Доступ до публічної інформації


Нормативно-правова база 

Зразок запиту на отримання публічної інформації


Порядок оскарження розпоряджень та рішень

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:
  1. відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  3. ненадання відповіді на запит на інформацію;
  4. надання недостовірної або неповної інформації;
  5. несвоєчасне надання інформації;
  6. невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
  7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


                                                                                                                                                                                                                         Звіт Броварської райдержадміністрації 
За I-півріччя 2019 року щодо задоволення запитів на публічну інформацію 

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

за типом входження запиту

 

за особою запитувача

від представників ЗМІ

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

відмовлено

опрацьовується

поштою

електронною поштою,

через офіційний сайт РДА

факсом

телефоном

особистий прийом

від фізичних осіб

від юридичних осіб

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

 

24

 

2

 

21

  

----

 

--

 

--

 

1

 

8

 

16

    

------

 

10

 

24

 

24

 

--

 

--