Пояснення ТОВ «Десна-2» щодо коригування ціни на послуги із захоронення твердих побутових відходів.

опубліковано 11 бер. 2015 р., 01:39 Інформаційно-довідковий центр

    Коригування ціни (тарифу) на послуги із захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) проводиться з 01.04.2015 року для споживачів Броварського району та м. Бровари.
    Для проведення коригування ціни (тарифу) на послуги із захоронення твердих побутових відходів використані наступні нормативні акти:
- Закон України ’’Про державний бюджет України на 2015 рік”;
- Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджений постановою КМУ від 26.07.2006р №1010, зі змінами (надалі Порядок формування тарифів);
- Закон України №1166 – VII від 27.03.2014р. ’’Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в України’’;
- Податковий кодекс України (із змінами та доповненнями) чинний з 1 січня 2015 року (розділ VIII. Екологічний податок. Ст.246.Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.);
- Податковий кодекс України (із змінами та доповненнями) чинний з 1 січня 2015 року (розділ ХІІІ. Плата за землю. Ст.288. Орендна плата, Ст.289. Індексація нормативної грошової оцінки земель.);
- Господарський кодекс України (із змінами та доповненнями) чинний з 1 січня 2015 року;
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.12 р. «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».
    В статті 42 Господарського кодексу України зазначено, що метою підприємства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. В пункті 37 Порядку формування тарифів наведена норма стосовно коригування діючих тарифів у разі зміни ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на матеріали тощо. На підставі вищенаведених нормативних актів, враховуючи значне збільшення ставки екологічного податку та вартості паливо мастильних матеріалів і оренди землі, ТОВ „Десна-2” має підстави й необхідність провести коригування тарифів за окремими статтями витрат.
    В зв’язку з збільшенням ставки екологічного податку за розміщення відходів IV класу небезпеки з 2грн.20коп.(ставка податку в 2013 році) до 2грн.93коп. з 1 січня 2014 року (згідно з податковим кодексом) і до 3грн.17коп. з 1 квітня 2014 року(згідно з Законом України №1166 - VII від 27.03.2014р.) стаття витрат «Екологічний збір» калькуляції на послуги із захоронення ТПВ ТОВ «Десна-2» підлягає коригуваню і з 1 квітня 2015 року буде становити 9грн 51коп за одну тонну(3грн.17коп. х 3(коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів у навколишньому природному середовищу)). Зростання екологічного податку на 1 тону захоронених ТПВ становитиме 2грн. 37коп..
    ТОВ «Десна-2» орендує земельну ділянку площею 5,1532га. Дана земельна ділянка – діюче сміттєзвалище, на якому безпосередньо здійснюється захоронення ТПВ і розташовуються технічні та допоміжні приміщення для забезпечення роботи персоналу підприємства. За період з 01.04.2015р. по 01.04.2016р. ТОВ «Десна-2» сплатить орендну плату за землю по даній земельній ділянці в розмірі 180722грн. 72коп. За рахунок збільшення грошової оцінки землі в 1,249 рази і зменшенням загального річного обсягу захоронення ТПВ до 30000тон збільшується орендна плата в розрахунку на 1 тону захоронених твердих побутових відходів до 6грн. 02коп.. Зростання орендної плати на 1 тону захоронених ТПВ становитиме 1грн. 27коп..
    Найбільший вплив на зростання витрат підприємства з 01.04.2015 року має значне збільшення вартості паливо мастильних матеріалів. В порівнянні з діючою калькуляцією коефіцієнт збільшення ціни на паливо мастильні матеріали становить в такому розмірі:

№ п/п

Найменування ПММ

Ціна по калькуляції 2013 року

Ціна станом на

05.03.2015 р.

Коефіцієнт росту     

1

Дизельне паливо

9,396

26,004

2,76756

2

Бензин А-95

12,34

25,59

2,07374

3

Бензин А-92

10,34

24,99

2,41683

4

Моторна олива М10Г2К

18,00

38,004

2,11133

5

Олива трансмісійна ТАД-17

19,92

43,00

2,15863

6

Олива трансмісійна нігрол

15,49

27,00

1,74306

7

Спеціальна олива І-40

18,00

38,004

2,11133

8

Солідол

20,37

40,588

1,99254

 

Ціни на ПММ застосовані на підставі наступних документів:
Рахунок – фактура № БВПЛ-495 від 05.03.2015 р. ТОВ «Прем’єр Ліга»
Рахунок – фактура № СФ-34 від 05.03.2015 р. ТОВ БФ «Деліка»
Рахунок – фактура № СІ-8 від 05.03.2015 р. ПП «Стандарт Оіл Плюс».

 

В наслідок збільшення ціни на ПММ збільшується і вартість ПММ в розрахунку на 1 тону захоронених ТПВ, а саме:

№ п/п

Найменування ПММ

Вартість ПММ по калькуляції 2013 року на 1 тн., грн..

Коригуючий коефіцієнт  

Скоригована вартість ПММ на 1 тн., грн.

 

1

Дизельне паливо

8,43

2,76756

23,33

2

Бензин А-95

2,16

2,07374

4,48

3

Бензин А-92

0,31

2,41683

0,75

4

Моторна олива М10Г2К

1,04

2,11133

2,19

5

Олива трансмісійна ТАД-17

0,01

2,15863

0,02

6

Олива трансмісійна нігрол

0,17

1,74306

0,29

7

Спеціальна олива І-40

0,10

2,11133

0,21

8

Солідол

0,22

1,99254

0,44

х

Всього:

12,44

х

31,71


    Таким чином зростання вартості ПММ на 1 тону захоронених ТПВ з 1 квітня 2015 року становитиме 19грн. 27коп.(31,71-12,44)

    В комплексі, за рахунок вище вказаних трьох факторів(екологічний податок, орендна плата за землю і вартість ПММ) витрати на 1 тону захоронення ТПВ зросли на 22грн. 91коп.. Планова повна собівартість однієї тонни ТПВ дорівнює 93грн. 05коп., тобто витрати зросли на 22грн.91коп. (93,05грн – 70,14грн), або на 32,66 відсотка.

    При коригуванні ціни на послуги із захоронення ТПВ для споживачів м.Бровари та Броварського району до повної собівартості додано плановий прибуток, який був встановлений органом місцевого самоврядування при затвердженні ціни на послуги в розмірі 11,5 відсотків до повної собівартості . Зазначений підхід при коригуванні тарифів на послуги випливає з пункту 40 Порядку формування тарифів. Відкоригувований прибуток в розрахунку до повної собівартості на 1 тону захоронених ТПВ становить 10грн. 70коп., а відкоригувований єдиний податок в звязку з збільшенням ціни становитиме 5грн. 46коп..

 


  Загалом коригування калькуляції на послуги із захоронення ТПВ має слідуючий вид:

 

Калькуляція

на послугу із захорнення твердих побутових відходів

по ТОВ "Десна-2"

 

з/п

Статті витрат

Діюча ціна

станом на 05.03.15р., грн./тн.

Коригування діючої ціни, грн./тн.

Збільше-ння діючої ціни, грн./тн.

Встановлення відкоригованої ціни з 01.04.15р., грн./тн.

1

2

3

4

5

6

1.

Матеріали, техобслуговування вагів

0,14

-

-

0,14

2.

Паливно-мастильні матеріали

12,44

31,71

+19,27

31,71

3.

Заробітна плата основних робітників

8,59

-

-

8,59

4.

Нарахування страхових внесків на заробітну плату       основних  робітників, 36,92%

3,17

-

-

3,17

5.

Амортизація основних виробничих засобів

0,97

-

-

0,97

6.

Екологічний збір

7,14

9,51

+2,37

9,51

7.

Орендна плата за землю під сміттєзвалище

4,75

6,02

+1,27

6,02

8.

Улаштування котловану

13,17

-

-

13,17

9.

Профілактичні санітарні заходи

0,50

-

-

0,50

10.

Ремонт основних засобів

0,72

-

-

0,72

11.

Загальновиробничі витрати

10,10

-

-

10,10

12.

Виробнича собівартість

61,69

84,60

+22,91

84,60

13.

Адміністративні витрати

8,45

-

-

8,45

14.

Повна собівартість

70,14

93,05

+22,91

93,05

15.

Рентабельність, 11,5%

8,07

10,70

+2,63

10,70

16.

Ціна підприємства

78,21

103,75

+25,54

103,75

17.

Єдиний податок 5%

4,12

5,46

+1,34

5,46

18.

Відпускна ціна підприємства

82,33

109,21

+26,88

109,21    Діючий тариф на послуги із захоронення ТПВ не відшкодовує фактичних витрат на ці послуги, що не дає змогу забезпечити дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм експлуатації полігону, не дає змогу забезпечити сплату екологічного податку та сплату орендної плати за землю і не дає змогу проводити придбання паливо-мастильних матеріалів в необхідній кількості в зв’язку з значним збільшенням їхньої вартості станом на 05.03.15 р..
    Таким чином ТОВ «Десна – 2» подає до органів місцевого самоврядування (Рожівської сільської ради) відкориговану калькуляцію на послуги із захоронення твердих побутових відходів(з розшифровкою коригуючих статей) на встановлення з 1 квітня 2015 року відкоригованої ціни захоронення 1 тони ТПВ на сміттєзвалищі в розмірі 109 грн. 21коп..
    Як підсумок слід підкреслити, що при коригуванні ціни на послуги із захоронення ТПВ ріст розміру мінімальної заробітної плати з 01.12.2015 року не заплановано, так як вплив цього фактору планується компенсувати через скорочення чисельності працівників. Найбільшою мірою на збільшення ціни вплинули фактори, які мають об’єктивний характер і не залежать від економічної політики ТОВ «Десна-2» - збільшення вартості ПММ, екологічного податку та орендної плати за землю.

Очікувані результати від введення в дію з 01 квітня 2015 року відкоригованої ціни на послуги із захоронення твердих побутових відходів.

1. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-ІV.
2. Покращення якості виконання робіт згідно з технологією захоронення ТПВ.
3. Можливість сплати екологічного збору за забруднення навколишнього середовища.
4. Сплату орендної плати за землю.
5. Забезпечення дотримання безпечного екологічного стану навколишнього середовища.
6. Дотримання всіх санітарно – епідеміологічних норм експлуатації полігону.
7. Безперебійне приймання і захоронення ТПВ.
Comments