; (надалі Наказ Мінтрансу №43);

- Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.05.2006р №488, зареєстрованим в Мінюсті України 15.06.2006р за №712/12586 (надалі Наказ Мінтрансу №488);

-     Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин, Н 218. «Укравтодор» 043 – 96, зі змінами і доповненнями (надалі «Н 218 «Укравтодор» 043-96»);

- Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5, зареєстрованим в Мінюсті України 27.01.2004 за №114/8713;

- «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік», лист Міністерства соціальної політики України від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 (надалі Норми тривалості робочого часу);

- Галузева угода між Головним управлінням житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської ОДА, та Київською обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (надалі Обласна угода);

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Десна-2», зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту населення Броварської РДА 30.09.2016 р за № 103/10-19/45, зі змінами та доповненнями (локальний нормативний акт);

- Наказ директора ТОВ «Десна-2» від 03.01.2017 р №4-С «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2017 р»  (локальний нормативний акт).

Планові витрати ТОВ «Десна-2» на виробництво та реалізацію послуг із захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) сформовані на рік: ІІ – ІV кв. 2017 року та І кв. 2018 року, за методологією і цінами станом на 01.04.2017 року, що відповідає вимогам пунктів 3 та 7 Порядку формування тарифів.

Планування витрат здійснюється підприємством із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних нормативів використання паливно-мастильних матеріалів, зносу шин, галузевих норм та розцінок з оплати праці, проектних обсягів земляних робіт.

2

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються на підставі планових кошторисів, а також згідно з фактичними витратами за попередній рік на підставі первинних бухгалтерських документів. До діючих цін на матеріальні витрати плановий індекс інфляції не застосовувався, що вплинуло на зменшення тарифу на послугу підприємства.

Одиницею калькулювання собівартості (тарифу) послуги із захоронення ТПВ визначено 1 тонну згідно з абзацом сьомим пункту 2 Порядку формування тарифів. ТОВ «Десна-2» встановило відповідні ваги, та виставляє рахунки на оплату перевізникам згідно з фактичною вагою ТПВ.

Плановий обсяг ТПВ на 2017 рік  запланований в об’ємі 44728,750 тонни, що складає 100 % від фактичного обсягу ТПВ за 2016 рік.,  що складає 90,5 % від обсягу, врахованому у попередньому тарифі (2015 рік).

Зменшення обсягів захоронення ТПВ пов’язано із завантаженістю сміттєзвалища, поступовою його рекультивацією з метою виведення сміттєзвалища з експлуатації в 2023 році. При більш інтенсивному завантаженні сміттєзвалища відповідним чином має зменшитися термін його експлуатації, що призведе до дефіциту послуги для споживачів Броварського району.

 Основні причини перегляду ціни на захоронення твердих побутових відходів є те, що діючі  тарифи    на    послуги   із   захоронення  твердих  побутових відходів не відшкодовують фактичних витрат на ці послуги в 2017 році, що не дає змогу забезпечити дотримання всіх санітарно – епідеміологічних норм експлуатації полігону, не дає змогу забезпечити  сплату екологічного збору за забруднення навколишнього середовища та сплату орендної плати за землю, електроенергію, земельні роботи по улаштуванню котловану, запасні частини (агрегати та основні узли до тракторів), нарахування та виплати заробітної плати, в зв’язку з їх значним збільшенням з 01 січня 2017 року. Також одим із важливих факторів перегляду ціни є зменшення обсягу захоронення ТПВ в 2017 році.

  Як наслідок , підприємство в 2017 році буде відчуває нестачу у власних обігових коштах , в результаті чого залишається не покритим цілий ряд витрат.

 

Аналіз співвідношень тарифів на послуги по захороненню ТПВ по ТОВ "Десна-2"  за 2015 та 2017 роки

Статті затрат

Аналіз співвідношення калькуляції 2015 року

та калькуляції 2017 року

Калькуляція  2015 року

Калькуляція на 2017 рік

 

 

Рівень витрат, всього:

Рівень витрат

Рівень витрат, всього:

Рівень витрат

тис.грн

на 1 тн., грн.

тис.грн

на 1 тн., грн.

 

 

 

 

І. Обсяг послуг (тис.тон)

49411,200

х

44728,750

х

ІІ. Затрати :

 

 

 

 

Матеріали, тех. Обслуговування вагів, шини автомобільні

6692,00

0,14

-

-

ПММ

1239727,01

25,09

1275030,17

28,51

Електроенергія

31976,00

0,65

42783,84

0,96

Екологічний збір

469900,51

9,51

603838,13

13,50

Оренда землі

297455,42

6,02

315371,65

7,05

Земельні роботи по улаштуванню котловану, доставка ґрунту для рекультивації звалища

651000,00

13,17

225000,00

5,03

Ремонт основних засобів

35733,00

0,72

165161,80

3,69

Амортизація

47767,00

0,97

47421,82

1,06

Профілактичні санітарні заходи

24739,00

0,50

8100,57

0,18

Оплата праці основних працівників

643575,00

13,02

788723,08

17,63

Відрахування на соціальні заходи

237608,25

4,81

173519,08

3,88

Загальновиробничі витрати

323015,39

6,53

360239,74

8,05

Адміністративні витрати

262057,36

5,30

456030,18

10,20

Всього виробнича собівартість

4271245,94

86,43

4461220,06

99,74

Капітальні вкладення

491147,33

9,94

223061,00

4,99

Єдиний податок

198433,05

4,02

246541,11

5,51

Всього затрат:

4960826,32

100,39

4930822,17

110,24

 

 

 

          Таким чином плановий тариф по захороненню твердих побутових відходів на 2017 рік збільшується по відношенню до тарифу 2015 року (погодженого Сесією  Рожівської   сільської  ради  від   27 березня 2015 року № 881  55-VІ) на 9,8 %.

           Згідно з Законом України «Про житлово – комунальні послуги» від 24 червня 2007 року       № 1875 – ІV, пунктів 4,5,6,8 ст.31 цього Закону не допускається затвердження цін ( тарифів ) нижчих від розміру економічно – обґрунтованих витрат без відшкодування з бюджету.

 

Очікувані результати від введення в дію з 01 квітня 2017 року нової ціни на послуги із захоронення твердих побутових відходів

1.     Забезпечення виконання вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-ІV.

2.     Покращення якості виконання робіт згідно з технологією захоронення ТПВ.

3.     Забезпечення  повного відшкодування  вартості виконання даних робіт по захороненню ТПВ.

4.     Забезпечення своєчасного нарахування та виплати заробітної плати, а також своєчасної сплати податків.

5.     Можливість сплати екологічного збору за забруднення навколишнього середовища.

6.     Можливість сплати орендної плати за землю.

7.     Забезпечення дотримання безпечного екологічного стану навколишнього середовища.

8.     Дотримання всіх санітарно – епідеміологічних норм експлуатації полігону.

9.     Безперебійне приймання і захоронення ТПВ.

10.  Можливість капітальних вкладень в технологію захоронення ТПВ.

11.  Продовження строку експлуатації полігону сміттєзвалища за рахунок поступового скорочення прийняття ТПВ.

 

         Зауваження та пропозиції просимо надсилати на нашу електронну адресу: desna2@i.ua на протязі 14 календарних днів з дня публікації.

«ЗАХИСТИМО ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕБЕ ТА ТИХ ХТО ПОРУЧ»

опубліковано 17 бер. 2017 р., 05:15 Інформаційно-довідковий центр


   За останніми статистичними даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я (ВООЗ) – туберкульоз на сьогоднішній день є найпоширенішою інфекцією в усьому світі, яка забирає людські життя набагато частіше, ніж яке-небудь інше інфекційне захворювання.

   Туберкульоз - це хронічне інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія, яка була відкрита Робертом Кохом у далекому 1882 році і з тих пір отримала назву "паличка Коха". Даний вид бактерій дуже стійкий до різних впливів і в змозі зберігати життєздатність на різних предметах до півроку, а після первинного зараження захворювання може розвинутися через роки, а в деяких випадках і десятиліття. Тому якщо дане захворювання виявлено у дітей, або осіб раннього віку, то це означає, що інфекція потрапила в організм під час вагітності. А якщо на туберкульоз захворіла літня людина, то можна, з великою часткою ймовірності стверджувати, що інфекція потрапила в його організм ще в підлітковому віці і в слідстві вікового зниження імунітету активізувалася.

   Найпоширенішим вважається туберкульоз органів дихання.

   Рідше зустрічається туберкульоз лімфатичних вузлів, очей, органів сечостатевої системи, кісток і суглобів.

    Причини захворювання 
    Зараження туберкульозом головним чином відбувається повітряно-крапельним шляхом внаслідок безпосереднього контакту з хворим туберкульозом легенів людиною. Також можна туберкульозом можна заразитися вживаючи молоко від хворої на туберкульоз корови, яке не пройшло термічну обробку. Основними причинами, які сприяють захворюванню на туберкульоз є: неповноцінне неправильне харчування, ослаблений імунітет, фізичне або нервове виснаження організму, наркоманія, тютюнопаління, ВІЛ-інфекція

   Ознаки і симптоми туберкульозу 
   При появі перелічених ознак слід негайно звернутися до лікаря: 
  - Проява загальної слабкості і не замітна раніше швидка стомлюваність;
  - Підвищене потовиділення у верхній частині тулуба;
  - Втрата ваги з-за зниження або повної відсутності апетиту;
  - Підвищення температури тіла до 37 і більше градусів без видимої на те причини, що триває понад тиждень;
  - Гарячковий блиск в очах;
  - Покашлювання або кашель, з обов'язковим виділенням харкотиння, часто з кров'ю

   Лікування
   Лікування туберкульозу обов'язково має бути комплексним. Медична терапія є основним компонентом лікування туберкульозу і при її проведенні велике значення має правильний підбір комбінації антибактеріальних препаратів, їх кратність, оптимальна добова доза, тривалість лікування та спосіб введення.

   Найбільш ефективно туберкульоз лікується при його виявленні на ранніх стадіях, однак навіть у цьому випадку повне одужання настає не раніше ніж через рік, але найчастіше це займає близько двох-трьох і більше.

   У тих випадках, коли при стандартному консервативного лікування не вдається досягти виздоровлення - доводиться вдаватися до оперативного втручання, в результаті якого частково або навіть повністю може бути видалене від одного до декількох легеневих сегментів.

   Важливе значення у лікуванні хворого на туберкульоз відіграє правильне харчування і суворе дотримання режиму. Повний спокій приписується тільки у випадку тяжкого стану пацієнта при кровохарканнях або після операції, тому більшість пацієнтів згідно режиму займаються лікувальною фізкультурою. Харчування хворого на туберкульоз повинно містити велику кількість білка і вітамінів та бути висококалорійним.

   У висновку хочеться акцентувати увагу на тому, що завдяки обов'язковим щепленням БЦЖ - у разі інфікування, дане захворювання протікає в більш м'якій формі.

   За статистикою, захворюваність на туберкульоз серед нещеплених людей до десяти разів вище, ніж серед тих, що пройшли вакцинацію.

   Товариство Червоного Хреста України, сприяючи державі у боротьбі з туберкульозом, здійснює діяльність у сфері різних національних та регіональних програм, які направлені на зменшення захворюваності та смертності населення від туберкульозу.

   Сьогодні дуже важливо надавати підтримку тим категоріям громадян, у яких немає коштів для оплати профілактики та лікування цього інфекційного захворювання, для ведення ними здорового та повноцінного способу життя.

   Багато чого залежить від нас самих, тому особливого значення набуває активізація інформаційно – пропагандистської роботи серед широкого загалу населення, особливо серед дітей та молоді задля лікування та профілактики туберкульозу.

    З цією метою Броварська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України в рамках Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом спільно з Броварською центральною районною лікарнею на Майдані Свободи в місті Бровари, 24 березня 2017 року, з 10.00 години до 14.00 години проводить інформаційно - просвітницький захід на тему - «ЗАХИСТИМО ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕБЕ ТА ТИХ ХТО ПОРУЧ», під час якого можна буде пройти флюорографічне обстеження у пересувному автомобілі флюорографі.

   Важливо пам’ятати, що лікування туберкульозу проводиться, щоб вилікувати хворого і запобігти подальшому поширенню хвороби.»


Річний звіт народного депутата України Павла Різаненка

опубліковано 27 лют. 2017 р., 05:52 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 27 лют. 2017 р., 06:25 ]

    У п’ятницю, 3 березня, о 14.00 у Броварській райдержадміністрації (вул. Гагаріна, 15) відбудеться публічне звітування народного депутата України від 97-го виборчого округу Павла Різаненка.
Захід пройде в рамках Програми USAID РАДА (Програма РАДА) за сприяння Фонду Східна Європа. У заході візьме участь експерт Програми USAID РАДА Євген Радченко, який порівняє і оцінить результати нардепа із діяльністю інших депутатів-мажоритарників Київської області.
    Запрошуємо представників ЗМІ, голів сільських рад, актив громади та усіх бажаючих долучитися до заходу.

Голова СБУ оприлюднив докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в Україні (відео)

опубліковано 22 лют. 2017 р., 03:56 Інформаційно-довідковий центр


    Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного брифінгу з Генеральним прокурором України Юрієм Луценком оприлюднив докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в країні.
    СБ України перехопила розмови офіційного представника т.зв. «Міністерства закордонних справ «ДНР» Костянтина Долгова зі співробітником російських спецслужб Олександром Чуліндіним, який детально інструктує «протеже» щодо організації акцій протесту до річниці Революції гідності. «Ключові настанови росіян традиційні – зробити красиву картинку для пропагандистських сюжетів, посіяти паніку та створити атмосферу недовіри до української влади», ‒ прокоментував запис Василь Грицак. За його словами СБУ зафіксувала численні контакти представника російських спецслужб з громадянами України. «Червоні прапорці для цих людей нами розставлені», ‒ підкреслив Голова Служби.
    Під час брифінгу Василь Грицак оприлюднив переговори російських кураторів з групою громадян України, деякі з яких є помічниками народних депутатів та лідерами громадських організацій. Записи доводять фінансування російськими спецслужбами штучних ініціатив федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв’язків з Росією та надання російській мові особливого статусу. «Російські куратори хочуть створити враження недієздатності української влади та нав’язати своє бачення державного устрою нашої країни», ‒ вважає він.
    Проплачені агенти Кремля просувають ці наміри відразу за двома напрямами: на рівні окремих регіонів, через депутатів обласних, місцевих та районних рад, і на загальнодержавному ‒ через Верховну раду України. Вони організовують форуми, круглі столи, конгреси з прийняттям підсумкових звернень до Верховної Ради та Президента України для створення ілюзії масової підтримки ініціатив та здійснення політичного тиску на владу. «Ми нікого не звинувачуємо, але сподіваємося, що громадяни здатні аналізувати ситуацію, зрозуміють звідки, ким і через кого генеруються подібні ідеї», ‒ наголосив Василь Грицак.
    Генеральний прокурор України підтвердив, що всі записи демонструють з дозволу суду. «Всім, хто побачив себе, пізно знищувати докази. Я раджу їм звернутися до правоохоронців з відповідною заявою та співпрацювати зі слідством», ‒ підкреслив Юрій Луценко.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2788#sthash.WZULomU8.dpuf

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

опубліковано 9 лют. 2017 р., 00:16 Інформаційно-довідковий центр

    Згідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І чи ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі - загиблий військовослужбовець), а також інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація), та перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей загиблих військовослужбовців, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції, статус яким надано відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку (далі - сім’я загиблого військовослужбовця) за категоріями у такій черговості:
1) категорія I - дружина (чоловік) та малолітні і неповнолітні діти (в тому числі усиновлені до дня загибелі військовослужбовця), які проживають разом з нею (ним); дружина (чоловік), якщо у загиблого немає дітей (в тому числі усиновлених);
2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти (в тому числі усиновлені військовослужбовцем) у разі, коли на день загибелі військовослужбовця він (вона) був розлучений або не був розлучений, але дружина (чоловік) позбавлені батьківських прав, або загиблий військовослужбовець не був розлучений і його дружина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, але при цьому малолітні та неповнолітні діти проживають окремо від дружини (чоловіка); малолітні та неповнолітні діти загиблого;
3) категорія III - батьки загиблого військовослужбовця;
4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
5) категорія V - повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства та мають свої сім’ї;
6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти;
7) категорія VII - дружина (чоловік), які на момент загибелі військовослужбовця були позбавлені батьківських прав відносно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого військовослужбовця, у тому числі усиновлених загиблим військовослужбовцем, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, в тому числі усиновлені загиблим військовослужбовцем, проживають окремо від дружини (чоловіка).

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають інваліди війни I та II групи, визначені у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку (далі - інваліди).

4. Грошова компенсація членам сім’ї загиблого військовослужбовця або інвалідам виплачується в порядку черговості постановки на квартирний облік в межах однієї категорії за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

    Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» передбачені кошти для надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, зокрема на:
· осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":
- військовослужбовців та інших працівників силових структур, що перелічені в п. 11 частини другої ст. 7 Закону;
- осіб, які брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань (п. 12, 13 частини другої ст. 7 Закону);
- добровольців, волонтерів (п. 14 частини другої ст. 7 Закону).
· сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":
- сімей добровольців, волонтерів, загиблих внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО;
- сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО;
- сімей військовослужбовців та інших працівників силових структур, що перелічені в абзаці 8 п. 1 ст. 10 Закону, які загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО.
· осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО).


За додатковою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення за адресою
:


м.Бровари,
вул.Гагаріна,8А,
каб.№14 (1 поверх).
Телефони для довідок: (04594)-7-20-62; 5 45 47.

Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь

опубліковано 31 січ. 2017 р., 03:36 Інформаційно-довідковий центр

    Згідно статистичних даних в Броварському районі та м. Бровари щорічно реєструється близько 500-600 випадків гострих кишкових інфекцій причому 60% від загальної кількості захворілих - діти.
    Захворювання на кишкові інфекції викликають збудники, які попадають в організм головним чином через рот з інфікованою водою, недоброякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
    Найчастіше фактором зараження стають брудні овочі, фрукти та ягоди, а також продукти, що продаються в місцях стихійної торгівлі. Нажаль, деякі батьки вживають самі і дають дітям сире молоко, сметану і сир, без попередньої термічної обробки.
    Хвороба проявляється не одразу. Прихований період при різних кишкових захворюваннях частіше продовжується від 2 до 7 днів. Потім проявляються характерні ознаки захворювання: слабкість, головний біль, блювання, болі в животі, пронос, підвищення температури.
    При появі клінічних ознак хвороби треба негайно звернутися до лікаря, це дасть можливість поставити правильний діагноз та отримати своєчасне лікування: ні в якому разі не слід займатися самолікуванням.
    У вогнищі інфекції обов’язково повинна проводиться дезінфекція.
    Щоб запобігти виникненню гострих кишкових інфекцій слід неухильно дотримуватися простих правил:
НЕ купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних oci6.
НЕ використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання.
НЕ допускати споживання продуктів та напоїв з простроченим терміном зберігання.
НЕ вживати харчові продукти та напої при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності.
НЕ вживати в їжу незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини.
    При купівлі харчових продуктів та напоїв обов'язково звертати увагу на терміни та умови зберігання продуктів харчування. Зберігати продукти харчування тільки у cnoci6 зазначений на упаковці та у встановлений термін. При купівлі будь-якого харчового продукту у торговельній мережі споживач має право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку реалізованої продукції.
    При здійсненні подорожі не рекомендовано брати у дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, що потребують охолодження при зберіганні).
    Не готувати продукти з запасом. Приготовлені страви бажано споживати відразу, а у випадку їх повторного споживання вони мають бути піддані повторній термічній обробці. Зберігання виготовленої страви без холоду не має перевищувати 2 години.
    При споживанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою. При споживанні дітьми - обдати окропом.
    Не порушувати терміни зберігання швидкопсуючих продуктів (не більше 2 – 3 діб) дотримуватись умов їх зберігання (в холодильнику при температурі +20С до +60С) виключити стикання сирих та варених продуктів.
    Перед приготуванням їжі та перед її вживанням обов'язково мити руки з милом.
    Обов'язково мити руки після відвідування туалетів.
    У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання терміново звернутись до найближчої лікувальної установи. Не рекомендовано займатись самолікуванням. Хворого бажано тимчасово (до прибуття лікаря) ізолювати від решти осіб.
    При тяжкому стані хворого негайно викликати швидку допомогу.

У м. Фастів 28-29 січня відбудеться Відкритий всеукраїнський військово-спортивний турнір «Бойова готовність», присвячений пам’яті загиблого воїна АТО Івана Ступака

опубліковано 27 січ. 2017 р., 05:30 Інформаційно-довідковий центр

    Захід проводиться з метою розвитку національно-патріотичного руху, вдосконалення методів військово-патріотичного виховання, підняття престижу військової служби і підготовки молоді до захисту України, а також  вшанування пам’яті і формування ціннісних орієнтирів та громадянської свідомості на прикладі мужності і героїзму загиблого в АТО фастівчанина - командира 2-ої роти 25-го батальйону територіальної оборони Івана Ступака та усіх, хто віддав своє життя на захист України.
    Основним меседжем заходу є залучення молоді до здорового способу життя і занять прикладними видами спорту.
    Цілі та завдання - забезпечення усвідомлення особистої відповідальності громадянами України військового обов'язку, посилення спроможності протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам. Виховання кращих якостей захисника, підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку, морального та фізичного загартування майбутніх захисників країни – те, задля чого багато років працюють клуби військово-патріотичного виховання молоді.
    Захід передбачає командні змагання – військове триборство, які проходять в три етапи:
1. Фізична підготовка:
· Комплексна силова вправа.
· Армреслінг (олімпійська система)
· Підтягування на перекладині.
2. Вогнева підготовка:
· Збирання-розбирання АКМ на час.
· Стрільба з пневматичної гвинтівки.
3. Рукопашний бій І-й тур:
    Демонстрація техніки рукопашного бою з урахуванням вікових категорій згідно правил НФРБУ.
    В змаганнях приймають участь команди (вік учасників 10-13 років) клубів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання Київщини, Вінниччини, Хмельниччини, Львівщини, Житомирщини, Києва, Херсону.
    Захід відбудеться за адресою: м. Фастів, вул. Бранта 65, ДЮСШ «Локомотив»
    Контактна особа: Пустовій Юрій Степанович 0974807095 

План проведення заходу:
28 січня
1. Заїзд команд. до 12.00
2. Реєстрація учасників 12.00-13.00
3. Обід. 13.00-14.00
4. Урочисте відкриття змагань 14.00-14.30.
5. Вогнева підготовка 1-ої частини учасників та рукопашний бій І-й тур 2-ої частини учасників 14.30-17.00
6. Вогнева підготовка 2-ої частини учасників та рукопашний бій І-й тур 1-ої частини учасників 17.00-19.30
7. Вечеря 19.30-20.30
8. Культурно-просвітницька робота 20.30-21.30

29 січня
1. Підйом 7.30
2. Сніданок 8.00-9.00
3. Фізична підготовка 09.00-12.00
4. Підведення підсумків 12.00-12.30
5. Нагородження та закриття змагань 12.30-13.30
6. Роз’їзд 13.30

Пункти обігріву на території населених пунктів Броварського району

опубліковано 13 січ. 2017 р., 03:31 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 13 січ. 2017 р., 05:20 ]


 

     

Назва населеного пункту

Адреса розташування

1.      

с. Зазим’є

Приміщення пождепо

вул. Широка, 6

цілодобово

2.      

смт. В. Димерка

Приміщення селищної ради

вул. Бобрицька, 1

з 08.00 до 17.00 год

3.      

с. Богданівка

Приміщення актового залу

при сільській раді

вул. Б.Хмельницького,219

з 08.00 до 17.00 год

4.      

с. Погреби

Приміщення актового залу

при сільській раді

вул. Соборна,9

з 08.00 до 17.00 год

5.      

с. Гоголів

Гоголівська дільнична лікарня

вул. Європейська, 20 а

цілодобово

6.      

смт. Калинівка

1. Приміщення селищної ради,

вул. Чернігівська,20;

з 08.00 до 17.00 год

2. Приміщення будинку культури

вул. Травнева,10;

цілодобово

3. Приміщення будинку культури

в  с.Квітневе

пров. Залізничний,11;

з 08.00 до 17.00 год

4. Приміщення КП «Калинівське ДПС»

пров. Залізничний,11;

з 08.00 до 17.00 год

5. Ресторан «Хуторець» с. Скибин

вул. Київська,2 а

з 10.00 до 22.00 год

7.      

с. Рожни

Приміщення пожежного депо

вул. Свободи,41 г

цілодобово

8.      

с. Бобрик

Приміщення сільської ради

вул. Шевченка,4

з 08.00 до 17.00 год

 

9.      

с. Требухів

Приміщення сільської ради

вул. Гоголівська,5

з 08.00 до 17.00 год

10.   

смт. Калита

Приміщення  будинку культури

пров. Ювілейний,4

цілодобово

11.   

c. Жердова

1. Приміщення сільської ради

вул. М.Заньковецької,35

з 08.00 до 17.00 год

        2. Пожежна частина с. Тарасівка

вул. 9 січня,7 б

цілодобово

12.   

с. Красилівка

 Кафе «Катюша»

вул. Київська,7

з 09.00 до 23.00 год

13.   

с. Літки

1. Приміщення сільської ради

вул. Шевченка,63

з 08.00 до 17.00 год

2. Дільнична лікарня

пров. Мельника,7

08.00 до 14.00 год

3. Пожежна частина

вул. Набережна,6

цілодобово

14.   

c. Шевченкове

1. Приміщення сільської ради

вул. Вокзальна,40

з 08.00 до 17.00 год

2. Продовольчий магазин вул.Київська,41

з 08.00 до 22.00 год

3. Продовольчий магазин

вул. Київська,14

з 08.00 до 22.00 год

4. Продовольчий магазин вул.Вишнева,7

з 08.00 до 22.00 год

5. Продовольчий магазин

вул.  Київська,123 а

з 08.00 до 22.00 год

15.   

с.Рожівка

1. Приміщення сільської ради

вул. Слави,17

з 08.00 до 17.00 год

2. Приміщення магазину ФОП Гавриш вул. Соборна, 23 а

з 08.00 до 20.00 год

16.

с. Літочки

Медична амбулаторія

вул. Каштанова, 6 б

з 09.00 до 13.00 год

18.

с.Плоске

Приміщення сільської ради

вул. Київська,6

з 08.00 до 17.00 год

19

с. Кулаженці

1. Приміщення сільської ради

вул. Партизана Стригуна,3

з 08.00 до 17.00 год

2. Магазин-кафетерій

вул. Центральна,4

з 19.00 до 23.00 год

20.

с. Рудня

Приміщення сільської ради

вул. Шкільна,22

з 08.00 до 17.00 год

21.

c. Погреби

Приміщення сільської ради

 вул. Єдності,57

з 08.00 до 17.00 год

22.

с. Княжичі

Приміщення сільської пожежної команди

вул. Слави,17

цілодобово

23.

с. Пухівка

Приміщення сільської ради

вул. Центральна,118 а

з 08.00 до 17.00 год

24.

с. Русанів

1. Кафе «Мисливець»

вул. Перемоги, 1 б

цілодобово

2. Магазин «Русаночка»

вул. Київська,67

з 08.00 до 21.00 год

 

Всього

37

 

Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує:

опубліковано 12 січ. 2017 р., 00:23 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 12 січ. 2017 р., 00:23 ]

    Безоплатна правова допомога гарантія Держави на вільний доступ громадян до правосуддя

 

            Відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” — безоплатна вторинна правова допомога передбачає захист, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру.

            Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області, забезпечує доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах, а також свідкам та потерпілим в кримінальних провадженнях, для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких як: малозабезпечені; інваліди; внутрішньо переміщені особи; ветерани війни та учасники бойових дій у тому числі це стосується учасників АТО із відповідним статусом; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; біженці; діти-сироти та інші категорії осіб визначені ст.14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

            Усім цим незахищеним категоріям осіб надаються послуги адвокатів для складання процесуальних документів та представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових справах, а також свідкам та потерпілим в кримінальних провадженнях.                                        Особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді та немає достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, має змогу звернутися до Центру та отримати допомогу кваліфікованого захисника — адвоката, який надає свої послуги для клієнтів безоплатно. Оплата послуг адвокатів здійснюється Центром за рахунок Держави.

На території юрисдикції Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги функціонують Бюро правової допомоги в м. Бориспіль,       м. Яготин, м. Переяслав-Хмельницький, смт. Баришівка, смт. Згурівка, де жителі цих населених пунктів можуть отримати якісну та кваліфіковану безоплатну правову допомогу.

            Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги також надають безоплатну первинну правову допомогу, тобто юридичні консультації та роз'яснення всім громадянам.

            Центр проводить прийом за адресою вул. Гагаріна, 16, (Офісний центр, третій поверх, каб. №30), тел. (067) 320-80-89.

            


 ПОРУШИЛИ ВАШІ ПРАВА?

НЕМАЄ КОШТІВ НА АДВОКАТА?

  

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ!

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО БРОВАРСЬКОГО

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ

ДОПОМОГИ

 

ЗАХИСТІСТЬ СВОЇ ПРАВА!

 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16

(Офісний центр, каб. №30)

тел. 067-320-80-89

    Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну

 вторинну правову допомогу

05 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», внесені з метою розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу (захист та здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру).

Насамперед, йдеться про:

- внутрішньо переміщених осіб;

- осіб, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

- особи, які перебувають під юрисдикцією України i звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було до прийняття зазначених змін, а з будь-яких інших питань.

Також суттєво змінилися підходи до визначення рівня  малозабезпеченості:

-   по-перше, особа матиме право на безоплатну правову допомогу, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів;

-   по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід  сім’ї, як це було дотепер.

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна в Броварському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який надає не тільки безоплатну вторинну правову допомогу визначеним категоріям осіб, а й безоплатну первинну правову допомогу (юридичні консультації, роз’яснення) усім бажаючим особам, які звернулися до Центру. Звертайтесь за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 (Офісний центр, третій поверх, каб. № 30) тел. (067) 320-80-89


ПУНКТИ ОБІГРІВУ на території населених пунктів Броварського району

опубліковано 6 січ. 2017 р., 01:00 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 6 січ. 2017 р., 01:16 ]


   

Пункт обігріву

Розташування

Кількість

1.     

с. Зазим’є

Приміщення пождепо по вул. Широкій, 6

1

2.     

смт. В. Димерка

Приміщення селищної ради

1

3.     

с. Богданівка

Приміщення актового залу

при сільській раді

1

4.     

с. Погреби

Приміщення актового залу

при сільській раді

1

5.     

с. Гоголів

Гоголівська дільнична лікарня

1

6.     

смт. Калинівка

Приміщення селищної ради, приміщення будинку культури, приміщення будинку культури

в  с.Квітневе,

приміщення КП «Калинівське ДПС», ресторан «Хуторець» с. Скибин

5

7.     

с. Рожни

Приміщення пожежного депо

1

8.     

с. Бобрик

Приміщення сільської ради

1

9.     

с. Требухів

Приміщення сільської ради

1

10.  

смт. Калита

Приміщення  22-ДПРЧ

смт. Калита – пожежна частина

1

11.  

c. Жердова

Приміщення сільської ради

        Пожежна частина с. Тарасівка

2

12.  

с. Красилівка

Кафе «Катюша»

 

1

13.  

с. Літки

Приміщення сільської ради

Дільнична лікарня

Літківське споживче товариство

3

14.  

c. Шевченкове

Приміщення сільської ради

Продовольчі магазии за адресами         с. Шевченкове, вул.Київська,41

вул. Київська ,14

вул.Вишнева,7

вул.  Київська ,123,а

5

15.  

с.Рожівка

Приміщення сільської ради

Приміщення магазину ФОП Гавриш по вул. Соборній, 23,а

2

16.

с. Літочки

Пункт обігріву по  вул. Каштановій, 11б

1

18

с.Плоске

Приміщення сільської ради

 

1

19

с. Кулаженці

Приміщення сільської ради

Магазин-кафетерій

вул. Центральна,4

2

20.

с. Рудня

Приміщення сільської ради

1

21.

c. Погреби

Пункт обігріву по вул. Єдності,57

1

22.

с. Княжичі

Приміщення сільської пожежної команди

1

23

с. Пухівка

Приміщення сільської ради

1

 

Всього

 

35

 

 

1-10 of 247