Новини‎ > ‎

Відбулася робоча нарада

опубліковано 4 бер. 2019 р., 03:43 Інформаційно-довідковий центр   [ оновлено 5 бер. 2019 р., 01:16 ]
   04 березня 2019 року виконуючий обов'язки голови Броварської районної державної адміністрації Ю.Плакся провів робочу нараду.


    В засіданні взяли участь: заступник голови райдержадміністрації О.Юрченко, виконуючий обов’язки керівника апарату О. Мордач,начальники служб, управлінь, відділів, завідуючі секторів райдержадміністрації, начальники служб, управлінь, які забезпечують життєдіяльність району, представники засобів масової інформації. 


   Начальники служб, управлінь, відділів, секторів райдержадміністрації і начальники служб, управлінь, відділів, які забезпечують життєдіяльність району прозвітували щодо проробленої роботи за попередній період.

   Начальник управління соціального захисту населення Л. Яіцька проінформувала, що прийнята постанова КМУ №68 від 30 січня 2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». 


   Послуга з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років;
   - отримувач послуги "муніципальна няня" - батьки (усиновлювачі), опікуни дитини;
   - муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
   Відшкодування вартості послуги "муніципальна няня" є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.
   Призначення та виплата компенсації послуги "муніципальна няня" здійснюються згідно з рішенням управління соціального захисту населення.
   Компенсація послуги виплачується отримувачу у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, тобто на сьогодні компенсація становить 1 626 грн. на дитину.
   Право на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір) з муніципальною нянею.
  Компенсація послуги "муніципальна няня" не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
  Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею.
   У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.
   Для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає   соціального захисту населення заяву та відповідні документи/відомості у паперовій або електронній формі:
   - у паперовій формі отримувач послуги "муніципальна няня" подає такі документи:
     * заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
     * заяву про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку;
     * копію договору між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею;
     * документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня" (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
   До заяви додаються копії:
   + свідоцтва про народження дитини;
   + паспорта отримувача компенсації послуги "муніципальна няня" з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
   + документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
   + документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги "муніципальна няня";
   + рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
   - в електронній формі отримувач послуги "муніципальна няня" подає такі документи:
    * електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
    * електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку;
    * скановану копію договору між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею;
    * відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня" (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.   
   До заяви додаються:
   + відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
   + сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
   + сканована копія про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
   Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги "муніципальна няня" або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги "муніципальна няня", його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.
   Управління соціального захисту населення:
   - розглядає подані документи та у разі потреби уточнює в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформацію про муніципальну няню, з якою укладено договір;
   - протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги "муніципальна няня";
   - протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення письмово інформують отримувача послуги "муніципальна няня" про прийняте рішення.
   Отримувачу послуги "муніципальна няня" може бути відмовлено у призначенні компенсації  у разі подання неповного пакета документів, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
   Компенсація послуги призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею.
   Виплата компенсації послугиздійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".
   Отримувач послуги "муніципальна няня":
   * щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі управлінню соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня";
   * протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги "муніципальна няня".
   У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня", виплата компенсації послуги припиняється.
   Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги, виплата компенсації послуги "муніципальна няня" поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату.
   Компенсація послуги виплачується отримувачу шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві отримувачем послуги "муніципальна няня", до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до зазначеного структурного підрозділу надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".

   Директора Кз БРР «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» О. Білановська проінформувала, що 18 лютого 2019 року відбувся перегляд історико-патріотичного кінофільму «Крути» з метою вивчення героїчної історії нашого народу, виховання юних патріотів України.

   23 лютого 2019 року проведено Районний військово-спортивний турнір серед школярів «Бойова готовність». В турнірі взяли участь 14 загальноосвітніх закладів району, в тому числі Калитянської ОТГ та Великодимерськолї ОТГ. Вихованці центру взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії – 2019», де зайняли два ІІ місця в номінації «Література» за роботи «Планета добрих справ» (Казка) та «Політ фантазії» (Вірш).

   Минулого тижня відбулося підбиття підсумків ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», де у номінації «Керівник гуртка - 2019» Чернійчук В.В. (керівник гуртка «Фольклор та етнографія») зайняла ІІ місце.
Comments